Начало Методология Правилник Азбучник  
Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България-2011

КЛАСОВЕ

  Клас 0 - Професии във въоражените сили

  Клас 1 - Ръководители

  Клас 2 - Специалисти

  Клас 3 - Техници и приложни специалисти

  Клас 4 - Помощен административен персонал

  Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

  Клас 6 - Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

  Клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

  Клас 8 - Машинни оператори и монтажници

  Клас 9 - Професии, неизискващи специална квалификация

Национална класификация

  МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2015

ТЪРСЕНЕ

  Разширено търсене

Печат на страницата
  Единична група 4321 - Персонал, водещ стокови документи

 Код на длъжността: 4321-2010

 Код НКП 96: 4131

 Наименование на длъжността: Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност


Разгледай всички длъжности в единичната група

Разгледай описание на единичната група

Националната класификация на професиите и длъжностите

| ©IT Consult

Национална класификация