Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” Е В КАМПАНИЯ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2022 Г.

От 13.09.2021 г. до 07.01.2022 г. включително Проект „Красива България” провежда кампания за набиране на кандидати за участие с проектни предложения за 2022 г.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намери в публикуваната Обява за Кампания 2022.

Обява за кандидатстване-2022