Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
27-03-2015
МТСП организира кръгла маса за конвенцията за правата на хората с увреждания

Министерството на труда и социалната политика организира кръгла маса за конвенцията за правата на хората с увреждания в гр. Банско в периода 26-27 март 2015 г. Двудневният форум се организира в рамките на проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме" по програма ПРОГРЕС на ЕС.

[Пълен Текст]

27-03-2015
Министър Калфин настоява за подобряване на ефективността и експертизата на работната група по деинституционализация на деца

„Нито едно дете не бива да бъде извеждано от едно място и настанявано на друго самоцелно. Безспорно е значението на процеса по деинституционализация на децата, но по начина, по който се случва в момента има пропуски, които разчитам, че заедно ще изчистим и така ще подобрим ефикасността му“, отбеляза по време на среща с представители на неправителствената коалиция „Детство 2025“ днес министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

26-03-2015
Нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в сферата на социалното включване

Нови операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. в сферата на социалното включване представи днес в Пловдив заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

[Пълен Текст]

26-03-2015
Държавата ще направи всичко възможно да създаде условия за пълноценна интеграция на хората с увреждания

Това подчерта вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин при откриването на четвъртия Европейския форум за социално предприемачество в гр. Пловдив.

[Пълен Текст]

26-03-2015
Над 532 000 ученици участват в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие

Над 532 000 ученици участват в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Тези резултати превръщат схемата в една от май-мащабните откъм участници, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Днес тя участва в Деня на отворените врати, организиран от Центъра за кариерно ориентиране към Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора.

[Пълен Текст]

26-03-2015
Закон гарантира защита от дискриминация при променя на пола

Изменения и допълнения в Закона за защита от дискриминация, които да гарантират защитата от дискриминация, в случай на промяна на пола, прие НС. Чрез промените се въвеждат изискванията на Директивата на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена), за гарантиране на защитата срещу дискриминация, в случаите на промяна на пола и за прехвърляне на тежестта на доказване, в случаите на дискриминация.

[Пълен Текст]

25-03-2015
Приет е докладът за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания

Правителството одобри годишния доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания. В документа са отразени дейностите, осъществени през миналата година от отговорните за изпълнението на Плана институции, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания в България.

[Пълен Текст]

25-03-2015
Министър Калфин проучва международния опит в работата на ТЕЛК-овете

Във връзка с предприетите мерки за промени в пенсионната система в системата на трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК), министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин направи видеоконферентна консултация с цел запознаване с опита на Германия в тази сфера.

[Пълен Текст]

20-03-2015
Търсим възможности за подобряване на размера на пенсиите

Това заяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща за обсъждане на предложенията за усъвършенстване на пенсионния модел днес с представители на пенсионерски организации, членове на Обществения съвет към НОИ.

[Пълен Текст]

19-03-2015
По ОП РЧР 2014-2020 са договорени общо 100 милиона лева

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 са договорени общо 100 млн. лева. От тях 65 млн. лева са осигурени по операция „Нови алтернативи” и 35 млн. лева по „ Младежка заетост”.

[Пълен Текст]

19-03-2015
Отменя се пресконференция по проект за интеграция на хората с увреждания

Поради наложила се днес промяна в графика на събитията по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме." JUST/2013/PROG/AG/4955/AD се отлага планираната за утре, 20 март 2015 г., пресконференция.

МТСП ще уведоми своевременно всички заинтересовани за новия ден и час на провеждане на събитието.

Разчитаме на Вашето разбиране и молим да ни извините.

[Пълен Текст]

18-03-2015
Министър Калфин лично разгледа част от новите Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Стара Загора

Седем Центъра за настаняване от семеен тип предстои да бъдат открити в Стара Загора през април и в тях ще живеят деца от два социални дома. Условията в новопостроените къщички, както и в готовността на персонала за работа с изведените от домовете деца, провериха лично вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и зам.-кметът на Стара Загора Ваня Сотирова.

[Пълен Текст]

17-03-2015
Приветствие на министър Ивайло Калфин по случай Световния ден на социалната работа

Уважаеми колеги,
Приемете искрените ми поздравления по повод Деня на социалната работа и социалния работник. Всяка година, третият вторник на март се отбелязва по цял свят като ден на почит и признателност към волята, желанието и усилията на хората, които отдават живота си, за да помагат на ближния.

[Пълен Текст]

17-03-2015
Заместник-министър Зорница Русинова представи опита на България за механизми за взаимодействие със всички заинтересовани страни в среща на Европейската платформа за включване на ромите

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова взе участие в 9-та среща на Европейската платформа за включване на ромите на 16 и 17 март 2015г., в Брюксел. Трудовият пазар, преодоляването на бедността и високият процент безработица сред ромския етнос бяха основен фокус на дискусията. Опитът на България за диалогично консултиране с НПО сектор и местни власти на мерките, свързани с достъп до заетост и социално включване, които се финансират от ЕСФ е пример за ефективно взаимодействие на всички заинтересоване страни при вземане на решения. „За нас активното участие на неправителствения сектор и на местните власти при подготовката на Споразумението за партньорство между България и ЕК за програмния период 2014 – 20202 по отношение на мерките, насочени към интеграция на ромите е пример как Националната стратегия може да се превърне в конкретен план за действие. На форума беше представен и опита ни за съвместни мерки, финансирани по линия на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие за подобряването на жилищните условия, достъпът до пазар на труда, здравеопазване, социални услуги и образование.

[Пълен Текст]

17-03-2015
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания проведе заседание в МТСП

Заместник-министърът на труда и социалната политика и заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) Лазар Лазаров откри в МТСП поредното заседание на НСИХУ.

[Пълен Текст]

16-03-2015
Грижата за децата в риск е ангажимент и отговорност на цялото общество

Грижата за децата в риск е ангажимент и отговорност на цялото общество, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на откриването на общностен център и детска градина в Стара Загора. Центърът е изграден по проект „Социално включване“ на МТСП.

[Пълен Текст]

13-03-2015
Министър Калфин „Ще подкрепя подготовката на кадри за създаване и производство на български еко машини“

„Бъдещето, както в Европа, така и извън нея, е свързано с внедряването на все повече еко-машини в бита на всеки един от нас – в това число и електромобили. Колкото по-успешно включим България и като производител на такива, толкова по-иновативна и модерна ще се развива нашата икономика. В качеството ми на министър на труда и социалната политика съм готов да съдействам за подготовката на специализирани кадри в конструирането, дизайна и изработката на еко-машини, в това число и електромобили“, отбеляза министърът Ивайло Калфин, след церемонията по връчване на наградите на Индустриалния клъстер „Електромобили“ днес. Той имаше възможността да се запознае лично с различни еко-експонати. Сам изпробва електрическо колело и подкара сегуей.

[Пълен Текст]

12-03-2015
Министър Калфин настоява за повишаване на квалификацията на персонала в центровете за настаняване от семеен тип

По време на първата среща на новосформираната към Министерски съвет Междуведомствена работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за деца председателят на работната група и вицепремиер Ивайло Калфин настоя за намиране на решение за увеличение на квалификацията на персонала в центровете за настаняване от семеен тип.

[Пълен Текст]

12-03-2015
Инвестициите в инфраструктурни проекти са възможност за инвестиции на пенсионните фондове

Това отбеляза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, в рамките на участието си в кръгла маса "Пенсионните фондове и възможности за инвестиции в публични и инфраструктурни проекти“, организирана от Форум за балкански транспорт и инфраструктура.

[Пълен Текст]

11-03-2015
Oсигурени са средства за разплащане на извършени разходи за рехабилитация и санаториално лечение на ветерани и военноинвалиди

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 116 132 лв. Средствата са за сметка на предвидените по централния бюджет за осигуряване на отдих и санаториално лечение на правоимащите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. За извършени разходи за рехабилитация в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. беше одобрен допълнителен трансфер в размер на 562 560 лв.

[Пълен Текст]

11-03-2015
Oдобрени са промени в устройствените правилници на МТСП и изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика

Правителството одобри промени в устройствените правилници на МТСП и изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика.

[Пълен Текст]

11-03-2015
Социалният диалог не е място за размяна на идеи, а средство за постигане на ефективни решения


Това заяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща с председателя на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек Кравчик.

[Пълен Текст]

10-03-2015
Предложението за увеличение на възрастта за пенсиониране с по 6 месеца годишно не беше прието


По време на днешната среща на социалните партньори, посветена на дискусии по усъвършенстване на пенсионния модел, участниците в групата не подкрепиха предложението на работодателските организации за скокообразно покачване на възрастта за пенсиониране с по 6 месеца годишно. Това обяви по време на брифинг след събитието съветникът на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин - Николай Николов. Той подчерта, че на днешното заседание са разглеждани само предложения на работодателски организации, в това число на АИКБ и КРИБ, но са останали извън дискусия онези от тях, свързани с ТЕЛК-овете и с особеностите за пенсиониране за категорийните работници, тъй като те ще се разглеждат на предстоящи тематични срещи.

[Пълен Текст]

10-03-2015
Държавата и бизнесът трябва да обединят усилия за създаване на по-качествени възможности и условия за работещите в сферата на туризма

Изграждането на по-качествена трудова среда е споделена отговорност между държава и бизнеса. Това подчерта по време на състояла се днес в гр. Варна Кръгла маса по проблемите и предизвикателствата пред туристическия бизнес - сезон лято 2015г., министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

09-03-2015
Ивайло Калфин предложи инвестиционния план на Юнкер да се насочи към малките и средни предприятия

Това становище изрази министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на работен обяд с министрите на труда на страните-членки на ЕС, който се състоя в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз днес в Брюксел.

[Пълен Текст]

09-03-2015
Създадена е организация за доставка на пари за пенсии в бедстващите райони

Поради лошите атмосферни условия в страната е създадена извънредна организация за доставка на пари за разплащане на пенсии в бедстващите райони. По информация на Министерство на транспорта, „Български пощи” ЕАД има проблеми с доставката на пари за изплащане на пенсии в областните пощенски станции (ОПС) – Кърджали (с изключение на общинските центрове Крумовград, Момчилград и Джебел), Смолян (с изключение на общинския център Девин). Към момента няма достъп до населените места от община Лъки за ОПС Пловдив и до общините Велинград, Ракитово, Сърница, Батак и част от община Брацигово при ОПС Пазарджик. Поради динамично променящата се ситуацията, от министерството уверяват, че колите на „Български пощи” ЕАД са в готовност да тръгват незабавно и са в очакване да се разчистят пътищата.

[Пълен Текст]

09-03-2015
Министър Калфин предлага по-активно участие на социалните партньори в преодоляване на безработицата в страните-членки в ЕС

По време на изказването си, направено във връзка с Приноса на Европейския съвет за очертаване на приоритетни политики в сферата на заетостта и социалното включване днес в Брюксел, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин акцентира върху необходимостта държавите-членки да инвестират в системи за професионално образование и обучение с цел подобряване на тяхната ефективност и ефикасност за повишаване квалификацията на човешките си ресурси.

[Пълен Текст]

08-03-2015
„Настоявам за въвеждане на гъвкаво работно време и облекчаване ангажиментите на работещите майки“

Това подчерта по време на първия от серията европейски дебати на тема „Жените в управлението“, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той обясни, че независимо от всички законодателни инициативи, които предстои да бъдат реализирани до края на тази година, един от неговите приоритети е свързан с това да се създаде механизъм, който да даде възможност за гъвкавост в рамките на работния ден или работната седмица. „Това ще даде повече възможности на работещите хора и категорично ще бъде от полза на работещите майки, които ще могат по-свободно и по-лесно да балансират между работа и семейство“, обясни още министърът. Друга инициатива, която той изтъкна е предстоящата система на ваучерно заплащане и почасово заплащане. „Този механизъм би могъл да даде повече възможности за справяне с ангажиментите на жените. Възможностите от ваучерно почасово заплащане за отглеждан на дете, за домакински услуги, почистване или указване на домашна битова помощ, ще улеснят домакинствата и биха могли да облекчат работещите майки и жени. Надявам се, до средата на годината да сме готови със законодателна инициатива в тази посока“, каза още Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

06-03-2015
Хората с ниски пенсии ще получат по 40 лв. Великденска добавка

Правителството одобри допълнителен трансфер от 50 млн. лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Средствата са за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месец април.

[Пълен Текст]

05-03-2015
Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ следва динамиката на общественото развитие

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ следва динамиката на общественото развитие. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев на форум по повод навършването на 25 години от създаването на Федерацията. Събитието се откри от вицепрезидента на КНСБ д-р Иван Кокалов, който благодари на ръководството на МТСП за доброто партньорство и активния социален диалог по обществено значими теми.

[Пълен Текст]

05-03-2015
България е вторият по обем акционер в Международната инвестиционна банка

Водещата позиция на българската държава по отношение на отпуснатите кредити от Международната инвестиционна банка, беше обсъдена по време на работна среща днес между вицепремиера Ивайло Калфин и председателя на Съвета на Международната инвестиционна банка – Николай Косов.

[Пълен Текст]

05-03-2015
Вицепремиерът Ивайло Калфин се срещна с вицепремиера на Русия-Аркадий Дворкович

В рамките на посещението си в Москва,вицепремиерът Ивайло Калфин се срещна и разговаря с вицепремиера на на Русия-Аркадий Дворкович.

[Пълен Текст]

05-03-2015
Вицепремиерът Ивайло Калфин се срещна и с председателя на Комитета по международни работи на Русия

Като част от работното посещение в Москва, вицепремиерът Калфин посети Комитета по международни работи на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Русия. Там той се срещна с неговия председател Константин Косачов, с когото обсъдиха актуалните икономически и политически отношения между двете страни. И двамата бяха категорични, че има остра необходимост от засилване на диалога във всички сфери на икономиката.

[Пълен Текст]

04-03-2015
Русия и България ще засилят сътрудничеството си по ключови теми, свързани с труда и социалната политика

Три са темите, по които се договориха за взаимно сътрудничество министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин и руският министър на труда и социалната защита Максим Топилин – пенсионните права, облекчаване на свободното движение на работници от двете страни и подсилване на сътрудничеството между двете министерства.

„Независимо, че имаме подписан договор за социално осигуряване с Руската федерация, все още има много въпроси, които не са изяснени, включително въпросът, свързан с пенсионното осигуряване на работилите в СССР и днешна Русия. Започнати са преговори за промяна в това споразумение, които не са завършени. Това, което днес помолих министъра е да ускорим преговорите, както и да засилим това, което трябва да се извърши от експертите от двете страни, за да може възможно най-бързо да намерим най-доброто решение на нерешените въпроси“, коментира след срещата министър Калфин.

[Пълен Текст]

04-03-2015
Отношенията между българския и руския бизнеси могат и трябва да се задълбочават и развиват

„Готов съм да съдействам с всичко необходимо за задълбочаване на сътрудничеството между българския и руския бизнес. Двете страни имат, както традиции, така и добри възможности за създаване на нови партньорства в почти всички области. За България икономическите отношения с Русия са много важни. Вярвам, че в кризата всяка възможност, която се предоставя на бизнеса, не бива да бъде изпускана. Убеден съм, че и за двете страни има много взаимноизгодни възможности“, това коментира вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща с президента на Руския съюз на индустриалците и предприемачите Александър Шохин.

[Пълен Текст]

04-03-2015
Въвежда се електронен изплащателен картон за подобряване обслужването на пенсионерите

Въвеждане на електронен изплащателен картон, по който ще се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции, предвиждат одобрените от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Кабинетът прие изменения в общо седем нормативни акта, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2015 г.

[Пълен Текст]

04-03-2015
Министър Калфин ще бъде докладчик на кръгла маса по бюджета на ЕС

Днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще участва в Брюксел като основен докладчик на кръгла маса, организирана от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент на тема „Предизвикателства и възможности на реформата на собствените приходи в бюджета на ЕС”. В дискусията ще участват ръководството на групата, говорителите на групата по в основните комисии, свързани с бюджета, евродепутати и експерти.

[Пълен Текст]

03-03-2015
Комисарят по заетостта Мариан Тейсен оцени високо темповете и качеството на усвояване на европейските средства за заетост и социално включване в България

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин се срещна снощи с комисаря по въпросите на труда и социалната политика Мариан Тейсен. Двамата изразиха задоволство от новата възможност за сътрудничество след успешната им съвместна работа в Европейския парламент.

[Пълен Текст]

02-03-2015
Министър Калфин ще се срещне с министъра на труда и социалната защита на Руската федерация

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин заминава на 3 март на работно посещение в Москва. Там той ще се срещне с министъра на труда и социалната защита Максим Топилин. Целта на разговора е обсъждане на двустранните взаимоотношения между двете страни в сферата на труда и социалната политика. Предвижда се да бъде дискутирано решение на приложението на двустранния договор за социална сигурност.

[Пълен Текст]

27-02-2015
Министър Калфин обсъжда с експерти в Брюксел доклада на ЕК за България

Излезлият вчера доклад на ЕК за България по Европейския семестър беше предмет на разговори между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и директора в Главна дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК - Ищван Шекели. Двамата се срещнаха днес в Брюксел, където обсъдиха още и темите за социалното включване и заетостта, засегнати в документа. Министър Калфин уговори Министерството на труда и социалната политика до края на месец април да представи мерките, които са предприети по препоръките на Европейската комисия.

[Пълен Текст]

27-02-2015
МТСП разпореди проверки по сигналите за нецелесъобразно изразходване на европейски средства


„По сигнала на Btv за неправомерно изразходване на европейски средства в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Велинград, който получи значителен медиен отзвук днес, бих искала да съобщя, че вече е разпоредена проверка и резултатите от нея ще бъдат обявени публично. Държа да подчертая, че ние, екипът на МТСП ще бъдем безкомпромисни към всички нарушения и към нецелесъобразното изразходване на европейски средства. Твърдо, обаче, вярваме в необходимостта от провеждане на деинституционализацията на децата с увреждания и децата, лишени от родителски грижи, защото настаняването им в центрове от семеен тип ще им предостави грижа в среда, близка до семейната. Работим върху подобряване качеството на услугите, предоставяни на всички деца и това е приоритет за нас“, допълни Зорница Русинова, зам.-министър, контролиращ работата по европейските фондове на Министерство на труда и социалната политика.

[Пълен Текст]

27-02-2015
Хората, включени в проект „Подкрепа за достоен живот“, няма да останат без грижи след приключването му

Хората, които са включени в проект „Подкрепа за достоен живот“, няма да останат без грижи след приключването му, увери заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заключителната конференция по проекта.

[Пълен Текст]

27-02-2015
Близо 30% от работодателите в България са жени

Близо 30% от работодателите в България са жени, обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев на церемония по връчване на сертификати на завършилите първата Лидерска академия за дами, инициирана от Съвета на жените в бизнеса. По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2014 г. 36 % от самостоятелно заетите са жени или 84 200 дами. В сравнение със същия период на 2013 г., техният брой нараства с 2 процентни пункта.

[Пълен Текст]

26-02-2015
Заместник-министър Зорница Русинова обяви старта на първата схема по ОПРЧР 2014-2020

Заместник-министър Зорница Русинова представи новия програмен период и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) днес във Варна. Тя използва повода отново да обяви първата схема - „Младежка заетост”, по която бенефициент е Агенция по заетостта. Очаква се в рамките на проекта 8000 младежи до 29 години да започнат работа още в края на месец март.

[Пълен Текст]

26-02-2015
Нулева толерантност към изоставянето на деца

Обществото трябва да развие нулева толерантност към изоставянето на деца и настаняването им в институции, съобщи днес в Мездра заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и представители на други държавни и общински институции, откри четири нови социални услуги за деца в Мездра.

[Пълен Текст]

26-02-2015
Само 6% от безработните младежи до 24 годишна възраст са висшисти

Едва 6% от безработните младежи на възраст 15-24 г. са висшисти, сочат данните на Агенцията по заетостта от началото на годината. Това е още едно доказателство за това, че ако искаме наистина да се справим с негативната тенденция в младежката заетост, трябва да насочим усилията си към осигуряване на достъпно образование и качествени работни места за младите хора“, каза в словото си зам.-министър Гълъб Донев, по време на дискусионен форум в УНСС. Той насърчи студентите да бъдат по-смели и по-настоятелни, когато в преходния период образование към заетост и подчерта, че министерството на труда и социалната политика разработва конкретни мерки, чрез които да се повиши мотивацията на младия човек да стане активна част от пазара на труда.

[Пълен Текст]

26-02-2015
За пръв път беше свикан Национален съвет по демографска политика

Вицепремиерът Ивайло Калфин свика членовете на Националния съвет по демографска политика за пръв път от създаването му през юни 2014 г. „За мен борбата с негативната демографска тенденция не е приоритет. Вярвам, че тя трябва да бъде осъзната като национална кауза. Всеки българин трябва да разбере, че ако не вземем ефективни и решителни мерки сега, после вече ще е наистина късно“, коментира вицепремиерът и председател на съвета – Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

26-02-2015
Заместник – министър Гълъб Донев връчи награди за отговорен бизнес

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев връчи награда в категория „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд“ по време на Годишните награди за отговорен бизнес, организирани от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

[Пълен Текст]

25-02-2015
Първите схеми по ОП РЧР 2014-2020 ще помогнат на общините да реализират своите социални политики

Първите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 ще помогнат на общините да реализират своите социални политики, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя награди община Трявна в категория „Осигуряване на услуги за нуждаещите се през зимата“ по време на церемонията „Кмет на месеца“.

[Пълен Текст]

25-02-2015
Представители на НПО сектора представиха идеите си за държавната политика по етническите и интеграционните въпроси на вицепремиера Калфин

Това се случи по време на първото за тази година заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, чийто председател е министърът на труда и социалната политика. В него участват 52 представители на неправителствения сектор.

[Пълен Текст]

25-02-2015
Министър Калфин настоя за изчистване на проблема с дублираното в Русия осигуряване и преизчисляване на пенсиите за български граждани

По време на среща с извънредния и пълномощен посланик на Русия у нас – Юрий Исаков, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин изрази готовност за намиране на решение на приложението на двустранния договор за социална сигурност.

[Пълен Текст]

24-02-2015
Предложенията на КФН за изменения в Кодекса за социално осигуряване обсъди работната група по пенсионна реформа в МТСП

За пръв път виждам единомислие между КФН, социалните партньори и осигурителните дружества за посоката на промените, каза вицепремиерът Калфин

Предложенията на Комисията за финансов надзор (КФН) за изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО) обсъди днес работната група по пенсионна реформа към вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

24-02-2015
Заместник-министър Лазар Лазаров: Прогресът в процеса на деинституционализация в България е значителен

Настаняването на деца до 2 годишна възраст в домове за медико-социални грижи намалява с близо 55% в периода 2005 г. - 2012 г.

„Прогресът в процеса на деинституционализация в България е значителен и резултатите са добри. Те са допълнителен стимул за подобряване на националната политика за децата и задълбочаване на партньорството с неправителствения сектор. Основната ни кауза е всяко дете да живее в семейна или близка до семейната среда като осигурим интегрирана и комплексна подкрепа на децата и техните семейства“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров на кръгла маса за реформата в системата за закрила на детето. Форумът, организиран от МТСП и УНИЦЕФ, представи държавната политика за деинституционализация и изследване на международната организация за оценка на резултатите от реформата в системата за грижа за децата.

[Пълен Текст]

24-02-2015
Засилваме сътрудничеството си с Израел в областта на социалната политика

Това стана ясно по време на среща между министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и посланика на Израел в България Н. Пр. г-н Шаул Камиса Раз. Двамата се договориха да финлизират процедурно инициираната от израелска страна промяна в текст, регулиращ предоставянето на пенсии (за старост и наследствени) от Израел съгласно действащата Спогодба за социална сигурност, с която МТСП е съгласно и е категорично, че промяната няма да бъде в разрез с основните принципи на Спогодбата и интересите на българските граждани. Посланикът подчерта, че уреждането й ще бъде приоритизирана от неговия екип.

[Пълен Текст]

23-02-2015
Кирил Домусчиев и Димитър Манолов са новите заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Димитър Манолов, президент на "Подкрепа", са новите заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Това стана ясно след първото за годината заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), чийто председател е вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен Текст]

20-02-2015
Представители на ЕК посетиха МТСП, за да се запознаят с изпълнението на социалните цели от стратегията „Европа 2020“

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин се срещна с директора по прилагане на стратегията „Европа 2020“ в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия – Детлеф Екерт, за да обсъдят мерките, които предприема страната ни в изпълнението на посочените в нея препоръки от социалната сфера. Министърът и неговият екип представиха свършеното към края на 2014 г. и очертаха новите цели, които кореспондират пряко и с приоритетите на МТСП за 2015 г.

[Пълен Текст]

19-02-2015
Отново Европейската сметна палата без забележки към изпълнението на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Европейската сметна палата изпрати предварителен одитен доклад за финансовата 2014 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В него не са отчетени грешки и няма регистрирани констатации по изпълнението й.

[Пълен Текст]

17-02-2015
Заседанието на НСТС се отлага за понеделник, по предложение на БСК

След постъпило днес в деловодството на Министерството на труда и социалната политика официално предложение от работодателски организации за отлагане на заседанието на НСТС, планирано за 19 февруари 2015 г., министърът на труда и социалната политика и председател на съвета Ивайло Калфин пренасочи събитието за 23 февруари 2015 г. от 9.00 часа в Министерски съвет.

[Пълен Текст]

17-02-2015
Повечето от дискутираните днес предложения по пенсионната реформа, ще бъдат обсъждани отново


Това обяви на брифинг за медиите днес, съветникът на министъра на труда и социалната политика Николай Николов. Ето как той коментира резултата от днешната дискусия по отделните предложения от дневния ред.

[Пълен Текст]

17-02-2015
Министър Калфин се срещна с посланика на Гърция в България н.пр. Димостенис Стоидис

Двамата обсъдиха социалните приоритети на новото гръцко правителство и перспективите на Гърция пред настоящите преговори с кредиторите.

[Пълен Текст]

13-02-2015
По-ефективна и по-справедлива социална система изисква силна политическа воля и отговорност от цялото общество

Вицепремиерът Ивайло Калфин представи приоритетите в работата на МТСП за 2015-та година и свършеното от екипа досега

По-ефективна и по-справедлива социална система изисква силна политическа воля и отговорност от цялото общество. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в Министерски съвет по време на пресконференция за отчета на правителството за първите 100 дни от управлението. Той представи свършеното по основните приоритети - политиката на труда, на доходите, социалната справедливост и пенсионната реформа и представи приоритетите в работата на МТСП за 2015-та година.

[Пълен Текст]

12-02-2015
Федералното правителство на Германия отмени временно контрола по спазване на Закона за минималната работна заплата за транзитните превози

Във връзка с повишения интерес от страна на български фирми, МТСП информира, че Федералното правителство на Германия отмени временно контрола по спазване на Закона за минималната работна заплата за транзитните превози. До окончателното изясняване на въпросите, свързани с прилагането на Закона, в случаите само на транзитни превози, се прилагат следните временни разпоредби:

[Пълен Текст]

12-02-2015
В момента има дебат по пенсионната система, какъвто никога досега не е имало с участието на работодателските организации

Социалният диалог не е прекъснат, увери министър Калфин в предаването „Здравей, България“ по Нова ТВ


В момента има дебат по пенсионната система, какъвто никога досега не е имало с участието на работодателските организации. Социалният диалог тече, увери вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в предаването „Здравей, България“ по Нова ТВ.

[Пълен Текст]

12-02-2015
Деинституционализацията дава по-добра възможност за развитие и интеграция на децата от специализираните институции

Деинституционализацията дава по-добра възможност за развитие и интеграция на децата от специализираните институции, декларира вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща с комисаря по човешките права на Съвета на Европа Нийлс Муижниекс. Двамата обсъдиха процеса по деинституционализация в България и политиката по отношение на бежанците.

[Пълен Текст]

11-02-2015
Министър Калфин: При промени в условията за пенсиониране на служещите в армията няма да се губят социални придобивки

Промените в пенсионната система трябва да я направят по-самостоятелна и независима от бюджета

При промени в условията за пенсиониране на служещите в армията няма да се губят социални придобивки, увери вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на участие в годишната конференция на началника на отбраната. Той допълни, че социалните придобивки са важни за запазване на интереса към работа в армията.

[Пълен Текст]

11-02-2015
Министрите Ивайло Калфин и Николина Ангелкова ще си сътрудничат за облекчаване условията на работа в сектор туризъм за най-младите

Ще бъдат предприети координирани стъпки за облекчаване условията за постъпване на работа в туристическия сектор на лицата навършили 16 годишна възраст. Очаква се подобна мярка да има благоприятно въздействие върху бизнеса, защото сезонността на част от работните места в сектор туризъм позволява младите хора да работят, без да се нарушава учебният им процес. За това се договориха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министърът на туризма Николина Ангелкова на проведена среща.

[Пълен Текст]

11-02-2015
Канадски синдикалисти обсъдиха възможността за създаване на солидарни фондове в България с министър Калфин

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин се срещна в МТСП с президента на канадските синдикати FTQ Даниел Боайе и ръководителя на Фонда за солидарност (ФС) към синдиката Денис Льоклер, които бяха придружавани от новоизбрания президент на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. По време на срещата канадската страна представи структурата и функционирането на ФС и възможностите за заимстване на техния опит при евентуалното създаване на такъв тип инвестиционни дружества в България.

[Пълен Текст]

11-02-2015
Разрешен е проблемът с отпускането на държавни парични награди за особени заслуги към нацията

Министър Калфин пое ангажимент в средата на декември 2014 г. МТСП да изготви наредбата

След поет в средата на декември 2014 г. ангажимент от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, правителството прие наредба, с която се определя редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията.

[Пълен Текст]

10-02-2015
Съобщение на пресцентъра

Във връзка с отвореното писмо на работодателските организации, които участват в работата на НСТС, пресцентърът на МТСП е упълномощен да изрази разбирането на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин към аргументите на авторите. Повод за писмото са промените в Кодекса за социално осигуряване, предложени през декември, свързани с възможността за избор на форма на допълнително задължително пенсионно осигуряване, криминализирането на укриването на осигурителни вноски, както и увеличаването на минималната работна заплата.

[Пълен Текст]

10-02-2015
Вицепремиерът Ивайло Калфин: Работещите в тежки условия на труд не трябва да бъдат подлагани на риск да останат без или с ниски пенсии

Хората не трябва да получават по-ниски пенсии, отколкото са определени по закон

Работещите в тежки условия на труд не трябва да бъдат подлагани на риск да останат без или с ниски пенсии. Те не трябва да получават по-ниски пенсии, отколкото предвижда законът. За това настоя вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на брифинг след среща с професионалните пенсионни фондове (ППФ). Той обясни, че не трябва да се допуска хората да започнат да получават пенсия от ППФ за 1-ва и 2-ра категория труд и след това поради една или друга причина да останат без доход, докато влязат в общата система на НОИ.

[Пълен Текст]

10-02-2015
Политиките за децата и семейството са един от водещите приоритети на правителството

Заместник-министър Лазар Лазаров участва в семинар по проект за трансгранично сътрудничество в областта на грижата за деца в Италия

„Политиките за децата и семейството са един от водещите приоритети на правителството“, каза заместник-министър Лазар Лазаров на семинар в Палермо, Италия. Форумът е организиран в рамките на проучвателната визита в регион Сицилия, Италия по проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”. Проектът за трансгранично сътрудничество е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

[Пълен Текст]

09-02-2015
Министър Ивайло Калфин: С предложенията за промени в Закона за семейни помощи за деца насърчаваме отговорното родителство

С предложенията за промени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) насърчаваме отговорното родителство, съобщи днес на пресконференция в МТСП вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той представи основните цели в законопроекта, част от които са: недопускане на семейно подпомагане на родителите, които изоставят децата си; повече възможности за изплащане в натура на семейни помощи за отглеждане на деца; засилване на връзката между семейното подпомагане и образованието; подкрепа на тридетния модел и др.

[Пълен Текст]

05-02-2015
Близо 2 пъти повече са средствата за регионални програми в Националния план за действие по заетостта през 2015 година

Нова национална програма за обучение и заетост на продължително безработни стартира през тази година

Близо 2 пъти повече са средствата за регионални програми в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2015 година, съобщи по време на представяне за медиите днес директорът на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова. Тя подчерта, че логиката, по който е конструиран планът е насочена изяло към реализиране на целите за годината – понижаване на безработицата на трайно безработните, повишаване на мотивацията на обезкуражените лица и изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

[Пълен Текст]

05-02-2015
Бюджетната комисия на Европейския парламент разгледа възможностите за реформи в бюджета на съюза

Предложението е на Групата на високо равнище за обществени ресурси, в която участва и вицепремиерът Ивайло Калфин

Възможностите за реформиране на начина, по който се финансира ЕС, предложени от Групата на високо равнище за обществени ресурси, бяха обсъдени днес по време на заседание на Бюджетната комисия на Европейския парламент в Брюксел. Участие в него взе и вицепремиерът Ивайло Калфин, който е единственият българин в Групата на високо равнище. Разискването продължи повече от два часа при значителен интерес и с изказвания на представители от всички парламентарни групи.

[Пълен Текст]

04-02-2015
Правителството определени редът и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и подпомагане на най-нуждаещите се

Правителството прие постановление, с което се определят редът и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) в България за периода 2014-2020 г. Програмата, одобрена от Европейската комисия на 5 декември 2014 г., е финансовият инструмент за преодоляване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения.

[Пълен Текст]

03-02-2015
Обсъжданията по предложенията за промени в КСО продължават

„На поредната среща по обсъждане на пенсионната реформа днес, участниците изразиха вижданията си основно по концепцията и логиката на промените в тристълбовия пенсионен модел.

[Пълен Текст]

03-02-2015
„Малките български хора“ обсъдиха възможностите за изграждане на социален център с министър Калфин

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин се срещна с представители на националната организация „Малки български хора“. Той се запозна лично с техния проект за създаване на национален център за малки хора и изрази готовност за съдействие при реализацията му, в компетенциите на министерството.

[Пълен Текст]


Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия