Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
21-08-2014
Родена съм на27.081954г. Тази година навършвам 60 години и още 8 месеца. трябва да се пенсионирам месец април 2015г. ще има ли някаква промяна. имам 4г. 3м. и 3дни работени в СССР 1 разряд през 1983 -1987г. ще бъдат ли приравнени една към три години
21-08-2014
защо на новопостъпилите работници не се предоставя пик от нои за да могат да осъществяват контрол за осигуровките,които работодателя е длъжен да прави.Никой няна задължение да информира младите работници за тази възможност и затова там има най- много нарушения.Предлагам на всички постъпили за първи път на работа НОИ да им изпраща ПИК.
21-08-2014
Какви осигуровки се дължат на обезщетение получено по силата на чл.218, ал.2 от КТ?
21-08-2014
Здравейте,интересувам се дали дължа осигурителни вноски по граждански договор при брутна сума 210,00 лева
21-08-2014
Светослав Паунов:-Баща ми, 70г пенсионер, почина на 01.08.2014г. Имаме ли право наследниците на еднократна парична помощ? Пенсионерите, осигурени лица ли са по закон? Благодаря Дата на задаване на въпроса:08.8.2014 г. 14:18:00
20-08-2014
На30 08.2014 год навършвам 63 год . имам 30 години трудов стаж Имам ли право да се пенсионирам с по-малка пенсия ,а да ми се уържа от нея ? Тъй като от 10 години нямам работа и съм само на една вдовишка пенсия! Разписвам се на борсата , но неплатена
20-08-2014
Имам ли право на парично обезщетение от 60 %след като съм получавал от 10 11 2010 г .до 22 03 2011 г. по чл. 54а, ал. 1 от и след това от 09 01 2012 г. по чл. 54б ал. 4 при минимален размер от 7.20 лв. дневно , от кога имам право на обезщетение от 60 % от коя дата се броят 3г защото ми предстои съкращение от 01 11 2014 г. Благодаря
20-08-2014
Фирма с код по КИД 42.91 извършва дейсността си в рудник за открит добив на полезни изкопаеми. Могат ли работниците на обекта да бъдат осигурени като II категория труд? Те изпълняват: чл.9, ал.5 т.3 и т.9 от ИНСТРУКЦИЯ № 13 за катег.на труда (насипищни раб.и рекултивация). Работниците са машинисти ПСМ,оператор трошачна.машина, техн.ръководител.
20-08-2014
поради въведената единна сметка от дянков и пропуски от бившия ми счетоводител се сдобих с много проблеми .довнасях големи суми съм НАП И сега за някакви си 11.05лева не ми изплащат болнични от 2013 и 2014 година.възмутена съм всичко съм платила а тези дето не плащат нищо ги хваща давност .ще спра да се усигурявам.не ме задържате в системата
20-08-2014
удължен ли е срока за ранното пенсиониране
19-08-2014
пенсионер свободна професия върху какъв осигурителен доход трябва да внесе осигуровки
18-08-2014
Здравейте! За ползване правото на обезщетение по чл. 53, ал. 2 от КСО, има ли значение дали бащата е осигурен на половин или на пълен работен ден (осигурен е за общо заболяване и майчинство)? Благодаря ви предварително за отговора!
18-08-2014
Родена съм преди 1960г.По ведомост всеки месец от РЗ ни удържаха по 2% допълнително за ДОО освен задължителните удръжки по ДОО.Обясниха ни ,че е за втора пенсия.Тогава нямаше други ПФ.,освен НОИ.Касае периода 1990-1996г.Какво трябва да направя за да получа тази пенсия?
18-08-2014
Здравейте.Бих искала да получа отговор на следния въпро.Трябва ли на работещ пенсионер да се начислява допълнително възнаграждение към основната РЗ за годините прослужено време т.е. % прослужено време към общите му години трудов стаж.
16-08-2014
Имам навършени 58г.,трудов стаж 1-ва категория 10г.-от 1978 до 1989г.-приравнен стаж 43г.Мога ли да се пенсионирам и след 2015г
14-08-2014
Моля да ми отговорите на следния въпрос :Искам да си извадя деб. карта за банкомат чрез него да си получавам/тегля пенсията. Къде да отида и какви документи ми трябват ,за да си извадя такава карта ? Досега от пощенският клон ми я носеха в къщи. За да не се съобразявам със сроковете за изплащане 7-20 число от месеца да мога да тегля от банкомата .
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, Съгласно чл.50, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж „Пенсиите и добавките към тях се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез пощенските станции и банките в страната“. По Ваше желание пенсията може да Ви бъде изплащана по банков път по посочена от Вас разплащателна или спестовна безсрочна лична сметка в избрана от Вас банка. Условията, редът и документите, необходими за откриване на сметка се определят от самата банка, която сте избрала. Обикновено откриването се извършва само срещи лична карта. След като откриете избраната от Вас разплащателна или спестовна безсрочна лична сметка е необходимо да подадете писмено заявление до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията Ви или до съответната банка, открила сметката, ако има договореност между тази банка и НОИ за обмен на подобна информация. В този случай банката представя данните от заявлението на съответното териториално поделение на НОИ в договорения между банката и НОИ срок. МИ/ТПООУТ
14-08-2014
Здравейте!Искам да Ви попитам какво са авансово внесени осигуровки?Фирмата ми е подала обр.5 за май т.г.-платени осигуровки за м.май на 07.08.2014.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА, Компетентността за установяване на задължения и събиране на осигурителни вноски по българското законодателство е предоставена на Национална агенция за приходите. Затова по този въпрос и въпросът Ви за Декларация образец 5, следва да се обърнете към нея. МИ/ТПООУТ
14-08-2014
Добър ден, Имам трудов стаж от 5 години в Русия работех онлай и през това време се осигурявах самостоятелно в България (здравни осигуровки), от един месец работя в България с трудов договор,бремена съм в 3-я месец.След легализацията на трудовата ми книжка в България имам ли право да получа майчинство? Какво е необходимо? Предварително благодаря.
14-08-2014
Работя на трудов договор на 4 часа от 30 години. Интересува ме при пенсиониране 30 години стаж ще паднат ли на 15 години.
13-08-2014
Добър ден, Имам трудов стаж от 5 години в Русия работех онлай и през това време се осигурявах самостоятелно в България (здравни осигуровки), от един месец работя в България с трудов договор,бремена съм в 3-я месец.След легализацията на трудовата ми книжка в България имам ли право да получа майчинство? Какво е необходимо? Предварително благодаря.
13-08-2014
Трябва да назнача служител на длъжност- гл. счетоводител, който е работил в банки като банков счетоводител, след това като кредитен инспектор, като спец. продажби, като спец. кредити фирми, и трябва да начисля клас прос. време. На кои от посочените длъжности, трябва да зачета стажа.
12-08-2014
Как ще се променят условията за пенсиониране по параграф 4 от 01.01.2015г.
12-08-2014
Как да постъпим в следната ситуация: съпругът ми е с ТЕЛК 100% до 01.09.2014г. До днес не е получил писмо с насрочена дата за явяване пред ТЕЛК - комисия. От медиите разбрахме, че няма да има специализирани ТЕЛК - комисии. До сега се е явявал в Плевен, тъй като живееше в гр. Попово, от две години е с постоянен адрес и живее в Алфатар, обл. Силистра
11-08-2014
Съпругът ми почина как мога да получа наследствена пенсия,той беше инвалид с чужда помощ
11-08-2014
Какво ще се предприеме за хората от трета категория труд,на които не достига възраст и осигурителен стаж,поради голямата безработица,нямат работа и не могат да се пенсионират?
10-08-2014
ДО МИ/ТПООУТ Благодаря за отговора от 05.08.,но не разбрах защо конституционните съдии са решили,че са богоизбрани и за тях таван на пенсиите няма,а също така до кога 2% от пенсионерите ще носят някаква тежест,дължаща се вероятно на грешки на тези,за които няма таван. Не е ли справедливо тежестта да се носи от всички пенсионери пропорционално.
09-08-2014
Строителят по смисъла на ЗУТ длъжен ли е да сключва писмен договор с фирма подизпълнител или може да се договори устно извършването на определена работа? В ЗУТ и в Наредба №2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ не е казано изрично.
Поставеният въпрос е от компетентност на Министерството на регионалното развитие, тъй като се отнася до приложението на Закона за устройство на територията. СН
08-08-2014
Здравейте, В периода 2004-2007 бях в неплатен отпуск, придружавайки съпругът си по време на дипломатическа мисия в чужбина. Приложим ли е чл.77 на Закона за дипломатическата служба, признаващ този период за ОСИГУРИТЕЛЕН стаж, при условие, че се пенсионирах през 2010 г.?
08-08-2014
Има ли право на отпуск по чл.167а от КТ майка, полагащ се на другия родител в размер на 5 месеца, в случая бащата при условие, че същият е самоосигуряващо се лице?
Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Условие за ползването на горния отпуск е родителите да работят по трудов договор и детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, без значение дали имат сключен брак или не. СН/
08-08-2014
Баща ми, 70г пенсионер, почина на 01.08.2014г. Имаме ли право наследниците на еднократна парична помощ? Пенсионерите, осигурени лица ли са по закон? Благодаря
08-08-2014
Ще имам ли право на борса(за безработица), ако напусна по чл.327, ал.1, т.6(продължаване на образованието във ВУЗ)?
07-08-2014
Имам 14г.първа категория 20г.трета категория труд.В момента съм на 53г. и 8 месеца.Имам ли право на по ранно пенсиониране?Предварително благодаря за отговора!
06-08-2014
Здравейте имам следният въпрос : На 55 г.- вдовица , имам ли право на вдовишка пенсия.
05-08-2014
Изплатено е обещ.чл.222(1)/КТ на лице,което освен по ТПО се осигурява и като зем.производител ( 2004г.!) Има ли право на такова, въпреки че продължава да се осигурява като зем.производител? От отговора зависи включването или не в осиг.доход за изчисляване размера на пенсията.Благодаря Ви предварително!
04-08-2014
Роден съм на 03.03.1958 г. До 01.08.2014 г. имам общ трудов стаж - 38 години, в т.ч 15 години втора категория 13.5 г. преди 2000 г и 1.5 г. 2013-2014 до момента. Кога ще придобия право на пенсия за втората категория труд?
04-08-2014
Кога ще добия право на пенсия? Роден съм 03.03.1958 г. Стаж до момента- 01.08.2014 г - 38 г., в т.ч втора категория 15 г.
04-08-2014
Имам 14г.първа категория и 20г.трета категория труд.В момента съм на 53г.и 8 месеца.Имам ли право на по ранно пенсиониране?Предварително благодаря за отговора!
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНЧЕВ, Съгласно действащата към момента редакция на разпоредбата на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2014 г. включително, мъжете, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 52 години и 8 месеца при първа категория труд или и 57 години и 8 месеца при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж 100. Съгласно чл.104, ал.2 от КСО при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. Конкретната преценка на правото на пенсия за ранно пенсиониране се прави от Националния осигурителен институт. Затова по този въпрос следва да се обърнете към него. МИ/ТПООУТ
04-08-2014
Как мога да се запозная със съдържанието на Ваши писма №№ 66-00-30/15.05.2000г. и 60-03/10.01.2006г.
Писмата на МТСП, заведени и изведени от деловодството, изразяват становища по конкретни запитвания. Тези становища обаче имат експертен характер, поради което не са задължителни за изпълнение, още повече за съда, който е независим при постановяване на своите актове. Тези документи са от масово-типов характер с краткосрочно справочно значение по смисъла на Закона за Националния архивен фонд, поради което техният срок за съхранение в архива на МТСП е 5 години. Поради това отговори на молби, жалби и запитвания на граждани, организации и ведомства по прилагане на трудовото и осигурителното право, които са изпратени с писма от преди повече от 5 години, не могат да бъдат намерени в архива на МТСП. Ако обаче зададете конкретен въпрос, свързан с прилагане на трудовото и осигурителното право, ще Ви бъде дадено актуално становище на МТСП по него. СН/
04-08-2014
здравейте.ще осиновявам дете на 8 месеца.работя като личен асистент на сина си.колко време ми се полага майчинство
Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодека на труда, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Съгласно ал. 6 на същата разпоредба работничката или служителката, която осинови дете, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане. КС
03-08-2014
Здравейте, работя и се осигурявам на територията на Великобритания от 02.2014 година. Бременна съм и искам да родя и отгледам детето си в България. Как мога да кандидатствам и взема майчинство в България и какви документи са ми необходими от Великобритания за да бъде признат трудовия ми стаж в България? Какви такси и осигуровки трябва да заплатя?
02-08-2014
Имам 38 години стаж като учител. След 1.09.2014г.ми предстои пенсиониране, но не съм член на синдикати. Колко заплати ще ми изплатят при пенсиониране?
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Според чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. В случай, че през последните 10 години от трудовия стаж сте работила като педагогически кадър на бюджетна издръжка в сферата на образованието и към момента на прекратяване на трудовия договор имате придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
02-08-2014
​Здравейте, От един служител имаме получени два първични болнични листа, с различни диагнози, без прекъсване (17-25.07 и 26-30.7). Колко дни трябва да изплати работодателят?
УВАЖАЕМА ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Съгласно чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. От четвъртия ден нататък обезщетението се изплаща от Националния осигурителен институт. Осигурителят не изплаща възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които след първите 3 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсване (независимо дали е констатирана с първични болнични листове, или с продължения на предходни болнични листове и независимо от това дали болничните листове са за едни и същи или за различни заболявания и причини за неработоспособност). В този смисъл е и практиката на Националния осигурителен институт. МИ/ТПООУТ
01-08-2014
Има ли право на отпуск по чл.163. ал.8 от КТ баща (по служебно правоотношение) при условие, че майката няма трудово правоотношение, а е самоосигуряваща се за общо заболяване и майчинство.
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 календарни дни, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. От разпоредбата е видно, че правото на отпуска по чл. 163, ал. КТ е право на майката на детето. Следователно тя може да даде съгласие на бащата на детето да ползва „вместо нея“, т.е. нейното право, само ако е титуляр на това право. За самоосигуряващите се лица не се прилагат разпоредбите на КТ и следователно те нямат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ, за да могат да „прехвърлят“ ползването на отпуска. С оглед на гореизложеното, правната норма на чл. 163, ал. 8 от КТ би била приложима само ако майката работи по трудов договор и има право на отпуск поради бременност и раждане. ЛТ/
01-08-2014
Роден съм 1963г.Завършил съм 1984г. полувисше образ.Имам 98т за ранно пенсиониране.Мога ли да закупя 2т.осигурителен стаж и да се възползвам за ранно пенсиониране по параграф4 до края на 2014г.От 2007г. съм и ЕТ- самоосигуряващ се , към момента съм едновременно с работа на трудов договор в БДЖ- локомотивен машинист и ЕТ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДКОВ, Съгласно действащата към момента редакция на разпоредбата на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) до 31 декември 2014 г. включително, мъжете, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 52 години и 8 месеца при първа категория труд или и 57 години и 8 месеца при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж 100. Съгласно чл.104, ал.2 от КСО при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. По отношение на възможността за закупуване на осигурителен стаж следва да имате предвид, че в чл.9а КСО са предвидени две възможности: За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита: 1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност и времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор". 2. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО (63 години и 8 месеца за мъжете), но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Видно от посочените разпоредби, във Вашия случай, Вие може да се възползвате само първата възможност и да закупите осигурителният си стаж за времето на обучение в полувисше училище, който да бъде взет предвид при определяне на правото Ви на пенсия за ранно пенсиониране по §4 ПЗР на КСО. Следва да имате предвид, че закупеният стаж се зачита за осигурителен стаж, придобит при условията на трета категория труд. МИ/ТПООУТ
     Въпроси 1 до 44 от 44     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре