Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
17-04-2014
Заместник-министър Дянкова откри първото заседание на Съвета за социално сътрудничество към министъра на труда и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри днес в МТСП първото заседание на Съвета за социално сътрудничество към министъра на труда и социалната политика. Консултативният орган ще обсъжда въпроси, свързани със служебните, трудовите и осигурителни отношения на работниците и служителите в Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”).

[Пълен Текст]

16-04-2014
990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.

С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

[Пълен Текст]

14-04-2014
МТСП организира обучителен семинар в Банско

Тридневен обучителен семинар провежда Министерството на труда и социалната политика в Банско от 14 до 16 април 2014 г. по проект „От теб зависи: Изхвърли дискриминацията от употреба” по Програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 12 месеца, считано от 01.06.2013 г. до 31.05.2014 г.

[Пълен Текст]

14-04-2014
Заместник-министър Дянкова: МТСП ще продължи да работи за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда

МТСП ще продължи да работи за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, по време на конференцията на тема „Нови възможности за хората с увреждания”. В дискусията участваха председателят на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание Корнелия Нинова, посланикът на Великобритания Н. Пр. Джонатан Алън и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. По време на форума заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков представи съвместно изследване на организацията и в-к „Сега” за нагласите на работодателите да наемат хора с увреждания.

[Пълен Текст]

11-04-2014
Министър Хасан Адемов представи в Русе Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи днес в Русе Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ). На информационната среща с участието на народни представители, областните управители на областите Русе и Силистра, заместник-областните управители на Разград и Търговище, работодатели, социални партньори и кметове на общини от четирите области, присъстваха и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.

[Пълен Текст]

08-04-2014
Редовно заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете

Днес заместник-министър Лазар Лазаров ръководи редовното заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министеркия съвет.

На заседанието бяха представени и обсъдени:
•Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2013 г.;
•Проект на Постановление за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г., с което е създаден Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете;
•Приноса на България при подготовката на Заключенията на Европейската комисия «Жените и икономиката: Икономическата независимост от гледна точка на работата на непълно работно време и самостоятелно заетите лица»;
•Приоритетите на председателствата на Европейския съюз за 2014 г. и 2015 г. в областта на равнопоставеност на половете, в контекста на областите, определени от Пекинската платформа за действие.

[Пълен Текст]

04-04-2014
Министър Хасан Адемов: Във Варна има много добри възможности за намиране на работа

Във Варна има много добри възможности за намиране на работа. В областите Варна, Шумен и Добрич живеят малко над 145 хиляди младежи до 29 г. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на информационно събитие за популяризирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) в града. НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г. За реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева.

[Пълен Текст]

04-04-2014
Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта ще създаде устойчива заетост на младите хора

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) ще създаде устойчива заетост на младите хора, подчерта министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който представи днес НПИЕГМ в град Бургас. Той акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.

[Пълен Текст]

04-04-2014
Целта пред България е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 година

Целта пред България, заложена в Стратегия „Европа 2020”, е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който откри международна конференция „Работещи бедни – синдикални политики в подкрепа на най-уязвимите работещи на пазара на труда”. Двудневният форум се организира от КТ „Подкрепа”. Участие взеха президентът на синдикалната организация д-р Константин Тренчев, заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, представители на социалните партньори и експерти от Италия, Белгия, Франция и др.

[Пълен Текст]

03-04-2014
Министър Хасан Адемов: Средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 са близо 895 млн. евро

Средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са близо 895 млн. евро европейско съфинансиране. Това съобщи днес министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на заседание на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. Той поясни, че в тях са включени и целевите средства от бюджета на Европейския съюз в размер на малко над 55 млн. евро за Инициативата за младежка заетост.

[Пълен Текст]

02-04-2014
Споразумение ще насърчава българо-албанското сътрудничество в областта на здравословните и безопасни условия на труд

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на здравословните и безопасни условия на труд между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Държавната инспекция по труда и социалните услуги на Република Албания, като основа за водене на преговори.

[Пълен Текст]

02-04-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри кръгла маса за равенството на работното място в Хисаря

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри днес в Хисаря кръгла маса за равенството на работното място. Форумът е под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работното място” и се реализира по проект „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба!”. В нея участват младежи и девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, работодатели, представители на местното самоуправление, трудови посредници и представители на централната администрация.

[Пълен Текст]

01-04-2014
Националният съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет обсъди проекта на Национален социален доклад за 2013-2014 г.

