Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
18-12-2014
Зададох повторно въпроса ми на 11.12.2014, но няма отговор?
18-12-2014
Добър ден! Имам отложени 10 дни платен отпуск за 2013 година, който не са използвани до края на 2014 г.. За 2014 също имам 10 дни неизползван платен отпуск, които смятам да отложа за 2015 г.. Възможно ли е това? Да разбирам ли, че през 2015 г. ще мога да използвам както платения отпуск, полагащ ми се за 2015, така и тези 20 дни от 2013 и 2014.
18-12-2014
Работя като мед. сестра в мбал, на 7 часов работен ден.За месеца се изготвя график от старшата мед. сестра. През работните дни от месеца се работи на 6 часови смени, в събота или неделя на 12 часови. Не се ли надвишава в този случай седмичната норма? Понякога за да не се надхвърли месечната норма през седмицата се работи на 5 часови смени.
18-12-2014
Здравейте! Ако служител е трудоустроен от ТЕЛК с по-нисък процент от 50%, има ли право на закрила при съкращение?
18-12-2014
Ако работник е назначен на длъжност Шофьор на автобус или Шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 и повече тона и има необходимата правоспособност, какво трябва да направи работодателя ако му възложи да управлява лек автомобил? Трябва ли заповед или допълнително споразумение? На какъв инструктаж подлежи?
18-12-2014
Здравейте, искам да попитам работата по график непременно ли е сумирано работно време? Работим на график 8 часа 5 дни (понякога 4) с 2 или 3 дни последваща почивка през деня или 7 часа нощем(от 20.00 - 4.00 с 1 ч. почивка) както се случат дните за почивка, не непременно събота или неделя? Заплащат ни двойно за работа на официални празници.
18-12-2014
Във връзка с реформата за пенсиониране имам въпроси: Какво бихте казали каква е ролята на стажа ? Само възраста ли е то значение?
18-12-2014
Здравейте! Заедно с още четирима колеги работя по трудов договор като дежурен по сигурността в община. Следва ли да ни се заплаща увеличение съгласно чл. 262 ал.1 т.3 във вр. с чл. 264 от КТ за положен труд на Деня на нар. будители като официален празник? С уважение: Б. Ганчев
18-12-2014
Здравейте, интересува ме дали има някакви законови пречки управител на ООД да бъде назначен на трудов договор. Благодаря предварително.
18-12-2014
Работим като преподаватели във ВУЗ на длъжност асистент. Нямаме защитена докторска дисертация, трябва ли да сключваме допълнително споразумение за 4 годишен срочен трудов договор.
17-12-2014
Здравейте ! Лице назначено на трудов договор по чл.67, ал.1 от КТ на 4-часов работен ден, няма забрана за работа по втори трудов дговор. Въпрос : Възможно ли е да бъде назначен при друг работодател на трудов договор с основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ на 4-часов работен ден. Благодаря !
17-12-2014
Здравейте!Случая ми е - връщам се от майчинство като знам че за моята длъжност има редовна смяна от 8 часа и следваща смяна от 10ч. След започване на работа разбирам че искат да ме преместят на каса където има смяна и от 7ч! Има ли закон който да ме предпази от това преместване?
17-12-2014
Здравейте, Ако служител сключва договор на 15-ти декември, който влиза в сила от 16-ти декември, възможно ли е уведомлението до НАП да бъде подадено на 17-ти декември? Спазени са 3-те дни от сключване на договора, но задължително ли е уведомлението до НАП да е подадено преди влизане в сила на договора?
17-12-2014
Като едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), мога ли да назнача на трудов договор Управител (друго лице) на 4 часа и съответно да го осигурявамна 700 лв. като се има предвид, че за ръководните служители прагът е 850 лв.(8ч.)?
17-12-2014
Здравейте, в КТ е предвидено за следваща календарна година да могат да се отлагат общо до 10 дни отпуск. Ако служител е отложил 10 дни, но има още 5 неизползвани дни от 2014 година, какъв е регламентът за тези 5 дни-губят ли се, ако да, кога? или и те се прехвърлят за 2015 г. заедно с 10-те отложени?
17-12-2014
Здравейте! Работата ми е на график.През януари 2015г. имам планов платен годишен отпуск, който започва на 5 янури. Имат ли право на 2 януари да ми сложат дежурство, при положение ,че от 1-4 януари са почивни дни и няма работен ден ? Това значи ли, че може да имам дежурство и през събота и неделя, по време на отпуската?!
17-12-2014
ПРОДЪЛЖЕНИЕ Откога, според Вас трябва да ми бъде пусната молбата за отпуск, за да почивам през тези четири почивни дни - 1 - 4 януари 2015г. ?
17-12-2014
РАБОТЕЩ ПЕНСИОНЕР НАЗНАЧЕН ПО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68 АЛ.1 Т. 1 ОТ КТ. КАКЪВ Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДИЗВЕСТИЕ /ЕДИН ИЛИ ТРИ МЕСЕЦА/ ЗА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ПО ЧЛ. 328 АЛ. 1 Т. 10А ОТ КТ. В СКЛЮЧЕНИЯТ ТРУДОВ ДОГОВОР В ТОЧКА СРОК ЗА ПРЕДИЗВЕСТИЕ Е ЗАПИСАНО СЪГЛАСНО РАЗМЕРИТЕ ПРЕДВИДЕНИ В КТ.
17-12-2014
Относно изготвяне на графика за отпуски за следващата година-ако всички ползваме едновременно отпуск през лятото и по Коледа, мога ли да утвърдя график с 21 работни дни, което ще значи, че лицата с право на 20 дни за съотв.год. ще ползват 1 ден неплатен-няма как да работят сами след като цялата фирма почива?
17-12-2014
КОГАТО РАБОТНИКЪТ Е В НЕПЛАТЕН ОТПУСК ПО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 161 ОТ КТ ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ 30 РАБОТНИ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ КАКТО Е ПО ЧЛ. 160 ОТ КТ.
17-12-2014
Здр.Имаме лица на които е било прекратено ТПО и изплатено обезщетение по чл.222 ал.3 за да упражнят правото си на пенсия,след което отново сме ги наели по ТПО.Може ли сега да прекратя ТПО позовавайки се на чл.328 10а?Може ли след това да бъда атакувана в съда, как да се подсигуря, че всияки изисквания са спазени и те са упражнили това свое право?
17-12-2014
Здравейте! Бюджетно предприятие сме на делегиран бюджет. Предстои пенсиониране на служител, който заема 1 щат - ЗАТС, домакин и касиер. Допустимо ли е без промяна в щатното разписание да се назначи лице, което да приеме длъжността, като двамата служители ще работят 1 месец едновременно по 8 ч./ден на този1 щат.
16-12-2014
Лице има право на удължен редовен платен годишен отпуск, но има и над 50% инвалидност. Има ли право и на допълнителните 6 дни за инвалидността Предварително благодаря!
16-12-2014
Може ли работодател да е председател на новосформиран синдикален орган в частна полза, с цел собствената си защита по чл. 333 от КТ? От кой в този случай се иска разрешение и дали изобщо се прави?
16-12-2014
Здравейте, на 01.03.2015г, ще навърша 60г.8м, но няма да ми достигат 5г. тр.стаж /имам 30/ ще мога ли да се пенсионирам ?Закупуването щеше да е възможно до 2015г.
16-12-2014
На 09.12.2014 ви зададох въпрос /ако не ме лъже паметта/: служител иска да прехвърли 10 дни за ползване в 2015г. с молба до работодателя. Отговорът на работодателя е отрицателен. Губи ли в този случай служителя отпуската си? Надявам се на бърз отговор.
16-12-2014
може ли работодател да отправи предизвестие към учител за да бъде пенсиониран при условие , че през месец декември 2014г. има навършени 61г. и 6м.
16-12-2014
Защо не мога да ползвам отпуск по 169-171 КТ когато съм редовно обучение, магистърска степен и без откъсване от производството. Къде има категоричен запис на условиято да съм задочно или дистанционно обучение за мога да се възползвам от това право? Променете си нормативната уредба, така както се променя и образователната система, иначе какво?
16-12-2014
Кога ще преведете за платите за месец Октомври по НП "Сигурност"
16-12-2014
Шофьор от 2002г в частна транспортна фирма.Пренсионира се 2014.Има ли прав по чл.222,ал.3
16-12-2014
За клас прослужено време и професионален опит, когато се работи на 4-ри часов работен ден – 3 месеца, трудовият стаж трябва ли да се приравнява на 8 часа? За времето като безработен с оформен трудов стаж в тр.книжка от НОИ, включва ли се за клас?
16-12-2014
Здравейте! Бих искала да попитам как ще бъде заплатено за работа по време на Коледните празници.Ще работя по график на всички коледни празници,а въпросът ми е в какво е процентното възнаграждение по закон за работа по график на официални почивни дни? Благодаря предварително! Хубав и успешен ден! Цветелина Димитрова
16-12-2014
Достатъчно време ли е един час преди края на работния ден да се информира съответния работник, за предстояща командировка през следващия ден. Времето за пътуване в командировка (на отиване и връщане) влиза ли в рамките на 8-те часа работен ден.
16-12-2014
Изплащане на трудово възнаграждение, за период, в който служителят е уволнен по чл. 331.ал.3, но обезщетение не е изплатено. Съгласно КТ, трудовото правоотношение се счита за непрекратено. Дължим ли трудово възнаграждение на лицето и на основание кой чл. от КТ? Благодаря
16-12-2014
Изплащане на трудово възнаграждение, за период, в който служителят е уволнен по чл. 331.ал.3, но обезщетение не е изплатено. Съгласно КТ, трудовото правоотношение се счита за непрекратено. Дължим ли трудово възнаграждение на лицето и на основание кой чл. от КТ? Благодаря
16-12-2014
На колко дни неплатен отпуск имам право в рамките на една календарна година.
15-12-2014
Може ли в държавна администрация, в която работните дни са от понеделник до петък, работодателя да определи само за един или двама служители неделята за работен ден, а петъка и съботата за почивни и така да не се плаща допълнително за работа в почивен ден?
15-12-2014
Здравейте!Благодаря Ви за корекните отговори.Имам още един въпрос. Синът ми се роди на 06.01.2014г.Ползвах си полагаемия болничен до 15.09.2014г.,когато прехвърлих майчинството си на баща му, а аз се завърнах на редовното си място, като начален учител. Каква отпуска ми се полага за двете ми живородени деца и по кой член? Благодаря Ви предварително!
15-12-2014
Имам да ползвам 19 дни отпуск от 2013 и 2014 г.От счетоводството ми напомнят,че трябва да ги използвам.Прекият ми ръководител не ми разрешава,защото няма кой да ме замести.Имам дете на две години.Ако се обърна към Инспекция по труда,ще намерят начин да ме съкратят.Какво да правя?
15-12-2014
ЗА ТРЕТИ ПЪТ ЗАДАВАМ ВЪПРОС И ОТГОВОР НЯМА. ВЪПРОСЪТ МИ Е: КОГАТО ЧАСТ ОТ 8 МЕСЕЧНИЯ ТРУДОВ СТАЖ Е ПРИДОБИТ В ПЪРВАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, А ОСТАНАЛИЯ В ДРУГАТА , СЛУЖИТЕЛЯТ ИМА ЛИ ПРАВО НА ОТПУСКА ОТ ПЪРВАТА ГОДИНА И МОЖЕ ЛИ ДА ГО ПОЛЗВА, КОГАТО ПРИДОБИЕ ПРАВО - СЛЕД КАТО НАВЪРШИ 8 МЕСЕЦА?
15-12-2014
Здравейте, Може ли държавен служител имащ необходимия трудов стаж за пенсиониране, както и навършените години за пенсия да продължи да работи на същата позиция? Може ли да се пенсионира и да си работи пак на същата позиция и има ли огграниение във времето, ако това е възможно?
15-12-2014
Здравейте, Държавен служител съм.Имамгодините и стажа за пенсиониране. Мога ли да продължа да работя на същата позиция и още колко време без да съм подала документи за пенсиониране? Мога ли да се пенсионирам и да продължа да работя на същата позиция?
15-12-2014
Здравейте, имам следния казус : На служител му се отправя писмено предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение на 02.09.2014 г. считано от 03.10.2014 год. Същият " излиза " в болничен от 12.09.2014 год. до 04.11.2014 год. На 03.10.2014 год. се прекратява трудовия договор на работника съгласно чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. По принцип работод
15-12-2014
При пенсиониране трябва ли да се впише в трудовата книжка и заповедта за освобождаване от длъжност размера на дължимото/изплатено обезщетение?
15-12-2014
Здравейте, Възможно ли е да се сключи трудов договор на основание чл.68 ал.1 т.1 от КТ - като срока е под условия - до 80% туристическа заетост на мястото на работа- обект хотел Изгрев. След установяване на заетост под 80% се прекратява договора на основание чл.325 ал.1 т.3 от КТ.
15-12-2014
На 9.12.2014г. ми се наложи спешно да даря кръв за мой близък.Върнах се веднага на работа.Не ме освободиха за деня, нито за следващия.Редно ли е това?
15-12-2014
Здравейте, Родена съм на 09.11.1954 г. Към настоящия момент имам 40 г. трудов стаж. Моля да ми отговорите, точно на коя дата (възможно най-рано), трябва да подам молба-предизвестие за прекратяване на трудовото ми правоотношение с работодател НЕК ЕАД пхоради придобиване право на пенсия..
15-12-2014
..което означава, че и за III-та кат. труд също. Министър Калфин иска широка дискусия. Моля да се даде възможност на работещи с примерно 40 г. тр. стаж и 58 г. възраст сами да определят, с 0,4 на сто по-малко пенсия до достигане на съотв. възраст! Има професии, при които не може да се работи на по-късна възраст.Поздравления за подписания меморандум
15-12-2014
В Меморандума подписан на 14.12.2014 пише, че до 31 март 2015 ще се вземе решение за въпросите, свързани с пенсионната възраст и всички останали компоненти: http://dnes.dir.bg/news/sindikati-pensionna-reforma-izbori2013-18037771 записано е, че през 2015 г. за всички категории осигурени лица ще се въведе минимална възраст на пенсиониране което прод.
14-12-2014
Здравейте, Оказва ли влияние ползването на неплатен отпуск от 30 раб.дни(чл.160,ал.1) върху формирането на пенсия,ако е ползвана една година преди навършване на съответната възраст и стаж?
14-12-2014
Облага ли се с данък обезщетението от 6 брутни заплати при пенсиониране ?
14-12-2014
Директор на детска градина има отпуск за 2013 г.в размер на 58 р.д. от тях е използвал 38 р. д,/не е отложен по реда на чл. 176 от КТ .При прекратяване на трудовия договор как се процедира с неизполваният отпуск?
14-12-2014
Здравейте, с телк 85% съм и работя по евро проект по график имам и нощни смени/ в телка ми се забранява нощния труд/, мога ли да откажа да работя нощни смени? Благодаря Ви
14-12-2014
Железничар съм,Работя на смени по 12ч, дежурства със сумарно изчисляване на работното време ,Поради намаляване обема на работа за колко часа ,съгласно К,Т, работудаля има право да намали работното време на денонощието или на смяна, без да напускаш работното място,
14-12-2014
Имаме служител на който ми предстои пенсиониране. Назначен е при нас на основен договор през 1995год. През 2009 преминава на втори трудов договор при нас, без прекратявяне на трудовите правоотношения. Какви обезщетения му дължим при пенсиониране?
13-12-2014
На 9 Декември 2014г се наложи да дам спешно кръв за мой близък. След това се върнах на работа и представих на директора си бележката, дадена ми от кръвния център за 2 дни отпуск. Тя каза, че ще попита във финансовия отдел, от където ми отказаха ползването на тези дни. Редно ли е това?
13-12-2014
работя 7 год в една и съща фирма кога мога да ползвам най рано пратения отпуск за новата 2015
13-12-2014
Добър ден. Работя по трудов договор чл.114-пенсиониран лекар в ДКЦ. В договора няма посочени изрично фиксирани дни и часове, а има подточка "Продължителност и разпределение на работното време-съгласно заповед и график". Наистина,в края на всеки предходен месец ми връчват такива и работя определени дни стриктно по тях. Притеснявам се правилно ли е?
13-12-2014
Общински служител съм. След 10 г. трудов стаж като такъв ще имам право на 6 заплати по чл.222,т.3 от КТ при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ?
13-12-2014
Имам тр. д-р с ясно посочен срок на предизвестие от моя страна 90 дни. Подал съм предизвестие, но работодателят твърди, че срокът се брои като 3 месеца. Така се получават 2 дни повече, през които все още ще се считам техен служител. Иска да подпиша заповед, че тр. д-р е прекратен от по-късната дата, която те изчисляват, приемайки 3 м. предизвестие
13-12-2014
Със Заповед за командировка от работодателя съм командирована за обучение в София за периода от 16.11 до 22.11.2014г и от 26.11 до 28.11.2014 вкл. Към отчета приложих билети за градски транспорт в София от Автогара до хотела и до залата за обучение.Следва ли да се признаят като разход автобусните билети съгласно чл.11 от Наредбата.
13-12-2014
Здравейте! Има ли право на обезщетение по чл. 224 от КТ за допълнителния отпуск за ненормирано работно време, служител на трудово правоотношение, който през цялата 2014 г. е в болнични?
13-12-2014
На какво основание се дава допълнителния отпуск- Иска ли се някакво доказателство за принадлежност към определена религия -мюсюлманите и кришнарите,католиците,евреите
13-12-2014
Учителка която не можа да използва отпуската си за 2012 г. в размер на 14 дни . При прекратяване на трудовия договор през май 2015 трябва ли да и изплатим този отпуск?
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. Съгласно чл. 176, ал. 3 от КТ, в случаите на ал. 1 и ал. 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни. Останалите дни може да бъдат ползвани съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това. Давностният срок по чл. 176а от КТ във Вашия случай изтича в края на 2014 г., като с оглед на това, при прекратяване на трудовото правоотношение през 2015 г. не трябва да бъде изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ за 14-те дни от 2012 г. Ако трудовото правоотношение се прекрати през 2014 г. и при условие, че работникът или служителят не е ползвал тези дни отпуск (от 2012 г.) до посочения момент, то на основание чл. 224 от КТ, работодателя следва да ги изплати на работника или служителя. ЯР/
12-12-2014
Здравейте! На 01.09.2005 г. съм назначена по трудово правоотношение в орган на държавната власт на експертна длъжност. По силата на закон трудовите правоотношения на служителите в тази администрация се трансформираха в служебни такива, като съм на същата експертна длъжност, на която първоначално съм назначена. Въпросът ми е:
Уважаема г-жо Иванова, По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. ЛТ/
12-12-2014
Здравейте! Пиша по повод НКПД. Предстои ми назначаване на служител, за който няма точно определена длъжност в НКПД. Може ли да се промени изцяло наименованието в уведомлението към НАП или само да се добави уточнение, напр. 21446048 АВИОИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ЗАПИСИ?
Уважаема г-жо Баталова, Във връзка с коректно определяне на наименованието на длъжността по НКПД се обърнете за информация към рубриката "Закрила при безработица". ЛТ/
12-12-2014
Може ли на длъжност зам. главен счетоводител с код по НКПД 24116003 (изискваща минимална степен бакалавър) да се назначи лице със средно специално образование и 8-годишен счетоводен стаж? Има ли законова пречка лицето да бъде зам. главен счетоводител?
В чл. 35 от Закона за счетоводството е предвидено, че съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва: 1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно: а) при магистърска степен - 2 г.; б) при бакалавърска степен - 3 г.; в) при степен "специалист" - 4 г.; 2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол; 3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител. За повече информация следва да се обърнете към Министерство на финансите. МВ/
12-12-2014
Въпросът ми е: На освободено лице, което е започнало да му тече обезщетението за оставане без работа, представя болничен лист. Може ли това обезщ. да се прекрати и след изтичане на болничния да продължи да му се начислява остатъка до 1 месец оставане без работа.
В чл. 222, ал. 1 от КТ е предвидено,че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Предвиденото в разпоредбата обезщетение следва да се изплати след изтичане на отпуска за временна неработоспособност и възстановяване на работоспособността на работника или служителя. В конкретния случай обезщетението по чл. 222, ал.1 от КТ следва да се изплати за периода след прекратяване на трудовия договор до предсставения болничен лист, считано от 11.11.2014 г. и след изтичането му, т. е. след като се възстанови работоспособността на лицето, за останалата част. МВ/
12-12-2014
Възможно ли е в АД служител да бъде на трудов договор и на договор за управление (член на Съвета на директорите). Има ли законова забрана?
12-12-2014
Има ли пречка лице , което е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да подава заявления и молби за промяна на трудовия договор да Управителя на фирмата.
Задължителните реквизити на трудовия договор са посочени в чл. 66 от Кодекса на труда (КТ). В същото време чл. 119 от КТ регламентира, че трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. С оглед на това, мнението ни е, че няма пречка да подавате заявления и молби за промяна на трудовия Ви договор до управителя на дружеството, но предложенията Ви, ако бъдат приети от работодателя ще породят последици едва след завръщането Ви на работа. ЯР/
12-12-2014
Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал.1, т.1 от КТ. Когато служителят е работил по - малко от този срок размерът на допълнителния платен годишен опуск се определя пропоционално на отработеното време. Как се изчислява размера при ползване на отпуск за временна неработоспособност, за периода в болничния лист или за отработените раб. днн
12-12-2014
Работя като общ раб-к в МБАЛ"..."АД на тр.договор.Никога работниците не са присъствали на Общи събрания, и не знаем как се разпределят средствата за СБКО. Не получаваме такива, под каквато и да е форма. Изключение -миналата Коледа, когато "подхвърлихме" за купони на прекия си началник.Не е ли редно и работниците да вземат участие в решенията на ОС
11-12-2014
Здравейте, Работодателя ми връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради закриване на щата. Прекратих същия преди да изтече предизвестието ми. От кой ден този работодател ми дължи обезщетение за оставане без работа?
От зададения от вас въпрос не става ясно основанието за прекратяване на трудовото Ви правоотношение, нито начина и основанието на прекратяване на договора от Ваша страна преди да изтече предизвестието. С оглед на това е необходимо да се отбележи, че обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), се дължи при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Ако попадате в някоя от гореописаните хипотези, то работодателят Ви ви дължи обезщетението от деня на оставане без работа, като то се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че лицето не е работило през посочения период. ЯР/
11-12-2014
Здравейте, В края на годината служител, който е ползвал целия си полагаем платен годишен отпуск иска да ползва 1 ден платен отпуск от следващата година. Възможно ли е това? Ако да, как се администрира?
Уважаема г-жо Маринова, Не съществува възможност през 2014 г. да се ползва отпуск, полагаем се за 2015 г. ЛТ/
11-12-2014
Фирмата ни вече не съществува. Имаме и Синдик. Минахме процедурата по предаване на документите в Държавния архив. Какво да правим с останалите ненужни документи и други книжа.
11-12-2014
при командироване на работник от една категория труд на друга за 45 дни по чл 120 от КТ , при запазване на заплатат му , въпросът ми е как се отчита в баланса по категории работници отработените дни и във фонд работна заплата къде да се осигури на категорията или където е положен труда
11-12-2014
Здравейте, Искам да попитам дали може трудов договор сключен по чл.68 ал.1 т.3 от КТ да бъде променен в безсрочен договор при положение, че се е отворила свободна постоянна позиция? По кой слен следва да стане презназначението!
11-12-2014
Допустимо ли е семейство да работи в едно държавно предприятие?
Съгласно разпоредбата на чл. 107а, ал. 1, т. 1 от КТ не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Аналогична е и разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния служител, според който, не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. ЯР/
11-12-2014
Налице ли е нарушаване на разпоредбите на КТ, ако служителите по свое желание прехвърлят за ползване през следващата календарна година повече от 10 дни платен отпуск и работодателят е съгласен с това, като разрешава ползването им през следващата година или ги изплаща в пълен размер при прекратяване на договора.. Може ли тази ситуация да се тълкува като нарушение на КТ, ако споразумението е в интерес и на двете страни по трудовия договор и няма ощетени ? Благодаря предварително!
11-12-2014
От кога се прекратява договора, ако се възползвам от правото си да го прекратя преди изтичането на предизвестието, като дължа обезщетение по чл. 220 ал.1 от КТ?
Съгласно чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. В чл. 220, ал. 1 от КТ е предвидено, че страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. За да Ви се прекрати трудовото правоотношение следва да изплатите дължимото на работодателя обезщетение. За дата на прекратяване на трудовия договор се вписва деня, следващ деня, в който лицето е било на работа и от следващият ден страните вече не са в трудово правоотношение. Последният работен ден се включва в трудовия стаж на работника или служителя. Точните изчисления се извършват от работодателя. ЯР/
11-12-2014
Служителка,която е в отпуск по майчинство трябва ли да планира платения си годишен отпуск за следващата година,ако няма да се връща на работа през същата година?
11-12-2014
Здравейте. Подал съм молба за прекратяване на трудовия си договор по чл. 326. Остават ми няколко дни отработване на предизвестието и искам да подам уведомление за прекратяване по чл, 220 ал,1. Каква е формата на това уведомление? Има ли бланка? В случая дължат ли ми се обезщетения за неизползван платен годишен отпуск? Благодаря!
Според чл. 220, ал. 1 от КТ, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. В разпоредбата на чл. 326, ал. 2 от КТ е предвидено, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Според чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел от КТ, в т.ч. и по чл. 220, ал. 1 то КТ, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. С оглед на това и при желание от Ваша стана няма пречка да подадете заявление по чл. 220, ал. 1 от КТ, като то трябва да бъде в писмена форма. КТ не предвижда определена бланка за това, но е възможно такава да е утвърдена с вътрешни правила, заповед, инструкция или друг вътрешно нормативен документ, за което следва да направите индивидуална проверка. За да Ви се прекрати трудовия договор следва да изплатите посоченото по-горе обезщетение. Съгласно чл. 224 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност, т.е. Вие ще имате право на такова обезщетение при условията на КТ. ЯР/
11-12-2014
Лице има неизползван отпуск общо от 13 дни за 2014г. От тях са прехвърлени и провизирани 10 дни за следващата година. При прекратяване на трудовия договор през 2015г., колко дни би трябвало да се изплатят като обещетение по чл.224 от КТ, при положение, че лицето не е ползвало отпуск от 2014г. Дали 10 дни или 13 дни за 2014г.?
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. Съгласно чл. 176, ал. 3 от КТ, в случаите на ал. 1 и ал. 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни. Останалите дни може да бъдат ползвани съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това. Давностният срок по чл. 176а от КТ във Вашия случай изтича в края на 2016 г., като с оглед на това, при прекратяване на трудовото правоотношение трябва да бъде изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ за 13-те дни от 2014 г., (ако трудовото правоотношение се прекрати през 2015 г.) при условие, че работникът или служителят не е ползвал тези дни отпуск до посочения момент. ЯР/
11-12-2014
Задавам повторно въпр. Служ. работи при нас на ср. тр. договор чл68 ал1 т1 На 10,09,2014г изтече дог. и я уволн. Осъди ни и има съд. решение за отмяна на уволнението, но е в болничен по майчинство. Реш. на съда е от 20,11,2014, а служ. е в болничен 45 дни преди раждане от 15.11.2014г. Как да процедираме. Тя е работила в др. фирма по време на уволн.
11-12-2014
Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част през следващата календарна година, служителя има ли право да ползва полагащия му се по право платен отпуск от първата година или го губи и ползва само този, който е от втората година.
11-12-2014
Здравейте, На служителите в държавната администрация, които работят по трудов договор, а не са държавни служители, полага ли се представително облекло по чл. 40 от Закона за държавният служител? И на каква стойност?
Уважаема г-жо Димитрова, По въпроси, свързани с прилагане на Закона за държавния служител, се обърнете за информация към дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерския съвет. ЛТ/
11-12-2014
Постоянен трудов договор. Навърших пенсионна възраст, но не се пенсионирам за стаж и възраст. Имам инвалидна пенсия-с ІІ група -пожизнена.Телка ми изтече м.април т.г., което не влияе на пенсията.През 08.2013 г. претърпях тежка онкологична операция.Не пречи на задълженията като ЗАС. При опит за уволнение ще имам ли защита по чл.333 от КТ.
В чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ (Наредбата) е предвидено, че закрила при уволнение имат работници или служители, боледуващи от някоя от следните болести: 1. исхемична болест на сърцето; 2. активна форма на туберкулоза; 3. онкологично заболяване; 4. професионално заболяване; 5. психично заболяване; 6. захарна болест. Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в чл. 1, ал. 1 от Наредбата. С оглед на гореизложеното, Вие ще се ползвате от закрилата на чл. 333 от КТ в посочените случаи. Ако такова е налице не бива да забравяте, че трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е двумесечен считано от датата на прекратяването. ЯР/
11-12-2014
Здравейте, имаме практическо питане. Имаме срочен договор за определен срок с лице по програма към АЗ. С нейното изтичане предстои прекратяване на договора. При сключване в уведомлението по чл.62 КТ срока бе посочен до 29.12.2014. Искам да попитам считано от кога е коректно да го прекратим - от датата за краен срок 29.12, или от 30.12.2014г?
10-12-2014
На колко дни пл.отпуск има право лице, което е назначено на втори трудов договор в същата фирма, в която е на основен тр. договор.
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. Както е видно от разпоредбата, за да се признае 1 ден трудов стаж, следва лицето да работи не по-малко от половината от законоустановеното за него работно време. Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл.110 от КТ, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят по този договор се определя пропорционално на времето, което би му се признало за трудов стаж. Точните изчисления се извършват от работодателя. МВ/
10-12-2014
През м. октомври наказахме работник със "забележка". В сл. м. ноември той прави същото нарушение. Какво наказание да му наложим "предупреждение за уволнение" или по чл.199 КТ, а може ли да го накажем като срока на едно наказание е една год. Не ми отговорихте на въпроса преди месец не бил намерен в системата. Моля за спешен отговор.
10-12-2014
Изпълняващият длъжността Зав. "Личен състав" ще се пенсионира и ще напуска работа. Аз ще бъда назначен на неговото място и въпросът ми е: сам ли да приема всички документи или с комисия ? За първи път ще работя тази работа, затова питам.
Кодекса на труда не предвижда ред за приемане на посочените от Вас документи. Няма пречка приемането да стани по всеки един от посочените от Вас начини, но с оглед на позицията, която ще заемате, мнението ни е, че би било удачно да приемете посочената информация посредством комисия и изричен приемо-предавателен протокол. Възможно е процедурата да е уредена във вътрешни правила, инструкция, заповед или подобен вътрешно нормативен документ, за което би следвало да направите индивидуална проверка. ЯР/
10-12-2014
Здравейте, това което ми обяснихте на 10.12.14 във връзка с въпросът ми, пак не ми е ясно.Регистрацията на допълнителното споразумение сключено на 30.12.14 /3 календарни дни/ започва да тече от 31.12.14, 1.1.15 и 2.1.15 би трябвало да е последният срок, а вие ми пишете че е 6.1.15 /нещо не се връзва с 3 те календарни дни.
10-12-2014
Здравейте, Мога ли да прекратя труовия си договор с работодателя ми - по взаимно съгласие и да се регистрирам в Бюрото по труда като безработна, след като съм студент - редовно обучение, магистратура в държавен университет. Ще имам ли право на обезщетение за безработица съгласно закона?
Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/. Обезщетението се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако: 1. заявлението до ТП на НОИ е подадено в тримесечен срок от тази дата; 2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичането на срока, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението. Ако заявлението е подадено в срок, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на 7-дневния срок по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението. Обстоятелството, че лицето е студент, е без значение. Преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от ТП на НОИ. Поради това, за допълнителна информация се обърнете към НОИ. ЯР/
10-12-2014
Служител ползва пет дни отпуск по чл.156, ал.2 от КТ.От 01.10.2014 г. има експертно реш. на ТЕЛК за 55% н.р., без противопоказания за заетата длъжност. Как следва да се изчисли отпускът по този член до 01.10.14 г., и тъй като след тази дата, правото на този вид отпуск ще бъде прекратено. Пропорционално ли ?Благодаря Ви ! Моля за по-бърз отговор.
10-12-2014
На 31.11.2014г.зададох въпрос на който нямам отговор.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА, Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.5 от Наредбата за медицинската експертиза когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване (какъвто вероятно ще е и Вашия случай) или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца. По изключение за отделни случаи след мотивирано решение на ТЕЛК отпускът за временна неработоспособност може да се продължи и след изтичането на новите 6 месеца само за някои болести, като туберкулоза, травматични увреждания, следоперативни състояния, хепатит, инфаркт на миокарда и др., когато е очевидно, че осигуреният ще възстанови работоспособността си в следващите 6 месеца. При всички случаи не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 18 месеца. За повече информация по поставения от Вас въпрос Ви съветваме да се обърнете към Националния осигурителен институт и/или към Министерството на здравеопазването. МИ/ТПООУТ
10-12-2014
Работодател с договор по НП ЗОХТУ.Лицето е работи от 13.05.2014 г.,няма 8 мес.трудов стаж и не може да ползва отпуск по чл.319 от КТ .Полагат ли се изобщо тези 15 дни отпуск за 2014г. и може ли този отпуск се ползва през 2015 г.Тук важи ли разпоредбата на чл.176 от КТ за отложено ползване на10 раб.дни и следвали ДБТ да ни възстанови сума за 15 дни.
В ал.2 на чл.155 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Както е видно от разпоредбата, за да има право работникът или служителят да ползва платен годишен отпуск, необходимо е да има най-малко общо 8 месеца трудов стаж, независимо при колко работодателя го е придобил. Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползува платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ . Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част - през следващата календарна година, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. От запитването става ясно, че към 31.12.2014 г. служителят няма 8 месеца трудов стаж, поради което придобива правото да ползва платен годишен отпуск през 2015 г. В този случай няма пречка платеният годишен отпуск, на който има право лицето за 2014 г. да бъде включен в графика за 2015 г. Тъй като въпросът Ви е свързан с НП ЗОХТУ, за повече информация се обърнете към Агенцията по заетостта. МВ/
10-12-2014
Здравейте, Моля за конкретна дефиниция на работно време. И по-точно - задълженията по почистване на работното място включват ли се в работното време? Също така предполагам, че работното време се отчита до момента в който служителя напусне работното място, не района на сградата, тъй като времето за преобличане след работа понякога е доста.
10-12-2014
Какво обезщетение и по кой ред ще получи управител на общинско лечебно заведение /ЕООД/, който работи по договор за управление, сключен между него и общината при навършване на пенсионна възраст и желание за пенсиониране. В договора за управление няма уговорено такова обезщетение.Управителя е заемал тази длъжност през последните 15 години.
10-12-2014
При основен работодател работя на 4 часов работен ден от 10 години . При втори работодател работя на 4 часов работен ден . При пенсиониране имам ли право на обезщетение по чл. 222 от КТ от вториа работодател?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. С оглед на горното мнението ни е, че лицето има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ само по основното трудово правоотношение. МВ/
10-12-2014
Одобрена ми е заявката, за прехвърляне на 10 дни ПГО от 2014г. в 2015г. До кога трябва да използвам прехвърлените дни?
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ, като в чл. 176, ал. 3 от КТ. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Следователно десетте дни платен годишен отпуск, които са Ви отложени по смисъла на закона (от 2014 г.), могат да се ползват до изтичане на давностния срок, т.е. в посочения от Вас случай – до 31 декември 2016 г. ЯР/
10-12-2014
Учител с трайно намалена работоспособност и заключение от ТЕЛК ,имащ право на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 раб. дни,съгласно чл. 24 от наредбата за раб. време,поч. дни и отпуските. Въпроса ми е : според чл. 319 от КТ следва ли да му се дават допълнително още 6 дни към 48 ?
10-12-2014
Лице работи по основен и договор на осн. 110 от КТ при един работодател.Във фирмата се полага храна по наредба 6. Следва ли на договора по чл. 110 лицето също да получава.
Уважаема г-жо Ангелова, Моля, задайте въпроса в рубриката "Безопасност и здраве при работа". ЛТ/
10-12-2014
Как да постъпи работодателя когато работник напуска по взаимно съгласие но не се явява да подпише заповедта си за освобождаване, не желае да се яви в офиса, а също отказва да приеме писмото от куриера. Имаме ли право в такъв случай да прекратим договора с подписите на двама свидетели.
Предизвестието и/или заповедта за прекратяване следва да бъдат връчени лично на съответната служителка. Няма пречка връчването да стане с препоръчано писмо с обратна разписка или удостоверено с подписа на двама свидетели. В чл. 335, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване без предизвестие трудовият договор се прекратява от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. МВ/
10-12-2014
Може ли работодател едностранно да пусне в отпуск всички работници за един работен ден / 13.12.2014г./ и как документално да се оформи това?Някои от работниците вече са си ползвали полагащите им се 20 работни дни.Може ли този един ден да се приспадне от отпуска за 2015г.и за ползване да останат 19 работни дни?Благодаря предварително!
В чл. 173, ал. 7 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие: 1. по време на престой повече от 5 работни дни; 2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред; 3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му. В тези случаи работодателят предоставя ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя /чл.37г, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските/. В КТ не е предвидена възможност за приспадане от платения годишен отпуск от слудващата календарна година. МВ/
10-12-2014
КАКВО ОБРАЗОВАНИЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА ДЛЪЖНОСТ ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР. ОСВЕН ИКОНОМИЧЕСКО И ПРАВНО ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ МАГИСТЪР ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТАРАЦИЯ. БЛАГОДАРЯ
Уважаема г-жо Eленкова, Въпросът Ви не е от компетентността на рубриката “Трудово право”. Бихте могла да се обърнете за отговор към Министерство на финансите. ЛТ/
10-12-2014
Здравейте! Имам следния казус- трябва с допълнително споразумение да променя длъжността на 3-ма души, считано от 01.01.2015г. .Може ли да се пусне с дата 05.01 и да бъде считано от 01.01., при условие, че почивните дни са до 04.01. или трябва да си ги обявя на 29-30.12.
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.).Допълнителното споразумение има действие занапред. Обратна сила на допълнителното споразумение може да се придаде само в случаите, когато това е предвидено с конкретна разпоредба на трудовото законодателство. Съгласно чл. 3, ал.1, т. 1, буква”б” от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора. Това означава, че при подписване на допълнително споразумение, с което страните са постигнали съгласие за изменение на трудовия договор – длъжността или срока на договора, работодателят е длъжен да изпрати уведомление в тридневен срок от изменението.МВ/
10-12-2014
Работник,който е в невъзможност да изпълнява работата си, поради болест довела до трайно намалена работоспособност и здравни противопоказния въз основа наТЕЛК си е пуснал молба за освобождаване.В същото време има и условия за пенсиониране при 2-ра катег.труд.Редно ли е да се изплатят 2-те обезщетения по чл.222/2 и чл.222/3КТ или само по чл.222/2КТ?
В чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал.1, т. 1 от КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. В случай, че трудовият Ви договор е прекратен на някое от посочените в разпоредбата основания, би следвало да се приеме, че имате право на обезщетение от 2 брутни заплати, ако имате най-малко 5 години трудов стаж. Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, условие за изплащане на обезщетение от 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетение от шест брутни заплати се изплаща от работодателя, ако лицето през последните 10 години от трудовия му стаж е работило при същия работодател. В случай, че работникът или служителят към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест е придобил и право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той ще има право и на двете обезщетения, предвидени в ал. 2 и ал. 3 на чл. 222 от КТ. ЯР/
09-12-2014
В момента работя на срочен трудов договор с ЕР на ТЕЛК до 01.05.2015г. На 30.12.2014 г. нанршван пенсионна възраст есновременно с това се влошава и здравето ми. Могали да подам молба и да бъда освободена на основание чл.325, ал.1,т.9 от КТ.
Съгласно разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Няма пречка да подадете такава молба. Преценката за основанието за прекратяване на трудовото правоотношение се прави от работодателя. ЯР/
09-12-2014
Здравейте, започнах втора работа на 2 часа на трудов договор. Въпросът ми е трябва ли да се вписва нещо в трудовата книжка, трябва ли някъде да фигурира новото работно място и въобще какви са законите в такъв случай от страна на служител и от страна на работодател, зачита ли се за клас, осигуровки, отпуск? Благодяра Ви предварително
09-12-2014
Може ли да се прекрати вече разрешен и изведен със заповед неплатен отпуск на държавен служител?Има ли законоустановен начин и какъв е той?Ако върху служителя се упражнява натиск да си го прекрати към кого следва да се обърне?Моля, за спешен отговор!Предварително благодаря!
Уважаема г-жо Ехлиманова, По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. ЛТ/
09-12-2014
РАБОТНИЧКА НАПУСНА РАБОТА ПРИ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ЗА ПЕНСИЯ НО НЕДОСТИГАЩ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ. СЛЕД НАПУСКАНЕТО СИ Е ВНЕСЛА ВНОСКИТЕ ЗА НЕДОСТИГАЩИЯ СТАЖ И Е ДОБИЛА ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ИВС. КАКЪВ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩ. ПО ЧЛ.222 АЛ.3
09-12-2014
Има ли право работодателя да ме пише платен отпуск веднага след нощна смяна започнала в 20.00 часа и завършила е 8.00часа
От запитването е видно, че работодателят Ви е „писал“ платен годишен отпуск след нощна смяна. Съгласно чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда / КТ/, работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. В чл. 173, ал. 7 от КТ е предвидено, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие: 1. по време на престой повече от 5 работни дни; 2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред; 3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му. В случай, че не са налице горните случаи, за нарушаване на трудовото законодателство можете да сигнализирате съответната инспекция по труда. По наше мнение, няма ограничение работният ден, считано от който работникът или служителят започва ползването на платен годишен отпуск, да бъде непосредствено след нощна смяна по график. МВ/
09-12-2014
От юни 2010 нетната ми заплата е увеличена от 1200 на 1408,48 лв и съм преназначена на нова позиция.За целта не е подписван никакъв документ.От юни 2014 заплатата ми е намалена на 1400 лв,а твърдението на ТРЗ е,че съм получавала с 8,48 лв повече и при увеличение на надбавка клас с 0,6%,нетната заплата е намалена на 1400лв.Правилно ли е това?
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво. С ПМС № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор – ал. 7 на чл. 12 от наредбата. Точтните изчисления се извършват от работодателя. Трудово - правен спор във връзка с трудово възнаграждение, както и с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, се решава от съда. За изясняване на случая можете да се обърнете към съответната инспекция по труда.МВ/
09-12-2014
Служител иска да прехвърли 10 дни за ползване в 2015г. с молба до работодателя. Отговорът на работодателя е отрицателен. Губи ли в този случай служителя отпуската си?
Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Съгласно чл. 173, ал. 2 от КТ работникът/служителят е длъжен да ползва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. В чл. 176а, ал. 1 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. С писмено разрешение на работодателя, лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок. МВ/
09-12-2014
Дължи ли се изплащане на ПКС по втори четиричасов договор?
Уважаема г-жо Йорданова, Обърнете се за отговор по компетентност към Министерство на образованието и науката. ЛТ/
09-12-2014
Когато 8-месечния стаж е придобит в две календарни години, за първата година изчисления отпуск пропорционален на трудовия стаж губи ли се. Служителят има ли право на ползване на този отпуск заедно в следващата година след като направи 8 месеца стаж?
09-12-2014
Здравейте, Работим като преподаватели в Университет на длъжност Главен асистент. Понеже нямаме защитена докторска дисертация, съгласно ЗРАСРБ ще бъдем преназначени на длъжност - асистент. Законно ли е преназначаването на преподавателите да се извършва с промяна на трудовия им договор от безсрочен в срочен, без да са заявили желание за това?
В § 5, ал. 5 от ПЗР на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) е предвиден специален ред за преназначаването на лицата, заемащи длъжностите "старши асистент" и "главен асистент", съответно "научен сътрудник" II и I степен, на академичната длъжност "главен асистент"(§ 5, ал. 4, т. 2 от ПЗР на ЗРАСРБ). В нейния текст изрично е предвидено, че тези лица се преназначават на академичната длъжност "асистент", ако в срок до 4 години от влизането в сила на този закон не придобият образователна и научна степен "доктор". Преназначаването следва да бъде направено едва след изтичане на определения в закона 4- годишен срок, в случай че лицата не придобият образователна и научна степен "доктор". Това преназначаване не може да се реализира едностранно от работодателя и той трябва да изготви допълнително споразумение, което да предложи на работника за подпис. Във връзка с разпоредбата на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗРАСРБ и с оглед факта, че ЗРАСРБ е специален закон спрямо Кодекса на труда, изразяваме мнение, че заплащането следва да бъде запазено. Съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ висшите училища и научните организации назначават лица на длъжност "асистент" на срочен трудов договор, а съгласно чл. 44, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ след изтичането на срока на договора нов срочен трудов договор със същото лице не може да се сключва. СН/
09-12-2014
Има ли право работник да ползва платен отпуск от 2012 г., като пусне молба от м.декември 2014 г. и продължи до януари 2015 г.
Уважаема г-жо Колева, Правото на ползване на отпуск, полагаем се за 2012 г. се погасява на 31.12.2014 г. ЛТ/
09-12-2014
Може ли работник, който е в платен годишен отпуск, да изпълнява задълженията си по допълнителното споразумение за работа по проект със заетост 8 часа и да получава възнаграждение за работата по проекта?
Считаме, че няма пречка по време на платения годишен отпуск работникът да работи по допълнителен трудов договор на пълен работен ден. КС
09-12-2014
Лице е било в командирвки извън страната повече от 180 дни за годината. Има ли право на командировъчни за дните над 180?
Съгласно чл. 11 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, общата продължителност на всички командировки на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни. Това ограничение не се прилага за лицата, заемащи длъжности във ведомствата съгласно списъка по приложение № 1, както и за дипломатическите куриери към Министерството на външните работи. Съгласно § 7 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата, министърът на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност, поради това за допълнителна информация се обърнете към министерството на финансите или към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. КС
09-12-2014
От коя дата трябва да бъде прекратен трудовия договор на работник починал в 14.30 ч. на 03.12.2014г.?
В разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със смъртта на работника или служителя, т.е. от датата на смъртта /датата, посочена в смъртния акт/. КС
08-12-2014
Редно ли е молба за ползване на платен отпуск от 1.12.2014, да бъде заведена с вх. номер и дата 2.12.2014, а заповедта издадена с дата 1.12.2014. Нашия зав.личен състав отговаря, щом шефа е разписал значи може.
Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя наведнъж или на части след писмено разрешение на работодателя и в съответствие с утвърден от работодателя график (чл. 172 и чл. 173, ал. 6 КТ). Работникът или служителят следва да подаде молба за ползване на платения си годишен отпуск, след което работодателят да даде писменото си разрешение. МВ/
08-12-2014
Редно ли е молба за ползване на платен отпуск от 1.12.2014, да бъде заведена с вх. номер и дата 2.12.2014, а заповедта издадена с дата 1.12.2014. Наша служителка отговаря, щом шефа е разписал значи може.
Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя наведнъж или на части след писмено разрешение на работодателя и в съответствие с утвърден от работодателя график (чл. 172 и чл. 173, ал. 6 КТ). Работникът или служителят следва да подаде молба за ползване на платения си годишен отпуск, след което работодателят да даде писменото си разрешение. МВ/
08-12-2014
За да ме назначат на определена длъжност в държавната администрация, се изисква 5 г. професионален стаж. Въпросът ми е дали работата ми по граждански договори може да влиза в този стаж, за да се покрие това изискване или не?
По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. КС
08-12-2014
При ползване на платен отпуск, който започва през текущата календарна година и продължава в м. януари следващата година, необходимо ли е първо да се отложи тази част, която ще се ползва през м. януари и след това да подаде молба за ползване.
Уважаема г-жо Георгиева, Считаме, че след като с разрешение на работодателя ползването на отпуска е започнало през 2014 г. не е необходимо отлагане на дните след 1.01.2015 г. ЛТ/
08-12-2014
Предстои промяна в структурата на финансовата институция, в която работя. Предвижда се звеното към съответното управление,в което работя да бъде закрито. Като служителите се преместят новосъздадено управление с подобни функции.Мога ли да откажа преместването и какви биха били правните за мен последици? Дължа ли обезщетение на работодателя ?
В случай, че промяната е по чл. 123 от Кодекса на труда (КТ), трудовите правоотношение с работниците се запазват. Ако не желаете „преместването“, както сочите в запитването, може да прекратите трудовото правоотношение с работодателя на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ по взаимно съгласие без предизвестие или по чл. 326, ал. 1 КТ по Ваша инициатива с предизвестие. В случай, че преместването е в друго населено място или местност и вие не желаете да се преместите, би могло да се приложи разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ, съгласно която работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност. КС
08-12-2014
Предстои промяна в структурата на финансовата институция, в която работя. Предвижда се звеното към съответното управление,в което работя да бъде закрито. Като служителите се преместят новосъздадено управление с подобни функции.Мога ли да откажа преместването и какви биха били правните правните последици? Дължа ли обезщетение на работодателя?
В случай, че промяната е по чл. 123 от Кодекса на труда (КТ), трудовите правоотношение с работниците се запазват. Ако не желаете „преместването“, както сочите в запитването, може да прекратите трудовото правоотношение с работодателя на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ по взаимно съгласие без предизвестие или по чл. 326, ал. 1 КТ по Ваша инициатива с предизвестие. В случай, че преместването е в друго населено място или местност и вие не желаете да се преместите, би могло да се приложи разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ, съгласно която работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност. КС
08-12-2014
Има ли право директорът на училище да определи в Правилника за вътрешния трудов ред да определи ненормиран работен ден и за себе си, с оглед на факта, че той е работодател на всички, работещи в училището?
В чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Със своя заповед работодателят определя списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден (чл. 139а, ал. 2 КТ). В разпоредбата на Кодекса на труда не е предвидена възможност работодателят да се включи в посочения списък. За повече информация по поставения въпрос можете да се обърнете към Минисетрство на образованието и науката. МВ/
08-12-2014
Има ли право работодателят да предложи на Общото събрание на предприятието то да приеме Правилника за вътрешния трудов ред, а след приемането на ПВТР от ОС, работодателят само да утвърди ПВТР?
Съгласно чл. 181, ал. 1 от КТ, работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. В ал. 2 на чл. 181 от КТ е предвидено, че работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. МВ/
08-12-2014
Директорка на детска градина е председател на общинското ръководство на Синдиката на българските учители. Така тя е хем работодател, хем синдикален председател. Има ли защита по чл. 333 ал, 3 КТ?
В чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Според § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на КТ, „синдикално ръководство" е председателят и секретарят на съответната синдикална организация. Както е видно, от защита при уволнение се ползва председателат на синдикалната организация в предприятието. МВ/
08-12-2014
Работещ пенсионер е уволнен по чл.328 ал.1 т.10 А от КТ със заповед с предизвестие.С ПОСЛЕДВАЩА ЗАПОВЕД ПРЕДИЗВЕСТИЕТО МУ Е ОТМЕНЕНО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ.СЛЕД ТОВА В РАМКИТЕ НА 30 ДНЕВНИЯ СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕ НА ПЪРВАТА УВОЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД ОТНОВО СЪС ЗАПОВЕД Е ОТМЕНЕНА ВТОРАТА ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО.В сила ли е уволнителната заповед в случая?
Уважаема г-жо Танчева, Работникът/служителят има право да оспорва законността на уволнение пред работодателя или пред съда в 2-месечен срок от датата на прекратяването. ЛТ/
08-12-2014
Работещ пенсионер е уволнен по чл.328 ал.1 т.10 А от КТ със заповед с предизвестие.С ПОСЛЕДВАЩА ЗАПОВЕД ПРЕДИЗВЕСТИЕТО МУ Е ОТМЕНЕНО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ.СЛЕД ТОВА В РАМКИТЕ НА 30 ДНЕВНИЯ СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕ НА ПЪРВАТА УВОЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД ОТНОВО СЪС ЗАПОВЕД Е ОТМЕНЕНА ВТОРАТА ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО.В сила ли е уволнителната заповед в случая?
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Тридневният срок започва да тече от датата, следваща датата на сключване на трудовия договор. Този срок се изчислява в календарни дни. КС
08-12-2014
3% от средствата за работна заплата включват ли и коледните бонуси.
Съгласно чл. 51, ал. 2 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г., средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. По наше мнение в тези средства не се включват т. нар. „коледни бонуси“. За конкретен отговор се обърнете към Министерство на финансите. МВ/
08-12-2014
Служителка се връща на работа след ползване на първата година отпуск за раждане. започва работа на 4-часа /по ТД е на 8 часа/. Иска да прехвърли правото за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 г. на майка си, има ли някакви пречки или особености след като е на 4-часов работе ден?
Уважаема г-жо Чанкова,Не, няма пречки и особености при прехвърляне на отпуска по чл. 164, ал. 3 КТ, независимо от непълното работно време. За допълнителна информация във връзка с изплащане на обезщетението по КСО, се обърнете за информация към НОИ. ЛТ/
08-12-2014
При сключване на трудов договор от кога тече срока за уведомяване в НАП, от датата на сключването му или от датата следваща деня на сключването. В календарни или в работни дни се изчисляват дните за подаване на уведомление по Кодекса на труда в НАП.
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Тридневният срок започва да тече от датата, следваща датата на сключване на трудовия договор. Този срок се изчислява в календарни дни. КС
08-12-2014
Здравейте, работя на основен договор за осем часа.Искам да попитам може ли да започна работа на втори трудов договор за 4 часа.
Вие имате възможност да сключите трудов договор с друг работодател по реда на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), който предвижда, че работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния Ви трудов договор по основното Ви трудово правоотношение. Работното време по трудов договор за допълнителен труд е уредено в чл. 113, ал. 1 до ал. 8 от КТ, съгласно който максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители, и 48 часа седмично – за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите, навършили 18 години могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и чл. 111 от КТ дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него. Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 от КТ за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя – страна по трудовия договор за допълнителен труд. В тези случаи продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна, която не може да бъде по-малко от 12 часа, съгласно чл. 152 от КТ и седмична почивка – 48 часа, съгласно чл. 153 от КТ. С оглед на гореизложеното може да се направи обоснован извод, че работник или служител може да сключи един основен трудов договор на 8 часа и допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда, който не може да бъде за повече от 4 часа. ЯР/
08-12-2014
ПОЛАГА ЛИ СЕ СБКО НА СЛУЖИТЕЛ КОЙТО Е В ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН БОЛНИЧЕН НАД 4 МЕСЕЦА ?
Уважаема г-жо Костова, Съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване (СБКО) се определя с решение на общото събрание (ОС) на работниците и служителите. Това означава, че именно общото събрание на работниците и служителите има законовото правомощие и е автономно да решава и преценява за какви цели и как, съответно при какви условия, да се използват средствата за СБКО. Средствата следва да бъдат използвани по начина и по предназначението им, определени в решението на ОС. ЛТ/
08-12-2014
ПРИ НАС ИСКА ДА ПОСТЪПИ ЛИЦЕ КОЕТО ПРЕЗ 2005Г. Е РАБОТИЛО НА ТРУДОВ ДОГОВОР С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 6М., НО Е РАБОТИЛО САМО 19 ДНИ.ОСВ. Е ПО ЧЛ.325 Т.1.СМЕНИЛ Е 14 РАБОТОДАТЕЛЯ И Е ОСВОБОЖДАВАН ПО ЧЛ.330 АЛ.2 Т.6 И ЧЛ.71 АЛ.1.МОЖЕМ ЛИ ДА ГО НАЗНАЧИМ ОТНОВО С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК СЛЕД 9Г.ЗАЩОТО ТЕЗИ 19 ДНИ СА НЕДОСТАТЪЧНИ ИЛИ ТРЯБВА ДА СПАЗЯ ЧЛ.70.АЛ.5.
Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда, за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Мнението ни е, че при трудов договор за друга длъжност, няма пречка да се уговори срок за изпитване. МВ/
08-12-2014
Как следва да се класифицира съгласно т.17 от методологическите бележки към НКПД 2011 съвместяването на функции и задачи на изпълнителен директор, код по НКПД 11147022, и технически сътрудник, код по НКПД 41102005, ако за задачите на сътрудника е налице приоритетът по т.7.1. (време), а за директорът е налице приоритетът по т.7.3 (квалификация).
Поставеният въпрос е от компетентност на рубриката „Заетост и безработица“. СН
08-12-2014
Здравейте! Имаме служител, назначен на ½ щат по чл. 111 – на срочен трудов договор от 08.09.2014 г. до 31.12.2014 г. Как /по каква формула/ трябва да бъде изчислен полагащият му се за този период платен годишен отпуск?
Съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, а нормална продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Когато по трудовото правоотношение е договорено между страните непълно работно време, правото и размера на платен годишен отпуск се установява по реда на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските. В него е заложено, че работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбата на чл. 355, ал. 2 от КТ, където се посочва, че за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. В случаите, когато работникът или служителят работи не по-малко от половината от законоустановеното за него работно време, има право на основен платен годишен отпуск в пълен размер, който, съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 4 от КТ е не по-малко от 20 работни дни. Окончателните изчисления се правят от работодателя. ЯР/
08-12-2014
Здравейте, служител който по своя воля прекратява трудовото си правоотношение с нас на 08.12.2014 г. има ли право на ваучер за храна за месец декември в размер на 60.00 лв
Предоставянето на ваучери за храна е уредено в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. В чл. 2 от тази наредба е предвидено, че чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък "ползватели", средства за храна отделно от възнаграждението им. Съгласно чл. 14, ал. 1 и 4 от същата на наредба, ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представителните синдикални организации в предприятието. Всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери за храна при прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление. КС
08-12-2014
На директор с група в ЦДГ дължимо ли е възнаграждение за водене на задължителна документация, съгласно чл.34, ал.6, т.2 от КТД от 26.06.2014 г.
По поставения въпрос следва да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
08-12-2014
Ако в брутното трудово възнаграждение има начислени суми за минал период ,влизат ли за база за изчисление на обезщетение по чл.228 т.3
Уважаема г-жо Бориславова, Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е посочено в чл. 228 КТ и чл. 17 НСОРЗ. ЛТ/
08-12-2014
Зададох въпрос но 02.12 и не съм получила отговор -въпроса беше служител на длъжност огняр в училище има претенции стажа му като охранител от предишна работа да бъде прибавен като стаж по специалността и съответно да му се отрази в процента прослужено време , възможно ли е това да стане?
Уважаема г-жо Василева, срокът за публикуване на отговори на зададени от лица въпроси е до 14 дни от подаването им, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни. Тези обстоятелства са посочени в рубриката „Въпроси и отговори – информация“ на електронната страница на МТСП, където сте задали Вашия въпрос. На въпроса Ви вече бе отговорено на 11.12.2014 г., но въпреки това, за Ваше улеснение прилагаме отговора отново: Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ. Ако работника счита, че работодателят неправилно е определил допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, то налице е трудов спор, като за решаването му следва да се обърне към съда. ЯР/
07-12-2014
През 2013г., за 4-ти път бе прекратено служебното ми правоотношение от една и съща длъжност. За 4-ти път Върховният административен съд отмени заповедта като незаконосъобразна.До сега, претендирах единствено обезщетение в размер на 10 заплати.Сега обаче бих искала да разбера имам ли право да претендирам и морални вреди и какъв е реда, по кой закон?
Уважаема г-жо Иванова, Обезщетение за претърпени вреди от граждани се дължи при условията на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. За повече информация можете да потърсите консултантска правна помощ. ЛТ/
05-12-2014
Задължително ли трябва да се включват в графика за ползване на платените отпуски и тези които са останали неизползвани от 2008 и 2009г.и ако да кое е основанието на което работодателят може да ни задължи?
Уважаема г-жо, Неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се включва в графика, но не е задължително. Тези отпуски не се погасяват по давност и могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение. ЛТ/
05-12-2014
Колко дълго може да продължи да работи служител придобил право на пенсия за прослужено време и придобит стаж
В кодекса на туда няма предвидена пределна възраст до която лицето може да работи по трудово правоотношение. МВ/
05-12-2014
През 2005г. имам 5 месеца със заплащане от бюрото по труда. След това започнах работа и досега не съм сменяла длъжността си. Включва ли се времето, прекарано на борсата, към общия трудов стаж и начислява ли се клас "прослужено време"?
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) в сила от 01.07.2007 г., за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. При определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се изплаща допълнително трудово възнаграждение, работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия- чл. 12, ал.4 от наредбата. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Трудовият стаж на Бюрото по труда не е стаж при работодател и не се взема предвид при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. МВ/
05-12-2014
ВЪПРОС: Работя във фирма, където получаваме ваучери за храна всеки месец. Имам ли право на тях за времето на ползване на неплатен отпуск под 30 дни или на болнични?
Предоставянето на ваучери за храна е уредено в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Съгласно чл. 14 от тази наредба, ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието. Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на работещите по трудови правоотношения или по договори за управление служители средства за храна отделно от възнаграждението им. Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено по реда на чл. 294 от КТ със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от КТ. Съгласно чл. 293 от КТ, начинът на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, за което се съставя протокол. Според ал. 2 на чл. 293 от КТ, средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. Следователно, Общото събрание на работниците и служителите взема решение за реда и начина на използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване. КС
05-12-2014
ВЪПРОС: Работя във фирма, където получаваме ваучери за храна всеки месец. Имам ли право на тях за времето на ползване на неплатен отпуск под 30 дни или на болнични който е 12 дни?
Предоставянето на ваучери за храна е уредено в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Съгласно чл. 14 от тази наредба, ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието. Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на работещите по трудови правоотношения или по договори за управление служители средства за храна отделно от възнаграждението им. Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено по реда на чл. 294 от КТ със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от КТ. Съгласно чл. 293 от КТ, начинът на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, за което се съставя протокол. Според ал. 2 на чл. 293 от КТ, средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. Следователно, Общото събрание на работниците и служителите взема решение за реда и начина на използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване. КС
05-12-2014
ВЪПРОС: Работя във фирма, където получаваме ваучери за храна всеки месец. Имам ли право на тях за времето на ползване на неплатен отпуск под 30 дни или на болнични който е 12 дни?
Предоставянето на ваучери за храна е уредено в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Съгласно чл. 14 от тази наредба, ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието. Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на работещите по трудови правоотношения или по договори за управление служители средства за храна отделно от възнаграждението им. Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено по реда на чл. 294 от КТ със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от КТ. Съгласно чл. 293 от КТ, начинът на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, за което се съставя протокол. Според ал. 2 на чл. 293 от КТ, средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. Следователно, Общото събрание на работниците и служителите взема решение за реда и начина на използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване. КС
05-12-2014
Въпросът ми от 01.12.2014 г. е :В кой нормативен акт е записано, че разпоредбата на чл.155 ал.4 от КТ касае работните дни по календар, а не по график? Конкретно - така, както е записано за дните в болнични в чл.18 на НИИПОПДОО?
Както Ви отговорихме на предишното запитване, съгласно чл. 155, ал.4 от Кодекса на труда, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Разпоредбата касае работните дни по календар, а не по график. Уведомяваме Ви, че не е предвидена разпоредба, която да урежда ползването на платения годишен отпуск в работни дни по график. КС
05-12-2014
Може ли да бъде отменен едностранно от работодателя вече разрешен неплатен отпуск?Държавен служител съм.Отпускът ми е разрешен и изведен със заповед, считан от 30.12.2014. Ако да какъв е законноустановеният ред?Уведомена съм по телефона от служител в отдел"Човешки ресурси".Как да се защитя?Моля, за Вашето компетентно мнение.Благодаря предварително!
Уважаема г-жо Ехлиманова, По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. ЛТ/
05-12-2014
Дължи ли работодател обезщетение за извънреден труд за командировка в чужбина в почивните дни, ако през почивния ден служителят е пътувал от или до мястото на командироване? Законно ли е да се компенсира този ден с друг такъв почивен през работната седмица?
Уважаема г-жо Тодорова, Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина писмената заповед, въз основа на която се извършва командироване в чужбина, съдържа началната дата и продължителност на командировката или специализацията в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни. С оглед на това, мнението ни е, че не може да става въпрос за заплащане на извънреден труд, независимо, че се пътува през почивен ден. В заповедта за командироване се включват и финансовите условия на командировката - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане, на които командированият има право. Съгласно чл. 215 КТ “Обезщетение при командировка” за времето на командировката работникът или служителят има право както на пътни, дневни и квартирни (съгласно заповедта за командироване), така и на брутното си трудово възнаграждение. Следва да имате предвид, че съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби указания по прилагането на наредбата дават министърът на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съобразно своята компетентност. ЛТ/
05-12-2014
В момента работя на основен трудов договор на 8 часа. Имам предложение в друго предприятие за 8 часов работен ден. Мога ли да работя на двете места по 8 часа, ако и двамата работодатели са съгласни. Благодаря Ви!
Вие имате възможност да сключите трудов договор с друг работодател по реда на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), който предвижда, че работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния Ви трудов договор по основното Ви трудово правоотношение. Работното време по трудов договор за допълнителен труд е уредено в чл. 113, ал. 1 до ал. 8 от КТ, съгласно който максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители, и 48 часа седмично – за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите, навършили 18 години могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и чл. 111 от КТ дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него. Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 от КТ за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя – страна по трудовия договор за допълнителен труд. В тези случаи продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна, която не може да бъде по-малко от 12 часа, съгласно чл. 152 от КТ и седмична почивка – 48 часа, съгласно чл. 153 от КТ. С оглед на гореизложеното може да се направи обоснован извод, че работник или служител може да сключи един основен трудов договор на 8 часа и допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда, който не може да бъде за повече от 4 часа. ЯР/
05-12-2014
Възможно ли са 7 последователни 8 часови работни дни + 3 почивни, при сумарно отчитане на работното време?
Уважаема г-жо Лютидолска, Съгласно чл. 142, ал. 4 КТ продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа. ЛТ/
05-12-2014
През юни 2015год.се пенсионирам.През май 2015год.освен заплата ще вземем и допълнителен бонус за 24 май,тъй като работя към просветата.Въпросът ми е - ще влезе ли и тази сума при изчисляване на размера на обезщетението при пенсиониране,тъй като то се изчислява от предходния месец /в случая - м.май /.Благодаря предварително !
Съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 220, ал. 1, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Според чл. 15, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Тъй като „допълнителния бонус“ за 24 май е еднократен, т. е няма постоянен характер, мнението ни е, че той не следва да се включва в базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ. МВ/
05-12-2014
Правилно ли е ОРЗ да е по-малка от минималния осигурителен праг за моята длъжнос, а осигурителния доход ми го спазват не е под минимума.Само да уточня , че ОРЗ и така наречения клас са над МОД т. е брутната РЗ е по-висока от МОД
Уважаема г-жо Янева, Съгласно чл. 6, ал. 3 КСО осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход. Минималният осигурителен доход за съответната длъжност, т.н. осигурителен праг, е възможно да не бъде съразмерен с брутното трудово възнаграждение (БТВ). Осигурителният праг представлява сума (осигурителен доход), върху който се дължат осигурителни вноски. Това означава, че БТВ може да бъде по-малко, равно или по-голямо от осигурителния праг. В конкретния случай БТВ, както посочвате в запитването, е по-високо от осигурителния праг и следователно осигурителните вноски се дължат върху БТВ. ЛТ/
05-12-2014
Дължи ли обезщетение за платен годишен отпуск работодател в случай, че служителят има неизползвани 5 дни платен отпуск за 2013 г., но е изразходвал пълния размер платен отпуск за 2014 от 20 дни? Трудовото правоотношение е прекратено на 01.10.2014. Работодателят е издал служебна бележка, че за 2014 са ползвани 20 дни от 2014 и 1 ден от 2013.
Уважаема г-жо Николова, Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор. В случая, посочен в запитването, работодателят дължи обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ за неползваните дни платен годишен отпуск за 2013 г., тъй като към датата на прекратяване на трудовото правоотношение през 2014 г., правото за тях не е погасено по давност. ЛТ/
05-12-2014
Има ли право служителка на неплатен отпуск от един месец по чл. 160 от КТ и по чл. 167а, ал1 от КТ в една календарна година.
В чл. 167а, ал.1 от КТ е предвидено, че след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Както е видно от разпоредбата, право на този отпуск има всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение. Съгласно чл. 160, ал.1 от КТ работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск по чл. 167а и по чл. 160 се ползват на различни основания, поради което няма пречка да се ползват в една календарна година. МВ/
05-12-2014
Здравейте, искам да попитам за правото на отпуск по чл.114, пропорционално на тр.стаж за една година отпускът е общо 40 часа, да разбирам ли че ми се полага отпуск от 5 календарни дни (всеки по 8 часа) или 20 дни, всеки от които е трябвало да съм на работа по 2 часа.
Предназначението на платения годишен отпуск е за почивка и възстановяване на изразходваната в трудовия процес работна сила от работника или служителя и се ползва в работни дни. Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. Работното време се определя според възможностите на работника или служителя и работодателя. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време в договора. Времето, през което лицето работи по трудов договор на основание чл. 114 от Кодекса на труда, се зачита за трудов стаж, то има всички права произтичащи от трудов стаж, включително право на платен годишен отпуск. Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци (чл. 355 от КТ). Окончателните изчисления се осъществяват от работодателя. ЯР/
05-12-2014
Здравейте, броят на уволнените лица на основание чл. 328 ал.1 т.10а от КТ влизали в броя на уволнените лица при прценка за "масово уволнение"
Определението за масови уволнения се съдържа в § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, съгласно който по смисъла на този кодекс "Масови уволнения" са уволненията на едно или повече основания, извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, с изрично посочен в разпоредбата брой на уволненията. Мнението ни е, че, прекратяването на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ е свързано с конкретния работник или служител, тъй като трудовото правоотношение с него е възникнало в качеството му на пенсионер /придобил е и е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст/, поради което посоченото основание не следва да се взема предвид при определяне броя на уволненията по букви "а" - "в" на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. МВ/
05-12-2014
Трябва ли работодателя да информира Инспекциая по труда ако командирова свои служители събота и неделя, това извънреден труд ли е, ако да налице ли е нарушение, КТ не позволява повече от 56 часа на седмица, тъй като на практика служителите ще работят две седмици без почивка
Уважаема г-жо Митева, Съгласно чл. 8 от Наредбата за командировките в страната, командироването се извършва въз основа на писмена заповед. В съответствие с чл. 9, ал. 1 в заповедта за командираване се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право и др. Съгласно чл. 2 от наредбата командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Съгласно чл. 3 командированият спазва установеното работно време на предприятието, в което е командирован, а когато изпълнението на задачата не е пряко свързано с работата на предприятието, в което е командирован, командированият сам определя работното си време, като се ръководи от установеното за него работно време и от необходимостта да изпълни задачата в рамките на дните, определени със заповедта за командировката. Съгласно чл. 4 командированият за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари при условията и в размерите, определени с тази наредба. Брутното трудово възнаграждение не може да бъде по-малко от определеното по чл. 228 от Кодекса на труда . Следва да се има предвид, че случаите при които извънредният труд е допустим по изключение, са определени в чл. 144 от КТ. При командироване командированият работник или служител следва да спазва заповедта за командироване и чл. 3 от наредбата и само в случаите когато в предприятието, където той е командирован, се полага извънреден труд, е допустимо и на командирования да се заплати възнаграждение за положения от него извънреден труд. Съгласно чл. 149, ал. 2 КТ положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година. ЛТ/
05-12-2014
Къде бих могъл да намеря текста на писмо писмо № 26/287 от 05.06.2009 г на МТСП.
С писмо № 26/287 от 05.06.2009 г., Министерството на труда и социалната политика е изразило становище относно ползването на платен годишен отпуск от работници и служители, които работят по график. Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на труда се ползва в работни дни по календар. Когато работникът или служителят през съответния месец или период е отсъствал поради отпуск, разрешен по съответния ред, нормата за продължителността на работното му време следва да бъде преизчислена. За целта от броя на работните дни по календар за месеца (периода) се изваждат съответните дни в отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар. В запитването си посочвате, че в дните на официален празник лицето е на работа по график при сумирано изчисляване на работното време, но иска да „ползва отпуск” в деня на официалния празник. Както е посочено по-горе и при сумирано изчисляване на работното време платените годишни отпуски се ползват в работните дни по календар което означава, че не е възможно да бъде в платен годишен отпуск за деня на официалния празник, който по закон е неработен. Ето защо ако работникът или служителят желае да отсъства в ден, който е официален празник следва да поиска промяна в графика. В този смисъл са и писмата на Министерството на труда и социалната политика № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г., които не се пазят, но са актуални, поради това че в разпоредбите, уреждащи сумираното изчисляване на работното време няма промени, които да изменят смисъла и съдържанието им. СН/
05-12-2014
Въпросът ми е: Когато съм командирована в почивен ден т.н. събота или неделя, имам ли право да ползвам този ден през работната седмица за почивен. В Наредбата за командировките в страната не намерих отговор.
В чл. 2 от Наредбата за командировките в страната е предвидено, че командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Видно от разпоредбата, работниците и служителите могат да бъдат командировани и в почивни и в празнични дни. Разпоредбата на чл. 215 от Кодекса на труда определя правото на работниците и служителите на обезщетение по време на командировка. Съгласно посочената разпоредба при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет с Наредбата за командировките в страната. Следователно за времето на командировка работникът или служителят получава обезщетение (командировъчни пари), които да компенсират неудобствата, които понасят поради обстоятелството, че са извън мястото на работа и живеене. Командировъчните пари са за всички дни от командировката включително и почивните и празнични дни, ако са включени в периода на командировката със заповедта за командировка. В наредбата не е предвидена възможност за ползване на почивните дни, през които лицето е било командировано, през други дни от седмицата. МВ/
04-12-2014
Детето ми навършва 2 г, и се връщам на работа на постоянен договор. Чух че директора е казал че ще ме уволни или ще ме командирова на друго раб.място. Какви са ми правата.
Разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда предвижда, че работодателят може да уволни работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай, на основанията посочени в чл. 328, ал. 1, точки – 2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; 3. при намаляване на обема на работата; 5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; и 11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, както и по чл. 330, ал. 2, т. 6 – дисциплинарно уволнение. т.е Вие се ползва от закрила при уволнение на горепосочените основания. Категорична е и разпоредбата на чл. 310 от КТ, която забранява на работодателя да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие. Във Ваша полза е и разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, според която, когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете, или лицето, което ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда или за отглеждане на дете, се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата длъжност или друга, равностойна на нея, и да се възползва от всяко подобрение на условията на труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск. ЯР/
04-12-2014
Зададох въпрос във връзка с връщането от съда на работник, моля да ми отговорите.
В системата не беше намерен въпрос, зададен от „Иван“. Моля задайте го повторно, като имате предвид, че срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни. СН/
04-12-2014
Последният ми работен ден ще бъде 19.12., после съм в отпуск и на 5.1.15 на работа.Ще ме преназначават на друга длъжност. Можели допълнителното споразумение и регистрацията да станат на 19.12.14, а срока да е от 1.1.15 и в тр.книжка да напишат 1.1.15 дори да е почивен ден.
Уважаема г-жо Атанасова, Съгласно чл. 63, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от ТД на НАП. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави цитираните по-горе документи (чл. 63, ал. 2 КТ). Съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. От разпоредбата на чл. 63, ал. 3 КТ е видно, че съществува възможност страните по трудовия договор да уговорят датата на постъпване на работа, т.е. началото на изпълнение на трудовия договор. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 КТ датата на сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение са елементи от съдържанието на трудовия договор. Срокът на постъпване във всички случаи е след предоставянето на документите по чл. 63, ал. 2 КТ. Срокът за регистрация на трудовия договор в НАП е 3-дневен от датата на сключването му. Тридневният срок е определен в календарни дни. Срокът започва да тече от следващия ден на деня, в който е сключен трудовият договор. В конкретния случай, при сключен трудов договор на 30.12.2014 г. срокът започва да тече на 31 декември (независимо, че е неработен ден) и изтича на 6.01.2015 г. (последна дата за подаване на уведомлението). ЛТ/
04-12-2014
Зачита ли се за трудов стаж по КТ времето през което се заплаща от НОИ за безработица, вместо от Бюрото по труда преди
За трудов стаж се зачита периодът, през който сте получавала парично обезщетение за безработица, на основание чл. 354, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда, съгласно който за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица. В трудовата книжка се отразяват календарните дни, за които е изплащано обезщетението за безработица. Този период са зачита и за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от Кадекса за социално осигуряване, съгаласно който, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица. КС
04-12-2014
Здравейте! Редовен докторант съм от 2012 г. Редовната докторантура признава ли се за трудов стаж и/или професионален опит и ако да какъв документ трябва да представя за това при кандидатстване за работа. Имам издадена заповед за зачисление от университета, в която е посочен срока на докторантурата. Предстои ми защита на дисертацията.
Уважаема г-жо Арабаджиева, От запитването може да се предположи, че през време на обучението като редовен докторант не съществува трудово правоотношение. Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, се признава за стаж по силата на нормативен акт съгласно чл. 354, ал. 1, т. 8 от КТ във връзка с чл. 10 от Разпореждане № 224 на Министерския съвет от 23 октомври 1973 г. за материални стимули за българските аспиранти. Този период не може да бъде отразен в трудова книжка, а се доказва с документ, издаден от съответното учебно заведение, с който се удостоверява времето, прекарано в редовна докторантура. Относно зачитането на този стаж за професионален опит във връзка с определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) МТСП е изразявало становище, че времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура и през което не се намира в трудово правоотношение, не се зачита за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на чл. 12 НСОРЗ. ЛТ/
04-12-2014
Здравейте, при изплащане от страна на работодател обезщетение по чл.220 от КТ за неспазено предизвестие на едно брутно трудово възнаграждение /основна заплата, клас, допълнително възнаграждение с постоянен характер/, служителят има ли право да получи за месеца на неспазеното предизвестие социалните придобивки, които е получавал ежемесечно?
Съгласно чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Разпоредбата на чл. 17, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата установява, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, включително и по чл. 220 от КТ се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Средствата за СБКО нямат характер на трудово възнаграждение, поради което не се включват в базата за изчсляване на посоченото обезщетение. МВ/
04-12-2014
Служител работи на СИРВ(3 мес.) като по график на смени има 14 дни по 12ч (168ч=официалните за месеца). Желае да ползва отпуск за времето от пон. до петък, като по график в периода има 2 смени - 12ч в понеделник и 12ч в петък. Колко дни трябва да се отразят като отпуск и трябва ли да се преправи графика и как, за да е запълнена нормата за месеца?
Уважаема г-жо Каракостова, При сумирано изчисляване на работното време платеният годишен отпуск се ползва в работни дни по календар. Размерът на платения годишен отпуск е определен в работни дни (чл. 155, ал. 4 КТ). Следва да се има предвид, че платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя в съответствие с утвърдения от работодателя график (чл. 172 КТ). Графикът за ползване на платения годишен отпуск за календарната година се утвърждава до 31 декември на предходната календарна година (чл. 173, ал. 1 КТ). Следователно поименните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време следва да бъдат съобразени с утвърдения график за ползване на платения годишен отпуск. Платеният годишен отпуск се ползва с писмено разрешение на работодателя (чл. 173, ал. 6 КТ). Ако работник/служител на сумирано изчисляване на работното време пожелае да ползва платен годишен отпуск не в съответствие с (извън) утвърдения график за отпуските, работодателят не е длъжен да му го разреши. Ако обаче работодателят прецени и разреши ползването на такъв отпуск, напр. 5 работни дни, считано от понеделник, а по поименния график за сумираното изчисляване на работното време той трябва да е на работа в понеделник и петък, това ще наложи промяна на поименния график, вкл. и спрямо други работници и служители, така че да се осигури осъществяване на дейността на работодателя. При определяне на нормата работно време при сумирано изчисляване не се включват дните, през които е ползван платен годишен отпуск. ЛТ/
04-12-2014
Имам служител, който желае да се пенсионира, но в момента е в болнични повече от 4 месеца.При пенсиониране каква следва да е базата за изчисляване на 6-те заплати по чл. 222, ал. 3 от КТ?
Съгласно чл. 228, ал.1 от КТ брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал.3 от КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. В чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец. МВ/
04-12-2014
от къде мога да получа такава бележка за смътра на баща ми и дали мога да взема и за внучка му такава бележка за смърта на дядо и
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. За да се ползва този отпуск работникът или служителят следва да подаде молба до работодателя, с която да го уведоми за настъпилото събитие и че ще се ползва от правото на отпуск по този ред. Няма пречка след ползване на отпуска по чл. 157, ал. 1, т. 3 да се предоставят и останалите документи. Такива документи са акт за смърт - удостоверяващ случая на смърт на лицето, актове за раждане - удостоверяващи родствената връзка на починалото лице и лицата по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ. За издаване на документите се обърнете към служба „Гражданско състояние“ на съответната община. МВ/
04-12-2014
Полага ли се допълнителен платен отпуск от решение на ТЕЛК ,ако служителя ползва допълнителен год.отпуск от Наредбата за определяне на видовете работа за допълнителен отпуск- чл.2,ал.12 ,/ 20+6/
Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса /КТ/ на труда регламентира правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки. Право на този вид отпуск имат работниците и служителите, които извършват видовете работи, определени в чл. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. Съгласно разпоредбата на чл.319 от КТ, работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. За работниците или служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто, отпускът по чл.319 от КТ е основен платен годишен отпуск. В случай, че служителят отговаря на изискванията, посочени в чл. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск той ще има право и на двата вида посочени по - горе отпуск – основен платен годишен отпуск, който е не по - малко от 26 работни дни и допълнителен платен годишен отпуск, който е не по - малко от 5 работни дни. МВ/
04-12-2014
Здравейте! Бих желала да ви попитам как трябва да се процедира с служители (по трудово и по служебно правоотношение), които са назначени през месец Май 2014 г. и до края на 2014 г. няма да имат право на ползване на платен годишен отпуск. Отпускът, който им се полага е повече от 10 дни, като имат и допълнителен отпуск за ненормирано работно време.
Уважаема г-жо Георгиева, Съгласно чл. 22, ал. 1, изр. първо и второ от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползува платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ. Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. В изр. 3-то на чл. 22, ал. 1 е предвидено, че когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част през следващата календарна година (какъвто е и случаят, описан в запитването) той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората календарна година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. Съгласно чл. 37б, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година. В случаите на чл. 22, ал. 1, изр. трето от НРВПО в графика се включва и частта от платения годишен отпуск на работниците и служителите, придобита в предходната календарна година. Следователно, полагащата се част от платения годишен отпуск на работника и служителя, придобита в предходната календарна година, се включва в графика за следващата календарна година. Това означава, че в графика за отпуските за 2015 г., който работодателят има задължение да утвърди до 31.12.2015 г., освен пълния размер на полагаемия се отпуск за 2015 г. следва да бъде включена и полагащата се част от платения годишен отпуск за 2014 г. В случая, посочен в запитването, не става въпрос за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, предвидено в чл. 176, ал. 1 или 2 от КТ, за което се прилага ограниченото до 10 работни дни. ЛТ/
04-12-2014
На първо число на месеца са раздадени Ваучери за храна със Заповед на всички работници.Има ли право новоназначен работник на 8 число на месеца на Ваучери за храна и в какъв размер
Предоставянето на ваучери за храна е уредено в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Съгласно чл. 14 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието. Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на работещите по трудови правоотношения или по договори за управление служители средства за храна отделно от възнаграждението им. Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено по реда на чл. 294 от КТ със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от КТ. Съгласно чл. 293 от КТ, начинът на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, за което се съставя протокол. Според ал. 2 на чл. 293 от КТ, средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. Следователно, Общото събрание на работниците и служителите взема решение за реда и начина на използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване.
04-12-2014
При прекратяване на трудов договор задължително ли се вписва какво обещетение се дължи или може с друга заповед да се извърши това. Благодаря !
В чл. 349, ал. 1, т. 10 от КТ е предвидено, че в трудовата книжка се вписват изплатените обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. МВ/
04-12-2014
Редно ли е работници заемащи една и съща длъжност да имат еднаква основна заплата (щат). Да поясня - 5 работници на длъжност "рехабилитатор" в един сектор на едно и също предприятие трябва ли да имат еднаква основна заплата по смисъла на чл. 243 от КТ? Благодаря!
Уважаема г-жо Христова, Цитираната от Вас разпоредба (чл. 243 КТ) регламентира правото на равно възнаграждение на жените и мъжете за еднакъв или равностоен труд. Разпоредбата е доразвита в Закона за защита от дискриминация (ЗЗД). Съгласно чл. 14 ЗЗД: Чл. 14. (1) Работодателят осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд. (2) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Алинея 1 се прилага за всички възнаграждения, плащани пряко или непряко, в брой или в натура, независимо от срока на трудовия договор и продължителността на работното време. (3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Критериите за оценка на труда при определяне на трудовите възнаграждения и оценката на трудовото изпълнение са еднакви за всички работници и служители и се определят с колективните трудови договори или с вътрешните правила за работната заплата, или с нормативно установените условия и ред за оценяване на служителите в държавната администрация без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.“ Съгласно чл. 40 от Закона за защита от дискриминация Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на този или други закони (вкл. Кодекса на труда), уреждащи равенство в третирането, като тя има правомощията да се произнася по постъпили до нея жалби или сигнали. ЛТ/
04-12-2014
Здравейте, Зачислена съм в редовна докторантура от 20.02.2012г. (до 19.02.2015г). Тези три години ще ми се броят ли за трудов или професионален опит и ако да, с какъв документ следва да бъдат удостоверени?
Съгласно разпоредбата на чл. 354, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ), за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение в случаи, установени от Министерския съвет. Разпоредбата на чл. 10 от Разпореждане № 224 на Бюрото на Министерския съвет от 23 октомври 1973 г. за материални стимули за българските аспиранти (обн. ДВ бр. 89 от 1973 г.) предвижда, че времето, прекарано в редовна аспирантура (докторантура) се признава за трудов стаж по КТ. Разпореждането е в сила и към настоящия момент. Ето защо от датата на влизане в сила на Разпореждане № 224 на Бюрото на Министерския съвет от 1973 г. и понастоящем времето на редовна аспирантура (докторантура) се признава за трудов стаж по смисъла на КТ. При нужда този трудов стаж се доказва с документ от научната организация, удостоверяващ времето, прекарано в редовна аспирантура (докторантура). Кодексът на труда и цитираното разпореждане не регламентират наименованието на съответния документ. За повече информация можете да се обърнете към Министерство на образованието и науката. Ако обаче имате предвид допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, то след като стажът е зачетен по чл. 354, ал. 1, т. 8 от КТ, тоест без да е съществувало трудово правоотношение, то той не може да бъде зачетен за допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата. ЯР/
03-12-2014
ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ЗА ВРЕМЕТО ПРЕЗ КОЕТО СЪМ БИЛА БЕЗ РАБОТА, В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМА СПЕЧЕЛЕН СЪДЕБЕН СПОР В МОЯ ПОЛЗА.?
Отпускът е период от време, през което работникът или служителят се освобождава от задължението си да работи по трудовото правоотношение, като то продължава да съществува. С влизане в сила на съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и той е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа (чл. 354, т. 1 от КТ). Но поради това, че предназначението на платения годишен отпуск е за почивка и възстановяване на изразходваната в трудовия процес работна сила от работника или служителя, би могло да се приеме, че след като през времето от уволнението до възстановяването му на работа той не е работил реално, не би следвало да му се полага платен годишен отпуск за този период. Изразеното становище се основава на практиката Върховния касационен съд (Решения № 948/21.12.2009 г., № 511/12.02.2010 г., № 346/26.05.2010 г., № 519/28.06.2010 г., № 564/02.07.2010 г., № 404/06.07.2010 г., № 636/04.11.2010 г.). ЯР/
03-12-2014
Работя на 8 часа, 5 дни в седмицата, почивам събота и неделя, подневно изчисляване на работното време. На 6 май 2014г. работих 8 часа. Основната ми заплата е 340 лв., имам 10% клас. Колко лева следва да ми платят за работа на официален празник, колко лева за извънреден труд и колко лева ще са общо начисленията ми? Предварително благодаря!!
Уважаема г-жо Емилева, Съгласно чл. 262, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 100 на сто - за работа през дните на официалните празници. Съгласно чл. 7 НСОРЗ увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго. В чл. 264 от Кодекса на труда е предвидено, че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. За тези работници и служители, за които работата в деня на официалния празник се счита за извънреден труд, увеличението се определя на база не по-малка от удвоения размер на уговореното възнаграждение, т.е. те трябва да получат не по-малко от четирикратния му размер. ЛТ/
03-12-2014
С какъв нормативен докумет ,роботник, които в една календарна година преминава от едно в друго предприятие доказва размера на ползвания платен годишен отпуск.
Кодексът на труда не предвижда работника или служителя да представя документ за ползван отпуск при предишен работодател. Правото на платен годишен отпуск при всеки работодател се изчислява пропорционално на месеците, които се зачитат за трудов стаж при този работодател. Няма пречка работодателят да поиска документ/информация за използвания до момента платен годишен отпуск от предишния работодател. ЯР/
03-12-2014
Уволнението на служител е признато за незаконно с решение на ВКС от 2008 г.Служителят не се е явил да бъде възстановен. Едва през 2014 г. служ. уведомява работодателя решението на съда и иска вписване на трудов стаж за периода на уволнение. Какво е длъжен да направи работодателя?Има ли изтекли давностни срокове?
В чл. 345, ал.1 от КТ е предвидено, че при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Видно от разпоредбата, лицето може да заеме предишната си длъжност, ако се яви при работодателя в посочения двуседмичен срок. В този срок работодателят е длъжен да го възстанови, след което може да се възползва от разпоредбата на чл. 325, ал.1, т.2 от КТ, съгласно която трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1. В случай, че лицето не е възстановено с влязлото в сила съдебно решение на заеманата преди уволнението му длъжност считаме, че за трудов стаж следва да се признае времето от уволнението до влизане в сила на съдебния акт. МВ/
03-12-2014
Моля да ми отговорите, въз основа на какъв документ,нормативен акт и др. се изплаща възнаграждение по чл.259 от КТ, когато лицето работи и своята работа.С КТД е взето решение при заместване по чл.259 когато лицето работи и своята работа да му се заплаща възнаграждение в размер на 30% от основното възнаграждение на замествания.
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 259, ал. 1, изр. 2-ро КТ допълнителното трудово възнаграждение, когато заместникът освен работата на отсъстващия изпълнява и своята работа, се уговаря между страните по трудовото правоотношение. ЛТ/
03-12-2014
прехвърляне и давност на платен отпуск
Уважаема г-жо Петрова, Отлагането на платения годишен отпуск е уредено в чл. 176 КТ, а погасяването на правото на ползването му по давност - в чл. 176а КТ. ЛТ/
03-12-2014
Майка съм на дете на 1г.и8 мес., бременна съм в 5-ти месец с второ дете. Поради мое заболяване, прекъснах платеното си майчинство за първото дете с болничен. До 03.12.2014г. съм в болничен за общо заболяване. Как трябва да постъпя за да ми бъде продължен платения отпуск за отглеждане на дете до 2-год.възраст след приключване на болничния.
След изтичане на отпуска за временна неработоспособност може да продължите отпуска за гледане на дете с писмено заявление до работодателя. КС
03-12-2014
ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ПЛАТЕНА БОРСА И АКО Я ПРЕКЪСНА ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ОСТАТЪКА СЛЕД ВРЕМЕ?
Не са посочени конкретни данни, въз основа на които да бъде отговорено на въпроса. СН/
03-12-2014
Здравейте, назначен съм на срочен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца в полза на работодателя по чл.68, чл.1 т.1 .Вече имам почти 5.м и 15 дни при този работодател. Въпроса ми е, на какъв платен отпуск имам право , като това не ми е първа работа. Като работодателя ми казва че ми се полагат 2-3 дни платен отпуск.Благодаря предварително
От зададения от Вас въпрос не става ясна продължителността на работния ден. С оглед на това е необходимо да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, а нормална продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Когато по трудовото правоотношение е договорено между страните непълно работно време, правото и размера на платен годишен отпуск се установява по реда на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските. В него е заложено, че работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбата на чл. 355, ал. 2 от КТ, където се посочва, че за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. В случаите, когато работникът или служителят работи не по-малко от половината от законоустановеното за него работно време, има право на основен платен годишен отпуск в пълен размер, който съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 4 от КТ е не по-малко от 20 работни дни. Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж при този работодател. Вие можете да поискате от работодатели използването му при условие, че отговаряте и на изискванията посочени в чл. 155, ал. 2 от КТ – „При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж“. ЯР/
03-12-2014
На 01.12.2014 г. служител подава заявление за напускане от 01.02.2015 г. с предизвестие , което ще работи от 01.01.15 г. до 31.01.15 г.. Може ли заповедта за прекратяване да се издаде още през м.декември 2014 г.
Уважаема г-жо Стефанова, Съгласно чл. 128а, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. ЛТ/
03-12-2014
Не съм доволна от подаден сигнал за корупция в ИТ и съм на мнение, че случаят е обвързан с подкуп. Коя е следващата инстанция към която следва да се обърна ?
Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда (КТ) цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", към която следва да се обърнете във връзка със подадения сигнал. МВ/
02-12-2014
Здравейте! Основната работна заплата на учителите от 01.09.2014г. е 530 лева.Задължени ли са работодателите да сключат допълнителни споразумения с учителите за изменение на основната минимална работна заплата,считано от 01.09.2014г.? Благодаря Ви предварително.
За информация по поставения въпрос се обърнете към Министерството на образованието и науката. КС
02-12-2014
Здравейте!В брой 71 от 26.08.2014г. на държавен вестник е публикувана Наредба 01 за увеличение на минималните работните заплати на ,учителите на 530 лв.,считано от 01.09.2014г.Задължени ли са работодателите да сключат допълнителни споразумения с учителите от 01.09.2014г.Благодаря Ви предварително.
За информация по поставения въпрос се обърнете към Министерството на образованието и науката. КС
02-12-2014
След приемането на бюджета за 2015 година,дали ще бъде удължен гратисният период за ранното пенсиониране до 31 12 2015 година на категориините работници и с колко месеца се вдига възраста ако предстои вдигане.
02-12-2014
В момента работя на основен трудов договор - 8 часа. Предлагат ми в друго предприятие да почна работа на основен трудов договор също 8 часа. Позволява ли ми закона да работя на двете места едновременно, при положение че първия работодател е съгласен?
Вие имате възможност да сключите трудов договор с друг работодател по реда на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), който предвижда, че работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Работното време по трудов договор за допълнителен труд е уредено в чл. 113, ал. 1 до ал. 8 от КТ, съгласно който максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители, и 48 часа седмично – за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите, навършили 18 години могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и чл. 111 от КТ дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него. Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 от КТ за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя – страна по трудовия договор за допълнителен труд. В тези случаи продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна, която не може да бъде по-малко от 12 часа, съгл. чл. 152 от КТ и седмична почивка – 48 часа, съгл. 153 от КТ. С оглед на гореизложеното може да се направи обоснован извод, че работник или служител може да сключи един основен трудов договор на 8 часа и допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда, който не може да бъде повече от 4 часа. ЯР/
02-12-2014
Искам да работя по втори трудов договор, по чл.111, половин преподавателски норматив. На какви условия трябва да отговарям по отношение на продължителност на работния ден
Съгласно разпоредбата на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. Съгласно чл. 113 от КТ, максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от: 1. 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители; 2. 48 часа седмично – за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по чл. 113, ал. 1, т. 2 от КТ могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и чл. 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него – чл. 113, ал. 3 от КТ. В чл. 113, ал. 4 от КТ е предвидено, че писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя – страна по трудовия договор за допълнителен труд. В случаите на чл. 113, ал. 3 и ал. 4 от КТ, продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс. Мнението ни е, че можете да работите по втори трудов договор при посочените по-горе условия, но за повече информация се обърнете към Министерство на образованието и науката. ЯР/
02-12-2014
Има ли право директор на детска градина,да ползва платен отпуск повече от 30 раб.дни,когато детската градина не работи ? Благодаря Ви?
Съгласно чл. 172 от КТ, платения годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Според чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага - ал. 2 на чл. 173. Според чл. 173, ал. 8 от КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Съгласно ал. 9 на чл. 173 КТ когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително. Предвид горното, няма пречка лицето да ползва платения си годишен отпуск наведнъж /повече от 30 работни дни/. МВ/
02-12-2014
Сбора от основната ми заплата и допл.за проф.опит е над минималния осиг.доход., но основната ми заплата по трудов договор е под миним.раб.заплата за страната. Задължен ли е работодателя да промени основната ми заплата по трудов договор, т.е. тя да не е по-ниска от МРЗ за страната.
На основание чл. 244, т. 1 във вр. с чл. 1 от ПМС № 249 от 2013 г. считано от 01.01.2014 г. минималната месечна работна заплата на работник или служител не може да бъде по-малка от 340 лв. Определеният минимален размер е размер на основната месечна работна заплата при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица, при пълен работен месец. Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се начислява върху основната работна заплата, т.е. върху 340 лв. При нарушение на трудовото законодателство имате право да уведомите инспекцията по труда по седалището на предприятието, в което работите. КС
02-12-2014
По основен трудов договор продължителността на работното време е 8 часа дневно при пет-дневна работна седмица. По кой член от КТ може да бъде сключен втори трудов договор при същия работодател за работа в извън работно време и най-вече в почивни/празнични дни, а именно - граждански ритуали?
Трудовият договор с лицето може да се сключи на основание чл. 110 или чл. 114 от Кодекса на труда, при спазване на изискванията на чл. 113 от КТ. КС
02-12-2014
В какъв срок се изплаща обезщетение при пенсиониране- 6 брутни заплати по чл. 222 т. 3 от КТ
В чл. 222, ал.3 от Кодикса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението се изплаща при прекратяване на трудовия договор. Трудово - правен спор във връзка с изплащане на дължимите от работодателя обезщетения се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. МВ/
02-12-2014
Здравейте, В момента работя и трудавата ми книжка е при работодателя ми. Какви действа е необходимо да предприема, за да си я взема обратно - молба, заявление. Работодателя има ли право да я задържа?
Съгласно разпоредбата на чл. 348, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. С оглед на гореизложеното за получаване на трудовата Ви книжка следва да се обърнете към работодателя, като КТ не регламентира формата под която тези действия трябва да бъдат направени. Ако считате, че трудовите Ви права са нарушени, можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на работодателя. ЯР/
02-12-2014
koga shte ima zaplati za decemvri2015
Въпросът не е ясно формулиран. СН/
02-12-2014
Служител назначен на длъжност огняр в училище има претенции стажа му като охранител от предходна работа да бъде отразен като стаж по специалността.Редно ли е стажът като охранител да се добави към процента прослужено време и съответно като стаж по специалността?
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ. Ако работника счита, че работодателят неправилно е определил допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, то налице е трудов спор, като за решаването му следва да се обърне към съда. ЯР/
02-12-2014
Директор съм на общинска детска градина ,общината не ми дава цялата плана отпуска,без прекъсване,защото не било позволето повече от 30 дни.Аз ходя в чужбина и искам да я ползвам цялата.През това време детката градина не работи с деца,персонала е в отпуск.Благодаря ви за отговора!
Съгласно чл. 172 от КТ, платения годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага - ал. 2 на чл. 173. Според чл. 173, ал. 8 от КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Съгласно ал. 9 на чл. 173 КТ когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително. Предвид горното, няма пречка да ползвате платения си годишен отпуск наведнъж. МВ/
02-12-2014
Вече два пъти задавам едни същи въпроси на 26-ти и ден два след това, а все още нямам отговор. Виждам, че отговаряте на други, вече от 28,11,2014г. Моля дайте своето становище и по моите въпроси. Благодаря!
На запитването Ви е отговорено на 04.12.2014 г. и отговорът е следния: От запитгването е видно, че по желание на лицето трудовият му договор е променен от безсрочен в срочен за няколко месеца и след това с допълнително споразумение срокът е удължен с още една година. Съгласно чл. 68, ал. 4 от КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.- т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби на КТ. Трудовият договор ще се счита като договор, сключен за неопределено време, ако не са налице посочените по-горе изключения към момента на сключването му. В случай, че са налице посочените по-горе изключения, сключеният срочен трудов договор може да се поднови само един път. Следващият срочен трудов договор ще се смята за сключен за неопределено време по силата на цитираната по-горе разпоредба. Имайте предвид, че видно от правилата, срокът за отговор на въпрос в рубриките е до един месец от датата на подаване.МВ/
02-12-2014
Наша служителка е на ТД по чл.68,ал.1,т.1.до 31.12.2014 г. и е отпуск по майчинство за периода от 135 до 410 дни. За да продължим договора с още 1 година трябва ли да се прекрати отпуската по майчинство за 1 ден или може с допълнително споразумение да го продължим и договора да представим в НОЙ?
Уважаема г-жо Маринова, Разпоредбата на чл. 119 от КТ предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение (анекс) на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (длъжност, срок, продължителност на работното време, трудово възнаграждение и др.). При изменение на срока на договора се подава уведомление в 3-дневен срок в НАП. По отношение на паричното обезщетение и в зависимост от представените в НОИ документи за изплащането му, вкл. заповедта за отпуск, се обърнете за информация към НОИ. ЛТ/
02-12-2014
Молим за Вашето експертно становище, дали формулата за определяне размера на полагаемия платен годишен отпуск, по която работи софтуерният продукт, който използваме, е в съответствие със законоустановената правна норма заложена в КТ и НРВПО, а именно: календарните дни в отработения период /365 (366 за вис. година) * дни платен отпуск по договор
Уважаема г-жо Михалева, Трудовият договор трябва да отговаря на задължителните изисквания за неговото съдържание, определени в чл. 66, ал. 1 от КТ. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 5 от КТ в трудовия договор се посочва размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски. Размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж. ЛТ/
02-12-2014
Имам решение от ТЕЛК от 18.10.2011г. с 50% който в момента ми е продължен на 60% до момента не съм ползвала по чл.319 тези 6 дни платен годишен отпуск -имам ли право да ги ползвам тъй като служителите във фирмата не знаят за това право -моля да ми помогнете как да постъпя за да си ги използвам тази година .Благодаря за съдействието.
02-12-2014
Мога ли да ползвам отпуск по чл.319 от минали години-имам ТЕЛК ОТ 18 11 2011год. и до този момент не съм ползвала тези 6 дни .От фирмата ми казват че нямам право на такъв отпуск .Моля да ми отговорите как да постъпя .Благодаря ако ми помогнете .ТЕЛК в момента ми е продължен до 2016 год.
В чл. 319 от КТ е предвидено, че работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. Считаме, че правото на този отпуск възниква от датата, когато ТЕЛК Ви е определил % на загубена работоспособност. Размерът на отпуска установен в чл. 319 КТ се ползва само за периода, за който е установена трайната неработоспособност с експертното решение на ТЕЛК. В чл. 176а от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползване се погасява по давност. Предвид цитираната разпоредба за 2011 г. правото на ползване на още 6 дни Ви е погасено по давност, за 2012 г. можете да ги ползвате до 31.12.2014 г., за 2013 г. – до 31.12.2015 г., за 2014 г. до 31.12.2016 г. МВ/
02-12-2014
Работя на постоянен трудов договор. Имам ли право да ползвам 2 дни платен отпуск за 2015 г. в месец 12.2014 г.
Уважаема г-жо Захариева, Платеният годишен отпуск не може да се ползва "предварително". Не е възможно през 2014 г. да се ползва платен годишен отпуск, полагаем се за следващата календарна година. ЛТ/
01-12-2014
На 1 декември съкратихме 15 човека - на всички ли да издадем УП 2 и УП 3 или само на тези които подадат заявление за това /знаем че се издават 30 дни след прекратяване на тр. договор/.
01-12-2014
Здравейте, На 05.11.14 имаше зададен въпрос: Длъжен ли е работника, при постъпване на работа, да информира работодателя, че страда от определено заболяване или е трудоустроен. Отговорът гласи: "В КТ не се съдържа задължение за работника да уведоми работодателя за обстоятелството, че е трудоустроен...", което според мен противоречи на чл.317 от КТ.
Разпоредбата на чл. 317 регламентира задължението на работодателя да премести работник/служител с намалена пработоспосоност на подходяща за здравословното му състояние работа. В нея не се съдържа задължение за лицето да представи документ от здравните органи. МВ/
01-12-2014
Учител съм в СОУ и съм в напреднала бременност. Имам ли право да ползвам платения си годишен отпуск в учебно време преди отпуск за раждане и гледане на дете. Състоянието ми не налага болничен престой, а само домашен режим и почивка ( според лекаря следящ бременността).
Съгласно чл. 173, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Разпоредбата на чл. 173, ал. 8 от КТ регламентира, че работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 от КТ. Според чл. 173, ал. 6 от КТ, платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя. Платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя – чл. 22, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Обстоятелството че по принцип учителите ползват платения си годишен отпуск по време на ваканциите на учениците, не означава, че не могат да го ползват по друго време на годината, включително и „учебно време”. МВ/
01-12-2014
В началото на месец ноември зададох въпрос свързан с дисциплинарни наказания и до този момент нямам отговор. Моля да ми отговорите важно е!
В системата не беше намерен въпрос, зададен от „Радостина Петкова“ в посочения от Вас период. Моля задайте го повторно, като имате предвид, че срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни. СН/
01-12-2014
Здравейте, по ТД възнаграждението трябва да се изплати до 30-то число на следващия месец. До тази дата работодателят изплаща само 40% от него. Напр. от заплатата за м.07. се изплащат само около 40% през м.08. / което е по-малко от минималната работна заплата/ , а остатъка през м.09. Мога ли да прекратя ТД по чл.327 т.2 от КТ? Благодаря!
В чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение. За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него. В случай, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя работодателят е изплатил трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, каквато възможност е предвидена в чл. 245 КТ, а забавя плащането на разликата до пълния размер, не е налице основанието на чл. 327, ал. 1, т.2 от КТ, поради което на посоченото основание не може да се прекрати трудовия договор. КС
01-12-2014
В редица въпроси давате стандартен отговор: МТСП е изразявало становище относно ползването на платен отпуск от работници и служители, които работят по график. Независимо от начина на изчисляване на работното време, платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от КТ се ползва в работни дни по календар" Какво е правното основание за това?
Съгласно чл. 155, ал.4 от Кодекса на труда, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Разпоредбата касае работните дни по календар, а не по график. КС
01-12-2014
Работя в РЗИ . Не ми е се изплаща допълнителното възнаграждение за прослужено време, кои разпоредби нарушава работодателя и кое постановление определя % за прослужено време на такова бюджетно разпоредително ЮЛ
Уважаема г-жо Кръстева, От запитването може да се предположи, че работите по трудово правоотношение в държавна администрация. Разпоредбата на чл. 107а от КТ регламентира допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Съгласно чл. 107а, ал. 13 от КТ допълнителните възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, са: 1. допълнително възнаграждение за нощен труд; 2. допълнително възнаграждение за извънреден труд; 3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници; 4. допълнително възнаграждение за времето на разположение; 5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати. От цитираната разпоредба е видно, че служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, нямат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит („% за прослужено време“, както сте го назовали в запитването). Освен това, в чл. 2, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в която е регламентирано правото и условията за определяне на размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит) изрично е предвидено, че наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. С оглед на гореизложеното служителите по трудово правоотношение в администрацията на РЗИ нямат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. ЛТ/
01-12-2014
Необходимо ли е да ходя на работа на 13.12.2014г./когато се отработва 31.12.2014г./, ако трудовото ми правоотношение се прекратява от 15.12.2014г. Благодаря!
Уважаема г-жо Иванова, Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда правомощието да размества почивните дни през годината принадлежи на Министерския съвет. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 13.12.2014 г., когато се отработва 31.12.2014 г., независимо че трудовото правоотношение се прекратява, считано от 15.12.2014 г. ЛТ/
01-12-2014
Здравейте. Може ли работодател да поиска да подшиша споразумение за удължаване на изшитателния ми срок? Имам трудов договор с 6 месеца срок на изпитване.
Според разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Видно е, че максималния срок за изпитване е 6 месеца. За нарушение на трудовото законодателство може да сигнализирате инспекцията по труда по седалището но предприятието, в които работите. КС
01-12-2014
Здравейте, В момента съм работеща. Трудовата ми книжка е при работодателя, но желая да си я взема. Какви мерки трябва да предприема?
Съгласно разпоредбата на чл. 348, ал. 3 от Кодекса на труда, трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. С оглед на гореизложеното за получаване на трудовата Ви книжка следва да се обърнете към работодателя. Ако считате, че трудовите Ви права са нарушени, можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на работодателя. ЯР/
01-12-2014
Бих искала да попитам , моят съпруг има ли право на 2 дни отпуска по чл. 157, ал. 1 т. 3 при настъпване на смърт на моят дядо?
Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни. От разпоредбата е видно, че работодателя не е задължен по реда на чл. 157 от Кодекса на труда да освободи работник или служител в случай на смърт на дядото на съпругата му. ЯР/
     Въпроси 1 до 221 от 221     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре