Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА

ХАРТА НА КЛИЕНТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията

БЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА

В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  162  Изтегли новини

30-01-2015
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин е награден с почетен знак „Стефан Стамболов“ за лидерски принос в държавността за 2014 г.

На официална церемония днес, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин беше удостоен с почетния знак „Стефан Стамболов“ за лидерски принос в държавата. Сред носителите на това отличие са д-р Желю Желев, Гиньо Ганев, Георги Първанов, Бойко Борисов, ген. Ангел Марин, Йорданка Фандъкова, Маргарита Попова.

Слово на министър Калфин при приемане на почетния знак:

В България за последните 25 години имахме много различия и много разделения от различно естество – от политики, партии, цели на държавата затова накъде върви тя. Независимо от всичко, ние трябва да запазим единството си поне в едно нещо - уважението към тези, които искрено са искали да променят държавата. Положили са необходимите усилия за това България да бъде едно малко по-добро място.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

30-01-2015
Започва втора фаза от двустранните преговори по Спогодбата за социална сигурност с Мароко

Очаква се в средата на февруари преговорите да бъдат финализирани успешно

Българска делегация, начело с зам.-министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев, ще посети Мароко през февруари, за да се включи във втората фаза от преговорите по проекта на Спогодба в областта на социалната сигурност между двете държави. Това стана ясно на среща между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и н.пр. Латифа Акхарбаш, посланик на Кралство Мароко в България и Македония.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

30-01-2015
За успеха на интеграционната политика са необходими организирани действия между отделните министерства и НПО сектора

Около това се обединиха участници на работна среща в МТСП

Успешни практики и нови възможности за въвеждане на ефективни мерки за подобряване интеграцията на рискови групи от общността, бяха обсъдени на работна среща между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и представители на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ и на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

29-01-2015
Министър Калфин се обърна към БАН за експертна подкрепа при формулиране на мерки срещу демографската криза

Експертен съвет към БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030 г.). За това се договори вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин с академик Стефан Воденичаров по време на среща днес.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

28-01-2015
Трудовата заетост на хората с увреждания е приоритетна тема за МТСП

Министър Калфин отчете високите резултати по проекта на АХУ „Защитена заетост –опит, иновации и възможности“

„Трудовата заетост на хората с увреждания е приоритетна тема за Министерството на труда и социалната политика. Имаме амбицията да направим решителна крачка в посока за тяхната интеграция, както и в посока промяна в системата за оценка на трудоспособността им“, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната заетост Ивайло Калфин, по време на отчетна среща по проект на Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-01-2015
Средномесечно преизчисление на индивидуалния коефициент и запазване на избора за преизчисление на пенсиите на работещите пенсионери – за това се споразумяха социалните партньори днес

По две от точките в дневния ред се споразумяха участниците по време на днешната среща за обсъждане на отделни параметри по пенсионната реформа в МТСП. Съгласие беше постигнато за това изчислението на индивидуалния коефициент по чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване, да се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. Така при изчисление на пенсия, индивидуалният коефициент ще е равен на сбора от отделните месечните индивидуални коефициенти (за месеците, в които лицето се е осигурявало), разделен на броя на месеците. Основното предимство на този метод, пред сега съществуващия такъв (виж по-долу), се състои в по-справедливото прецизиране на индивидуалния осигурителен принос. Мярката ще влезе в сила за новите пенсионери и няма да доведе до преизчисляване на съществуващите пенсии на тези, които са в „заварено положение“.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

27-01-2015
Ирландия предложи помощ в подготовката за председателството ни на ЕС

Н.пр. Джон Бигър предложи административен капацитет и ноу-хау на вицепремиера Ивайло Калфин


Посланикът на Ирландия, н.пр. Джон Бигър изрази готовност за цялостно съдействие в процеса по подготовка за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което по план ще се реализира в периода юли-декември 2018 г. Това стана ясно по време на среща между него и вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

26-01-2015
Съобщение на пресцентъра

Утре ще се състои втората от серията дискусии, свързани с предстоящата пенсионна реформа, инициирани от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

[Пълен текст]
[Календар на МТСП]

24-01-2015
Пенсионната реформа, повишаване на заетостта и оптимизиране на социалното подпомагане са приоритетите на правителството в социалната сфера

Пенсионната реформа, повишаването на заетостта и оптимизирането на социалното подпомагане са приоритетните направления в политиката на Министерство на труда и социалната политика. Това е записано в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г., която ще бъде публикувана на сайта на Министерски съвет в петък.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Дневен ред на дискусията по параметрите на предстоящата пенсионна реформа - заседание на 27.01.2015г.  
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Програма  "ПРОГРЕС"


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

ПРОЕКТ VS/2010/0536  РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИИС НА МТСП