Р България

Начало
І
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"

 
Web МТСП
Новини
    
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ  (НКПД 2011)


ФИРМИ ПОСРЕДНИЦИ ПО
НАЕМАНЕ НА РАБОТА

ХАРТА НА КЛИЕНТА


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

  ИНТЕРНЕТ ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

АНКЕТА

Анкетна карта
за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията

БЮЛЕТИН на МТСП

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ТРУДА

В момента броят на посетителите, разглеждащи сайта е  182  Изтегли новини

24-07-2014
Министър Хасан Адемов: Всичко, което направихме в социалната политика на правителството, беше в служба на българските граждани

Всичко, което направихме в социалната политика на правителството, беше в служба на българските граждани, отчете министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на участие в програма „Хоризонт“ на БНР. Той очерта дейността на министерството през последната година. С реализираните мерки в социалната сфера кабинетът подкрепи хората в нужда, като изпълни пакет от стабилизационни мерки за подпомагане на най – уязвимите групи от населението. Вдигнаха се обезщетенията за отглеждане на деца от 1 до 2 години на 340 лв. Еднократните помощи за първолаците се увеличиха от 150 на 250 лв. Разшири се достъпа до енергийно подпомагане и в резултат на предприетите мерки 270 хиляди лица и семейства имаха възможност за енергийно подпомагане.

[Пълен текст]
[Публикации]

24-07-2014
Заместник-министър Росица Янкова се срещна с делегация на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова се срещна днес в МТСП с делегация на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия, водена от държавния секретар на ведомството Йорг Асмусен. Теми на разговор бяха миграцията, усвояването на средства от структурните фондове на ЕС, младежката заетост и Българо-германските центрове за професионално обучение.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-07-2014
Актуализира се списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия на хора с увреждания по ЗОП

Министерският съвет актуализира Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът съдържа нови позиции, предвид разширяване на дейностите на специализираните предприятия и кооперации през последните години. Досегашният списък ползва остарялото Описание 2003 на продуктите и услуги. Настоящата актуализация е в съответствие с кодовете по CPV 2007, съгласно Описание 2007 публикувано в Агенцията за обществени поръчки.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-07-2014
Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“

Министерският съвет одобри на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за сметка на разходите по централния бюджет за 2014 г. в размер на 3 000 000 лв. С осигурените средства ще се продължи заетостта на наетите безработни лица в дейности по осигуряването на опазването на обществения ред по Национална програма „Сигурност". Целта на Програмата е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна осигурява работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга - допринася за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в страната, като допълнителен ефект е и подпомагането на възрастни и болни хора при възникване на аварии или бедствия.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

23-07-2014
Управителят на Фонд „Условия на труд” Светлана Дянкова подписа договори за над половин милиона лева за модернизация на работни места

Управителят на Фонд „Условия на труд” (ФУТ) и заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова подписа днес в МТСП договори за над половин милион лева за модернизация на работни места с 13 фирми. Дейностите на предприятията са в различни сектори – добив и обогатяване на руди; производство на електронни и електрически части за автомобили; строителство; текстилна промишленост и конфекция; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; машиностроене; медицина; производство на зърнени култури.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

19-07-2014
Приключва полезен проект за социалното предприемачество

На 18 юли 2014 г. в к.к. Боровец се проведе представяне на усъвършенствания краен продукт – Статистически модул с включени данни от НСИ за социални предприятия по Проект: „Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България (НБДСП-БГ)“, съгласно Договор с Европейската комисия SI2.650082. Партньори по проекта са Агенция за социално подпомагане, Национален статистически институт и Централен кооперативен съюз. Основната цел на проекта е да се създаде достоверна, база данни за социалните предприятия в България. Дейностите бяха насочени към разработване на методика за идентифициране на социално предприятие с включени показатели за наблюдение и усъвършенстване на статистическият модул за социалните предприятия към интернет страницата по социална икономика.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

18-07-2014
Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания

Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания, съобщи днес в Милано заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя участва във втората пленарна сесия на Неформалния съвет на министрите по заетостта и социалната политика.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

18-07-2014
Заместник-министър Лазар Лазаров откри заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри днес заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Членовете на Съвета обсъдиха и приеха проект на Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

17-07-2014
Заместник-министър Росица Янкова участва в Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва в Неформална обща среща на министрите на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика. Съветът е първи във формат „Заетост и социална политика“ в рамките на стартиралото на 1 юли 2014 г. италианско председателство на ЕС. Форумите се провеждат в периода 17 - 18 юли 2014 в Милано, Италия.

[Пълен текст]
[Съобщения на пресцентъра]

ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Програма за летни студентски стажове за 2014 г.  
ТРЕТИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО  
Съобщение  
Икономически и социални приоритети на правителството  
ПЪРВИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО  
Българският СОЛВИТ център организира конкурс за младежи за есе на тема „Европа - нека успеем заедно“.  

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

СОЦИАЛНИ ПРАВА В ЕС И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИОНЕН ФОНД


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Програма  "ПРОГРЕС"


ПРОЕКТ VS/2010/0536 "РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС"

ПРОЕКТ VS/2010/0536  РАВЕНСТВОТО – ПЪТ КЪМ ПРОГРЕС

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИИС НА МТСП