Осигуряването на достъп до социална защита на млади безработни лица има ключово значение за намаляване на бедността и социалното изключване и насърчаване на тяхната интеграция на пазара на труда. Борбата с младежката безработица е и ключов приоритет в политическия дневен ред, както на европейско, така и на национално ниво. Това каза Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, на заседанието на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет. В рамките на заседанието бе обсъден проектът на Националния социален доклад на Република България за 2013-2014 г., който е един от ангажиментите на България по отношение на четвъртия Европейски семестър и координацията на политиките в рамките на европейския Отворен метод на координация (ОМК) в областта на социалното включване и социалната закрила.

[Пълен Текст]

31-03-2014
Министър Хасан Адемов: Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г

Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., когато в заетост ще бъдат включени 3.034 млн. лица. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на пресконференция в МТСП. Той представи прогнозни данни, изготвени по проект на МТСП „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” с финансовата подкрепа на на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност около 900 хил. лв. Целта на проекта е чрез изграждане на Система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики да се осигурят надеждни прогнози за търсенето и предлагането на труд в България.

[Пълен Текст]

28-03-2014
Заместник-министър Росица Янкова участва в конференция за взаимодействие между Агенцията по заетостта и работодателите

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва днес в конференция на тема „Повишаване на ефективността на пазара на труда чрез подобряване на взаимодействието между Агенцията по заетостта (АЗ) и работодателите”. В дискусията участваха президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров и изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов.

[Пълен Текст]

28-03-2014
Първо заседание на Междуведомствената работна група по демографските въпроси

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов заедно със заместник-министър Светлана Дянкова откриха днес в МТСП първото заседание за 2014 г. на Междуведомствената работна група (МРГ) по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика. В работната група участват представители на 15 министерства, 6 агенции, НСИ, НОИ, НЗОК, НСОРБ, БЧК, социални партньори, академична общност, неправителствени организации.

[Пълен Текст]

27-03-2014
Фонд „Условия на труд” отпусна над 80 хиляди лева за модернизация на работни места

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 80 хиляди лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните днес в МТСП договори за реализация на проекти между ФУТ и предприятията ЕТ „Автосвят-Живко Вълчанов” гр. Елхово и „Булгед” ООД гр. София.

[Пълен Текст]

27-03-2014
Заместник-министър Росица Янкова участва в Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район

Заместник-министър Росица Янкова участва днес в Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападния район в Благоевград. В дискусиите се включиха Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието и Петър Чобанов, министър на финансите.

[Пълен Текст]

27-03-2014
Министър Хасан Адемов: Социалният диалог е предпоставка за икономическата стабилност

Социалният диалог е предпоставка за икономическата стабилност и растеж. Постигането на устойчиви резултати се реализира чрез активизирането на социалния диалог със синдикатите, съсловните и бизнес организации. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов днес на кръгла маса по въпросите за тристранното сътрудничество в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). На форума присъства и заместник-министър Светлана Дянкова.

[Пълен Текст]

26-03-2014
5000 безработни ще бъдат наети на работа за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред

Правителството включи в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. нова национална програма – „Сигурност”. Основната цел на програмата е намаляване безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности, допринасящи за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в населени места, особено в райони с високо равнище на безработица. Чрез изпълнението й ще се осигури субсидирана заетост на 5000 безработни, регистрирани в бюрата по труда, за срок до осем месеца. По програмата ще се финансират трудовите възнаграждения на наетите в размер на 340 лв., както и дължимите осигурителни плащания за сметка на работодателя.

[Пълен Текст]

26-03-2014
През 2013 г. са предприети мерки за реално разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания

Правителството прие доклад за изпълнението на плана за действие по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания. Отчетът обхваща дейностите, осъществени в периода 2012-2013 г., като обобщава информацията от всички ангажирани в процеса страни – държавна власт, местна власт, неправителствен сектор.

[Пълен Текст]

26-03-2014
Приет е План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания

Правителството прие План за действие за периода 2014-2015 по Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания (2008-2015). Неговите основни цели са свързани с подобряване качеството на живот и социалното включване на тази категория български граждани.

[Пълен Текст]

25-03-2014
Кръгла маса за равенството на работното място организира МТСП

Двудневна кръгла маса под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работното място” провежда МТСП в Бургас. Тя се реализира по проект „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба!”. В нея ще участват младежи и девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, работодатели, представители на местното самоуправление, трудови посредници и представители на централната администрация.

[Пълен Текст]

24-03-2014
Министър Хасан Адемов се срещна с посланика на Република Казахстан у нас Темиртай Избастин

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна днес в МТСП с посланика на Република Казахстан у нас Темиртай Избастин. В работната среща участваха и заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова и заместник-министърът на труда и социалната защита на Казахстан Кайрат Абсаттаров.

[Пълен Текст]

21-03-2014
Министър Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област Бургас

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна днес със структурите на МТСП в област Бургас. Основен акцент в срещата бяха работните места по програми и мерки за заетост и обучение през 2014 г. и социалните плащания.

По данни на Агенцията по заетостта от началото на годината в област Бургас са заявени общо 2259 места. Най-много са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, търговията и аграрния сектор. Над 1500 човека са започнали работа на първичния пазар, а в програми за заетост в Бургаска област са включени общо 686 безработни.

[Пълен Текст]

21-03-2014
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е нов инструмент за периода 2014-2020 г., който ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките форми на бедност и лишения. Съгласно т.12 от Решение № 792 от 17 декември 2013 г., Министерският съвет определи Министерството на труда и социалната политика за водещото ведомство за разработване на оперативна програма, съфинансирана от гореспоменатия фонд.

[Пълен Текст]

20-03-2014
Кръгла маса за равенството на работното място организира МТСП

Двудневна кръгла маса под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работното място” провежда МТСП в Сандански. Тя се реализира по проект „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба!”. В нея ще участват младежи и девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, работодатели, представители на местното самоуправление, трудови посредници и представители на централната администрация.

[Пълен Текст]

20-03-2014
Министър Хасан Адемов: Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания са важна част от бизнес средата в България

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания са важна част от бизнес средата в България. Народното събрание в началото на март прие на второ четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. Мерките целят намаляване на административната тежест и улесняване на възможността за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов днес на Третия Европейски форум за социално предприемачество. Инициативата се провежда в периода 20-23 март 2014 г. в Международния панаир в Пловдив.

[Пълен Текст]

19-03-2014
Министър Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област Видин

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област Видин. Днес той участва в редовното правителствено заседание, което се провежда във Видин. По време на срещата министър Адемов обсъди политиките и програмите в сферата на пазара на труда и социалните плащания като акцентира върху реализацията им на местно ниво.

[Пълен Текст]

18-03-2014
Приветствие на министър Хасан Адемов по случай Световния ден на социалната работа

УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ,

На 18 март т.г. за пореден път честваме Световния ден на социалната работа - денят, в който вниманието на международната общественост е насочено към Вас, хората, отдадени на рядката привилегия да посветят усилията и грижите си за доброто на онеправданите и уязвените от съдбата. Всичко това е основанието да бъдете горди, че сте част от една от най-хуманните професии в съвременния ни свят. Работата на социалния работник обаче не е просто професия, а призвание, защото изисква както компетентност и аналитичност, така и ярки човешки качества като доброта, състрадателност и отдаденост към хората.

[Пълен Текст]

18-03-2014
Росица Янкова: С промените в Кодекса на труда се отваря широка възможност за субсидиране на младежките стажове

С приемането на промените в Кодекса на труда за стажуването се отваря широка възможност за субсидиране на младежките стажове. Министерството на труда и социалната политика ще стартира стажантски програми и по новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова днес на "Национални дни на кариерата 2014" в НДК.

[Пълен Текст]

18-03-2014
МТСП осигурява 3 млн. лева за обновяване на обекти по проект „Красива България”

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и председателят на Комисията по труда и социалната политика към НС Корнелия Нинова поздравиха днес в МТСП бенефициентите по проект „Красива България” за 2014 г. Споразуменията на кметове и областни управители бяха връчени от заместник-министър Светлана Дянкова.

[Пълен Текст]

17-03-2014
По Проект „Красива България” ще се обновят 40 обекта на обща стойност 6.4 млн. лева

По Проект „Красива България” (КБ) ще се обновят 40 обекта на обща стойност 6.4 млн. лева през 2014 г. В Националния план за действие по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а останалите 3.4 млн. лв. са финансиране от кандидатите, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов днес в МТСП. Заедно със заместник-министър Светлана Дянкова, той връчи споразуменията на кметове и областни управители.

[Пълен Текст]

14-03-2014
Министър Хасан Адемов: Политиката на правителството е последователна, еднократната финансова подкрепа за пенсионерите става традиционна

За Великден всички пенсионери ще получат диференцирана еднократна финансова подкрепа. Политиката на правителството е последователна, искаме да превърнем в традиционна тази подкрепа и за всяка Коледа и Великден пенсионерите да получават добавки, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в студиото на „Тази сутрин“ по БТВ. Допълнителните средства за изплащане на „великденските бонуси” са в размер на 57 700 000 лв., като тези средства са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г., обясни министърът.

[Пълен Текст]

12-03-2014
Фонд „Условия на труд” отпусна над 135 хиляди лева за модернизация на работни места

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 135 хиляди лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните днес в МТСП договори за реализация на проекти между ФУТ и предприятията „Далкия Варна” ЕАД и „Захарни заводи” АД – град Горна Оряховица.

[Пълен Текст]

12-03-2014
Младежи станаха част от екипа на МТСП в рамките на инициативата „Мениджър за един ден”

Трима младежи станаха част от екипа на Министерството на труда и социалната политика в рамките на инициативата „Мениджър за един ден”.
След церемонията по откриването в хотел „Шератон”, заедно с министър Адемов, Мирела Миткова от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин присъства на редовното заседание на Министерския съвет. На пресконференцията след това в качеството си на министър за един ден тя обяви пред журналисти Постановлението за еднократно финансово подпомагане на всички български пенсионери през месец април.

[Пълен Текст]

12-03-2014
България и Катар регулират отношенията си в областта на трудовата миграция

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена спогодба на България и Катар в областта на регулиране на трудовата миграция и упълномощи министъра на труда и социалната политика да проведе преговори по нея.

[Пълен Текст]

12-03-2014
Пенсионерите ще получат Великденски надбавки

Правителството реши към пенсиите за месец април да бъдат изплатени великденски добавки.

Одобрените допълнителни средства са в размер 57 700 000 лв. и са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.

[Пълен Текст]

11-03-2014
Министър Хасан Адемов се срещна с посланика на Република Корея у нас Шин Менг-Хо

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна с посланика на Република Корея у нас Шин Менг-Хо. Двете страни подчертаха значението на двустранното сътрудничество и изразиха надежда за осъществяването на по-близки контакти и съвместни проекти в областта на труда и социалната политика.

[Пълен Текст]

10-03-2014
Министър Хасан Адемов участва в заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов участва днес в Брюксел в заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. В своето изказване по време на ориентационния дебат, посветен на Европейски семестър 2014, министър Адемов посочи като пример за успешни реформи в борбата с безработицата дейностите по преодоляването на високата младежка безработица, стартирали в началото на 2014 г., а именно изпълнението на успешни схеми за стажуване и чиракуване, предоставянето на достъпни и качествени посреднически услуги и прилагане на индивидуален подход, съобразен с потребностите на личността. Той акцентира върху необходимостта от по-добра координация между заетостта и образованието и обучението за преодоляването на несъответствието между търсените и предлаганите умения в ЕС и подчерта, че за България основен приоритет е насърчаването на активното включване на отдалечените от пазара на труда. По време на заседанието на Съвета министрите по заетостта и социалната политика на държавите-членки на Европейския съюз ще обменят мнения относно Стратегия „Европа 2020“ и водещите цели на Съюза до 2020 г.

[Пълен Текст]

07-03-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри кръгла маса по повод деня на равното заплащане на жените и мъжете

Заместник-министър Лазар Лазаров откри кръгла маса по повод деня на равното заплащане на жените и мъжете. В събитието взеха участие представители на Националния статистически съюз, Националния осигурителен институт, работодателски организации, синдикати, неправителствени организации.

[Пълен Текст]

06-03-2014
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за общините са платени над 467.5 млн. лв.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013 за общините са платени над 467.5 млн. лв., каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов днес на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

[Пълен Текст]

05-03-2014
Министър Хасан Адемов се срещна с посланика на Турция Сюлейман Гьокче

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна днес в МТСП с посланика на Турция у нас Сюлейман Гьокче. Министър Адемов изрази надежда за задълбочаването на двустранното сътрудничество между двете държави в областта на труда, заетостта и социалната сигурност. Той информира чуждестранния гост за дейността на министерството в сферата на активните политики на пазара на труда, жизненото равнище и доходите, безопасността и здравето при работа, социалната сигурност.

[Пълен Текст]

05-03-2014
Заместник-министър Росица Янкова: Броят на самозаетите лица в ЕС се повишава

По данни на Евростат броят на самозаетите лица в ЕС се повишава като през периода 2008 - 2012 г. те са се увеличили с над 28%, съобщи днес в Мадрид заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя участва в заключителната конференция по проект TRADE – Европейска мрежа за подкрепа на самонаетите и икономически зависими работници. Форумът се провежда със специалното участие на заместник-министър Росица Янкова и Мигел Гарсия Мартин, генерален директор на Дирекция „Самостоятелна заетост и социална икономика“ в Министерството на заетостта и социалната сигурност на Кралство Испания.

[Пълен Текст]

05-03-2014
Заявленията за отпускане на пенсии ще могат да се подават и по електронен път

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които привеждат нормативния акт в съответствие с влезлите в сила от началото на годината изменения в Кодекса за социално осигуряване.

[Пълен Текст]

05-03-2014
Одобрени са българските позиции за два Съвета на ЕС

Правителството одобри позициите, които България ще представи на заседанията на два Съвета на Европейския съюз – по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси и по икономически и финансови въпроси. Форумите се провеждат на 10 и 11 март в Брюксел.

[Пълен Текст]


Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия