Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
12-09-2012
Националната организация на малките български хора е призната за представителна на национално равнище

Министерският съвет прие решение за признаване на сдружение „Национална организация Малки български хора” за представителна на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Сдружението работи активно по проблемите на малките хора в България. Основната цел на организацията е да обединява хората с нисък ръст у нас, да се бори за защита на техните права и интереси в сферата на здравеопазването, професионалната дейност, заплащането на труда и социалните условия, защита на материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства, както и да осигурява условия за социалната им интеграция и тяхното пълноценно равностойно участие в обществения живот. Чрез участието на организацията в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се осигурява по-добро сътрудничество между гражданското общество и правителството във формиране на политиката за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, както и за гарантиране на техните права и зачитане на тяхното достойнство.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет в областта на интеграцията на хората с увреждания. Членуващите в него неправителствени организации на и за хора с увреждания, допринасят за формиране на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба. Като представители на многобройните граждани с увреждания, те защитават техните интереси и изразяват становища по редица нормативни и стратегически документи.

 

Предишна новина Обратно към новини Следваща новина

Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия