Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
20-04-2014
При прекратяване на договор към 01.04.2014. Заплатите за март се плащат на 25.03.2014, заплатите за април на 25.04.2014. С коя от двете заплати е нужно да се начисли и изплати обезщетение по чл. 224 от КТ за неизплолзван платен отпуск. Благодаря.
19-04-2014
Пенсионирах се като учителка и с прекъсване от1 раб.ден започнах работа в същото училище на безсрочен договор. Получих обезщ.по чл.222-6 БРЗ, но не ми изплатиха обезщетение по чл.224.Отказаха ми, защото съм работела при същия работодател и имам възможност да ги ползвам във времето,а ползват националн програма за тях. Основателен ли е отказът ?
17-04-2014
Назначена сам на 6 - месечен трудов договор от 1.11.2013 до 30.04.2014. Имам 10 години трудов стаж. През 2013 не съм ползвала отпуск, а през 2014, съм ползвала 2 дни. По мои изчисления ми остват 8 дни платена отпуска, но работодателя твърди, че 2013 не не съм взела отпуск и тя не се натрупава. Колко дни отпуск ми остават? Трябва ли да ми ги платят
17-04-2014
В нашето КТД т.7.1.2 е записано, че работодателя се задължава да осигури и изплати за Коледните празници сума, равна на една минимална месечна заплата. През декември 2011г бях уволнен, след възстановяването ми от съда поисках да ми изплатят въпросната заплата за 2011г. Имат ли право да ми откажат с мотива, че това плащане не е с постоянен характер.
17-04-2014
Здравейте,непосредствено след майчинство и непл.отпуск за отглеждане на дете в пълния му размер вкл.и този от бащата имам ли право на болничен поради предстояща сърдечна операция на детето ми или трябва да имам отработени дни
17-04-2014
Добър ден, бих искал да получа вашето становище. Работя по график на смени 10 часа - 8-18ч за 1 и 18-4ч за 2 смяна. След 4 отработени смени ни се полагат 4 дни почивка, след което смените се сменят(от 1 на 2 и обратно). Заплащат ни нощния труд и за работа на празник, и включват във ведомост. Просто искам да знам дали е правилна тази организация.
17-04-2014
Искам да попитам относно процедурата за изплащане на обещенетие при пенсиониране - 6 заплати. Колега се пенсионира и няма проблем д аму изплатиме обещетението при пенсиониране, по не ми е ясно в кой момент асе начислява - заедно със заповедта да освобождаване или се чака да излезе пенсионното разпореждане и тогава. Предварително благодаря
17-04-2014
Здравейте на 07.04.2014г зададох въпрос относно прехвърляне на персонал със заповед за командировка в друга фирма, на който вие отговорихте,че може като се приложи разпоредбите на чл.120 от КТ, Въпросът ми е как се оформя документално в другата фирма, как се включва във ведомостта, инструктажната книга и графици. Благодаря
17-04-2014
По § 1, т. 3 от ДР на КТ "Ръководство на предприятието" -конкретен въпрос в дадено професионално училище кой представлява ръководството,освен директора.
17-04-2014
Здравейте! Майка съм на бебенце с ТЕЛК 100%. Остават ми още два месеца за платеното майчиство за втората година! Длъжна ли съм да представя ТЕЛК при моят работодател, имам ли право на допълнително платен год отпуск, извън 20те дни и защитена ли съм от уволняване, като съм родител на дете в неравностойно положение
17-04-2014
Здравейте.Планираме въвеждане на сумирано работно време за 6 месеца.Какъв трябва да е работният график на лице, което постъпва преди изтичане на периода - със 6-месечен индивидуален график от датата на постъпване, или графикът му трябва да е съобразен със 6-месечния период на обекта.Предварително благодаря!
17-04-2014
Здравейте.Планираме въвеждане на сумирано работно време за 6 месеца, като 6-мес.период е различен за различните обекти.Какъв трябва да е работният график на лице, което преди изтичане на 6-месечния период на обекта, в който работи, бъде преназначено в друг обект с различен край на 6-месечно отчитане. Предварително благодаря!
17-04-2014
Имам основен ТД, който е на 8 часа и допълнителен ТД член 114 при друг работодател, от 22/04/2014 основния ми ТД ще бъде прекратен и ще бъда назначена при друг работодател считано от 22/04/2014. Въпроса ми е кой от двата договора този по чл.114 или новият ТД ще е основен?
17-04-2014
Със заповед на работодателя преминахме за определен срок на 4 часово работно време. Работихме в месеца 2 седмици по 8 часа. През едната от тези две седмици излезнах в отруск по болест.От ТРЗ ми твърдят , че не ми достигали 20 часа отработено време , тъй като болничния се смятал за половин ден. Вярно ли е това?
17-04-2014
Работя на трудов договор в частна фирма от 15.07.2012 .Напускам на 15 .05. 2014.Използвала съм 5 дни отпуск през 2013.Трябва ли да ми бъдат платени отпуските и колко дни.
Съгласно чл. 42 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. СН/
16-04-2014
Привет!Задължително ли е записването на работното време(от...до...) в трудовия договор на лицата на непълен работен ден?
16-04-2014
Здравейте!Договорите ни са на сумирано работно време.Графиците които се представят пред вашите органи са нереални.От една година работим почти непрекъснато(224 ч месечно) не ни се изплаща изв. труд нито дължимите за периода почивки под предтекст,че сме на сум. раб. време.Аз водя реално отработените часове на персонала,какво да предприемем ?
16-04-2014
Здравейте. На скоро напуснах работа. В заповедта ми пише "На лицето да бъдат изплатени следните обезщетения: на основание чл.224,ал.1 от Кодекса на труда-за неизползван платен годишен отпуск за 2014 -5 работни дни" .Бившият ми работодател отказва да ги изплати. Какво да правя? Благодаря предварително
В случая е налице трудов спор, който може да бъде решен единствено от съда, ако подадете искова молба в 3- годишен давностен срок, считано от датата, на която е станало изискуемо – прекратяването на трудовото правоотношение. СН/
16-04-2014
От работник е представен болничен лист за общо заболяване за период 26.03.14 до 29.03.14 г. - включва само 3 дни ,които са за сметка на работодателя Издаден е на 26.03.2014г Представен е на 01.04.2014 г. а удостоверение за банкова сметка на 15.04.2014 Какъв е срока за внасяне в НОИ , тъй като до 15.04 не е внесен ?
16-04-2014
Трябва ли да уведомявам ряаботодателя си при сключване на втори трудов договор с друг работодател и ако да, на какво основание?
16-04-2014
Здравейте!Договорите ни са на сумирано работно време.Графиците които се представят пред вашите органи са нереални.От една година работим почти непрекъснато(224 ч месечно) не ни се изплаща изв. труд нито дължимите за периода почивки под предтекст,че сме на сум. раб. време.Аз водя реално отработените часове на персонала,какво да предприемем ?
16-04-2014
Здравейте! Майка съм на две деца - едното на 10 години, а другото на 3 г. и 2 м. Още първият ден след връщането ми на работа след ползване на едногодишен неплатен отпуск за гледане на дете, бях още същия ден съкратена с аргумента "закриване на щат". Справедливо ли е това?
Само работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст, се ползва от закрилата при уволнение, съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда в случаите на прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, точки 2 (съкращение в щата), 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6, а именно: работодателят може да извърши уволнението само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. СН/
16-04-2014
Какво обезщетение по чл.222(3) от КТ да изплатим на хабилитиран преподавател, който работи при нас от 01.12.2004 г. на първи трудов договор, а до тази дата е бил на основен трудов договор в друго висше училище и съвместител при нас по чл. 111 от КТ. На 29.07.2014 г. предстои да му връчим предизвестие за освобождаване по чл.328, ал.1, т.10 от КТ.
16-04-2014
Интересувам се дали учащите в редовна форма на обучение имат право на някои от отпуските за обучение при положение, че работят на пълен работен ден (8 часа). И въобще имат ли право на друг платен отпуск, освен основния?
Отпуските за обучение са уредени в чл. 169 и чл. 171 на Кодекса на труда (КТ). С тях са регламентирани няколко отделни по своето предназначение и характеристики отпуски, като общото между тях е, че имат строго целево предназначение - повишаване степента на образованието на работника и служителя. Разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от КТ предвижда, че работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. Поради това, за да има работникът или служителят право на отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: - да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и - да има съгласието на работодателя за това. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение. СН/
16-04-2014
Здравейте, В ООД има 5-ма съдружника. Само единия от тях е вписан за управител. Може ли този управител да работи на трудов договор? Т.е той като управител на ООД да сключи сам със себе си договор като физ.лице?
16-04-2014
Ако служител не е използвал платения си годишен отпуск за 2013 г. и е прехвърлил 10 работни дни от него , има ли право да ползва останалите дни отпуск за 2013 г или го губи ?Ако има право да го ползва ,на какво основание ?
Съгласно чл. 176, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. Съгласно чл. 176, ал. 3 от КТ, в случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни. Останалите дни може да бъдат ползвани съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, както и за тях да бъде изплащано обезщетение по чл. 224 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, когато давностният срок по чл. 176а от КТ не е изтекъл - 31.12.2015 г. СН/
16-04-2014
Имаме работник освободен по чл. 328, ал.1, т.10 а от КТ който към момента на прекратяването на договора е в болнични.Изцяло няма да се спази едномесечното му предизвестие. Трябва ли да му се плаща обезщетението по чл. 220 за неспазен срок на предизвестието тъй като той си е в продължителни болнични
16-04-2014
На 26.3.2014 г. в 18:54:42 написах въпрос на който все още нямам получен отговор. Ще ми бъде ли отговорено?
16-04-2014
Благодаря за отговора на г-жа Наталия Скотарова!Помогнахте ми !
16-04-2014
Работното ми време се изчислява сумирано. Работодателят ми иска да работя на 19 и 20 април (Великден) и на 21 април. При мен ще се получат 22 отработени дни за април, вместо 20 работни дни за април. Имам ли право да поискам от работодателя да не се явявам на работа на 19 и 20 април, за да се изравнят моите отработени дни с тези на другите колеги?
16-04-2014
Работното ми време се изчислява сумирано. Работодателят ми иска да работя на 19 и 20 април (Великден) и на 21 април. При мен ще се получат 22 отработени дни за април, вместо 20 работни дни за април. Имам ли право да поискам от работодателя да не се явявам на работа на 19 и 20 април, за да се изравнят моите отработени дни с тези на другите колеги?
16-04-2014
До колко часа вечер може да работи майка на 2 годишно дете?
15-04-2014
Здравейте! Скоро придобивам необходимите възраст и стаж за пенсиониране. При последния работодател имам следния трудов стаж – от 01.05.2003 г. до 31.10.2003 /6 месеца/; от 01.05.2004 г. до 30.11.2004 г. /7 месеца/ и от 01.01.2005 г. до сега без прекъсване/около 9 г. и 4 м./. В същото време за периода от 01.11.2003 г. до 31.12.2005 г. съм упражнявала търговска дейност като ЕТ. Въпроса ми е мога ли да получа увеличения размер на обезщетението по чл. 222 ал. 3 от КТ и счита ли се за пречка заетостта ми на друго основание, различно от трудовото правоотношение – в случая упражняването на търговска дейност като ЕТ.
15-04-2014
Необходимо ли е да уведомя работодателя за излизане в болнични 45 дни преди термин за раждане.
15-04-2014
Здравейте, искам да попитам необходима ли е смяна на длъжностна характеристика, ако не се променя длъжността, не се подписва допълнително споразумение, няма промяна в задълженията по длъжностна характеристика. Единствената промяна е ново НКПД в сила от 01,01,2011година.
15-04-2014
Можем ли да освободим по чл.328 ал.1 т.1 от КТ майка в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст поради спиране дейността на фирмата за неограничено време? Фирмата няма да се закрива на този етап и най-вероятно дори и отново да започне дейност, предмета няма да е същия? В момента няма никакви назначени служители във фирмата.
15-04-2014
Здравейте, може ли за сезонна работа да се сключи два пъти трудов договор по чл.68 ал.1 т.1 в една календарна година-за срок два месеца за трудов договор?
15-04-2014
Работя по основен трудов договор на 8 часа. Предлагат ми допълнителен трудов договор при друг работодател на 4 часа. Допустимо ли е да работя над 56 часа седмично. Ако е допустимо за какъв период от време?
15-04-2014
Може ли да се сключи трудов договор (за стажуване) на основание чл.233а от КТ със срок за изпитване от 6 месеца?
15-04-2014
Здравейте, На 03.04 зададох въпрос. Моля да ми отговорите!!!
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Европейско и международно социално право“.
15-04-2014
Чуждестранно дружество иска да сключи трудов договор с български гражданин, който ще работи и ще се осигурява в България. Как чуждестранното дружество може да придобие ЕИК номер? Може ли чуждестранното дружество да се регистрира като осигурител чуждестранно лице, т.е. да има само БУЛСТАТ без да регистрира клон или представителство в България?
15-04-2014
Здравейте,ще назначаваме лице което е имало фирма и носи осиг.книжки.Какво трябва да му признаем за трудов стаж.трябва ли да му призная осиг.стаж за процент прослужено време
15-04-2014
ЗДРАВЕЙТЕ,ВЪПРОСЪТ МИЕ ОТНОСНО ПЕНСИОНИРАНЕ НА РАБОТНИК,КОЙТО НАВЪРШВА 57г.8м И ИМА НУЖНИЯ СТАЖ-II-РА КАТ.ТРУД-ПОЛАГАТ ЛИ МУ СЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ 222 АЛ.3(В СЛУЧАЯ 2 БРУТНИ ЗАПЛАТИ) ИЛИ САМО ПРИ НАВЪРШВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ВЪЗРАСТ ПЕНСИОНИРАНЕ 63г8м-ЗА МЪЖЕ
14-04-2014
По въпроса от 10,04,14г.Поради това, че трудовото правоотношение на лицето може да бъде прекратено на някое от останалите основания предвидени в КТ, като наличието на съответното основание се преценява от работодателя, ще загубя ли 6 заплати.Като не приема предложението, можели да ме освободи от работа или да продължа да работя по трудов договор.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението от 2 или 6 брутни заплати се дължи от работодателя, независимо от основанието, на което се прекратява трудовия договор. В случай, че не приемете предложението, работодателят преценява дали да Ви прекрати трудовия договор, както и основанието за прекратяването му. Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не е основание за прекратяване на трудовия договор, поради което няма законова пречка да продължите да работите по трудовото си правоотношение.МВ/
14-04-2014
По въпроса от 10,04,14г.Поради това, че трудовото правоотношение на лицето може да бъде прекратено на някое от останалите основания предвидени в КТ, като наличието на съответното основание се преценява от работодателя, ще загубя ли 6 заплати.Като не приема предложението, можели да ме освободи от работа или да продължа да работя по трудов договор.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението от 2 или 6 брутни заплати се дължи от работодателя, независимо от основанието, на което се прекратява трудовия договор. В случай, че не приемете предложението, работодателят преценява дали да Ви прекрати трудовия договор, както и основанието за прекратяването му. Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не е основание за прекратяване на трудовия договор, поради което няма законова пречка да продължите да работите по трудовото си правоотношение.МВ/
14-04-2014
По въпроса от 10,04,14г.Поради това, че трудовото правоотношение на лицето може да бъде прекратено на някое от останалите основания предвидени в КТ, като наличието на съответното основание се преценява от работодателя и като не депозирам молба до работодателя за прекратяването на трудовия договор, можели да продължа да работя по трудов договор.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението от 2 или 6 брутни заплати се дължи от работодателя, независимо от основанието, на което се прекратява трудовия договор. В случай, че не приемете предложението, работодателят преценява дали да Ви прекрати трудовия договор, както и основанието за прекратяването му. Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не е основание за прекратяване на трудовия договор, поради което няма законова пречка да продължите да работите по трудовото си правоотношение.МВ/
14-04-2014
Здравейте! Има служителка, с която е сключен срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Срокът е изтекъл на 10-ти април, а от 2-ри април служителката е в отпуск за бременност и раждане. От 2-ри април тя не е работи, затова и няма и възражение от работодателя. Приема ли се в случая, че договорът е станал безсрочен?
14-04-2014
Трябва ли да уводомя основния си работодателя при сключване на втори трудов договор с друг работодател - на 4 часа?
14-04-2014
1. ПРОВЕЖДА ЛИ СЕ НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ НА РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР, ЧИЕТО РАБОТНО МЯСТО Е В НАШАТА СГРАДА, НО НЕ Е В НАШЕТО ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ 2. ПРОВЕЖДА ЛИ СЕ НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ НА НОВОНАЗНАЧЕН ДИРЕКТОР
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Безопасност и здраве при работа“.
14-04-2014
При останали неизползвани 13 дни от платения отпуск за 2013 год. са прехвърлени разрешените 10 дни за ползване през 2014 година. Добавят ли се прехвърлените дни към полагаемите се дни за 2014 година? Коя година трябва да бъде вписана в заповедта за ползване на тези прехвърлени дни – платен отпуск за 2014 или 2013 година? Какъв е редът да бъдат използвани останалите неизползвани 3 дни, които са в повече от позволените за прехвърляне 10 дни за следващата година?
14-04-2014
Здравейте отново, на 07.04. зададох въпрос, на който получих отговор и благодаря, но отговорът не конкретизира моя въпрос - въпросът е категориите за управление на МПС към професионалната квалификация ли влизат /чл.328, ал.1 т.6/ или към т.нар. други изизсквания на длъжността /чл.328, ал.1 т.11 КТ/, за да може точно да се приложи основанието
14-04-2014
На 30.04.2014г. предстои да се пенсионирам, поради навършване на осигурителен стаж и възраст. За 2014г ми се полагат 50 дни платен годишен отпуск, от които не съм ползвал нито един ден. За колко дни неизползван платен год. отпуск следва да ми се изплати обезщетение по чл224КТ, като се има предвид текста обявен за противоконституционен?
14-04-2014
Здравейте! Студентка съм последен курс и ми предстои стажуване преди дипломирането за период от 3 месеца. Какъв договор трябва да сключа с фирмата за периода на стажа- трудов или друг?
14-04-2014
Съгласно кое МПС работещите в МК "Кремиковци" са получавали допълнително възнаграждение за вредни условия на труд в периода 1977г-1990 г.
14-04-2014
През месец март увеличихме заплатите със задна дата от 31,01,2014г.Следва ли на тези служители,които са били в платен год.отпуск през м.януари да се преизчисли платеният отпуск по новите по високи заплати,тъй като те са изчислени на база РЗ м.12.2013.
Уважаема г-жо Митева, Такъв въпрос сте задала и на 31.03.2014 г. и затова приемаме, че се касае за грешка и тук датата "31.01.2014 г" също е "01.01.2014 г". Отговорът е: "Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Разпоредбата регламентира правило за изчисляване на възнаграждението по време на отпуск. Следва да се има предвид и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), който се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, е бил в платен отпуск. Посочената разпоредба предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя, от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. Условие за заплащане на добавката е работникът или служителят да е бил в платен отпуск към или след датата, от която е увеличена заплатата." ЛТ/
14-04-2014
dadeno mi e predizvestie za prekratyavane trudov dogovor po chl 328 al 1 t 3 kakvo oznachava tozi chlen
14-04-2014
Може ли да се прекрати договор с работещ пенсионер с предизвестие във връзка с чл.328 ал.1 т. "10 а" по време на болничен,ако предизвестието му е връчено лично с двама свидетели,но той откаже да го подпише или трябва да бъде изпратено само по пощата
Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в случаите, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание, закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. Законът изисква предизвестието да бъде отправено до работника или служителя, като не е посочен изрично конкретен начин за това. Но получаването на предизвестието е необходимо да се удостовери /да се докаже/, защото от датата следваща датата на получаването започва да тече неговия срок. Начинът по който е връчено определя и начина на удостоверяването. Личното връчване се удостоверява с подписа на лицето, а при отказ – с двама свидетели. Връчването на предизвестието, което може да стане по пощата, за което няма законова забрана, се удостоверява с обратната разписка., връчена по надлежния ред – с подпис, дата. МВ/
13-04-2014
Служител с онкологично заболяване от 2007г., с 50% намалена трудоспособност от ТЕЛК ,защитен ли е от съкращение и до кога?
В чл.333, ал.1, т. 2 и т. 3 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай трудоустроен работник или служител или работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В чл.1, ал.1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ е предвидено, че закрила при уволнение имат работници или служители, боледуващи от някоя от следните болести: 1. исхемична болест на сърцето; 2. активна форма на туберкулоза; 3. онкологично заболяване; 4. професионално заболяване; 5. психично заболяване; 6. захарна болест. Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1 – ал.2 на чл.1 от наредбата. В случай, че разрешение не е било поискано или не е било дадено, съдът отменя заповедта само на това основание, без да разглежда спора по същество – чл. 344, ал. 3 от КТ. МВ/
13-04-2014
Здравейте!Тъй като намирам противоречиви мнения по въпроса,допустимо ли е при въведено сумирано работно време в една фирма да се полага нощен труд над 7 часа в една работна смяна от 12 часа?
12-04-2014
Назначена съм с трудов договор по чл. 67. Мога ли за бъда назначена на втори трудов договор по чл.114 в транспортна фирма като ръководител на транспортна дейност с удостоверение за професионална компетентност. Необходимо ли е съгласието на основният работодател.
11-04-2014
Здравейте, родена съм 01.11.54г., т.е.на 01.07.2015 ще имам изискваните 60г и 8мес за пенсиониране по стаж и възраст.Имам стаж 40г,но поради сем причини не мога да работя до 01.07.2015-мога ли да взема повече от 12мес неплатен отпуск и да си плащам здравни осигуровки,за да се пенсионирам и да не загубя 6 брутни заплати-имам 18г стаж в предприятиет
Съгласно чл. 160, ал.1 от КТ работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Както е видно от разпоредбата, неплатения отпуск се разрешава по искане на работника или служителя, но право на работодателя е да прецени дали да разреши този вид отпуск, както и неговия размер. В Кодекса на труда не се съдържа ограничение за размера на неплатения отпуск, който работодателят може да разреши на работника или служителя. По въпроса за здравните осигуровки, следва да се обърнете към Министерството на здравеопазването и/или към Националната агенция за приходите. МВ/
11-04-2014
съпругът ми е бил на работа с работна виза от българска фирма в Израел от август 1997 до октомври 2004 г.Освен межд.паспорти с работните визи,нямаме друг документ доказващ трудовия му стаж.Парите му получавах в офиса в София с касов ордер.Преди 8-9 год.поискахме поне сл.бележка,но ни отказаха.Сега вече несъществуват.Как да докажем трудовия му стаж?
Поставете въпроса в рубриката „Европейско и международно социално право“. ПМ/
11-04-2014
Срочния ми трудов договор изтича на 01,05,2014г.Трудовия ми стаж е 14г.Имам ли право на парично обезщетение за безработица от НОИ и с каква продължителност. Благодаря.
11-04-2014
Уважаеми дами и господа, . моля да ми отговорите : синът ми работи като охрана в училище. Напоследък същото тече основен ремонт. По нареждане на на директора / устно разбира се / същият работи в празнични дни. Демонтира и товари радиатори, които за непосилни за него,пренася шкафове и какво ли не. Директорът непрекъснато го безпокои по телефона.
Съгласно чл. 127, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури: 1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 2. работно място и условия в съответствие с характера на работата; 3. здравословни и безопасни условия за труд;4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор; 5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно разпоредбите на чл. 143, ал.1 и 2 от КТ извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. Извънредният труд е забранен. Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи: 1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната; 2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи или бедствия; 3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ; 4. за извършване на аварийно- възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения; 5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време - ако прекъсването й може да доведе до опасност за живота или здравето на хората и до повреждане на машини и материали; 6. за извършване на усилена сезонна работа. В чл. 15, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че за полагането на извънреден труд, дежурство и за времето на разположение на предприятието се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително. В случаите по чл. 153, ал. 4 /извънреден труд, положен в двата дни от седмичната почивка/, в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа. За изясняване на случая и оказване на съдействие, синът Ви следва се обърне към съответната инспекция по труда. МВ/
11-04-2014
Конкурс по кодекс на труда е прекратен от работодателя със заповед. Има кандидати. Отворени са документите. Мога ли да обжалвам и къде
Обявяването и провеждането на конкурс е регламентирано в раздел ІV от Кодекса на труда / КТ/. В КТ не е предвиден ред за обжалване в посочения в запитването случай. МВ/
11-04-2014
Държавен служител съм. От 08.10.2013 г. до 06.04.2014 г. съм в отпуск по болест. Имам ли право на представително облекло, от кога и в какъв размер?
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител за осъществяване на служебните си задължения държавният служител има право на представително и униформено облекло. Условията и размерът на средствата за представително облекло са регламентирани в чл. 27 и 28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители (НСПДСл). В чл. 28, ал. 3 от наредбата е предвидено, че държавен служител, който работи на непълно работно време, има право на сума за представително облекло съобразно заеманата длъжност и пропорционално на определената в заповедта за назначаване продължителност на работното време., т. е размерът на средствата се съобразява с действителното време, когато държавният служител е осъществявал служебните си задължения. В подкрепа на този извод е разпиредбата на чл. 27, ал. 3 от наредбата, която гласи, че когато държавният служител напусне, той възстановява получената сума за представително работно облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината. Следователно принципът е, че сумите за представително облекло се дължат за действително изпълнение на служебните задължения от страна на държавния служител. Изразяваме мнение, че за времето на ползване на отпуск поради временна неработоспособност не Ви се полагат средства за представително облекло. МВ/
11-04-2014
Как се оформя документално, когато едно Юридически Лице изпраща на друго Юридическо Лице служители с цел обмяна на опит? Благодаря!
11-04-2014
Във фирмата имаме стажантска програма, но традиционно поради характера на работа продължителността на стажовете са не повече от 2-3 месеца. Въведената нова разпоредба на чл. 233б от КТ за нас е неприложима. Моля за Вашите указания какъв вид трудови д-ри следва да се сключват със стажантите, така че да спазим разпоредбите на КТ .
11-04-2014
В майчинство съм до 16,07,14 год. След това ползвам 50 дни платен год.отпуск, натрупан за периода на майчинството. Може ли да започна работа за сезона при друг работодател на ТД, без да прекратявам майчинството си и ТД с основния работодател?
Няма пречка по време на ползване на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ да започнете работа при друг работодател по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ или по граждански договор, като вида на договора се преценява от работодателя с оглед извършваната работа. По отношение на обезщетението, което ще получавате, следва да се обърнете към НОИ. Няма предвидено ограничение по време на ползване на платен годишен отпуск по основния трудов договор работникът или служителят да работи на пълно работно време по трудовия договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ, за времето на ползване на отпуска.. МВ/
11-04-2014
Може ли чуждестранен работодател (от държава членка на ЕС) да се регистрира като работодaтел в България. Целта на работодателя е да сключи трудов договор с български гражданин, който ще работи на територията на България и ще се осигурява във връзка с българското законодателство?
11-04-2014
Здравейте , имам питане относно ранното пенсиониране на учителите. Отговрям на всички изисквания за ранно пенсиониране - 57г възраст и 25г 8м трудов стаж само като учител и са ми превеждани осигуровки в Учителския пенсионен фонд .Бях в НОИ , където за моя изненада ми отговориха ,че вече няма ранно пенсионране за учителитe , а в сайта на НОИ има .
Съгласно изменената разпоредба на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. Това означава, че учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. възрастта се преценява спрямо годината, в която самото лице (в зависимост от рождената му дата) навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, а не 3 години по-рано от възрастта по чл. 68 КСО за съответната календарна година (напр. за 2014 г.) и при наличие на осигурителен стаж - 25 години 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. Конкретната преценка относно правото Ви на пенсия по реда на § 5 ПЗР на КСО може да бъде направена само от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/. С оглед на това, е необходимо да се обърнете към ТП на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg.
11-04-2014
Държавен служител съм, интересувам се имам ли право на допълнителни дни отпуск за две деца.
Съгласно чл. 168 от Кодекса на труда, ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. В чл. 63 от Закона за държавния служител е предвидено, че държавният служител има право да ползва и отпуски за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за кърмене и хранене на малко дете, при смърт или тежко заболяване на родител при условията, по реда и в размерите, предвидени в чл. 162 – 167а от Кодекса на труда. В разпоредбата не е предвиден отпуск по чл. 168 от Кодекса на труда. МВ/
11-04-2014
Моля кажете как се изчислява трудов стаж, ако лицето работи при сумирано изчисляване на раб.време и в края на отчетния период не е достигнат норматива часове за месеца. Ще бъде ли ощетено лицето с по-малък трудов стаж не по негова вина, защото така е изготвен графика за работа. Благодаря.
11-04-2014
Моля кажете как се изчислява трудов стаж, ако лицето работи при сумирано изчисляване на раб.време и в края на отчетния период е достигнат норматива часове за месеца. Ще бъде ли ощетено лицето с по-малък трудов стаж не по негова вина, защото така е изготвен графика за работа. Благодаря.
11-04-2014
Може ли да прекратим тр.договор с работещ пенсионер (по чл.328 ал.1 т. 10 а) когато той е в продължителни болнични.
11-04-2014
Може ли да се уволни трудоустроен работник при доказана и призната от самия него кражба?
Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай трудоустроен работник или служител. При прекратяване на трудовия договор на предвидените основания, рбатодотелят следва да поиска и получи разрешение от инспекцията по труда. МВ/
11-04-2014
Уч-ще сме и имаме необходимост понякога да назначаваме учители и пом.персонал (примерно портиер) "за учебната година". Правилно ли е ТД да бъде сключен по чл.68,ал.1,т.1?Ще имаме ли"проблем"с ал.3 и ал.4, ако лицето само зави, че желае да е наето за уч.година и в ТД се посочи, че е той се сключен "за уч.година-от 01.10. т.г.до 30.06.сл.г."?
Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Разпоредбата на чл. 68, ал. 3 КТ предвижда, че срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Съгласно чл. 68, ал. 4 КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. В ал. 5 на чл. 68 е предвидено, че трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време. "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му - т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби на КТ. Трудовият договор ще се счита като договор, сключен за неопределено време, ако не са налице посочените по-горе изключения към момента на сключването му. В случай, че са налице посочените по-горе изключения, сключеният срочен трудов договор може да се поднови само един път. КС
11-04-2014
За кого се отнася разпоредбата на чл.66, ал.2 на КТ - всички заети в предприятието, или само за ползващите се от КТД? Възможно ли е с работник, не ползващ се от КТД да се сключи трудов договор с клаузи по-благоприятни от КТ и по-неблагоприятни от КТД?
Съгласно чл. 66, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ с трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор. Цитираната разпоредба разширява свободата на страните при договаряне и сключване на индивидуалния трудови договор или допълнително споразумение към него. Следователно разпоредбата може да се прилага за всички работници или служители. МВ/
10-04-2014
Работя от 35г в Община по трудов договор. На 16.04.14г навършвам 60г. и 8м. На 01.04.14г началник отдел ми предложи устно да се пенсионирам на 17.04.14г, иска да назначи млад човек на моята длъжност, а в отдела работи пенсионер на 70год. на гражд.дог. Аз как да постъпя, като ме извикат на 17.04.14г. Може ли да продължа да работя по трудов договор
След изменението на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г.), отпадна възможността работодателят по своя инициатива да прекратява трудовия договор на работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това трудовото правоотношение на лицето може да бъде прекратено на някое от останалите основания предвидени в КТ, като наличието на съответното основание се преценява от работодателя. Предвид горното, в случай, че не желаете трудовият Ви договор да бъде прекратен, не следва да депозирате молба до работодателя си за прекратяването му. МВ/
10-04-2014
къде да проверя дали въпроса който зададох на 09.04 се е отразил във вашата база данни
Уважаема г-жо Георгиева, По това име е зададен въпрос на 10.04. в 19.27 ч., на който ще бъде отговорено съобразно правилата на рубриката.
10-04-2014
Лице, което е по майчинство, платен и неплатен отпуск се завръща на работа. То има един заместник, който е също по майчинство и втори, който го замества в работата. С връщането на работа на титуляра следва да се освободи заместника, който го замества на работата. Какво следва да се направи с първия заместник, който е по майчинство - втора година?
10-04-2014
мога ли да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години, ако то е настанено на детски ясли, за което плащам такса, т.е. яслите не са "заведения на пълна държавна издръжка"
Уважаема г-жо Петрова, Детските заведения на пълна държавна издръжка са "специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка" по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за семейните помощи за деца. Такива са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Условие за ползването на отпуска по чл. 167а КТ е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Тъй като условие за ползване на отпуска е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, то няма пречка детето да посещава детска ясла/градина, ако за нея се заплаща такса от родителите на детето (т.е. не е на пълна държавна издръжка). ЛТ/
10-04-2014
Въпрос: Има ли законово положение, което да послужи като отнование за съдебен иск, за издаване на УП-3 за положен извънреден труд ?
Съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход: 1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението; 2. по искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-дневен срок от искането. Според предвиденото в чл. 107 КСО, контролът по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт, се осъществява от контролните органи на Националния осигурителен институт. С оглед на това, е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
10-04-2014
работя на постоянен трудов договор от 13.05.2013год..по договор имам право на плотен годишен отпуск от20 дни на година . на колко дни имам право на платен отпуск за миналата календарна година?преди това бях регистрирана в бюрото по труда
Размерът на платения годишен отпуск се изчислява пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж.
10-04-2014
Бях уволнена дисциплинарно 2012 г., бременна. След възстановяването ми от съда декември 2013 г. излязох по майчинство до навършване на година на детето ми. От 10.03.2014 г. се върнах на работа. Имам ли право да ползвам стар годишен платен отпуск за 2012 и 2013 г. след като съда е признал уволнението ми за незаконно и ме е възстановил на работа?
10-04-2014
Включва ли се в понятието „важни производствени причини" (по чл. 176, ал. 1 от КТ), понятието производствена необходимост?
В чл. 176, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. Важни производствени причини са налице напр. когато определена работа може да бъде извършена само от конкретен работник или служител, който желае да ползва платен годишен отпуск, отсъствието на друг работник или служшител от съответното звено на предприятието. Производствените причини трюбва да са важни. Съгласно чл. 120, ал.1 от КТ, работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Производствената необходимост е налице в случаите, когато липсва работна сила за изпълнение на дадени важни или неотложни задачи на производствената или служебната дейност в отделни организационнни звена на предприятието. За това се налага да бъдат преместени за определено време работници и служители и от други организационни звена в предприятието или от други работни места в същото организационно звено. По наше мнение работодателят не може да пхриложи чл. 176, ал. 1 от КТ при производствена наебходимост. МВ/
10-04-2014
Въпросът ми е по отношение на наредба за определяне на намалено работно време./прил.№1 към чл.1 на ПМС от 12,12,2005/Та с тази наредба се определят видовете работа ,но в чл.5 се казва,че това става само ако с консултации с трудова медицина и комитета по оценка на риска,а те за да извършат тази консултация изискват определена сума.И не се прилаганар
10-04-2014
Уважаеми Дами и Господа, производствена фирма със сезонен характер, желае да повиши капацитета си с настоящия персонал. За съжаление сумарно отчитане на работното време не позволява реализация на тази възможност. Имаме необходимост от 50 часа на седмица без уикенда в 4 последователни месеца , общо 70 работни дни. Какви са възможностите?Благодаря!
Щатното разписание на работодателя е документ по целесъобразност, тъй като той решава с колко и с какви категории работници и служители ще осъществява дейността на предприятието. Съгласно чл. 136 КТ работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Съгласно чл. 139, ал. 1 от КТ разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. Разпоредбите на чл. 181 КТ предвиждат, че работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. МВ/
10-04-2014
Ако лице работи при и един и същ работодател на основен ТД и на един ТД за допълнителен труд, на какъв размер ПГО има право- как се заявява и ползва той?
Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд по чл.110 от Кодекса на труда, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци. Платеният годишен отпуск по основния трудов договор и по трудовия договор за допълнителен труд, се ползват, когато работникът/служителят прецени и след разрешение на работодателя. Препоръчително е в тези случаи, работникът или служителят да ползва платения си годишен отпуск по двете трудови правоотношения едновременно, с цел да се постигне по-добра почивка и възстановяване на неговата работоспособност.
10-04-2014
Как да се оформи трудов стаж в трудова книжка на лице, чиято заповед за уволнение е обявена за незаконна, но не е възстановявано.
Съгласно чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1. В тази хипотеза всяка от страните има правото да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие. Мнението ни е, че след като със съдебното решение не е постановено възстановяване на работа, не е необходимо да се изчаква да изтече 14-дневният срок по чл. 345, ал. 1 КТ, а с влизане в сила на съдебното решение трудовото правоотношение следва да бъде прекратено. КС
10-04-2014
Здравейте! Има сключен Договор на основание чл.110 от КТ , при пенсиониране зачита ли се за трудов стаж срокът на Договора? Благодаря Ви !
Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 11 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, ако през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец. В чл. 9, ал. 8, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ обаче е предвидено, че се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. От горното следва, че само ако са спазени изискванията на тази разпоредба може да бъде зачетен по-голям осигурителен стаж. Според предвиденото в чл. 9, ал. 10 КСО, този осигурителен стаж се зачита само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО. При пенсиониране ще се вземе под внимание пълния размер на осигурителния доход по двете правоотношения, но не повече от установения за това време максимален размер /например за 2014 г. - 2400 лв./. За периода на работа по трудовите договори за допълнителен труд се издават документи образци УП-2 и УП-3. КС
10-04-2014
Имаме назначен учител по чл.68,ал.,т.3 от КТ.Замествания не се е върнал,но заместника има възможност да премине на същата длъжност учител на свободно работно място за неопределено време в същото училище.Възможно ли е това да стане без освобождаване и ново назначаване, а с допълнително споразумение.
Договорът за заместване се прекратява без предизвестие на основание чл. 325, т. 5 от КТ със завръщане на замествания работник или служител на работа Няма пречка преди завръщане на титуляра на длъжносттта, с лицето да се подипише допълнително споразумение по чл. 119 от КТ за преминаване на свободна длъжност. МВ/
10-04-2014
Работодатели за да уволнят служител извършват съкращение на щата - т.е. формално закриват дадена длъжност, после назначават друг на същата длъжност, която е преименувана с ново име. Или не назначават никой. При съкращаване на щата работодателят длъжен ли е да направи подбор? Когато има сходни те влизат ли в подбора? Кои длъжности са сходни?
Съгласно чл. 329 от Кодекса на труда /КТ/, при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. От цитираната разпоредба е видно, че КТ предвижда правото на работодателя, когато прекратява трудовото правоотношение на предвидените в разпоредбата основания, едно от които е съкращаването в щата, да се прилага разпоредбата на чл. 329 относно подбора. Законоустановените критерии за подбор са по-високата квалификация и по-добрата работа. Подборът е право на работодателя, но има случаи, в които то се превръща в задължение. Това са случаите, при които се налага освобождаване само на част от всички работници и служители, които заемат една и съща длъжност. Тогава работодателят следва да извърши подбор, за да прецени кой/кои работници или служители от заемащите една и съща длъжност да освободи и кой/кои да останат на работа, поради това, че имат по-висока квалификация и работят по-добре. В подбора могат да бъдат включени и работници или служители, които изпълняват близка или сходна по естеството си работа. Трудово -правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд.Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от деня на прекратяването - чл.358, ал.1, т.2 и ал.2, т.1 от КТ. МВ/
09-04-2014
Пенсионер съм но работя като държавен служител. Съкратиха ме на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. Имам ли право на обещетение за оставане без работа
09-04-2014
С колко дни предизвестие се прекратява трудов договор от работника сключен на осн. чл70,ал1 от кт и във връзка с чл67, ал1, т.1 от кт. Договорът е сключен със срок за изпитване от 6 м. в полза на работодателя. Ако не бъде прекратен от работодателя до изтичане на срока за изпитване /6м./, настоящият договор се смята за сключен за неопределен срок.
09-04-2014
Моя служителка ми представи решение от ТЕЛК - 74%НР,отбелязано е, че лицето не може да работи като домакин. В учреждението няма подходяща друга длъжност. Какво трябва да направя. Да я освободя по чл. 325,ал.т.9 и тя да се пенсионира. Има ли право в този случай да получи обезщетение за безработица? И друг въпрос, ако следващото решение на ТЕЛК е с право на работа, тя как ще се върне в нашето учреждание, като бройката ще бъде заета!
Съгласно чл. 317 от Кодекса на труда /КТ/, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. Ако работодателят няма възможност да предложи на трудоустроеното лице подходящо работно място за трудоустрояване, в съответствие с предписанията на ТЕЛК, се прилага разпоредбата на чл. 325 т. 9 КТ. Съгласно тази разпоредба, трудовият договор може да бъде прекратен, без която и да е от страните да дължи предизвестие, при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравни противопоказания, въз основа на заключение на ТЕЛК. При тази хипотеза прекратяването се допуска само ако при работодателя няма работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя, или той откаже да я заеме. Съгласно чл. 54а, ал. 1 КСО, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. След прекратяване на трудовото правоотношение „мястото й не се пази“. Тя може да бъде назначена отново с нов трудов договор. КС
09-04-2014
На 21.03.2014г подадох предизвестие по чл.326 от КТ, което подадох в офиса ни в гр. София, тъй като нямаме директна връзка с централата в гр. Русе.Днес ТРЗ ми съобщава, че предизвестието изтича на 25.04., тъй като по-късно е постъпило при тях.Моля за отговор.С уважение към Вас-Тасев
Съгласно чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда, срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието трябва да достигне до знанието на работодателя. Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ при прекратяване с предизвестие, трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. МВ/
09-04-2014
Зачита ли се за трудов стаж 30 дни при неплатен отпуск при втори трудов договор? Когато в 2-ри тр.дог.не е посочено изрично на колко часа е раб.време,на колко часа трябва да е назначено лицето?-раб.време е пълно на смени при сумирано изчисл.на раб.време по график.
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 8 от КТ, трудовият договор съдържа данни за страните и определя продължителността на работния ден или седмица. Както е видно от разпоредбата, продължителността на работния ден се уговаря в трудовия договор, в случая в договора по чл. 111 от КТ. Кодексът на труда не регламентира случаите, при които страните не са договорили посочените по-горе данни. МВ/
09-04-2014
Добър ден! Съвместимо ли е служител на 8 часов работен ден в детска градина, които има собствена фирма да си бъде работодател и да се осигурява от две места. В случая кой е основния работодател. В представен болничен лист в графа "Забережки" е изписано-"Лицето се осигурява от двама работодатели" Благодаря предварително!
Няма пречка лицето да работи и да бъде осигурено по две трудови правоотношения. Когато едно лице работи по няколко трудови договора, първият сключен по време трудов договор е основен, а останалите, независимо на какво основание от Кодекса на труда са сключени, са договори за допълнителен труд. Не става ясно, обаче, по каква причина лицето си е работодател в неговата собствена фирма, както сочите в запитването. В този случай той не би могъл да работи по трудово правоотношение, тъй като не е възможно едно и също лице да възлага и изпълнява работата, да извършва оценка на труда и изпълнението, да налага дисциплинарни наказания, да си разрешава ползване на отпуск, да прекратява трудовия договор или да води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение, поради което не е възможно да сключи трудов договор само със себе си. КС
09-04-2014
На 21.03.подадох предизвестие за напускане по чл.326 в офиса в София, където по служебен път препращат до централата в Русе.Днес ми се обаждат от ТРЗ, че предизвестието ми изтича на 25.04, защото е получено при тях по-късно.Моля за Вашето становище.
Съгласно чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда, срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието трябва да достигне до знанието на работодателя. Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ при прекратяване с предизвестие, трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. МВ/
09-04-2014
Здравейте, полага ли се отпуск по чл. 157 от КТ при починал вуйчо (брат на майка ми)
09-04-2014
Здравейте, при работа на трудов договор на пълно работно време полага ли се заплащане на официалните празници (03 март, Коледа, Великден и др.) и има ли право работодателя да го удържа от заплатата, т.е да не го заплаща, тъй като не си бил на работа?
Съгласно чл. 264 от Кодекса на труда /КТ/, за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Според чл. 272, ал. 1 КТ, без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: 1. получени аванси; 2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; 4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; 5. запори, наложени по съответния ред; 6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 при осъществяване на ограничената имуществена отговорност. КС
09-04-2014
Здравейте! Поисках писмени обяснения на служител по чл. 193 от КТ, който е в болнични от 03.03.2014 г. до момента и продължава да представя болнични листи.Лицето бе на домашно лечение в указания срок, но ми отказа отговор,с обяснението,че в момента не може да ми даде адекватен отговор. Дисциплинарното нарушение е констатирано на 04.03. Благодаря!
Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество – ал.2 на чл.193. Съгласно чл. 194, ал.1 КТ дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Сроковете по ал. 1 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск или участва в стачка - ал.3. От тези разпоредби следва, че имате време и възможност да осъществите процедурата по чл. 193 от КТ, тъй като по време на болничните сроковете за налагане на дисциплинарно наказание не текат. Работодателят може да обжалва всеки болничен, за който има съмнения, че е издаден неправомерно. Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск. По смисъла на разпоредбата, закрилата включва забрана за уволнение с предизвестие без разрешение на инспекцията по труда на работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск в посочените в разппоредбата случаи. След изтичане на отпуска за временна неработоспособност лицето не се ползва от посочената закрила при уволнение. МВ/
09-04-2014
На 27.02.2014 г. зададох въпрос и все още нямам отговор,ако не можете да ми отговорите, моля да ме насочите към коя инстанция да се обърна. Поздрави
Уважаема г-жо Иванова, На Вашия въпрос от 27.02.2014 г. е отговорено на 14.3.2014 г. Отговорът е, че с оглед преценка на необходимостта от уведомяване, за информация е необходимо да се обърнете към НАП. ЛТ/
09-04-2014
ЗДРАВЕЙТЕ, АЗ СЪМ СЛ.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ЕДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ,ИСКАМ ДА ПОПИТАМ,КОГАТО ЕДИН УЧИТЕЛ ОТСЪСТВА ЗА 1 ИЛИ 2 ЧАСА,ЗА ЦЕЛИЯ ДЕН ИЛИ ЗА ДВА ТРИ ДНИ,ВЕДНАГА ДРУГ УЧИТЕЛ МУ ВЗЕМА ЧАСОВЕ СРЕЩУ ЛЕКТОРСКО ЗАПЛАЩАНЕ.НИЕ ПУСКАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.259 АЛ.1,И ВЪПРОСА МИ Е ДАЛИ ТОВА СЕ РЕГИСТРИРА В НАП,КАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА 2 УЧ.ЧАСА.
Съгласно чл. 259, ал.1 от КТ ,когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.Съгласно чл. 259, ал. 2 , от правата по предходната алинея не може да се ползува работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъствуващият. В чл. 259, ал. 3 е предвидено, че заместването по ал. 1 се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Както е видно от разпоредбата, заместването се извършва със съгласието на работника или служителя, като страните сключват трудов договор, за който се подава уведомление до НАП по Наредба № 5 от 29.12.2002 г. По наше мнение и за договора за 2 часа следва да се подаде уведомление до НАП. МВ/
09-04-2014
Кога ще можите да задължите частните фирми навреме да изплащат заплатите на работниците си? Работи се извънредно, докогато каже работодателя, а заплатите ги дава когато си иска.Те са малки и като ги закъсне съвсем се губят стойноста.
Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл.245 от КТ. Трудово - правен спор във връзка с неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред -чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. За неспазване на трудовото законодателство от страна на работодателя Ви, следва да сигнализирате съответната инспекция по труда. МВ/
09-04-2014
ДОГОВОР ПО ЧЛ.110 ПРИ ЕДИН И СЪЩИ РАБОТОДАТЕЛ РЕГИСТРИРАЛИ СЕ В НАП
08-04-2014
Здравейте,къде бих могла да открия информация за промените при определянето на работната заплата на служителите от социалната сфера, след изтичане на шестмесечния изпитателен срок, подписващи постоянен трудов договор?
Уважаема г-жо Момчилова, Обърнете се по компетентност към АСП. ЛТ/
08-04-2014
Служителите от счетоводство са на ненормиран работен ден. Налага се обработка на финансови документи в събота и неделя. Може ли през седмицата в определени дни да са с намалено раб.време, което да изравняват като часове в събота и неделя?
08-04-2014
Директор на детска градина има ли право да назначи студентка първа година педагогика на длъжност младши учител?
Уважаема г-жо Матеева, Обърнете се по компетентност към МОН. ЛТ/
08-04-2014
През м.03,2014г увеличихме раб.заплати със задна сила от 01,01,2014г.Следва ли да се начисли увеличение на тези които са били в платен отпуск през м.01,2014г./Тя е изчислена на база м.12,2013г
Уважаема г-жо Минчева, Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Разпоредбата регламентира правило за изчисляване на възнаграждението по време на отпуск. Следва да се има предвид и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), който се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, е бил в платен отпуск. Посочената разпоредба предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя, от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. Условие за заплащане на добавката е работникът или служителят да е бил в платен отпуск към или след датата, от която е увеличена заплатата. ЛТ/
08-04-2014
На една длъжност имаме 10 служители, от които 5 изпълняват функции по организация, а 5 - функции по изпълнение (въпреки че длъжностите са еднакви). Искаме да съкратим 2 щатни бройки от служителите с организационни функции. Кои служители трябва да участват в подбора - всичките 10 или само 5, които изпълняват организационните функции?
Съгласно чл. 329 от Кодекса на труда /КТ/, при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. От цитираната разпоредба е видно, че КТ предвижда правото на работодателя, когато прекратява трудовото правоотношение на предвидените в разпоредбата основания, едно от които е съкращаването в щата, да се прилага разпоредбата на чл. 329 относно подбора. Законоустановените критерии за подбор са по-високата квалификация и по-добрата работа. Подборът е право на работодателя, но има случаи, в които то се превръща в задължение. Това са случаите, при които се налага освобождаване само на част от всички работници и служители, които заемат една и съща длъжност. Тогава работодателят следва да извърши подбор, за да прецени кой/кои работници или служители от заемащите една и съща длъжност да освободи и кой/кои да останат на работа, поради това, че имат по-висока квалификация и работят по-добре. В подбора могат да бъдат включени и работници или служители, които изпълняват близка или сходна по естеството си работа. МВ/
08-04-2014
Уважаеми господа, от 17.03.2014г. съм пенсионер на основание чл.103, ал.1 от ЗДС. В заповедта за пенсиониране е определено да ми бъдат изплатени 6.5 заплати на основание чл.106, ал.3 от ЗДС. Тези пари не съм получила с мотива, че МИЕ не ги отпуска. Моля за Вашия съвет по кой начин да получа полагаемото ли се обезщетение. И.Христова
08-04-2014
Сравнително новият раздел VІІІ "в" разглежда предоставянето на персонал за "временна" работа. Според вас КТ допуска ли изобщо предоставяне на персонал от едно предприятие (юридически работодател) на предприятие ползвател на служител на постоянна работа, с постоянен договор, не за заместване и не за определена работа?
Съгласно чл. 107р, ал. 4 от КТ, трудовият договор с предприятие, което осигурява временна работа се сключва при условията и по реда на раздел I от тази глава, както следва: 1. до завършване на определена работа; 2. за заместване на работник или служител, който отсъства от работа, т. е. Кодексът на труда не допуска сключването на други видове трудови договори, освен тези изрично посочени в него. СН/
08-04-2014
Имам две фирми, които са на един и същ работодател в едно и също населено място и с една и съща дейност(дейността на фирмата не е преотстъпване на персонал)и с различна натовареност през деня.Възможно ли е при необходимост да преотстъпим персонал от едната фирма в другата фирма въз основа на някакъв вид споразумение или договор между двете фирми ?
Това е възможно при спазване на изискванията на раздел VІІІв „Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа“ на Кодекса на труда. СН/
08-04-2014
Здравейте! Работодателят е определил че всеки работник от фирмата ще получава по 60 лв. ваучери за храна. Въпросът ми е дали когато командироваме колеги за по-голямата част от работното време в друго населено място/получават 10 лв. тъй като няма нощувка/ и също когато са командировани за няколко дни/получават 20 лв. на ден командировъчни стойността
Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено по реда на чл. 294 от КТ със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите. В чл. 19, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната е предвидено, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. Тези дневни са предназначени за закуска, обяд и вечеря. Мнението ни е, че за дните, за които лицето получава командировъчни, не следва да получава и ваучери за храна. МВ/
08-04-2014
Уволнен съм по КТ чл328ал1т.10а без мое съгласие на 31.1.2014 г.1.Кой месец се взема за база за изплащане на обезщетение по КТ222ал.3 и чл.220ал.1?2.Полага ли ми се обезщетение:А/за увеличена заплата по щат от 1.1.2014г за м.1и2 2014 г.и за 6-те заплати Б/За останалия неизползван дом. отп..34 дни за 2014 г.В/ за порцион м.1и2 2014 и за 6-те заплат
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.Съгласно чл. 228, ал. 1 КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 220, ал. 1 и по чл. 222, ал. 3 КТ, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 222, ал. 3, изр. второ КТ, обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. КС
08-04-2014
Здравейте, назначен е работник на срочен трудов договор чл.68 ал.1 т.3 във връзка с чл.70 ал.1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца. Може ли преди да са изтекли 6-те месеца служителя да се освободи от работа докато е в болничен?
08-04-2014
Здравейте, Имаме служител с неоформен трудов стаж в трудовата си книжка от БГ работодател, след което е направено вписване от чуждестранен работодател.Сега ние трябва да направим ново вписване за започване на работа.Моля за отговор - как да се процедира в случая - дали следва да бъде анулиран чуждестранния запис или да се постъпи по друг начин.
Разпоредбата на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Разпоредбите на чл. 13, ал.1-5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж установят, че трудовият стаж на лицата по чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2 от Кодекса на труда, придобит в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз се признава от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение (ал.1). Лицата по ал. 1 подават заявление до работодателя, към което прилагат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж (ал.2.). По наше мнение трудов стаж при чуждестранен работодател не би следвало да се вписва в трудовата книжка на работника/служителя. Предвид изложеното в запитването считаме, че работодателят следва да продължи вписванията в трудовата книжка на лицето. МВ/
07-04-2014
Здравейте. Лице, назначено по ДУК в търговско дружество от 01.04.2014, има 10 години стаж като самоосигуряващо се лице- управител на ЕТ. Същото е военен пенсионер.Признава ли се за клас прослужено време, стажа му като управител на ЕТ?
07-04-2014
Здравейте, въпросът ми е следния: Имаме две фирми с една и съща дейност на един и същ собственик в едно населено място,може ли да прехвърляме персонал със заповед за командировка от едната фирма в другата при необходимост?Ако не, какъв е начина?Благодаря!
В случаят, мнението ни е, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 120 от Кодекса на труда, според която работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя. Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини. КС
07-04-2014
Здравейте, работя като експерт в държавна администрация по програма "Старт на кариерата". Въпросът ми е: -Мога ли да работя на допълнителен договор, или такъв за временна заетост,като сервитьор в частна фирма? В закона за държавния служител не е напълно уточнено. Благодаря!
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Заетост и безработица“.
07-04-2014
Служител на експертна длъжност по трудов договор в Общинска администрация може ли да регистрира ЕООД
Съгласно чл. 107а, ал. 1 от КТ не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което: 1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; 2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; 3. е народен представител; 4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация; 5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях. Съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за администрацията, териториалната администрация на изпълнителната власт включва: 1. областната администрация; 2. общинската администрация; 3. специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт. С оглед на горното, разпоредбата на чл. 107а от КТ се прилага и за служителите в общинска администрация. МВ/
07-04-2014
Здравейте,как се ицчислява извънредния труд?върху основната заплата или върху основната заплата и прозента прослужено време?лицето е с ОЗ 600 лева и процент прослужено време 180 лева.
Според разпоредбата на чл. 262 от Кодекса на труда, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. В чл. 264.от Кодекса на труда е предвидено,че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. В чл. 7 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ е предвидено, че за положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от КТ. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго. МВ/
07-04-2014
Здравейте! При сключването на трудов договор как е правилно да се изпишат дните -полагаем годишен отпуск-по чл156 ал.1 т.4 и чл156 ал. 1 т.1/като сума или поотделно, по двата чл.?/
07-04-2014
След последната редакция на чл.328(10), работодателят има ли друго нормативно основание за прекратяване трудово правоотношение, във връзка с придобиване право на пенсия по чл.68 КСО ? /Назначаването е преди придобиването на това право/
07-04-2014
Преди повече от две седмици зададох въпрос. Защо го няма ви системата Ви. Кога ще получа отговор.
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В разпоредбата на ал. 3 на чл. 222 от КТ изрично е предвидено, че обезщетението се дължи при прекратяване на трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тъй като, както посочвате в запитването си, сте придобил прадво на пенсия като вовеннослужащ – по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряванесте, и не само сте придобил, но и упражнил това свое право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, считаме, че нямате право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
07-04-2014
Какъв е реда за ползване на пл.год.отпуск за работещите на сумирано отчитане на работното време по време на почивни дни определени с решение на Мин.съвет-визирам майските празници!Примерно кога трябва да приключи отпуск с начална дата 28.04.2014 г. за 7 дни раб.дни при сумирано изчисляване! Благодаря!
07-04-2014
Уволнен съм по КТ чл.328 ал.1 т.10-а без мое съгласие на 31.1.2014 г. 1.Кой месец се взема за база за изплащане на обезщетение по чл.222 ал.3 и чл. 220 ал.1 от КТ ?2.Полага ли ми се обезщетение:А/ за увеличена заплата по щат от 1.1.2014 г.за м.1и 2.2014 г., и за 6-те заплати?Б/ за останал отп.=34 дни В/за порцион м.2.2014 г.и за 6-те заплати2?
Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в случаите, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително и правото на така нар. „ранно пенсиониране”. В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В разпоредбата на ал. 3 на чл. 222 от КТ изрично е предвидено, че обезщетението се дължи при прекратяване на трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случай, че не само сте придобил, но и упражнил това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, мнението ни е, че нямате право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Според чл. 220, ал. 1 от КТ, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 220, ал. 1, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. В запитването си посочвате, че трудовият Ви договор е прекратен на 31.01.2014 г. Мнението ни е, че за база за изчисляване на обезщетението по чл. 220, ал. 1 от КТ следва да бъде м. декември, 2013 г. От запитването не става ясно на какво основание са увеличени трудовите възнаграждение. Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). След прекратяване на трудовия догово не може да бъде подписано допълнително споразумение, тъй като лицето вече не е страна по трудовото правотношение. Съгласно чл. 224, ал.1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност. Възникнал трудово - правен спор във връзка с неизплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да предявите иск е 3-годишен считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред -чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. Предоставянето на ваучери за храна /в случай, че имате предвид тях в зах„питването си/ може да бъде извършено по реда на чл. 294 от КТ със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работнините и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от КТ. Мнението ни е, че след прекратяване на трудовото правотношение не се полагат ваучери за храна. МВ/
07-04-2014
В какъв размер платен отпуск имам право да ползвам ако на 01,05,2014г навършвам условията за пенсиониране и желая след това да прекратя гоговора си,
07-04-2014
Здравейте, въпросът ми е следния, уволнение на шофьор при промяна на изискванията за категория управление на МПС, новите са да притежава С+Е, правното основание за уволнение е чл.328 ал.1т.11 , а не т.6, двоумя се между двете основания и бих искала Вашето становище, Благодаря
Според разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в случаите, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа. Настъпилите промени в образователните или професионални изисквания обикновено произтичат от нормативен акт, щатното разписание на работодателя и длъжностната характеристика. Те се изразяват в определена степен, вид или специалност завършено образование, правоспособност и др., компютърна грамотност, владеене на чужд език и др. Прекратяването на трудовия договор на това основание означава, че промяната в образователните или квалификационните изисквания е настъпила след сключването му. Включването на новите изисквания обикновено става с промяна на длъжностната характеристика, която се утвърждава от работодателя. Според разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. Тя се прилага, когато са променени изисквания за изпълнение на длъжността, различни от образование или професионална квалификация. Включването на новите изисквания обикновено става с промяна на длъжностната характеристика, която се утвърждава от работодателя. Основанието за прекратяване на трудовия договор се преценява от работодателя. МВ/
07-04-2014
Задължителни ли са за нощната смяна (от 23:00 до 6:00 часа) почивките, които важат за двете дневни смени, а именно: - една почивка от 30 мин. за хранене, която не влиза в работното време; - две технологични почивки от по 10 мин, които влизат в работното време.
07-04-2014
iskam da popitam imax zapor na mai4instvoto no sled edna molba do 4sito mi vdigna zapora no varxu detskite koito se prevegdat v druga banka ne mi go vdigna moge li da mi kagete kakvo da pravq kaza molbata mi da e uridi4eski izdargana
По въпроса относно наложен запор се обърнете към Министерство на правосъдието. МВ/
06-04-2014
komadirobanite v EC,ako se osiguryavat v BG kade se izplashta trudovoto vaznagrajdenie
За информация по въпроса се обърнете към експертите от рубриката „Европейско и международно социално право“.
06-04-2014
Добър ден! След майчинство може ли да се върна на работа, да пусна платен отпуск и след това да ми се увеличи заплатата?
Няма пречка след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ да се завърнете на работа и с писмено разрешение на работодателя да полвате платения си годишен отпуск, след което да Ви се увеличи трудовото възнаграждение. В чл.177 от КТ е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. С оглед цитираната разпоредба, за база за изчисляване възнаграждението за времето на платения годишен отпуск следва да се вземе месеца, предхождащ ползването на платения годишен отпуск, през който имате отработени най-малко 10 работни дни, колкото и назад във времето да е той. Платения си годишен отпуск можете да ползвате и веднага, след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ. В случай, че желаете платения Ви годишен отпуск да бъде изплатен на база на увеличеното трудово възнаграждение, следва в предходния месец, преди ползването му, да имате отработени най.малко 10 работни дни. МВ/
06-04-2014
Здравейте, в майчинство съм до месец октомври. Работя и на втори трудов договор по чл.111, който изтича през месец юни тази година. Учител съм по професия. Майчинството ми се изплаща от първия работодател. От 15 септември желая да напусна основният си работодател за да мога да бъда назначена при втория на 8 часа. Какво трябва да направя?
В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. В случай, че работодателят Ви не е съгласен с прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание, имате възможност да прекратите трудовият си договор с предизвестие до работодателя. Съгласно чл. 326, ал.1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал.2 на чл.326 от КТ Възможността за прекратяване на трудовия договор едностранно от работника или служителя с предизвестие е субективно негово право и от неговата воля зависи дали да го упражни или не.Работодателят не може да се противопостави на това право на лицето, нито може да изрази съгласие или несъгласие трудовият договор да бъде прекратен при отправено предизвестие. В чл.335, ал.2, т 1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане на срока на предизвестието. Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието – чл. 220, ал. 1 от КТ. Договорът по чл. 111 от КТ също следва да бъде прекратен, след което да се сключи нов основен трудов договор. В трудовата книжка се нанасят данни само по основното трудово правоотношение, поради което същата следва да се оформи от работодателя при прекратяване на трудовия договор. За трудовия договор по чл. 111 от КТ работодателят издава удостоверения УП 2 и УП 3. МВ/
06-04-2014
Колко дни е платения годишен отпуск при трудов договор на четири часа дневно.
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал.3 на чл.355 от КТ. Размерът на платения годишен отпуск на работника или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. В случай, че лицето работи на не по-малко от половината от установеното за него работно време, има право на основен платен годишен отпуск в пълен размер, който е не по-малко от 20 работни дни – чл. 155, ал. 4 от КТ. МВ/
06-04-2014
Нашият директор почина миналата година от рак. Оказа се, че има неползвани отпуски за около 6000 лв., което според мен е за повече от 6 години. Има ли право дъщеря й да наследи това право и да получи паричния еквивалент на неползваните отпуски от майка си?
Отпуските до 01.01.2010 г., т.н. “стари отпуски”, могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение. Правото на ползването им не се погасява по давност. Според чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Отлагане на ползването на платения годишен отпуск е регламентирано в чл. 176 от КТ. Съгласно чл. 176, ал. 4 от КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Разпоредбата на чл. 176а регламентира погасяване на правото на ползване на платения годишен отпуск. Според чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползване се погасява по давност. В чл. 176а, ал. 2 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Предвид горното, наследниците имат право да получат обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на наследодателя си до 01.01.2010 г., ако има такъв. Работодателят следва да прецени погасено ли е правото на ползване на платените годишни отпуски след 01.01.2010 г. Дължимото от работодателя обезщетение следва да се изплати на наследниците след представяне на акт за смърт и удостоверение за наследници. МВ/
05-04-2014
Какъв е крайният срок за пристигане на документи от чужбина за трудов стаж,става въпрос за Кипър,чакаме вече 9 месеца.
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Европейско и международно социално право“.
05-04-2014
Здравейте, искам да попитам дали ученици в 11-12клас, могат да работят почасово, примерно надомна работа - преводи срещу заплащане. Ако има такава възможност, ще съм Ви много благодарен ако ми отговорите и с фирми - евентуално, които работят с ученици. Дали има и стажове за преводи срещу минимално заплащане. Как е уредено това законово? Благодаря
05-04-2014
Къде мога да намеря "Списък на професиите и специалностите по т.53б от ПКТП (отм.)"? Благодаря предварително.
За информация по въпроса се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
05-04-2014
Здарейте, въпросът ми е следния: Работя на постоянен тр.договор със срок на предизвестие 3м., ако сега напусна по взаимно съгласие и след това веднага бъда назначена на тр. договор в друга ф-ма, в която работя 1м., какъв е размерът на обезщетението което ще получавам и за какъв срок? Благодаря
От запитването не става ясно какво обезшетение имате предвид. В чл. 326 от КТ е предвидено, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Според чл. 220, ал. 1 от КТ, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Съгласно чл. 220, ал. 2 от КТ, страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие. В случай, че трудовият Ви договор бъде прекратен по взаимно съгласие, нямате право на посоченото обезщетение. МВ/
04-04-2014
Здравейте! Имаме служител който до 31.12.2013г. е работил на 5 часов работен ден и за 2013г. не е използвал 12 дни платен отпуск. От 01.01.2014г. преминава на 7 часов работен ден и през месец Април 2014 г. желае да ползва 2 дни платен отпуск ,но от стария /12 дни по 5 часа=60 часа/ . Колко дни следва да посочи в молбата си-2дни по 7 часа = 14часа ?
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал.3 на чл.355 от КТ. Размерът на платения годишен отпуск на работника или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. В случай, че служителя работи на не по-малко от половината от установеното за него работно време, има право на основен платен годишен отпуск в пълен размер, който е не по-малко от 20 работни дни – чл. 155, ал. 4 от КТ. Платеният годишен отпуск не се ползва в часове. МВ/
04-04-2014
Здравейте! Имаме служител който до 31.12.2013г. е работил на 5 часов работен ден и за 2013г. не е използвал 12 дни платен отпуск. От 01.01.2014г. преминава на 7 часов работен ден и през месец Април 2014 г. желае да ползва 2 дни платен отпуск ,но от стария /12 дни по 5 часа=60 часа/ . Колко дни следва да посочи в молбата си-2дни по 7 часа = 14часа ?
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал.3 на чл.355 от КТ. Размерът на платения годишен отпуск на работника или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. В случай, че служителя работи на не по-малко от половината от установеното за него работно време, има право на основен платен годишен отпуск в пълен размер, който е не по-малко от 20 работни дни – чл. 155, ал. 4 от КТ. Платеният годишен отпуск не се ползва в часове. МВ/
04-04-2014
Лице, с инвалидност над 50%, назначено по трудов договор. Давността на инвалидността изтича, след като лицето е с право на пенсия за възраст и стаж. Продължава ли да му се полага отпуск по чл 319 КТ ?
Уважаеми г-н Гочев, Отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда в размер не по-малко от 26 работни дни се полага на работници и служители, които имат трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто. Отпускът се ползва само в периода на инвалидизирането установен в експертното решение на ТЕЛК, с което е определен процент - 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. ЛТ/
04-04-2014
Защо общинските предприятия нямат задължение да обявяват свободни работни места на публични места ???????
04-04-2014
Здравейте, Бих искала да знам къде трябва да ми се съхранява трудовото досие и в коя имеративна норма на закона или вкой подазаконов нормативен акт е описано това?
04-04-2014
Здравейте, Жена се връща на работа след първата година от раждането-30Дек. Отпускът натрупан по време на майчинството за 2013 се прехвърля за следваща година - чл.176 т.4 от КТ. Според чл. 176а т.2 тази отпуска има давност 2 години след годината на майчинство. Може ли да бъде прехвълена за 2015 а тази получена през 2014 да бъде ползвна през 2014?
04-04-2014
Служител се пенсионира през 03.2014г. В предходния месец 02.2014г. има отработени 11 дни, като 10 дни от тях е на заплата 500 лв., а 1 ден на 600 лв /заплатата му е променена/. Коя от двете заплати следва да използваме за изчисляване на обезщетението по чл.222/3 от КТ?
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда се изчислява от брутно трудово възнаграждение за предходния месец, независимо от отработените дни. Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец – чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. МВ/
04-04-2014
Лице на 65 г.,учител,40г.осиг.стаж.Не желае да се пенсионира.До коква възраст може да продължи да работи?
В чл. 8, ал. 3 от КТ е предвидено, че при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време. Този законов текст урежда равенството в отношенията към работниците и служителите при упражняване на техните права и изпълнението на задълженията им по трудовото правоотношение и въвежда забрана на дискриминацията в трудовите отношения. Всички граждани имат равни възможности за реализация на своите трудови права. От посочената разпоредба е видно, че законът не поставя възрастови ограничения за работа по отношение на лица, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Друго правно решение противоречи на чл. 48, ал. 1 от Конституцията на Република България, който гарантира правото на труд на всички граждани. МВ/
04-04-2014
Учител е командирован от МОН по чл.8 на ПМС №103/93 в Молдова. За същият период не се е намирал в трудово-правни отношения с МОН Работил е от 18.09.2006 до 01.09.2011- 4г 11м 13 д и е осигуряван от социално осиг. каса на Молдова Стажът зачита ли се за клас и пенсия?
За информация по въпроса се обърнете към експертите от рубриката „Европейско и международно социално право“ и към Националния осигурителен институт. КС
04-04-2014
Inspekciata po truda za nekorektnite rabotodateli li raboti ili sa nekompetentni ?
Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда (КТ) цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Контролните органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство. В рамките на своята компетентност контролните органи имат право да посещават по всяко време предприятията и другите места, където се извършва работа, да изискват от работодателя обяснение и представяне на всички необходими документи, книжа и сведения във връзка с упражняването на контрола, да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност, включително и данни за заплащането на труда. За предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство спрямо работодателите могат да се прилагат предвидените в чл. 404 от КТ принудителни административни мерки, като съгласно т. 8 контролните органи имат право да дават задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати на сума, по-малка от сумата, която работодателят е изплатил на работника или служителя за извършената от него работа; в случай че предписанието не се изпълни в посочения в него срок или при повторно нарушение, контролните органи на инспекцията по труда могат да спрат дейността на предприятието до отстраняване на нарушението. В случай, че работодателят Ви нарушава трудовото законодателство, можете да се обърнете към ИА „Главна инспекция по труда“. МВ/
04-04-2014
Какво възнаграждение следва да се определи на лице, назначено по чл. 233а от КТ? Правилно ли е основанието: съгл. чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. чл. 233а от КТ? Ако не - как следва да се впише основанието в трудовия договор?
04-04-2014
Здравейте,моля да ми кажете има ли право наша служителка да си пусне един ден отпуска и да го ползва два дни по половин ден?и ако има трябва ли да се отразява в заповедта
04-04-2014
Имаме назначен служител на трудов договор до провеждане на конкурс. Същият се яви и спечели конкурса. Можем ли да го преназначим с допълнително споразумение на длъжността или следва първо да прекратим трудовия договор и тогава да сключим споразумение за спечелил конкурса. Благодаря
Мнението ни е, че трудовият договор следва да се прекрати и да се сключи споразумение със спечелилия конкурса. КС
03-04-2014
На 02.05.2014г. придобивам право на пенсия за навършена възраст и осигурителен стаж. Тъй като съм материално отговорно лице, необходимо ли е да подам предизвестие и, ако е да - на основание на кой член от КТ?
В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. В случай, че работодателят Ви не е съгласен с прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание, имате възможност да прекратите трудовият си договор с предизвестие до работодателя. Съгласно чл. 326, ал. 1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал. 2 на чл. 326 от КТ. В чл. 326, ал. 3 от КТ е предвидено, че за работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието. От текста на разпоредбата е видно, че в КТ има разлика между срок на предизвестие и срок за предаване за материално-отчетнически длъжности. Когато предаването не може да се извърши в 1-месечния срок, работодателят може да удължи срока на предаването на повереното имущество. Съгласно чл. 335, ал. 2 от КТ, трудовият договор се прекратява, при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието. Следва да имате предвид, че при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работникът/служителят не е длъжен да предприема действия по прекратяване на трудовото си правоотношение.МВ/
03-04-2014
Здравейте! Може ли да се сключи втори трудов договор /чл.110 и 111 от КТ/, без наличие на щатна бройка? Благодаря предварително!
За сключване на договор по чл. 110 и чл. 111 от КТ е необходимо да има щатна бройка.МВ/
03-04-2014
Работих по безсрочен трудов договор. Преди месец получих предизвестие от работодателя за прекратяването му по чл.328,ал.1, т.3. Отработих си едномесечното предизвестие и в момента от 4 дни съм регистрирана в бюрото по труда. Въпросът ми е имам ли право на обезщетение в размер на една заплата?
Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Обезщетението се изплаща след изтичане на съответния период и представяне на трудовата книжка, от която да е видно, че през този период лицето не е работило на друго място.МВ/
03-04-2014
Лице, с инвалидност над 50%. Давността на инвалидността изтича, след като лицето е с право на пенсия за възраст и стаж. Продължава ли да му се полага отпуск по чл 329 КТ ?
Уважаеми г-н Гочев, Отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда в размер не по-малко от 26 работни дни се полага на работници и служители, които имат трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто. Отпускът се ползва само в периода на инвалидизирането установен в експертното решение на ТЕЛК, с което е определен процент - 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. ЛТ/
03-04-2014
Мога ли да ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години ако то е настанено в ясла
Уважаема г-жо Петрова, Условие за ползването на отпуска по чл. 167а КТ е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Тъй като условие за ползване на отпуска е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, то няма пречка детето да посещава детска ясла/градина, ако за нея се заплаща такса (т.е. не е на пълна държавна издръжка). ЛТ/
03-04-2014
Здравейте!При предизвестие от един месец за прекратяване на трудово правоотношение от страна на работника,тръгвайки си по рано от едномесечния срок,да кажем 15 дена след подаването на предизвестието,длъжни ли са по закон да изплатят тези 15 дни в които съм била на работа?
Съгласно чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. КС
03-04-2014
Служител трудоустроен с 100% с чужда помощ след инсулт.Същият е председател на синдикална организация.Към момента е нетрудоспособен,но не желае да бъде освободен от работа.В момента е в платен годишен отпуск,след изтичането му на какво основание да бъде оформено отсъствието му от работа.
В чл. 325, т. 9 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. От горното е видно, че прекратяването на трудов договор на посоченото основание е допустимо при наличие на: - невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност) или; - по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. Съгласно чл. 78, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане на работещите лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО) ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. Предвид горното, единствено здравният орган има право на преценка доколко конкретното освидетелствано лице има право на работа и при какви условия, както и необходимо ли е трудоустрояване или не. Според чл. 3, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване при спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване. С оглед цитираната разпоредба, следва да се обърнете към съответния здравен орган, издал решението на ТЕЛК, който да се поизнесе относно това, налице ли е невъзможност на работника за изпълнява възложената работа. Дали има законово основание трудовият договор на лицето да се прекрати на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, се преценява от работодателя и не зависи от желанието на работника или служителя. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. Отсъствието на лицето от работа може да бъде оформено и като неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, за което същото следва да депозира молба до работодателя. МВ/
03-04-2014
Имам неизползван платен отпуск за периода 2005 г.-2009 г. в размер на 132 дни. Губя ли право да ползвам този отпуск.
03-04-2014
Работник трудоустроен с 100% с чужда помощ след инсулт,същият е председател на синдикална организация. Към момента е нетрудоспособен,но не желае да бъде освободен от работа.В момента е в платен годишен отпуск,след изтичането му на какво основание да бъде оформено отсъствието му от работа.
В чл. 325, т. 9 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. От горното е видно, че прекратяването на трудов договор на посоченото основание е допустимо при наличие на: - невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност) или; - по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. Съгласно чл. 78, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане на работещите лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО) ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. Предвид горното, единствено здравният орган има право на преценка доколко конкретното освидетелствано лице има право на работа и при какви условия, както и необходимо ли е трудоустрояване или не. Според чл. 3, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване при спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване. С оглед цитираната разпоредба, следва да се обърнете към съответния здравен орган, издал решението на ТЕЛК, който да се поизнесе относно това, налице ли е невъзможност на работника за изпълнява възложената работа. Дали има законово основание трудовият договор на лицето да се прекрати на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, се преценява от работодателя и не зависи от желанието на работника или служителя. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. Отсъствието на лицето от работа може да бъде оформено и като неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, за което същото следва да депозира молба до работодателя. МВ/
03-04-2014
Извънреден труд в неделя как се заплаща и може ли да се компенсира с отпуск/ компенсация/ в двоен размер?
03-04-2014
Как трябва да се постъпи с управител на МБАЛ,който не е платил ДМС на работниците си за последно тримесечие на 2013 г.,с мотивацията, че не му е приведена сума от РЗОК , което не е истина и има намерение да не привежда и основно трудово възнаграждение на същите за м.март..Болницата е една от печелившите в страната,обявена
Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения за: 1. постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период; 2. промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника; 3. участие в печалбата; 4. други. Според ал. 2 с договорите и вътрешните правила по ал. 1 се определят условията за получаване и размерите на допълнителните трудови възнаграждения. Условията за получаване на ДМС са записани във вътрешните правила за работната заплата, поради което работодателят следва да се съобрази с тях. Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл.245 от КТ. Трудово - правен спор във връзка с неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл. 358, ал. 1, т.3 и ал. 2, т. 2 от КТ. За изясняване на случая можете да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
02-04-2014
Добър вечер, моля да се произнесете по моето питане: Предложиха ми работа през опредлени дни от месеца по 2 часа(имам и основен трудов договор) на основание чл.114 във връзка с чл.68, или 67. Не бях чувал за подобен род обвързване на този трудов договор и бих желал да чуя Вашето становище за законосъобразността му. С уважение: А.Грозданов
В разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. Видовете срочни трудови договори са уредени в чл. 68 КТ. В случай, че трудовият Ви договор по чл. 114 КТ е сключен като безсрочен, към основанието за сключване следва да се добави „във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ“. Когато трудовият договор е сключен като срочен, към основанието е необходимо да се посочи вида му по чл. 68 КТ. КС
02-04-2014
Болничният след самоотлъчка признава ли се за трудов стаж
Когато работник или служител не се яви на работа без уважителни причини „по своя инициатива”, счита се, че той е „в самоотлъчка”, като това време не му се заплаща, както и не му се зачита за трудов и осигурителен стаж. МВ/
02-04-2014
Може ли работодателя да прекрати трудовите правоотношения със служител поради навършване на пенсионна възраст и стаж без лицето да е подало преди това писмена молба в която е изложило желанието си за пенсиониране?
02-04-2014
Имам решение на ТЕЛК с 50% намалена трудоспособност. Вярно ли е че имам право на допълнителни 6 дни отпуск и на какво основание мога да ги потърся от работодателя си.
В чл.319 от КТ е предвидено, че работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. За работниците или служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто, отпускът по чл.319 от КТ е основен платен годишен отпуск. Този отпуск са ползва на основание посочената разпоредба. МВ/
02-04-2014
По кой член от Кодекса на труда се сключва трудов договор за работа от разстояние и кое основание се посочва в Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ? Няма да се възползваме от изпитателен срок и служителя ще бъде нает дългосрочно.
02-04-2014
Завърших висше образование в г. Москва. Според спогодба между България и Русия от 2009 г., висшето образование в Русия се признава за трудов стаж в България. Въпросът ми е: Може ли този период да се признае, освен като трудов стаж за пенсия, и като трудов стаж за клас по специалността? Благодаря.
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Европейско и международно социално право“.
02-04-2014
Неограничен ли е размерът на паричната премия, която работодателят дава на работниците? Неограничен ли е броят на наказанията, при които работодателят удържа суми от премията (вкл. и 20 лв за всеки ден болничен)?
В случай, че се касае за допълнително материално стимулиране /ДМС/, определянето на работниците или служителите, които имат право на него е свързано с индивидуалната преценка на работодателя. Съгласно чл. 188 от Кодекса на труда, дисциплинарните наказания са: 1. забележка; 2. предупреждение за уволнение; 3. уволнение. От горното е видно, че парична санкция /глоба/ не е предвидена като дисциплинарно наказание. Според чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда, без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: 1. получени аванси; 2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; 4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; 5. запори, наложени по съответния ред; 6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 при осъществяване на ограничената имуществена отговорност. За нарушаване на трудовото законодателство от работодателя Ви, вкл. и удържане на 20 лв. за всеки ден болничен, следва да сигнализирате инспекция по труда по седалището на предприятието, както и възникналият спор можете да отнесете за решаване от съответния съд. МВ/
01-04-2014
Здравейте! При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен 6 месечни възнаграждения (тъй като служителят е работил в това предприятие повече от 10г.) може ли той да получи и друго допълнително обезщетение, ако бъде освободен по чл. 331 от КТ?
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл.331, ал.1 от КТ, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. В ал.2 на чл.331 от КТ е предвидено, че ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало – ал.3 на чл.331 от КТ. Обезщетенията се дължат на различни основания, поради което ако отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ, и то е дължимо от работодателя. МВ/
01-04-2014
Здравейте, датата на сключване и датата на връчване на трудовия договор може ли да са различни?
Според чл. 63 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави горните документи. Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Страните могат да уговорят друг срок за постъпване на работа, който следва да посочат в трудовия договор като дата за начало на изпълнение на договора. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено. Датата на сключване на трудовия договор винаги предхожда датата на постъпването на работа/начало на неговото изпълнение. КС
01-04-2014
За работа по проекти по ОП РЧР кой вид трудов договор да се ползва със заложен обем часове - например 500 часа за срок от 2 години като те няма да бъдат равномерно разпределени по дни и по месеци. Как да се определи продължителност и разпределение на работното време, след като за проекта значим е месечният отчет. Договор по ЗЗД е недопустим от УО.
01-04-2014
Може ли майка, която полза отпуск до 410 дни да започне работа при друг работодател без да си прекъсва този разрешен отпуск по чл.50 от КСО
01-04-2014
къде трябва да съобщим за нарушрние на указ 1074 наредба 63 за осъдено лице заемащо отговорна длъжност-зам директор в общинскоп предприятие
Съгласно § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на УКАЗ № 1074 от 23.05.1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени лица, (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.), изпълнението на указа се възлага на министъра на икономиката и планирането и на министъра на правосъдието. СН/
01-04-2014
В статут на трудово правоотношение, на постоянеен трудов договор, възможно ли е използване на неплатен отпуск в рамките на 6 или 12 месеца и при какви условия?
Съгласно чл. 160, ал.1 от Кодекса на труда, работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Както е видно от разпоредбата, неплатеният отпуск се разрешава по искане /писмено/ на работника или служителя, като право на работодателя е да прецени дали да разреши този вид отпуск, както и неговия размер. Съгласно ал. 3 на същата разпоредба, неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. КС
01-04-2014
За служител е установен ненормиран работен ден. След приключване на работното време лицето се е прибрало, но възниква необходимост от извършване на работа. В този случай има ли основание за извънреден труд?
01-04-2014
Задължителни ли са доп. споразумения със служителите при увеличение на заплатата по чл. 118 ал.3 от КТ. Издадена е заповед за увеличение с имената и заплатата.
01-04-2014
Бях с постоянен договор.Шефа искаше да ме освободи,но детето нямаше 3 г. навършени и ме накара да подпиша декларация,че не съм защитена от закона.Аз отказах.Детето ги навърши и той ме освободи по чл.328,т.1,ал.5(не каза с какво не съм се справяла) и сложи човек на моето място..Имам ли право на обезщетение 1 месец след освобождаването от фирмата?
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Липсата на качества за ефективно изпълнение на работата трябва да бъде установена. За установяването й няма предвиден специален ред, но е необходимо да бъде обективно преценена и да не е резултат от субективното отношение на работодателя към съответния работник или служител. Заповедта за прекратяване на трудовия договор трябва да съдържа конкретните липсващи качества на работника или служителя, необходими да изпълнява възложената му работа. Относно законосъобразността за прекратяване на трудовия договор, компетентен да се произнесе е съдът. Искът се предявява в 2-месечен срок, считано от деня на прекратяването. Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. В случай, че трудовият Ви договор е прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, нямате право на предвиденото в разпоредбата обезщетение. МВ/
01-04-2014
може ли майка на дете до 3 годишна възраст на работи на смени
01-04-2014
На 17.03.14г.зададох въпрос,но не виждам отговор.Работя на трудов договор в общинска администрация и НЕ СЪМ държавен служител.Редно ли е да ми се начислява % за прослужено време и на какво основание.
Разпоредбата на чл. 107а от КТ регламентира допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. “Държавна администрация” е администрацията на изпълнителната власт, която съгласно чл. 37 от Закона за администрацията (ЗА) е централна и териториална. Съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗА териториалната администрация на изпълнителната власт включва: 1. областната администрация; 2. общинската администрация; 3. специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт. С оглед на горното, разпоредбата на чл. 107а КТ се прилага и за служителите в общинска администрация. Съгласно чл. 107а, ал. 13 от КТ допълнителните възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, са: 1. допълнително възнаграждение за нощен труд; 2. допълнително възнаграждение за извънреден труд; 3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници; 4. допълнително възнаграждение за времето на разположение; 5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Съгласно чл. 107а, ал. 16 от КТ на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този кодекс. В други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на служителите. От цитираните разпоредби е видно, че служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, нямат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит („процент за прослужено време“, както сте го назовали в запитването). Освен това, в чл. 2, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в която е регламентирано правото и условията за определяне на размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит) изрично е предвидено, че наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. С оглед на гореизложеното служителите по трудово правоотношение в общинска администрация нямат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. ЛТ/
     Въпроси 1 до 184 от 184     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на хора, миграция и интеграция
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре