Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
18-09-2014
Имаме лице в отпуск за БР-135д до средата на м.10.2014.След това лицето ще продължи да ползва отпуск за БР до 410дни.Предстои ни да обявим процедура по ликвидация.Възможно ли е да се прекрати тр.дог.на майката по взаимно съгл. в периода от 136 до 410ден, да се назначи за 1-2 дни в друга фирма и отново да излезе в отпуск за БР до 410 в новата фирма
18-09-2014
Здравейте, Моля за информация за длъжността "строителен тенекеджия" от 25.01.1988 г до 07.07.1988 г. от коя категория труд се категоризира и т. от ПКТП? Благодаря
18-09-2014
На 07.09.2013г. ми бе прекратен трудовия договор, поради завръщане на титуляра. Регистрирах се в Бюрото по труда.На 25.08.2014г. придобих право на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.Последните 21 години съм работила като библиотекар в училище и читалище - бюджетни институции в Район"Връбница" СО.Полага ли ми се обезщетение и какво?
17-09-2014
При самоосигуряване възможно ли е да се взима майчинство след това? Какъв е минималният размер за самоосигуряване? Благодаря за отговора!
17-09-2014
Баща ми работи повече от 10 год. като пенсионер в едно предприятие. На 12.09. получи предизвестие за освобождаване от работа по чл. 328, ал.1, т. 10а. от КТ. Предстои му сложна операция след 7 дни. Въпросите са: 1. С болничния лист ще му се удължи ли 30-дневното предизвестие? 2. Как би могъл да получи изплащане на болничните си? Благодаря
17-09-2014
До кога ще има държавни служители и служители по трудови правоотношения в държавната администрация - хора роботещи една и съща работа , а с огромна разлика в заплащането. до кога държавата ще поема осигуровките на ДС в теза криза??????? Толкова ли е богата тази държава и те с какви заслужи са???
15-09-2014
От 16.02.2012 г.съм на трудов договор към университет. На 15.10.2012 г. сключих втори трудов договор на основание чл.111 от КТ с Колеж по туризъм за 5 месеца с месечно възнаграждение в размер на 400 лв за 4 ч. работно време.За тези месеци ще ми се изчисли ли допълнителен трудов стаж и в какъв размер?
15-09-2014
Имам ли право да се откажа от осигурителен стаж при условия на самоосигуряване на земеделски производител за 2011г. Сумите не желая да ми бъдат възстановени. Предварително Ви благодаря!
15-09-2014
От 01.11.2011 год.до 30.06.2012 г. работих по граждански договор към колеж като преподавател.Трябва ли за този период да ми бъде издадена осигурителна книжка и как да ми бъде изчислен стажа за този период?Отчитането по гражданския договор ставаше с доклади и посочване на отработвани часове по месеци.
14-09-2014
Работя като възпитател в ДДЛРГ.На 30.10.2014 г. ми предстои пенсиониране.Колно брутни месечни заплати ми се полагат при пенсионирането?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за 6 брутни заплати се изисква през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1, т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия договор, отговаряте на посочените по-горе изисквания на разпоредбата – към момента на прекратяване на трудовия договор да имате придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия Ви стаж да сте работила при „същия работодател“, мнението ни е, че ще имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, както и неговия размер се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда в 3-годишен давностен срок. МВ/
13-09-2014
здравейте, работила съм в завод за изчислителна техника, като монтьор на електр.изчислителни машини в цеха имаше изпарения от тинол, получавахме по две кофички кисело мляко поради куп незнайни причини, тогава. ВЪПРОСЪТ ми е каква категория труд имат работилите като монтьори на електронно изчислителни машини до 1990г. благодаря предварително.
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Безопасност и здраве при работа“ или към Националния осигурителен институт. КС
12-09-2014
Моля да ми отговорите-какво точно трябва да направя, за да си купя стаж за времето на висшето си образование. По коя сметка да преведа парите и каква е месечната сума? НАП има ли някакво отношение или направо в банка по банкова сметка се внасят осигурителните вноски?
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
11-09-2014
Може ли работникът да бъде освободен поради намален обем на работа и същевременно да получи обезщетение поради придобиване право на пенсия.
Уважаема г-жо Михайлова, Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща от работодателя, когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от вида на правното основание за прекратяване на трудовия договор. Следователно, работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на прекратяване на трудовия му договор, вкл. и поради намаляване на обема на работа, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. При оставане без работа след датата на прекратяването, работникът или служителят ще има право и на обезщетението и по чл. 222, ал. 1 КТ, независимо че е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. ЛТ/
11-09-2014
Пенсионер, е назначен на срочен договор до завръщане на титуляра. Титуляра се връща на работа на 11.09.2014г. Пенсионерът излиза в болнични и постъпва в болницата за лечение на 10.09.2014г. / т.е. в последния си работен ден / Има ли право на болнични? Изплаща ли му се обезщетение за временна нетрудоспособност? Първите 3 дни от б.л. плащат ли се?
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
10-09-2014
Здр,зададох въпрос преди 3 дена ,но няма отговор .
Разпоредбата на чл. 74, ал. 2 от Кодекса на социално осигуряване предвижда, че инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
10-09-2014
Здравейте, бих желала да попитам, дали осигурителният стаж по допълнителен трудов договор (чл.111 от КТ) се зачита за такъв при пенсиониране при условията за ранно (категорийно) пенсиониране.
Според предвиденото в чл. 9, ал. 8, т. 1 и ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. Този осигурителен стаж се зачита само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, което означава, че за ранното пенсиониране не се прилага. КС
09-09-2014
какъв е общият размер на полагащия се неплатен отпуск, зачитащ се за осигурителен стаж, на лице, което има две отделни самостоятелни осигурителни основания /два трудови договора/ и ползва неплатен отпуск едновременно или последователно и на двете основания. Има ли законова пречка да се ползват по 20 дена и по двата договора, като вторият е допълнит
В чл. 160, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Тази разпоредба се прилага за всеки от трудовите договори, т.е. лицето има право на неплатен отпуск до 30 работни дни, които се зачитат за трудов стаж и по двата трудови договора. КС
08-09-2014
Здравейте, Въпросът ми е: При изчисляване на осигурителен доход за 3 последователни години до 1997 г. влизат ли детските добавки? Поздрави! Димитрова
08-09-2014
Ще загубя ли обезщетението си за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, ако през същия бъда назначена с Договор за управление и контрол в друга фирма?
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
08-09-2014
Моля да ми отговорите на следния въпрос: 10 години трудов и осигурителен стаж като дружинен ръководител равнява ли се на 10 години педагогически стаж ? Благодаря предварително !
Разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предвижда, че учителски трудов стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на Националния осигурителен институт, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа. Длъжностите, които са включени в този списък са следните: - помощник директор с преподавателска заетост; ръководител на филиал в МУЦТПО; - ръководител на учебно изчислителен кабинет; педагогически съветник; - хореограф; - корепетитор; - логопед; - педагог; - психолог; - инструктор по трудово обучение; дружинен ръководител; преподавател; - рехабилитатор; - инструктор по кормилни упражнения. За допълнителна информация може да се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
07-09-2014
Здравейте, ако е рекъл Бог ми предстои пенсиониране през 2015 г. В дългосрочен неплатен отпуск съм, на каква база ще бъде определен размера на бъдещата ми пенсията. Благодаря
Според чл. 70, ал. 1-4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1.01.1997 г. по избор на лицето, и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му и отразява съотношението между възнаграждението, върху което са правени осигурителни вноски и средномесечната работна заплата за страната до 1.01.1997 г., а след това - съотношението между възнаграждението и средномесечния осигурителен доход. Съгласно чл. 70а, ал. 2, т. 8 от КСО, при определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж. За допълнителна информация се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
07-09-2014
Добър ден Имам трудов стаж от 5 години в Русия с трудов договор през това време се осигурявах самостоятелно в България здравни осигуровки от 2 месеца работя в България с трудов договор,бремена съм в 5-я месец Имам ли право на майчинство в България? Какво е необходимо споре договор за социална сигурност между Русия и България Предварително благодаря
За отговор по поставения въпрос се обърнете към Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” на Националния осигурителен институт. КС
07-09-2014
:-Здр.дете с инвалидност 100%на 12 год.Има ли право на пенсия.Остеосарком,засегната е разтежната зона на крака и има скъсяване.Сега получаваме детски и помощите от 240лв.
Разпоредбата на чл. 74, ал. 2 от Кодекса на социално осигуряване предвижда, че инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
05-09-2014
Имам трудов стаж в България 7 години.След това се изелих в Германия и там живея от 35 години.Имам ли право на някаква пенсия ?
05-09-2014
Имам трудов стаж в България 7 години.След това се изелих в Германия и там живея от 35 години.Имам ли право на някаква пенсия ?
05-09-2014
iskam da znam koga stemi vnasqt maicenstvoto na vsicki poznati e bilo vnesen zasto moq ne e
05-09-2014
Съпругът ми е руски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в България, има 10 години трудов стаж в Гърция. Какви документи трябва да събере, за да му се признае стажа при пениониране в България и кой ще изплаща пенсията му за тези 10 години - България или Гърция
05-09-2014
Здравейте! Моля да ми разясните как се формира дневната надница. Влизат ли в нея допълнителните възнаграждения като възнаграждение за стаж, ежемесечен бонус, регламентиран от работодателя и т.н.? Благодаря Ви за отделеното време. К.Лекова
С оглед прецизиране на отговора, моля допълнете въпроса като уточните за каква цел Ви е необходимо определянето на „дневната надница“. КС
04-09-2014
Ползвам неплатен отпуск от 30 дни,който се признава за трудов стаж.Полага ли се платен отпуск на този неплатен?
В чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Следователно за времето на неплатения отпуск имате право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж. КС
03-09-2014
Родена съм на 08.11.1954г. Имам трудов стаж36 г.. Кога ще мога да се пенсионирам.
Към момента се прилага разпоредбата на § 6б от преходните и заключителни разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
03-09-2014
Здравейте, искам да попитам дали имам право на изплащане на социална пенсия (кък ТЕЛК решение) за минал вече период, тъй като никой не ме уведомил, че трябва да подам документите за това не съм получавала през последните 3 години? Ако имам право за колко време назад е то? Ако въпросът ми не е за вас ми кажете към кого да обърна? Приятен ден!
Според разпоредбата на чл. 94, ал. 1, изр. първо от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото /датата на инвалидизиране/, ако заявлението с необходимите документи е подадено в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ в 6-месечен срок от тази дата. Когато този срок не е спазен пенсията за инвалидност, вкл. и социалната пенсия за инвалидност, се отпуска от датата на заявлението до ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК), съгласно ал. 3 на чл. 94 КСО. Ако и този срок не е спазен, прилага се изр. второ на чл. 94, ал. 1 КСО, т.е. пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението с необходимите документи до ТП на НОИ. КС
01-09-2014
В УП 2 се посочва доходът за 3 години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. Задължена ли съм да извадя дохода за всичките 15 години или служителя е задължен да ми посочи тригодишен период
Съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. Видно от разпоредбата, трите „най-благоприятни“ години са по избор на лицето и не е предвидено такова задължение за друг служител. КС
     Въпроси 1 до 32 от 32     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре