Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
30-07-2014
Одобрени са резултатите от редовната сесия на Международната конференция на труда

Правителството одобри резултатите от участието на правителствената част от националната тристранна делегация на България в работата на 103-та редовна сесия на Международната конференция на труда, проведена в периода 28 май-12 юни в Женева.

[Пълен Текст]

24-07-2014
Заместник-министър Росица Янкова се срещна с делегация на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова се срещна днес в МТСП с делегация на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия, водена от държавния секретар на ведомството Йорг Асмусен. Теми на разговор бяха миграцията, усвояването на средства от структурните фондове на ЕС, младежката заетост и Българо-германските центрове за професионално обучение.

[Пълен Текст]

23-07-2014
Актуализира се списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия на хора с увреждания по ЗОП

Министерският съвет актуализира Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът съдържа нови позиции, предвид разширяване на дейностите на специализираните предприятия и кооперации през последните години. Досегашният списък ползва остарялото Описание 2003 на продуктите и услуги. Настоящата актуализация е в съответствие с кодовете по CPV 2007, съгласно Описание 2007 публикувано в Агенцията за обществени поръчки.

[Пълен Текст]

23-07-2014
Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“

Министерският съвет одобри на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за сметка на разходите по централния бюджет за 2014 г. в размер на 3 000 000 лв. С осигурените средства ще се продължи заетостта на наетите безработни лица в дейности по осигуряването на опазването на обществения ред по Национална програма „Сигурност". Целта на Програмата е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна осигурява работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга - допринася за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в страната, като допълнителен ефект е и подпомагането на възрастни и болни хора при възникване на аварии или бедствия.

[Пълен Текст]

23-07-2014
Управителят на Фонд „Условия на труд” Светлана Дянкова подписа договори за над половин милиона лева за модернизация на работни места

Управителят на Фонд „Условия на труд” (ФУТ) и заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова подписа днес в МТСП договори за над половин милион лева за модернизация на работни места с 13 фирми. Дейностите на предприятията са в различни сектори – добив и обогатяване на руди; производство на електронни и електрически части за автомобили; строителство; текстилна промишленост и конфекция; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; машиностроене; медицина; производство на зърнени култури.

[Пълен Текст]

19-07-2014
Приключва полезен проект за социалното предприемачество

На 18 юли 2014 г. в к.к. Боровец се проведе представяне на усъвършенствания краен продукт – Статистически модул с включени данни от НСИ за социални предприятия по Проект: „Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България (НБДСП-БГ)“, съгласно Договор с Европейската комисия SI2.650082. Партньори по проекта са Агенция за социално подпомагане, Национален статистически институт и Централен кооперативен съюз. Основната цел на проекта е да се създаде достоверна, база данни за социалните предприятия в България. Дейностите бяха насочени към разработване на методика за идентифициране на социално предприятие с включени показатели за наблюдение и усъвършенстване на статистическият модул за социалните предприятия към интернет страницата по социална икономика.

[Пълен Текст]

18-07-2014
Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания

Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания, съобщи днес в Милано заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя участва във втората пленарна сесия на Неформалния съвет на министрите по заетостта и социалната политика.

[Пълен Текст]

18-07-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри днес заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Членовете на Съвета обсъдиха и приеха проект на Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки.

[Пълен Текст]

17-07-2014
Съобщение на пресцентъра

Със Заповед № РД 01-518 от 15.07.2014 г. на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление – 65,72 лв. за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015 година. Запазва се размерът на целевата помощ за отопление от изминалия отоплителен сезон, за да не се допусне номинално намаление на помощта съобразно определените от ДКЕВР цени на електроенергията от 1 юли т. г. Независимо от обявеното от ДКЕВР увеличение на цените на електроенергията за битови потребители не се налага увеличение на размера на помощта, защото през месец октомври 2013 г. се предприе промяна в нормативната база, съгласно която при промяна на цената на електроенергията, която води до промяна на месечния размер на целевата помощ за отопление до десет процента за съответния отоплителен сезон, целевата помощ може да се определи в размера й от предходния отоплителен сезон. Последвалите намаления на цените не се отразиха в намаляване на размера на помощта, за да се съхрани достигнатата степен на социална закрила.

[Пълен Текст]

17-07-2014
Заместник-министър Росица Янкова участва в Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва в Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика. Съветът е първи във формат „Заетост и социална политика“ в рамките на стартиралото на 1 юли 2014 г. италианско председателство на ЕС. Форумите се провеждат в периода 17 - 18 юли 2014 в Милано, Италия.

[Пълен Текст]

16-07-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри Център за обществена подкрепа в община Тунджа

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри днес в село Тенево, община Тунджа, Център за обществена подкрепа. Проектът „Насърчаване на процесите на социално включване в българското село чрез разкриване на Център за обществена подкрепа в Община Тунджа“ се финансира от ФСЗ и е на обща стойност от 27 384.62 лева. Целта му е да се обхванат деца, жертви на малтретиране, насилие и неглежиране, да се осигури социална и психотерапевтична работа с тях и техните семейства.

[Пълен Текст]

10-07-2014
Заместник-министър Светлана Дянкова откри конференция за тристранния диалог

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри днес международна конференция в КТ „Подкрепа”. Oсновна тема на експертния форум са добрите практики в тристранния диалог на национално и регионално ниво. На форума присъстваха заместник-министърът на образованието Мукаддес Налбант, президентът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев, изпълнителните директори на Главна инспекция по труда и Агенция по заетостта Румяна Михайлова и Асен Ангелов.

[Пълен Текст]

10-07-2014
Първо заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Днес, 10 юли 2014 г. се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Заседанието на тематичната работна група бе водено от г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика, която е и ръководител на тематичната работна група. Тематичната работна група е създадена със Заповед № РД 01-412 на министъра на труда и социалната политика от 10.06.2014 г.

[Пълен Текст]

09-07-2014
Европейската комисия организира конкурс „Достъпен град“

На 05.06.2014 г. Европейската комисия обяви началото на конкурса за петото издание на наградата „Достъпен град“ за 2015 г. – европейската награда за достъпни градове.

[Пълен Текст]

08-07-2014
Заместник-министрите Росица Янкова и Лазар Лазаров се срещнаха с виетнамска делегация

Заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров се срещнаха днес с делегация на Социалистическа република (СР) Виетнам в МТСП. Делегацията, водена от заместник-председателя на Комисията по социалните въпроси при Националното събрание Ман Хунг, е на работно посещение в България в периода 4-13 юли 2014 г. На срещата присъства и Дък Лиу, посланик на СР Виетнам в София.

[Пълен Текст]

04-07-2014
Над 220 социални предприятия осигуряват заетост за повече от 6500 хора с увреждания

Над 220 социални предприятия осигуряват заетост за повече от 6500 хора с увреждания, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на пресконференция по проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”. Във форума участваха заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Минчо Коралски.

[Пълен Текст]

02-07-2014
Гарантиране на пълноправна възможност за достоен живот и реализация в България на бежанците и лицата с хуманитарен статут, е целта на одобрена от правителството национална стратегия за тяхната интеграцията

Правителството прие Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в България за периода 2014-2020 г. Нейната цел е успешното интегриране в българското общество на хората, получили международна закрила, и ефективното използване на техния потенциал за социално-икономическото развитие на страната.

[Пълен Текст]

02-07-2014
Осигурено е допълнително финансиране за работата на 3343 лични асистенти на хора с увреждания

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в размер на 4 млн. лв. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Основната част от средствата ще бъдат използвани за продължаване на заетостта на наетите от началото на годината 3343 лични асистенти по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“.

[Пълен Текст]

02-07-2014
Българска делегация обсъди развитието на политиките за децата и семействата с колегите си от Северна Ирландия

Заместник-министрите на труда и социалната политика Светлана Дянкова и на образованието и науката Мукаддес Налбант, началникът на кабинета на министъра на труда и социалната политика Севинч Касабова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и експерти обсъдиха с представители на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност в Северна Ирландия въпроси, свързани с политиките за развитието на семейството и грижите за децата.

[Пълен Текст]


Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия