Кариери

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерството на труда и социалната политика

Срокът за подаване на заявления за участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, който е изтекъл по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение – до 15.06.2020 г.

Срокът се удължава на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и във връзка със заповед № РД01-299/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

Oбява за конкурс за свободна длъжност старши експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика”, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Подбор по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжност старши експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството, дирекция „Социално включване“ в Министерството на труда и социалната политика

Срокът за подаване на заявления за участие в подбор при мобилност за длъжност старши експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството, дирекция „Социално включване“, който е изтекъл по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение – до 15.06.2020 г.

Срокът се удължава на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и във връзка със заповед № РД01-301/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Подбор по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжност главен експерт в отдел „Програми за социално включване, дирекция „Социално включване“ в Министерството на труда и социалната политика

Срокът за подаване на заявления за участие в подбор при мобилност за длъжност главен експерт в отдел „Програми за социално включване, дирекция „Социално включване“, който е изтекъл по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение – до 15.06.2020 г.

Срокът се удължава на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и във връзка със заповед № РД01-300/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Процедура по подбор за външен член на одитния комитет в Министерство на труда и социалната политика

Срокът за подаване на заявления за участие в подбора за външен член на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика, който е изтекъл по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение до 15.06.2020 г.

Срокът се удължава на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и във връзка със заповед № РД01-309/18.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

 

Обявление за провеждане на процедура за подбор на външен член на одитния комитет на Министерството на труда и социалната политика (краен срок  за подаване на документи до 17:00 ч. на 16.03.20 г.)