Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП


АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МТСП
И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ -
ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г. -
ПРИЛОЖЕНИЕБЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА

Условия за работа в Холандия


В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  214  Изтегли новини

28-10-2014
Почти 60% от участвалите в програми и мерки за заетост на МТСП са намерили работа след това

Почти 60% от хората, участвали в програми и мерки за заетост на МТСП, са намерили работа след това. При някои заетостта е била временна, докато други са започнали дори собствен бизнес. Това сочат данните от представената днес в МТСП оценка на активните политики на пазара на труда.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-10-2014
КСООС: Инвалидна пенсия поради общо заболяване да се отпуска срещу реален осигурителен стаж

Занапред пенсията за инвалидност поради общо заболяване, за която се изисква наличие на минимален осигурителен стаж, да се отпуска, само ако поне за 1/3 от този стаж реално са плащани осигурителни вноски. Това предлага Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система (КСООС) в документа с идеи за промени, който ще бъде връчен на следващото правителство.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-10-2014
Вицепремиерът Йордан Христосков: Политически решения разбалансираха социално-осигурителната система

„Разбалансираността на социално-осигурителната система се получи най-вече през последните 10 години, като по политически подбуди се извършваха взаимно противоречащи си действия“. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков в предаванията „Още от деня“ по БНТ на 24.10.2014 г. и „Полиграф“ по Bulgaria On Air на 25.10.2014 г.

[Пълен текст]
[Публикации]

27-10-2014
Представяне на резултатите от изследване за оценка на активните политики на пазара на труда

Изследване за оценка на активните политики на пазара на труда ще бъде представенo утре, 28 октомври 2014 г., в 11:00 часа в зала 2 на МТСП. Резултатите ще бъдат съобщени от директорa на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ Елка Димитрова.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

23-10-2014
Информационният център на МТСП консултира над 7000 човека месечно

Информационният център на МТСП консултира над 7000 човека средномесечно през 2014 г. Oт юли 2012 г. до момента служителите са отговорили на близо 112 000 въпроса по телефона, като над половината от тях са постъпили през настоящата година. Това стана ясно днес на конференция по проект „Подобряване качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика”. Проектът е на стойност 1 923 426 лв. и се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Той стартира през 2011 г. и трябваше да завърши през октомври тази година. „Кол центърът със сигурност ще продължи да действа до октомври 2015 г. заради добрата работа на екипа. Ще направим усилия да осигурим финансиране за него и през следващия програмен период до 2020 г.“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Петя Евтимова.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

22-10-2014
Близо 3.6 млн. лева допълнително за три национални програми за заетост

Средствата по националните програми „Сигурност“, „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и „Старт на кариерата“ се увеличават с близо 3.6 млн. лева. Това стана ясно от проведеното днес в МТСП заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта (НСНЗ). Допълнителната сума е осигурена от преразпределение на средства в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Съгласуваната от НСНЗ промяна се утвърждава със заповед на министъра на труда и социалната политика.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

22-10-2014
Линията на бедност за 2015 г. се увеличава с 14 на сто

Правителството определи линията на бедност за 2015 г. Тя е 286 лв. или с 14 на сто по-висока от размера й през тази година. Линията на бедност се определя на база методика, основана на данните от изследването на НСИ на бюджетите на домакинствата в България. Тя представлява инструмент, чиято цел е да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности – калориен прием и структура на потребление на хранителни и нехранителни стоки и услуги.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

22-10-2014
Конференция за дейността на кол центъра на МТСП

Дейността на кол центъра на МТСП ще бъде отчетена на конференция утре, 23 октомври 2014 г. Началото е в 11:00 часа в хотел «Рамада София» (бул. «Княгиня Мария Луиза» № 131).

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

21-10-2014
Експерти предлагат на следващия кабинет комплекс от мерки за стабилизиране на осигурителната система

Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система (КСООС) към служебния министър на труда и социалната политика е готов с голям пакет от предложения за реформи в системата. Повечето от тях са разработени в различни варианти. Документът съдържа предложенията за промени в нормативни документи или разписването на нови, несъществуващи сега разпоредби, мотивите за промени и финансови разчети.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Министерството на труда и социалната политика отправя покана за получаване на запечатани тръжни предложения от кандидати - застрахователни компании и брокери, които притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията за финансов надзор, за извършване на застраховки „Каско” и Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите"  
Състав на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система  
ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ  
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
 

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора”