Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Евроинтеграция и Международни отношения
 
Спогодби за заетост
Спогодба между правителството на Република България и Държавата Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави.    

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници от български предприятия за изпълнение на договори за работа във Федерална република Германия

   

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания (спогодба за чуждестранни работници)

   

Споразумение за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството, ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи във Федерална република Германия

   

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за взаимно наемане на работа на граждани на Република България и граждани на Чешката република

Спогодба между Република България и Португалската република за взаимно наемане на техните граждани
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за обмен на стажанти
Спогодба между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен на стажанти
Спогодба между Република България и Кралство Испания за регулиране на трудовата миграция между двете държави
Договор за сътрудничество между Агенцията по заетостта към Министъра на труда и социалната политика и регионалната Агенция по труда на регион Ломбардия на Италианската Република    

Връзки
Евроинтеграция
Международни отношения
Спогодби за заетост/стажуване
Спогодби за социално осигуряване
Форум
Новини