Министър


Министър


 

ЗОРНИЦА РУСИНОВА

 

 

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения  от Университета за национално и световно стопанство. Притежава магистърска степен по българска филология и английска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Зорница Русинова е заемала ръководни длъжности в Министерство на труда и социалната политика и в Министерство на държавната администрация и административната реформа в периода 2007 – 2012 година. Притежава дългогодишен опит в управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

 

Заема поста  заместник –министър на труда и социалната политика (март 2012 – март 2013г.), отговарящ  за политиката на пазара на труда, международни отношения, трудовото и социалното право, доходите и демографски политики и международните и европейските програми за финансиране. Под нейно ръководство са били Агенция по заетостта, Управляващият орган на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 201", проект "Красива България".

 

От 19 ноември 2014 г. Зорница Русинова заема поста заместник – министър на труда и социалната политика. Тя организира и ръководи дейността на Министерство на труда и социалната политика в сферата на европейските фондове и международното сътрудничество.

 

От 18 май 2016 г. Зорница Русинова заема поста министър на труда и социалната политика.

 

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin