Република България

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА"

 Министерство на труда и социалната политика

 

Начало

 

Фонд “Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

 

 


НАЧАЛО : 03.9.2013 г.