Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП


АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МТСП И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПРЕЗ ІV ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.


БЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА


Условия за работа в Холандия


В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  38  Изтегли новини

17-04-2014
Заместник-министър Дянкова откри първото заседание на Съвета за социално сътрудничество към министъра на труда и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри днес в МТСП първото заседание на Съвета за социално сътрудничество към министъра на труда и социалната политика. Консултативният орган ще обсъжда въпроси, свързани със служебните, трудовите и осигурителни отношения на работниците и служителите в Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”).

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

16-04-2014
990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.

С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

14-04-2014
МТСП организира обучителен семинар в Банско

Тридневен обучителен семинар провежда Министерството на труда и социалната политика в Банско от 14 до 16 април 2014 г. по проект „От теб зависи: Изхвърли дискриминацията от употреба” по Програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 12 месеца, считано от 01.06.2013 г. до 31.05.2014 г.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

14-04-2014
Заместник-министър Дянкова: МТСП ще продължи да работи за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда

МТСП ще продължи да работи за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, по време на конференцията на тема „Нови възможности за хората с увреждания”. В дискусията участваха председателят на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание Корнелия Нинова, посланикът на Великобритания Н. Пр. Джонатан Алън и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. По време на форума заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков представи съвместно изследване на организацията и в-к „Сега” за нагласите на работодателите да наемат хора с увреждания.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

11-04-2014
Министър Хасан Адемов представи в Русе Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи днес в Русе Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ). На информационната среща с участието на народни представители, областните управители на областите Русе и Силистра, заместник-областните управители на Разград и Търговище, работодатели, социални партньори и кметове на общини от четирите области, присъстваха и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

10-04-2014
Министър Хасан Адемов ще представи Европейската гаранция за младежта в Русе

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще представи утре, 11 април 2014 г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта в град Русе.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

08-04-2014
Редовно заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете

Днес заместник-министър Лазар Лазаров ръководи редовното заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министеркия съвет.

На заседанието бяха представени и обсъдени:
•Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2013 г.;
•Проект на Постановление за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г., с което е създаден Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете;
•Приноса на България при подготовката на Заключенията на Европейската комисия «Жените и икономиката: Икономическата независимост от гледна точка на работата на непълно работно време и самостоятелно заетите лица»;
•Приоритетите на председателствата на Европейския съюз за 2014 г. и 2015 г. в областта на равнопоставеност на половете, в контекста на областите, определени от Пекинската платформа за действие.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

04-04-2014
Министър Хасан Адемов: Във Варна има много добри възможности за намиране на работа

Във Варна има много добри възможности за намиране на работа. В областите Варна, Шумен и Добрич живеят малко над 145 хиляди младежи до 29 г. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на информационно събитие за популяризирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) в града. НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г. За реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

04-04-2014
Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта ще създаде устойчива заетост на младите хора

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) ще създаде устойчива заетост на младите хора, подчерта министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който представи днес НПИЕГМ в град Бургас. Той акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  
The Ministry of Labour and Social Policy now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for delivery of 43 vehicles under the Social Inclusion Project  
ТРЕТИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО  
Съобщение  
Икономически и социални приоритети на правителството  
ПЪРВИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО  
Българският СОЛВИТ център организира конкурс за младежи за есе на тема „Европа - нека успеем заедно“.  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
 

Програма  "ПРОГРЕС"


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора”