Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
29-01-2015
Министър Калфин се обърна към БАН за експертна подкрепа при формулиране на мерки срещу демографската криза

Експертен съвет към БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030 г.). За това се договори вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин с академик Стефан Воденичаров по време на среща днес.

[Пълен Текст]

28-01-2015
Трудовата заетост на хората с увреждания е приоритетна тема за МТСП

Министър Калфин отчете високите резултати по проекта на АХУ „Защитена заетост –опит, иновации и възможности“

„Трудовата заетост на хората с увреждания е приоритетна тема за Министерството на труда и социалната политика. Имаме амбицията да направим решителна крачка в посока за тяхната интеграция, както и в посока промяна в системата за оценка на трудоспособността им“, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната заетост Ивайло Калфин, по време на отчетна среща по проект на Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

[Пълен Текст]

27-01-2015
Средномесечно преизчисление на индивидуалния коефициент и запазване на избора за преизчисление на пенсиите на работещите пенсионери – за това се споразумяха социалните партньори днес

По две от точките в дневния ред се споразумяха участниците по време на днешната среща за обсъждане на отделни параметри по пенсионната реформа в МТСП. Съгласие беше постигнато за това изчислението на индивидуалния коефициент по чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване, да се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. Така при изчисление на пенсия, индивидуалният коефициент ще е равен на сбора от отделните месечните индивидуални коефициенти (за месеците, в които лицето се е осигурявало), разделен на броя на месеците. Основното предимство на този метод, пред сега съществуващия такъв (виж по-долу), се състои в по-справедливото прецизиране на индивидуалния осигурителен принос. Мярката ще влезе в сила за новите пенсионери и няма да доведе до преизчисляване на съществуващите пенсии на тези, които са в „заварено положение“.

[Пълен Текст]

27-01-2015
Ирландия предложи помощ в подготовката за председателството ни на ЕС

Н.пр. Джон Бигър предложи административен капацитет и ноу-хау на вицепремиера Ивайло Калфин


Посланикът на Ирландия, н.пр. Джон Бигър изрази готовност за цялостно съдействие в процеса по подготовка за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което по план ще се реализира в периода юли-декември 2018 г. Това стана ясно по време на среща между него и вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

24-01-2015
Пенсионната реформа, повишаване на заетостта и оптимизиране на социалното подпомагане са приоритетите на правителството в социалната сфера

Пенсионната реформа, повишаването на заетостта и оптимизирането на социалното подпомагане са приоритетните направления в политиката на Министерство на труда и социалната политика. Това е записано в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г., която ще бъде публикувана на сайта на Министерски съвет в петък.

[Пълен Текст]

24-01-2015
МТСП подготвя промени в два закона за социално подпомагане

Това обяви в Раднево министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин

„В момента разработваме промени в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца. Отворени сме към всякакви предложения от страна на експертите в сферата за социално подпомагане, които биха я подобрили, модернизирали и оптимизирали. Искаме да направим така, че парите за децата и семействата им, да достигнат наистина до тези, които се нуждаят от тях. Обмисляме и въвеждане на мерки, които да редуцират явлението „деца-раждат-деца“, това обяви по време на посещението си в Центъра за обществена подкрепа в община Раднево министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

23-01-2015
„Политиката която провежда вицепремиерът в социалната сфера, е в правилната посока“, заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров пред медиите

Вицепремиерът Ивайло Калфин и кмета на Община Стара Загора дадоха съвместна пресконфренция днес

„Политиката, която провежда вицепремиерът в социалната сфера, е в правилна посока и ние ще разчитаме това да продължи, за да може всички, които имат нужда от подкрепа, тя да стигне при тях. Ние много добре работим със социалното министерство. Знаете, че Стара Загора е общината с най-много предоставяни социални услуги. Скоро ще открием и Общностен център за ранно детско развитие, което се случва благодарение на МТСП. Благодарим за цялостната помощ и за интегрирането на децата“, това обяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров на съвместна среща с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

23-01-2015
Преодоляването на ниската мотивация на младите хора за включване на пазара на труда e ключова цел на МТСП

Проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ отчита високи резултати при мотивацията на младите хора за включване на пазар на труда

„Мотивацията на младите хора е едно от сериозните предизвикателства пред екипа на Mинистерството на труда и социалната политика. В тази посока предстои да насочим много усилия. Различни проекти са заложени и в програмата на Правителството, за да можем наистина да преодолеем проблема с младежката безработица. „Шанс за младежи в риск“ е един много добър пример за това, че когато работят хора със сърце, с желание и умения, добрите резултати са налице, независимо от трудностите, които е трябвало да преодолеят“, това каза по време на заключителната конференция по проект „Шанс за младежи в риск“, реализиран от Българо-германските центрове за професионално обучение (БГЦПР), съвместно с МТСП, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин в гр. Стара Загора днес.

[Пълен Текст]

21-01-2015
Министър Калфин: „Ангажиран съм лично и емоционално с темата за децата“

„Национална мрежа за децата“ покани вицепремиера за патрон на годишния доклад „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“


Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин получи покана да стане патрон на годишния доклад на Национална мрежа за децата. Целта на проекта е да даде мащабна оценка, както на това какво правят държавните институции в изпълнението на собствените им ангажименти към децата в България, така и на пътя, по който вървим като държава в развитието на детските политики.

[Пълен Текст]

20-01-2015
„Ще търсим цялостно съгласие по пакета за пенсионната система“

Това заяви министър Калфин след първата среща със социалните партньори и депутати по пенсионната реформа

Три бяха основните точки, обсъдени по време на първата от серията дискусии по пенсионната реформа, инициирани от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин – нарастването на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Безработица“, промените във възрастта за пенсиониране и необходимия стаж, както и промените в размера на максималния осигурителен доходи за земеделските производители.

[Пълен Текст]

20-01-2015
МТСП ще продължава да си сътрудничи с Международната организация по труда и в областта на пенсионната реформа и младежката заетост

11 000 човека са повишили квалификацията си в последните 10 години

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Международната организация по труда (МОТ) ще си сътрудничат и в областта на пенсионната реформа и младежката заетост. За това се договориха днес министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин и Патриция О‘Донован, директор на Международния обучителен център (МОЦ ) на МОТ в Торино, Италия. Заедно със заместник-министър Лазар Лазаров, те взеха участие в общо заседание на управителните съвети на съвместно реализираните два проекта - „Изграждане на институционален капацитет на МТСП” и „Подкрепа на МТСП за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”.

[Пълен Текст]

19-01-2015
Министър Калфин обсъди с представител на УНИЦЕФ за България предстоящия междинен преглед на дейността на организацията в България

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин получи от Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, Независим преглед на напредъка и предизвикателствата при деинституционализацията на децата в България. Двамата обсъдиха и предстоящия междинен преглед на дейността на организацията, в рамките на настоящата й петгодишна програма. Очаква се в него да бъдат включени три направления – деинституционализация на деца, работа с млади хора в риск, които са нито заети с образование, нито с работа както и такива, свързани с правата на детето.

[Пълен Текст]

17-01-2015
442 000 лв. от бюджета на МТСП са предвидени за интеграция на бежанци

Националната програма за обучение и заетост на бежанци на МТСП обхваща обучения на български език и включване в заетост


„Мерките, свързани с бежанците трябва да са хоризонтални, а не да са фокусирани единствено в дейността на една отделна институция. Вярвам, че ефективната интеграция на бежанците зависи от успешното партньорство на централната и местната власт“, подчерта ръководителят на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в МС и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на среща с представителя на върховния комисар за бежанците на ООН Роланд-Франсоа Вейл. Той изтъкна, че социалната интеграция на бежанците е сред водещите теми на министерството и по тази причина в бюджета на МТСП са предвидени над 400 000 лева за социална интеграция на бежанци – за обучения на български език и за разнообразни мерки, които да насърчат включването им в заетост. За ефективната реализация на средствата обаче, министърът изтъкна значението на доброто сътрудничество и с неправителствения сектор, както и с гражданските организации и доброволците.

[Пълен Текст]

16-01-2015
Министър Калфин даде старт на дискусиите по пенсионната реформа

Екипът на министерството ще даде възможност и на граждани да се включат с коментари и предложения в дискусията

Министър Калфин се срещна с представители на всички парламентарно представени партии днес, за да обсъдят предстоящата дискусия по пенсионната реформа. В рамките на широкото обсъждане се предвижда провеждане на седмични срещи на министъра на труда и социалната политика със социалните партньори. Целта е достигане до консенсус по максимално много точки от пакета на пенсионната реформа.

[Пълен Текст]

16-01-2015
Министър Калфин ще съдейства за старт на пилотен проект на дуално обучение в Пловдив още тази есен

Това стана ясно след среща на министъра с един от най-големите работодатели в града

По време на среща с един от най-големите работодатели в Пловдив, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин се запозна подробно с добрия опит, който компанията има в областта на професионалното обучение и преквалификацията на служители за нуждите на бизнеса. Той изслуша аргументите на мениджмънта й в полза на внедряване на дуалното обучение у нас и пое ангажимента да съдейства за реализиране на пилотен проект на дуално обучение в Пловдив още тази есен.

[Пълен Текст]

16-01-2015
Близо 60 % от средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 са предвидени за заетост

Информационно събитие в Пловдив даде старт на програмата

Близо 60 % от средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са предвидени за заетост, а 31% за борба с бедността и насърчаване на социалното включване. Новият програмен период на оперативната програма, който официално стартира в Пловдив, предвижда повече средства за тези приоритетни направления. С предвидените 2136 млн.лв., ОП РЧР 2014-2020 г. ще допринесе за изпълнението и на целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”.

[Пълен Текст]

15-01-2015
“Ще затегнем всички мерки, така че социалната помощ, която отпускаме, да достига до тези, които наистина имат нужда от нея“

Това заяви на среща с медиите в Пазарджик днес министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин

„Мерките, насочени за подпомагане на нуждаещите се, както по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР), така и по програмите от бюджета на министерството, трябва да достигат до тези, които се нуждаят от тях. Ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни към това и ще усилим контрола, така че да сведем възможността за злоупотреби до минимум. Още тази година ще предприемем мерки да преразгледаме кандидатурите за социално подпомагане, както и тези за добавките за инвалидност, така че да не се злоупотребява и средствата, които не са малко, да достигнат действително до тези, които имат нужда от тях“, категоричен беше министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин днес пред медии в Пазарджик.

[Пълен Текст]

15-01-2015
„Трябва да направим всичко възможно да раздвижим икономиката, така че системата да престане да поддържа високо ниво на работещите бедни“

Това заяви министър Ивайло Калфин пред представители на Европейската комисия

„Увеличението на минималната работна заплата е от изключително значение за икономиката на държавата. Независимо, че тази мярка се оценява като известно утежнение от представители на малкия бизнес, замразяването на работната заплата би довело до драматично увеличение на неработещите при един по-широк хоризонт. В България има цели райони, които се издържат на социални помощи и не са стимулирани да работят, именно защото само допреди нова година нетната минимална работна заплата беше под прага на бедността“, това обясни пред представители на Главни дирекции „Икономически и финансови въпроси“ и „Заетост“ на ЕК вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. На срещата присъстваха още ръководителят на Представителството на ЕК в София Огнян Златев и съветникът по Икономическо Управление и Европейски Семестър - Аглика Цветанова.

[Пълен Текст]

14-01-2015
Социалната услуга „личен асистент“ ще стартира през 2015 г. със средства от държавния бюджет

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., за да бъде обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен асистент” до стартирането на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Те ще бъдат предоставени на общините чрез Агенцията за социално подпомагане на потребителите, за които е извършена социална оценка по проекта „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По този начин ще се осигури непрекъсваемост на финансирането до отпускането на средствата по новата оперативна програма.

[Пълен Текст]

14-01-2015
Вицепремиерът Ивайло Калфин ще ръководи националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

По предложение на премиера Бойко Борисов заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

[Пълен Текст]

14-01-2015
МТСП посрещна сурвакарчета по повод Василица

Неправитеслтвеният сектор благодари за добрата съвместна работа с МТСП

Министерството на труда и социалната политика днес бе домакин на близо 60 деца по повод празника Василица – ромската Нова година. Заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Зорница Русинова, началникът на кабинета Жасмина Мирчева и съветникът на министъра Николай Николов посрещнаха близо 60 ученици от основни училища в общините Борован и Враца, както и техни връстници от София. Пред политическия кабинет те представиха музикална програма и обичая сурвакане. С програма, включваща традициите на различните етноси, учениците пожелаха на домакините здраве и берекет.

[Пълен Текст]

14-01-2015
Безработните младежи до 29 г. и хората над 50 г. са основни целеви групи на националния план за действие по заетостта през 2015 г.

Правителството при Националния план за действие по заетостта за 2015 г. неговото изпълнение ще се финансира с предвидените със Закона за държавния бюджет средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв., както и със средства от структурните фондове на Европейския съюз.

[Пълен Текст]

13-01-2015
Министър Ивайло Калфин подкрепи работата на Образователен клъстер към Германо-българската индустриално-промишлена камара (ГБИПК)

Клъстерът е пилотен проект и предвижда старт на първите обучения още през месец септември


„Подкрепям идеята за пилотно провеждане на организирано дуално обучение у нас. Вярвам в нуждата от подобна мярка и съм убеден в ефикасността й в контекста на високите нива на младежка безработица, затова поемам ангажимента ние в министерството да подкрепим работата на Клъстера с всички възможности, които имаме“. Това каза в отговор на отправеното му предложение за подкрепа министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на среща с представители на Германо-българската индустриално-промишлена камара (ГБИПК).

[Пълен Текст]

13-01-2015
Посланикът на Белгия изрази готовност за съдействие при развитие на системата за дуално обучение у нас

Министър Калфин обсъди белгийския опит в дуалното обучение и ваучерната система за почасово заплащане с н.пр. Аник Ван Калстър

Възможностите на България да почерпи опит от Кралство Белгия в областта на дуалното обучение и младежката заетост бяха обсъдени между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и посланика на Белгия у нас Аник Ван Калстър. Те проведоха протоколна среща в подкрепа на традиционно доброто двустранно партньорство между държавите, като акцентът беше поставен върху готовността страната ни да въведе активни мерки за справяне с младежката безработица.

[Пълен Текст]

12-01-2015
Стартът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в четвъртък ще стане в присъствието на представители на ЕК

На събитието ще присъства и заместникът на Генералния директор по заетост, социални въпроси и приобщаване в ЕК Золтан Казачай

На информационно събитие в четвъртък в Пловдив, ще бъде даден старт на новия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Очаква се до края на периода (2014 – 2020г.), по нея страната ни да усвои малко над 2 милиарда лева. Средствата ще бъдат основно насочени към намаляване на безработицата и бедността сред най-уязвимите групи от населението.
За старта на Оперативната програма, у нас ще дойдат Золтан Казачай, зам.-генерален директор на Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаванe”, чийто ранг се нарежда трети след този на Комисаря по заетостта в йерархията на Европейската комисия (виж таблицата).

[Пълен Текст]

12-01-2015
Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин: Помагаме на бизнеса, но срещу трайни работни места

Вестник „Стандарт“
12.01.2015 г.
Интервю на Мила Кисьова


До края на януари 8000 стажанти ще бъдат наети в предприятия
Пускаме ваучери за почасов труд в земеделието



Г-н Калфин, кои са първите схеми, с които започва новата оперативна програма?

- Първата схема е свързана с младежката заетост. 8000 млади българи ще стажуват и чиракуват в предприятия. Наемането им ще започне до края на януари. Програмата осигурява за 6 месеца заплата и осигуровки, а ако стажантите бъдат наети на работа, се покриват осигуровките за още 6 месеца. Надявам се това да доведе до трайна заетост. Интересът от страна на бизнеса е много голям - 13 000 са заявените работни места. Ако схемата има успех и хората биват трайно наемани, ще я разширим. Анализът в цяла Европа показва, че най-ефективните мерки са именно стаж на работното място и стимули за работодателя да запази младия работник.

[Пълен Текст]

09-01-2015
Министър Калфин се срещна с представители на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания

„Екипът на Министерство на труда и социалната политика поема ангажимент за отворен диалог и конструктивен дебат относно актуалните проблеми на хората с увреждания“. С тези думи министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, заедно със заместник-министър Лазар Лазаров, посрещна в МТСП представители на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания. Те обсъдиха преустановеното от началото на годината отпускане на социална пенсия за инвалидност като втора пенсия в размер на 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност.

[Пълен Текст]

08-01-2015
Равни възможности и социална защита - приоритет на Латвийското председателство на Съвета на ЕС

Качествени работни места и заетост на хората с увреждания и дълготрайно безработните са други акценти в политиката по заетост на ЕС

„Приобщаващият растеж“ е приоритет на Латвийското председателство на Съвета на ЕС, което стартира на 1 януари и ще продължи до юни 2015 г. Сред мерките за постигането на приобщаващ растеж се предвижда разработване на механизми, които да повишат възможностите за хората с увреждания и за дълготрайно безработните, както да бъдат наемани на работа, така и да имат равен достъп до образование или обучение. Целта е да се осигурят равни възможности за социална защита.

[Пълен Текст]

07-01-2015
Българските работници в Германия вече имат право на минимално почасово заплащане


Българските работници в Германия вече имат право на минимално почасово заплащане от 1 януари 2015 година. Бундестагът въведе Закон за определяне на общо минимално заплащане, който фиксира минималнoто брутно почасово заплащане за работниците на 8,5 евро. Това съобщиха от Държавна дирекция „Финанси“-Район Запад във връзка с немско-българския междудържавен договор относно борбата с трансграничната нелегална работа и незаконната заетост.

[Пълен Текст]

06-01-2015
Министър Калфин се срещна с н.пр. Марси Рийс

На опознавателна среща с посланика, министърът постави въпроси за социалното сътрудничество и визовия режим със САЩ

Започване на преговори за подписване на двустранната Спогодба за социална сигурност между България и САЩ, облекчаване на визовия режим за българи и преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) бяха сред темите, обсъдени между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и посланика на САЩ – Марси Рийс. По време на срещата, министърът запозна посланика с актуалните приоритети на министерството, свързани с предстоящата пенсионна реформа, намаляване на младежката безработица и подобряване на мерките за социално включване. Посланик Рийс прояви интерес към мерките за ограничаване на трафика на хора и реинтегрирането на неговите жертви, към подпомагането на децата в риск и към мерките за интеграция на бежанците. Двамата изразиха пълно съгласие, че бедността и социалното включване се решават с конкретни мерки, които балансират правата и задълженията на гражданите. Те изразиха загриженост от пробиващия си път и в политическото пространство език на ксенофобия и разделение. „Коментари от подобен характер от страна на политици са напълно неприемливи“, категоричен беше Калфин.

[Пълен Текст]


Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия