Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    
Дискусии по
ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП


АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МТСП
И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ -
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.
- ПРИЛОЖЕНИЕБЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА

Условия за работа в Холандия


В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  112  Изтегли новини

26-03-2015
Нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в сферата на социалното включване

Нови операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. в сферата на социалното включване представи днес в Пловдив заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

26-03-2015
Държавата ще направи всичко възможно да създаде условия за пълноценна интеграция на хората с увреждания

Това подчерта вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин при откриването на четвъртия Европейския форум за социално предприемачество в гр. Пловдив.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

26-03-2015
Над 532 000 ученици участват в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие

Над 532 000 ученици участват в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Тези резултати превръщат схемата в една от май-мащабните откъм участници, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Днес тя участва в Деня на отворените врати, организиран от Центъра за кариерно ориентиране към Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

26-03-2015
Закон гарантира защита от дискриминация при променя на пола

Изменения и допълнения в Закона за защита от дискриминация, които да гарантират защитата от дискриминация, в случай на промяна на пола, прие НС. Чрез промените се въвеждат изискванията на Директивата на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена), за гарантиране на защитата срещу дискриминация, в случаите на промяна на пола и за прехвърляне на тежестта на доказване, в случаите на дискриминация.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

25-03-2015
Министър Калфин ще открие утре четвъртия Европейски форум за социално предприемачество в Пловдив

Четвъртото издание на Европейския форум за социално предприемачество започва утре в Пловдив. Официалното откриване е в 10:30 часа пред 6-та палата в Международния панаир. На церемонията участие ще вземе и министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, заедно с представители на Европейската комисия и на Европейския икономически и социален комитет.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

25-03-2015
Приет е докладът за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания

Правителството одобри годишния доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания. В документа са отразени дейностите, осъществени през миналата година от отговорните за изпълнението на Плана институции, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания в България.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

25-03-2015
Министър Калфин проучва международния опит в работата на ТЕЛК-овете

Във връзка с предприетите мерки за промени в пенсионната система в системата на трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК), министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин направи видеоконферентна консултация с цел запознаване с опита на Германия в тази сфера.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

24-03-2015
Министър Калфин с двама „Министри за един ден“

Министерството на труда и социалната политика ще се включи в инициативата "Мениджър за един ден”, която ще се проведе утре – 25 март. Поради големия интерес към него, министър Ивайло Калфин се съгласи да има не един, а двама „министри за един ден“, с които да сподели работния си ден в сряда.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

20-03-2015
Търсим възможности за подобряване на размера на пенсиите

Това заяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща за обсъждане на предложенията за усъвършенстване на пенсионния модел днес с представители на пенсионерски организации, членове на Обществения съвет към НОИ.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Дневен ред на дискусията по параметрите на предстоящата пенсионна реформа - заседание на 27.01.2015г.  
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора”