Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Web МТСП
Новини
 
Съобщения на пресцентъра
19-07-2014
Приключва полезен проект за социалното предприемачество

На 18 юли 2014 г. в к.к. Боровец се проведе представяне на усъвършенствания краен продукт – Статистически модул с включени данни от НСИ за социални предприятия по Проект: „Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България (НБДСП-БГ)“, съгласно Договор с Европейската комисия SI2.650082. Партньори по проекта са Агенция за социално подпомагане, Национален статистически институт и Централен кооперативен съюз. Основната цел на проекта е да се създаде достоверна, база данни за социалните предприятия в България. Дейностите бяха насочени към разработване на методика за идентифициране на социално предприятие с включени показатели за наблюдение и усъвършенстване на статистическият модул за социалните предприятия към интернет страницата по социална икономика.

[Пълен Текст]

18-07-2014
Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания

Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания, съобщи днес в Милано заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя участва във втората пленарна сесия на Неформалния съвет на министрите по заетостта и социалната политика.

[Пълен Текст]

18-07-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри днес заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Членовете на Съвета обсъдиха и приеха проект на Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки.

[Пълен Текст]

17-07-2014
Съобщение на пресцентъра

Със Заповед № РД 01-518 от 15.07.2014 г. на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление – 65,72 лв. за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015 година. Запазва се размерът на целевата помощ за отопление от изминалия отоплителен сезон, за да не се допусне номинално намаление на помощта съобразно определените от ДКЕВР цени на електроенергията от 1 юли т. г. Независимо от обявеното от ДКЕВР увеличение на цените на електроенергията за битови потребители не се налага увеличение на размера на помощта, защото през месец октомври 2013 г. се предприе промяна в нормативната база, съгласно която при промяна на цената на електроенергията, която води до промяна на месечния размер на целевата помощ за отопление до десет процента за съответния отоплителен сезон, целевата помощ може да се определи в размера й от предходния отоплителен сезон. Последвалите намаления на цените не се отразиха в намаляване на размера на помощта, за да се съхрани достигнатата степен на социална закрила.

[Пълен Текст]

17-07-2014
Заместник-министър Росица Янкова участва в Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва в Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика. Съветът е първи във формат „Заетост и социална политика“ в рамките на стартиралото на 1 юли 2014 г. италианско председателство на ЕС. Форумите се провеждат в периода 17 - 18 юли 2014 в Милано, Италия.

[Пълен Текст]

16-07-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри Център за обществена подкрепа в община Тунджа

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри днес в село Тенево, община Тунджа, Център за обществена подкрепа. Проектът „Насърчаване на процесите на социално включване в българското село чрез разкриване на Център за обществена подкрепа в Община Тунджа“ се финансира от ФСЗ и е на обща стойност от 27 384.62 лева. Целта му е да се обхванат деца, жертви на малтретиране, насилие и неглежиране, да се осигури социална и психотерапевтична работа с тях и техните семейства.

[Пълен Текст]

10-07-2014
Заместник-министър Светлана Дянкова откри конференция за тристранния диалог

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри днес международна конференция в КТ „Подкрепа”. Oсновна тема на експертния форум са добрите практики в тристранния диалог на национално и регионално ниво. На форума присъстваха заместник-министърът на образованието Мукаддес Налбант, президентът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев, изпълнителните директори на Главна инспекция по труда и Агенция по заетостта Румяна Михайлова и Асен Ангелов.

[Пълен Текст]

10-07-2014
Първо заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Днес, 10 юли 2014 г. се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Заседанието на тематичната работна група бе водено от г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика, която е и ръководител на тематичната работна група. Тематичната работна група е създадена със Заповед № РД 01-412 на министъра на труда и социалната политика от 10.06.2014 г.

[Пълен Текст]

09-07-2014
Европейската комисия организира конкурс „Достъпен град“

На 05.06.2014 г. Европейската комисия обяви началото на конкурса за петото издание на наградата „Достъпен град“ за 2015 г. – европейската награда за достъпни градове.

[Пълен Текст]

08-07-2014
Заместник-министрите Росица Янкова и Лазар Лазаров се срещнаха с виетнамска делегация

Заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров се срещнаха днес с делегация на Социалистическа република (СР) Виетнам в МТСП. Делегацията, водена от заместник-председателя на Комисията по социалните въпроси при Националното събрание Ман Хунг, е на работно посещение в България в периода 4-13 юли 2014 г. На срещата присъства и Дък Лиу, посланик на СР Виетнам в София.

[Пълен Текст]

04-07-2014
Над 220 социални предприятия осигуряват заетост за повече от 6500 хора с увреждания

Над 220 социални предприятия осигуряват заетост за повече от 6500 хора с увреждания, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на пресконференция по проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”. Във форума участваха заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Минчо Коралски.

[Пълен Текст]

02-07-2014
Гарантиране на пълноправна възможност за достоен живот и реализация в България на бежанците и лицата с хуманитарен статут, е целта на одобрена от правителството национална стратегия за тяхната интеграцията

Правителството прие Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в България за периода 2014-2020 г. Нейната цел е успешното интегриране в българското общество на хората, получили международна закрила, и ефективното използване на техния потенциал за социално-икономическото развитие на страната.

[Пълен Текст]

02-07-2014
Осигурено е допълнително финансиране за работата на 3343 лични асистенти на хора с увреждания

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в размер на 4 млн. лв. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Основната част от средствата ще бъдат използвани за продължаване на заетостта на наетите от началото на годината 3343 лични асистенти по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“.

[Пълен Текст]

02-07-2014
Българска делегация обсъди развитието на политиките за децата и семействата с колегите си от Северна Ирландия

Заместник-министрите на труда и социалната политика Светлана Дянкова и на образованието и науката Мукаддес Налбант, началникът на кабинета на министъра на труда и социалната политика Севинч Касабова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и експерти обсъдиха с представители на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност в Северна Ирландия въпроси, свързани с политиките за развитието на семейството и грижите за децата.

[Пълен Текст]

30-06-2014
МТСП и ДАЗД с общо становище относно констатации на Омбудсмана на Република България за проблеми в ЦНСТ

Министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева изпратиха общо становище до г-н Константин Пенчев. Повод за писмото станаха констатациите и препоръките на Омбудсмана на Република България в качеството му на Национален превантивен механизъм по отношение на установени проблеми при извършени от него проверки в центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи.

Пълният текст на писмото:

[Пълен Текст]

26-06-2014
Заместник-министър Росица Янкова: Намаляват регистрираните безработни младежи до 29 г.

Намалява броят на регистрираните безработни младежи до 29 г. от началото на годината. Подобна е тенденцията и според данните на Евростат. Европейската статистическа служба през април отчита равнище на младежката безработица от 27.2%, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова на международна конференция „Европейската гаранция за младежта – една година след препоръката на Съвета на ЕС”.

[Пълен Текст]

25-06-2014
Наследниците на загиналите при бедствието във Варна и Добрич ще бъдат подпомогнати от Правителството

Правителството отпусна 130 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. Със средствата ще бъдат подпомогнати финансово законните наследници на хората, починали при наводненията във Варна и Добрич на 19 и 20 юни.

[Пълен Текст]

25-06-2014
44 деца ще получат персонални пенсии

44 деца без право на наследствена пенсия от починал родител, ще получат персонални пенсии от 101,70 лв. месечно, реши правителството.

[Пълен Текст]

25-06-2014
45 хиляди първокласници ще получат помощ от 250 лв. в началото на учебната година

250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 45 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

[Пълен Текст]

25-06-2014
Обезщетенията и помощите от ДОО ще се отпускат по облекчен ред

Правителството одобри промени в наредбите за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) и за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Те са свързани с премахване на изискването лицата, които получават обезщетения и помощи от ДОО, да представят в съответното териториално поделение на НОИ копие от документ с данни за личната им банкова сметка.

[Пълен Текст]

25-06-2014
Регламентирани са сроковете за изплащане от дирекциите „Социално подпомагане” на добавките и целевите помощи за хората с увреждания

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Основната част от тях отразяват измененията в Закона от началото на т. г. Отменя се глава втора – „Ред за водене на регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания”, тъй като регистрационният режим е разписан в Закона за интеграция на хората с увреждания.

[Пълен Текст]

25-06-2014
Въвеждат се разграничителни критерии между видовете социални услуги

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Тяхната цел е нормативно да се установят различията между видовете социални услуги в зависимост от конкретната целева група и да се въведе разграничителен критерий при настаняване на потребителите с различни потребности, както и да се осигури ефективно разходване на публични средства.

[Пълен Текст]

25-06-2014
Заместник-министър Светлана Дянкова участва в кръгла маса за възраждането на индустрията в България

Промишлеността е сред основните фактори за икономически растеж, осигуряване на качествена заетост и повишаване на конкурентоспособността. Министерството на труда и социалната политика се присъединява към призива на Европейската комисия към държавите-членки за възраждането на индустрията, каза днес заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Тя участва в кръгла маса за възраждането на индустрията в България.

[Пълен Текст]

24-06-2014
Заместник-министър Росица Янкова: Близо 20 000 младежи до 29 г. са започнали работа на първичния пазар на труда

Близо 20 000 младежи до 29 г. са започнали работа на първичния пазар на труда, каза днес в Монтана заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Заедно с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов, тя отчете реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ). Във форума участват областният управител на област Монтана Николай Пенчев, кметове на общини, директори на училища и работодатели.

[Пълен Текст]

20-06-2014
Министър Хасан Адемов: Правителството ще отпусне еднократна финансова помощ на близките на загиналите в бедствието във Варна и Добрич

Подготвя се проект на постановление на Министерски съвет, с което близките на загиналите в бедствието във Варна и Добрич ще получат еднократна финансова помощ от по 10 000 лева. Това съобщи днес министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов след заседанието на Кризисния щаб в Областна администрация – Варна.

[Пълен Текст]

20-06-2014
Министър Хасан Адемов разпореди спешни действия на структурите на АСП и на АЗ във Варна и Велико Търново

По разпореждане на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов екипи на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Агенцията по заетостта (АЗ) във Варна от рано тази сутрин оказват съдействие на всички институции, ангажирани с ликвидиране на последствията и щетите от бедствието във варненския квартал Аспарухово. Ръководителите на РДСП - Варна и дирекция „Социално подпомагане" - Варна са в непрекъснат контакт с кризисния щаб в града и общинските власти в готовност за реакция. От дирекция „Бюро по труда” – Варна започна насочването на безработни за осъществяване на аварийно-спасителни дейности. Вече са насочени 30 лица и при необходимост ще бъдат насочени още.

[Пълен Текст]

19-06-2014
Заместник-министър Светлана Дянкова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова представи българската позиция в частта за социална политика и заетост на днешното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (ЕПСКО) в Люксембург.

На заседанието се обсъдиха предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Министрите обсъдиха доклад за напредъка по Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на европейските пазари на труда. Тема на дискусия бе и предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Бе поставен акцент върху предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия и свързаните с това мерки.

[Пълен Текст]

19-06-2014
Осигуряването на качествен достъп до образование е акцент в Националната програма за закрила на детето за 2014 г.

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2014 г. Акцент в нея е поставен върху намаляването на детската бедност и създаването на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им и осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

[Пълен Текст]

18-06-2014
Министър Хасан Адемов се срещна с делегация на Комисията по труда и социалните въпроси в Германския Бундестаг

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна днес с делегация на Комисията по труда и социалните въпроси в Германския Бундестаг, водена от Катя Маст. На срещата присъстваха заместник-министър Росица Янкова и посланикът на ФРГ в София Матиас Хьопфнер. Основната тема на разговор бе свободното движение на работници в рамките на ЕС и неговото отражение върху пазара на труда в България.

[Пълен Текст]

17-06-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров участва в открито заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри днес третото специално заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС в Дома на Европа в София. Във форума участваха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Теодор Стойчев и Вирджиния Лангбак, директор на Европейския институт за равенство между половете (Вилнюс, Литва).

[Пълен Текст]

16-06-2014
МТСП е домакин на официалното посещение на директора на Европейския институт за равенство между половете Вирджиния Лангбак

Министерството на труда и социалната политика е домакин на официалното посещение на Вирджиния Лангбак, директор на Европейския институт за равенство между половете (Вилнюс, Литва) и водената от нея делегацията от Литва в периода 16-17 юни 2014 г.

[Пълен Текст]

12-06-2014
Заседание на Националния съвет по условия на труд

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри днес в МТСП редовно заседание на Националния съвет по условия на труд. На заседанието представителите на правителството и социалните партньори с консенсус подкрепиха проекта на Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

[Пълен Текст]

12-06-2014
12-ти юни: Световен ден срещу детския труд

168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет. Това показват последните данни на Международната организация по труда, от септември 2013 г. Под мотото „Да разширим социалната закрила! Да премахнем детския труд!” през 2014 г. светът отбелязва за 12-и път Световния ден срещу детския труд – 12 юни. Целта на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца.

[Пълен Текст]

11-06-2014
С 2,7 на сто се увеличава социалната пенсия за старост от 1 юли

Правителството определи нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли т. г. тя се увеличава с 2,7% - от 110 лв. на 113 лв. месечно. Това ще доведе до увеличаване на размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на нормативно установените добавки към пенсиите. Увеличението на социалната пенсия за старост е със същия процент, с който от 1 юли 2014 г. се осъвременяват всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2013 г.

[Пълен Текст]

11-06-2014
Приет е Планът с мерки за 2014-2015 г. за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания

Министерският съвет прие План за действие за периода 2014-2015 г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. Стратегическата и оперативните цели в него са насочени към осигуряване на трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото, създаване на предпоставки те да водят самостоятелен и независим живот, както и постигане на ефективно социално включване чрез реализацията им на свободния пазар на труда.

[Пълен Текст]

10-06-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров: Реформата в правосъдието за детето изисква много добра координация между всички ангажирани институции

Реформата в правосъдието за детето изисква много добра координация между всички ангажирани институции, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на Конференция на тема „Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето“. Във форума участваха председателят на Народното събрание Михаил Миков, министърът на правосъдието Зинаида Златанова, представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, националният омбудсман Константин Пенчев и др.

[Пълен Текст]

10-06-2014
България подкрепя стартирането на Програма за справедлива миграция на Международната организация на труда

България подкрепя стартирането на Програма за справедлива миграция на Международната организация на труда (МОТ). Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова по време на дискусиите на ръководителите на делегации в рамките на 103-та сесия на Международната конференция на труда в Женева, Швейцария.

[Пълен Текст]

05-06-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров: МТСП прилага интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст

МТСП прилага интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст и осигуряването на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на Конференция по въпросите на ранното детско развитие „Първите седем". Форумът се организира от УНИЦЕФ, а участие взеха представителят на организацията за България Таня Радочай, заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, заместник-министрите на здравеопазването и образованието и науката Чавдар Славов и Мукаддес Налбант, представители на ангажираните с темата институции.

[Пълен Текст]

04-06-2014
Над 1,877 млн. лица са включени в дейности от началото на програмния период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Над 1,877 млн. лица са включени в дейности от началото на програмния период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова по време на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание. Тя представи резултати от изпълнението на ОП РЧР 2007-2013 и Проекта на ОП РЧР 2014-2020.

[Пълен Текст]

04-06-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри Център за обществена подкрепа в Харманли

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и кметът на Харманли Михаил Лисков откриха днес Център за обществена подкрепа в града.

[Пълен Текст]

03-06-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров: Политиката на МТСП за подкрепа на децата е фокусирана към грижата и развитието на нови социални услуги

Политиката на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е ориентирана към въвеждането на нов подход в грижите за децата, насочен към превенция, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряването на семейна или близка до семейната среда за всяко дете. Това каза днес на пресконференция заместник-министър Лазар Лазаров. Заедно със заместник-министъра на културата Васил Василев той даде старт на турнето „Пеем и танцуваме, за да не плачем” – 2014 година, организирано от сдружение „Петлите”, гр. Бургас. Инициативата е под патронажа на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и министъра на културата Петър Стоянович.

[Пълен Текст]


Архив
Търсене
Рубрики
Съобщения на пресцентъра
Календар на МТСП
Публикации
Парламентарен контрол
Международни отношения
Публикации
Фотогалерия