Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
26-04-2015
Здравейте, Имаме медицинска сестра в болничен.В заведението се работи на 7 часов работен ден!. Може ли другите сестри да си разделят нейната работа и да се сключи доп. споразумение по чл. 259, ал.1 от КТ с тях и да им се плати за това съвместителство? Благодаря предварително
25-04-2015
На 19.04.2015 г. бях освободена от длъжност по чл.326(1) от КТ. Документа с който разполагам е справка от НАП -уведомление по чл.62, ал.5 т КТ. Управителя ме уведоми, че като подпише документите ще ги предостави. До днес не ги е представил и се укрива. Как да постъпя и на какво основание има право да ги задържа?
24-04-2015
Постъпвам на работа по заместване на 07.04. 1977г, бременна в 4-я месец. На 20.09.1977г раждам дете. ТС следва да ми е признат до 05.08.1978г На 20.09.1978г, без да се връщам на работа и точно 1г след раждането на детето, съм уволнена по чл. 64 от КТ и ми е прекъснат ТС. Правилно ли съм ув. и защо? Как мога да докажа вр. до навършване на 3г. на дет
24-04-2015
Здравейте! Наша служителка е била редовна студентка през 1983 г., когато ражда първото си дете. Този период за раждане и отглеждане на дете признава ли се за трудов стаж и трябва ли към момента работодателя да го включи и да начислява % прослужено време.
24-04-2015
Закупен осигурителен стаж за висше образувание като курсант във Военно училище /1977-1982 г/ за коя категория труд се зачита?
24-04-2015
Как да оформя правоотношение с Член съвета на директорите в Акционерно дружество, по ДУК или граждански договор.Дължат ли се осигуровки при положение , че лицето е самоосигуряващо се/на на макс.размер на осигур доход/
24-04-2015
за какъв период може да бъде въведено сумирано изчисляване на работното време в една календарна година .
24-04-2015
Здравейте,може ли да получа становище на МТСП 94-ЛЛ-52/13.04.2007,което не намирам, цитирано в становище на НАП 20-00338/29.05.2008. Чл.6 ал.2 от НКС може ли да се приложи,когато в договорите е фиксиран адреса на дружеството?Дружеството ни е в много населени места,но има основен адрес.Полагат ли се командировъчни на персонала за др.населени места?
24-04-2015
Фирма-майка има 5-6 дъщерни фирми,чието място на работа е на един и същ адрес.Наетото лице по трудов договор като ЗБУР във фирмата-майка отговаря за безопасните условия при работа във всичките фирми.Трябва ли да бъде назначен на трудови договори във всички фирми или може да е на трудов само във фирмата-майка а в останалите чрез договор за услуга?
24-04-2015
Може ли уведомяването на работник по чл.118т.3 от КТ да бъде по имел на вътрешна служебна поща при условие,че всеки има акаунт с име,фамилия и длъжност?
24-04-2015
В чл.222. ал.3 от КТ е залижено право на работника или служителя на обезщетение в размер на 2 или 6 брутни заплати Масова практика в последните години е да се съкращават работници в предпенсионна възраст за да се избегне плащането на обещетение. Необходима е промяна . ПОМИСЛЕТЕ ЗА РАБОТЕЩИТЕ !
24-04-2015
Може ли да е на лице едновременно служебен отпуск и извънреден труд, като разбира се извънредния труд е след работно време?
23-04-2015
Въпрос на ваш отговор от 17.04.15Този отговор го знаем до болка от КТ Въпросът е че съм уволнен от власт имащите за да си назначат СВОЙ човек Страхът от неизвестността от утрешния ден ме принуди да сключа ТД с др.работодател заради обещетението от БТ Със заличаването на уволнението трудовият стаж става без прекъсване.имам ли право на 6 РЗ???
23-04-2015
Работя на трудов договор за неопределено време, пълно работно време, ненормирано работен ден. Не е написано изрично 8-часов работен ден. Имам ли право да бъда назначен на трудов договор за допълнителен труд на 8-часов, нормиран работен ден, след подаване на декларация за писмено съгласие?
23-04-2015
Постъпвам на работа по заместване на 07.04. 1977г, бременна в 4-я месец. На 20.09.1977г раждам дете. ТС следва да ми е признат до 05.08.1977г На 20.09.1977г, без да се връщам на работа и точно 1г след раждането на детето, съм уволнена по чл.64отКТ и ми е прекъснат ТС. Правилно ли съм ув. и защо? Как мога да докажа вр. до навършв на 3г. на дет за ТС
23-04-2015
Във ВУИ възпитателите работят на график по двама при сумирано изчисляване на работното време. В правилника за ВТР са регламентирани едночасови почивки за храна извън работното време, като е посочено условието да се ползват последователно от всеки възпитател на смяна. Приложимо ли е определението за непрекъсваем процес. Ако да защо?
23-04-2015
Служител е в отпуск п чл.157 ал.2.На втория ден от отпуска го извикват след работно време да положи извънреден труд.Възможно ли е или не.
23-04-2015
Работя в Център за Обществена подкрепа със деца със СОП - трябва ли работното време да е 7 часа,въпреки че ме осигуряват на 8и платения отпуск да е 36 дни. Пари за облекло,храна и материално стимулиране полагат ли се?Предварително Благодаря!
23-04-2015
Здравейте, Отпускът ми по майчинство изтича на 10.06.15 г. Искам да прекратя трудовото си правоотношение с тази фирма, считано от 11.06.15 г., когато детето ми навършва 2 год. и съответно да се върна на работа. Мога ли да подам молба с предизвестие за напускане докато съм по майчинство? Благодаря Ви за отговора.
23-04-2015
Трябва ли лице което е отсъствало 6 месеца/в отпуск по болест/ при завръщането си на работа да представи медицинско свидетелство за работа, както при първоначално постъпване на работа? И ако е така на какво основание трябва да му се поиска представянето на такова? Благодаря Ви предварително !!!
23-04-2015
Работя с ТД на длъжност с код от НКПД 44162002 и с ДХ ми е възложено да изпълнявам и дъжност с код.3..в ТД не е отбелязано по колко часа трябва да работя за всяка една от изпълняващите длъжности. На коя длъжност трябва да ме осигурява работадателя на тази коато е с код 4 или тая за която се изисква по високо образование с код 3.
23-04-2015
може ли да ползвам неплатен отпуск по чл 167а, при положение че няма да ползвам отпуск по чл 164, тъй като искам да дам детето на ясла. в КТ е казано че този отпуск се ползва СЛЕД изтичането на отпуските по чл 163 и 164, дали мога да го ползвам без да съм ползвала този по 164
23-04-2015
Здравейте, моля за Вашият компетентен отговор на следния въпрос: Има ли определен срок за изплащане на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 3 от КТ?
23-04-2015
Работя в ДДЛРГ на длъжност възпитател.Предстой закриване на ДДЛРГ на 1.07.2015г.На каква отпуска и обезщетение имам право?
22-04-2015
В неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години съм. Имам ли право на болничен и как се процедира в този случай
22-04-2015
каква е нормалната продължителност на работното време при сумарно изчисляване на работното време , при условие, че работното време е намалено на 7 часа
22-04-2015
Военен пенсионер съм от 2005 г. От тогава работя без прекъсване при един и същ работодател в продължение на 10 години. Следва ви да получа обезщетение съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ, при положение, че не съм получавал такова (по Кодекса на треда)?
22-04-2015
Археолог съм в музей. Назначен съм на длъжност „главен асистент”. В момента правя археологически проучвания на обект в града, който се финансира от Общината. Имам ли право на допълнително трудово възнаграждение за научно ръководство археологическото проучване, след като тази дейност е в длъжностната ми характеристика и аз получавам заплата. Важи
22-04-2015
Длъжен ли е работодателят да актуализира заплатата на държавен служител завърнал се след отпуск по майчинство в случай, че по време на отсъствието му е имало актуализации на заплатите? Може ли работодателят да откаже актуализация на основание липса на годишна атестация или липса на разполагаем бюджет
22-04-2015
Работя във фирма Ник-Инвест Казанлък ЕООД с работно време през седмицата от 7,30ч до18,30ч и в събота от 7,30ч до 15ч по договор съм на 40ч работна седмица а това са 62,30ч и шефът ми да ми казва че нямам извънреден труд.Моля за съдействие и проверка на фирмата.Благодаря.
22-04-2015
С лице назначена на трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ със срок на изпитване за 1 месец, може ли да се сключи допълнително споразумение по чл.119 от КТ преди изтичане на изпитателния срок, за увеличение на самия изпитателен срок от 1 месец на 3 месеца ?
22-04-2015
Ако лице се пенсионира без прекратяване на трудовия договор, тъй като няма 10 г. тр.ст.при работодателя, кога и в какъв размер се изплаща обезщетението по чл. 222 от КТ т.е. когато направи 10 г. редно ли е да се изплатят 6 брутни заплати?
22-04-2015
Здравейте, при норматив 30 ч. педагогическа дейност на седмица за педагогически специалист в училище, работодателят може ли да наложи 8 часов престой на работното място (т.е. след изтичане на 6-те часа работа с деца) и ако може, то тогава може ли да наложи задължително присъствие на други дейности- педагогически съвети, родителски срещи и т.н.
22-04-2015
Имаме работник с болничен, който след обжалване от НОИ е признат за невалиден. Какво се случва с дните, които е бил в болничен- 60дни и повече?
22-04-2015
Здравейте,може ли да ни задължат на официален празник да отидем на работа .Работиме на две смени.Благодаря
22-04-2015
Здравейте. Искам да назнача работник на трудов договор със срок на изпитване. Как следва да оформя текста в трудовия договор: " на осн. на чл. 70, ал. 1 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 1 от КТ", обратно изброявайки членовете или по друг начин? Интересува ме конкретното посочване на основанието - съгл. чл. ... във връзка с чл. ... от КТ. Благодаря.
22-04-2015
относно КТ чл.348 ал. 3 и желание на работници трудовите книжки д ас есъхраняват в предприятието Допустимо ли е да се изпълни изискването по следния начин: Работниците да подадат декларация с която да изразят това свое желание и упълномощят работодателя да съхранява книжките им до прекратяване на договорите им? Противозаконно ли е?
22-04-2015
Може ли работник да получава възнаграждение по граждански договор за възложена работа в работното му време по основния трудов договор в същото предприятие? Следва ли да си вземе отпуск за изпълнението на допълнителната задача, невключена в длъжностната му характеристика, която отнема целия му работен ден за 20 дни?
21-04-2015
Кога ще вдигнат заплатите на специалистите вДЦ,които работят за 430лв и разликата между санитарите и тях е50лв
21-04-2015
Детето ми е на 7 години. Не съм планирала отпуск през месец май, а ми се налага спешно, Има ли основание работодателя да не ми го разреши и мога ли да се възползвам от защитата по чл. 174 от КТ
21-04-2015
Мога ли да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете до 8 год. при положение, че детето посещава детска градина и е подготвителна група. Не плащам такса за градината, защото е трето дете в семейството. Това счита ли се за пълна държавна издръжка
21-04-2015
Мога ли да подам молба за неплатен отпуск при положение, че не съм ползвала платения за 2015 гос.
21-04-2015
Относно: длъжности от НКПД. Може ли към длъжностното наименование на която и да е професия/длъжност от НКПД да се включи допълнителен определител като отговорен, главен, старши и други с цел да се открои отговорността на конкретен служител като се запази кода от НКПД на съответната длъжност?
Тъй като въпросът Ви е свързан с определяне наименованието на длъжност в съответствие с НКПД, за отговор се обърнете към рубриката "Заетост и безработица". МВ/
21-04-2015
Здравейте, моля да отговорите на въпросите ми, както и на този на колегата ми Мирослав Цветанов. Сърдечно благодаря.
21-04-2015
Моля , да посочите какви документи са необходими за да се премине към сумирано работно време.
21-04-2015
Здравейте, работник не се явява на работа повече от 10 дни, не можем да установим контакт с него, изпратили сме по пощата с обратна разписка искане за писмени обяснения по чл. 193, но той не се свърза с нас, нито изпрати обяснения. Ако изпратим заповед за дисциплинарно уволнение по пощата с обратна разписка, ще се счита ли за редовно връчена.
Съгласно чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Според ал. 2 когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина – ал. 3. От текста на посочените разпоредби следва, че работодателя трябва да може да докаже, че е положил максимални усилия да намери работника или служителя и да поиска писмените или устните му обяснения, но не е могъл да направи това по вина на работника или служителя. Според изричната разпоредба на чл. 195, ал. 3 от КТ, дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка. МВ/
21-04-2015
При придобито право на пенсия /ще съм пенсионер от м 01/ през м. 01.2015 г и прекратяване на трудовото правоотношение към м 22.04.2015 г полага ли ми се обезщетение по чл 222 ал 3 от две БТВ и към кой момент?
21-04-2015
Служителка отправи 1м.предизвестие към работодателя,което изтича на 10 май и от 11 трябва да и прекратим трудовия договор. В същото време беше в болнични и сега представи още един от ЛКК до 19 май. Може ли да бъде освободена на 11 май, а остатъка от болничния изплатен или трябва да изчакаме да изтече и след това да и се прекратят тр.правоотношения.
21-04-2015
Работник с придобито право на пенсия е освободен на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ считано от 06.04.2015 г. Взима болнични от 20.04.2015 г. Има ли право да ползва тези болнични и как стои въпроса с обещетение за оставане без работа съгласно чл.222, ал.1 от КТ?
21-04-2015
Може ли предизвестието при договор по чл. 67 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ /срок на изпитване/ да бъде 1 месец или се приема, че срокът на изпитване е срочен договор и предизвестието трябва да бъде 3 месеца, както е при срочните договори?
Съгласно чл.67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл.70, ал.1 от КТ е предвидено, че, окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл.67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. В договора по ал. 1на чл. 70 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни – ал. 2 на чл. 70 от КТ. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. При прекратяване на посоченото основание, закрилата при уволнение, предвидено в чл. 333 от КТ не намира приложение. В случай, че договорът е сключен като срочен трудов договор, съгласно чл. 325, т. 3 от КТ същият се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие. Извън горното трудовият договор може да бъде прекратен на останалите основания, предвидени в КТ. Съгласно чл. 326, ал.1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал.2 на чл.326 от КТ. В чл. 66, ал. 1, т. 6 от КТ е предвидено, че трудовият договор съдържа данни за страните и определя еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. МВ/
20-04-2015
При преминаване от нормално работно време, на работа по график, кои институции трябва да са уведомени. Става въпрос за четири смени въртящ график.
Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Въвеждането на сумирано изчисляване на работното време и определянето на периода на отчитане е правомощие на работодателя, поради което институции в този случай не е предвидено да се уведомяват. МВ/
20-04-2015
Здравейте, имам следния въпрос - държавен служител съм, атестирана съм два поредни пъти преди да изляза в майчинство, като след изтичането на майчинството ми бях освободена по взаимно съгласие. След започване на работа при същия работодател имат ли значение и предходните ми оценки при повишаване в ранг ?
20-04-2015
Назначена съм на трудов договор на 2 часа по чл.70 ал.1. Платеният ми годишен отпуск е 5 работни дни. Въпросът ми е дали се изплащат, като 5 дни по 8 часа или 5 дни по 2 часа?
20-04-2015
Назначихме служител от 20 април на тр. договор,който идва от училище, където и се полагат 48дни пл. год. отпуск, при напускане и изплащат 17 дни пропорционално. При нас и се полагат 14 дни до края на 2015, ако спазим КТ, то тя ще има да ползва 3 дни до края на 2015. Така ли е?Ако не, то на колко дни има право?
20-04-2015
Здравейте! Работя като мед.сестра в звено ДЦСХ към СУО гр.Хасково.Замествам колежка ,която е титуляр в др. звено на СУО, по време на платен отпуск и е с по-високо трудово възнаграждение. Имам ли право ,за периода ,в който я замествам да получавам нейното трудово възнаграждение. Разликата в заплатите ни е 85 лв.и редно ли е да има такава разлика?
Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. Условие за сключване на този договор е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа. Задължително условие е съгласието на заместващия работник или служител, което следва да е изразено в писмена форма (сключва се трудов договор по чл. 259 от КТ). Страните следва да са уговорили дали заместващия ще изпълнява и своята работа или длъжност или ще изпълнява само работата на отсъстващия титуляр. От това обстоятелство произтича и определянето на дължимото възнаграждение съгласно чл. 259, ал. 1 от КТ. С цел гарантиране правата на заместващия работник, законът предвижда правото му да получи възнаграждение за заместването, дори и когато липсва писмено изразено съгласие от негова страна (чл. 259, ал. 3 от КТ). По въпроса за разликата в заплатите следва да се обърнете към Министерство на здравеопазването. МВ/
20-04-2015
Здравейте, работя в община предстои ни назначаване на лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”. Всеки потребител има определен бюджет часове на месец напр. 154, съответно личният асистент ще трябва да работи 154 часа месечно. Въпросът ми е може ли личния асистент да бъде назначен на сумирано работно време
20-04-2015
Работя като клиничен психолог към Дневен Център за хора с голяма психична болест.Предстои ми защитата и придобиване на докторска степен по психология,свързана с работата ми.Това дава ли ми право на допълнително възнаграждение за придобита трета степен на висше образование и то в областта на работата , която работя?
20-04-2015
Има ли някакво постановление, с което се разрешава отнемането на процента за прослужено време на кметовете на населените места??
20-04-2015
Здравейте! Учител е назначен на основен трудов договор на 4 часа. Ще бъде назначен на договор по чл. 111 – също на 4 часа. Трябва ли да му бъде начислен клас прослужено време (%) по втория договор – на основание чл. 111? Полагат ли му се пари за представително облекло по втория трудов договор? Благодаря Ви!
20-04-2015
Имаме назначен работник поддръжка при нас, който е на 66 годишна възраст с Телково решение от 2006 г., което вече е пожизнено. Същият е назначен на място за трудоустроени, щаден от тежка физическа работа, а в същото време преди и след работно време кара такси. Следва ли такъв човек със ТЕЛК 61% да работи като такси?
19-04-2015
Здравейте, предизвестен съм по чл. 326 ал.2 в връзка с чл. 328, ал.1, т.3. Имам неизползван годишен отпуск за 2014 в размер на 20 дни и натрупания отпуск за 2015. Какви мерки да взема при некоректност в изплащането на дължимото от страна на работодателя. Пълния размер от неизползвания отпуск за 2014 ли ще ми бъде изплатен. Благодаря Ви.
19-04-2015
получих служебна бележка за детски надбавки от фирмата в която работя без изходящ номер и подпис на счетоводител,как мога да изискам легитимна бележка отговаряща на изискванията?
17-04-2015
ЗДРАВЕЙТЕ, ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ СЪМ И МИ ПРЕДСТОИ ДА ИЗЛЯЗА В БОЛНИЧЕН ПОРАДИ РАЖДАНЕ. ВЪПРОСЪТ МИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ 45 ДНИ ПРЕДИ ТЕРМИНА И МОГА ЛИ ДА ИЗЛЯЗА ПО-КЪСНО ОТ ТЕЗИ 45 ДНИ. И СЛЕДВАЩИЯТ МИ ВЪПРОС Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ПОЛЗВАНЕТО НА ОСТАТЪКА ДО 135-я ДЕН ТЪЙ КАТО ИМАМ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВЪРНА ПО-РАНО НА РАБОТА.
17-04-2015
Г-жо СС в отговор на моя позната (Гатежска) 13.04.2013 г отговаряте, че е възможно в КТД да се предвиди да се събира вноска на нечленуващите в синдикат. Препоръчвам да прочетете многото решения на КЗД, които са категорични, че е незаконно събирането на такава вноска. Прочете и коментар на проф. Мръчков, с който често сте в един авторси колектив
17-04-2015
Здравейте, имаме лице на което сме отправили предизвестие по чл.328,ал.1,т.5 от КТ, което изтича на 18.04.15г. На 17.04.15 лицето излиза в болничен до 21.04.15г. Може ли да го освободим на 18.04.15г., за да спазим срокът на предизвестието или следва да отправим ново предизвестие на 22.04.15?
17-04-2015
Здравейте.В момента съм военнослужещ и при навършване на 52 години ще имам 22г и 6 месеца 1ва категория труд , като пребавя годините 3та категория и казармата ще станат общо 26г и 8 месеца, или няма да ми стигат 4 месеца за да получа военна пенсия.Как и кога ще се пенсионирам аз.
17-04-2015
Учителка, на която отпускът за отглеждане на дете до 2 год. изтича. С нормативен акт на Министерски съвет са увеличени раб. заплати в периода, в който майката е била в отпуск .Може ли бъде изготвено допълнит. споразумение за индексиране на заплата и на КАКВО ОСНОВАНИЕ за да ползва правото си на платен год. отпуск БЕЗ ДА СЕ ВРЪЩА НА РАБОТА.
Съгласно чл. 167б, ал.1 от КТ, при завръщане на работа поради изтичане на отпуск по чл. 163 - 167а или поради прекъсване на ползването му работникът или служителят има право да предложи на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното му време за определен срок или други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят завръщането му на работа. С цел да се насърчи по-успешното съвместяване на трудовите и семейните задължения на работника или служителя работодателят е длъжен да вземе под внимание предложението по ал. 1, когато съществува такава възможност в предприятието (чл. 167б, ал.2 КТ). Работникът или служителят и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение по чл. 119 и по време на ползването на отпуск по чл. 163 - 167а (чл. 167б, ал.3 КТ). То обаче ще има действие след завръщане на лицето на работа. В чл. 177, ал. 1 от КТ е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Когато в календарния месец, предхождащ предходния ползването на отпуска, не са отработени 10 работни дни е необходимо връщане без ограничение назад във времето до определяне на месец, в който има 10 отработени дни. Това означава, че когато работничката/служителката е ползвала отпуск по майчинство и непосредствено след това поиска да ползва платен годишен отпуск, за база за изчисляване на възнаграждението съгласно чл. 177 от КТ следва да се вземе последния месец назад във времето, в който има 10 работни дни, независимо колко назад във времето е този месец. Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по КТ при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата – чл. 19, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. МВ/
17-04-2015
Длъжен ли е работодателят да актуализира заплатата на държавен служител завърнал се след отпуск по майчинство в случай, че по време на отсъствието му е имало актуализации на заплатите? Може ли работодателят да откаже актуализация на основание липса на годишна атестация или липса на разполагаем бюджет?
17-04-2015
Задължително ли се издава Заповед за ползване на отпуск? Може ли представляващият фирмата да упълномощи някого да подписва тези заповеди?
17-04-2015
През м. юни 2010 г. мъжът ми беше освободен от длъжност директор по предложение на ръководството. След един месец получи инсулт и от тогава получава инвалидна пенсия. Не е постъпвал на работа в друго предприятие. От м.08.2014 г. получава пенсия за навършени години и тр. стаж. Има ли право на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ.
17-04-2015
От 23.01.2002 до 10.06.2010г. работих в Изп. агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, след което бях съкратен по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл и бях 1 година на трудовата борса. От 13.02.2014 г. отново започнах работа в ИАРА, без да съм работил другаде. Имам ли право на обезщетение от 6 м. при пенсиониране, за 10 г. прослужени в 1 предприятиe
17-04-2015
Работя в кметство. Заплатата ми се определя по тази измислена за високите длъжности Наредба за ЗСДА. Фонд РЗ е разпределен 100% и заплатите ни са от 360-450 лв./брутна/. Кога и по какъв начин ще получа увеличение на заплатата си или доп. възнаграждение от разпределение на икономията от ФРЗ като сме 3 бр. и засега никой не боледува?
17-04-2015
Работя на трудов договор на 8 часа при 5 дневна работна седмица в охранителна фирма , като заетостта ми е от 8.30 до 17.00 . Имам ли право да сключа втори трудов договор на 4 часов работен ден на 5 дневна работна седмица като портиер с работно време от 17.30 до 21.30 или 18.00 до 22.00 с друг работодател.
17-04-2015
Здравейте, В АПИС е публикувано "Указание относно зачитане на времето, прекарано в редовна военна служба, при определянето на правото на допълнително възнаграждение за продължителна работа", издадено от МТСП. Моля за съдействие с информация, кога е издадено, къде е публикувано и дали е в сила посоченото Указание. Благодаря!
17-04-2015
Здравейте, задавам въпроса за втори път. При запор от ЧСИ редно ли е сумата за обезщетение при пенсиониране на държавен служител да се включи в сумата,, върху която ще се изчислява запора?
17-04-2015
Здравейте! Времето, през което служителка е в отпуск на основание чл. 163 и чл. 164 от КТ, зачита ли се като трудов стаж при определяне на клас (%) за прослужено време? Благодаря Ви!
17-04-2015
Здравейте, зададох конкретен въпрос с "Дата на задаване на въпроса:08.4.2015 г. 22:38:18", с ясно определени конкретни дати, а получих за отговор цитиране на разпоредби от Кодекса на труда и приложимите наредби. Моля за конкретен отговор по конкретния казус.
17-04-2015
Предстои ми защита на дисертационен труд и придобиване на докторска степен.При извършването на една и съща работа като психолог в ДЦ , имам ли право въз основа на по-високата образователна степен(третата на висшето образование-докторска)и на по-висока заплата или някакво увеличение въз основа на това?
17-04-2015
Нарушение ли е изплащането на МРЗ, а не 60% от БТВ от дружество с финансови затруднения?
17-04-2015
Починал родител в събота.Може ли да се ползват два дни по чл.157 ал.1,т.3 от КТ в понеделник и вторник?
16-04-2015
Kakav e perioda za poluchavane na detski nadbavki
16-04-2015
Пенсионирах се, но не съм получила полагащите ми се 2 брутни заплати от последния работодател тъй като продаде фиктивно фирмата на един ром който е неоткриваем и естествено безпаричен. Какво мога да направя за да си получа заплатите?
16-04-2015
Дайте определение за понятието професионален опит във връзка с кандидатстване за държавен служител. Това целия професионален опит ли е или конкретно в дадена сфера? Има ли право да се изисква професионален опит в дадана сфера?
Тъй като въпросът Ви е свързан с прилагане на Закона за държавния служител, за отговор следва да се обърнете към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. МВ/
16-04-2015
Работя на половин щатна бройка. За дружеството работното време е 7 часа - тяхната отпуска е 30 раб.дни, а моето работно време е 3 часа и 30 минути и моята отпуска е 15 раб.дни. Когато съм в отпуска примерно 3 раб.дни, а нормочасовете за месеца са 20 р.д.-140ч., колко часа трябва да отработя?
16-04-2015
Здравейте, може ли служител в ДП "НКЖИ" , да сключи граждански договор за консултанска услуга.
По отношение на гражданските договори не се прилага трудовото законодателство, поради което няма пречка лицето да има сключен трудов договор и да работи по граждански договор. За повече информация можете да се обърнете към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. МВ/
16-04-2015
Здравейте! След 10 месеца правя 37 години трудов стаж ,който се изисква за пенсиониране, но ще навърша възраст-56 години.Кога трябва да си подам документи за пенсиониране?
16-04-2015
Здравейте, работодателят ми дължи 2 работни заплати мога ли да подам молба за напускане по чл.327 , след като е започнало производство за обявяването на фирмата в несъстоятелност.
16-04-2015
Относно прилагането на чл. 168 от КТ - Ако няма колективен трудов договор да разбирам ли, че на майка с две деца до 18 години не се полагат тези 2 дни за всяка календарна година.
16-04-2015
Относно прилагането на чл. 168 от КТ - Ако няма колективен трудов договор да разбирам ли, че на майка с две деца до 18 години не се полагат тези 2 дни за всяка календарна година.
16-04-2015
Въпросът ми е дали при прехвърляне на служители по чл. 123 прехвърлящото предприятие е длъжно да предаде досиетата на служителите в хартиен носител или може да стори това по електронен път чрез сканирани документи? Какви документи от досиетата трябва да се прехвърлят и какви може(трябва) да се запазят от прехвърлящото предприятие? Благодаря!
16-04-2015
Здравейте, имам следното питане относно прекратяване по чл.331 КТ. Приемаме хипотетично, че служителят се съгласява на направеното му предложение, в резултат на което му е връчена заповед, че след 20 дена договорът се прекратява на дата Х. Какво се случва ако през това време служителят е в болничен и не е на работа на дата Х? Прекратен ли ще е ТД?
16-04-2015
Бременна съм 2-ри месец.По медиц.причини се наложи да остана вкъщи 1 месец-част в болничен,част в отпуск.През цялото време продължих да работя от дома.Мога ли да поискам от работодателя и занапред да работя от дома, без да съм в болничен?На работното място съм подложена на голям стрес,всеки ден оставам до късно и си вземам работа за вкъщи.
16-04-2015
Какво е тълкуванието на "еднократен" отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ - използва се до 6 или 12 мес. през целия 3 или 4 годишен период на обучение на части, или пък че веднъж взета част от него, след това не може да се използва останалата?
Съгласно чл. 169, ал. 4 от КТ, за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Този отпуск може да се ползва както наведнъж, така и на части. Определянето му като “еднократно” означава че се полага само веднъж за една научна степен. МВ/
16-04-2015
Здравейте, бих искала да задам въпрос във връзка със спазването на графиците за отпуски. Въпроса ми е - следва ли да се извършва препланиране и съответно нов график за реално ползваните дни в случаите, когато отпуска не е ползуван точно в дните по графика, като работодателя не е възразил и е изявил своето съгласие и е издал заповед за отпуск.
16-04-2015
Здравейте, Имаме медицинска сестра в болничен.В заведението се работи на 7 часов работен ден!. Може ли другите сестри да си разделят нейната работа и да се сключи доп. споразумение по чл. 259, ал.1 от КТ с тях и да им се плати за това съвместителство? Благодаря предварително.
16-04-2015
т 11 февруари до 2 март включително съм във болнични.Можете ли да ми кажете дали за 2 март трябва да ми се изплати болничен.Като този ден е обявен за неработен,но след това се отработва на 21.03.2015.И дали е редно да се взема отпуска след като не съм отработвал на 21.03.2015 но съм бил в болничен на 2.03.2015г.
16-04-2015
Здравейте, моля за помощ предстои ми подаване на дек 1 и 6 за изплатено обезщетение по член 222 ал. 1 за периода 09,03,15г,- 09,04,15 г. не съм сигурна дали тълкувам правилно но мисля че дек.6 трябва да подам осигуровките с код. 6 и за двата месеца. Моля помогнете ми дали правилно разсъждавам в НАП Сливен получих изгонване не отговор.
15-04-2015
Моля за тълкуване на Наредба №1 от 09.04.2012г. за предст.облекло на лица от предагогическия персонал в детски градини,училища и обслужващи звена. Тази наредба отнася ли се за частните училища/детски градини?
Съгласно чл. 40б, ал. 1 от Закона за народната просвета, при изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. Тъй като Наредба № 1 от 09.04.2012 г. е издадена от Министерство на образованието и науката, за отговор по поставения въпрос следва да се обърнете към МОН. МВ/
15-04-2015
Замествам отсъстващ началник отдел по чл. 259 ,ал. 1 от КТ. По същото време изпълнявам и своята длъжност. Допълнителното труд. възнаграждение по изр. 2-ро на ал. 1 върху моята основна заплата или върху тази за длъжността, която изпълнявам ще бъде?
15-04-2015
Допусната е грешка при нанасяне на трудовия стаж в правоъгълния печат при оформяне на трудовата книжка, какво трябва да се направи в случая и от кого?
15-04-2015
Учител-лектор назначен на втори трудов договор за 276 лекторски часа от 16.09.2014 до 30.06.2015 г. какъв трудов и осигурителен стаж ще има и как се изчислява колко дни и размер ще бъде обезщетението му по чл.224 от КТ за неизползван платен отпуск
От запитването е видно, че с лицето е сключен трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ за времето от 16.09.2014 г. до 30.06.2015 г. В чл. 10, ал. 2 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че, за времето от 1 януари 2009 г. трудовият стаж на лицата по ал. 1 се зачита съобразно работното време, определено с трудовия договор. В случай, че продължителността на работното време, определено с трудов договор, е 4 или над 4 часа на лицето се зачита пълен трудов стаж (чл. 355, ал. 2 КТ). Ако продължителността на работното време, определено с трудов договор, е по-малко от 4 часа, то времето, което се признава за трудов стаж по такъв договор, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 224, ал.1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск правото на който не е погасено по давност. Точните изчисления се извършват от работодателя. Трудовият стаж по трудовия договор за допълнителен труд не се вписва в трудовата книжка. За него работодателят издава обр. УП-3. Според чл. 38, ал. 14 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за времето след 1 януари 2009 г. осигурителният стаж на лекторите преподаватели се зачита по чл. 9 от Кодекса за социално осигуряване съобразно сключения договор. За повече информация се обърнете към съответното ТП на НОИ. МВ/
15-04-2015
Имат ли право докторантите в задочна форма на обучение на платения отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ?
Ако лице работи по трудово правоотношение, съгласно чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" – 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Както е видно от разпоредбата, право на този вид отпуск имат лицата зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка. От запитването е видно, че лицето е докторантура – задочна форма на обучение, поради което ще има право на отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ. Този вид платен отпуск (по чл. 169, ал. 4 от КТ) е отпуск полагащ се на специално правно основание, поради което считаме, че лицето няма да има право на отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ. ЯР/
15-04-2015
Поради намаляване размера на допълнителния отпуск/отпада работа при специфични условия/ трябва ли да се сключва допълнително споразумение към ТД за тази промяна
Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) регламентира правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки. Право на този вид отпуск имат работниците и служителите, които извършват видовете работи, определени в чл. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. Според чл. 66, т. 5 от КТ, трудовият договор съдържа данни за страните и определя размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски. В чл. 119 от Кодекса на труда изрично е предвидено, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). Предвид изложеното в запитването мнението ни е, ч тъй като допълнителните платени годишни отпуски се договарят в трудовия договор, за промяната с работниците/служителите следва да се подпишат споразумения по реда на чл. 119 от КТ. МВ/
15-04-2015
Придобивам право на пенсия за осигурителен стаж и възраст със 17г.тр.стаж при настоящия работодател 2009г.бях уволнен и 2010г възстановен от съда на работното ми място.през това време сключих ТД с др.работодател за да съм на БТ.В Тр.книжка уволнението ми е заличено и трудовият ми стаж стана без прекъсване.Имам ли право на 6 РЗ по КТ - 222(3)?
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изискването за 6 брутни заплати е не само лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работило при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че в периода от уволнението до възстановяването Ви на заеманата преди уволнението длъжност сте работил при друг работодател по смисъла на § 1 от ДП на КТ, мнението ни е, че при прекратяване на трудовия договор, след като сте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще имате право на обезщетение от 2 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
15-04-2015
Здравейте, След четири месеца ми предстои пенсиониране поради навършване на възраст и стаж. Работя в държавно училище от 5г.6м., преди това- в частно училище 9г., а преди частното работех в държавни училища. Имам ли право на 8 заплати при пенсиониране?
15-04-2015
при трудов стаж само една година мога ли да изляза платена борса
15-04-2015
Работя от 3 години на граждански договор, както е общата практика в страната. Новият ми работодател иска да удостоверя трудов стаж и професионален опит, за да ме назначи. Как мога да докажа своя стаж при положение, че НОИ не издава осигурителни книжки за работа по граждански договор?
15-04-2015
Задавам въпроса си за трети път ?Моля за компетентен отговор на въпроса : Лице назначено на постоянен трудов договор с дете на 3 год. от София - Може ли работодателят да ме изпрани да работя на обект на морето за 1-2 месеца ? Предварително Ви благодаря!
От запитването не става ясно на какво основание работодателят Ви изпраща да работите на морето. Съгласно чл. 120, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя – ал.2 на чл. 120 от КТ. Както е видно от съдържанието на ал.1, “възлагането на друга работа”може да бъде в предвидените случаи и до 45 календарни дни общо през календарната година, независимо дали тези дни ще бъдат използвани наведнъж от работодателя или на части. Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини. Съгласно чл. 267, ал. 3 от КТ за времето, през което работникът или служителят е изпълнявал друга работа поради производствена необходимост, той получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа, но не по-малко от брутното възнаграждение за основната му работа. Тази разпоредба урежда заплащането на трудово възнаграждение именно в случаите на временно изменение на мястото и характера на работата от страна на работодателя при производствена необходимост – хипотезата на чл. 120 от КТ. Съгласно чл. 121, ал.1 от КТ, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Според ал. 2 на чл. 121 от КТ, командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя – ал.2 на чл. 121 от КТ. В чл. 310 от КТ е предвидено, че работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие. За изясняване на случая можете да се обърнете към инспекция по труда по седалището на работодателя. МВ/
15-04-2015
Защо все още нямам отговор на въпроса, зададен на 02.04.2015?
15-04-2015
Работник е на график - 40 ч седмично.Същият не се е явил на две последователни дежурства. ВРИД управител се е свързала с него по телефона и е заявил, че повече няма да работи. Започнал е работа при друг работодател на 4 ч. Адресът му е сменен. Как да поискам обяснение, достатъчно ли е докладната на ВРИД, как да връча заповедта за освобождаване?
15-04-2015
Какво означава уговорено месечно трудово възнаграждение?
Съгласно чл. 66, т. 7 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Както е видно от разпоредбата, трудовото възнаграждение се договаря в трудовия договор, подписан от страните по трудовото правоотношение или допълнително споразумение към него. В чл. 4, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ е предвидено, че основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. При прилагането на сделни форми и системи на заплащане на труда тя следва да съответства на 100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми. С колективен или индивидуален трудов договор не може да се заменя основната работна заплата или части от нея с допълнителни или други възнаграждения и плащания – ал. 2. Основната работна заплата се определя на основата на оценка и степенуване на работните места и длъжностите и се договаря в трудовия договор между страните по трудовото правоотношение – ал. 3. Според ал. 4 при оценката на работното място се отчитат: 1. сложността на труда; 2. отговорността на труда; 3. тежестта на труда; 4. параметрите на работната среда. Според чл. 5, ал. 1 от НСОРЗ, размерите и/или механизмите за формиране на основната работна заплата се договарят в колективен трудов договор и/или от страните по индивидуалното трудово правоотношение и се включват във вътрешните правила за работната заплата на предприятието. В колективен трудов договор могат да се договарят и начални основни заплати по професии и длъжности – ал. 2. В бюджетните организации и дейности максималните стойности и/или диапазонът на основните заплати по длъжностни нива се определят с нормативен акт – ал. 3. МВ/
14-04-2015
Детска учителка съм.След ползването на 2 години майчинство работодателят ми отказва да ползвам целия натрупан платен отпуск до момента.Има ли право на това ? Какво ще стане с неиползвания отпуск , ако е така?Какво бите ме посъветвали в тази ситуация? Благодаря предварително са съдействието ви.
Съгласно чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, от КТ правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му (чл. 176а, ал. 2 КТ). Това ще рече, че ако сте върнали на работа през 2015, Вие ще можете да ползвате платения си годишен отпуск за двете години в които сте била в – отпуск поради бременност, раждане и осиновяване (чл. 163 от КТ) и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (чл. 164 от КТ) до края на 2017 г. (освен ако не попаднете отново в хипотезата на чл. 176, ал. 4 от КТ). В чл. 172 от КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага, т.е. за да можете да ползвате целия си натрупан платен годишен отпуск до момента наведнъж (или на части) е необходимо изричното писмено съгласие на работодателя. Ако описания по-горе отпуск не ви бъде разрешен до края на 2015 г., то Вие бихте могли да го предвидите в графика на отпуските за следващата календарна година. При това положение, след утвърждаването му, ще е налице и една допълнителна увереност във Вас за ползването му – чл. 173, ал. 8 от КТ, която предвижда, че работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 1, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. ЯР/
14-04-2015
Здравейте! При въведено сумирано изчисляване на работното време и представен болничен лист за дните 10.04.2015 до 15.04.2015, дължи ли работодателят обезщетение за неработоспособност за дните, които са неработни? (10.04 и 13.04). А за съботно - неделните смени? Благодаря предварително, Борис Петров
Съгласно чл. 40, ал. 5 от кодекса за социално осигуряване, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
14-04-2015
Започнах работа като пазач и ще работя по 12 часа от 18.00-06.00 почивка 36 часа на сумирано изчисляване какво трчбва да ми плащат допълнително от работната заплата
14-04-2015
Лице, работещо при сумирано изчисляване на работното време. На 02.03.2015 г. е работило първа смяна - 7 часа. Начислен работа в почивни дни - 7 часа. От 04.03.2015 г. е прекратено труд.прав.. Следва ли за 02.03..2015 г. да има начислена пропорционално и основна заплата.
14-04-2015
Може ли да бъде назначен учител в детска градина, който е неправоспособен с образователна квалиф. степен-средно образование с ОРЗ-318лв.(под минималната работна заплата),при 8 часов работен ден, на основание ВПРЗ на детското заведение, в които е записано, че неправоспособен кандидат получава 60% от 530лв(от мин. основна заплата на младши учител).
Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда /КТ/, при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. С длъжностната характеристика се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовия договор. В нея обикновено се посочват и кода по НКПД, образователните и квалификационни изисквания за заемане на длъжността. Всеки работодател сам изготвя длъжностна характеристика за съответната длъжност. В щатното разписание както и в длъжностната характеристика задължително се вписва необходимото образование за заемане на длъжността. Разпоредбата на чл. 74, ал.1 от КТ установява, че трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен. Трудовият договор се обявява за недействителен от съда. Според чл. 74, ал. 5 КТ страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде обявена и решението за обявяването й не бъде връчено на страните. С член единствен, ал. 1 и 2 на ПМС № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ, бр. 105/2014 г.) от 1 януари 2015 г. се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв. и на минималната часова работна заплата 2,20 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица, а от 1 юли 2015 г. - нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 380 лв. и на минималната часова работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 и 2 се определя за пълен работен месец (ал. 3). За повече информация можете да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
14-04-2015
РАБОТА-ЛИ4ЕН,АСИСТЕНТ-ПОЛАГА,НИ,СЕ,ОТПУСКА-БОЛНИ4ЕН-НО-ЗА-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ЗАКОН,НАМА-НИТО,ПЛАХТАТ-ОТРАБОТЕНОТО-ВРЕМЕ-РАБОТИМ-БЕС-ПАРИ-КАДЕ-Е-ЗАКОНА-
13-04-2015
Здравейте, преди три месеца уволних служител на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ ,след което се оказа,че другият който е останал,трябва да отсъства за по-дълъг период /процедури „инвитро“/.Поради това се налага да „върна“ работното място и да назнача нов човек.Нарушавам ли „Кодекса на труда“ по някокой от членовете и ако да каква е санкцията?
Според разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при намаляване на обема на работата. „Намаляване обема на работа” е намаляване на количеството произведена продукция, спаднал обем на стокооборота и др. Когато е налице намаляване на обема на работа, работодателят по своя преценка може да прекрати трудовите договори на част от персонала. Няма пречка работодателят да сключи трудов договор с друго лице, ако счита, че обемът на работата се е увеличил. Дали работодателят е нарушил разпоредбите на Кодекса на труда се преценява от съда по повод на трудов спор. МВ/
12-04-2015
Охранител със сключен трудов договор за работа само нощни смени от 22.00 до 6.00 часа , необходимо ли е да се приравнява с коефицент нощния труд към дневен, след като неработи през деня. Лицето получава допъл.възнаграждениеза полагане на нощен труд по 0.25 лева на час съгласно Наредбата.
Когато трудовия договор на лицето е сключен за работа само през нощта, нощните часове не се превръщат в дневни. МВ/
10-04-2015
Договорът ми е прекратен по чл. 328 от КТ. Регистрирана съм в Бюрото по труда и в НОИ в следствие на което взимам обещетение. Моля , Ви кажете ми по кой член от КТ трябва да бъде трудовият ми договор, за да не се налага да прекратявам регистрациите си в Бюрото по труда и НОИ?
10-04-2015
Здравейте,бих искал да запитам,когато работодателя ти отнеме съботния ден като почивен,какви са законовите начини по кодекса за компенсиране?И възможно ли е да се дава ден ,като бъдеща компенсация,без определена дата?
В чл. 153, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. Съгласно чл.153, ал.4 от КТ, за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. От разпоредбата е видно, че за да има право работникът или служителят на почивка през следващата седмица в посочения по-горе размер, той следва да е положил труд в двата дни от седмичната почивка. В случай, че извънредният труд е положен само в един от двата почивни дни, работникът или служителят няма право на почивка. Правото на почивка не е свързано с продължителността на положения извънреден труд, поради което и на положилите извънреден труд в двата почивни дни с продължителност по-малка от половината на установеното за тях работно време, следва да се осигури почивка през следващата работна седмица. В чл. 15, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че в случаите по чл. 153, ал. 4 КТ в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа. Според чл. 262 от КТ, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от Кодекса на труда е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. МВ/
10-04-2015
Благодаря за отговора но не е проблем 3-те дни за работодател. Знам,че се изплаща болничния от НОИ. От броенето на тези 30 дни се ориентирам как да начисля обезщетението по чл.222 ал.1от КТ.
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия или им е изплатено обезщетение за оставане без работа. От това следва, че обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ се изплаща след изтичане на отпуска за временна неработоспособност. КС
10-04-2015
НЯМА НИТО ЕДИН ТЕЛЕФОН НА КОЙТО ДА ПОДАДЕМ СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ ПО ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, А ИМЕННО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА РАБОТА В ОФИЦИАЛЕН ДЕН /10.04.2015
Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда (КТ) цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Ако считате, че Вашият работодател нарушава трудовото законодателство следва да сигнализирате инспекцията по труда. Уведомяваме Ви, че контролните органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство. В рамките на своята компетентност контролните органи имат право да посещават по всяко време предприятията и другите места, където се извършва работа, да изискват от работодателя обяснение и представяне на всички необходими документи, книжа и сведения във връзка с упражняването на контрола, да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност, включително и данни за заплащането на труда. МВ/
10-04-2015
Лице, излиза в неплатен отпуск и се явява на конкурс. Печели конкурса и сключва споразумение на основание чл. 107, във връзка с чл. 89. Трябва ли в споразумението да се цитира чл. 111, тъй като лицето няма прекратен основен договор. Как е правилно да се постъпи? СПЕШНО!
10-04-2015
Кога се изплаща обещетение по чл 222 ал 1 от КТ на жена в отпуск за раждане и майчинство? Трудовото правоотношение е прекратено по чл 328 ал1,т1 в периода след изтичане на 135 дни, за които има представени болнични листове. Т.е. прекратено е в периода 135-410 дни. Кога се дължи - от датата на прекратяване 11 март или след изтичане на 410 дни?
09-04-2015
Здравейте, исках да попитам дали човек с Нелково решение за инвалидност 50% има право да не му се одържа ДОД от месечната заплата, която е 640 бруто?
За информация по поставения въпрос се обърнете към Националната агенция за приходите. КС
09-04-2015
Следва ли през 2015г. да се счита за погасен по давност платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168, ал.1 от КТ за 2012г., след като чл. 168, ал. 4 от КТ препраща към чл. 176 от КТ за правилата за отлагане, но не и към чл. 176а от КТ - за погасяването по давност, което изиочно е посочено, че важи само за платения годишен отпуск. Благодаря!
09-04-2015
Назначена на постоянен договор с дете на 3 г.от София-може ли работодателят да ме изпрати да работя на морето?
От запитването не става ясно на какво основание работодателят Ви изпраща да работите на морето. Съгласно чл. 120, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя – ал.2 на чл. 120 от КТ. Както е видно от съдържанието на ал.1, “възлагането на друга работа”може да бъде в предвидените случаи и до 45 календарни дни общо през календарната година, независимо дали тези дни ще бъдат използвани наведнъж от работодателя или на части. Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини. Съгласно чл. 267, ал. 3 от КТ за времето, през което работникът или служителят е изпълнявал друга работа поради производствена необходимост, той получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа, но не по-малко от брутното възнаграждение за основната му работа. Тази разпоредба урежда заплащането на трудово възнаграждение именно в случаите на временно изменение на мястото и характера на работата от страна на работодателя при производствена необходимост – хипотезата на чл. 120 от КТ. Съгласно чл. 121, ал.1 от КТ, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Според ал. 2 на чл. 121 от КТ, командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя – ал.2 на чл. 121 от КТ. В чл. 310 от КТ е предвидено, че работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие. За изясняване на случая можете да се обърнете към инспекция по труда по седалището на работодателя. МВ/
09-04-2015
Здравейте, моят въпрос е може ли работодател да изпрати служител с 3 год. дете на 480 км за един месец
От запитването не става ясно на какво основание работодателят изпраща лицето на 480 км. Съгласно чл. 120, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя – ал.2 на чл. 120 от КТ. Както е видно от съдържанието на ал.1, “възлагането на друга работа”може да бъде в предвидените случаи и до 45 календарни дни общо през календарната година, независимо дали тези дни ще бъдат използвани наведнъж от работодателя или на части. Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини. Съгласно чл. 267, ал. 3 от КТ за времето, през което работникът или служителят е изпълнявал друга работа поради производствена необходимост, той получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа, но не по-малко от брутното възнаграждение за основната му работа. Тази разпоредба урежда заплащането на трудово възнаграждение именно в случаите на временно изменение на мястото и характера на работата от страна на работодателя при производствена необходимост – хипотезата на чл. 120 от КТ. Съгласно чл. 121, ал.1 от КТ, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Според ал. 2 на чл. 121 от КТ, командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя – ал.2 на чл. 121 от КТ. В чл. 310 от КТ е предвидено, че работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира съответната инспекция по труда. МВ/
09-04-2015
Добър ден, имам въпрос за давността при платен отпуск. От септ.2011г.съм в болнични, майчинство, отпуск за отглеждане на дете и към септ.2015г ще се явя на работа. Ще имам натрупан платен отпуск от 2011 до 2015 включително. Каква е давността на отпуска по год.,в какъв ред да се ползва? Първо 2015 и след това 2011,12... или др. последователност?
Съгласно чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, от КТ правото на работника или служителя за ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му (чл. 176а, ал. 2 КТ). Това ще рече, че ако се върнете на работа през септември 2015, Вие ще можете да ползвате платения си годишен отпуск от/за 2011 до 2015 г., който Ви се полага, при условията на КТ до изтичането на двете години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му (причината е отпаднала през 2015 г.), или с други думи до края на 2017 г. Преценката за реда на ползване на полагащия Ви се платен годишен отпуск е Ваша. Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 173, ал. 6 от КТ, която предвижда, че платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя. ЯР/
09-04-2015
В КТД на предприятието е договорен по-голям размер на платения год.отпуск по чл.155, ал.4 от КТ -30 работни дни. Колко дни платен год.отпуск има право да ползва работник по чл.319 от КТ – 30 или 36? Благодаря!
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Имайки предвид направеното от Вас запитване и посочените в него обстоятелства, е необходимо да се отбележи, че съгласно чл. 319 от КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. В случай, че попадате в хипотезата на чл. 319 от КТ, то разполагате с не по-малко от 26 работни дни за съответната календарна година. Имайки предвид броя дни платен годишен отпуск, който сте посочили, то изискването на чл. 319 от КТ е изпълнено. С оглед на това, посочените във Вашето запитване обстоятелства и цитираните разпоредби, Вие би следвало да разполагате с 30 дни платен годишен отпуск (на основание подписания КТД) за съответната календарна година. ЯР/
09-04-2015
Здравейте, работя в гр. София /държавен служител/.Във връзка с работата ми се налага да ме командироват понякога /за един ден/ до съседния град ,в който живея, но не ми изплащат командировъчни разходи. Правилно ли е това?
09-04-2015
Здравейте! Предстои лице работещо по ЗДСл да се пенсионира. На лицето е наложен запор. Следва ли да се направи удръжка за запора от обезщетението, което ще се изплати за пенсиониране по реда на чл.106, ал.3 от ЗДСл?
09-04-2015
Има ли формула, по която се изчислява дължимото обезщетение по чл. 224 ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовия договор.
В разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. Това обезщетение се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение, а именно – за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. ЯР/
09-04-2015
Кмет съм на с.Х, с допълнително споразумение общинският кмет ми повиши основната заплата, но престана да ми начислява процент за прослужено време, въпреки че в анекса изрично е посочил, че другите условия по осн.договор си остават непроменени (в осн.договор имам клауза за ДТВ за придобит трудов стаж). В такъв случай работодателят в нарушение ли е?
08-04-2015
При полаган труд при подневно изчисляване на работното време, с почивни дни събота и неделя, намира ли приложение разпоредбата на чл 153, ал. 4 от КТ в случая на Великденските празници от 10 до 13 април ако съм полагал извънреден труд в петък, събота и понеделник, или трябва задължително да съм работил и неделя, който принципно ми е почивен ден?
Нормалната продължителност на работното време е установена в чл. 136 от Кодекса на труда (КТ). Според чл. 136 , ал.1, 3 и 4 от КТ, работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. В чл. 153, ал. 1 от КТ е предвидено, че при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. Съгласно чл.153, ал.4 от КТ, за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. От разпоредбата е видно, че за да има право работникът или служителят на почивка през следващата седмица в посочения по-горе размер, той следва да е положил труд в двата дни от седмичната почивка. В случай, че извънредният труд е положен само в един от двата почивни дни, работникът или служителят няма право на почивка. Правото на почивка не е свързано с продължителността на положения извънреден труд, поради което и на положилите извънреден труд в двата почивни дни с продължителност по-малка от половината на установеното за тях работно време, следва да се осигури почивка през следващата работна седмица. В чл. 15, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че в случаите по чл. 153, ал. 4 КТ в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа. Според чл. 262 от КТ, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от Кодекса на труда е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. МВ/
08-04-2015
Получих покана по чл.193ал.1от КТ .Отправила съм своите писмени обяснения.Какво може да последва
Дисциплинарно наказание по Кодекса на труда (КТ) се налага в случаите на виновно неизпълнение на трудовите задължения от страна на работника или служителя, което представлява нарушение на трудовата дисциплина. Съгласно чл. 188 от КТ, дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. При определяне на дисциплинарното наказание работодателят следва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя (чл. 189 от КТ). Работодателят, с оглед нарушението, преценява какво наказание ще наложи на работника или служителя. Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства (чл. 193, ал. 1 от КТ). От горното е видно, че ако работодателят прецени може и да не наложи дисциплинарно наказание. ЯР/
08-04-2015
Каква е процедурата за назначаване на трудов договор на чужденец (виетнамец)? Пребивава в България от много години и има разрешение за постоянно пребиваване.
08-04-2015
Каква е процедурата за назначаване на трудов договор на чужденец (виетнамец)? Пребивава в България от много години и има разрешение за постоянно пребиваване.
08-04-2015
Оказва ли влияние върху размера на пенсията ползването на дългосрочни болнични непосредствено преди пенсиониране? Благодаря.
Съгласно чл. 70а, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на законоустановен отпуск, се вземат предвид за времето на отпуск поради временна неработоспособност, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване - доходът, от който е изчислено обезщетението. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
08-04-2015
Упражних правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 12.01.2015г. без да прекратявам трудовото си правоотношение. Сега отправих предизвестие за прекратяване което е три месеца за длъжността която изпълнявам. Полага ли ми се обезщетение по чл. 222ал.3 КТ след прекратяване на трудовия договор .
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено, обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се дължи, но към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, т.е. имате право на това обезщетение при прекратяване на трудовия Ви договор след изтичане на срока на предизвестието. ЯР/
08-04-2015
Упражних правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 12.01.2015г. без да прекратявам трудовото си правоотношение. Сега отправих предизвестие за прекратяване което е три месеца за длъжността която изпълнявам. Полага ли ми се обезщетение по чл. 222ал.3 КТ след прекратяване на трудовия договор .
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено, обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се дължи, но към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, т.е. имате право на това обезщетение при прекратяване на трудовия Ви договор след изтичане на срока на предизвестието. ЯР/
08-04-2015
При изяви на читалищни дейци в мероприятия в почивни дни как се определя и заплаща труда- като компенсация или извънреден при нормално работно време от понеделник до петък по осем часа.
Нормалната продължителност на работното време е установена в чл. 136 от Кодекса на труда (КТ). Според чл. 136 , ал.1, 3 и 4 от КТ, работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. В чл. 153, ал. 1 от КТ е предвидено, че при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. Съгласно чл.153, ал.4 от КТ, за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. От разпоредбата е видно, че за да има право работникът или служителят на почивка през следващата седмица в посочения по-горе размер, той следва да е положил труд в двата дни от седмичната почивка. В случай, че извънредният труд е положен само в един от двата почивни дни, работникът или служителят няма право на почивка. Правото на почивка не е свързано с продължителността на положения извънреден труд, поради което и на положилите извънреден труд в двата почивни дни с продължителност по-малка от половината на установеното за тях работно време, следва да се осигури почивка през следващата работна седмица. В чл. 15, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че в случаите по чл. 153, ал. 4 КТ в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа. Според чл. 262 от КТ, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от Кодекса на труда е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. МВ/
08-04-2015
Работя на трудов договор в научна организация на 4 часов работен като доцент. Притежавам образователна и научна степен доктор. Въпросът ми е следният: В какъв размер ще получавам възнаграждението си за "доктор" при 4 часов работен ден. В пълен размер -120 лв. при 8 ч.раб.ден или 60 лв.при 4 ч.р.ден. Кое е нормативното основание?
08-04-2015
Здравейте, искам да попитам каква категория е трудът, полаган на длъжност "Оранжерист" за периода 7.4.1982г. до 9,1,1985 г.?
За информация по този въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
08-04-2015
Учителка,назначена от 11.09.13г. ,която преди да дойде в нашето у-ще има стаж за периода 01.04.2007-10.09.2013 г.като възпитател в Дом за деца,лишени от родителска грижа. Следва ли този стаж да се зачита за учителски и да се начислява на лицето допълн.трудово възнаграждение за придобит тр.стаж и професионален опит?
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ. Ако работодателят неправилно e лишил от допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, то работникът/служителят има право да се обърне към съда. По въпроса за зачитане на това време за педагогически (учителски) стаж можете да се обърнете към Министерство на образованието и науката. ЯР/
08-04-2015
Назначихме жена на длъжност чистач от 01.02.2013 г. като същата перди това е работила като печатар и шивач. Трябва ли трудовият й стаж, преди 2013 г. да се отчита за определяне на размера на допълнително трудово възнаграждение за придобит тр.стаж и професионален опит?
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ. Ако работодателят неправилно e лишил от допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, то работникът/служителят има право да се обърне към съда. ЯР/
07-04-2015
Работя, като директор на училище и имам граждански договор със сдружение с нестопанска цел за изпълнение на длъжността координатор по проект по ОП"РЧР". Когато съм командирован като директор, по време на командировката, мога ли да работя по гражданския договор извън времето по чл.3 ал.1 и ал.2 от Наредбата за командировките в страната?
За гражданските договори не се прилага трудовото законодателство, поради което въпросът следва да отправите към Министерство на образованието и науката. МВ/
07-04-2015
Длъжен ли е работодателят да актуализира заплатата на държавен служител завърнал се след отпуск по майчинство в случай, че по време на отсъствието му е имало актуализации на заплатите? Може ли работодателят да откаже актуализация на основание липса на годишна атестация или липса на разполагаем бюджет?
07-04-2015
Здравейте, При прехвърляне на работници и служители по чл. 123 КТ, какви документи от досието на работника трябва да бъдат предадени на предприятието правоприемник, респективно, какви документи могат да бъдат запазени в архивите на предаващото предприятие? Предварително много ви благодаря.
07-04-2015
Самоосигурявам се като работещ собственик в ООД. Предстои ми майчинство. Планирам да замина за чужбина 3 месеца преди раждането и да се върна в България 3 месеца след раждането. Имам ли право на обезщетение за бременност и майчинство и ако имам, как трябва да е документирано?
За информация по този въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
07-04-2015
Пидобивам право за пенсия по старост на 25.04.2015г,2009г бях неправомерно уволнена и въстановена на старото си място,ЛС ми заличи в Т.книжка уволнението.Изплатиха ми РЗ и осигуровките През това време имам ТД за 5 дни.Имам ли право на 6 РЗ по КТ.ЛС казва че нямам тъй като съм имала прекъсване на стажа?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изискването за 6 брутни заплати е не само лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работило при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че в периода от уволнението до възстановяването Ви на заеманата преди уволнението длъжност сте работила при друг работодател по смисъла на § 1 от ДП на КТ, мнението ни е, че при прекратяване на трудовия договор, след като сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще имате право на обезщетение от 2 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
07-04-2015
Здравейте, на 26.3.2015 г., в 15:54:51 Ви зададох въпрос относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по допълнителните трудови договори. Кога ще получа отговор?
07-04-2015
Желая да се възползвам от правото си да се пенсионирам без да прекратя трудовия си договор. Трябва ли да подавам молба? Или как да уведомя работодател ми, че се пенсионирам, но оставам на работа. Благодаря Ви.
07-04-2015
Работя в общинска администрация на два трудови договора, по 4 часа, като и на двата не съм държавен служител В структурата на общинска администрация и двете ми длъжности са в категорията дофинансирани от общинския бюджет. В случая имам ли право на клас за прослужено време и какво е основанието?
В чл. 107а от Кодекса на труда са посочени допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Съгласно ал. 13 от него допълнителните възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, са: 1. допълнително възнаграждение за нощен труд; 2. допълнително възнаграждение за извънреден труд; 3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници; 4. допълнително възнаграждение за времето на разположение; 5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати. В ал. 16 на чл. 107а от КТ е изрично посочено, че на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този кодекс. В други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на служителите. ЯР/
07-04-2015
Имаме служител, назначен на срочен трудов договор по чл.68 ал.1 т.1 от КТ, за срок от една година. След изтичането му, можем ли да го продължим на същото основание за още една година? Може ли това да стане с допълнително споразумение, а не с нов трудов договор.
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. В ал. 4 на чл. 68 от КТ е залегнало, че по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. В т. 8 на § 1 от Допълнителни разпоредби на КТ е предвидено, че по смисъла на този кодекс "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. ЯР/
06-04-2015
Трудов договор по чл.114 може ли да е за повече от 5 работни в месеца?
Съгласно чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Не е възможно сключването на трудов договор по чл. 114 от КТ за всичките работни дни от месеца. Разпоредбата е изрична: „Трудов договор за работа през определени дни от месеца“. Определените в трудовия договор работни дни от месеца могат да бъдат точно 5, под 5 или над 5, но не могат да бъдат всички работни дни от месеца. Продължителността на работното време през определените дни може да бъде както пълна – за 8 часа, така и непълна (напр. за 4 или 5 часа и др.). ЯР/
06-04-2015
Работя в държавна администрация на регионално ниво, до сега можеше да ползваме плаващото работно време за да вземаме децата си от училище, имам първокласник. Министерството разрешава но директора тук ни забранява. Има ли право директора да ни забрани при условие, че закона го разрешава.Какви са ни правата.
06-04-2015
Увеличени заплати на персонала от 01.01.2015 г. Лице, е било в отпуск за временна неработоспособност и се връща на работа на 02.04.2015 г. От коя дата трябва да му се увеличи заплатата и дължи ли му се доплащане, ако е от 01.01.2015 г.?
06-04-2015
Здравейте, имаме мед. сестра в болничен. Може ли другите медицински сестри от същото отделение да си разделят нейната работа и да се сключи доп. споразумение по чл. 259, ал.1 от КТ с тях и да им се плати за това съвместителство? Благодаря предварително.
Заместването на отсъстващ работник или служител от друг работник или служител на работодателя е уредено в чл. 259 КТ. Съгласно чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. Заместването се извършва със съгласието на работодателя и работника/служителя, изразено в писмена форма (чл. 259, ал. 3), като страните сключват трудов договор, за който се подава уведомление до НАП по Наредба № 5 от 29.12.2002 г. Мнението ни е, че няма пречка работата на отсъстващата медицинска сестра да се разпредели между няколко мед. сестри при спазване на цитираната разпоредба. МВ/
06-04-2015
Във връзка с правото на служителя и задължението на работодателя за изплащане на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ - откъде работодателя може да получи информация дали служител вече не е получил обезщетение при ранно пенсиониране, ако такава информация не му е дадена от служителя.
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обстоятелството, че става въпрос за ранно пенсиониране не е от значение. С оглед на горното и императивната разпоредба на чл. 222, ал. 3 от КТ, може да се направи обосновано предположение, че обезщетението по този ред е получено (в противен случай работникът/служителят има право да отнесе въпроса пред съответния съд). Съгласно горепосочената разпоредба – изречение второ „Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж“. Имайте предвид и разпоредбата на чл. 349, ал. 1, т. 10 от КТ, която предвижда, че в трудовата книжка се вписват данни за работника или служителя за изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. ЯР/
05-04-2015
Вярно ли е ,че при нощна смяна от 22.00 до 5.00 срещу празник се заплащат 5 часа по 200 процента?
05-04-2015
На 12.122014 г имам заповед за пенсиониране поради навършването на стаж и възраст като гл. експерт.- считано от 30.12. 2014 г. На 19.12 Заповед за назначаване на същзта длъжност считано от 5.1. 2015 г. Упражняване на Правото ми за пенсия, т. пенсия ще ми бъде отпусната считана от 22. 02.2015 г. Може ли да бъда уволнена по т 6, ал. 1 чл 106 ЗЗДС
Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато служебното правоотношение е възникнало след като назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на пенсия. Тъй като става въпрос за прилагане на Закона за държавния служител, за повече информация се обърнете към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. МВ/
05-04-2015
Здравейте, Ако трудовият договор е прекратен на основание чл. 331 от КТ. Лицето след като се регистрира в БТ - на какво обезщетение ще има право- на пълна борса съгласно стажа и бр. заплата или на 4месеца и 7,20 на ден?
Съгласно чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. Видно е, че разпоредбата не препраща към чл. 331 от КТ, поради което лицето ще има право на парично обезщетение за период, взависимост от продължителността на осигурителния си стаж и в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. КС
04-04-2015
Как се изчислява времето за срока на изпитване на договор сключен във връзка с чл.70 от КТ,при въведено СИРВ – в календарни дни или се пресмятат действително отработените дни,докато се достигне нормата на договорения срок ?
Съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Обстоятелството, че работодателят е установил сумирано изчисляване на работното време не е меродавно, като изпитателният срок следва да изтече след изтичане на определения в трудовия договор период, но не повече от 6 месеца съгласно разпоредбите на КТ. В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. ЯР/
04-04-2015
10 години съм работил като шофьор в 1 фирма.Тази година се наложи да я напусна и започнах работа в друга на същата позиция-шофьор. В трудовия ми договор обаче пише,че имам трудов стаж-00г.00м. 00д. и професионален стаж-00г., 00м., 00д. Законно ли е това? Как трябва да постъпя, ако вече не работя в тази фирма? Предварително Ви благодаря.
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ. Ако считате, че работодателят неправилно Ви лишава от допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, то налице е трудов спор, като за решаването му следва да се обърне към съда. За посочените обстоятелства може да сигнализирате и в съответната инспекция по труда. ЯР/
04-04-2015
На 02.10.2014г. сключих трудов договор по чл.67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70 , срок до 01.04.2015г. със срок на предизвестие от два месеца. Законосъобразен ли е този договор? На 01.01.2015г. подписах доп. спор. на основание чл.119, отново с чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 70, срок 01.04.2015г. Законно ли е това,невалиден ли е договора?
Съгласно чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/, по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.- т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби на КТ. Трудовият договор ще се счита като договор, сключен за неопределено време, ако не са налице посочените по-горе изключения към момента на сключването му. В случай, че са налице посочените по-горе изключения, сключеният срочен трудов договор може да се поднови само един път. Следващият срочен трудов договор ще се смята за сключен за неопределено време по силата на цитираната по-горе разпоредба. Според чл.67, ал. 1 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл.70, ал.1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл.67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. В договора по ал. 1 на чл. 70 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни – ал. 2 на чл. 70 от КТ. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. При прекратяване на посоченото основание, закрилата при уволнение, предвидено в чл. 333 от КТ не намира приложение. В случай, че договорът е сключен като срочен трудов договор, съгласно чл. 325, т. 3 от КТ същият се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие. Извън горното трудовият договор може да бъде прекратен на останалите основания, предвидени в КТ. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 6 от КТ с трудовия договор страните (работодател и работник/служител) определят еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. Съгласно разпоредбата на чл.326, ал.2 от КТ, срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. При спор относно продължителността на договорения срок на предизвестие (волята на страните), както и дали договорът е „валиден“, компетентен да се произнесе е съдът. Ако считате, че работодателят Ви нарушава трудовото законодателство, можете да сигнализирате и съответната инспекция по труда. МВ/
04-04-2015
Може ли работодател да ме уволни дисциплинарно, ако договорът ми е по чл.67, ал.1 , т . 2 във връзка с чл. 70, със срок до 01.04.2015г. и фиксирано предизвестие от 2 месеца? 1 седмица преди 01.04.2015 г. съм подал молба за напускане.
От запитването е видно, че сте депозирал до работодателя си молба за прекратяване на трудовия договор. До прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява трудовите си задължения. Дисциплинарното уволнение е вид дисциплинарно наказание, което работодателят може да наложи на работника или служителя по трудовото правоотношение за извършено от него тежко дисциплинарно нарушение. В чл. 190, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за: 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер; 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 – ал. 2. Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. В случай че работодателят е поискал писмени или устни обяснения, но работникът или служителят не ги е дал по своя вина, трудовият спор пред съда се разглежда по същество. Ако работодателят не е изслушал работника или служителя по своя вина, тогава съдът отменя заповедта за дисциплинарно наказание по тази причина, без да разглежда спора по същество – ал.2 на чл.193. Трудово - правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2 – месечен, считано от прекратяването. МВ/
03-04-2015
Кодексът на труда и Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка включват различни терминологии във връзка със сменния режим на работа. В тази връзка бих искала да попитам: кога една смяна е сутрешна и кога дневна, и съответно кога една смяна е вечерна и кога нощна?
03-04-2015
Кодексът на труда и Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка включват различни терминологии във връзка със сменния режим на работа. В тази връзка бих искала да попитам: кога една смяна е сутрешна и кога дневна, и съответно кога една смяна е вечерна и кога нощна?
03-04-2015
Нарушено ли е трудовото законодателство, ако преподавателската работа на външен лектор по география, определена в трудовия му договор за допълнителен труд по чл.111 от КТ, се извършва в установеното 8-часово работно време по основния му трудов договор, сключен с друго училище?
Разпоредбата на чл. 111 от Кодекса на труда е категорична и предвижда, че работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. За повече въпроси свързани с преподавателската работа можете да се обръщате към Министерство на образованието и науката. ЯР/
03-04-2015
Имам три въпроса свързани с Трудовите договори по чл.114: 1. Как е коректно да се впише възнаграждението на лицето, полагащо труд по горепосочения член? 2. Необходимо ли е изрично упоменаване на дните в които лицето трябва да бъде на работа? 3. Как е коректно да се впише в договора полагаемия платен отпуск на служителя?
Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда /КТ/, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Тъй като договорът по чл. 114 от КТ е трудов договор, то при сключването му страните следва да уговорят всички задължителни елементи от съдържанието му, т.е. прилага се разпоредбата на чл. 66 от КТ. Според чл. 66, ал.1, т.7 от КТ трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Следователно трудовото възнаграждение следва да бъде договорено в трудовия договор. В този смисъл е и изричният текст на чл. 115 от КТ, съгласно който освен условията по чл. 66, ал. 1 се уговарят продължителността и разпределението на работното време, а може да се уговаря и периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време в договора. Поради това, че размерът на платения годишен отпуск, на който има право работника или служителя, се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж, то за периода, през който лицето е работило по трудов договор по чл. 114 КТ, му се полага пропорционално платен годишен отпуск. Трудовият стаж се изчислява по реда на чл. 355 от КТ, като точните изчисления се извършват от работодателя. МВ/
03-04-2015
Здравейте, имам няколко различни фирми. Служителите от едната /фирма А/ искам да съкратя и да ги назнача в нова /Фирма Б/. Дадох им предизвестия, които ще изтекат скоро. Новата фирма /Б/ обаче не е регистрирана все още и искам да ги назнача за по един месец в трета моя фирма /Фирма В/. По кой член от КТ мога да го направя?
В ал. 4 на чл. 68 от КТ е залегнало, че по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. В т. 8 на § 1 от Допълнителни разпоредби на КТ е предвидено, че по смисъла на този кодекс "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Съгласно ал. 5 на чл. 68 от КТ, трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време. Следва да имате предвид, че горепосочените изключения се прилагат само спрямо срочните трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и не намират приложение в останалите случаи на ал. 1 от чл. 68 от КТ. ЯР/
03-04-2015
Служител излиза в пл.отпуск-по зап. и болнични,но същият има и зап. за заместване и му се заплаща 50% от ТВ на отсъстващия титуляр-МОЛ.Редно ли е да му се удържи вече изплатеното 50% В,тъй като той е отсъствал и не е изпълнявал работата която са му възложили, а няма и отмяна на заповедта от работодателя и на какво основание?Конкр. на въпроса от 18.
03-04-2015
Здравейте, по чл. 42 ал.1 ЗДДФЛ месечната данъчна основа при лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660. Когато облагаемия доход е по-малък от 660лв., това означава ли че не се удържа данък? Как стои въпроса със сумата на годишните данъчни основи?
03-04-2015
Следва ли да се начислява процент за професионален опит върху основното възнаграждение за времето, през което съдебен служител по трудово правоотношение е ползвал отпуск по майчинство? Благодаря предварително за отделеното време!
03-04-2015
Длъжен ли съм да си дам номера на личния си телефон за служебни цели, ако ми го изиска директора
03-04-2015
Служители работят на сумирано работно време, но в някои ситуации се налага след края на смяната да положат извънреден труд.Противоречи ли с нормативната уредба да се изплатят тези часове изв.труд по друга ставка и да не се включат в тримесечното изравняване. Могат ли на СИРВ да бъдат на разположение на работодателя.
03-04-2015
Работя по основен трудов договорна 8 часа и на втори договор на 4 часа. По основния договор съм в неплатен отпуск, полага ли ми се клас прослужено време по втория трудов договор след като по основния съм в неплатен отпуск?
В чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. В случаите, когато работникът или служителят се намира в неплатен отпуск по основното трудово правоотношение и полага труд само по трудов договор за допълнителен труд, допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по договора за допълнителен труд се изплаща в пълен размер. ЯР/
03-04-2015
На 11-ти март зададох въпрос, на който нямам отговор до момента, а именно накратко: Работодател доплаща до минимална заплата на нормени работници, следва ли в базата на отработената заплата да влизат 3-те дни болнични от работодател. Те имат характер на обезщетение, а не на отработена заплата, каквито са заработката по норма и платения отпуск.
03-04-2015
В отпуск поради бремменост съм(45 дн.преди раждане). Болничният ми лист е предаден на работодателя, 10 дни по-късно получих предизвестие за прекратяване на ТПО на основание чл.326, ал.2 във вр. с чл.328, ал.1, т.1 от КТ. Посочения текст изключва закрилата по чл.333 КТ, съгл. ал. 5, но законосъобразно ли е предизвестяването по време на отпуск бремен
03-04-2015
При закриване на предприятието на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 се прекратява трудов договор на майка, която ползва болничен по чл. 163, ал. 1 (410 дни). Следва ли да й се начисли и изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ, при условие, че в момента тя получава обезщетение от НОИ? Ще се прекрати ли плащането от НОИ ако получи обезщетението по 222?
03-04-2015
Наш служител учи магистратура редовно обучение ходи на занятия само два дни в седмицата ( понеделник и четвъртък) така му е направена програмата. Ако имаме разрешение от работодателя може ли служителя да ползва платен отпуск по чл. 169 от КТ?
Съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), право на платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година имат работници или служители, обучаващи се без откъсване от производството със съгласието на работодателя. Платеният отпуск за обучение по чл. 169 от КТ е целеви и се предоставя за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение. С оглед на посочените във Вашето запитване обстоятелства и посочените по-горе разпоредби, мнението ни е че (студент – редовно обучение), няма право на отпуски по чл. 169-171а от Кодекса на труда. ЯР/
03-04-2015
Трябва ли работодателя до оформи документално пълния осигурителния стаж на работника ( сбор от всички работни места) като доказателство за размера му при предложение за прекратяване на трудия договор поради настъпване на условията за пенсиониране? Възможно ли е да има некоректно изчисление и стажа да не бъде признат впоследствие от нои?
Работодателят оформя трудовата книжка и издава документи само за периода, през който работникът е работил при този работодател. За допълнителна информация се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
03-04-2015
Работя на ТД с уговорено предизвестие от 1 м. Сега под предтекст смяна на наименованието на длъжността ми /без промяна в задълженията ми/ работодателят е вмъкнал и текст относно срока на предизвестие- че става 3 месеца. Имам ли право да откажа да подпиша и какви последици може да има това за мен?
От зададения от Вас въпрос не става ясна причината и основанието за предстоящата промяна. С оглед на това и съгласно чл. 119 от Кодекса на труда, трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време, т.е. за целта е необходимо да е налице и Вашето съгласие. Няма пречка при подписване на допълнителното споразумение да настоявате за запазване на досегашните условия и по отношение на срока на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение, като това следва да бъде изрично упоменато. ЯР/
03-04-2015
Работя на срочен трудов договор до 06.2015 г. /след това има вероятност договора да бъде продължен като безсрочен/,. но си намерих работа и искам договора ми да бъде прекратен с изтичане на срока на договора и да започна на новото място . Трябва ли да уведомя работодателя, че след изтичане на срока няма да продължа?
От направеното от Вас запитване разбираме, че работите на срочен трудов договор, който изтича през месец юни 2015 г. Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ), трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок, т.е. „уведомление“ не е необходимо. Следва да имате предвид, че за изменението на трудовото правоотношение е необходимо взаимно съгласие – чл. 119 от КТ – трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време (т.е. необходимо е Вашето съгласие за това). Ако такова не бъде постигнато, то се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ. Обръщаме Ви внимание и на чл. 69, ал. 1 от КТ, според който трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. ЯР/
02-04-2015
zdraweite.rabota kato pomo6nik ma6inen operatorna sten za valcowane na lamarina.sled kato podadoh predizwestie za napuskane me pomoli upravitela da ia ottegla,azotkazah.togava mi zabrani da rabota na ma6inata i me izprati da meta platca na zawoda. pravilno li e da se postapwa taka? blagodaria wi.
Според чл. 124 от Кодекса на труда (КТ) по трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил, и да спазва установената трудова дисциплина, а работодателят - да осигури на работника или служителя условия за изпълнение на работата и да му плаща възнаграждение за извършената работа. Съгласно чл. 127, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури: 1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 2. работно място и условия в съответствие с характера на работата; 3. здравословни и безопасни условия за труд; 4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването; 5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Следователно, от сключения трудов договор, длъжностната характеристика и указанията на работодателя следва да е ясно какви са трудовите задължения на работника/служителя, за изпълнението на които се плаща договореното трудово възнаграждение. От запитването не става ясно на какво основание Ви се възлагат допълнително дейности. Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). Следователно за вменяване на нови отговорности следва да подпишете с работодателя допълнително споразумение. Ако считате, че работодателят нарушава трудовото законодателство, следва да сигнализирате съответната инспекция по труда. ЯР/
02-04-2015
Служител,назначен на изпитателен трудов договор в полза на работодателя представя болничен за 15 дни с диагноза депресия и за още 15 с диагноза шизофрения. Има ли право предприятието да прекрати договора без предизвестие и без да дължи обезщетение на служителя? Може ли да се връчи заповедта по пощата или трябва работникът да се яви на работа?
Tрудовият договор със срок за изпитване уреден в чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), регламентира, че когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Уговорката за изпитване е приложима по отношение на всички видове трудови договори, както срочни така и безсрочни. Разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от КТ предвижда, че до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. С оглед на това и ако срокът за изпитване по трудовия договор е уговорен в полза на работодателя, то той има право да го прекрати по всяко време до изтичане на изпитателния срок без предизвестие. Ако трудовия договор е прекратен на това основание, преди изтичане на изпитателния срок, работникът/служителят не се ползва от предвидената в чл. 333 от КТ защита. На работника/служителя следва да бъде връчена заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, да му бъде оформена трудовата книжка и да му бъдат издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. Задължително, съгласно КТ, е актът за прекратяване на трудовото правоотношение да достигне до другата страна, т.е. да бъде връчен, като това може да бъде направено както лично, така и по „пощата с обратна разписка“ (за да се удостовери точната дата на получаването на документа от другата страна). ЯР/
02-04-2015
Здравейте. Имам следното питане във връзка с полагания от мен труд - работя 7 ч. от 20.00 - 3.00, като почивката се включва в работното време. Нощния труд за реално отработените, или за преизчислените с коефициент трябва да ми се заплащат? В едния случай са 5(от 22 до 3), а в другия- 6 часа? На официален празник реален час или преизчислен се плаща?
02-04-2015
Катя Вълева: Как да се процедира със служител в детска градина, който има ТЕЛК, с противопоказание да упражнява професията и да работи с деца? Благодаря предварително за отговора.
Съгласно чл. 317 от Кодекса на труда, необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Компетентни органи по експертиза на работоспособността, в частност по отношение на трайната неработоспособност са ТЕЛК/НЕЛК. Здравните органи извършват преценка не само на здравословното състояние на работника или служителя, но преценяват и доколко същият е в състояние да изпълнява занапред работата си по трудово правоотношение, както и издават предписание за предприемане на определени действия, представляващи задължителна за работодателя последица от извършената експертиза. Работодателят не разполага с правомощието да преценява дали да изпълни или не издаденото предписание и не може да се освободи от последиците, които законодателят свързва с наличието на издадено по предвидения от закона ред предписание. ЯР/
02-04-2015
Съпругът / бивш служител на МВР / отправи 30 дн. предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение , който срок изтичаше на 03.01.15. Беше извикан на 05.01.15г. да подпише заповедта за прекратяване . Питането ми е този ден води ли му се работен , следва ли да получи трудово възнаграждение за него .
02-04-2015
Здравейте!Назначена съм на Държавна работа по заместване(титулярът е в майчинство)!Въпросът е,когато тя реши да се върне(аз направих една година),какво става с мен?Какви са ми правата?БЛАГОДАРЯ предварително!Хубав ден:)
02-04-2015
Директор съм на детска градина.Имам служителка,която по трудов договор работи като касиер-домакин и учи редовно предучилищна педагогика.Като работодател мога ли да й разреша ползването на 25 работни дни за обучение в една учебна година .Благодаря предварително.
Съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), право на платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година имат работници или служители, обучаващи се без откъсване от производството със съгласието на работодателя. Платеният отпуск за обучение по чл. 169 от КТ е целеви и се предоставя за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение. С оглед на посочените във Вашето запитване обстоятелства и посочените по-горе разпоредби, мнението ни е, че лицето (студент – редовно обучение), няма право на отпуски по чл. 169-171а от Кодекса на труда. ЯР/
02-04-2015
Тъй като отпадна изискването за прекратяване на труд.правоотношение при пенсиониране,лицето как ще получи 2 или 6 брутни заплати.
От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено, обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се дължи към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, и към тази дата следва да се направи пресмятане на общия брой (периода) трудов стаж при този работодател. Преценката дали работника/служителя да получи обезщетение в размер на 2 или 6 брутни трудови възнаграждения се прави от работодателя. Ако не сте съгласни с нея можете да се обърнете към съда. ЯР/
02-04-2015
Здравейте работя на два трудови договора на 8 часов и 4 часа и по двата мисе внасят осигоровки имам ли право на накакви превилегии от носно работно време.Разаснете при работно време 8 часово дасе прибави 30 минутна обедна почивка и така дамисе увеличи работното време почваме работа 7 ч и 30 минути до 16 ч
Съгласно чл. 151 от Кодекса на труда, работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Почивките не се включват в работното време. В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. ЯР/
01-04-2015
При работа на 3 смени почивката трябва ли да влиза в работното време.Ако не законно ли е да се отработва нощната смяна ако не е 7часа а 6 часа
01-04-2015
Здравейте,пенсионирах се при условията за ранно пенсиониране на учителите.Бих искала да попитам имам ли право да получа сума към пенсията от учителския пенсионен фонд и кога
01-04-2015
Как да разбирам:При осигуряване на повече от едно основание.
Това са случаите, когато лицето работи на повече от едно място. КС
01-04-2015
Интересувам се дали военната служба трябва да се включи в общия трудов стаж на лице назначено преди влизане в сила на наредбата 01.07.2007 г.
01-04-2015
Относно прилагането на чл.168, ал1 КТ второто дете е родено в края на ноември 2012г., за 2012 г. полагат ли се тези дни на майката? До 2015г. не са и давани на майката тези дни за всяка календарна година , как се процедира в случая? Дължат ли се за пропуснатите години? С доп. споразумение ли се оформя даването им за напред?
01-04-2015
Болничен за гледане на болен член от семейството след пролежаване в болница- кой го издава личният лекар на болният или личният лекар на на лицето,което ще го ползва?
За информация по въпроса се обърнете към лекуващия лекар или към Министерството на здравеопазването. КС
01-04-2015
Майка ми преживя моз.кръвоизлив и се нуждае от грижи.Аз работя и живея в провинцията ,а тя е в София,използвах налищнта си отпуска ,но тя свършва .Разбрах,че съм имала право на болнищен лист за глддане на болен член от семейството,но не мога да разбера кой издава болничният-моят личен лекар или лищният лекар на майка ми?
За информация по въпроса се обърнете към Вашия личен лекар или към Министерството на здравеопазването. КС
01-04-2015
Предстои съкращение на основание чл.328,ал.1,т.2 от КТ и чл.106,ал.1,т2 от ЗДСл. Може ли да се връчи предизвестие на служител, който ползва отпуск за временна нетрудоспособност чрез препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма, независимо от вида на правоотношението?
01-04-2015
На 25.03.2015г. в 12.04ч зададох въпрос , още нямам отговор - защо?
Уважаема г-жо Георгиева, срокът за публикуване на отговори на зададени от лица въпроси е до 14 дни от подаването им, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни. Тези обстоятелства са посочени в рубриката „Въпроси и отговори – информация“ на електронната страница на МТСП, където сте задали Вашия въпрос. На въпроса Ви вече бе отговорено на 08.04.2015 г., но въпреки това, за Ваше улеснение прилагаме отговора отново: Съгласно чл. 127, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури: 1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 2. работно място и условия в съответствие с характера на работата; 3. здравословни и безопасни условия за труд; 4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор; 5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Възлагането на допълнителна работа на работник или служител може да се извърши с подписването на допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда. При нарушаване на трудовото законодателство следва да се сигнализира съответната инспекция по труда. ЯР/
     Въпроси 1 до 204 от 204     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре