Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
28-07-2014
Работя като учител предстои ми пенсиониране от 1.09.2014 г. Имам трудов стаж в училището 30 години. Колко заплати ще ми бъдат изплатени като обещетение шест или осем?
28-07-2014
Благодаря Ви за отговора на:"Налага се да се върна на работа, а детето ми ще бъде на 8 месеца." А мога ли да прехвърля майченството на баща му, с който нямаме браг, до навършване на годинка и ако мога кокво трябва да направи той (към фирмата работодател). Благодаря отново!
28-07-2014
От 01.04.2014г. получавам парично обезщетение за безработица с максимален срок 1 година. На 23.10.2014г., навършвам 60г. и 8м. възраст с право за пенсиониране. Задължена ли съм да се пенсионирам на тази дата или имам право да отложа пенсионирането си и да получавам обещетение от НОЙ до изтичане на законният срок, след което да се пенсионирам?
25-07-2014
За 41 българи няма таван на пенсиите, сочат данните на НОИ към 31 декември 2013 г. Става въпрос за пенсионери, които са били президент, вицепрезидент, председател на парламента, министър-председател или съдия в Конституционния съд. Сред хората с пари над тавана има и такива с пенсии над 4200 лв. Въпрос: На какво основание? Не е ли нарушение на КСО?
25-07-2014
Здравейте, имаме назначени двама шофьори на цистерна, едната от които е с товароносимост 16 тона, а другата е с 10 тона. Шофьорите са назначени с код по НКПД 83322007 (Шофьор -цистерна). Искаме да попитаме към коя категория труд трябва да ги отнесем при положение, че двамата се сменят? Правилен ли е кода на назначаване?
24-07-2014
Работила съм в "Минстрой" Божурище за времето от 03.10.1988 г. до 01.10.1993 г. От къде мога да поискам УП-2 и УП-3, тъй като предприятието е закрито.
24-07-2014
От къде бих могла да потърся трудов и осигурителен стаж, придобит на ГКПП-Малко Търново, като "Булгаринтеравтосервиз" ,гр.София, вече не съществува като фирма, а аз бях назначена на границата за събиране на пътни такси на чуждестранни влизащи товарни автомобили и нямам печат в правоъгълния печат, нито УП3 и УП?
24-07-2014
от къде бих могла да потърся а
24-07-2014
От 01.04.2014г. получавам парично обезщетение за безработица с максимален срок 1 година. На 23.10.2014г., навършвам 60г. и 8м. възраст за пенсиониране. Задължена ли съм да се пенсионирам на тази дата или имам право да получавам обезщетението от НОЙ до изтичане на законният срок и след това да се пенсионирам?
23-07-2014
Здравейте, От 1978г. до 1998. съм работил волнонаемен шофьор, компресорист, багерист в ГУСВ и съм осигуряван ІІ-ра категория труд съгласно КТД и заповед на ком. ГУСВ. В трудовата книжка имам зачетен стаж ІІ-ра кат. оформен с необходимите печати и подписи. НОИ ми признава само 13г. втора и 7г. трета категория.Какво трябва да направя.
22-07-2014
Полага ли се удължен платен годишен отпуск за психолози в Център за обществена подкрепа и с колко?
19-07-2014
здравейте.имам договор на 2 часа работен ден.с възнаграждение 85 лв.по договор.полагат ли ми се здравни и други осигуровки.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ, Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. В случай, че работите повече от 5 работни дни (40 часа) през един календарен месец, независимо от характера на работата, на основание чл.4, ал.1, т.1 от КСО Вие следва да сте осигурен за всички осигурени социални рискове. Вноските за държавното обществено осигуряване се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът в размерите и съотношенията, определени за съответните фондове на държавното обществено осигуряване по чл.6, ал.3 от КСО и допълнително задължително пенсионно осигуряване по чл.157 от КСО. Съгласно чл. 33, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани. В случаите когато лицата работят по трудово или служебно правоотношение здравноосигурителната вноска се внася върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и се внася от работодателя или ведомството и се разпределя между работодателя или ведомството и осигурения в съотношение 60:40. Следва да имате предвид, че компетентна за установяване и събиране на задължения за внасяне на осигурителни вноски е на Национална агенция за приходите. Затова, за повече информация по този въпрос, Ви съветваме да се обърнете към нея. МИ/ТПООУТ
19-07-2014
Ще се пенсионирам като учител след 15.09.2014г.Над 10г.съм работил в последното училище.Според новия КТД в системата на образованието учителите при пенсиониране ще вземат вече по 8 брутни заплати от 01.09.2014г..Директорът е твърде скептичен.Как трябва да се процедира?
18-07-2014
Имам 14 години стаж от първа и 26 години осигурителен стаж (общо без казармата).Роден съм на 3.01.1962 г.Въпрсът ми е : Кога мога да се пенсионирам?Не мога да събера 100 точки макар да имам и няколко години втора категория.
17-07-2014
Имам 14 години стаж от първа и 26 години осигурителен стаж (общо без казармата).Роден съм на 3.01.1962 г.Въпрсът ми е : Кога мога да се пенсионирам?Не мога да събера 100 точки макар да имам и няколко години втора категория.
17-07-2014
Предстои ми през ноември или декември Ранно пенсиониране /на 55 год. и 8 месеца / като до тогава събирам 100 точки и отговарям на условията . В момента работя на постоянен трудов договор.Въпроса ми е:Защитен ли съм от държавата/закона/ против съкращение 4 месеца преди пенсиониране.
16-07-2014
Работя по трудов договор на 5 часов работен ден, с трудово възнаграждение 300 лева. Получавам и обезщетение от НОИ в размер на 120 лева /платена трудова борса/. Имам ли право да ползвам балнеолечение по НОИ през периода , в който получавам и обезщетението ?
15-07-2014
Пенсионирам се като учител.От 10 години съм в едно и също училище,но 2 години съм ползвал неплатен отпуск в това училище. През 2 годишния неплатеният отпуск от 05.2006г. до 05.2008г.бях назначен (от министъра на образованието) за директор в друго училище.Имам ли право на обезщетение в размер на брутното ми трудово възнаграждение за срок от 6 месеца
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Предвид горното, право на обезщетение от 6 брутни заплати ще имате ако към момента на прекратяване на трудовия договор отговаряте на посочените по-горе изисквания. Конкретната преценка относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
15-07-2014
Здравейте.До момента сьм осигурявана в Бьлгария с непрекьснат здр.осигурителен статус .В момента започвам работа кьм словенска фирма,която понякога ще ме командирова в Германия и ще ми издаде формуляр А1. Вьпросьт ми е кой ще заплаща моите осигуровките тук. аз самата или моя словенски работодател?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, В отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС в областта на социалната сигурност и в частност, командироването на работници и служители в други държави членки, се прилага Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Този регламент урежда определянето на приложимото законодателство, когато лицата осъществяват дейност на територията на две или повече държави членки. Основен принцип по регламента е че лицата са подчинени на законодателството на само една държава членка. Съгласно чл.11, параграф 3, б. „а” от Регламента спрямо лице, осъществяващо дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава членка се прилага законодателството на тази държава членка. В този смисъл законодателството в областта на социалната сигурност, което следва да се прилага спрямо Вас ще бъде законодателството на държавата, в която работите. Ако словенската фирма осъществява дейност в България и Вие работите в страната, то това следва да е българското законодателство, съответно ако извършвате дейност в Словения – словенското законодателство. Изключение от правилото за приложимост на законодателството на държавата по заетост е предвидено в случаите на командироване. Съгласно чл. 12, параграф 1 от Регламент 883/2004 “Лице, което осъществява дейност като заето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие, че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице”. В случаите на командироване за срок по-дълъг от 24 месеца е възможно да намери приложение разпоредбата на чл.16, параграф 1 от Регламент 883/2004, съгласно която: “Две или повече държави членки, компетентните органи на тези държави или определените от тези власти органи могат с общо споразумение да предвидят изключения от членове 11 - 15 в интерес на някои категории лица или на някои лица”. В случай, че спрямо Вас се прилага българското законодателство, то съгласно чл.7, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноските за държавното обществено осигуряване се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът в размерите и съотношенията, определени за съответните фондове на държавното обществено осигуряване по чл.6, ал.3 от КСО и допълнително задължително пенсионно осигуряване по чл.157 от КСО. Следва да имате предвид, че компетентна институция за определяне на приложимо законодателство за България, по смисъла на регламента, както и за установяване и събиране на задължения за внасяне на осигурителни вноски е Национална агенция за приходите. Затова, за повече информация по този въпрос, Ви съветваме да се обърнете към нея или към съответната й словенска институция. МИ/ТПООУТ
15-07-2014
Здравейте!Интересувам се към коя категория труд спадат следните длъжности шлосер 2и 3 степен,шлосер -фрезист,автомонтьор и шофьор категория C,които съм работил в промишлени предприятия.
Обърнете се към рубриката „БЗР“.
14-07-2014
Здравейте счвтоводител съм и имам работник който е в болничен до 28,07 но към момента е в дом за стари хора.Има ли право да е в дом за стари хора и в болничен,кога мога да го съкратя след болничния или след 6 месеца болничен?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, Кодекса на труда (КТ), Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове, издадени за тяхното прилагане не предвиждат ограничение на възможността едно лице да има качеството на работник и служител и да ползва отпуск поради временна неработоспособност, от обстоятелството, че пребивава в дом за стари хора. Във Вашия случай следва да имате предвид разпоредбата на чл.333, ал.1, т.4 от КТ, уреждаща предварителната закрила при уволнение, съгласно която в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 (закриване на част от предприятието, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата, промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях и дисциплинарно уволнение) работодателят може да уволни работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск (в това число и отпуск за временна неработоспособност) само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Предварителната закрила не се прилага по отношение на други (извън посочените) основания за уволнение (прекратяване на трудовото правоотношение), както и след прекратяване на ползването на отпуска за временна неработоспособност. МИ/ТПООУТ
14-07-2014
Работя на основен трудов договор- 8 часа и втори трудов договор на 4 часа. Съгласно чл.9 ал.8 от КСО- допълнителният труд на 4 часа, носи ли ми допълнителен осигурителен стаж или само осигурителен доход.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕЛЧЕВА, В чл. 9, ал. 8, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. От това следва, че ако са спазени изискванията на тази разпоредба (какъвто вероятно е Вашият случай доколкото посочвате, че дневното Ви работно време по договора за допълнителен труд е за 4 часа) може да Ви бъде зачетен по-голям осигурителен стаж. При пенсиониране ще се вземе под внимание пълния размер на осигурителния доход по двете правоотношения, но не повече от установения за това време максимален размер на осигурителния доход. За повече информация относно изчисляването на осигурителния Ви стаж може да се обърнете към Националния осигурителен институт. МИ/ТПООУТ
12-07-2014
ФИРМАТА НИ ОСИГОРЯВА ПРИ СУМАРНО ОТЧИТАНЕ НА РАБ.ВРЕМЕ .КАКВО ЗНАЧИ ТОВА И ЩЕ ИМА МЕ ЛИ ПЪЛНИ МЕСЕЧНИ ОСИГОРОВКИ?
Съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. За допълнителна информация по въпроса се обърнете към Националната агенция за приходите.
12-07-2014
Учителка съм и ще се пенсионирам в началото на м.септември 2014г.Работила съм само в едно училище.Според новия КТД,чл.28,ал.3,т.2,който е в сила от 01.09.2014г.ще се изплащат 8 брутни заплати.Наистина ли ще стане?Благодаря!
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 1, ал.2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Според чл. 228, ал. 2 от КТ, размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери. По въпроса дали КТД се прилага спрямо Вас, следва да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
11-07-2014
Два болнични, първични, без прекъсване колко ще са от работодателя
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, Съгласно чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. От четвъртия ден нататък обезщетението се изплаща от Националния осигурителен институт. Осигурителят не изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които след първите 3 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсване (независимо дали е констатирана с първични болнични листове, или с продължения на предходни болнични листове и независимо от това дали болничните листове са за едни и същи или за различни заболявания и причини за неработоспособност). В този смисъл е и практиката на Националния осигурителен институт. МИ/ТПООУТ
11-07-2014
Здравейте! От 03.2013 до 03.2014г. съм работила без прекъсване .От О3.2014 до 07.2014г получавам парично обезщетение за безработица.В момента не работя. Ако започна работа в близките месеци ,ще мога ли да получавам парично обезщетение за майчинство? При какви условия мога да го получавам ? Предварително благодаря за отговора!
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, Съгласно чл.48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 12 месеца осигурителен стаж се отнася до общия осигурителен стаж на лицето, като не се изисква той да е последователен, нито да е придобит при един и същ работодател. Важното е лицето да е било осигурявано 12 месеца във фонд „Общо заболяване и майчинство“. Допълнително условие към това е към момента на настъпване на риска майчинство е да сте осигурена за него, т.е. да извършвате трудова дейност, за която подлежите на осигуряване за общо заболяване и майчинство. Периодите, през които лицата получават обезщетение за безработица, какъвто е и Вашия случай, на основание чл.9, ал.2, т.4 от КСО се зачитат за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски. В този смисъл те също следва да бъдат взети предвид при определяне на изискуемият от закона 12-месечен осигурителен стаж. Съгласно разпоредбата на чл.49 от КСО дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. В случай, че в периода от 18 месеца, който се взема като база за изчисляване на размера на обезщетението, лицето не е осигурено за общо заболяване и майчинство, то за този период на основание чл.16, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване във връзка с чл.41, ал.2 от КСО се взема предвид минималната работна залата за страната. МИ/ТПООУТ
11-07-2014
Военен пенсионер съм. получил съм обезщетение по ЗОВС при пенсиониране. След пенсиониране работя на трудов договор. Имам ли право на обезщетение по чл. 222,ал3 от КТ при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В разпоредбата на ал. 3 на чл. 222 от КТ изрично е предвидено, че обезщетението се дължи при прекратяване на трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тъй като, както посочвате в запитването си, само сте придобил, но и упражнил това свое право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател мнението ни е, че нямате право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
11-07-2014
Зададох си въпроса на 18,06 а още нямам отговор?
10-07-2014
Добър ден 27.05.2014 бяхме на телк за преосвидетелстване получихме решението.Изчакахме 14дневния срок и го вписахме в картотеката.Но още не са превели нито за май,юни а и сега и за юли може ли да ми кажете защо?като има промени в експертизата сега е доживотно и е от 75% на 80%благодаря предваритено за вниманието.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНОВА, Съветваме Ви за конкретна информация за Вашия случай да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където е Вашата пенсионно досие. МИ/ТПООУТ
10-07-2014
През м. октомври 2014 г.придобивам право на пенсиониране по възраст и стаж. Ако не подам документи в 6-месечния срок и през следващата година се променят условията,на които не бих отговоряла, губя ли правото си на пенсиониране в сегашните условия?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛОВА, Разпоредбата на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване, уреждаща условията за пенсиониране е материалноправна и действа за в бъдеще. В този смисъл след като веднъж изпълните изискванията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, последващите изменения на условията за пенсиониране не могат да повлияят Вашето право и няма пречка да го упражните в по-късен момент. Съгласно разпоредбата на чл.94 от КСО, ако подадете документите си след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, тя ще Ви бъде отпусната от датата на подаване на документите, а не от датата на придобиване на правото. Следва да имате предвид, че съгласно чл.105, ал.1 от КСО правото на пенсия не се погасява по давност. МИ/ТПООУТ
09-07-2014
Решили сме на общо събрание сумата полагаща се от 3% СБКО да се раздаде на всеки за храна чрез фактура. Но как да стане това?
Съгласно чл. 51, ал. 2 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г., средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване (СБКО) се определя с решение на общото събрание (ОС) на работниците и служителите. Мнението ни е, че общото събрание не би могло да вземе решение за раздаване на храна чрез фактура. Тъй като фактурата е счетоводен документ, за повече информация се обърнете към Министерство на финансите.МВ/
09-07-2014
Роден съм през 1957 г.Ако се осигурявам допълнително в някой от осигурителните фондове,ще се повиши ли пенсията ми, след като във формулата за определяне на индивидуалния коефициент, доколкото разбирам, не се взема пред вид допълнителното осигуряване.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОВ, Българската пенсионна система се състои от три стълба. Първи – държавно (основно) пенсионно осигуряване, втори – допълнително задължително пенсионно осигуряване и трети – допълнително доброволно пенсионно осигуряване. В първи стълб са осигурени всички лица, които упражняват трудова дейност по чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване - КСО (работници, държавни служители, съдии, самоосигуряващи се лица и други). От него осигурените лица получават държавна (основна) пенсия за осигурителен стаж и възраст, изплащана от Националния осигурителен институт. Втори стълб се състои от два фонда – универсален и професионален (общ), управлявани от специално създадени за целта пенсионноосигурителни дружества. Съгласно чл. 127, ал.1 от КСО задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (т.е. ако извършват някоя от посочените горе трудови дейности). От този фонд осигурените лица получават право на допълнителна пожизнена пенсия за старост (която се прибавя към пенсията от първи стълб) след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и при определени условия някои други допълнителни права. Доколкото посочвате, че сте роден през 1957 г., то за Вас не съществува възможност за осигуряване в този фонд съответно за придобиване на права от него. В професионален пенсионен фонд съгласно чл.127, ал.2 от КСО се осигуряват лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, независимо от възрастта. От този фонд при определени условия на осигурените лица се изплаща срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране определена възраст преди възрастта за пенсиониране в първи стълб. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (трети стълб) се осъществява на доброволен принцип (по желание на лицата) във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми отново управлявани от специално създадени за целта пенсионноосигурителени дружества. Всяко физическо лице, навършило 16 години може да се осигурява доброволно в посочените фондове. „ Професионалните схеми“ представляват правила за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, уговорени в колективно споразумение или в колективен трудов договор между предприятието осигурител и лицата по чл.4, ал.1 (работници, служители и други) и ал.3, т.5 и 6 (работещите по граждански договори) от КСО. Осигуряването в посочените фондове също дава право на допълнителна лична пенсия за старост, инвалидност и други. Размерът на пенсията в първи стълб се изчислява по формулата, предвидена в чл.70 от КСО. Съгласно чл.131 от КСО пенсията от втори стълб се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в закона, и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици. Размерът на пенсиите в трети стълб съгласно чл.246 от КСО се определя: -размерът на пожизнената пенсия се определя на базата на: 1. натрупаните средства по индивидуалната партида; 2. биометричните таблици, одобрени от заместник-председателя на комисията; 3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. - размерът на срочната пенсия се определя на базата на: 1. натрупаната сума по индивидуалната партида; 2. срока на получаване; 3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. От гореизложеното следва, че ако сте осигурен в някои от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (трети стълб), то Вие следва да имате право на допълнителна пенсия за старост, която следва да Ви бъде изплащана от съответното пенсионноосигурително дружество, в допълнение и независимо от пенсията, която получавате от първи стълб, изплащана от Националния осигурителен институт. МИ/ТПООУТ
09-07-2014
Два болнични и двата първични без прекъсване колко дни са за сметка на работодателя
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, Съгласно чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. От четвъртия ден нататък обезщетението се изплаща от Националния осигурителен институт. Осигурителят не изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които след първите 3 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсване (независимо дали е констатирана с първични болнични листове, или с продължения на предходни болнични листове и независимо от това дали болничните листове са за едни и същи или за различни заболявания и причини за неработоспособност). В този смисъл е и практиката на Националния осигурителен институт. МИ/ТПООУТ
08-07-2014
Има ли окончателно решение на Европейския съд във връзка с делото Сомова за не напускане при пенсиониране на работа. Ако има, защо все още това не е огласено. Очакваше се през м. юни да бъде взето окончателното решение и проблемът да бъде решен за България.
Моля обърнете се за отговор към рубриката „Европейско и международно частно право“. СН/
08-07-2014
На 22 юли 2014 г. трябва да се пенсионирам. Работя на основен договор на 4 часа в една фирма , и на допълнителен договор на 4 часа в друга фирма. От 5 години съ м и в двете фирми. При пенсионирането ми и двете фирми ли ще ми платят обезщетение от 2 заплати, или само основния ми договор където работя.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. С оглед на горното мнението ни е, че лицето има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ само по основното трудово правоотношение. МВ/
08-07-2014
рОДЕНА СЪМ НА О4 О7 1954 год имам 4о год стаж моля отговорете ми кога ще придобия право на пенсиониране
Действащата към момента разпоредба на чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) предвижда, че право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. Според предвиденото в § 6б от преходните и заключителни разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
07-07-2014
На 23.6.2014 г. 17:31:28 зададох въпрос относно заверка на осигурителна книжка. Моля за вашия отговор или причините за липсата му. Благодаря !
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
07-07-2014
Здравейте,студентка-задочничка съм,до момента имам 3 мес.трудов стаж,в момента не работя,предстои ми да родя в края на януари.Колко месеца трудов стаж трябва да имам за да ползвам майчинство и болнични.Какво да направя за да е всичко ок и да не получавам майчинство за неосигурени лица.Благодаря предварително.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛИКОВА, Съгласно чл.48 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. На основание чл.5а, ал.2 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) в случаите когато сте осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получавате обезщетение за бременност и раждане, поради това че нямате необходимия осигурителен стаж от 12 месеца, Вие следва да имате право на еднократна помощ в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж от 12 месеца, но за не повече от 45 дни. Тази помощ се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Ако след изтичане на срока, за който се изплаща еднократната помощ Вие все още нямате право на обезщетение за бременност и раждане, то Вие следва да имате право на месечна помощ за отглеждане на дете при условията и по реда на чл.8, ал.5 от ЗСПД за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж. За да получите повече информация за възможността да се възползвате от посочените помощи, Ви съветваме да зададете въпроса си и в рубриката „Подкрепа за детето и семейството“ и да се обърнете към съответната Дирекция „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане по постоянния Ви адрес. МИ/ТПООУТ
05-07-2014
Самоосигуряващо се лице съм-съдружник в адвокатско съдружие.От 1 година полагам личен труд срещу възнаграждение. Осигурена съм за общо заболяване и майчинство.При определяне на обезщетението при бременност как ще бъде третирана :като самоосигурявщо се лице или като лице по трудов договор?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИСЬОВА, Доколкото паричните обезщетения за бременност и раждане се предоставят от Националния осигурителен институт, за конкретна преценка на Вашия случай, Ви съветваме да се обърнете към него. МИ/ТПООУТ
04-07-2014
Здравейте, господа! Имам следното питане(и притеснение). При предишния ми работодател имам( както разбрах впоследствие) три години с невнесени, а само начислени осигуровки. Стриктно са подавани месечни декларации 1 по персонален регистър, а той е декларирал невнасянето по декларация 6 в НАП. Този период зачита ли се за осигурителен стаж? Благодаря
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 (работещите по трудово правоотношение и краткосрочно заетите лица - наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец) са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. В този смисъл реалното невнасяне на осигурителни вноски от Вашия работодател не следва да води до неблагоприятни за Вас последици. Следва да имате предвид, че производствата по установяване на задълженията за задължителни осигурителни вноски се уреждат с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно разпоредбата на чл. 118 от ДОПК, задължения за данъци и за задължителни осигурителни вноски се установяват, изменят и/или прихващат с ревизионен акт по чл. 118 от ДОПК. Ревизионният акт се издава от органите по приходите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите. Поради това, за установяване на задължението за внасяне на осигурителни вноски от Вашия работодател и за предприемане на необходимите действия е необходимо да подадете жалба в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. МИ/ТПООУТ
03-07-2014
Със колко лева ще се увеличи пенсията ми която е по болест и евразмер на187.75лв
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИКОВ, В случай, че въпросът Ви се отнася до осъвременяване на пенсиите по чл.100 от Кодекса за социално осигуряване, Ви уведомяваме, че одобреният от надзорния съвет на Националния осигурителен институт процент за увеличение на пенсиите от 1 юли тази година е 2,7 на сто. МИ/ТПООУТ
02-07-2014
Наследствена пенсия на преживелия съпруг - на колко години трябва да е съпругата 2014 година,за да получи пенсия за починал съпруг
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, Съгласно чл.82, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен. Това означава, че за преживялата съпруга правото на наследствена пенсия възниква 5 години по-рано от възрастта, на която лично тя би придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а не 5 години по-рано от установената възраст за текущата календарна година. Следва да имате предвид, че пенсиите се отпускат и изплащат от Националния осигурителен институт, затова за конкретна преценка кога ще придобиете право на наследствена пенсия следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. В случай, че към момента на смъртта преживялата съпруга е пенсионер, тя има право на добавка от пенсията на починалия съпруг (така наречената вдовишка добавка) по чл.84 от КСО – 26,5 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг. МИ/ТПООУТ
02-07-2014
Къде и как бих могла да проверя трудовия си стаж до момента?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, Следва да имате предвид, че трудов стаж и осигурителен стаж са две различни понятия. По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът / служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Трудовият стаж, придобит в някоя от посочените държави - членки се признава от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение в България (чл.13, ал.1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж трудовият стаж - НТКТС). Трудовият стаж има значението за ползване на права, произтичащи от трудовото правоотношение, като правото на платен годишен отпуск, някои от обезщетенията по Кодекса на труда, допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и други. Съгласно чл.12, ал.1 от НТКТС трудовият стаж по Кодекса на труда се установява с трудова, осигурителна и занаятчийско-ученическа книжка или с удостоверение, издадено въз основа на изплащателни ведомости или партидни книги или други документи, удостоверяващи време, което се признава за трудов стаж по чл. 354 от Кодекса на труда (времето, което се признава за трудов стаж без да е съществувало трудово правоотношение). За осигурителен стаж се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от Наредбата пенсиите и осигурителния стаж осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО (информацията, предоставяна периодично от осигурителите на Национална агенция за приходите относно осигурителните вноски, дните в осигуряване и облагаемия доход), с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. От посочените по-горе документи може да получите информация за придобития към момента от Вас трудов и осигурителен стаж. МИ/ТПООУТ
01-07-2014
Има ли право родител да дава осигурителен стаж на дете. Става въпрос за пълнолетно лице, което е с ТЕЛК и във връзка с обезщетението, което ще получава й е нужна 1 год. стаж от майката, която е работила при нас.
В законодателството не е предвидена възможност за прехвърляне на осигурителен стаж от едно лице на друго. КС
01-07-2014
Интересува ме следното : Ако по обективни причини /дългосрочно лечение в болница/ не мога да си получа пенсията 1-2 месеца как процедирате в такъв случай ? Наведнъж ли се вземат дължимите суми ? Към коя инстанция да се обърна и какви документи да попълня ,ако са ми я спряли ?Може ли близък роднина / син ,дъщеря или съпруг / да уреди този въпрос ?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, Съгласно чл.50, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж „Пенсиите и добавките към тях се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез пощенските станции и банките в страната“. По Ваше желание пенсията може да Ви бъде изплащана по банков път по посочена от Вас разплащателна или спестовна безсрочна лична сметка в избрана от Вас банка. За целта е необходимо да подадете писмено заявление до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията Ви или до съответната банка, открила сметката, ако има договореност между тази банка и НОИ за обмен на подобна информация. В този случай банката представя данните от заявлението на съответното териториално поделение на НОИ в договорения между банката и НОИ срок. В случай, че пенсията Ви се изплаща по банков път, обстоятелството, че не сте извършила тегления от сметката не може да доведе до нейното спиране или прекратяване. В този смисъл пенсията ще продължи да Ви се изплаща и натрупва по посочената от Вас банкова сметка, независимо дали извършвате тегления или преводи от нея или не. В случай, че пенсията Ви се изплаща от пощенска станция по изплащателен картон, тя може да бъде спряна на основание чл.95, ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), ако не я получавате повече от 6 месеца. С оглед на избягването на тази неблагоприятна за Вас последица, може да упълномощите друго лице да я получава вместо Вас. Упълномощаването става с пълномощно с нотариално заверен подпис. Изплащането на пенсия за минало време, за част от месеца и ако е спряна с корекционна ведомост или писмо за спиране изплащането й за текущия месец се извършва с пенсионен запис. Записът се подписва от инспектор и контрольор. По договаряне между НОИ и "Български пощи" - ЕАД, плащания на суми за минало време вместо с пенсионен запис могат да се преведат на съответната пощенска станция с отделна ведомост или с редовната ведомост за изплащане на пенсиите, в която тези суми се вписват в отделна графа. Следва да имате предвид, че на основание чл.105 от КСО правото на пенсия не се погасява по давност, но вземането за пенсия се погасява с изтичането на тригодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася. МИ/ТПООУТ
     Въпроси 1 до 45 от 45     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре