Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП


АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МТСП
И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ -
ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г. -
ПРИЛОЖЕНИЕБЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА

Условия за работа в Холандия


В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  152  Изтегли новини

23-10-2014
Информационният център на МТСП консултира над 7000 човека месечно

Информационният център на МТСП консултира над 7000 човека средномесечно през 2014 г. Oт юли 2012 г. до момента служителите са отговорили на близо 112 000 въпроса по телефона, като над половината от тях са постъпили през настоящата година. Това стана ясно днес на конференция по проект „Подобряване качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика”. Проектът е на стойност 1 923 426 лв. и се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Той стартира през 2011 г. и трябваше да завърши през октомври тази година. „Кол центърът със сигурност ще продължи да действа до октомври 2015 г. заради добрата работа на екипа. Ще направим усилия да осигурим финансиране за него и през следващия програмен период до 2020 г.“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Петя Евтимова.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

22-10-2014
Близо 3.6 млн. лева допълнително за три национални програми за заетост

Средствата по националните програми „Сигурност“, „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и „Старт на кариерата“ се увеличават с близо 3.6 млн. лева. Това стана ясно от проведеното днес в МТСП заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта (НСНЗ). Допълнителната сума е осигурена от преразпределение на средства в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Съгласуваната от НСНЗ промяна се утвърждава със заповед на министъра на труда и социалната политика.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

22-10-2014
Линията на бедност за 2015 г. се увеличава с 14 на сто

Правителството определи линията на бедност за 2015 г. Тя е 286 лв. или с 14 на сто по-висока от размера й през тази година. Линията на бедност се определя на база методика, основана на данните от изследването на НСИ на бюджетите на домакинствата в България. Тя представлява инструмент, чиято цел е да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности – калориен прием и структура на потребление на хранителни и нехранителни стоки и услуги.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

22-10-2014
Конференция за дейността на кол центъра на МТСП

Дейността на кол центъра на МТСП ще бъде отчетена на конференция утре, 23 октомври 2014 г. Началото е в 11:00 часа в хотел «Рамада София» (бул. «Княгиня Мария Луиза» № 131).

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

21-10-2014
Експерти предлагат на следващия кабинет комплекс от мерки за стабилизиране на осигурителната система

Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система (КСООС) към служебния министър на труда и социалната политика е готов с голям пакет от предложения за реформи в системата. Повечето от тях са разработени в различни варианти. Документът съдържа предложенията за промени в нормативни документи или разписването на нови, несъществуващи сега разпоредби, мотивите за промени и финансови разчети.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

21-10-2014
Започна европейската седмица за безопасност и здраве при работа 2014 г.

Започна европейската седмица за безопасност и здраве при работа 2014 г. Кампанията, организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и партньорските й организации, ще продължи до 24 октомври. Под мотото „Здравословни работни места – управлявай стреса“ ще се организират информационни събития в цяла Европа.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

20-10-2014
Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система ще представи резултатите от работата си

Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система (КСООС) ще представи утре, 21 октомври 2014 г., основните резултати от своята работа по време на мандата на служебния кабинет. Пресконференцията ще се състои в зала 2 на МТСП от 11:00 часа до 13:00 часа.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

18-10-2014
Ранното пенсиониране в специалните ведомства се запазва, минималните пенсионни възрасти за различните длъжности ще се обсъждат с ресорните министерства и синдикатите

Във връзка с днешния протест на представители на специални ведомства МТСП пояснява, чe никога не е обсъждана отмяна на ранното пенсиониране за служителите в специалните ведомства. То се запазва, като се предлага да се въведе минимална възраст за пенсиониране, диференцирана за различните длъжности в Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство на отбраната (МО) и Министерство на правосъдието (МП) според тяхната специфика.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

17-10-2014
Целевата помощ за отопление се увеличава на 361 лева

Целевата помощ за отопление се увеличава от 65,72 лева на 72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март. Това е предвидено в проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Министерството на труда и социалната политика отправя покана за получаване на запечатани тръжни предложения от кандидати - застрахователни компании и брокери, които притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията за финансов надзор, за извършване на застраховки „Каско” и Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите"  
Състав на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система  
ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ  
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
 

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора”