Български English
 

Начало    

 

     Добре дошли на Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика, посветена на равните възможности на жените и мъжете. Тук можете да намерите информация за съответното българско законодателство и програмни документи , институционалния механизъм, свързан с равните възможности , преводи на документи на ЕС и ООН и връзки към източниците, покани за проекти в тази област, публикации и връзки с различни институции и организации.

Посещавайте редовно наши раздел НОВИНИ  за да научите последните новини, свързани с държавната политика по въпросите на равнопоставеността на половете.България представи своя Междинен доклад пред Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените
...

Министерският съвет прие нов правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

...

Приоритети

...

Министерство на труда и социалната политика
Дирекция "Социална закрила и равни възможности"

Политика по равнопоставеност на жените и мъжете