Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
30-09-2014
Обществените трапезарии отварят врати на 1 октомври

От 1 октомври т.г. в цялата страна започват работа 179 обществени трапезарии. 13 252 човека в крайна нужда ще получават безвъзмездно топъл обяд - супа, основно ястие и хляб. Трапезариите ще работят всеки ден без събота, неделя и официалните празници в продължение на три месеца.

[Пълен Текст]

25-09-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: Всички социални плащания през месец септември вече са извършени

Всички социални плащания през месец септември вече са извършени. Изплатени са семейните помощи за деца, месечните социалните помощи, интеграционните добавки за хора с увреждания. Разплатени са също така близо 9,5 млн. лева помощи за отопление и 9 млн. лв. за първокласници. Това съобщи при посещението си в Сливен, Ямбол и Бургас днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков.

[Пълен Текст]

25-09-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: Протестът в ТЕЦ-Сливен не е индустриален

“Протестът в ТЕЦ-Сливен не е индустриален - не е свързан с взаимоотношения между работници и работодател. Там няма забавени заплати“, заяви днес при посещението си в Сливен вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков.

[Пълен Текст]

24-09-2014
Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г.

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г.

Заложеният бюджет на ОП РЧР 2014-2020 е в размер на 2.136 млрд.лв., включително 14,1% националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е в размер на близо 258 млн. лв. ОП РЧР 2014-2020 е с най-голяма степен на готовност за стартиране от всички оперативни програми през новия програмен период. Очаква се да бъде утвърдена през ноември 2014 г.

[Пълен Текст]

24-09-2014
Министерски съвет одобри промени в наредбата за посредническа дейност по наемане на работа

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа:

- Разширява се обхватът на лицата, които могат да осъществяват посредническа дейност, като се включват лицата с право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България;

[Пълен Текст]

23-09-2014
Вицепремиерът Христосков: Пенсиите няма да се намаляват

В Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система въобще не е обсъждан вариант за намаление на пенсиите, съобщи днес в МТСП вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. Той подчерта, че при прилагането на Швейцарското правило, което се подкрепя от всички членове на съвета, ще има увеличение, а не намаление на пенсиите.

[Пълен Текст]

23-09-2014
Близо 80 ромски медиатори са работили в бюрата по труда от началото на годината

Близо 80 ромски медиатори са работили от началото на годината в 63 бюра по труда в страната. Тяхната работа е насочена към осигуряване на заетост, повишаване на конкурентността и насърчаване на предприемачеството на безработни лица от ромски произход. Това стана ясно на заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. В него участваха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков и заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова.

[Пълен Текст]

19-09-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията

Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията, заяви днес в Благоевград вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков.

[Пълен Текст]

19-09-2014
37,5 млн. лева допълнително за „Подкрепа за заетост“ и „Личен асистент“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

30 млн. лева допълнително отиват към популярната сред работодателите операция „Подкрепа за заетост“ за субсидирана заетост в реалната икономика. Още 7,5 млн. лева ще бъдат отпуснати за продължаване на услугата „Личен асистент“ за хора с увреждания. Тези средства идват от очаквани икономии по други проекти в сферата на пазара на труда, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013 г. По-голямата част от парите ще бъдат спестени по приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”.

[Пълен Текст]

17-09-2014
Наследниците на загиналите при наводнението в област Бургас ще бъдат подпомогнати от правителството

Правителството отпусна 30 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. Със средствата ще бъдат подпомогнати финансово законните наследници на хората, загинали при наводненията в област Бургас в началото на месеца.

[Пълен Текст]

16-09-2014
Срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности изтича в края на седмицата

Крайният срок за подписване на споразумения за минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности между работодатели и синдикати изтича в петък, 19 септември 2014 г. Това стана ясно от проведената днес в МТСП среща на работната група по определяне на МОД.

[Пълен Текст]

15-09-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: МТСП ще направи преглед на интеграционните мерки за бежанците

Министерството на труда и социална политика ще направи преглед на дейностите, разписани в проекта на План за действие по интеграция за 2014 г. Най-неотложните мерки, които ще бъдат осигурени на чужденците, получили международна закрила, са курсове по български език и преход към професионално обучение. Това стана ясно след срещата на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков с Роланд-Франсоа Вейл, представител на Върховния комисар за бежанците на ООН (ВКБООН) за България.

[Пълен Текст]

15-09-2014
Посолството на Израел в България ще помогне на пострадалите от наводненията в община Мизия

Посолството на Израел в България ще помогне на пострадалите от наводненията в община Мизия в рамките на кампанията „Топло сърце“, която то организира. Това стана ясно след среща днес в МТСП между заместник-министъра на труда и социалната политика Спаска Петрова и израелска делегация, водена от Саусан Хасон, втори секретар и заместник-ръководител на израелската мисия в България.

[Пълен Текст]

15-09-2014
Заместник-министър Спаска Петрова откри учебната година в ОУ „Васил Левски“ в село Видраре

Заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова откри днес учебната 2014/2015 г. в ОУ „Васил Левски“ в с. Видраре, община Правец. Училището е част от програмата ,,Намаляване на отпадането на ромски ученици от училище - Всеки ученик може да бъде отличник”, реализираща се от Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе".

[Пълен Текст]

10-09-2014
Близо 411 000 лева са изплатени като еднократни помощи на пострадали от наводненията в област Враца

Близо 411 000 лева са изплатени като еднократни помощи на пострадали от наводненията в област Враца. Подадените молби в различни населени места в областта към момента са 1602, изплатени са близо 1300. Това стана ясно след среща на заместник-министъра на труда и социалната политика Спаска Петрова с териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта в област Враца. Съгласно правилника за социално подпомагане пострадалите могат да поискат и, ако отговарят на условията, да получат еднократна помощ в размер на 325 лева.

[Пълен Текст]

10-09-2014
Одобрен е проектът на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Приет е проектът на Оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., съобщи на пресконференция след правителственото заседание днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. Приемането й от Министерския съвет е основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия по нея.

[Пълен Текст]

09-09-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: Държавата помага във всички пострадали от наводненията райони

Държавата помага във всички пострадали от наводненията райони, увери днес в Пазарджик вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. Той подчерта, че социалните работници от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане първи оказват помощ на пострадалите.

[Пълен Текст]

06-09-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: В област Стара Загора е създадена стриктна организация за отстраняване на щетите от бедствията

Възможно най-бързо ще бъдат отпуснати еднократните помощи за пострадалите

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков посети днес най-силно пострадалите селища от наводненията в Стара Загора - Раднево, Гълъбово и Опан, в които е обявено бедствено положение. Той участва в заседанието на кризисния щаб за справяне с наводненията в Стара Загора.

[Пълен Текст]

05-09-2014
Социалните служби в наводнените райони приемат молби за еднократни помощи

Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в наводнените през миналата нощ и днес селища имат готовност да приемат молби за еднократни помощи от лица и семейства, засегнати от бедствието.

[Пълен Текст]

03-09-2014
Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица

Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.“. Програмата ще подкрепя разпределението на храни и други основни материални помощи за най-нуждаещите се лица, като целта е да се намали социалното изключване на най-бедните.

[Пълен Текст]

02-09-2014
МТСП и УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за младежко правосъдие

Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за детско и младежко правосъдие. Това стана ясно днес на среща между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков и представителя на УНИЦЕФ за България Таня Радочай.

[Пълен Текст]

28-08-2014
Заместник-министър Спаска Петрова и председателят на ДАЗД Ева Жечева посетиха центрове за настаняване от семеен тип в Пловдив и Асеновград

Заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева проучиха днес потребностите при предоставянето на социални услуги в област Пловдив. Те посетиха центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания в Пловдив и Асеновград и разговаряха с Петър Зехтински - заместник-кмет на Пловдив в направление спорт, младежки дейности и социална политика, както и с екипите на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и ДАЗД в Пловдив.

[Пълен Текст]

27-08-2014
Пенсионерски организации предлагат да се създаде национален координационен център за развитието на политики за възрастни хора

Създаването на национален координационен център за развитието на политики за възрастни хора предлагат пенсионерски организации. Днес те се срещнаха в МТСП с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. Идеята бе предложена от Сребрин Илиев, председател на Конфедерацията на организациите на пенсионерите и възрастните хора в България.

[Пълен Текст]

27-08-2014
Продължава договарянето на минималните осигурителни доходи по икономически дейности

Продължава процесът по договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности между синдикалните и работодателските организации. Около това мнение се обединиха участниците в заседание на работната група по определяне на МОД.

[Пълен Текст]

27-08-2014
Почти всички с право на еднократна помощ в Мизия са я получили

Почти всички с право на еднократна помощ в Мизия са я получили, съобщи днес на пресконференция в Министерския съвет (МС) вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. Той допълни, че за единичните случаи на граждани, които нямат постоянен адрес в община Мизия, все още се извършват проверки на имуществото и имотното им състояние.

[Пълен Текст]

26-08-2014
Националният съвет за насърчаване на заетостта обсъди промени в посредническата дейност по наемане на работа

Въвеждането на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Документът бе обсъден днес в МТСП от експертите в Националния съвет за насърчаване на заетостта. Съветът е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика за тристранно сътрудничество при разработването на политиката по заетостта.

[Пълен Текст]

26-08-2014
През 2013 г. 1592 хора с увреждания са били включени в обучения и заетост

В Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания през 2013 г. са били включени 1592 души. Това стана ясно от презентацията на експерта от МТСП Лилия Кирчева-Арсова. Тя представи политиките на министерството за интеграцията на хората с увреждания по време на международната конференция „Трансформиращите се общества – предизвикателство за социалната работа в Европа“. Форумът се организира от Факултета по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“.

[Пълен Текст]

25-08-2014
Израел иска да строи домове за възрастни хора в България

Израелски инвеститори искат да строят домове за възрастни хора и хосписи в България. Това стана ясно на среща между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков и посланика на Израел у нас Шаул Камиса Раз. Посланикът вече е провел срещи с кметове за проучване на възможностите за развитието на социалната услуга.

[Пълен Текст]

23-08-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков участва в откриването на рудник край Мадан

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков участва днес в откриването на рудника „Върба-Батанци” край Мадан. Рудникът е затворен през 1999 г. и е даден на концесия през 2012 г. „Тук съм водил тежки преговори за закриване на мини, за изплащането на забавени заплати, за пенсиониране на хора с липсващи документи. Радвам се, че днес откриваме нови работни места”, заяви вицепремиерът.

[Пълен Текст]

22-08-2014
Минималните осигурителни доходи не влияят негативно върху заетостта

Минималните осигурителни доходи (МОД) и минималната работна заплата (МРЗ) не влияят негативно върху заетостта. Това стана ясно от представеното днес в МТСП изследване за влиянието на МОД върху заетостта. Проучването обобщава мненията на 2525 работодатели и 3500 работници и служители и се реализира по поръчка на МТСП.

[Пълен Текст]

22-08-2014
Месечните помощи за деца са изплатени преди крайния срок

Месечните помощи за деца до навършване на 18 години бяха преведени от Агенцията за социално подпомагане в цялата страна на 20 август т.г. Общата сума е над 51,5 милиона лева.

[Пълен Текст]

18-08-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков ще увеличи административно минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати

Ще има административно увеличение на минималния осигурителен доход (МОД) в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати през последните две и повече години, съобщи днес на пресконференция вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. В отговор на журналистически въпрос той посочи, че го притеснява тенденцията на умишлено недоговаряне в някои икономически дейности, защото през последните две години в секторите без споразумение МОД не е бил повишаван. „Така има опасност тази система и нейният ефект да бъдат дискредитирани“, отбеляза вицепремиерът.

[Пълен Текст]

15-08-2014
Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система ще подготви варианти за реформи в осигурителното законодателство

Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система (КСООС) възстанови работата си. В неговия състав влизат 25 експерти, поканени заради техния професионализъм, а не като представители на организациите, в които работят.

[Пълен Текст]

13-08-2014
Правителството отпусна по 10 000 лева на близките на загиналите при наводнението в с. Враниловци, Мизия и Враца

Правителството отпусна по 10 000 лева на близките на четиримата загинали при наводнението на територията на с. Враниловци, област Габрово, Мизия и Враца. Необходимите финансови средства ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.

[Пълен Текст]

13-08-2014
Променя се правителствената квота в състава на Надзорния съвет на НОИ

Променя се правителствената квота в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Това реши Министерският съвет на редовното си заседание днес. Причина е назначаването на служебното правителство.

[Пълен Текст]

12-08-2014
Назначени са тримата заместник-министри на труда и социалната политика

Със заповед на министър-председателя Георги Близнашки днес са назначени заместник-министрите на труда и социалната политика Румяна Георгиева и Спаска Петрова. Вчера, 11 август 2014 г., заповед за назначаването си получи заместник-министър Петя Евтимова.

[Пълен Текст]

11-08-2014
Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система възобновява работата си

До края на седмицата Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната система (КСООС) към министъра на труда и социалната политика ще възобнови работата си, съобщи в „Денят започва“ на БНТ вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. Той поясни, че членовете на консултативния орган ще обсъдят различни варианти на пенсионна реформа, които ще бъдат предоставени на следващото правителство. „То ще прецени кой е най-подходящият модел за фукциониране на осигурителната система и ще го внесе за гласуване в парламента“, каза министърът.

[Пълен Текст]

07-08-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: Започва изплащането на еднократните помощи на първите пострадали от наводненията лица

„Започва изплащането на еднократните помощи на първите пострадали от наводненията лица“, съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков, който е в района на общините Мизия и Бяла Слатина. Заедно с министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов и директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, вицепремиерът се срещна с около 50-те човека от най – засегнатите къщи, настанени в детската градина в Мизия. На място представителите на изпълнителната власт посетиха и разкритата общинска кухня за осигуряване на храна.

[Пълен Текст]

06-08-2014
Изявление на вицепремиера и министър на труда и социалната политика проф. Йордан Христосков при приемането на поста в МТСП

Уважаеми д-р Адемов, уважаеми колеги,
На първо място искам да благодаря на д-р Адемов за това, че той и неговият екип през последната година провеждаха премерени мерки за намаляване на социалното напрежение. Както се изрази д-р Адемов - без големи претенции, без увеличаване на дефицита.

[Пълен Текст]

06-08-2014
Изявление на д-р Хасан Адемов при предаването на поста в МТСП

Искам да благодаря на екипа на МТСП и на всички, които през тази година положиха усилия социалната политика в България да изглежда по по-приемлив начин.

[Пълен Текст]


Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия