Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    
Дискусии по
ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП


АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МТСП
И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ
ПРЕЗ ТРЕTО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.
- ПРИЛОЖЕНИЕБЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА

Условия за работа в Холандия


В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  85  Изтегли новини

29-01-2015
Министър Калфин се обърна към БАН за експертна подкрепа при формулиране на мерки срещу демографската криза

Експертен съвет към БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030 г.). За това се договори вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин с академик Стефан Воденичаров по време на среща днес.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

28-01-2015
Трудовата заетост на хората с увреждания е приоритетна тема за МТСП

Министър Калфин отчете високите резултати по проекта на АХУ „Защитена заетост –опит, иновации и възможности“

„Трудовата заетост на хората с увреждания е приоритетна тема за Министерството на труда и социалната политика. Имаме амбицията да направим решителна крачка в посока за тяхната интеграция, както и в посока промяна в системата за оценка на трудоспособността им“, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната заетост Ивайло Калфин, по време на отчетна среща по проект на Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-01-2015
Средномесечно преизчисление на индивидуалния коефициент и запазване на избора за преизчисление на пенсиите на работещите пенсионери – за това се споразумяха социалните партньори днес

По две от точките в дневния ред се споразумяха участниците по време на днешната среща за обсъждане на отделни параметри по пенсионната реформа в МТСП. Съгласие беше постигнато за това изчислението на индивидуалния коефициент по чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване, да се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. Така при изчисление на пенсия, индивидуалният коефициент ще е равен на сбора от отделните месечните индивидуални коефициенти (за месеците, в които лицето се е осигурявало), разделен на броя на месеците. Основното предимство на този метод, пред сега съществуващия такъв (виж по-долу), се състои в по-справедливото прецизиране на индивидуалния осигурителен принос. Мярката ще влезе в сила за новите пенсионери и няма да доведе до преизчисляване на съществуващите пенсии на тези, които са в „заварено положение“.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-01-2015
Ирландия предложи помощ в подготовката за председателството ни на ЕС

Н.пр. Джон Бигър предложи административен капацитет и ноу-хау на вицепремиера Ивайло Калфин


Посланикът на Ирландия, н.пр. Джон Бигър изрази готовност за цялостно съдействие в процеса по подготовка за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което по план ще се реализира в периода юли-декември 2018 г. Това стана ясно по време на среща между него и вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

26-01-2015
Съобщение на пресцентъра

Утре ще се състои втората от серията дискусии, свързани с предстоящата пенсионна реформа, инициирани от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

24-01-2015
Пенсионната реформа, повишаване на заетостта и оптимизиране на социалното подпомагане са приоритетите на правителството в социалната сфера

Пенсионната реформа, повишаването на заетостта и оптимизирането на социалното подпомагане са приоритетните направления в политиката на Министерство на труда и социалната политика. Това е записано в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г., която ще бъде публикувана на сайта на Министерски съвет в петък.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

24-01-2015
МТСП подготвя промени в два закона за социално подпомагане

Това обяви в Раднево министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин

„В момента разработваме промени в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца. Отворени сме към всякакви предложения от страна на експертите в сферата за социално подпомагане, които биха я подобрили, модернизирали и оптимизирали. Искаме да направим така, че парите за децата и семействата им, да достигнат наистина до тези, които се нуждаят от тях. Обмисляме и въвеждане на мерки, които да редуцират явлението „деца-раждат-деца“, това обяви по време на посещението си в Центъра за обществена подкрепа в община Раднево министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-01-2015
„Политиката която провежда вицепремиерът в социалната сфера, е в правилната посока“, заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров пред медиите

Вицепремиерът Ивайло Калфин и кмета на Община Стара Загора дадоха съвместна пресконфренция днес

„Политиката, която провежда вицепремиерът в социалната сфера, е в правилна посока и ние ще разчитаме това да продължи, за да може всички, които имат нужда от подкрепа, тя да стигне при тях. Ние много добре работим със социалното министерство. Знаете, че Стара Загора е общината с най-много предоставяни социални услуги. Скоро ще открием и Общностен център за ранно детско развитие, което се случва благодарение на МТСП. Благодарим за цялостната помощ и за интегрирането на децата“, това обяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров на съвместна среща с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-01-2015
Преодоляването на ниската мотивация на младите хора за включване на пазара на труда e ключова цел на МТСП

Проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ отчита високи резултати при мотивацията на младите хора за включване на пазар на труда

„Мотивацията на младите хора е едно от сериозните предизвикателства пред екипа на Mинистерството на труда и социалната политика. В тази посока предстои да насочим много усилия. Различни проекти са заложени и в програмата на Правителството, за да можем наистина да преодолеем проблема с младежката безработица. „Шанс за младежи в риск“ е един много добър пример за това, че когато работят хора със сърце, с желание и умения, добрите резултати са налице, независимо от трудностите, които е трябвало да преодолеят“, това каза по време на заключителната конференция по проект „Шанс за младежи в риск“, реализиран от Българо-германските центрове за професионално обучение (БГЦПР), съвместно с МТСП, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин в гр. Стара Загора днес.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Дневен ред на дискусията по параметрите на предстоящата пенсионна реформа - заседание на 27.01.2015г.  
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора”