Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Обществено осигуряване
23-04-2014
през месец май навършвам години за пенсиониране 63г.8м.Как трябва да постъпя.Задължително ли трябва да се пенсионирам.
23-04-2014
Работници са командировани в Норвегия, без да е спазен надлежният ред - с издаване на А1(Регламент (ЕО) 987/2009). В България им са внасяни осигуровките за ДОО. Какъв е редът и особенностите при издаване на А1, за изминал период? Благодаря предварително!
23-04-2014
Как да тълкувам текста от НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ на чл.2, т.26 (екипажи на кораби от морския и речния флот, без включените в чл. 1, т. 8 и 9, и тези от крайбрежния флот;) Екипажите от крайбрежния флот 2-ра или 3-та категория труд са?
23-04-2014
Пенсионерка съм. Съпругът ми почина. Към пенсията си получаваше надбавка за репресиран. Сега аз каква надбавка ще получавам и имам ли право на надбавката, която той получаваше за репресиран?
22-04-2014
След навършване на 6-месечния стаж НОИ изплаща ли предходните болнични?
22-04-2014
Здравейте! Родена съм през 1958 г. .Съпругът ми почина когато бях на 37 г. Кога имам право на наследствена пенсия?Благодаря Ви!
21-04-2014
Роден съм на 16.07.1957 год. Имам общ трудов стаж 39 години, от които 20 години 2-ра категория. Кога мога да подам документи за пенсиониране?
19-04-2014
подадох болнищни в нои през месец март и още не са ми преведени.ДО коя дата трябва да ми ги преведат
18-04-2014
podadoh bolnichen za mart koga shte mi se prevedat byah pitala predi dva dni nikoy ne mi otgovori mersi predvaritelno
18-04-2014
Здравейте, искам да попитам дали, пенсионер получил решение от ТЕЛК,за процент на инвалидност 96 % , ще се води инвалид първа или втора група инвалидност?
17-04-2014
Съпругът ми навършва 57 години на 6.06.2014 г. Към тази дата трудовият му стаж ще бъде 24 години - ІІ категория и 14 години - ІІІ и 2 години военна служба. Кога ще може да се пенсионира? - в териториалната служба ни отговориха накратко - на 65 години!
17-04-2014
Към 01.01.2015г. ще имам 15г.01месеца и 03дни .2-ра кат.труд.Общият ми труд.стаж приравнен към 3-та кат.труд ще е 39г.01месец и 03дни.Възрастта ми ще е 60г.05месеца и 06дни.Имам ли право на ранно пенсиониране и как да разбера към кой проф.фонд,като до сега съм бил към НОИ.Ще се изискват ли пак точки,към кого да се обърна,за проф.фондове ?
16-04-2014
Имам общ трудов стаж 27. Преди 2 год. си смених местоработата и за прослужено време ми се начислява клас само по специалността – 6 год. Моя колежка направи същото При нея плащането на клас е- до 2007 год. се изплаща целия стаж, а след 2007 год. се изплаща само стаж по специалността. Как е правилно?
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата / в сила от 01.07.2007 г./ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – ал. 5 на чл. 12 от наредбата. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа се определя въз основа на представените документи за трудов стаж от работника или служителя. Увеличаването на размера впоследствие се извършва служебно при навършване на съответния трудов стаж и се урежда с допълнително трудово споразумение. Правото на допълнително трудово възнаграждение възниква в месеца, следващ месеца, в който са представени документите удостоверяващи това право. Трудов /осигурителен/ се доказва с трудова книжка, осигурителна книжка или УП 3. При постъпване на работа при друг работодател след 01.07.2007 г. се прилага Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. МВ/
16-04-2014
Имам общ трудов стаж 27. Преди 2 год. си смених местоработата и за прослужено време ми се начислява клас само по специалността – 6 год. Моя колежка направи същото При нея плащането на клас е- до 2007 год. се изплаща целия стаж, а след 2007 год. се изплаща само стаж по специалността. Как е правлно?
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата / в сила от 01.07.2007 г./ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – ал. 5 на чл. 12 от наредбата. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа се определя въз основа на представените документи за трудов стаж от работника или служителя. Увеличаването на размера впоследствие се извършва служебно при навършване на съответния трудов стаж и се урежда с допълнително трудово споразумение. Правото на допълнително трудово възнаграждение възниква в месеца, следващ месеца, в който са представени документите удостоверяващи това право. Трудов /осигурителен/ се доказва с трудова книжка, осигурителна книжка или УП 3. При постъпване на работа при друг работодател след 01.07.2007 г. се прилага Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. МВ/
16-04-2014
Имам 39 години трудов стаж и 61 години възраст.Може ли директорът да ме пенсионира без моето съгласие?
16-04-2014
podala sam bolnichen list v noi prez mesetz mart koga da ochakvam prevod tozi mesetz
16-04-2014
Уважаеми господа,работя на две места,като и на двете се осигурявам за всички осигурителни случай. През м.януари бях в болница и представих болнични листове и на двете места.Получих обезщетение от НОИ само за единия болничен лист. Моля да ми отговорите правилно ли е това и кой нормативен документ го регламентира?
16-04-2014
Пенсия на починал съпруг в по-голям размер от личната за възраст и стаж.Подадено заявление за получаване на добавка 26.5 през 2013 г.Може ли да се подаде ново заявление ако лицето има право на наследствена пенсия и размера е по голям от размера на личната пенсия + добавкат от 26.5
15-04-2014
Здравейте! Жена ми е в майчинство и отглежда бебето ни, което е на 7 месеца и е редовно осигурявана от работодателя си. Може ли да ползва програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация? Благодаря!
15-04-2014
Здравейте,искам да запитам кога мага да се пенсионирам при следните условия: роден съм 15.11.1959г.на 54год.и 4 месеца съм , имам трета категория - 17г. втора категория - 3г.9м.15дни , първа категория – 14год.и 3месеца , като до днешна дата все още работя като полицай !
Съгласно действащата към момента разпоредба на чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи. В случай, че лицето не придобие право на пенсия по реда на чл. 69, правото му на пенсия се преценява по условията на § 4 от преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на КСО и по чл. 68 КСО /общите условия за придобиване право на пенсия/. Според предвиденото в § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО, до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно чл. 104, ал. 4 КСО, осигурителният стаж на лицата по чл. 69 КСО се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. Тъй като пенсиите се отпускат от Националния осигурителен институт, за конкретна преценка следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
15-04-2014
Имам ЕТ -деистващо и се осигорявам без право на болничен по незнание от 2012г.Сега искам да се осигорявам на високия % с право на болнични но ми казват че не мога.А искам да имам бебе и ше ми трябват болнични.Нямам друг трудов стаж. Какво да измисля... Ако открия ЕООД... и там започна да се осигорявам без да има дейност дали ще има някакъв ефект.
Съгласно разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това означава, че за да получавате обезщетение за бременност и раждане е необходимо към 45-ия ден преди раждането да имате осигурителен стаж 12 месеца и да извършвате трудова дейност, за която да сте осигурена за общо заболяване и майчинство. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 и ал. 4 КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. Тези лица по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Според предвиденото в чл. 1, ал. 1 - 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година. За допълнителна информация по въпроса следва да се обърнете към Националната агенция за приходите. КС
15-04-2014
Имам първа категория труд преди 2000г., но до 31.12.2014. не ми достигат 2/две/ точки за да се пенсионирам. Въпроса ми е какво ще се случи с приравнения ми трудов стаж от първа категория сле 2014г.
14-04-2014
Здравейте, обслужвам фирма ООД с двама съдружници. Единият съдружник е пенсионер по болест и не се осигурява, а другия е самоосигуряващо се лице. Съдружника , които се самоосигурява иска да прекратя самоосигуряването и да го назнача на трудов договор в същата фирма. Въпроса ми е имам ли право да го назнача на трудов договор?
Мнението ни е, че няма пречка лицето да започне работа по трудово правоотношение. КС
14-04-2014
Преди 8-9 дни зададох въпрос-още нямам отговор
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
13-04-2014
Родена съм 17.12.1954 год. Сега ще навърша 60 год. Кога да подавам документи за пенсия и колко трудов стаж трябва да имам? Работила съм в Кипър с трудов договор 4.5 год. Имам ли право на пенсия оттам ?
Съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Съгласно чл. 68, ал. 3 КСО, в случай че лицата нямат право на пенсия по при посочените условия, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години. Според предвиденото в § 6б от преходните и заключителни разпоредби от КСО, през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. Тъй като пенсиите се отпускат от Националния осигурителен институт, за конкретна преценка относно правото Ви на пенсия следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
13-04-2014
Родена съм на 06.11.1954г. На 01.07.2014 г, правя 42 години осигурителен стаж.Кога ще мога да се пенсионирам.
Съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Според предвиденото в § 6б от преходните и заключителни разпоредби от КСО, през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Тъй като пенсиите се отпускат от Националния осигурителен институт, за конкретна преценка следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
12-04-2014
Имам осигурителен стаж в РДВР от 1979г. до 1996г.-шестнадесет г.,единадесет м. и двадесет и три д., това е всичкиат ми стаж до момента, роден съм през 1960г.Имам ли право на пенсия и кога мога да се пенсионирам?
Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкретната преценка относно правото Ви на пенсия по реда на чл. 69, ал. 1 КСО може да бъде направена само от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. С оглед на това, е необходимо да се обърнете към ТП на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
12-04-2014
Майка ми е на 64 г.и има 25г и 6 м трудов стаж,кога евентуално може да се пенсионира при сегашните условия?
Съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Съгласно чл. 68, ал. 3 КСО, в случай че лицата нямат право на пенсия по при посочените условия, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години. Според предвиденото в § 6б от преходните и заключителни разпоредби от КСО, през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. Тъй като пенсиите се отпускат от Националния осигурителен институт, за конкретна преценка следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
11-04-2014
Самоосигуряващо се лице като ЕТ може ли да бъде и на Граждански договор на друго място като инструктор, има ли ограничение в общите часове и по Граждански договор съставя ли се график. Дискусията е трябва ли да се спазват 12 часа дневно и 56 седмично.
По отношение на гражданските договори не се прилага трудовото законодателство, тъй като те не се сключват по Кодекса на труда. В случай, че желаете да полагате труд като инструктор на МПС, следва да се обърнете към ИА „Автомобилна администрация“. МВ/
11-04-2014
При какви случаи не се полагат обезщетения? Нито тук , нито в сайта на НОИ няма статия, която отговаря на този въпрос.
Моля конкретизирайте за какво парично обезщетение става въпрос – за временна неработоспособност, за майчинство, за безработица или за обезщетение, което се дължи от работодателя. КС
11-04-2014
Имам 11г.първа категория придоби преди 2000год. и съм на 55г. Към 31.12.2014г. не ми достигат две точки за да се пенсионирам. Какво ще се случи със стажа ми продобит на първа категория и по какви правила ще мога да се пенсионирам.
11-04-2014
Имам ли право да се пенсионирам три години по-рано като детска учителка с 25г и 8м тр. стаж ,родена съм на 22.05.1956г.
Съгласно изменената разпоредба на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. Това означава, че учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. възрастта се преценява спрямо годината, в която самото лице (в зависимост от рождената му дата) навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, а не 3 години по-рано от възрастта по чл. 68 КСО за съответната календарна година (напр. за 2014 г.) и при наличие на осигурителен стаж - 25 години 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. Конкретната преценка относно правото Ви на пенсия по реда на § 5 ПЗР на КСО може да бъде направена само от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/. С оглед на това, е необходимо да се обърнете към ТП на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
11-04-2014
Върнала съм се на работа от майчинство на 03.04.2013г. и към момента работя.Имам натрупан отпуск за изминал период за 2 години. Зная, че мога да го ползвам до две години от завръщането си на работа.Въпроса ми е следния.До 2015г. края ли трябва да ползвам отпуската си.
10-04-2014
Имам зададен въпрос на 09.03.2014,който вероятно е подминат по някаква причина.Ето го отново:Предстои ми пенсиониране по втора категория през 2016 г.Осигурявам се на максималния доход.Интересува ме ще получавам ли пенсия от НОИ,откога,и какво ще се случи с парите от ППФ,които бяха дадени на НОИ преди 3-4 години?
10-04-2014
Koga shte zapochnete da otgovarqte
10-04-2014
СОЛ се осигорява от м.05.2012 г. до 02.2014г. без право на болнични.За времето осигоровките са правени с високия % и така са подавани дек.1 въпреки всички усилия не може да ползва болнични.Ако сега се сключи трудов договор на 4 часа, ще можели от м.10.2014 да ползва болнични.Какво да правим МОЛЯ помогнете.Дайте идеи.... Предварително БЛАГОДАРИМ.
09-04-2014
Бременна съм и съм студентка задочна форма на обучение,получавам наследствена пенсия(с непрекъснати здравноосигурителни права),но нямам трудов стаж.Въпросът ми е имам ли право на обезщетение за майчинство?
Съгласно разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това означава, че за да получавате обезщетение за бременност и раждане е необходимо към 45-ия ден преди раждането да имате осигурителен стаж 12 месеца и да извършвате трудова дейност, за която да сте осигурена за общо заболяване и майчинство. В случай, че към 45-ия ден преди раждането работите, но нямате 12 месеца осигурителен стаж, ще се приложи разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца, съгласно която когато майката (осиновителката) е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете при условията и по реда на този закон за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж. Тази помощ се предоставя от Агенцията за социално подпомагане, поради което за повече информация следва да се обърнете към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес. За допълнителна информация може да се обърнете и към Националния осигурителен институт. КС
09-04-2014
Има решение от ТЕЛК за 74 НР за една година и пише "Лицето не може да работи домакин". Това означава ли, че мога да работя всичко друго?Работодателят ми каза, че трябва да ми прекрати трудовия договор и да се пенсионирам. Но мястото ми не се пази. Така ли е?
Съгласно чл. 317 от Кодекса на труда /КТ/, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. Ако работодателят няма възможност да предложи на трудоустроеното лице подходящо работно място за трудоустрояване, в съответствие с предписанията на ТЕЛК, се прилага разпоредбата на чл. 325 т. 9 КТ. Съгласно тази разпоредба, трудовият договор може да бъде прекратен, без която и да е от страните да дължи предизвестие, при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравни противопоказания, въз основа на заключение на ТЕЛК. При тази хипотеза прекратяването се допуска само ако при работодателя няма работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя, или той откаже да я заеме. След прекратяване на трудовото правоотношение „мястото Ви не се пази“. КС
09-04-2014
Роден съм на 13.02.1951 имам общ стаж 33 г 2 м, като 21 г. е втора категория. Кога трябва да подам документи за пенсия?
Към момента работещите при условията на първа и втора категория труд се пенсионират на основание на разпоредбата на § 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, която предвижда, че до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.КС
09-04-2014
От 01.06.2013 г. съм пенсионер.При предварителните изчисления в "П2Консулт" сметнаха,че пенсията ми ще е около 660 лв.Получих обаче пенсия 588 лв.Казаха ми,че било свързано със вноските във фонд "Доверие" и така наречената втора пенсия,и че ми слагат някакъв коефициент.Бихте ли ми казали какъв е този коефициент.Предварително благодаря!
08-04-2014
Майка ми ще се пенсионира с телк 80% може ли да се откаже от нейната пенсия и да вземе пълния размер от съпруга си
В случай, че на майка Ви бъде отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване и тя иска да получи наследствена пенсия от починал съпруг, Ви уведомяваме следното: Съгласно чл. 101, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване, не могат да се получават едновременно следните пенсии: лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване; лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Това означава, че ако на майка Ви бъде отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, а пенсията на починалия съпруг е сред по-горе изброените, тя има право да избере да получава наследствената пенсия в размер 50 на сто от пенсията на починалия съпруг като по-благоприятна, но няма да може да получава личната си пенсия. Ако иска да получава своята лична пенсия, няма да има право на наследствена пенсия от починалия съпруг, а ще й бъде отпусната добавката по чл. 84 КСО, която е в размер 26,5 на сто от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг. За конкретна преценка дали може да бъде отпусната наследствена пенсия и коя пенсия е по-благоприятна по размер може да бъде направена в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. КС
08-04-2014
При какви условия ще се пенсионират работещите от втора категория труд през 2015 година?Колко точки ще са необходими за пенсия?
07-04-2014
Дъщеря ми получаваше наследствена пенсия до януари,когато се дипломира като бакалавър.Септемвр и записва магистратура платено обучение.Ще може ли пак да получава наследствена пенсия.
07-04-2014
Здравейте.Имам първа категория труд 9год.и 7 месеца в МВР,гранична служба.Имам и 2год.и 45 дни войник-граничар,към МВР беше навремето.Имам и 20 години трета категория-последната ми работа.На 57 години съм.Може ли да се пенсионирам,като се приравни войнишката мислужба,към първата категория труд,съгласно отпадането на точковата система от 1.1.2015 г.
07-04-2014
Здравейте,имам 12г стаж в автономна република Коми,за коя категория труд ми се смята,ако реша да се пенсионирам,или тези 12г на колко ми се приравняват.И още нещо-къде в БГ е архива на предприятието-Дърводобив и строителство,което пращаше работници в Коми(къде да търса архива от Коми)
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
07-04-2014
Здравейте, При формиране на пенсията, в пенсионен отдел не ми признават 9г. и 8мес. трудов стаж /1973 до 1982г/ като втора категория, а го признават -трета.В трудовата ми книжка пише длъжност Технически ръководител в БКС. Правилно ли е.
07-04-2014
Има ли увеличение на учителските пенсии от 01.01.2014г., и ако има за кого се отнася това увеличение?
Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), на учителите, които са придобили право на пенсия при условията на така нареченото ранно пенсиониране по реда § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, но се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 (това са условията, при които придобиват право на пенсия всички останали лица, работещи при условията на трета категория труд), се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по § 5, ал. 1. Тази добавка от 1.01.2014 г. е увеличена от 0,2 на 0,33 процента. На основание изрична разпоредба в закона, и отпуснатите преди влизане в сила на тази промяна пенсии и добавки от учителския пенсионен фонд се преизчисляват от 1 януари 2014 г. КС
07-04-2014
Имам 4год и 10 мес първа категория и 8год и 10 месеса втора категория мога ли да се пенсионирам на 54 години
Към момента работещите при условията на първа и втора категория труд се пенсионират на основание на разпоредбата на § 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, която предвижда, че до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. КС
06-04-2014
Синът ми е на 16г с телк,86%с чужда помощ,ще подам документи в НОЙ,понеже е втора група,ще му изплащат ли за чуждата помощ добавка?Благодаря
Съгласно чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. КС
06-04-2014
Къде мога да намеря " Списък на професиите и специалностите по т.53б от ПКТП (отм.)"? Благодаря предварително.
За информация по въпроса се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
05-04-2014
Дъщеря ми се дипломира като бакалавър-държавна поръчка през м.януари.Дотогава получаваше наследствена пенсия-ппрез м.септември записва магистратура-но платена,ще може ли пак да получава наследствена пенсия.
Съгласно чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. Съгласно чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст по смисъла на чл. 82, ал. 1 КСО, са лицата, независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование, както и организациите по чл. 47 от същия закон; те установяват това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище или от съответната научна организация. Степените на обучение са „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, поради което считаме, че няма пречка дъщеря Ви да получава наследствена пенсия, ако отговаря на всички условия за това. За допълнителна информация се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, от където е отпусната пенсията. КС
04-04-2014
При втори тр.дог.по чл.111, и неплатен отпуск за 6 месеца, първият месец признава ли се за трудов стаж? В дог.не е упоменато конкретно продължителността на раб.ден. - работата се извършва извън установеното работно време по осн.тр.правоотн., по гафик, сумирано изчисляване на раб.време, на смени. Благодаря!
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 8 от КТ, трудовият договор съдържа данни за страните и определя продължителността на работния ден или седмица. Както е видно от разпоредбата, продължителността на работния ден се уговаря в трудовия договор, в случая в договора по чл. 111 от КТ. Кодексът на труда не регламентира случаите, при които страните не са договорили посочените по-горе данни. МВ/
04-04-2014
Интересува ме когато имаш втори трудов дог.по чл.111 от КТ,и в дог. не е упоменато точно на колко часа е лицето-работата се извършва извън установеното раб.време по осн.тр.правоотн.по график при осигуряване на мин.междудневна и междуседмична почивка, съгл.чл.152 и 153 от КТ, сумир.изчисл. на раб.време,на смени,продълж.на работния ден колко часа е?
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 8 от КТ, трудовият договор съдържа данни за страните и определя продължителността на работния ден или седмица. Както е видно от разпоредбата, продължителността на работния ден се уговаря в трудовия договор, в случая в договора по чл. 111 от КТ. Кодексът на труда не регламентира случаите, при които страните не са договорили посочените по-горе данни. МВ/
04-04-2014
На 55 години съм, с 36 години осигурителен стаж само 2-ра категория и все още работя. Правен абсурд е да ползвам пълните си пенсионни права само до края на 2014г. Ако безумния "държавнически" казус не бъде решен със закон, ще се нуждая от правна помощ къде да заведа иск. За жалост срещу родната действителност.
04-04-2014
Как следва да се осигуряват лицата, назначени по чл. 230 и чл. 233а. от КТ, съгл. изм. и доп. с ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г.?
03-04-2014
Мога ли да се запиша на стаж за работа до като съм в майчинство ?
От запитването не става ясно какъв вид отпуск ползвате. Съгласно чл.163, ал.1 от КТ, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. В чл. 45, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете се ползва, както следва: 1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.), а отпускът поради осиновяване за остатъка до 135 дни - въз основа на съответния акт на здравните органи и акта за предаване на детето за осиновяване; 2. в размер на остатъка до 410 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 - за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. В случай, че имате предвид прекъсване на този вид отпуск, след изтичане на 135-те дниняма пречка да го прекъснете. Тъй като обезщетениятаза бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 год. му възраст се се изплащат от НОИ, за повече информация се обърнете към съответното ТП на НОИ.МВ/
02-04-2014
Лице , получаващо инвалидна пенсия и с право на работа в момента не работи и не получава обезщетение за безработица ! Трябва ли да си внася сам ежемесечно здравните осигуровки или е здравно осигурен за сметка на републиканския бюджет ?
По поставения въпрос се обърнете към Министерството на здравеопазването или към Националната агенция за приходите. КС
02-04-2014
Имам 12г стаж в автономна република Коми.Към момента,ако реша да подам документи за пенсия,на колко години ми се приравнява този стаж и къде в БГ може да търсим архивите за работниците от Коми.
За информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
02-04-2014
При пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО, дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ,при условие, че е изрично дефинирано, че лицата, имащи право на на пенсия по чл. 68, ал. 3, нямат право на такава по по чл. 68, ал. 1 и ал.2,а именно за осигурителен стаж и възраст,което е задължително условие за обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ?
Разпоредбата чл. 222, ал. 3 от КТ установява, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случай, че лицето отговаря на изискванията на разпоредбата, мнението ни е, че при прекратяване на трудовото правоотношение, ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати независимо, че право на пенсия е придобил при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия договор. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
02-04-2014
Кой осигурява здравно редовните докторанти при излизането им в майчинство.
По поставения въпрос се обърнете към Министерството на здравеопазването или към Националната агенция за приходите. КС
01-04-2014
Имам една година до придобиване право на пенсия. Ще ми се отрази ли на размера на пенсията ако бъда на борсата за 12 месеца преди пенсионирането
Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски. Разпоредбата на чл. 70а, ал. 2, т. 7 КСО предвижда, че при определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето, през което лицата са получавали обезщетение за безработица при отпускане на пенсии с начална дата след 31 декември 1999г. Следователно, периодът, през който сте получавал обезщетение за безработица се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, но дохода (сумите на изплатеното обезщетение) не се вземат предвид и не участват при изчисляване на размера на пенсията. За допълнителна информация се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
     Въпроси 1 до 61 от 61     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на хора, миграция и интеграция
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре