Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
19-10-2014
Наши служители работят на график /12 часови смени/ при 6 месечно сумарно изчисляване на работното време. Когато ползват отпуск по болест касиерката не се съобразява с предварителния график, а начислява болничните на служителя като на работещ при 8-часов работен ден. Редно ли е това, след като в отделни случаи е ощетен работника, а в други НОИ?
19-10-2014
На какво основание мога да назнача служител на основен трудов договор за 15 часа месечно? Как да се отразят тези часове в декларация 1?
18-10-2014
втора кт
17-10-2014
Посъветвайте ме как мога да докажа втора категория труд в периода 1976 до 1980 г. в предприятие дза производство на корабни изделия.
17-10-2014
Родена съм юли 1959г. Съпругът ми почива 2011г.Имам ли право на наследсвена пенсия 2015г и ако имам кога?Колко процента е тя?
17-10-2014
Каква ще е структурата на осигуряването ми по граждански договор във фирма, ако имам основен трудов договор в друга институция? Пояснявам, че възнаграждението по гражданския договор ще е на процент от заработеното. Ще се заплащат ли част от осигуровките ми по ГД от Възложителя?
17-10-2014
Здавейте.Имам следният въпрос -по сега деистващото законодателство трябва да се пенсионирам през 2018 ....но няма да ми стигне тр.стаж,защото не работя имам телк з-та група,колко ще ми струва откупуването на стажа.Благодаря
16-10-2014
ЗДРАВЕЙТЕ! Род. съм на 16.06.1958 г. Имам ли право да получа наслед. пенсия от съпруга си, който почина преди 20 г., но има тр.стаж. По сегашния закон - 5 г. по-рано от възрастта му по чл.68, ал.1, т.е. за 2014 г. 60 г. и 8 м. По-рано 5 г. прави 55 г. и 8м., а аз имам навършени към момента 56г. и 8м. Имам ли право на наследств.пенсия.
16-10-2014
Здравейте Започнах работа през 1990 год. в Военен отдел към общината. За периода от 1990 до 1993 год. сме били на граждански договор и не ми се зачита за стаж. Въпро са ми е следния - как с какъв документ трябва да ми се признае за стаж периода от 90 до 93 год. Предваритено Ви благодаря за съдействието.
16-10-2014
Назначихме рентгенов лаборант пенсионер на трудов договор по заместване. По трудова книжка изчислих 29 години трудов стаж но тя ми донесе документ от ной за пенсиониране с 37г трудов стаж.Върху кой от посочения стаж главният счетоводител трябва да начислява процент прослужено време.
16-10-2014
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО ПОСОЧЕНИТЕ ГОДИНИ ДА СА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ МОЖЕ ТРИ ПРОИЗВОЛНИ
15-10-2014
На 27.07.2014 навърших възрастта за пенсиониране за жени ,но не ми достигат 3 гoд. стаж . Имам право да ги закупя от следването ми, но тъй като ceгa нямам финансова възможност, въпросът ми е – запазвам ли си правото да се песионирам след 1- 2 години, ако тогава мога да закупя този стаж, при същите условия за стаж и възраст както сега или не ?
15-10-2014
Военнослужещ съм и към момента имам право да се пенсионирам. Интересува ме: 1.Осигуряван ли съм в професионален пенсионен фонд.
15-10-2014
mai4instvoto vodi li se kato osiguritelen period
15-10-2014
Здравейте! Учител съм с достатъчен тр.стаж Предстои ми пенсиониране. Директорът ми заяви,че съм му необходим ,но след като се пенсионирам не може да ме назначи на работа в същата година ,поради законови ограничения в КСО, както и от ограничения спуснати от отдел "Образование" на Общината. Моля за консултация има ли такова законово ограничение ?
14-10-2014
пенсионерка съм и работя на трудов договор с продължителност 2 часа дневно натрупаното време може ли да послужи за преизчисляване на пенсията ми
14-10-2014
пенсионерка съм и работя на трудов договор с продължителност 2 часа дневно натрупаното време може ли да послужи за преизчисляване на пенсията ми
14-10-2014
Изтича ми вторият срочен трудов договор. В града, в които пребивавам нямам адресна регистрация. Мога ли да се запиша, в което и да е бюро по труда за да получавам обещетение за безработен?
14-10-2014
Изтича ми вторият срочен трудов договор. В града, в които пребивавам нямам адресна регистрация. Мога ли да се запиша, в което и да е бюро по труда за да получавам обещетение за безработен?
14-10-2014
Здравейте, имам следното питане. Възможно ли е осигурителните вноски за фондовете на ДОО, НЗОК и ДЗПО УПФ да се начисляват и внасят ежемесечно върху максимален осигурителен доход 2400 лв, при положение, че реалното брутно трудово възнаграждение на работника е по-ниско - 936.00 лв. и при какви условия? Благодаря Ви много!
14-10-2014
Как да докажа трудов и осигурителен стаж, придобит през 1993 - 1995 год., след като за този период не е приложим Законът за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред? През периода работих в МВР на трудов договор, но при прекратяване на трудовото ми правоотношение, няма следа, че съм работила през тези две години. Как да го докажа?
13-10-2014
пенсионер съм и работя на трудов договор на два часа зачита ли се този стаж за преизчисляване на пенсията ми
13-10-2014
Какви документи трябва да издадем от фирмата във връзка с пенсионирането на Изпълнителния директор, който работи по договор за управление и контрол? Какви документи трябва да подаде лицето в НОИ?
За конкретна информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
13-10-2014
Наши служители работят на график /12 часови смени/ при 6 месечно сумарно изчисляване на работното време. Когато ползват отпуск по болест касиерката не се съобразява с предварителния график, а начислява болничните на служителя като на работещ при 8-часов работен ден. Редно ли е това, след като в отделни случаи е ощетен работника, а в други НОИ?
11-10-2014
Здравейте!Имам 2г. и 1м. стаж към днешна дата.От 8.09 не съм на работа.От 12.09 съм в Англия.Вчера на 6.10 научих,че съм бременна с второто си дете.Имам ли право на болничен и майчинство независимо от това дали ще раждам в България или не?Какви са ми правата и какво да предприема?
За конкретна информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
09-10-2014
Трябва ли работодателят да изплати първите 3 дни от болничен на служител, който няма 6 месечен трудов стаж?
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. На основание на чл. 40, ал. 5 КСО, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Цитираната разпоредба не променя характера и предназначението на извършеното плащане – то продължава да има характер на парично обезщетение, независимо, че размерът му е брутното трудово възнаграждение. На това основание считаме, че следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, вкл. и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, за да е налице основание осигурителят да изплати на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. КС
09-10-2014
Получавам обезщетение за временна неработоспособност, което се превежда по банков път.Банката събира месечни такси за обслужване от получените средства. Предвид на чл.114а от КСО има ли право банката да прави удръжки, ако съм дал предварително общо съгласие да събира от сметката ми такси.
Разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване предвижда, че върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка, както и при прихващане на суми по реда на чл. 114. От разпоредбата е видно, че върху паричните обезщетения, каквото е и обезщетението за временна неработоспособност, не може да се налага запор по предвидения в законите ред и да се удържат суми, освен за изключенията, посочени в разпоредбата. Но тъй като в запитването си посочвате, че сте дал предварително съгласие от посочената сметка да се удържат такси, а не ги внасяте например на ръка, мнението ни е, че действията на банката са правомерни. КС
09-10-2014
Здравейте,в момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г.Бременна съм в първия месец и се намирам в чужбина,бременността ми се определя като рискова,има ли ограничение за броя на болничните дни преди настъпването на 45-ия ден/преди термина на раждане/,които мога да ползвам,какви са изискванията за болничен от чужбина. Лек ден
За информация по поставените въпроси се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
09-10-2014
Имам7години1категория. 8години 2категория. 5години3категория .Сега съм на50години . Наколко години ще се пенсионирам? Ка то в момента съм безработна?73
Към момента работещите при условията на първа и втора категория труд се пенсионират на основание на разпоредбата на § 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), която предвижда, че до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. Към момента се прилага и разпоредбата на § 6б от преходните и заключителни разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
08-10-2014
Може ли пенсионер при придобити стаж и възраст да получава и инвалидна пенсия ?
07-10-2014
Благодаря предварително.За сега действащото законодателство ми отрежда да се пенсионирам през 2018г....но тъй като съм пенсонер по болест-lll-та група и не работя .не ми достига трудов стаж.Около 15 месеца. Мога ли да си откупя този стаж и на каква стйност?
07-10-2014
Служител, който ще си купи трудов стаж, желае да се пенсионира. При прекратяване на трудовото му правотношение, полагат ли му се обезщетение, съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ?
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на предвиденото в разпоредбата обезщетение е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В разпоредбата на чл. 9а, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени възможности за зачитане на осигурителен стаж при заплащане на осигурителни вноски. Първата алинея предвижда, че за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита: 1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност; 2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор". Според втората алинея, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. И в двата случая, съгласно чл. 9а, ал. 6 КСО, за осигурителен стаж се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им. Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път след подадена декларация по съответния ред. В случай, че осигурителните вноски са внесени изцяло преди прекратяване на трудовия договор и лицето към момента на прекратяването има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. КС
07-10-2014
Зачита ли се за осигурителен стаж времето на редовната военна служба преди навършване на пълнолетие?
Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски съгласно действащото законодателство, независимо кога са положени. За този стаж се дължат осигурителни вноски от републиканския бюджет. С оглед на цитираната разпоредба, изискването за навършване на пълнолетие се отнася само за времето на обучение на курсанти и школници. КС
07-10-2014
Здравейте, Възможно ли е някой да обясни какво става с неизползваните над 10 дни платен отпуск. Как се пренасят за следваща година или се губят?
Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е предвидено в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от Кодекса на труда (КТ). В чл. 176, ал. 3 КТ е предвидено, че в случаите на ал. 1 (поради важни производствени причини) и ал. 2 (при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя) общият размер на платения годишен отпуск, който се отлага за следващата календарна година, е не повече от 10 работни дни. Следва да се има предвид и задължението на работодателя съгласно чл. 37г, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в случаите по чл. 176, ал. 1 и 2 КТ да отложи ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно да уведоми работника или служителя. При спазване на законовите разпоредби не би следвало извън допустимите случаи на отлагане на ползването да остане неползван платен годишен отпуск или част от него. За да бъде гарантирано в по-голяма степен правото на платен годишен отпуск, от една страна, и от друга – за да бъде ограничено правото на ползване във времето, законодателят в чл. 176а КТ е предвидил двугодишна погасителна давност. Погасителната давност има за цел да създаде стабилност чрез представянето на възможност да се упражнят права във времеви граници. Независимо от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Следователно 10-те дни отложен платен годишен отпуск могат да се ползват до изтичане на давностния срок. КС
07-10-2014
Предстои ми пенсиониране през ноември.Искам да знам,след това мога ли да работя , да получавам пенсия и какви осиг. вноски трябват за да плащам ,за да мога да преизчисля пенсията след време!Благодаря!
07-10-2014
Здравейте,при престой по вина на работника,трябва ли работодателят да плаща осигуровки и съответно- да подава декларации в НАП, че лицето работи?
Работодателят не дължи изплащането на трудово възнаграждение само в предвидените от закона случаи. Един от тях е престоят по вина на работника или служителя. Съгласно чл. 267, ал. 2 от Кодекса на труда, при престой по вина на работника или служителя той няма право на трудово възнаграждение за времето на престоя. За този период не се дължат осигурители вноски и не се подава декларация в НАП. КС
06-10-2014
Здравейте, самоосигуряващо лице съм и съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Детето е прието на ясла. Понеже ще посещава яслата по 1 час на ден и няма да започвам работа /осигуряване/ ще получавам ли 50% майчински. Благодаря
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение за отглеждане на малко дете, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете, ако като самоосигуряващото се лице с право на обезщетение за отглеждане на малко дете започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство. Обезщетението не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
03-10-2014
Здравейте,преди 10тина години сключих трудов договор с един познат,за да си плаща осигуровките и да му тече стаж във фирмата ми.Реално той не е работил нито 1 ден за мен.Прекратих фиктивния му трудов договор тази година.Мога ли да искам договорът му да бъде обявен за недействителен?Какво ще стане с осигуровките му?
Разпоредбата на чл. 74, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ установява, че трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен. Трудовият договор се обявява за недействителен от съда. Според чл. 74, ал. 5 от КТ страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде обявена и решението за обявяването й не бъде връчено на страните. С оглед на това, въпросът, който поставяте, е от компетентността на съда. КС
03-10-2014
Здравейте! Работник, ползвал 180 календарни дни отпуск по болест има ли право да ползва още болнични дни, чрез постъпване в санаториум по клинична пътека? Ще бъде ли изплатен от НОИ издадения болничен лист? Благодаря!
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛОВА, Поради обстоятелството, че паричните обезщетения, пенсии и помощи от държавното обществено осигуряване се изплащат от Националния осигурителен институт, Ви съветваме за конкретна преценка във Вашия случай да се обърнете към него. МИ/ТПООУТ
03-10-2014
След като съм на бюро по труда като активно търсеща работа без обезщетение Държавата осигурява ли ме на 4 процента?.....от 2009г.съм на бюрото по труда
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА, В Кодекса за социално осигуряване (КСО) не е предвидена възможност за осигуряване на лицата само поради обстоятелството, че са регистрирани в бюрото по труда като лице, търсещо активно работа. Съгласно чл.9,ал.2, т.4 във връзка с ал.5 КСО за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са получавали обезщетение за безработица, като за този период се внасят осигурителни вноски само в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд, т.е. този стаж се зачита само при пенсиониране. МИ/ТПООУТ
02-10-2014
Лице, което получава инвалидна пенсия , няма навършени стаж и възраст за пенсиониране и работи по няколко месеца в годината. Трябва ли да подава в РУСО УП -та и какви /ако е необходимо/ за времето през, което е работил и ще му се намали ли инвалидната пенсиата, тъй като заплатата за, която работи е минимална ?
02-10-2014
На 27.07.2014 навърших възрастта за пенсиониране за жени,но не ми достига стажа от необходимия.Имам право да го закупя от следването ми, но тъй като нямам финансова възможност, въпросът ми е – запазвам ли си правото да се пенсионирам след 1- 2 години, ако тогава мога да закупя този стаж,при същите условия за стаж и възраст както сега или не?
     Въпроси 1 до 42 от 42     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре