Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Министерство
 
  КРАСИМИР ПОПОВ
ЗАМЕСТНИК -  МИНИСТЪР

Организира и координира дейността на МТСП в сферата на: 

  • Европейските програми и проекти

  • Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

  • Международната дейност на МТСП

  • Политиката на пазара на труда

 

 

Наблюдава и координира дейността на:

 

  • Агенцията по заетостта

  • проект „Красива България”

          Красимир Попов е роден на 31 декември през 1971 г. в гр. София. Притежава магистърски степени по хуманитарна медицина и финанси. Професионалният му опит е придобит в неправителствения сектор и в периода 2003 г. – 2008 г., като директор на дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП – Управляващ орган на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и Изпълнителна агенция по програма ФАР за социалния сектор. В периода 2005 г. – 2008 г. е наблюдател и в последствие пълноправен член в Комитета на Европейския социален фонд в ЕК, в качеството си на представител на Република България. Владее английски, испански и руски език. 

От август 2009 г. е заместник – министър на труда и социалната политика.