Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
23-11-2014
Каква е разликата между втораи трета категория в години
23-11-2014
Предстои ми пенсиониране тази година с максимален размер на пенсията. Ако има вдигане на максималния размера на пенсията през 2015 моята пенсия ще бъде ли увеличена при възможности на личния ми коефициента
23-11-2014
Работила съм в Кипър с трудов договор 4.5 години. Имам ли право на някаква пенсия оттам ?
21-11-2014
Може ли козметик да се регистрира като свободна професия /без фирма/. Трябва ли да има касов апарат ако не как ще отчита приходите си. Благодаря!
21-11-2014
Може ли трудовата книжка да послужи за издаване на УП - 2, поради унищожени разплащателни ведомости на Профсъюзен дом на културата, и кой има правомощия да издаде документа. Благодаря Ви сърдечно за отговора!
20-11-2014
инвалид съм първа група с чужда помощ-придружител.получавам общо 295 лева инвалидна пенсия-заедно със сумата за придружител.Ще получа ли коледни добавки от 40 лева за м. декември 2014г.?
20-11-2014
Здравейте! Имам ли право на вдовишка пенсия. Родена съм 14.09.1957 год. Вдовица съм от 08.04.2008 год. С промяната на годините и месеците незнам, кога мога да придобия такава.Съпругът ми беше пенсионер по инвалидност.
20-11-2014
Здравейте, трябва да издам УП-3 за период от 1 месец - 22 раб.дни за изплатено обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ . Лицето е работило на 4 часов раб.ден при законоуснановено раб.врем 8. часа .Осигурителният стаж се зачита целия месец 8 часа - 1 м. и 1 ден или при 4 часа. - 11 дни
20-11-2014
ЗДРАВЕЙТЕ, МОЛЯ ДА МИ ДАДЕТЕ ОТГОВОР: ИМАМ ГОДИНИТЕ ЗА ПЕНСИЯ ВТОРА КАТЕГОРИЯ 57,8Г. ИМАМ 16,5 ГОД. ТРУД ВТОРА КАТЕГОРИЯ НЕ МИ ДОСТИГА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ 2,5Г. МОГА ЛИ ДА СИ ГО ЗАКУПЯ И ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМ 2 КАТЕГОРИЯ.
19-11-2014
Родена съм януари 1958г. С трудов стаж 38г.кога мога да се пенсионирам. Съпруга ми почива 2011г.имам ли право на наследствена пенсия и коя година.
19-11-2014
Може ли служителка, ползваща майчинство за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, в този период да работи на допълнителен трудов или граждански договор при същия работодател без да губи обезщетението си за гледане на дете. Благодаря предварително за вашия отговор!
19-11-2014
при даване на коледни взема ли се предвид даваните допълнителни средства за 100 % ИНВАЛИДНОС И ЧУЖДА ПОМОЩ. Благодаря
19-11-2014
От 1968 до края на 1970год. съм работил в ДСО 'Балканстрой' МССМ Строймонтаж София в Кремиковци като заварчик-монтажник. Предстои ми пенсиониране. Как да намеря фирмата за документи за стаж? Не намирам нито адрес, нито телефон.
18-11-2014
за коледни добавки сумата за чужда помощ считали се към общата при което се нарушаваопределения таван и ако да защо
17-11-2014
Здравейте, Назначен съм на работа в малко предприятие,занимаващо се с механично обработване на метал. Трудовият договори ми е сключен на 11.10.2014г. Длъжността, на която съм назначен е пясъкоструйчик -НКПД 72111003. Въпроса ми е, каква категория труд ще ме водят?Първа или трета?
16-11-2014
Предстои ми пенсиониране като "перачка" на замърсени с радиоактивни вещества, работни облекла като 1-ва кат.на основание т.4 буква "д" от ПКТП.Имам :11 г и 28 дни трудов стаж на колко години стаж се равняват от 3-та кат. ?
16-11-2014
Предстои ми пенсиониране като "перачка" на замърсени радиоактивни вещества работни облекла като 1-ва кат.на основание т.4 буква "д" от ПКТП. Моля 11 г и 28 дни на колко години се равняват от 3-та кат.
14-11-2014
Искам да питам за следното: Лице от Гърция с ЛНЧ през 2004, 2005 и 2006 год. работи в българска фирма на граждански договор с месечно възнаграждение 200 лв. За посочения период е подавана информация в Персоналния регистър с вид осигурен 14. Може ли на лицето да се издаде документ за осигурителен стаж за този период и коя е компететната институци
13-11-2014
Имах зададен вьпрос и вече месец не ми се отговаря
13-11-2014
През настоящата 2014г. навърших 60 години. Трудовият ми стаж е над 30 години. През 2015 г. ми предстои пенсиониране, но не ми е ясно на 60 г. и 8 месеца ли следва да се пенсионирам или след като навърша 61 г. (поради добавяне на още 4 месеца към възрастта за пенсиониране). Благодаря предварително.
13-11-2014
на наш служител болничният лист за 14 дни е анулиран. Как се постъпва в този случай
12-11-2014
Повишена съм в длъжност в същото ведомство, в което съм работила и до момента. До 2015г.обаче трябва да изразходвам стар отпуск натрупан заради отпуск по майчинство, когато съм била на предходната си позиция. Мога ли да го ползвам до края на 2015г. независимо от обстоятелството, че вече съм на друга длъжност.
Уважаема г-жо Вълкова, Промяната на длъжността не е пречка за ползване на натрупания платен годишен отпуск, тъй като трудовото правоотношение не е прекратено. Следва да се има предвид давностният срок по чл. 176а, ал. 2 КТ, след изтичането на който правото на ползване се погасява. ЛТ/
12-11-2014
Роден съм м.май 1951.Имам 42 г. трудов стаж 3 категория.Кога може да се пенсионирам? Благодаря
12-11-2014
През май 2014 придобих право на пенсиониране/60г 8м и 38г.педагог.стаж/. Продължавам да работя.Моля да ми обясните:1.При пенсиониране,как ще повлияе допълнителния стаж в/у пенсията ми?Ще бъде ли признат? 2.При евентуални промени в закона за пенсиониране,кои условия ще важат-тези,при които вече съм придобила право,или новите?
11-11-2014
Здравейте, водя счетоводство на училищно настоятелство към детска градина. Извършваме стопанска дейност, която включва организиране на доп. общообразователни дейности по англ. език и приложни изкуства. Имам 2 преподавателки, едната със седмична заетост 3 часа, другата - 4 часа седмично. Правилно ли е сключването на граждански договор в тези случаи?
Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови /чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда/. Предметът на трудовия договор е самият труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. От трудовия договор за работника или служителя възникват редица права, като право на гарантирано трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално-битово обслужване, на социално осигуряване за всички осигурени социални рискове, на безопасни и здравословни условия на труд и т.н. При нарушение на правата или неизпълнение на задълженията по трудовия договор от страна на работодателя, работникът или служителят може да потърси съдействие от съответната Инспекция по труда, която е контролен орган по изпълнение на трудовото законодателство. Трудовите договори се сключват винаги в писмена форма /чл. 62, ал. 1 КТ/. Гражданските договори са предмет на облигационното право и са уредени в Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. За гражданските договори писмената форма не винаги е задължителна. Сключването на граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. С оглед на така посочените особености, характеризиращи трудовите и гражданските договори, работодателят сам следва да прецени отношенията дали са трудовоправни или граждански. МВ/
11-11-2014
Роден съм на 15 май 1951 г., На каква възраст трябва да се пенсинирам през 2015 г. при трета категория труд - на 63 г. и 8 м или на 64 г.
11-11-2014
Може ли служител да избере кой период от продължителен неплатен отпуск да му бъде зачетен за осигурителен стаж? Пример: Ако лицето е в неплатен отпуск от 01.01.2014 до 31.07.2014 и след това отново излезе в непл. отпуск през ноември 2014 г., то има ли право да посочи, че желае ноември да му бъде зачетен за осигурителен стаж?
Уважаема г-жо Ставрева, В Кодекса на труда не е уредена възможност за избор от страна на работника или служителя кои дни да му бъдат зачетени за трудов стаж, ако ползваният неплатен отпуск през една календарна година е над 30 работни дни. Затова за трудов стаж се зачитат работните дни по поредността на ползването на неплатения отпуск - до 30 работни дни. ЛТ/
10-11-2014
Дъщеря ми живее и работи в Германия от м.февруари 2012г. Какъв документ трябва да се представи и къде за освобождаване от задължение по здравни осигуровки?
10-11-2014
Работя като главен специалист в държавно предприятие , но не съм държавен служител.Удържат ми се осигуровки,но не ми се начислява клас. Смятам че не е правилно-прав ли съм?
08-11-2014
Получавам инвалидна пенсия и продължавам да работя. Ще се отрази ли на размера на пенсията ми, ако представя в НОИ УП-3 за периода след инвалидизирането?
08-11-2014
Във връзка със статия "Орязват инвалидните пенсии", която прочетох в http://www.novini.bg/news/248443.html , имам въпрос : Разболях се на 22 години от нелечимо нервно-мускулно заболяване. Нямах възможност да натрупам никакъв стаж, защото бях студентка. Инвалид съм 1 гр. с чужда помощ. Ще ми бъде ли спряна инвалидната пенсия?
07-11-2014
Имам регистриран в НАП трудов договор от 01.03.1999 г.Работил съм до края на януари 2002 г. в това предприятие. Трудовата ми книжка не е приключена от работодателя и не е подадено в НАП уведомление за прекратен договор. В НАП няма предадени ведомости. Как да се сдобия с УП3.
07-11-2014
Държавен служител получава и възнаграждение на основание чл.16 от ЗДСл. При ползване на платен отпуск коя база следва да се вземе за извършване на изчисленията: 1. Брутна заплата по основно служебно правоотношение; или 2. Брутните заплати по основното служебно правоотношение и получаваното възнаграждение за незаетата длъжност на основание чл.16 ЗДС
Уважаема г-жо Колева, По въпроси, свързани с държавната служба, вкл. със заплащането на държавен служител, се обърнете за информация към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. ЛТ/
07-11-2014
каква е сумата на детските надбавки за дете с телк-70 процента с чужда помощ и изплащат ли се назад
07-11-2014
каква сума като детски получава дете с телк-70 процента с чужда помощ и изплащат ли се назад
07-11-2014
Ако годините ми отговарят, а стажа е 32 години и недостигат 6 години до 38, може ли да се пенсионирам с намалена пенсия с дадени %.? Благодаря!
07-11-2014
Ако годините ми отговарят, а стажа е 32 години и недостигат 6 години до 38, може ли да се пенсионирам с намалена пенсия с дадени %.? Благодаря!
06-11-2014
Отпадат ли точките от 2015г
06-11-2014
Преди 10.11.1989г. учениците от ЕСПУ работихме в промишлени предприятия или селското стопанство(ТКЗС или АПК).Имам спомен, че дори ни даваха някакви пари.Въпросите ми по същество: Плащани ли са осигуровки и може ли да се ползва това за осигурителен стаж? Как може да се докаже точния размер?
06-11-2014
Имаме няколко служители с два последователни почивни дни неделя и понеделник, а не събота и неделя. При представен болничен от тях, как попълвам прил.15 към болничния за тях? Дата на задаване на въпроса:21.10.2014 г. 16:00:12
05-11-2014
Не е ли редно, след като се увеличава възрастта за пенсиониране при придобиване на възраст и осигурителен стаж, да се вдигне и възрастта на хората, които имат осигурителен стаж само 15 г. и се пенсионират на 65. В много от случаите хора с 30 - 40 и повече г. стаж ще получават пенсия, равна на хора, работили и осигурявали се само 15 г.
05-11-2014
Мога ли да прехвърля 2г. майчинство на съпруга си като точки за пенсия 2-ра категория? Когато се роди детето ни 1994г. и двамата бяхме безработни и аз не съм получавала майчинство?
05-11-2014
Здравейте! Наш служител , който към момента е в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. възраст е избран за народен представител. Мястото във фирмата му се заплазва съгласно чл. 124 от Правилника за оранизация и дейността на НС. Необходимо ли е да бъде прекратено майчинствто ? Дължим ли ЗО по време на неплатения отпуск по време на мандата?
05-11-2014
На 49години.Трудов стаж; 7г5м Гранична полиция 1категория +7години в мина като подземен в момента+прибавен останал стаж=над 90 точки.Възможноли е ранно пенсиониране.
04-11-2014
ПЕНКА ИВАНОВА
04-11-2014
Zdraveite na rod na 20 06.59 god na 55godini i 6 mesesa sam .Majat mi e pocinal 98 god Imam li pravo na vdoviska _ nasledstvenna pnnsia .I koga se imam tova pravo sardecno vi blagodaria
04-11-2014
Интересува ме има ли някъде архив ,където да се води отчет ,на БГ гражданите , кой , къде и колко години е работил и напр. ако си си загубил тр. книжка , да можеш да идеш и да си извадиш необходимата информация , напр. като дойде време да се пенсионираш ?
03-11-2014
На 28.12.2014г. наваршвам 60г имам трудов стаж 37години ще мога ли да се възползвам от правото на 58.8 год.пенсионране и ще имам ли право на обещетиние по 222 има 20г стаж при работодателя си
02-11-2014
На 54 г.съм.Не ми достигат 2т. и половина до 100.Имам 14г .първа категория.Имам ли право да закупя 2т. и половина за да придобия право на пенсия?.Предварително благодаря за отовора!
02-11-2014
Предстои ми да се пенсионирам, като възнамерявам да си закупя недостига на осигурителен стаж от близо година и половина. Имам ли право на обезщетение от шест брутни работни заплати при пенсиониране?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА, Съгласно разпоредбата на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. За получаване на посоченото обезщетение по Кодекса на труда не е от значение дали сте се възползвала от възможността по чл.9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за закупуване на недостигащ осигурителен стаж или не. Изискването за получаване на посоченото обезщетение е към момента на прекратяване на трудовото Ви правоотношение е Вие да сте придобила право на пенсия, т.е. да изпълнявате изискванията на чл.68, ал.1 КСО. Към настоящия момент жените придобиват право на пенсия при достигане на възраст от 60 години и 8 месеца и придобит осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. МИ/ТПООУТ
     Въпроси 1 до 50 от 50     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре