Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    
Дискусии по
ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП


АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МТСП
И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ -
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.
- ПРИЛОЖЕНИЕБЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА

Условия за работа в Холандия


В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  117  Изтегли новини

04-03-2015
Русия и България ще засилят сътрудничеството си по ключови теми, свързани с труда и социалната политика

Три са темите, по които се договориха за взаимно сътрудничество министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин и руският министър на труда и социалната защита Максим Топилин – пенсионните права, облекчаване на свободното движение на работници от двете страни и подсилване на сътрудничеството между двете министерства.

„Независимо, че имаме подписан договор за социално осигуряване с Руската федерация, все още има много въпроси, които не са изяснени, включително въпросът, свързан с пенсионното осигуряване на работилите в СССР и днешна Русия. Започнати са преговори за промяна в това споразумение, които не са завършени. Това, което днес помолих министъра е да ускорим преговорите, както и да засилим това, което трябва да се извърши от експертите от двете страни, за да може възможно най-бързо да намерим най-доброто решение на нерешените въпроси“, коментира след срещата министър Калфин.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

04-03-2015
Отношенията между българския и руския бизнеси могат и трябва да се задълбочават и развиват

„Готов съм да съдействам с всичко необходимо за задълбочаване на сътрудничеството между българския и руския бизнес. Двете страни имат, както традиции, така и добри възможности за създаване на нови партньорства в почти всички области. За България икономическите отношения с Русия са много важни. Вярвам, че в кризата всяка възможност, която се предоставя на бизнеса, не бива да бъде изпускана. Убеден съм, че и за двете страни има много взаимноизгодни възможности“, това коментира вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща с президента на Руския съюз на индустриалците и предприемачите Александър Шохин.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

02-03-2015
Министър Калфин ще се срещне с министъра на труда и социалната защита на Руската федерация

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин заминава на 3 март на работно посещение в Москва. Там той ще се срещне с министъра на труда и социалната защита Максим Топилин. Целта на разговора е обсъждане на двустранните взаимоотношения между двете страни в сферата на труда и социалната политика. Предвижда се да бъде дискутирано решение на приложението на двустранния договор за социална сигурност.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-02-2015
Министър Калфин обсъжда с експерти в Брюксел доклада на ЕК за България

Излезлият вчера доклад на ЕК за България по Европейския семестър беше предмет на разговори между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и директора в Главна дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК - Ищван Шекели. Двамата се срещнаха днес в Брюксел, където обсъдиха още и темите за социалното включване и заетостта, засегнати в документа. Министър Калфин уговори Министерството на труда и социалната политика до края на месец април да представи мерките, които са предприети по препоръките на Европейската комисия.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-02-2015
МТСП разпореди проверки по сигналите за нецелесъобразно изразходване на европейски средства


„По сигнала на Btv за неправомерно изразходване на европейски средства в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Велинград, който получи значителен медиен отзвук днес, бих искала да съобщя, че вече е разпоредена проверка и резултатите от нея ще бъдат обявени публично. Държа да подчертая, че ние, екипът на МТСП ще бъдем безкомпромисни към всички нарушения и към нецелесъобразното изразходване на европейски средства. Твърдо, обаче, вярваме в необходимостта от провеждане на деинституционализацията на децата с увреждания и децата, лишени от родителски грижи, защото настаняването им в центрове от семеен тип ще им предостави грижа в среда, близка до семейната. Работим върху подобряване качеството на услугите, предоставяни на всички деца и това е приоритет за нас“, допълни Зорница Русинова, зам.-министър, контролиращ работата по европейските фондове на Министерство на труда и социалната политика.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-02-2015
Хората, включени в проект „Подкрепа за достоен живот“, няма да останат без грижи след приключването му

Хората, които са включени в проект „Подкрепа за достоен живот“, няма да останат без грижи след приключването му, увери заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заключителната конференция по проекта.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-02-2015
Близо 30% от работодателите в България са жени

Близо 30% от работодателите в България са жени, обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев на церемония по връчване на сертификати на завършилите първата Лидерска академия за дами, инициирана от Съвета на жените в бизнеса. По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2014 г. 36 % от самостоятелно заетите са жени или 84 200 дами. В сравнение със същия период на 2013 г., техният брой нараства с 2 процентни пункта.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

26-02-2015
Заместник-министър Зорница Русинова обяви старта на първата схема по ОПРЧР 2014-2020

Заместник-министър Зорница Русинова представи новия програмен период и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) днес във Варна. Тя използва повода отново да обяви първата схема - „Младежка заетост”, по която бенефициент е Агенция по заетостта. Очаква се в рамките на проекта 8000 младежи до 29 години да започнат работа още в края на месец март.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

26-02-2015
Нулева толерантност към изоставянето на деца

Обществото трябва да развие нулева толерантност към изоставянето на деца и настаняването им в институции, съобщи днес в Мездра заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и представители на други държавни и общински институции, откри четири нови социални услуги за деца в Мездра.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Дневен ред на дискусията по параметрите на предстоящата пенсионна реформа - заседание на 27.01.2015г.  
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора”