Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
16-05-2012
Изслушване пред КЕВКЕФ

Днес заместник министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, г-жа Зорница Русинова представи пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове напредъка по програмата. Срещата бе част от регулярния диалог между Министерството на труда и социалната политика и Народното събрание по въпросите, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз.

В нейното експозе бяха представени размерът на програмираните средства, възлизащи на 99% от общия бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. До момента са стартирали и се изпълняват 140 процедури, нивото на договорени средства е нарастнал от 65% към края на 2011 на 76% за петте месеца на 2012 година. За същия период размерът на плащанията е нарастнал от 16% на 21 %, а размерът на верифицираните разходи от 10% към края миналата година на 13 процента.

Заместник-министър Русинова посочи и конкретни резултати за начина, по който Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съдейства за повишаване качеството на живот на хората – до края на 2011 г. близо 650 хиляди души са се включили в проекти, финансирани по оперативната програма, над 205 хиляди заети и безработни лица са включени в обучение, за над 28 хиляди безработни лица е осигурено ново работно място. Важни резултати са постигнати и в сферата на образованието и обучението, както и в сферата на социалното включване.

От представянето на заместник-министър Русинова също така стана ясно, че от началото на годината е даден старт на 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за малко над 166 млн.лв. Според Индикативната годишна работна програма за 2012 г. остава да бъде даден старт на още 4 процедури в подкрепа на политиката по заетостта и деинституционализацията на грижите за децата в България.

Усилията на Управляващия орган са в унисон с приетите от правителството мерки, част от Националната инициатива „Работа за младите хора”. В тази връзка, заместник-министър Русинова уточни, че Управляващият орган и Междинното звено по оперативната програма в лицето на Агенцията по заетостта имат готовност на следващия Комитет за наблюдение да предложат и нови схеми за намаляване на младежката безработица в страната. Тези схеми ще допълнят постигнатите по вече стартиралите операции, каквато е схема „Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, по която вече са осигурени 6-месечни стажове за близо 2 100 безработни младежи до 29-годишна възраст без трудов опит по специалността.

Заместник-министър Русинова представи и визията на Управляващия орган на оперативната програма по отношение на процеса на програмиране на средствата от Европейския социален фонд за следващия програмен период. Тя уточни, че Управляващият орган подкрепя предложението на Европейската комисия минимум 20% от средствата от Европейския социален фонд да бъдат насочени за мерки в посока намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

От своя страна, народните представители препоръчаха представените добри резултати да имат още по-голяма видимост, подходящ форум за което би било Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, което ще се проведе на 21 май 2012 г. в София.

 

Предишна новина Обратно към новини Следваща новина

Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия