Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП


АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МТСП И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПРЕЗ ІV ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.


БЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА


Условия за работа в Холандия


В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  198  Изтегли новини

24-04-2014
Стартира Национална програма „Сигурност“

Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи стартира нова програма – Национална програма „Сигурност“. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – ще допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места в страната. През 2014 г. по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места, на които ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, за срок до 8 месеца.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-04-2014
За дейността на обществените трапезарии са осигурени близо 4.5 млн. лева през 2014 година

Предвид положителния ефект от реализиране на социалната услуга „Обществени трапезарии“ в Закона за държавния бюджет за 2014 г. са осигурени близо 4.5 милиона лева за дейността им, с което се постига увеличение на финансовия ресурс на услугата с 82%. Гарантира се увеличение броят на ползвателите с 36% и с 9% размерът на хранодена в сравнение с 2013 година.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-04-2014
7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана заетост

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 7,2 млн. лв. Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на субсидирана заетост през тази година по Националния план за действие по заетостта. От тях ще се възползват 5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др. Те ще бъдат включени за срок от 6 месеца при четиричасов работен ден в дейности, свързани с ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-04-2014
МТСП организира кампания за популяризиране на антидискриминационни политики

Министерството на труда и социалната политика провежда Национална кампания за повишаване на осведомеността и подобряване на обществената чувствителност по отношение на антидискриминационните директиви на Съвета 2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС в гр. Кърджали от 23 до 24 април 2014 г. по проект JUST/2012/PROG/AG/AD/3711 „От теб зависи: Изхвърли дискриминацията от употреба” по Програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейския съюз.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

23-04-2014
Стартира кампания за детска безопасност „Победи опасността!”

Днес стартира кампанията за детска безопасност „Победи опасността!”. Tя е част от инициативите за отбелязване на 2014 г. като Година на правата на детето. Държавната агенция за закрила на детето вярва, че момчетата и момичетата могат да реализират най-добре своите права когато им е осигурена безопасна среда за живот и развитие. За да се запознаят децата и младите хора в рамките на кампанията ще бъдат направени обучителни срещи в училища и детски градини, ще бъдат организирани кръгли маси и семинари.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

17-04-2014
Заместник-министър Дянкова откри първото заседание на Съвета за социално сътрудничество към министъра на труда и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри днес в МТСП първото заседание на Съвета за социално сътрудничество към министъра на труда и социалната политика. Консултативният орган ще обсъжда въпроси, свързани със служебните, трудовите и осигурителни отношения на работниците и служителите в Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”).

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

16-04-2014
990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.

С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

14-04-2014
МТСП организира обучителен семинар в Банско

Тридневен обучителен семинар провежда Министерството на труда и социалната политика в Банско от 14 до 16 април 2014 г. по проект „От теб зависи: Изхвърли дискриминацията от употреба” по Програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 12 месеца, считано от 01.06.2013 г. до 31.05.2014 г.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

14-04-2014
Заместник-министър Дянкова: МТСП ще продължи да работи за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда

МТСП ще продължи да работи за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, по време на конференцията на тема „Нови възможности за хората с увреждания”. В дискусията участваха председателят на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание Корнелия Нинова, посланикът на Великобритания Н. Пр. Джонатан Алън и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. По време на форума заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков представи съвместно изследване на организацията и в-к „Сега” за нагласите на работодателите да наемат хора с увреждания.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  
The Ministry of Labour and Social Policy now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for delivery of 43 vehicles under the Social Inclusion Project  
ТРЕТИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО  
Съобщение  
Икономически и социални приоритети на правителството  
ПЪРВИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО  
Българският СОЛВИТ център организира конкурс за младежи за есе на тема „Европа - нека успеем заедно“.  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
 

Програма  "ПРОГРЕС"


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора”