Кариери


Кариери


Литература за подготовка за тест за длъжността старши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Обява за конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Трудово право и условия на труд", дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

 

Литература за подготовка за тест за длъжността младши експерт в отдел ИХУ, ДПХУРВСП.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", ДПХУРВСП.

Обява за конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"

 

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика" в Министерство на труда и социалната политика

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика" в Министерство на труда и социалната политика

Обява за конкурс за дъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin