Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
28-02-2015
Здравейте, Завършил съм ВНВМУ- Варна-5г. срок през 1975г.Имам 10г.1м.1-ва категория труд.Като сбор години 3-та кат.приравнени имам 32г.9м./вкл.3- те год.от ВНВМУ/ Сега съм на 63г.6м.Имам ли възможност при условията на ранно пенсиониране /10г.-1ва кат./ и със закупуване на стаж да се пенсионирам.Колко год.трябва да закупя? Благодаря!
27-02-2015
Дъщеря ми отглежда двете си деца на 5 и 7 години с 70 и 50% инвалидност с чужда помощ и не ходи на работа може ли времето на инвалидност на деца да и се зачита за трудов стаж?
27-02-2015
Какви осигуровки се внасят на лицата по чл.110 от Кодекса на труда от 01.01.2015 г. Работата по този член зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране.
27-02-2015
Здравейте, имам седем човека които са назначени на длъжност Доцент или гл.асистент в договора им пише ча са на 8 часов раб. ден но имам и заповед по чл.137 ал.2 от КТ в която пише че са с намалено работно врече защото работят с йон. лъчения.Въпросът ми е аз как да ги осигурявам 8 ч. на 8 ч. или 7 ч.на 7 ч.За да няма разлика м/у осиг. и труд стаж.
27-02-2015
Как е правилно да се определи Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец? Напр.: отраб. по график 174 часа или 22 дни. Период СИРВ за 3 месеца. Норма за месеца 21 дни или 168 часа. Мин. осиг. доход 500 лв. и ако е лице е отработ. по график 152ч. или 19 дни.Норма за месеца 21 дни или 168 ч.
26-02-2015
Здравейте,на 47 год,съм и съм пенсионер по болест 100%.Защо сега когато имам нужда от допълнителните пари за пенсия не мога да ги ползвам?Едва ли ще мога да дочакам нормалната възраст за пенсия от 63 години.Моля да помислите и за такива като нас,
26-02-2015
Пенсионирам се при условията на ІІ кат. труд, на 57 години. Установих, че от 01.01.2000 г. до 30.09.2009 г. работодателят ми е плащал осигуровки за ІІІ вместо за ІІ категория. Това не влияе на сбора от точки, т.к. имам достатъчно, но питам отразява ли се на размера на пенсията ми и какво трябва да направя?
26-02-2015
Здравейте, имат ли право близките на починал ПЕНСИОНЕР на еднократна помощ при смърт. В КСО е упоменато "осигурено лице", но не е ясно пенсионерите осигурени лица ли са. Починалия е с пожизнено решение от ТЕЛК.
26-02-2015
на 60години съм и имам стаж 40години имам ли право на пенсия ,като от стажа имам и 2 години втора категория който не са преравнени към трета от тези 40 години
25-02-2015
Здравейте, предстои ми пенсиониране ,получавам наследствена пенсия от починал съпруг ,ако размера на моята пенсия е по малък от вече получаваната ,мога ли да се откажа от нея и да получавам наследствената
25-02-2015
В момента съм на 57 г. Имам 21 г. 2 ра категория труд до 2000 г. Не съм осигуряван в професионален пенсионен фонд. Към 10.10.2016 г. навършвам 58 г. и сбор от осигурителен стаж и възраст 102 т. Ще мога ли да се пенсионирам при условията на 2 ра категория турд
25-02-2015
При смърт родител пенсионер, от 20 години, полага ли се еднократна парична помощ на наследниците? Има еднократна помощ при смърт на осигурено лице, но то припокрива ли се с пенсионер?
25-02-2015
Работя в бюджетна организация, оказваща социален патронаж. Навършил съм пенсионна възраст, но нямам необходимия стаж. Мога ли да се пенсионирам и да продължа да работя. Има ли право работодателят да прекрати трудовото правоотношение след като се пенсионирам?
25-02-2015
През месец май 2014 година ми изтече срока на решение на ТЕЛК, с което имах 50 на сто намалена работоспособност. През м. януари 2015 г. ми бяха удържани от заплатата около 300 лв. в повече. При запитване в счетоводството на фирмата в която работя, ми отговориха, че данъчното облегчение по чл.18 от ЗДДФЛ, не важи за годината на изтичане на срока на
24-02-2015
Здравейте, дължа пари на НОИ за "уж" неправомерно майчинство, за което изобщо не съм съгласна, защото детето е "било" само 9 дни на ясла. Имали право НОИ да не ми изплаща боличния? И защо? Докога това министерство ще е социално за едни, а за други не? За 9 дни ходене до двора на яслата трябва да върна 1000 лв. Аз съм разведена, сама с първокласник.
24-02-2015
Здравейте, относно въпроса на Петя Стоилова от 18.10.2010 и вашия отговор. Бих искал да запитам дали информацията е актуална към днешна дата. За улеснение прилагам линк към темата: http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=27476 Благодаря предварително!
24-02-2015
Плаща ли държават здравните осигуровки на майка,за годината,през която взима т.нар.социално майчинство?
По поставения въпрос, свързан със здравните осигуровки, следва да се обърнете към съответната ТД на НАП. МВ/
23-02-2015
Здравейте ! Искам да попитам за майка ми която е на 57 годишна възраст, която има 20 години трудов стаж втора категория ! Въпросът ми е има ли право и някакъв шанс поне за ранно пенсиониране през 2015 година ?
23-02-2015
Когато кандидатстваш тук в България за обезщетение поради безработица,взимат ли се предвид периодите през,които съм съм била на трудовата борса в Кипър,през,което време държавата им ме е осигурявала.
23-02-2015
Не ммога да се пенсионирам в условията на втора категория. тъй като имам само 12 години стаж по категория. Ще имам ли право на приравняване 4 за 5. за тези 12 г.
23-02-2015
Лице има 10 месеца осигурителен стаж на две места, по договор за управление и контрол и по трудов договор в друга фирма. По ДУК се осигурява на максималния осигурителен праг, а по трудовия не внася никакви осигуровки. В УП 2 по трудовия договор какво се пише за осигурителен стаж и осигурителния доход ще бъде 0лв.
23-02-2015
Едноличен собственик на ЕООД е и управител по ДУК, регистриран в ТР. Може ли да сключи трудов договор със себе си като Гл.счетоводител на 4 часа?
Работникът или служителят работи под контрола и указанията на работодателя, с който е сключил трудов договор. Съгласно § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, „работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Не е възможно едно и също лице да възлага и изпълнява работата, да извършва оценка на труда и изпълнението, да налага дисциплинарни наказания, да си разрешава ползване на отпуск, да прекратява трудовия договор или да води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение. Поради това, не е възможно едно лице да сключи трудов договор само със себе си. ЯР/
23-02-2015
Родена съм на 27 март 1960 година. Кога ще придобия право на наследствена пенсия от починалият ми съпруг?
23-02-2015
Здравейте! Откога доходът по допълнителен или втори трудов договор е осигурителен доход? Благодаря и спорна!
23-02-2015
ЗДРАВЕЙТЕ,ИМАМ ТАКЪВ КАЗУС ЕДНА У-КА Е С ТЕЛКОВО РЕШЕНИЕ И НЯМА ЧАСОВЕ ЗА НЕЯ,В МОМЕНТА Е БОЛНИЧНИ И ЖЕЛАЕ ДА Е ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ В ПЛАТЕН ОТПУСК ,ЗА СЪЩАТА ИМА НОРМАТИВ 126 ЧАСА ,НО ТЯ ОТКАЗВА ДА ГИ ВЗЕМЕ.МОЛЯ ЗА ВАШИЯ СЪВЕТ КАК ДА Я ОСВОБОДИМЕ, ПО КОЙ ЧЛЕН ОТ КТ.СЪЩАТА ИМА СТАЖ И ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИЯ НО РАБОТОДАТЕЛЯ НЕ МОЖЕ ДА И ПРЕДЛОЖИ.
23-02-2015
На 15.12.2014 съм освободена от работа, сч. от 16.12.2014.Регистирана със в БТ и НОИ по надлежен ред.На 12.01.2015 постъпвам в болница за лечение.Имам издаден болничен лист да периода 12.01.15-29.01.15 г.11 дни бол.престой+7 дни дом.лечение. Болничния е представен при работодателя. Кой ще ми плати бол.лист след като имам разпореждане от НОИ за спи
20-02-2015
НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАТ НА ТЕЛК, ЩЕ СЕ ОТНЕМАТ ЛИ 25% ОТ СОЦ . ПЕНСИЯ? НА КОИ ЛИЦА СЕ ОТНЕМА ТАЗИ ПЕНСИЯ?
20-02-2015
СПЕШНО .Отговора който сте ми дали на 19.02.2015г. на зададен въпрос от мен на 01.02.2015г. не ми е ясен.Как със стара дата ще се оформи отпуск ....след като са се минали два месеца?Моля да ми отговорите по най-бързият начин.
20-02-2015
Все още не сте ми отговорили дали на лице с трудов стаж 3 месеца при ползван 1 болничен за 5 дни, работодателят е длъжен да изплати първите три дни на база 70% от средно дневното брутно възнаграждение за месеца в който е настъпила неработоспособността.
19-02-2015
В края на м. септември придобих право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В края на м. декември прекратих трудовия си договор и пуснах документи в НОИ. Въпросът ми е от кога следва да ми бъде изплатена пенсия - от момента на наваршване на възрастта за пенсия или от момента на подаване на документите?
19-02-2015
Здравейте, на 1.02.2015 ме зачислиха редовна докторантура държавна поръчка със стипендия 450 лв. Седмица по-късно прекратих безсрочния си трудов договор, щото беше на 8 часа. Сега съм докторантка и безработна, т.е. без трудов договор. Мога ли да се регистрирам в бюро по труда и да ползвам обещетение за безработица?
19-02-2015
ti kato se podpisvam ot 3 godini kato bezraboten v direkcia biuro po truda imali nachin da mise vastanuviat zdravnite usigorovki?
По поставения в запитването въпрос, свързан със здравните осигуровки, следва да се обърнете към Министерството на здравеопазването и/или към Националната агенция за приходите. МВ/
19-02-2015
Интересува ме каква категория труд са техниците на ветрогенераторите, защото нашата работа е свързана с много рискове работа на високо 100м високо напрежение 33kV, съдове под налягане 200bar, шум, вибрации, много фин прах от четките на генераторите, високи температури, и други които могат да се определят от специалисти на място.
18-02-2015
Здравейте, Пенсионер съм по първа категория труд от 2014г.При сега създалата се ситуация с право на прехвърляне на вноските от частните фондове мога ли да предприема действия да ми се изплатят натрупаните средства в УПФ.
18-02-2015
Предложението за 10% облагане на пенсиите да се отнася за всички държавни служители ,военни и т.п., които никога не са внасяли осигуровки.Военните са с най-високи пенсии, на гърба на останалите .Това е справедливо.Вижте форумите - пожар от негудования.Вдигат се само МРЗ, а за останалите бюджетни служители кога?Те са на границата на МРЗ. Благодаря
18-02-2015
При закупуване на трудов стаж от ВУЗ зачита ли се времето на непълнолетие?Касае се за периода от 01.09.1978 до 29.12.1978г.когато навърших 18г.През този период съм бил във ВУЗ.Благодаря предварително за отговора!
В чл. 9а, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено, че за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Съгласно ал. 6 на чл. 9а от КСО, за осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. За повече информация се обърнете към съответното ТП на НОИ. МВ/
18-02-2015
Работя в системата на МВР / Началник дежурна смяна в Пожарната .Предстои ми пенсиониране.Бих ли могъл да се пенсионирам и да продължа да работя в системата на МВР
17-02-2015
Родена съм на 19.10.1955г. и имам трудов стаж 39 години и 4 месеца, кога ще се пенсионирам
17-02-2015
На трудов договор съм и 7 мес преди пенсиониране,ако ме съкратят или напусна по чл.327 от КТ мога ли да получавам обезщетение за безработица 12 м.и след това де се пенсионирам или само 7м.докато навърша възрастта и ако имам право на това от кога ще получа пенсия.
17-02-2015
Настойник съм на две деца. След смъртта на майка си 2009г получават персонални пенсии в размер на 90% от социалната. През 2014г почина и баща им. Същият няма необходимия стаж и получих отказ от НОИ за наследствена пенсия. Децата имат ли право на по-голяма персонална пенсия след смъртта и на втория родител и какво следва да предприема.
17-02-2015
Здравейте,личен асистент съм на съпруга ми със заплата 360 лева на 6 часов работен ден.Поисках служебна бележка за дохода ми за 2014 година,където е упоменато:брутен доход-4320 лева,облагаем доход-4320 лева и общ размер на допълнително възнаграждение за стаж-0 лева.Отговориха ми,че е включено в заплатата,а стажа ми е над 30 години.Правилно ли е?
17-02-2015
Учител придобива право на пенсия на 10 02 2015г.,в същото време подаде заявление за освобождаване от 01 03 2015г.До коя дата трябва да издам УП2-до 09 02 2015 или до 28 02 2015г?
17-02-2015
Имам 18г11м28д стаж втора категория труд и до 30.12.2015г ще имам възраст 53г9м12д.Няма да ми достигнат около 40 дни за да събера 94 точки.Има ли вариант да се пенсионирам през 2015г.
16-02-2015
Преди време Ви попитах дали рабоник назначен на 23.01.2015 г. трябва да работи на 24.01.2015 г. за да се отработи 2.01.2015 г. така и не получих отговор. Въпросът е принципен, така че ВИ МОЛЯ ДА ОТГОВОРИТЕ
16-02-2015
Старши учител в детска градина ,на 04.03.1989г. се ражда първо дете на учителя,тогава тя е работила в детска градина,записа в тр.книжка е постъпила на 01.12.1988г.-прекратен тр. договор на 28.02.1990г.,след прекратяването остава в къщи.Учителя настоява за периода от 01.03.1990г-04.03.1991г да се признае за общ трудов стаж.
Съгласно разпоредбата на чл. 354, т. 6 от Кодекса на труда, която е била в сила по време на раждане на детето – 04.03.1989 г., за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в случаите, когато майката или осиновителката се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст Зачитането на този трудов стаж се осъществява от органа, който признава права, произтичащи от трудов стаж, т.е. пред който трябва да послужи. Трудовият стаж се удостоверява с представянето на акта за раждане на детето, трудова книжка или документ, от който е видно, че през същия период лицето няма трудов стаж, признат по друг ред. Този трудов стаж не се вписва в трудовата книжка. МВ/
15-02-2015
1. На колко се равнява трудовия ми стаж, при втория работодател за времето от 01.01.2010 до 01.01.2015 ., когато съм работила на трудов договор с първи работодател за пълно работно време /8 часа/ и при втори работодател с втори трудов договор на 4 часа с всички осигуровки. 2. Колко е осигурителния ми стаж при втория работодател за същото време
15-02-2015
Към зададения ми въпрос от 15.02.- втория трудов договор е при друг работодател с всички осигуровки и от двамата работодатели.
15-02-2015
Какъв осигурителен стаж ще имам-при основен тр.дог.на 4 часа-01.01.2010-01.01.2015г и допълнителен тр.дог.пак на 4 часа за същия период? Благодаря.
15-02-2015
Работа по програма Подкрепа за достоен живот на 4.5 часа.Отделно получавам 50 % от обезщетение за безработица. Имам ли право в този случай да работа на граждански договор.
14-02-2015
imam anevrizma na gurdite irabotq v kipar ot 13 god. Moga li da se pensioniram i kakvi dokomenti sa neobxodi mi
13-02-2015
1 kat 16g9m 2kat 10m 3kat 16g vazrast 55g 3m imam li pravo na pensij
13-02-2015
zdr az sam s telk 70%dadoxa mi socialna pensiq .iskam da popita dali he ima yvelihenie na pensite.
12-02-2015
Уважаеми господа, Родена съм на 09.07.1958 г. Съпругът ми, който беше пенсионер с инвалидна пенсия почина на 12.11.1995 г. Имам ли право на наследствена пенсия и от коя дата, с влизане в сила на §6б,ал.2 от ПЗР на КСО в сила от 01.01.2015 г.
11-02-2015
Как се прилага осигурителното законодателство когато Общото събрание по ЗУЕС е взело решение зазаплащане на възнаграждение на упр. съвет и кон- тролния съвет,както и за назначаване по трудов договор на лица по поддържане на общите части
11-02-2015
Счита ли се за учителски стаж времето, отработено като учител в Детско селище Качулка, гр. Сливен, през периода 01.12.1990г. до 03.01.2001г.?През цялото това време се водеше учебен процес с учебна програма и норматив за учителите както в помощните училища.
11-02-2015
Здравейте, имаме служител над 18 г., който няма 6 м. трудов стаж. Донесъл е болничен лист за 3 дни. От НОИ ми отговориха, че имат становище по казуса, което е от 2007 г., че сме длъжни да му изплатим това обезщетение. В същото време ни казват, че този въпрос е от компетенцията на МТСП. Дължим ли го и защо, след като според чл.40 от КСО не се дължи
10-02-2015
iskam da popitam v saita na noi pi6e 4e boilni4niqt mi e predstaven na 28 01.2015 koga moga da o4akvam pla6tane
10-02-2015
Искам да попитам как се изчислява средна работна заплата за страната. Как така при непрекъснато нарастваща безработица и намаляване на заплатите на работещита- средна работна заплата нараства от години ? Не се ли прави това с умисъл за да получават хората по ниски пенсии ????? Защо никой не повдига този въпрос, а ни занимават с други несъществени н
10-02-2015
Съпругът ми е пенсионер по възраст. В трудовия стаж не му е включено времето на платена борса от Бюрото по труда. Правилно ли е постъпено? Предварително благодаря!
10-02-2015
Здравейте, аз съм работещ пенсионер, предстои ми излизане в неплатен отпуск от 6 месеца, работодателят ми иска да му оставя по 16.80 лв. за 6-те месеца на неплатения отпуск, трябва ли да си плащам здравното осигуряване за това време след като съм здравноосигурен като получаващ пенсия
10-02-2015
Признава ли се за осигурителен стаж и колко , ако детето ми е родено /1974 г./ по време на редовно обучение във висше учебно заведение, и ако да какви документи се прилагат ?
09-02-2015
Здравейте! За втори път задавам въпроса си. Не знам защо не ми бе отговорено досега.Подадох документите си за пенсия за възраст и осигурителен стаж в НОИ преди Нова година. Ако формулата за изчисляване на пенсиите се промени, както казва г-н Николов от Вашето Министерство, то моята пенсия по новата формула ли следва да се изчисли или по старата?
09-02-2015
Моля в писмен вид да ми потвърдите дали на лице с трудов стаж 3 месеца при ползван 1 болничен за 5 дни, работодателят е длъжен да изплати първите три дни на база 70% от средно дневното брутно възнаграждение за месеца в който е настъпила неработоспособността. Предварително благодаря!
09-02-2015
Пенсионер съм от09.2014г. по§4 ал.1 ПЗР на КСО. Необходимите условия съм добила 06м.2013г т.е. около1г.3м. преди фактическото пенсиониране. Трябва ли да получа 4% към размера за 1г.3м по чл.70 ал.1 КСО и ако е така , каква е процедурата? Благодаря!
09-02-2015
Работя на 5 часа в една фирма. От два месеца не са ми плащали трудовите възнаграждения. Ръководителя ни каза , към 20 февруари 2015 г. ще обяви фалит. Може ли да отида на борсата след като не са ми платили заплатите и незнам да ли са внесени осигуровките. Ако обяви фалит от къде ще си получа заплатите.
09-02-2015
Имам трудов договор към един работодател на 4 часа и към друг работодател два трудови договора, от които единия е за 2 часа и другия за 4 часа.Законно ли е това.
Вие имате възможност да сключите трудов договор с друг работодател по реда на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), който предвижда, че работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Работното време по трудов договор за допълнителен труд е уредено в чл. 113, ал. 1 до ал. 8 от КТ, съгласно който максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители, и 48 часа седмично – за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите, навършили 18 години могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и чл. 111 от КТ дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него. Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 от КТ за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя – страна по трудовия договор за допълнителен труд. В тези случаи продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа, съгл. чл. 152 от КТ и седмична почивка – 48 часа, съгл. 153 от КТ. С оглед на гореизложеното, във вашия случай, може да се направи обоснован извод, че няма пречка да сключите един основен трудов договор на 4 часа и допълнителни трудови договори по чл. 111 от Кодекса на труда, с продължителност съответно от 2 и 4 часа при условията на КТ. ЯР/
09-02-2015
Как трябва да се оформи времето от последния болничен до явяването на телк когато това е 2,3 или повече месеци.Какво трябва да е вписано в декларация 1.
09-02-2015
Здравейте,искам да попитам бременни жени който са регистрирани в бюрото по труда като безработни ,ще имат ли право да вземат платени майчински?
08-02-2015
Здравейте ,искам да попитам....родих преди 2 месеца,но ми се налага да започна отново работа.Въпросът ми е..бих ли получавала някакво обезщетение за майчинство докато работя или не
08-02-2015
Може ли от ПУФ,ДА СЕ ПОЛЗВА ОСИГУРОВКА ЗА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ?(Благодаря).
07-02-2015
Мога ли да се пенсионирам като учителка преди пенсионната възраст с намалена пенсия и след навършване на годините да стсне нормална пенсия?
07-02-2015
Здравейте! Работя в строителството от няколко месеца ме водят на почасово осигуряване (с малко часове по малко от 4 на ден) как това ще ми се отрази при пенсиониране ?
07-02-2015
ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА ЛИ 25% ОТ СОЦ. ПЕНСИЯ НА ХОРА , КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАТ НА ТЕЛК И ПОЛУЧАВАТ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ, НЕ ПО СТАЖ И ВЪЗРАСТ
07-02-2015
Имам ли право на обезщетение за безработица по чл.54а от КСО / за периода 05.октомври 2013г.- 05 януари 2015г.?
06-02-2015
Навърших 61 година септември.По мое желание бях освободена от работа,поради навършване на възраст в края на септември.Имам необходимият стаж и години.Подадох си заявление за пенсиониране на 9 януари. От коя дата следва да ми бъде отпусната пенсия-от датата на прекратяване на трудовото взаимоотношение или от датата на подаване на заявлението в НО?
06-02-2015
Навърших 61 година септември.По мое желание бях освободена от работа,поради навършване на възраст в края на септември.Имам необходимият стаж и години.Подадох си заявление за пенсиониране на 9 януари. От коя дата следва да ми бъде отпусната пенсия-от датата на прекратяване на трудовото взаимоотношение или от датата на подаване на заявлението в НОИ?
06-02-2015
Въздействия при премахване тавана на пенсиите по отношение социалното разслоение, конкурентоспособността на предприятията и публичните разходи?
06-02-2015
Моля, отговорете, защо по документи, подадени на 19 август 2014г., пенсията все още е 154 лв. Изрядни са, върнати са обратно на подателя с разпореждане от 15 декември за определен пълен размер на пенсията.
06-02-2015
Работник работи на сумирано изчисляване на РВ - 6 месечен период ,като във вторият месец работи извън графика си и следва да му се плати извънреден труд .Кога ще му се плати в кой месец и в кой месец следва да се включи в Декларация 1 за посочване на часовете и осигурителният доход
06-02-2015
Пенс.Унив.ФОНД -можели чрез натрупаните вноски да се Ползват и за Здравномедицински услуги?
06-02-2015
Родена съм на 06.06.1956г. Имам 32 години учителски стаж.Кога мога да се пенсионирам възползвайки се от ранното пенсиониране на учителите.
06-02-2015
Работя като учител .Имам 25г.8 м учителски стаж и съм на 59 г.7 месеца.Кога мога да се пенсионирам използвайки ранното пенсиониране за учителите.
06-02-2015
В НОИ ми казаха да се обърна към Министерството за документ за трудов стаж за 4 години и 9 месеца, които са ми признати от Русия, където съм завършила висше образование и работя по същата специалност. Към кого да се обърна за такъв документ?
06-02-2015
На 59 години съм и имам 36 години стаж като начален учител.Ако се пенсионирам по-рано ще имам ли право на пълния размер добавки от учителския фонд?
05-02-2015
Здравейте, бих искала да попитам дали служителка, която е в отпуск по майчинство има право да сключи втори трудов договор или граждански договор със същия работодател? Благодаря предварително.
05-02-2015
Уважаеми дами и господа, Зададох въпроса си на НАП те ме препратиха към Вас, Вие ме препращате към НАП? До кога?????
04-02-2015
Има ли право дете с баща неизвестен/Според акта за раждане/и майка починала през 2013г. на някакъв вид пенсия или социална финансова подкрепа.Детето е оставено от майката в ДДЛРГ. Не знаем приживе дали майката е имала трудов стаж.
Детето би могло да има право на персонална пенсия. За допълнителна информация се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
04-02-2015
Съпругът ми работи 7 месеца по НП на трудов договор на 4 часов работен ден, има 1 месец прекъсване и след това 8 месеца на пълно работно време. Сега е безработен, на от НОИ му казаха, че няма право на обезщетение защото през 7-те месеца по програмата не са му внасяли осигуровки за безработица, такава била програмата. Редно ли е това?
Според предвиденото в чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава. Видно от разпоредбата, необходимо е лицето да е било осигурявано за безработица най-малко 9 месеца през последните 15 месеца. КС
04-02-2015
Работя като управител във фирма, която е ЕООД.При излизане в майчинство трябва ли да се назначи нов управител или може да се даде на друго лице нот. заверено пълномощно?Може ли да се назначи втори управител или прокурист?Това лице по заместване ли се назначава /на срочен трудов договор/?Ако аз остана управител какъв размер от майчинството ще получа
За информация по въпроса се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
04-02-2015
Има ли право на заплащане ръководството на синдикалната организация в предприятието -/председател, заместник-председател и касиер/ за мандата си.От кого получават заплата - от Работодателя или от работниците, кой взема решението да им плаща и в какъв размер и как се документира вземането на решението.Води ли се отчетност, декларират ли се в НАП.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от КТ, работниците и служителите имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор синдикални организации, доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави. Поради горния текст считаме, че поставените от Вас въпроси следва да бъдат решени в устава на синдикалната организация. СН/
04-02-2015
Как трябва да се оформи времето между последния болничен и явяването на ТЕЛК
В случай, че има издаден болничен лист за посочения период, времето следва да се оформи като отпуск за временна неработоспособност. КС
04-02-2015
Здравейте! Има ли право да ползва болнични работничка без трудов стаж, която е отгледала две деца, родени след 2002г. Признава ли се за трудов стаж времето през което е гледала децата и ще и се изплати ли болничния от НОИ
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. Видно от разпоредбата е, че за да имате право на парично обезщетение през време на отпуска за временна неработоспособност, е необходимо да сте била осигурена най-малко 6 месеца за общо заболяване и майчинство и към монета на ползване на отпуска също да сте осигурено лице. Т.е. необходимо е, когато сте отглеждала децата, да сте била работник или служител по трудово правоотношение и към момента на болничния отпуск също. Това е така, защото на неосигурените майки времето, през което са отгледали деца до 3-годишната им възраст се зачита за осигурителен стаж само при пенсиониране, не и за ползване на други права – напр. за получаване на обезщетение за отпуск за временна неработоспособност. Тъй като паричните обезщетения се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ), за информация по въпроса се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
03-02-2015
Здравейте, Имам следните въпроси: Когато майката работи в чужбина / ЕС / и ползва майчинството там, може ли да се прехвърли майчинството на бабата , която работи в България? На какви условия трябва да отговарят двете страни?
03-02-2015
тази година да не се повишава повече стажа и възрастта за жените. ако не ние сме готови на протести. пенсионната реформа трябва да бъде плавна. с преспектива 30г. напред.
03-02-2015
Съгласно очакваните промени, как ще се изчислява месечният индивидуален коефициент при пенсиониране, ако човек е на работа по трудов договор на половин ден (4 часа). Интересува ме дали средният за страната месечен осигурителен доход, спрямо който ще се определя търсеното съотношение ще се дели и той на 2? Благодаря предварително !
Не са приети законодателни промени във формулата за изчисляване на пенсиите. КС
03-02-2015
От 2012г. работя едновременно по 2 трудови договора - основен тр.договор на 8 часа. и втори тр. договор за 1 час на ден. Въпроса ми е зачита ли се осиг. стаж за пенсиониране времето по втория договор и ако се зачита в какво съотношение?
02-02-2015
Ако си в пенсионнен осигурителен фонд ПУФ.осигуровките могат ли да се ползват ако се наложи за здравно медицински услуги
02-02-2015
Имам няколко години трудов стаж преди 1997 г., който е нанесен в трудовата книжка, но нямам издадени от работодателя УПИ-та. Попълването на образци /УПИ/ задължителни ли са при представяне на документи за пенсиониране, както за периода преди 1997 г., така и след това? Какво следва да се направи, ако работодателят е в ликвидация?
Осигурителният стаж се установява с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с данните от горепосочения регистър или с осигурителна книжка, както и с документ по утвърден образец. Документите по утвърдения образец – УП-2 и УП-3 се издават въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. Когато няма данни за трудовото възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите. Когато няма данни за осигурителния доход за определен период към датата на подаване на заявлението за пенсия, размерът на пенсията се определя въз основа на минималната работна заплата, установена за страната, за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - въз основа на минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите. След предварително разрешение от териториалните поделения на НОИ документи за осигурителен стаж и доход издават ведомствата, предприятията и организациите, които съхраняват изплащателните ведомости или други финансово-счетоводни документи в случаите, когато осигурителят е прекратил дейността си и няма правоприемник. До създаването на информационната система за разплащателни ведомости (за осигурители, които нямат правоприемник) в НОИ, териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи. Когато за определени периоди тези документи липсват, териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход и въз основа на други автентични документи, доказващи изплащане на възнаграждения. КС
01-02-2015
Отпадна ли вече добавката от 25% от социалната пенсия към инвалидната пенсия и или при какви условия тя се полага?
01-02-2015
Вдовица, родена на 05.07.1959 г., кога ще има право на 50 % от сумата на съпруга си?
01-02-2015
Облага ли се ДОД обещетението по чл.222 ал 3 от КТ?
В чл. 24, ал. 2, т. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229 и 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 234, ал. 1 – 7 и чл. 236 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител. От горното е видно, че посоченото от Вас обезщетение – по чл. 222, ал. 3 от КТ, не се включва в облагаемия доход. МВ/
01-02-2015
ТЕЛК издаде разрешение за продължаване на болничните ми с още 2 месеца.НОЙ оспорва болничните и ги връща.Какво да правя?Вече е късно да подавам молба за платен и неплатен отпуск.Ще ме уволнят дисциплинарно за неявяване на работа за цели 60 дни.Защо не ми го върнаха в 14 дневен срок ?Какво трябва да направи работодателя за да ме остави на работа?
Периодът може да се оформи като ползване на платен или неплатен отпуск със съгласието на работодателя. КС
     Въпроси 1 до 102 от 102     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре