Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
26-01-2015
Интересува ме когато работя на два трудови договора, как се смята неплатения отпуск. На колко дни имам право: на 30 р.д. по двата договора общо или по 30р.д. за всеки договор. Ако ползвам 30 р.д. едновременно по двата договора, за колко ще се броят за 30 дни или 60 дни
26-01-2015
В ЦДГ бе обявено свободно място за помощник възпитател.Никой от кандидатите нямаше средно образование,затова избраният бе назначен като прислужник.Правилно ли е и ако не е как можем да коригираме грешката,при положение,че искаме този човек да остане на работа.
26-01-2015
Здравейте, имам отпуска от 2014 в размер на 3 дни. Работодателят ми казва, че трябва първо да взема 3-те дни от 2014 и след това останалите , които ми се полагат. Също така твърди, че тези 3 дни трябва да бъдат взети до 30.06.2015 г. а не след това. Така ли е това ? Благодаря, Ивайло
26-01-2015
Назначен е счетоводител по чл. 68, ал 1, т1 от КТ със срок 31.01.2015г. Общото събрание на акционерите решава да удължи срока с 5 месеца.Въпросът ми е трябва ли да се сключи нов трудов договор или е възможно това да стане с допълнително споразумение към първия трудов договор. Предварително Ви благодаря!
26-01-2015
Имам в едно предприятие 35г. трудов стаж, след това напуснах и около 3г. бях безработна, от 6 месеца работя в същото предприятие.Днес подавам молба за напускане поради пенсиониране, на колко заплати обезщетение имам право?
26-01-2015
Майка ми ми е преосвидетелствана от ТЕЛК с 76% инвалидност от 01.01.2015 година.Досега е получавала социална пенсия.Ще продължи ли да я получава?
26-01-2015
При назначаването си работник не съобщава че притежава Решение на ТЕЛК. В последствие -след 6 месеца когато договора му става постоянен той представя Решение на ТЕЛК. Как се процедира в този случай? Искаме да прекратим трудовоправните отношения.
26-01-2015
С отмяната на чл.94, ал.2 от КСО се дава възможност лицето да се пенсионира без да прекратява трудовото си правоотношение. Какво става с 6 те брутни работни заплати? Губят ли се или при окончателното прекратяване на трудовия договор след придобиване правото на пенсия за ОСВ работодателят е длъжен да ги изплати на работника или служителя
26-01-2015
Имаме служител, който ще се възползва от новата промяна за пенсиониране без да прекратява трудовото си правоотношение с нас ще си подаде документите за пенси, тъй като е придобило право на такава още през2012г. Въпроса ми е, когато той реши да напусне и е вече пенсионер ще може ли да си получи 6 брутни заплати, тъй като работи от 20год. при нас?
26-01-2015
Здравейте, В неплатен отпуск кой дължи и кой заплаща здравните осигуровки след първия месец, по коя партида се заплащат,по егн или булстат на работодателя и в какъв размер?Следва ли да се подава декларация и каква? Благодаря ви предварително! Хубав ден!
26-01-2015
Имам служител който получава платен годишен отпуск 30 основен и 15 за работа в среда.Лицето има действително изработено врем в размер на 2 календарни месеца - януари и февруари 2014г. Как да определя полагаемата се отпуска за 2014г. като през останалото време от календарната година служителят е бил в болнични
26-01-2015
На длъжността зам. гл.счетоводител сме само две и предстои съкращаване на щата с 1 бройка. Аз имам по-висока квалификация (научна степен "доктор") и се справям по-добре в работата (владея англ.език, колежката - не). Но тя се ползва със закрила по чл. 333 от КТ. Длъжни ли са да проведат подбор и могат ли да съкратят мен, въпреки квалификацията?
26-01-2015
Фирмата,в която работех като гл.счетоводител се вля и гл.счетоводителка на другата фирма беше преназн. на длъжност "Директор Счетоводство" с незначителна промяна във функциите (и разл.код НКПД). Съкратиха ме без подбор-обясниха, че съм единствен служител на длъжността "Гл.счетоводител". Имало ли е задължение да се проведе подбор за двете длъжности?
25-01-2015
Придобих право на пенсия за стаж и възраст през м. ноември 2014 г. и продължавам да работя. Имам ли право да се пенсионирам без да прекратявам трудовото си провоотношение и ако имам такова, колко време мога да продължа да работя и да получавам пенсия.
25-01-2015
imam 39 godini trudov staj a nemam vazrast ste imam li pravo da se pensioniram po rano s po malak prosent ot pensiata
25-01-2015
imam 39 godini trudov staj a nemam vazrast ste imam li pravo da se pensioniram po rano s po malak prosent ot pensiata
25-01-2015
Има ли право бащата да прехвърли правото на ползване на неплатен отпуск по чл.167а от КТ в размер на 5 месеца на майката ако нямат сключен граждански брак но живеят в едно домакинство. Какви документи са необходими.
25-01-2015
Имам ли право на допълнителен платен годишен отпуск като рехабилитатор, работещ в училище?
24-01-2015
Нямам нанесен трудов стаж в трудовата книжка. Притежавам трудов договор (временен), но работодателят ми е в друга държава, няма как да го открия. Следователно как може този стаж да бъде нанесен? Къде трябва да се обърна в такъв случай?
24-01-2015
При ползване на болничен по време на изпитателен срок , срокът удължава ли се ?
24-01-2015
Законно ли е да бъда преназначена на по ниско платана длъжност срешение на ТЕЛК с65%инвалидност
24-01-2015
Законно ли е да бъда преназначена на по ниско платана длъжност срешение на ТЕЛК с65%инвалидност
24-01-2015
При сключен ТД на чл.67 ал.1т.1във вр. с чл.70 ал.1 без упоменаване на срок за изпитване и в чия полза е сключен може ли да се прекрати на 5-тия месец след сключването му без предизвестие и писмени обяснения от страна на работодател
24-01-2015
Добър ден, бих желал да попитам дали се признават месеците като стажант на производствена практика на корабите на Океански риболов като първа категория.
24-01-2015
Здравейте!Има ли право лице придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на обезщетение на основание чл.222/3/ от Кодекса на труда, чието трудово правоотношение не е прекратено. Запитването е във връзка с промените от 01.01.2015г. в КСО, с които отпада изискването за прекратяване на трудовия договор на придобилите право на пенсия.
24-01-2015
Наш шивачка се пенсионира с ТЕЛК и право на работа, без тежък физ.труд. Трудовата медицина даде становище, че може да работи като шивачка. Предложихме й трудоустрояване и подходяща длъжност, но не подписа документите. Иска да бъде по чл.325 т.9, По какъв член в този случай трябва да бъде прекратен трудовия договор?
24-01-2015
Здравейте, ако работник е трудоустроен с 70% намалена трудоспособност от 01.07.2014г., колко дни платен отпуск се полага за 2014г. по чл.319 от КТ?
24-01-2015
Когато работник си подаде сам документите за пенсиониране без да е прекратен трудовия договор, той кога трябва да уведоми шефа за това. Защото когато работата намалява първо прекратяваме договорите на пенсионерите.
24-01-2015
Здравейте, Служител назначен по основен трудов договор и съответно има вътрешно съвместителство по чл.110 от КТ, необходимо ли е да има вакантна длъжност.
24-01-2015
Здравейте, правя допълнение към въпроса си: бих искала да попитам следва ли да се изплатят дни платен годишен отпуск от 2014 г. на напускащ служител към 15,01,2015г., които са над 10 и не са прехвърлени по реда на чл.176, ал. 4 от Кодекса на труда.
24-01-2015
На каква законова основа може Управител на ДКЦ ООД с Договор за управление на Дружеството да сключи със себе си Трудов договор като редови лекар в същото дружество?
24-01-2015
На 05.03.2012. бях съкратен по член 328 ал.1 т.3.НОИ реши Отпускам от06.03.2012 г. до 05.11.2012 г.НОИ започна да ми плаща обещетение от 06.04.2012 до 05.12.2012.От 02.05.2012. бях на трудов договор до18.06.2012и после се върнах на борсата - която ми беше удължена от 19.06.2012 до 22.01.2013.След коя дата ще имам права за пълна борса 60 % от дохода
24-01-2015
Ка се ползва отпуск при кръводаряване при сумирано изчисляване на работното време с месечно отчитане, при работа на смени и производство с непрекъснат процес, ако дните на кръводаряването съвпадат с почивките след смяната.
24-01-2015
Ка се ползва отпуск при кръводаряване при сумирано изчисляване на работното време с месечно отчитане, при работа на смени и производство с непрекъснат процес, ако дните на кръводаряването съвпадат с почивките след смяната.
23-01-2015
Задължен ли е работодателят да предостави ободряващи напитки по реда на чл. 140, ал. 3 от КТ на работник, който е положил извънреден труд през нощта с продължителност от 2 часа /напр. от 01 до 03 часа/. Нормалното работно време на този работник е през деня - 8 часа, с подневно отчитане. Благодаря!
23-01-2015
Здравейте не мога да намеря отговор на следния въпрост; аз имам стаж 25 години до 2000г в България и след 2000г имам още13 години работа в Кипър и Англия. и в момента си работя на договор .Би трябвало да се пенсионирам на 28 март 2015г(на 61г 8м) .Въпросът ми е, какъв оригинален документ и от коя инстанция в Англия да взема Док. доказващи стаж
23-01-2015
Здравейте, работя на трудов договор към частна фирма. Работодателя ни задължава на всеки 3 месеца да ползваме част от платения годишен отпуск, с аргумент, че такива били вътрешните правила на фирмата. Има ли право на това, тъй като аз не желая да ги ползвам по този начин. Към кой да се обърне за съдействие. Благодаря!
23-01-2015
На 21 .01 си пуснах предизвестие.Може ли да ползвам болничен докато съм в предизвестие
23-01-2015
Работодателя има ли право да трансформира определена длъжност в друга, когато работничката е в майчинство ?
23-01-2015
Работодател с 102 работещи, 67 човека от които са назначени по служебно правоотношение трябва ли да определя места за трудоустрояване, след като това е разпоредба на КТ и не касае държавните служители. В този случай работещите по трудово правоотношение са 35 човека.
23-01-2015
Работници и служители в социална институция за деца с ментални и физически увреждания . Имат ли право на допълнителен платен год. отпуск 5 дни и намалено работно време -7 часа съгл. ПМС№267/12.12.2005Г.
23-01-2015
инвалид с 100процента инвалидност какви документи трябва да приготви за да има право за личен асистент каде да отиде за да кандидатства до кога трябва да сеподадат документите
23-01-2015
През 2014г. бяха увеличени заплатите на служителите в предприятието с допълнителни споразумения със срок до 31.12.2014г. От 01.01.2015г. отново се начисляват старите заплати за неопределено време.Правилно ли е това и кое е законовото основание ?
23-01-2015
служител назначен на 23.І. трябва ли да работи на 24.І.2015 г.
23-01-2015
Имаме охранители- извънщатни по ПМС 66,които работят по график на почасово заплащане.Задължително ли е часовата ставка за тях да бъде 2,20 лв./час, каквато е минималната почас. ставка или работод. може да определи по-висока?Раб.им седмица е до 56 ч.Ако отработят 40 часа седмично, ще получават под минималната работна заплата. Законосъобразно ли е?
23-01-2015
Здравейте, как се изчислява изв.труд при сумирано раб.време на 12часа нощна смяна/от 20.00ч. на 24.12 до 08.00ч на 25.12.
23-01-2015
Придобила съм право на пенсиониране на 17.09.2014г. Не съм подала документи за пенсиониране и продължавам да работя по трудов договор. Ако подам документи през м.02.2015 или 03.2015г от коя дата ще ми бъде отпусната пенсия? Няма да прекратявам трудовото си правоотношение. Мога ли аз да посоча от коя дата искам да ми бъде отпусната пенсия?
23-01-2015
Здравейте! Служител, който след 6м. болнични поради онкологично заболяване има решение на ТЕЛК, в което не е написано дали лицето може да работи, а е попълнена само т.14 с противопоказания, които не попадат в условията на работа. Лицето вече е на легло и действително няма възможност да работи. Може ли да се съкрати по чл.328,ал.1,т.12 или чл325 т.9
22-01-2015
Какво обещетение се полага - за два или за 6 месеца, при прекратяване на трудовото правоотношение на работник, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като през последните десет години е работил в една и съща институция, но през този период са сменяни работодателите му?
22-01-2015
Здравейте, работя с деца с ментални и двигателни увреждания. Ползвам 20 дни - отпуск и 6 дни от трудова медицина, общо 26 като другите колеги. Притежавам решение на ТЕЛК 50% , поради карценом на лява гърда. Имам ли право на допълнителен отпуск от ТЕЛК още 6 дни, съгласно чл. 319 от КТ ?Такъв ми се отказва от работодателя до момент, има ли право ?
22-01-2015
Имам ли правно основание да изискам от работодателя промяна на основното ми трудово възнаграждение да се промени на 360,00 МРЗ и в/у нея да ми се намислява % за прослужено време-за мене той е 25% В момента се практикува изчисляването по обратния ред-минималния осигурителен доход моя 400разделен на /100*% клас в моя случай : 400/125%=320 под МРЗ
22-01-2015
Здравейте,служител, назначен по чл. 68, ал. 1, т. 3, след завръщане на титуляра остава на постоянен трудов договор с допълнително споразумение по чл. 119. Необходимо ли е да се променя длъжността му или може да остане на работа на същата длъжност?
22-01-2015
При оформянето на продължение на трудовата книжка, след като е запълнена жълтата срещам вписване на данните на новия издател, а не на първоначалния. Кое е правилното?
22-01-2015
Въпросът ми е: Сключен трудов договор на 17.12.2014 г. и от същата дата при друг работодател граждански договор за сумата от 300.00 лв. Какви са задълженията на лицето и на работодателите.
22-01-2015
Здравейте! В трудово/служебно правоотношение съм от 07.01.2015г. като преди това никогане съм имал качеството на работник/служител. Предвид разместването на почивните и работните дни, допуснато с акт на МС, определящо 24.01.2015 за работен ден, а 02.01.2015 за почивен,то пред мен стои въпросът дали на 24.01 дължа отдаване на работната си сила
22-01-2015
Здравейте, имам натрупан стаж за обезщетение при майчинство. В момента съм и редовен докторант и ще получавам месечна стипендия за това. Имам ли право да получавам и майчинските, и стипендията, при положение, че детето ми няма да посещава държавно заведение? Благодаря, предварително!
22-01-2015
Имам служител, който цялата 2014г е бил в болнични.Сега иска да подаде заявление за отпуск. Колко дни има право да ползва за 2014г
22-01-2015
Във фирмата се въвежда месечно провеждане на ревизия, след работно време. Ще се спазват нормите на чл164 от КТ за продължителност на извънредния труд. Този извънреден труд може ли да се отчете на основание чл.144, т.5 от КТ за довършване на определена работа?
22-01-2015
В началото на 14 г. работих в предприятие, където през м. Февруари си ползвах цялата год. отпуска и през м. Март напуснах.През м. Ноеври започнах в друго предприятие и в договора ми пише, че имам право на 20 дни платен год. отпуск.Въпросът ми е имам ли право на платен отпу в последното предприятие -моля посочете ми размера на дните.
22-01-2015
Касиер в счетоводство работи на основен трудов договор - 8ч. Може ли да се сключи с него втори грудов договор по чл.110 от КТ за длъжност, която не съществува в щатното радписание, а именно домакин или трябва да има такава вакантна длъжност Благодаря предварително!
22-01-2015
Жена , която е назначена по чл.68 ал.1 т.3 - за заместване на отсъстващ служител, също излиза в отпуск поради бременност и раждане. Когато замесваната служителка се върне на работа, договорът на заместващата прекратява ли се,въпреки че е в законоустановен отпуск, или се ползва от закрилата по чл.333 КТ, с което пък договорът й става безсрочен?
21-01-2015
Здравейте!При преназначаване от една длъжност на друга към основния трудов договор в училище запазвали се правото на отпуск на лицето преди преназначаването му? Предварително ви благодаря!
21-01-2015
Трябва ли да се заплаща командировачни пари на работник командирован в Германия при пълен пансион в натура и след въвеждането на мин.заплата в Германия,на колко лева трябва да бъде осигуряван той в България?
21-01-2015
Работодател иска да прекрати трудовите правоотношения с лице, което отговаря на условията за пенсиониране по стаж и възраст - на какво основание?? Ако работника не приеме предложението и условията по чл. 331от КТ какво следва ?
21-01-2015
колко процента е заплащането на изванредния труд по време на национален празник
21-01-2015
Мога ли да сключа втори трудов договор за 8 часа работно време, докато съм в неплатен отпуск при основния си работодател, където също съм назначена на 8 часа.
21-01-2015
Какво се попълва в трудовата книжка, когато едно лице е било назначена на 6 часа? Осугирителния стаж е равен или не е равен на трудовия стаж?
21-01-2015
След като свърши жълтата трудова книжка как става оформянето на синята? Какви са изискванията и къде са регламентирани?
21-01-2015
Учител съм и имам въпрос- при работен ден от 8 часа и половина и пълен норматив на заетост на каква регламентирана почивка имам право
21-01-2015
Как се изчислява трудовия стаж на лице, което работи на 4 часа ?
21-01-2015
От 2014 г. ми остана неизползван отпуск в размер на 21работни дни. Работодателят ми обяснява, че може да ми прехвърли за ползване през 2015 г. само 10 дни, а останалите били погасени. Погасено ли е правото на ползване на останалите 11 дни ?
21-01-2015
Кмет на община има от 2012 до 2014г има неизползван платен годишен отпуск -60 дни,ползването има ли давност, и при прекратяване на трудовия договор за колко дни се дължи обезщетение за неизползван отпуск
21-01-2015
Със служител е сключен трудов договор считано от 05.01.2015 г. , при това положение как трябва да се отрази във формата за присъствие за датата 24.01.2015 г. , щом се заработва 02.01.2015 г. и реално на 02.01.2015 г. лицето не е било в трудово правоотношение с предприятието.
21-01-2015
Преди месец напуснах по взаимно съгласие предишната си работа. Предишният ми работодател отказва да заплати дължимото ми възнаграждение за месец 12.2014 г както и съответните обезщетения за неизползван отпуск. Имам трудов договор и надлежно оформена трудова книжка. Какво следва да направя за да мога да получа дължимите ми средства.
21-01-2015
Здравейте. Държавен служител съм, интересува ме има ли максимален срок при ползване на неплатен отпуск по чл.64, ал.1 от ЗДСл и трябва ли да се мотивирам пред органа по назначаването ?
21-01-2015
Бивш служител следва да бъде възстановен след решение на съда,но длъжността е заета.Може ли назначеното в момента лице да бъде в неплатен отпуск за 1 ден,за да може бившия с-л да бъде възстановен и от същия или следващ ден да бъде отново уволнен?Има ли нарушение на щатната дисциплина?
Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа. Това означава, че с реалното завръщане на титуляря на работа се прекратява трудовия договор с лицето, което го замества, работодателят издава акт за прекратяване и попълва трудовата книжка. На една и съща длъжност не може да има две лица. МВ/
20-01-2015
На 12 ноември ще навърша 57г и 8 месеца. Работя като учителка, дотогава ще имам педагогически стаж 28 години и 2 месеца. Общият ми стаж ще бъде 34 години и 8 месеца.Ще имам ли право да се пенсионирам на тази дата? Или трябва да направя 35 години стаж?
20-01-2015
Задължително ли е да бъдат определени кои са дните от месеца, в които лицето ще изпълнява трудовите си з-я при трудов договор, сключен по чл.114 от КТ (допълнителен)?Възможно ли е да си определят само часовете и начина на разпределението им като се посочи, че работникът е на непълно работно време, а страните да определят дните според необходимост?
Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда /КТ/, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Работното време се определя според възможностите на работника или служителя и работодателя. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време в договора. И за трудовия договор по чл. 114 от КТ се прилага разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 7, съгласно която трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Според т. 8 на чл. 66 от КТ, в трудовия договор следва да се договори продължителността на работния ден или седмица. В чл. 115 от КТ изрично е предвидено, че с трудовите договори по този раздел освен условията по чл. 66, ал. 1 се уговарят продължителността и разпределението на работното време, а може да се уговаря и периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение. ЯР/
20-01-2015
Работя на длъжност главен асистент в научно-изследователски институт. Не съм защитила докторска степен. Могат ли да ме преназначат в длъжност асистент, след като съм ползвала отпуск по майчинство, считано от м. юли 2010 г. Т.е. в рамките на определения срок от 4 г. , година и половина съм била в отпуск по майчинство.
20-01-2015
Здравейте,работя по ПМС66 и по КТ получавам СБКО и клас.По смисъла на закона на МВР щатните ЛРТП получават пари за храна и пътни през отпуската.Аз съм безщатна бройка,имам ли право на тези пари(по закона на МВР),водя ли се служител на МВР и от кой фонд е моята заплата?Този член66 се оказа голям казус.Благодаря много за компетентния отговор.
20-01-2015
Фирмата в която работя от 1988 г. до момента сменя името си три пъти. Последната промяна е м.януари 2015 г..Интересува ме ще имам ли право на обещетение в размер на Б ми Т В за срок от шест месеца, или ще имам право на обещетение за срок от два месеца. Ще придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г. .
Съгласно чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател” "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Според разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т. 5 от КТ, при промяна на правноорганизационната форма на предприятието трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява. В случай, че се касае за преобразуване на фирма напр. от ЕООД в ООД, трудовите правоотношения на работниците/служителите не се променят и те запазват всичките си права по трудовото правоотношение, вкл. и правото на обезщетение от 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от КТ. Трудово-правен спор във връзка с изплащане на посоченото обезщетение се решава от съответния съд. Срокът за депозиране на исковата молба е 3 –годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. МВ/
20-01-2015
Законно ли е изплащането на пътни разходи в размер на 100% на психолог в Център за обществена подкрепа поради липсата на такъв специалист на територията на населеното място?
Съгласно чл. 11 от Наредбата за командировките в страната (НКС), на командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място. В чл. 15 от наредбата е предвидено, че на командированите не се заплащат пътни пари в следните случаи: 1. когато ползват безплатен превоз; 2.за отиване до мястото на командироването, когато се намират там на друго основание; 3. за връщане в мястото на постоянната работа, когато виновно не се завърнат своевременно след изпълнение на служебната задача. За повече информация по поставения от Вас въпрос следва да се обърнете към Министерството на финансите, на което с §4, т.2, б. „б“ ПЗР на НКС е възложено осъществяването на контрол по наредбата в частта за пътните пари. МВ/
20-01-2015
Според Закона за развитие на академичния състав на РБългария заемащите длъжност"главен асистент", които в 4-годишен срок не са защитили дисертационен труд се понижават в длъжност "асистент". Пред 2 години от този период съм била в отпуск по майчинство.Следва ли автоматично удължаване на периода за придобиване на степен "доктор"?
20-01-2015
Работя в цех с постоянен процес на работа.не може да се и ходи по-нужда ако няма човек пред машината.Възможниса по-големи аварии.Въпроса е; Трябва ли да се изплащат обезщетения за не спазване на реда който сме подписали,в който са посочени почивките по време на смяната.На двусменен режим на работа сме.
20-01-2015
Лица, работещи в специфични условия на труд/здравно заведение контакт с туберкулоза/. Полага ли се допълнително възнаграждение за работа във вредна среда
20-01-2015
Според действащото законодателство,кога работодателя може да отправи предизвестие на служител/учител/,който преди 3 години е навършил право на пенсия за трудов стаж и възраст,не желае да се пенсионира
20-01-2015
Как се урежда трудовоправното положение на секретарка, работеща на пълен работен ден при двама адвокати, като следва да се съобразим и с чл.138, ал.4 КТ
Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. Цитираната законова разпоредба урежда сключването на трудов договор за допълнителен труд. Това означава, че към момента на сключването на трудов договор за допълнителен труд работникът или служителят работи по друго, основно трудово правоотношение. С § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби се определя, че основно трудово правоотношение по смисъла на този кодекс е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Съгласно чл. 113 от КТ, максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от: 1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители; 2. 48 часа седмично - за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него – ал. 3 на чл. 113 от КТ. В ал. 4 на чл. 113 от КТ е предвидено, че писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс. Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа – чл. 152 от КТ. МВ/
20-01-2015
Здравейте, Нашата фирма изпълнява строителен проект и всички трудови договори са срочни. Сега сме над 50 човека. След два месеца обаче, в зависимост от дейностите по проекта, бройката на наетите ще спадне под 50. При тези условия трябва ли да определяме работни места за трудоустрояване по чл. 315 от КТ?
20-01-2015
Ако си в ПУФ,И СРЕДСТВАТА ТИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ПУФ-ЗА ГОДИНИТЕ ТОГАВА ТОВА СЧИТА ЛИ СЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ?.БЛАГОДАРЯ ЗА КОРЕКТНИЯ ОТГОВОР.Л.П.
20-01-2015
Защо не се намали стажа за пенсиониране да бъде за жени 20-25г.за мъже 30години Имайки впред вид физ.чов.сила!Възрастта на пенсиониране за жени да е 60г.като се има впред вид ,че физическата сила на жена отслабва след 50години За мъже да бъде също на 60години Тъй като и физическата мъжка сила също отслабва на 50г.ЗНАЧИ ЕДИН ЧОВЕК ПОЧВА РАБОТА НА 20 И ПРОДЪЛЖАВА (АКО ИМА какво да работи ).до 50години Упорито Но след 50г.силата физическа просто Намалява .БЛАГОДАРЯ ЧЕ ПРОЧЕТОХТЕ НАДЯВАМ СЕ ЗА СЪГЛАСИЕ.Л.П .НА ЕКИПА.
20-01-2015
полага ли се ден при смърт на роднина по сватовство
Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за срок от 2 работни дни при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия. Ако попадате в някоя от изрично посочените случаи, то вие ще имате право на горепосочения отпуск. ЯР/
20-01-2015
До коя година осигурителния стаж на работници наети по трудов договор се нанасяше в осигурителна книжка?
20-01-2015
Искам да попитам можели болнични за бременност и майчинство да се тълкуват като уважителни причини по ЧЛ.345 ал.1 от КТ?
В чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Кодексът на труда не дава легално определение на понятието "уважителни причини". Това са такива причини, които са попречили, затруднили или направили невъзможно явяването на работника или служителя да заеме предишната си работа, напр. временната неработоспособност. Тези причини се преценяват от работодателя във всеки конкретен случай. При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват. Работодателят е длъжен да изпълни влязлото в сила съдебно решение и да възстанови лицето на заеманата преди уволнението и длъжност. Съгласно чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс, длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години. Според чл. 225, ал. 3 от КТ когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа. Имуществената отговорност по чл. 225, ал. 3 КТ се реализира по съдебен ред. В чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. ЯР/
20-01-2015
Здравейте, искам да попитам дали може да има работно време 10 часа с продължителност 18.00 - 04.00, т.е. с 6 часа нощен труд? Преизчисляват нощния труд и ни го заплащат, както и работа на официални празници и ако в края на всеки месец има извънреден труд(отчита се ежемесечно и рядко има). Почивката е тридневна след 4 смени по 10 часа. Благодаря!
20-01-2015
извънреден труд по график от 12 часови смени ,счита ли се за допълнителен трудов стаж-Пример 1 година+1 м, и15 дни от извънреден труд
20-01-2015
Моля да ми кажете за длъжности като продавач, барман, сервитьор, готвач има ли някакви нормативни изисквания за задължително притежаване на определена квалификация и в кой законов акт са упоменати те? Много ви благодаря за вниманието! С уважение: М. Милчева
20-01-2015
Работя по два трудови договори - единият на 8 часа, другият на 2 часа, при един работодател. На каква основа ще ми бъде изчислено майчинството, при положение,че имам натрупан необходимия от закона трудов стаж за майчинство - само от трудовия договор на 8 часа или и от двата трудови договора. Благодаря.
20-01-2015
Служител е назначен като касиер на 01.06.2012 г без стаж по трудов договор. Считано от 01.06.2014 г. лицето е преназначено като Биолог. Трябва ли да запазя натрупания клас от 2 години? т.е. новият фиш правилно ли е да си продължа да начислявам 1.2 % клас или трябва да задам 0г0м0д стаж.
19-01-2015
Моля да ме уведомите дали като външен съвместител имам правото да получавам допълнително трудово възнаграждение за научна степен, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – наред с онова, което получавам по основния ми трудов договор. И на двете места научната степен е свързана с работата ми.
19-01-2015
Назначена съм от скоро на длъжност Специалист Човешки Ресурси в малка фирма. Може ли същите функции пак да изпълнявам, но длъжността да бъде Личен състав. Не се чувствам специалист, та затова питам.
19-01-2015
Искам да си подам молба за напускане по чл.325 ал.1 т,9 от КТ тъй като не се чувствам здравословно добре и трябва ли да посоча от коя дата,В какъв срок е длъжен да ме освободи работодагелят и има ли право да ми откаже.
В чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. От горното е видно, че прекратяването на трудов договор на посоченото основание е допустимо при наличие на: - невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност) или; - по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. При наличие на едно от двете условия, прекратяването е допустимо само когато няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя или когато има такава работа, но работникът или служителят не е съгласен да я заеме. В случай, че работите на длъжност, съобразно предписанието на здравните органи, то не би следвало трудовият договор да бъде прекратен на основание чл. 325, т. 9 от КТ. Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Съгласно тази разпоредба работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Прекратяването на трудовия договор на това основание е допустимо при невъзможност да се изпълнява работата поради заболяване и наличие на предписание на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа, но работодателят не осигури такава. Съгласно чл. 3, ал.1 и 2 от Наредбата за трудоустрояване при спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване. МВ/
19-01-2015
При кандидатстване за работа по трудов договор в молбата трябва ли да се отбележи че лицето е пенсионер /ако е пенсионер/.
Кодексът на труда не регламентира съдържанието на молбата при кандидатстване за работа. МВ/
19-01-2015
Здравейте, от 02.01.2015 г. до 16.01.2015 г. ползвах отпуск по бащинство, по чл.163, ал.7 от КТ. Интересува ме, трябва ли да отработвам 02.01.2015г. на 24.01.2015 г. при положение ,че съм бил към НОИ?
19-01-2015
При пълно осиновяване на дете на 1год и 5 месеца, какъв вид отпуск има право да ползва майката - чл.164 б от КТ или чл. 164 ал.1
19-01-2015
Имам 34 години учителски стаж и квалификация проф.бакалавър. Назначен съм за старши учител със заплата по малка от тези със степен бакалавър и магистър. Не е ли това дискриминация по чл.14 от Закона за дискриминация поради факта че при равностоен труд следва равно възнаграждение без оглед на признаците по чл.4, ал.1 от Закона за дискриминация.
В чл. 3 от Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета е предвидено, че основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време. Съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата, индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от определените в приложение № 1 по длъжностни нива. Според ал. 2 на чл. 4, изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се допускат, когато: 1. лицето притежава висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" (професионален бакалавър по ...) от Закона за висшето образование (ЗВО) или не отговаря на изискванията за заемане на длъжността; 2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа. При определяне на по-висока норма преподавателска работа на педагогическия персонал се определя по-висока индивидуална основна месечна работна заплата при условия и по ред, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата – ал. 3 на чл. 4. В ал. 4 на чл. 4 от наредбата е предвидено, че когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата. За повече информация се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
19-01-2015
По кой член от КТ,в качеството си на работосател мога да отправя предизвестие за пенсиониране на служител навършил стаж и години за пенсиа
След отмяната на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) отпадна възможността работодателя да прекратява трудовия договор на работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това трудовото правоотношение на лицето може да бъде прекратено на някое от останалите основания предвидени в КТ, като наличието им се преценява от работодателя. Следва да имате предвид и че подаването на документи при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст e действие, което се осъществява от страна на служителя/работника. Подаването им само по себе си не е основание за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя. ЯР/
19-01-2015
От три години работя на срочен трудов договор, като всяка година сключвам анекси за удължаване с още една година. Мога ли така да продължавам да работя неопредлено време или работодателя трябва в един момент да ми предложи безсрочен трудов договор?
Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Според ал. 3 на чл. 68 от КТ, срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 на чл. 68 от КТ се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Съгласно чл. 68, ал. 4 от КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя.В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. В ал.5 на чл.68 е предвидено, че трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 2 и 3, се смята за сключен за неопределено време. "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му - т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби на КТ. Ако те не са посочени в неговото съдържание още в момента на сключването му, счита се, че трудовият договор е за неопределен срок. В случай, че са налице посочените по-горе изключения, сключеният срочен трудов договор може да се поднови само един път. Следващия срочен трудов договор ще се смята за сключен за неопределено време по силата на цитираната по-горе разпоредба. Следва да имате предвид, че горните изключения се прилагат само спрямо срочните трудови договори по чл.68, ал.1, т.1 от КТ и не намират приложение в останалите случаи на ал.1. За изясняване на случая се обърнете към съответната инспекция по труда.МВ/
19-01-2015
През месец май съпруга ми навършва 50 години. В момента е пенсионер по болест 100% с ЧП. Има 13 години трудов стаж като миньор. Има ли право тази година да поиска пенсия за стаж и възраст /която ще е по висока със сигурност/? Ако отговора е "не" то кога ще има такова право ? Благодаря!
19-01-2015
Признава ли се придобит стаж в Русия до 1994 г. при пенсиониране. Благодаря
19-01-2015
Има ли 2 годишна давност за отпуските от 2013 г.?
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ, като в чл. 176, ал. 3 от КТ изрично е посочено, че в случаите на чл. 176, ал. 1 – „поради важни производствени причини“ и чл. 176, ал. 2 – „при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя“, общият размер на платения годишен отпуск, който се отлага за следващата календарна година, е не повече от 10 работни дни. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Следователно, във Вашия случай, в края на 2015 г. ще изтече давностния срок за ползване на дни неизползван платен годишен отпуск от 2013 г. До изтичането на горепосочените срокове тези дни не се „губят“, като служителят/работникът ще има право да ги използва след изрично писмено разрешение на работодателя. ЯР/
19-01-2015
Лице което е назначено като общ работник или чистач и не му се изисква професионален опит, може ли да се заплати допълнително месечно възнаграждение в процент в/у основната работна заплата, когато лицето е останало без работа и е получавало обезщетение за безработица
19-01-2015
Какви обезщетения се изплащат на работник при пенсиониране. За брутна заплата се счита последна начислена или заплата по щатно разписание на длъжността?
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение. Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. МВ/
19-01-2015
Имам право да се пенсионирам без да прекратявам трудовото си правоотношение. Но кога ще получа осемте си заплати по чл. 222, ал. 3 от КТ.
От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, след 1 януари 2015г. работникът/служителят може да подаде заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се прекратява трудовото правоотношение. В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение. МВ/
19-01-2015
При прекратяване на трудов договор/скл.почл.70 във връзка с чл.67 т.1 ал.1 в полза на работодател/ и прекратен по чл.70 преди изтичане на срока , има ли право работника на обещетение , ако не си е намерил работа до 1 месец след уволнението?
Съгласно чл. 70, ал. 1 от КТ, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Съгласно чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда, до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. При прекратяване по чл. 71, ал. 1 КТ работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност (чл. 224 КТ). В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Обезщетение по ал. 1 на чл. 222 от КТ се дължи от работодателя само когато трудовото правоотношение на лицето е прекратено на изрично посочените в разпоредбата основания. МВ/
19-01-2015
Здравейте ! При прекратяване и отново назначаване на едно и също лице в рамките на един м.нужно ли е да се вади мед.свидетелство и съдимост. Благодаря Ви !
18-01-2015
Здравейте, ако се налага престой на предприятието по независещо от него причини - ремонт на трафопост ,а платените отпуски на персонала са изчерпани, дължи ли се обезщетение за престой.
18-01-2015
Работя по безсрочен договор със срок на изпитване 6 месеца.Мога ли да го прекратя преди изтичане на този срок,дължали предизвестие и в какъв срок?
От начина на задаване на въпроса може да се предположи, че срокът за изпитване е в полза на работодателя. В такъв случай бихте могли да подадете молба за напускане по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ или с предизвестие по чл. 326, ал. 1 от КТ. СН/
18-01-2015
Работя по основен ТД на 4ч. и доп.ТД по чл.114 на 8ч. /13 дни месечно/. При работа в продължение на 6 мес. колко трудов стаж и колко осигурителен трябва да имам? Как трябва да се запише това в УП-3 и в трудовата книжка?
18-01-2015
Здравейте! Възможно ли е избраното място за извършване на работата по чл. 107з КТ да бъде в страна от ЕС? Ако да, по кое от законодателствата трябва да се начисляват осигуровките - на България (работодателят е българско ЮЛ) или на държавата, в която служителят изпълнява задълженията си?
17-01-2015
Студент съм, индивидуална форма на обучение. Имам ли право на 30 дни платен отпуск по чл.169, ал.3 от КТ?
Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), право на платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година имат работници или служители, обучаващи се без откъсване от производството със съгласието на работодателя. Платеният отпуск за обучение по чл. 169 от КТ е целеви и се предоставя за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити. Съгласието на работодателя за обучението е условие за реализиране на възможността за ползване на този вид платен отпуск. В ал. 3 на чл. 169 от КТ е предвидено, че учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. В случай, че са налице горните изисквания и не сте редовна форма на обучение, по наше мнение имате право на отпуск по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от КТ. ЯР/
17-01-2015
мога ли да прекъсна неплатен отпуск с болничен лист
Кодексът на труда не регламентира прекъсване на неплатения отпуск по чл. 160 от КТ. Мнението ни е, че когато по време на ползване на неплатен отпуск на лицето бъде издаден болничен лист, ползването на отпуска може да се прекъсне по негово искане и с представяне на болничния лист. Тъй като паричните обезщетения за временна неработоспособност се изчисляват и изплащат от НОИ, то за конкретна информация по изплащането на болничния лист се обърнете към съответното ТП на НОИ. МВ/
17-01-2015
По НКПД 2011,за лице с немедицинско образование,работещо при дентален лекар,съм прилагала код 5329-3001 - асистент на лекар по дентална ммедицина, В 2015г са въведени новидл.наименования- Лекарски асистент код 2240-6004 С какъв код през 2015г трябва да бъде длъжността асистент на лекар по дентална медицина
Моля обърнете се към рубриката „Заетост и безработица“. СН/
17-01-2015
http://www.blitz.bg/index.php?news=312534 не е ли това масово уволнение и кой трябва да ги контролира
Уважаема г-жо Панайотова, Моля задайте въпроса си отново, като го конкретизирате! ЛТ/
17-01-2015
Благодаря Ви за отговорите,но моят работодател е много консервативен и затова моля да ми отговорите по конкретно: Като се върна на работа не да работя,а да издам документацията за длъжността която заемам с цел да се пенсионирам напр. 3 работни дни, следва ли да ми промени щатната заплата от 500 на 700 лв.или не, независимо че съм отработила 3 дни.
Поддържаме изразеното становище. Ако има факти, които не сте посочили при задаването на въпроса и неговата цел, и считате, че те не съответстват на дадения отговор, то моля задайте въпроса си писмено. СН/
16-01-2015
Могат ли да ме освободят като държавен служител ако аз не искам да напусна работа по чл.106,ал.1,т.5?По кой закон се пенсионира и освобождава държавен служител? Кога се прилага за него чл.94,т2 от КСО-подаване на документи за пенсия и оставаш на работа?
Тъй като поставеният въпрос е свързан с държавната служба, моля обърнете се към дирекция „Усъвършенстване на администрацията“ на МС. СН/
16-01-2015
Какъв е срокът в който едно лице може да се води в самоотлъчка без да му бъде прекратен трудовият договор и внасят ли се ли се здравни осигуровки за сметка на лицето ,както при неплатен отпуск
В Кодекса на труда не се използва терминът „самоотлъчка“, както и няма пояснение за него. Той е придобил гражданственост като израз, който определя отсъствието от работа на работника или служителя, без да има оправдателен документ за това отсъствие. Когато работник или служител отсъства без уважителни причини и не представя оправдателен документ, за това време не му заплаща трудово възнаграждение, не му се признава за трудов и осигурителен стаж. В Кодекса на труда не е определен срок, в който лицето може да не се явява на работа, без уважителни причини. В чл. 190, ал. 1, т. 2 от КТ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни. По отношение на здравноосигурителните вноски се обърнете към ТД на НАП. МВ/
16-01-2015
Здравейте!Какво да направя,когато ръководителят откаже да се подпише на УП2 и да сложи печат на потвърдително писмо до НОИ,относно УП3?ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ!
16-01-2015
trudov dogovor do zavursxvane na opredelena rabota-poru4ki na ikea po cl.68 al 1 t 2-srocen lie
Съгласно чл. 67 от Кодекса на труда, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. От посочените във Вашето запитване обстоятелства разбираме, че трудовия договор е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, т.е. като срочен трудов договор до завършване на определена работа. ЯР/
16-01-2015
Наш служител ще се пенсионира след 01.01.2015г. при новите условия /без прекратяване на ТД/. Ако след време същия служител, ВЕЧЕ УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА ПЕНСИЯ, прекрати трудовия договор, ще получи ли обезщетение на основание чл.222, ал. 3 от КТ. Благодаря за отговора.
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено считаме, че лицето ще има право на посоченото по-горе обезщетение при прекратяване на трудовия договор и при условие, че отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. ЯР/
16-01-2015
Моля, посочете ми нормативна уредба, на основание на която, лицето ,което се пенсионира има право да остане на работа без да прекратява трудовите си правоотношения. Кога и с какъв нормативен акт е регулирано това? В този случай изплащат ли се обезщитения по чл. 222, ал.3?
От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, след 1 януари 2015г. работникът/служителят може да подаде заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се прекратява трудовото правоотношение. В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение. МВ/
16-01-2015
Лице назначено по срочен трудов договор чл. 68 ал.1 т.2 от КТ може ли да бъде преназаначено с допълнително споразумение на основание чл. 119 КТ преди изтичането на срочния трудов договор на трудов договор със срок на изпитване чл. 67 т.1 във връзка с чл. 70 т.1 от КТ.
16-01-2015
Работещо по тр.договор на длъжност "психолог" в ДМСГД лице има ли право на удължен платен годишен отпуск в общ размер на 36 дни по силата на чл.26, ал.3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
16-01-2015
Имам дете, което на 11.03.2015 год. навършва 2 години и съм в отпуск за отглеждането му. На 23.01.2015 год. излизам в 45 дни болничен за бременност за второ дете. Моля, отговорете ми: Какви документи трябва да подам пред работодателя за да получавам обезщетение за временна неработоспособност поради бременност и 50% от майчинството .
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, паричните обезщетения за бременност и раждане се изплащат при ползване на отпуск въз основа на болничен лист. На основание чл. 14, ал. 1 от наредбата, в срок от 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение трябва да представите на работодателя декларация по образец съгласно приложение № 12 от посочената наредба и съответните доказателства към нея. Работодателят представя декларацията и приложените към нея документи в съответното ТП на НОИ в срок 3 работни дни от получаването им. Необходимо е да се попълни и “Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО” – приложение № 4 към чл. 5 от същата наредба. Образец на заявлението-декларация може да се получи от работодателя, който след задължителните за попълване от него данни, трябва го да представи в съответното ТП на НОИ (чл. 5 и чл. 9, ал. 2 от цитираната наредба). КС
16-01-2015
Може ли да получава възнаграждение съдебен заседател, който е по майчинство?
16-01-2015
Служител има право на 35 пл.отпуск /20 осн. и 15 доп./ От 01.01.до 18.11.14г. е бил в болнични. От 19.11.14г. има ТЕЛК - 82 %. Колко дни му се полагат отпуск за 2014г.?
16-01-2015
Предстои създаване на АД и съответно трябва да се назначи изпълнителен директор на АД. Този директор е назначен и в друго АД на 1000 лв. Може ли в бъдещото АД да е без възнаграждение или да е с 500 лв. възнаграждение при положение, че за длъжността прагът е 1100 лв.?
16-01-2015
Здравейте, Предстои ми съкращаване поради намаляване обема на работа и затова моля за отговор на следните въпроси: 1. По трудов договор възнаграждението ми е 350 лв., а осигурителния ми доход е 470 лв. Върху кой нетен доход ще ми бъде изчислено възнаграждението, върху заплатата ли или осигурителния доход? 2. По какъв начин ще ми бъде изчислен тр
По първия въпрос предполагаме, че става дума за начина на изчисляване на обезщетенията, които се дължат при прекратяване на трудовия договор поради съкращаване в щата и Ви отговаряме следното: Според предвиденото в чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. Тъй като вторият въпрос е недовършен, моля конкретизирайте го. КС
16-01-2015
Имам ли правно основание да изискам от работодателя промяна на основното ми трудово възнаграждение да се промени на 360,00 МРЗ и в/у нея да ми се намислява % за прослужено време-за мене той е 25% В момента се практикува изчисляването по обратния ред-минималния осигурителен доход моя 400разделен на /100*% клас в моя случай : 400/125%=320 под МРЗ
16-01-2015
Имаме ли право да пенсионираме служител придобил право на пенсия и възраст ,да му платим обещетение по чл.222 ал 3 без да му прекратяваме трудовото провоотношение
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено считаме, че обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се дължи към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Следва да имате предвид и че подаването на документи при придобито право на пенсия (от страна на служителя/работника) за осигурителен стаж и възраст не е основание за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя (към настоящия момент в КТ няма такава разпоредба). ЯР/
16-01-2015
Елате на проверка в Бяла Слатина за да видите как земеделските производители пращат хората си на борсата за 3 месеца и въпреки това те са принудени да идват на работа.В коя държава живеем.
По поставения проблем се обърнете към съответната инспекция по труда, както и към ТП на НОИ. МВ/
16-01-2015
Как трябва да бъде нанесен болничният ми при сумирано изчисляване на работното време,ако същият е за периода 17.12.14-05.01.15г.?Въпросът ми е свързан с това,че ако болничният е в рамките на 2 календарни месеца,то през втория месец трябва ли да се отчита според работни дни по календар?02.01.15 трябва ли да се отчете болничен,след като се отработва?
Отпускът за временна неработоспособност се ползва в календарни дни. КС
16-01-2015
Имат ли право предпрятието да ми задържа трудовата книжка за дължими суми към ВСК и на част от персонала близо вече 5 години как и по какъв начин да си я взема Благодаря предварително
В чл.350, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено че, при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Както е видно от разпоредбата, в деня на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да предаде трудовата книжка на работника или служителя. Съгласно разпоредбата на чл.226, ал.2 и ал.3 от КТ, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя. Трудово - правен спор във връзка с несвоевременно предаване на трудовата книжка и претърпените от това вреди се решава по съдебен ред. Срокът за предявяване на иск е 3-годишен, считано от деня в който правото, предмет на иска е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено - чл. 358, ал.1, т. 3 и ал. 2, т.2 от КТ. За допуснато от работодателя нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира съответната инспекция по труда. Работодателят, ако счита че му дължите суми, вземанията може да си потърси по съдебен ред. МВ/
15-01-2015
Здравейте!Работя в училище.През лятото на 2013г.правихме ремонт в училището и целия персонал се включихме.Останаха ми 9 дни неизползван отпуск.Загубила ли съм правото на тези 9 дни.Предварително Ви благодаря!
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ, като в чл. 176, ал. 3 от КТ изрично е посочено, че в случаите на чл. 176, ал. 1 – „поради важни производствени причини“ и чл. 176, ал. 2 – „при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя“, общият размер на платения годишен отпуск, който се отлага за следващата календарна година, е не повече от 10 работни дни. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Следователно, във Вашия случай, в края на 2015 г. ще изтече давностния срок за ползване на 9-те дни неизползван платен годишен отпуск от 2013 г. До изтичането на горепосочените срокове тези дни не се „губят“, като служителят/работникът ще има право да ги използва след изрично писмено разрешение на работодателя. ЯР/
15-01-2015
Здравейте, Имаме служител, който е с трудов договор по заместване чл. 68.т. 3.Титулярът се завръща и ние искаме да преназначим служителят отново по заместване на друг служител, който излиза по майчинство. Това може ли да стане с анекс или трябва нов трудов договор?
Със завръщането на титуляря се прекратява трудовия договор по заместване, съгласно чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, поради което мнението ни е, че следва да сключите нов трудов договор за заместване. КС
15-01-2015
КОЕ ВРЕМЕ СЕ ЗАЧИТА ЗА СТАЖ - ПЛАТЕНА ИЛИ НЕПЛАТЕНА БОРСА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ?
Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица. КС
15-01-2015
Нямаме КТД. Можели във "Вътрешните правила" за труд и работна заплата да се запише, че работодателят ще заплаща отпускът по чл.157 ал.1 т. 1, 2 и 3. Защото сега на някого се плаща, на други не.
15-01-2015
Служител,който е бил в продължителни болнични,но от м.септември до края на годината, има ли право да си отложи цялата отпуска по чл.176 ал.4 или само за периода на болничните.Има дни от отпуската,които са в график преди това,но не са ползвани.
Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Според чл. 173, ал. 8 от КТ, работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Ако не се нарушават разпоредбите на Кодекса на труда, не би следвало да има случаи на неизползван платен годишен отпуск, освен изрично предвидените в закона. Според чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Отлагане на ползването на платения годишен отпуск е регламентирано в чл. 176 от КТ. Съгласно чл. 176, ал. 4 от КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. В чл. 176а, ал. 2 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Разпоредбата на чл. 38а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските указва, че в случаите по чл. 176, ал. 4 КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа. МВ/
15-01-2015
Не съм използвала целия ПГО за 2014г.Знам че могат да се прехвърлят 10 дни но аз имам 19 дни.Какво става с тези 9 дни ще ги загубя ли?Не е по моя вина неползването на отпуската.
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ, като в чл. 176, ал. 3 от КТ изрично е посочено, че в случаите на чл. 176, ал. 1 – „поради важни производствени причини“ и чл. 176, ал. 2 – „при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя“, общият размер на платения годишен отпуск, който се отлага за следващата календарна година, е не повече от 10 работни дни. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Следователно, във Вашия случай, в края на 2016 г. ще изтече давностния срок за ползване на 19-те дни неизползван платен годишен отпуск от 2014 г. До изтичането на горепосочените срокове тези дни не се „губят“, като служителят/работникът ще има право да ги използва едва след изрично писмено разрешение на работодателя. ЯР/
15-01-2015
Може ли да се сключва допълнително споразумение за промяна на заплатата със задна дата? По-конкретно може ли на 15.01.2015 г. да се сключи споразумение за промяна на заплатата считано от 05.01.2015 г.?
15-01-2015
Директор съм на училище. Имам учител роден на 01.07.1953г с 40г.труд.стаж/38уч./ Кога трябва да се пенсионира? Какви са моите задължения като работодател,относно издаване на документи? И всичко това съгласно новите изменения от 1.1.15г. Какви документи той трябва да представи и в какви срокове!!! БЛАГОДАРЯ!!!!
15-01-2015
Имат ли право служителите с намалена работоспособност с над 50 % (предписанията от лекарската комисия не предвиждат подобни ограничения) да работят на ненормиран работен ден и съответно да се ползват от допълнителен платен отпуск по чл. 156, ал 1, т. 2 от КТ
Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда /КТ/, работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. От запитването е видно, че предписанията на здравните органи не предвиждат ограничения относно работното време на лицето. В чл. 139а, ал. 1 от КТ е предвидено, че поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Със своя заповед работодателят определя списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден (чл. 139а, ал. 2 от КТ). Ако лицето работи при условията на ненормиран работен ден, има право и на допълнителен платен годишен отпуск по чл.156, ал. 1, т. 2 от КТ, който е не по-малко от 5 работни дни. МВ/
15-01-2015
Работодателя при определяне на размера на основния платен годишен отпуск по реда на чл. 155 от КТ може ли да дава на служителите, които са извън синдиката по - малко от тези, които са членове на синкиката? Ако страните по БКТД са се договорили мин размер на платения год отпуск за работещите в бранша да е от 21 до 24 дни.
15-01-2015
Лице което до 05.01.2015 г.е на длъжност педагогически съветник в училище , считано от 05.01.2015 е прекратен трудовия договор като педагог. съветник и е назначено пак от 05.01.2015 г. на длъжност учител по история и цивилизация с нов трудов договор.Трябва ли да се изплаща обезщетение за неползван отпуск по чл.224 ал.1 за длъжността пед.съветник?
Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск правото за който не е погасено по давност. Както е видно от разпоредбата, обезщетението е дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор на работника/служителя. МВ/
15-01-2015
НАЛАГА СЕ ДА ГЛЕДАМ БАЩА СИ , КОЙТО Е ИНВАЛИД 100% СЧП , СЧИТА ЛИ МИ СЕ ЗА ТРУДОВ СТАЖ ТОВА ВРЕМЕ
Синовете и дъщерите, които са се грижили за родители-инвалиди, не попадат в кръга на лицата, на които се зачита осигурителен стаж при пенсиониране по реда на Кодекса за социално осигуряване. КС
15-01-2015
Държавен служител съм. За 2014 г. имах неизползван отпуск в размер на 29 работни дни. В момента се оказва, че според кадровия отдел имам останали 10 работни дни от него, а останалите се били погасили. Вярно ли е това ?
Тъй като става дума за държавен служител, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. КС
15-01-2015
Колектив от преподаватели към Център по изкуства, който е звено "култура" към общината сме назначени на код по НКПД 2355 и код по НКИД 94,99.По наше мнение този код по КИД не отговаря на нашето образование, квалификация, длъжност и заплащане.При справка в НКИД правилният код е 85.52.От 2008 г.заплатите са ни замразени на 372лв.приМОД-360.
15-01-2015
Служител е възстановен на работа с решение на съда, поради незаконно уволнение. Полага ли му се да ползва платен отпуск за времето, през което е останал без работа?
Отпускът е период от време, през което работникът или служителят се освобождава от задължението си да работи по трудовото правоотношение, като то продължава да съществува. С влизане в сила на съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и той е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа (чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда). Но поради това, че предназначението на платения годишен отпуск е за почивка и възстановяване на изразходваната в трудовия процес работна сила от работника или служителя, би могло да се приеме, че след като през времето от уволнението до възстановяването му на работа той не е работил реално, не би следвало да му се полага платен годишен отпуск за този период. Изразеното становище се основава на практиката Върховния касационен съд (Решения № 948/21.12.2009 г., № 511/12.02.2010 г., № 346/26.05.2010 г., № 519/28.06.2010 г., № 564/02.07.2010 г., № 404/06.07.2010 г., № 636/04.11.2010 г.). ЯР/
15-01-2015
Има ли в КТ член който да регламентира ползването на платения отпуск на 2 пъти, както беше преди години, защото имаме фирми които си ползват платения отпуск на 20 пъти по 1 ден
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Няма пречка той да бъде използван на двадесет пъти по един ден, но след изрично писмено разрешение на работодателя. ЯР/
15-01-2015
Лице,на което предстои пенсиониране, работещо като лекар в здравно заведение от 2 години.Преди това трудов стаж в ХЕИ, здравна каса,ЦСМ/организации в системата на здравеопазването/ отново като лекар. Колко обезщетение по чл.222 ал.3 се дължат - 2 или 6 месечно
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Поради това, че последните 10 години от трудовия си стаж служителят не е работил при “същия работодател”, мнението ни е, че при прекратяване на трудовия договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на шест брутни заплати се определя и на медицинските кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването. Ако лицето отговаря на посочените изисквания на разпоредбата - последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като медицински кадър в сферата на здравеопазването, на бюджетна издръжка, и към момента на прекратяване на трудовия договор да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че при прекратяване на трудовия договор ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
15-01-2015
Може ли да се приложи правната норма на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ при придобито право на пенсия по чл. 69 КСО?
Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в случаите, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително и правото на така нар. „ранно пенсиониране”. Правното основание по Кодекса за социално осигуряване, на което е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст няма значение (чл. 68 и чл. 69 от КСО, § 4 и § 5 от ПЗРКСО). За да може да се прекрати трудовия договор по т. 10а е необходимо договорът да е бил сключен с работник/служител, който не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и го е упражнил т.е. работодателят е сключил трудовия договор с лице, което вече е пенсионер. В случай, че лицето е военнослужещ по Закона за отбраната и въоръжените сили, относно реда за освобождаването му се обърнете съм Министерство на отбраната. МВ/
15-01-2015
В структурата на общинска администрация/ОА/ се извърши промяна, като от отдел БКС се създаде общинско предприятие по чл.52 от Закона за общинската собственост.Въпроса ми е:Работата в ОА и в предприятието счита ли се за непрекъснат трудов стаж?
От запитването не става ясно по какъв ред са уредени трудовите правоотношения на работниците/служителите при посочената от Вас промяна. Съгласно от чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на: 1. сливане на предприятия; 2. вливане на едно предприятие в друго; 3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия; 4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго; 5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието; 6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него; 7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи. В случаите, когато трудовото правоотношение на работника или служителя е уредено по реда на чл.123 от КТ, трудовият договор не се прекратява, той остава във вида и при условията преди промяната. Поради това правата по трудовото правоотношение на лицето се запазват, включително и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит/ т.нар. клас, ако с него е свързан въпросът Ви/. МВ/
15-01-2015
Съгласно чл.66, ал.1 ,т.7 от КТ, в трудовият договор се посочват основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. Никъде не е упоменато конкретно дали основното възнаграждение се посочва като месечно, дневно или почасово. Законно ли е в ТД да фигурира текста - "основно възнаграждение - 10 лева на час" /на пример/
14-01-2015
Можели във "Вътрешните правила" на фирмата, да запишем, че когато лице е в платен годишен отпуск по КТ и има едновременно с това и болничен лист - отпускът се прекъсва и отлага, без да пуска работника молба и работодателя заповед за прекъсване.
14-01-2015
Имам сключен трудов договор на 4-часов работен ден с основание чл.67,ал.1,т1. от КТ. Мога ли да сключа втори трудов договор с друг работодател за 8-часов работен ден също на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ?
Уважаема г-жо, Съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда по смисъла на кодекса “Основно трудово правоотношение” е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Разпоредбата определя трудовото правоотношение като основно според времето на сключването му, а не според продължителността на уговореното работно време. Това означава, че ако са сключени два трудови договора, то от единия, който е сключен преди втория, възниква основно трудово правоотношение, а другият е трудов договор за допълнителен труд при същия или друг работодател (съгласно чл. 110 или чл. 111 от КТ). ЛТ/
14-01-2015
Работя като счетоводител.Общ трудов стаж-25 години, стаж като счетоводител-12 години. Колко процента трябва да ми се начисляват за прослужено време?
14-01-2015
В какъв срок работодателя е длъжен да връчи заповед за прекратяване на трудовоправоотношение,като се има врдвид,че не е уведомил работника от коя дата го освобождава от работа.В конкретния случай-заповед от 16.12.2014 г.,а получавам заповедта на 13.0102014 г. след мое запитване.Така изпуснах срокове за регистрация в БТ и НОИ.
От запитването не става ясно, на какво основание е прекратен трудовият ви договор. Трудовият договор се прекратява писмено (чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/). Задължение на работодателя е да прекрати писмено трудовия договор на конкретен работник или служител, като в акта за прекратяване (заповедта) и съответно в трудовата книжка се вписва правното основание за прекратяване на договора. Актът за прекратяване на трудов договор се подписва и от двете страни по трудовото правоотношение. Съгласно чл. 128а, ал. 3 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. На основание разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ работодателят има задължение да предаде незабавно на работника или служителя оформената му по съответния ред трудова книжка. В чл. 226, ал.1 от КТ е предвидено, че работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено ал. 2 на чл. 226 от КТ. .Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимущестевните. Обезщетението по ал. 2 е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя. Давностният срок за предявяване на иск е 3-годишен, считано от деня, в който правото, предмет на иска е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. В случай, че трудовият Ви договор е срочен, съгласно чл. 325, т. 3 от КТ трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, с изтичане на уговорения срок. Заповедта за прекратяване на трудовия договор има само констативен характер, поради което датата на нейното издаване и връчване не променят датата на прекратяване. Ако считате, че заповедта за прекратяване на трудовия договор е незаконосъобразна, спорът можете да отнесете за решаване от съда. Срокът за депозиране на исковата молба е 2-месечен, считано от прекратяването. За изясняване на случая можете да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
14-01-2015
Как се изчислява трудовия стаж при трудов договор сключен за работа до 80 часа месечно и определена часова ставка. Лицето е работило от 01.06.2014 до 31.12.2014 - 7 месеца по 63 часа месечно.
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл.355 от КТ. По този ред се изчислява трудовия стаж по всички трудови договори, като се набират последователно часовете, дните и месеците. Точните изчисления се извършват от работодателя. МВ/
14-01-2015
Здравейте, бих искала да попитам следва ли да се изплатят дни платен годишен отпуск от на напускащ служител, които са над 10 и не са прехвърлени по реда на чл.176, ал. 4 от Кодекса на труда.
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. Съгласно чл. 176, ал. 3 от КТ, в случаите на ал. 1 и ал. 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни. Останалите дни може да бъдат ползвани съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това. От подадената от Вас информация в запитването не става ясно от коя година са неизползваните дни платен годишен отпуск, поради което не може да изчислим и давностния срок по чл. 176а от КТ. С оглед на това, имайте предвид следния пример – при прекратяване на трудовото правоотношение през 2015 г. следва да бъде изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ за всички дни неизползван платен годишен отпуск от 2013 г. и 2014 г., както и пропорционално за тези от 2015 г. полагащи се до момента на прекратяване на трудовото правоотношение. ЯР/
14-01-2015
Начислява ли се към основната заплата процент за прослужено време и професионален опит на пенсионер.
С Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Наредбата) се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Съгласно чл. 2, ал. 2, Наредбата се прилага за работниците и служителите /в това число и пенсионерите/ по трудово правоотношение във всички предприятия, независимо от формата на собственост и източниците на финансиране. В чл. 12, ал. 1 от Наредбата е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Обстоятелството, че работникът или служителят е пенсионер, не го лишава от правото на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, ако са изпълнени условията по Наредбата за получаването му. Следва да се има предвид, че трудовият стаж, придобит преди сключването на трудовия договор с лицето-пенсионер се взема предвид от работодателя, само когато предишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия (чл. 12, ал. 4, т. 1 от Наредбата). ЯР/
14-01-2015
Основната ми заплата е 340 лева и вземам т.н.клас 78,40 - или общо 418,40 брутна заплата. Следва ли при повишаването на мин.заплата на 360 лева да бъде повишена и моята?
Уважаема г-жо Стоянова, Основното Ви трудово възнаграждение, считано от 1 януари 2015 г. при пълно работно време не може да бъде по-малко от 360 лв. Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се заплаща в процент върху основното трудово възнаграждение - 360 лв. Уведомяваме Ви, че минималната работна заплата, считано от 1 юли 2015 г. става 380 лв. Посочените размери са определени с ПМС № 419 от 17.12.2014 г. ЛТ/
14-01-2015
Лице което няма 8 месеца трудов стаж има ли право на платен ученически отпуск?
За ползването на ученически отпуск не е необходимо наличието на 8 месеца трудов стаж, а спазване на изискванията по чл. 169 от Кодекса на труда. СН/
14-01-2015
Синът ми е роден 09.1979г. Не съм работила . Колко години трудов стаж ще ми бъдат признати при пенсиониране?
Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на жените-майки и осиновителки / след 31.12.1967 г. до 03.07.1984г./, когато беше изменен и допълнен указа за насърчаване на раждаемостта / е ПМС № 61 от 28.12.1967г. за насърчаване на раждаемостта / обн. ДВ.бр.2 от 1968г./ В посоченото постановление е предвидено, че жените - майки или осиновителки, неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, ще им се зачита за трудов стаж такъв период от време, който отговаря на размерите на платените и неплатени отпуски, на които имат право работещите майки и осиновителки, съгласно разпоредбите на чл.60 и 61 от Кодекса на труда от 1951г. В т.4 от Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените майки и осиновителки е предвидено, че за раждане на първо дете на майката се зачитат 12 месеца трудов стаж, за раждане на второ дете - 14 месеца трудов стаж, за раждане на трето дете - 18 месеца трудов стаж и за раждане на четвърто и всяко следващо дете 12 месеца трудов стаж. Особеното при зачитане на този стаж е, че 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждане на детето, останалата част-след раждането. Предвид изложеното за раждане на детето ще Ви се признаят 12 месеца трудов стаж. Зачитането на този трудов стаж се осъществява от органа, който признава права, произтичащи от трудов стаж, т.е. пред който трябва да Ви послужи /например, ако е трудов стаж за пенсия – от Районното управление “Социално осигуряване”/. Трудовият стаж се удостоверява с представянето на акт за раждане на детето, трудова книжка или документ, от който е видно, че през същия период, нямате трудов стаж, признат по друг ред. Този трудов стаж не се вписва в трудовата книжка. МВ/
14-01-2015
Може ли работник на трудов договор да извършва работа в същата фирма и на граждански след работно време .т.е след 17.00ч. да извършва работа по граждански договор
По отношение на гражданските договори не се прилага трудовото законодателство, поради което няма пречка лице, което има трудово правоотношение да работи и по граждански договор. Следва да имате предвид, че отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови /чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда/. Предметът на трудовия договор е самият труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. Гражданските договори са предмет на облигационното право и са уредени в Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. Сключването на граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. МВ/
14-01-2015
Не ми достигат 4 м. стаж за да имам необходимите 94 т. за пенсиониране по 1 категория до края на 2015г. Отговарям на всички други условия а в момента работя на трудов договор по условията на 3 категория.Мога ли да си набавя тези 4м.като се регистрирам като самоосигуряващо се лице паралелно с трудовия ми договор.
В случай, че не Ви достига стажът от първа категория не е възможно да го придобиете по посочения в запитването начин. Ако става дума за общия ви осигурителен стаж, то съгласно чл. 9, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и: 1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа; 2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества; 3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност. Следва да имате предвид също, че в разпоредбата на чл. 9а, ал. 1 КСО са предвидени възможности за зачитане на осигурителен стаж при заплащане на осигурителни вноски. За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита: 1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност; 2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор". В този случай, съгласно чл. 9а, ал. 6 КСО, за осигурителен стаж се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им. Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път след подадена декларация по съответния ред. За допълнителна информация може да се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
14-01-2015
Въпросът ми е: Към основното месечно възнаграждение на възпитатели и соц. работници в ДДЛРГ начислява ли се сума за прослужено време и на какво основание?
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /в сила от 01.07.2007 г./ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 6 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво. С ПМС № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор – ал. 7 на чл. 12 от наредбата. МВ/
14-01-2015
Здравейте,интересуваме как се определя към кои дирекции на социално подпомагане и на бюро по труда да се открие изнесено работно място.Благодаря
За отговор на поставения въпрос следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. СН/
14-01-2015
Сл.правоотн.на държавен служител от нашата администрация е прекратено на осн.чл.105 ал.1 и ал.2 от ЗДСл.Лицето има ново служебно правоотн.От новата администрация ни искат да изпратим служебното досие.Редно ли е да го изпращаме след като няма основание „преминаване от една администрация в друга”съгл.ЗДСл и че сл.досие се съхранява 10 г.-чл.17 ал.5
Тъй като става дума за служебно правоотношение, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“. СН/
14-01-2015
Здравейте, искам да попитам при повторно назначаване на работник изисква ли се свидетелство за съдимост при положение, че срока му е 6 месеца и не е изтекъл?
Съгласно чл. 1 от Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, за сключване на трудов договор са необходими: 1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага; 2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; 3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж; 4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; 5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало; 6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години. Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън посочените в чл. 1 , ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт /чл. 2 от същата наредба/. Видно от разпоредбата е, че свидетелство за съдимост се представя само, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало. Ако случаят е такъв, след като не е изтекъл 6 месечния срок на свидетелството за съдимост, мнението ни е, че не е необходимо работникът да представя ново свидетелство за съдимост. КС
14-01-2015
Здравейте, имаме служител, който не се е появявал на работа вече трети месец, не отговаря на телефона, няма го на адрес, изпращахме и писмо да се яви в Дружество, писмото не е получено. Как да прекратим трудовите си взаимоотношения.
В чл. 190, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за: 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер; 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 – ал. 2 на чл. 190 от КТ. Разпоредбите на чл. 193 от Кодекса на труда, предвиждат, че работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина. Както е видно, законът не определя начина по който ще се искат писмените или устни обяснения, поради което всеки работодател следва сам да определи начина, така че да може да докаже че е положил максимални усилия да намери работника или служителя и да поиска писмените или устните му обяснения, но не е могъл да направи това по вина на работника или служителя. Работодателят преценява дали и на какво основание да прекрати трудовия договор с работника или служителя.МВ/
14-01-2015
Работя на сумирано работно време.Трябва ли да имам и полагаемите почивни дни за месеца?Много често при 8 почивни дни почиваме по 6.по колко дни се почива преди и след отпуска?
Съгласно чл. 141, ал. 1-3 и чл. 153, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда, когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред. При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това. В случай, че работодателят Ви нарушава трудовите Ви права може да се обърнете към инспекцията по труда за извършване на проверка и оказване на съдействие по посочения проблем. КС
14-01-2015
След изтичане на отпуск за гледане на малко дете на 06,01,2015 г. лицето подава заявление за освобождаване от работа по чл. 325 ,т. т от КТ считано от 07,01,2015 г. При изчисляване на обезщетението по чл. 224 от КТ кой месец се взима за база - този по чл. 177 от КТ или текущия ? Последния месец в който има най-малко 10 отработени дни е 08,2012 г.
Времето, през което се ползва отпускът по чл. 163, ал. 1 от КТ – за бременност и раждане и по чл. 164, ал. 1 от КТ – за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. С оглед на горното, за времето на ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 и чл. 164, ал. 1 от КТ лицето има право на платен годишен отпуск. Ако трудовото правоотношение бъде прекратено, за база за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск ще бъде взето полученото от лицето среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец в който то има отработени най-малко 10 работни дни, съгласно изискванията на чл. 177 от КТ, независимо колко назад във времето е този месец. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се изплаща само при прекратяване на трудовия договор. ЯР/
14-01-2015
Работничка е в болнични за бременност и раждане до 21.01.2015г., от 22.01.2015г. трябва да излезе в пл. отпуск по чл. 163 за отглеждане на дете до 410 дни. Мога ли на 22..01.2015 да и пуснем допълнително споразумение с което изменяме основанието на договора от чл. 68 ал.1 т.3 от КТ на чл. 68 ал.1 т.2.
14-01-2015
В КТ изискване за изплащане на обезщетение по чл. 222 ал. 3 е прекратяване на трудовото правоотношение. След 01.01.2015 г. при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст не се изисква прекратяване на осигуряването. По какъв начин ще се изплаща обезщетението по чл. 222 ал. 3 от КТ?
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено считаме, че обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се дължи към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. ЯР/
13-01-2015
дравейте, от 7 години работя като детегледачка в ДЦДУ. Работя 7 часа , осигурена съм на 8 ч. Ползвам само 26 дни годишен отпуск. Притежавам решение на ТЕЛК 50% , поради карценом на лява гърда .Също така установено заболяване на щитовидна жлеза хашимото и общ имунен хепатит. Имам ли право на допълнителен отпуск от ТЕЛК още 6 дни ? Благодаря Ви !
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. В чл. 319 от КТ е предвидено, че работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни - в 26 – те работни дни са включени и 20- те работни дни по чл. 155, ал. 4 от КТ. По-голям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може да се уговори в колективния трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. МВ/
13-01-2015
Имаме служителка, която през 2014 г. е била в отпуск по болест, платен и неплатен отпуск. Няма отработени дни. В момента е в неплатен отпуск. Има ли право на платен отпуск за 2015 г. и в какъв размер.
13-01-2015
При работа на 4 часа по трудов договор и заплата 250 лв, което е 1|2 от МОД, какъв е размера на здравноосигурителната вноска при ползване на неплатен отпуск до1 година по молба на работника
Уважаема г-жо Атанасова, За информация се обърнете към НАП. ЛТ/
13-01-2015
На пазач - въоръжена охрана, назначен по ДРД, работещ по график при условията на сумирано изчисляване на работното време, полага ли му се допълнително възнаграждение по чл. 264 КТ, поради това, че е бил на смяна на официален празник?
В чл. 264 от Кодекса на труда е предвидено, че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Предвид цитираната разпоредба, работник на сумирано изчисляване на работното време, който полага труд на официален празник по график, получава трудово възнаграждение по чл. 264 от КТ (не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение, т.е. не по-малко от 200 %). МВ/
13-01-2015
Здравейте. Служител има право на 28 дни платен годишен отпуск за 2014 г. Той отлага 10, а другите 18 пуска за ползване в края на декември. В началото на януари, работодателят му прекратява платения годишен отпуск. Въпроса ми е , ще се полагат ли прекратените дни отпуск на служителя и трябва ли да се изплатят при прекратяване на ТПО?
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ, като в чл. 176, ал. 3 от КТ изрично е посочено, че в случаите на чл. 176, ал. 1 – „поради важни производствени причини“ и чл. 176, ал. 2 – „при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя“, общият размер на платения годишен отпуск, който се отлага за следващата календарна година, е не повече от 10 работни дни. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Следователно, във Вашия случай, в края на 2016 г. ще изтече давностния срок за ползване на неизползваните дни платен годишен отпуск от 2014 г. До изтичането на горепосочените срокове, служителят/работникът ще има право да използва всички неизползвани дни платен годишен отпуск с изрично писмено разрешение на работодателя. Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност, т.е. всички тези неизползвани дни следва да бъдат изплатени при условията на КТ. ЯР/
13-01-2015
По какъв начин влияят измененията в КСО от 2015г.на основанията за прекратяване на труд.правоотношение,залегнали в чл. 328,ал. 1,т.10а от КТ?Може ли да бъде прекратено труд.правоот-ние на Р/Сл,придобил и упражнил правото си на пенсия за осиг.стаж и възраст,но не преустановил упражняването на трудовата си дейност,на основание чл.328,ал1,т.10 от КТ?
Уважаема г-жо Пишманова, Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следователно, само когато трудовото правоотношение е възникнало след като работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съществува законова възможност за работодателя да прекрати сключения трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ. След като трудовият договор е бил сключен преди работникът или служителят да е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, този трудов договор не може да бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ. Промяната в КСО в сила от 1.01.2015 г., която допуска правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст да се упражни без да се прекратява осигуряването (преустановява упражняването на трудова дейност), не създава право на работодателя „да използва“ чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ като основание за прекратяване на трудовия договор . ЛТ/
13-01-2015
Здравейте!! Платените годишни отпуски, които се полагат за периоди преди 1.01.2010 г., т.н. стари отпуски, могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя. Основателно ли е работодателя да те кара те да бъдат включвани (изцяло или част от тях) в графика по чл. 173, ал. 1 от КТ ? Благодаря Ви
В графика за ползване на платения годишен отпуск задължително се включва само отпуска за съответната календарна година. Останалите отпуски не е задължително да се включат в графика и работодателят не може да Ви задължи да ползвате отпуските за годините преди 2010 г. При нарушение на трудовото законодателство може да сигнализирате инспекцията по труда за проверка и оказване на съдействие по посочения проблем. КС
13-01-2015
Редно ли е по време на платен отпуск по майчинство лицето да подписва Допълнително споразумение към трудовия си договор?
Уважаема г-жо Викторова, Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (длъжност, срок, трудово възнаграждение и др.). Няма пречка допълнително писмено споразумение по чл. 119 от КТ да бъде подписано по време на отпуск на работника или служителя, а друг е въпросът от кога е възможно да влезе в сила промяната (обикновено поражда последици след завръщането на служителя от отпуск). ЛТ/
13-01-2015
Следва ли по тр. дог. по чл. 114 КТ да бъде изготвян график на хартиен носител за дните в които се работи?Ако не е изготвян такъв,а е плащано възнаграждение това нарушение ли е?
Уважаеми г-н Николов, Съгласно чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 115 от Кодекса на труда с трудовите договори по този раздел (вкл. договорите по чл. 114) освен условията по чл. 66, ал. 1 се уговарят продължителността и разпределението на работното време, а може да се уговаря и периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение. Следователно продължителността и разпределението на работното време са елемент от съдържанието на трудовия договор. Нарушенията на трудовото законодателство се установяват от контролните органи на Инспекцията по труда. ЛТ/
13-01-2015
Назначена съм на срочен ТД до 01.05.2015г и в момента съм платен отпуск до 410 дни по КТ. Ползвам ли се със закрила или ще бъда освободена?
Трудовият договор, сключен за определен срок - на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, се прекратява с изтичане на уговорения срок съгласно чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ. Обстоятелството, че към момента на прекратяването лицето може да ползва отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане или друг вид отпуск не е пречка за прекратяване на трудовия договор, като закрилата по чл. 333 от КТ не се прилага. СН/
13-01-2015
Завърших висше образование специалност социална педагогика с професионална квалификация специалист по социална работа.Имам правата на завършил образователна степен Магистър.От 04.1993г. до 07.1998г. работих по специалността.От тогава въпреки опитите не мога да започна работа според степента, образованието и опита.На запитванията ми до МТСП няма отг
В рамките на своята компетентност може да Ви препоръчаме да се регистрирате в съответното поделение на Агенцията по заетостта като търсеща работа. Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес.СН/
13-01-2015
Здравейте, съгласно ЗРАСРБ лицата непридобили ОНС "Доктор" се преназначават. Следва ли със служител, който попада в тази група и е в отпуск по чл. 163-167а от КТ да се променят трудовите правоотношения, ако - да, то от коя дата? Възможно ли е с тези лица, въпреки разпоредбите на чл. 44(4) от ПП на ЗРАСРБ да се сключи нов срочен договор?
Тъй като става дума за прилагането на специален закон - Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), изразяваме мнение, че решение по поставения въпрос би могло да бъде взето в рамките на академичното самоуправление във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО). СН/
13-01-2015
Здравейте, Назначена съм на изборна длъжност и имам 2 въпроса: 1. В договора няма упоменат срок. Това коректно ли е? и 2. Записан е срок на предизвестие от 3 месеца, уговорен в полза на работодателя. Значи ли това, че могат да ме освободят без предизвестие и в кои случаи? Благодаря!
Съгласно чл. 86, ал. 1 от КТ, трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран. Избраното лице е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението за резултата от избора. При уважителни причини този срок е до 3 месеца – ал. 2. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на избраното лице на работа – ал. 3 на чл. 86. Според ал. 4 на чл. 86, трудовото правоотношение, възникнало от избор, остава в сила и след изтичане на установения срок до избирането на друго лице за длъжността. Когато при новия избор е избрано същото лице, трудовото правоотношение с него продължава за нов срок – ал. 5. Когато изборът е приключил, без да бъде избран някой от кандидатите, трудовото правоотношение с лицето, заемащо длъжността, за която се произвежда изборът, продължава до успешното приключване на следващия избор – ал. 6. Трудовото правоотношение с избраното лице, което не постъпи на работа в срока по ал. 2, се смята за невъзникнало – ал. 7. В чл. 88 от КТ е предвидено, че неуредените в този раздел въпроси се уреждат в съответния закон, в акт на Министерския съвет или в устава, който предвижда заемането на определени длъжности въз основа на избор. Съгласно чл. 337 от КТ, трудовото правоотношение, възникнало от избор, се прекратява с изтичане на срока, за който лицето е избрано. Ако при изтичане на този срок не е произведен нов избор, трудовото правоотношение продължава до произвеждането му. В чл. 338 от КТ е предвидено, че трудовото правоотношение, възникнало от избор, може да бъде прекратено без предизвестие от съответното избирателно тяло. В разпоредбата се има предвид предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение, т. е преди изтичане на срока определен в закон или устав, за който е избрано лицето. Съгласно чл. 339, ал. 1 от КТ, за прекратяване на трудово правоотношение, възникнало от избор, се прилагат съответно и основанията за прекратяване на трудовия договор с изключение на дисциплинарното уволнение. В случаите на предходната алинея, когато за прекратяването на трудовото правоотношение е необходимо волеизявление на работодателя, то се замества от решение на избирателното тяло – ал. 2 на чл. 339 от КТ. МВ/
13-01-2015
Здравейте, Какво има предвид чл. 338 от КТ? 1. Че ТПО, възникнало с избор може да се прекрати без предизвестие при изтичане на срока. Или 2. Или че ТПО, възникнало с избор може да се прекрати без предизвестие по всяко време.
В чл. 338 от КТ е предвидено, че трудовото правоотношение, възникнало от избор, може да бъде прекратено без предизвестие от съответното избирателно тяло. В разпоредбата се има предвид предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение, т. е преди изтичане на срока определен в закон или устав, за който е избрано лицето. МВ/
13-01-2015
Дължи ли работодателя друго обезщетение освен обезщетението по чл.224, ал. 1 от КТ, при прекратяване на трудов договор по чл.328, ал.1, т.10а от КТ.
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При неспазено предизвестие се дължи обезщетение и по чл. 220 от КТ. МВ/
13-01-2015
Предстои назначаване на служител в обект за копирни услуги. Освен копирането, служителя ще извършва и обработка на изображения на компютъра и после отпечатването им за клиентите. Може ли да бъде назначен на длъжност Продавач-консултант или е необходимо да изберем друга длъжност за работа с печатарската техника в магазина.
Това се преценява от работодателят в зависимост от длъжностната характеристика. КС
13-01-2015
Здлавейте, имаме назначен служител на основен трудов договор, но след един месец той ни съобщава че има вече такъв и при нас трябва да е на втори трудов договор. На какво основание става превръщането на основен трудов договор във втори.
Уважаема г-жо Петрова, Съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда по смисъла на кодекса “Основно трудово правоотношение” е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Това означава, че ако са сключени два трудови договора, то от единия, който е сключен преди втория, възниква основно трудово правоотношение, а другият е трудов договор за допълнителен труд при същия или друг работодател (съгласно чл. 110 или чл. 111 от КТ). Съгласно чл. 348, ал. 1 КТ работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка, а от друга страна работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка необходимите данни при възникване и съответно при прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 349 и 350, ал. 1 КТ). От запитването Ви може да се предположи, че сте допуснали служителят да работи при Вас без да представи трудовата си книжка. Би следвало в нея да са извършвани вписвания във връзка с трудовия договор, който е сключен преди назначаването му при Вас. При сключване на допълнителен трудов договор работодателят не извършва вписвания в трудовата книжка на работника/служителя, тъй като в нея е вписано възникването на основното трудово правоотношение и тя не е приключена. Тъй като не съществува основание за превръщане на един трудов договор, сключен като основен, в допълнителен, мнението ни е, че договорът трябва да бъде прекратен и впоследствие сключен като допълнителен. ЛТ/
13-01-2015
Необходимо ли е за сключване на ТД по чл. 110 от КТ да има щатна бройка за съответната длъжност?Ако няма такава, нужно ли е да се разкрие?Благодаря Ви предварително.
Съгласно чл. 110 от КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. В чл. 115 от КТ е предвидено, че при сключване на трудови договори за допълнителен труд страните уговарят всички условия по чл. 66, ал. 1, вкл. наименованието на длъжността и характера на работата. Предвид горното, работодател, който сключва договор по чл. 110 от КТ следва да има щатна бройка. МВ/
12-01-2015
Работя като възпитател в Дом за деца .Имам решение от ТЕЛК с противопоказания-системно статично и динамично натоварване на долни крайници.Има ли право Директора на Дома да ме кара да изпълнявам и задълженията на пазач,поради съкратен щат заедно с задълженията ми на възпитател,без да е вписано в длъжностната характеристика и при противопоказанията.
От запитването не става ясно на какво основание работодателят Ви възлага допълнителна работа. Съгласно чл. 127, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури: 1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 2. работно място и условия в съответствие с характера на работата; 3. здравословни и безопасни условия за труд;4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор; 5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. От горното следва, че здравните органи определят противопоказните условия на труд и необходимостта работникът или служителят да бъде преместен на друга работа при облекчени условия на труд или може да продължи да изпълнява същата работа, а работодателят е длъжен да изпълни предписанието на здравните органи след получаването им. За изясняване на случая следва да се обърнете към съответната инспекция по труда, както и към службата по трудова медицина, ако такава има в предприятието Ви. МВ/
12-01-2015
Мога ли част от годишния си платен отпуск да го ползвам за по половин ден-Например-5 дни да ги ползвам 10 дни само след обяд ? Благодаря Ви!
Уважаеми г-н Петков, Такава възможност не е предвидена в трудовото законодателство. ЛТ/
12-01-2015
От кога влиза в сила минималната работна заплата от 360,00 лева.
Считано от 01.01.2015 г. минималната работна заплата в Република България става 360 лева. За повече информация можете да се обърнете към Министерство на финансите. ЯР/
12-01-2015
Военослужещ получил 20 заплати при пенсиониране от 12 години работи на друго място. Ще получи ли 6 заплати при освобождаване, понеже това, което е получил до сега е ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В разпоредбата на ал. 3 на чл. 222 от КТ изрично е предвидено, че обезщетението се дължи при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случай, че служителят не само е придобил, но и упражнил това свое право и е постъпил на работа при последния си работодател като работещ пенсионер , мнението ни е, че няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
12-01-2015
Здравейте, колко дни ОБЩО платен отпуск / основен годишен и допълнителен/ се полага на лицата, работещи втора категория на длъжност рентгенов лаборат. Благодаря предварително!
В чл. 155, ал. 4 от КТ е предвидено, че размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ, при условията на чл. 155, ал. 2 работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни. С Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите. Според чл. 2, т. 5 от наредбата, право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1, т. 5 имат работници и служители, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения. В чл. 4, ал. 1 от наредбата е предвидено, че право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения. Размерът на допълнителния платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът или служителят е работил при условията на ал. 1 в рамките на една календарна година – ал. 2 на чл. 4. Когато работникът или служителят работи по-малко от срока по ал. 2, размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време – ал. 3 на чл. 4. Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска – ал. 4 от наредбата. В ал. 5 на чл. 4 от наредбата е предвидено, че по-големи размери на допълнителния платен годишен отпуск могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. МВ/
12-01-2015
Здравейте, искам да се пенсионира по новите правила, т.е. без да бъде прекратен трудовият ми договор. Работодателя отказва да ми изплати обезщетение 6 заплати, защото нямало прекъсване на трудовия договор. Моля помогнете ми!
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено считаме, че ще имате право на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ чак след прекратяване на трудовия Ви договор. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. ЯР/
12-01-2015
Има ли право работодател да се ползва от екипния принцип (чл. 328 ал. 2) за уволнение на ръководител на отдел , при структура- управление с директори и ръководители на отдели и четири поделения с директори и ръководители на отдели , като ръководителя на отдел е в поделение , а директора на поделението не е сменян?
Съгласно чл. 328, ал. 2 от КТ, освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КТ е предвидено, че ръководство на предприятието" е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление (стопански съвет, управителен съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и други подобни). Работодателят преценява дали съответното основание за прекратяване на трудовия договор е налице, а законосъобразността на издадената заповед се преценява от съда по повод на трудов спор. МВ/
12-01-2015
Здравейте, Наш служител има неизползван отпуск за 2013 - 7 дена и съответно за 2014 - 20 дена. Колко дена има право да прехвърли в 2015 г. Има ли 2 годишен давностен срок за отпуската от 2013 г. и съответно 2 годишен давностен срок за отпуската от 2014 г.?
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ, като в чл. 176, ал. 3 от КТ изрично е посочено, че в случаите на чл. 176, ал. 1 – „поради важни производствени причини“ и чл. 176, ал. 2 – „при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя“, общият размер на платения годишен отпуск, който се отлага за следващата календарна година, е не повече от 10 работни дни. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Следователно, във Вашия случай, в края на 2015 г. ще изтече давностния срок за ползване на 7-те дни платен годишен отпуск от 2013 г., а в края на 2016 г. ще изтече давностния срок за ползване на 20-те дни платен годишен отпуск от 2014 г. До изтичането на горепосочените срокове, служителят/работникът ще има право да използва дните платен годишен отпуск (7 от 2013 г. и 20 от 2014 г.) с изрично писмено разрешение на работодателя. ЯР/
12-01-2015
Имам телк решение 3 група-още валидно и ще ме съкращават от работа-имам и трудова злополука от тази фирма отпреди 20 г !Имат ли право да ме съкратят ?
В чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 – т.е. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях и при дисциплинарно уволнение, работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай трудоустроен работник или служител. В случай, че сте трудоустроен, което се установява от съответните здравни органи, се намирате под закрила при уволнение. Трудово-правен спор (ако е налице такъв) във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за депозиране на исковата молба е двумесечен, считано от датата на прекратяването. ЯР/
12-01-2015
Здравейте, интересува ме към коя институция мога да се обърна,относно ЖАЛБА срещу ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА? Касае се за предоставяне на документи с невярно съдържание и фалшифицирани подписи на служители пред ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА и отказа на ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА да сезира Прокуратурата,която е компетентна да потвърди сигнал ми според чл.407КТ
От изложеното е видно, че се касае за представяне на документи с невярно съдържание и фалшифицирани подписи, и отказ на инспекцията по труда да сезира съответната прокуратура. Предвид горното мнението ни е, че жалбата следва да отнесете до Изпълнителния директор на ИА "ГИТ". МВ/
11-01-2015
Работещ пенсионер след една година иска да си актуализира пенсията. Задължително ли трябва да се представя в НОИ УП-3 и УП-2.
При подаване на заявление за отпускане на пенсия може да заявите, че за конкретен период след 01.01.1997 г. по отношение на осигурителния доход и осигурителния стаж желаете да се ползват данните от регистъра на Националния осигурителен институт. За допълнителна информация следва да се обърнете към НОИ. КС
11-01-2015
Моля, да ми разясните при назначение на 4 часов работен ден, работодателя има ли право да разкъса работното врене на 2 часа сутрин и 2 следобед?
Съгласно разпоредбата на чл. 139, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда, разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. В зависимост от характера на труда и организацията на работата работният ден може да бъде разделен на две или три части. В чл. 6 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че при разделяне на работния ден на две или три части (чл. 139, ал. 3 КТ ) броят на прекъсванията, без обедната почивка, не може да бъде повече от две за един работен ден, а продължителността на всяко прекъсване, с изключение на обедната почивка, не може да бъде по-малка от 1 час. При разделяне на работния ден на части не може да се нарушава минималната непрекъсната междудневна и седмична почивка. КС
11-01-2015
след изтичане на майчинството ми .Рабо.ми предложе поради съкращение на обема на работа др.раб.място на длъжност архивист като доп.задължение е изготвяне на УП-2,3 ако не се съглася ще ме съкратят.Праилно ли е' измислена' длъж.х-тика при положение УП са основни те ми задължения,която не е съгласувана с началника ми и е преместена в общ.дейности.
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. Длъжностните задължения се конкретизират в длъжностната характеристика. Няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да утвърди промени в длъжностната характеристика. Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други. Наименованието на длъжността се определя съгласно НКПД. Ако работникът или служителят счита, че чрез длъжностната характеристика работодателят се опитва да измени длъжността, за която е сключен трудовият договор или да вмени задължения, които не съответстват на характера на възложената работа, то тогава е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение, компетентен по който да се произнесе е съдът. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Законовата закрила включва забрана за уволнение на майка на дете до 3-годишна възраст с предизвестие без предварително разрешение на инспекцията по труда, в следните случаи, изброени в КТ: при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. Закрилата включва и забрана за уволнение на майка на дете до 3-годишна възраст без предизвестие при дисциплинарно уволнение, ако няма предварително разрешение от инспекцията по труда. Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от прекратяването. МВ/
10-01-2015
Осиновявам дете на 1 година и 4 месеца.Имам ли право на отпуск по чл.164 б от КТ?
Съгласно разпоредбата на чл. 164б от Кодекса на труда (КТ), работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. От посочените в запитването Ви данни е видно, че осиновявате дете преди то да е навършило 2- годишна възраст, поради което нямате право на отпуск по чл. 164б от КТ. Във вашия случай Вие бихте могли да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, стига да попадате в хипотезата на чл. 164 от КТ. ЯР/
10-01-2015
Здравейте! Ясно е, че регистрация на сдружение като ЮЛНЦ не го превръща в синдикат, нито дейността му – в синдикална. Каква е процедурата то да бъде признато като национален изборен синдикален орган? КТД с ресорния министър? Вписване/разрешение и такси в МТСП? Благодаря!
Уважаема г-жо Димитрова, Съгласно чл. 33 от Кодекса на труда: „Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Синдикалните организации и организациите на работодателите имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си. (2) Синдикалните организации и организациите на работодателите свободно определят своите функции и ги осъществяват в съответствие с техните устави и закона.“ Следователно в устава на съответната организация следва да са определени нейните органи, представители, функции и др. Само когато една организация иска да бъде призната за представителна на национално равнище тя трябва да отговаря на определени изисквания (чл. 34 и 35 КТ) и се спазва процедура за признаване на представителност (чл. 36 и чл. 36а КТ). Предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3 КТ се отнася както за представителните, така и за непредставителните синдикални организации. В този смисъл е и съдебната практика. ЛТ/
10-01-2015
Работя в Университет като Асистент на постоянен трудов договор, след конкурс и изпит през 2008 г. През 2011 съм защитила "Доктор". Трябва ли сега да бъда да бъдат преназначена на академична длъжност „асистент” за срок от 4 /четири/ години?
Тъй като става дума за прилагането на специален закон - Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), изразяваме мнение, че решение по поставения въпрос би могло да бъде взето в рамките на академичното самоуправление във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО). СН/
10-01-2015
Секретар на Община е пенсионира.В какъв срок се обявява конкурс за заемане на длъжността.
Уважаеми г-н Иванов, Обърнете се за информация към дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерския съвет. ЛТ/
10-01-2015
Държавен служетел в "Местни данъци и такси" е в отпуск по майчинство.При какви условия може да я замества служител в същата общинска администрация,койо е но друга длъжност по трудов договор?
Тъй като става дума за заместване на държавен служител, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
10-01-2015
Пенсионерка съм по чл. 69 КСО (за I кат. по стаж).Родена съм 1966г и се осигурявах и задължително по втори стълб в частен фонд. Ако сега избера да си върна събраните пари в НОИ, ще ми преизчислят ли пенсията и кога - веднага или при навършване на 63 г. Или нямам право на този избор и остават в частния фонд, докато направя 63 години, за да ги взема.
10-01-2015
Навършила съм възраст и стаж за пенсия. Подаването ми на документи за пенсия, основание ли е на работодателя да ми прекрати трудовото правоотношение, ако не съм заявила желание за това.
От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, която гласеше: „Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 и чл. 4а се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава, с която се прилага международен договор в областта на социалната сигурност…“. След 1 януари 2015 може да се подаде заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст без да се прекратява трудовото правоотношение. Никъде в Кодекса на труда не е записано, че подаването на документи при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е основание за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя. ЯР/
10-01-2015
Учителка съм с 37г.учителски осигурителен стаж,родена на 20.10.1956г.ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ МОГА ЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ РАННОТО ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА УЧИТЕЛИ?
Съгласно разпоредба на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените. Това означава, че жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. възрастта се преценява спрямо годината, в която самото лице в зависимост от рождената му дата навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, а не 3 години по-рано от възрастта по чл. 68 КСО за съответната календарна година (напр. за 2015 г.) и при наличие на осигурителен стаж 25 години 8 месеца. На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. За допълнителна информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
10-01-2015
Неизплатени заплати с давност 9 месеца,неизплатени първите три дни на болнични листове,недекларирани трудови злополуки,довели до трайно заболяване,злоупотреба с лични данни.Подадена жалба до ИТ.
Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл. 245 от КТ. Трудово - правен спор във връзка с неизплащане на дължимите от работодателя обезщетения, както и за неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред -чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. В чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. За нарушаване на горните разпоредби, както и на посочените от Вас, се сигнализира инспекцията по труда към която, както е видно, сте се обърнал.МВ/
09-01-2015
Здравейте, бих искака да ползвам отпуск по чл. 167а от КТ за прехвърлените от бащата месеци. Според КТ те са 5 месеца, ако сме в брак/едно домакинство или 6 месеца, ако не сме в брак или в едно домакинство. Т,рябва ли да приложа освен заявленията документ удоствоверяващ местоживеенето на бащата, за да използвам 6-те месеца?
Уважаема г-жо Станковска, Ако сте родител, който сам се грижи за отглеждане на детето, когато не се намирате в брак с другия родител и не живеете в едно домакинство с него, ще имате право на отпуск по чл. 167а, ал. 4, т. 1 КТ в размер 12 месеца. В случая правото на отпуск е саво Ваше право в размер на 12 месеца. В този случай към заявлението зяа ползване на отпуска се прилага Декларация Приложение № 6 към чл. 49д, ал. 2 НРВПО. В декларацията се декларира „не се намирам в брак с другия родител и не живея в едно домакинство с него“, като за декларирани неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 НК. Не е необходимо да се представя документ, удостоверяващ местоживеенето на бащата. Ако живеете в едно домакинство с другия родител, всеки от Вас има право на отпуск в размер 6 месеца. В този случай другият родител може да Ви „прехвърли“ само 5 месеца от своите 6 месеца. Само в този случай е необходимото неговото писмено съгласие. ЛТ/
09-01-2015
Служителка на безсрочен договор е в отпуск по чл. 167а, след изтичането му има ли право на платен годишен отпуск?
Съгласно чл. 167а, ал. 8 от Кодекса на труда (КТ), времето, през което се ползва неплатеният отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж – чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, т. е. за времето на отпуск по чл. 167а от КТ ще се полага платен годишен отпуск. ЯР/
09-01-2015
Предприятието по правилника за вътрешния трудов ред е на ненормиран работен ден.Назначава се служител на втори трудов договор на 4 часов работен ден. Възможно ли е отчитане на сумарно работно време, за да бъде изпълнен графика за 20 часа седмично?
Уважаеми г-н Иванов, Съгласно чл. 142, ал. 3 КТ не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден. ЛТ/
09-01-2015
Имам труд.договор с осн. чл.70(1) вр. с чл.67(1)т.1/КТ,който е за 4-час.раб.ден- искам той да остане основен. Искам да сключа 2 тр.договор с друг работодател, за 8-час.раб.ден. Счетоводителят ми каза,че 2 договор трябва да е с осн. чл.67(1)т.1,защото е за неопред.време. Нарушение на КТ ли ще е ако сключа 2 тр.договор на осн. чл.67(1)т.1? Мога ли да
Уважаема г-жо, Съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда по смисъла на кодекса “Основно трудово правоотношение” е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Разпоредбата определя трудовото правоотношение като основно според времето на сключването му, а не според продължителността на уговореното работно време. Това означава, че ако са сключени два трудови договора, то от единия, който е сключен преди втория, възниква основно трудово правоотношение, а другият е трудов договор за допълнителен труд при същия или друг работодател (съгласно чл. 110 или чл. 111 от КТ). ЛТ/
09-01-2015
Уважаеми дами и господа, Обръщам се към вас с молба за становището ви по следния въпрос: От 2010 г. имам сключен трудов договор на осн. чл.70, ал.1 във вр. с чл.67, ал.1, т.1/КТ с 8-часов раб. ден. В края на миналата година с работодателя ми сключих допълнително споразумение и преминах на 4-часов раб. ден. От началото на тази година имам възможнос
Уважаема г-жо, Съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда по смисъла на кодекса “Основно трудово правоотношение” е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Разпоредбата определя трудовото правоотношение като основно според времето на сключването му, а не според продължителността на уговореното работно време. Това означава, че ако са сключени два трудови договора, то от единия, който е сключен преди втория, възниква основно трудово правоотношение, а другият е трудов договор за допълнителен труд при същия или друг работодател (съгласно чл. 110 или чл. 111 от КТ). ЛТ/
09-01-2015
Пенсионира се Директор на детска градина, поради придобито право на пансия за осигурителен стаж и възраст и са му изплатени шест брутни работни заплати, съгласно чл.222, ал.3 от КТ. Същият е член на синдикат, за което е представил удостовенение и писмено е зявил да му бъдат изплатени две брутни работни заплати. Има ли правоы
Уважаема г-жо Филипова, КТД за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. се отнася за „учебни звена“, за каквито се считат държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена (чл. 2 от договора). Съгласно чл. 4 от договора настоящите договорености са минимални и имат задължителен характер за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и за работодателите, членове на организациите на работодателите – страни по договора. Съгласно чл. 28, ал. 3 от договора за работници и служители, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, се изплаща обезщетение в следния размер: 2. на основание чл. 222, ал. 3 КТ – 8 брутни работни заплати, считано от 01.09.2014 г., на работници и служители, които са работили при същия работодател през последните десет години от трудовия им стаж. По конкретни въпроси, свързани с прилагането на договора, можете да се обърнете към Министерство на образованието и науката. ЛТ/
09-01-2015
Интересува ме дали при отсъствие на държавен служител в отпуск по майчинство, има вариант (например като съвместяващ длъжността), при който друг служител от същата структура да бъде назначен официално да изпълнява и задълженията му, без да напуска позицията си.
Тъй като става дума за заместване на държавен служител, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
09-01-2015
При прекратяване на трудово правоотношение при пенсиониране, съгласно чл.222, ал.3 лицето има право на 2 или 6 брутни заплати. На колко месеца обезщетение имат лицата, които са работили в предприятието повече от 10 год., но това предприятие в момента от 6 год. е с нов собственик. Става въпрос за градски транспорт.
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. KT не предвижда по-големи обезщетения за лица работели повече от 10 години в предприятието. Това би могло да бъде договорено в индивидуален или колективен трудов договор в полза на лицето. Както е видно от разпоредбата, условие за изплащане на обезщетение от 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетение от шест брутни заплати се изплаща от работодателя, ако лицето през последните 10 години от трудовия му стаж е работило при същия работодател, в същото предприятие. "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6 от КТ, при смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява, т.е. трудовите правоотношения на работниците/служителите не се променят и те запазват всичките си права по трудовото правоотношение, включително и правото на обезщетение от 6 брутни заплати при условията на чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. ЯР/
09-01-2015
Зачита ли се майчинството за учителски стаж и стаж по специалността. Благодаря!
Отпускът по чл. 164 от Кодекса на труда /КТ/ за отглеждане на дете до 2 год. възраст се зачита за трудов и осигурителен стаж – чл. 164, ал. 4 от КТ и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно чл. 19, ал. 1 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), за учителски трудов стаж се счита осигурителният стаж, положен на длъжността учител или възпитател в учебни и възпитателни заведения, които са създадени по реда на Закона за народната просвета, както и социалните учебно - професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност съгласно заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа. Предвид горното, отпускът за отглеждане на дете се зачита за учителски стаж. МВ/
09-01-2015
Ако си работил в едно предприятие и си напуснал след един месец ще те назначават в ново предприятие необходимо ли е ново медицинско?
Съгласно чл. 1, т. 4 от Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, е необходим документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца. КС
09-01-2015
Искам да напусна сегашният си работодател. От своя страна той иска да остана за 30 дена, какъвто е срока на предизвестието, но не мога да го направя, понеже работя при постоянен психически тормоз от негова страна. Мога ли да напусна без предизвестие по чл.327 ал.1 т.6 от КТ ? Редовен студент съм в магистърска степен, първи семестър .
Уважаеми г-н Димитров, Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура. Това основание за прекратяване на трудовия договор е предвидено в КТ, защото процесът на образование в учебно заведение на редовно обучение или на редовна докторантура е несъвместим със съществуването на трудовото правоотношение и изпълнението на задълженията по него. В случай, че продължавате образованието си във формата на редовно обучение или на редовна докторантура /не задочно, вечерно, дистанционно или др. подобна форма на обучение, или на задочна или свободна докторантура/, мнението ни е, че няма пречка да прекратите трудовия си договор на основание чл. 327, ал.1, т. 6 КТ. При прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание, следва да се представи документ от съответното учебно заведение, удостоверяващ формата на обучение. ЛТ/
09-01-2015
Здравейте! С оглед действащата към момента нормативна уредба може ли да се приложи правната норма на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ за уволняване на пенсионер с придобито и упражнено право на пенсия по чл. 69 КСО, /но не е навършил възрастта по чл.68 от КСО/. Благодаря
Да, възможно е, само ако трудовият договор с лицето е сключен, след като е придобило и упражнило правото си на пенсия по чл. 69 КСО. ЛТ/
09-01-2015
Мъжът ми има предизвестие по чл328,ал1,чл.2 от 05.01.14 със срок 30дни считано от 01.02.2014г. Въпросът ми е: 1.Правилно ли е оформен срока - мъжът ми го е разписал на 07.01.2014г?; 2.Тъй като има 19дни отпуск от мин.година, могат ли да го принудят да си я ползва / не са му дали график за отпуски за 2015г/?
Моля уточнете датите, на които е отправено предизвестието и от кога започва да тече. По отношение на платения годишен отпуск Ви уведомяваме, че отпускът се разрешава от работодателя по писмено искане на работника или служителя. При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят Ви дължи обезщетение за 19 дни неизползван платен годишен отпуск за 2014 г. и пропорционално на зачетения осигурителен стаж за 2015 г. КС
09-01-2015
Може ли лице на длъжност санитар в отделение п о образна диагностика да получава 22 дни пл. доп. отпуск, като същият няма достъп до съответната медицинска техника, и може ли да се промени работното му време на 8 часа като закооноустановеното работно време в отделението е 7 часа. Благодаря Ви
Моля обърнете се към рубрика „Безопасност и здраве при работа“. СН/
08-01-2015
Работя като счетоводител.Имам 25 години общ трудов стаж,по специалността-12 год. Признават ми се 12% клас.Защо ако се назначава домакин независимо какво е работил се признава целия трудов стаж, а за счетоводител не се признава? Редно ли е това, приположение, че имам магистърска степен и заплатата ми е равна на тази на по-ниското образование.
Уважаема г-жо Димитрова, Структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите се определят с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Времето на работа преди сключване на трудов договор с конкретен работодател се взема предвид от него, когато предишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието (чл. 12, ал. 5). Всеки работодател е длъжен да има Вътрешни правила за работната заплата. Възможно е в правилата работодателят да определи, че зачита за придобит трудов стаж и професионален опит целия трудов стаж на работника/служителя, а не само придобития на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. ЛТ/
08-01-2015
Има ли разлика между длъжностите главен счетоводител и счетоводител, ако не работят в държавна администрация?
Уважаема г-жо Евтимова, Следва да се има предвид, че съгласно чл. 66, ал. 1, т. 2 от КТ при сключване на трудовия договор в него се посочва наименованието на длъжността и характера на работата. Наименованието на длъжността се определя съгласно НКПД. Длъжностните задължения се конкретизират в длъжностната характеристика, като работодателят е длъжен да я връчи на работника/служителя при сключване на трудовия договор (чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ. ЛТ/
08-01-2015
Здравейте, След отмяната на чл.92 ал.2 от КСО-ако служителят не си е прекратил договора при пенсиониране: Кога се изплаща обезщетението по чл.222 ал.3-при получаване на решението за пенсиониране или след време, когато се прекрати договор? Ако е работил 2 г. преди пенсиониране във фирмата и остане на работа още 8 г.,колко заплати ще му се изплатят?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено считаме, че при прекратяване на трудовия договор лицето има право на посоченото по-горе обезщетение, щом като отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия договор лицето е работило последните 10 години от трудовия си стаж при същия, каквото е изискването на разпоредбата, мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
08-01-2015
Работя като възпитател на постоянен трудов договор мога ли да работя и като ресурсен учител на непълно работно време.Какъв договор трябва да подпиша с Ресурсения център
Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. В чл. 113 от КТ е предвидено, че максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от: 1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители; 2. 48 часа седмично - за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него – ал. 3 на чл. 113 от КТ. В ал. 4 на чл. 113 от КТ е предвидено, че писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. В случаите по ал. 3 и 4 продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс. За повече информация по поставения въпрос, следва да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
08-01-2015
Работя като анестезиолог-реаниматор в общ.болница. Аз и мой колега бяхме уведомени, че от тази година няма да ползваме допълнителен пл. год.отпуск, защото не членуваме в синдикат.Правилно ли е,след като отговаряме на чл.2 от Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск?
Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) регламентира правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки. Право на този вид отпуск имат работниците и служителите, които извършват видовете работи, определени в чл. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. Съгласно чл. 4 от тази наредбата, право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време. Размерът на допълнителния платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът или служителят е работил при условията на съответния вид работа в рамките на една календарна година. Когато работникът или служителят работи по-малко от една календарна година, размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време. Ако попадате в горепосочената хипотеза то ще имате право и на допълнителния платен годишен отпуск в съответния размер. ЯР/
08-01-2015
Работя като възпитател на постоянен договор мога ли да работя и като ресурсен учител на непълно работно време.Какъв договор трябва да подпиша с Ресурсения център
Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. В чл. 113 от КТ е предвидено, че максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от: 1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители; 2. 48 часа седмично - за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него – ал. 3 на чл. 113 от КТ. В ал. 4 на чл. 113 от КТ е предвидено, че писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. В случаите по ал. 3 и 4 продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс. За повече информация по поставения въпрос, следва да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
08-01-2015
Две години работих като "Инспектор радиационна безопасност". Работодателя ме е осигурявал на III кат. труд. Колежката която работеше преди мен се пенсионира с I категория. Коя категория труд трябва да се води "Инспектор радиационна безопасност". Ако е различна от III, кой е органа към когото трябва да се обърна.
Моля обърнете се към рубрика „Безопасност и здраве при работа“. СН/
08-01-2015
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, при работа повече от 10 г. при един работодател служителят има право на 6 заплати. Но работодателя на всеки две години променя името на фирмата. Данните за ЕИК, адрес на регистрация, МОЛ остават един и същи. Всички работници са с над 10 г. стаж но при пенсиониране им изплащат 2 заплати. Законо ли е това.
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател” "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 5 от КТ, при промяна на правноорганизационната форма на предприятието трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява. В случай, че се касае за преобразуване на фирма напр. от ЕООД в ООД, трудовите правоотношения на работниците/служителите не се променят и те запазват всичките си права по трудовото правоотношение, вкл. и правото на обезщетение от 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от КТ. Трудово-правен спор във връзка с изплащане на посоченото обезщетение се решава от съответния съд. Срокът за депозиране на исковата молба е 3 –годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. За изясняване на случая можете да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
08-01-2015
Длъжностната характеристика трябва ли да се връчва в началото на всяка календарна година, без да са настъпили промени, а само датата на връчване да се обновява?
Както знаете длъжностната характеристика отразява функциите и задачите на работника или служителя за изпълняваната работа или длъжност. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ), работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. Както е видно от разпоредбата, не е налице необходимост от връчване на длъжностна характеристика в началото на всяка година, без да са настъпили промени в трудовото правоотношение. ЯР/.
08-01-2015
Служител е подал заявление за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие. Можем ли да напишем резолюция на молбата, че сме съгласни, но след изтичане на едномесечен срок или определена дата/по-кратка от 30 дни/, на която да бъде освободен? Какъв член да ползвам във втората ситуация?
Уважаема г-жо Иванова, Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато те са постигнали взаимно съгласие, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложение за прекратяване на трудовия договор, следва да вземе отношение по него и да уведоми в 7-дневен срок от получаването му другата страна дали го приема или не. Ако тя не направи това, се смята, че предложението не е прието. В случай, че е постигнато съгласие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325,ал. 1, т. 1 от КТ, то следва да бъде изразено и оформено писмено. Страните следва да са постигнали съгласие и за датата, считано от която се прекратява трудовият договор. Ако въз основа на подаденото заявление за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, страните не постигнат съгласие относно датата на прекратяване, която да бъде вписана в заповедта, служителят би могъл да подаде ново заявление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 1 КТ. ЛТ/
08-01-2015
На 02.10.2014 година навърших 60г. и 8м. В момента работя и не съм пенсионирана. При положение, че от 01.01.2015г. мога да се пенсионирам без прекратяване на трудовия договор от коя дата ще бъда пенсионирана / от 02.10.2014г. или от 01.01.2015г./ и кога ще имам право да получа обезщетение по чл.222, ал3 от КТ
На 19 декември 2014г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015г., с който се измениха и някои разпоредби в Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. В тази връзка Ви уведомяваме, че след 1 януари 2015г. може да се подаде заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да е прекратено трудовото правоотношение. Съгласно чл. 94, ал. 1 от КСО, пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж. Видно от разпоредбата, това обезщетение се дължи само при прекратяване на трудовото правоотношение, като основанието за прекратяване е без значение. КС
08-01-2015
Може ли да се прехвърли майчинство на безработна баба?Бабата е на 50г. На каква въздраст трябва да бъде бебето за да се прехвърли майчинството?
Имайки предвид направеното от Вас запитване е необходимо да се направи следното разграничение – едва след изтичането на отпуска по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) възниква правото на отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ (т.е. от 1 до 2-годишна възраст), който майката има право да прехвърля на работещи дядо или баба на детето. Тази възможност е налице, ако бабата или дядото на детето работи по трудов договор, като едва тогава майката би могла да се възползва от предвидената в чл. 164, ал. 3 от КТ възможност да „прехвърли” отпуска за отглеждане на дете. Обръщаме Ви внимание, че може да се прехвърля на дядо или баба само отпуска за отглеждане на дете (от 1 до 2 год. възраст), но не и отпуск поради бременност и раждане, чиято продължителност е до 1-годишна възраст на детето. Поради това, че бабата на детето е безработна, не се прилага прехвърлянето на отпуск по Кодекса на труда. ЯР/
08-01-2015
Здравейте,през февруари навършвам годините за пенсиониране.Въпроса ми е след като правителството прие промените работодателя да не прекратява трудовото ми правоотношение,за да мога да се пенсионирам ще ми изплати ли полагащото ми обезщетение от 6 заплати или не?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено и лицето не е постъпило на работа като пенсионер, мнението ни е, че има право на посоченото по-горе обезщетение, щом като при прекратяване на трудовия договор отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
08-01-2015
Неоходимо ли е подписване на анекс между новия работодател и работника, при промяна на работодателя по чл.123 от КТ?
Уважаеми г-н Жеков, При промяна на работодателя трудовото правоотношение се запазва (чл. 123 от КТ). Необходимо е промяната да се впише в трудовата книжка на работника/служителя. Тъй като трудовото правоотношение се запазва по силата на закона, не е необходимо да се подписват допълнителни споразумения към трудовите договори на работниците/служителите. Ако има промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ се подава уведомление в НАП - Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 2002 г. ЛТ/
08-01-2015
Служител, работещ на основен договор, член на Синдика има 28 дни ПО. Трябва ли да плаща членски внос и към допълнителен ТД по чл. 110 от КТ, за да има 28 дни ПО и за втория ТД или щом членува по основния, автоматично получава пълния размер на отпуската - 28дни и за втория.
Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател по чл. 110 или чл.111 от КТ, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци. В чл. 156а от КТ е предвидено, че по-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. Съгласно чл. 57, ал. 1 от КТ, колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по договора. Кодексът на труда не регламентира заплащане на членски внос. По този въпрос се обърнете към съответната синдикална организация.МВ/
08-01-2015
Служител работи на основен договор + втори трудов договор при същия работодател по чл. 110 от КТ. При прекратяване на втория договор трябва ли да се изплаща обезщетение по чл. 224 от КТ.
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ.МВ/ Съгласно чл. 110 от КТ, работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател по чл. 110 или чл.111 от КТ, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци. При прекратяване на трудовия договор лицето има право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, по реда на чл. 224 от КТ. Точните изчисления се извършват от работодателя.МВ/
08-01-2015
служителят има ли право да ползва платен годишен отпуск за времето през което е бил без работа при незаконно уволнение и възстановяване на предишната работа.
Отпускът е период от време, през което работникът или служителят се освобождава от задължението си да работи по трудовото правоотношение, като то продължава да съществува. С влизане в сила на съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и той е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа (чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда). Но поради това, че предназначението на платения годишен отпуск е за почивка и възстановяване на изразходваната в трудовия процес работна сила от работника или служителя, би могло да се приеме, че след като през времето от уволнението до възстановяването му на работа той не е работил реално, не би следвало да му се полага платен годишен отпуск за този период. Изразеното становище се основава на практиката Върховния касационен съд (Решения № 948/21.12.2009 г., № 511/12.02.2010 г., № 346/26.05.2010 г., № 519/28.06.2010 г., № 564/02.07.2010 г., № 404/06.07.2010 г., № 636/04.11.2010 г.). ЯР/
07-01-2015
egn:6702276329 vraboten vo firma Yogishped. Iskam da znam dali mi vrvi trudvoto osiguranje redovno za 2014 god. Odnapred mnogu Vi blagodaram
07-01-2015
Счита ли се отпуската по майчинство за педагогически стаж? Не ми е прекратяван трудовият договор и въпроса ми е свързан с това дали ще имам 10 години педагогически стаж, за да стана старши учител. Благодаря
Въпросът Ви е от компетентността на Министерство на образованието и науката. КС
07-01-2015
Кои заболявания се считат за професионални, ако професията е учител?
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 56 КСО: Чл. 56. (1) Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., доп., бр. 107 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения. (3) Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и късните й последици.“ Практикуващите лекари и лекари по дентална медицина при съмнение за професионална болест изпращат известие и до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (чл. 61 КСО). Съгласно чл. 62 КСО: „Чл. 62. (1) За всяко известие по чл. 61 териториалното поделение на Националния осигурителен институт извършва проучвания, подготвя документи и ги представя на медицинските експертни органи. (2) Осигурителят изготвя и представя необходимите документи по ал. 1 в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 30-дневен срок от поискването им. (3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Органите на експертизата на работоспособността издават експертно решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната болест и попълват регистрационна карта за професионална болест.“ За допълнителна информация можете да се обърнете към НОИ и/или към Министерство на здравеопазването. ЛТ/
07-01-2015
Колегата ми и прекарала инсулт преди 6 години. Има решение от ТЕЛК, но то е изтекло преди 1 година. Предстои съкращение. Има ли защита при съкращение и какви документи са необходими да представи?
В чл. 333, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че закрила при уволнение имат трудоустроен работник или служител и работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В случай, че колегата Ви попада в някоя от горепосочените хипотези, което се установява от съответните здравни органи, то тя се намира под закрила при уволнение. Болестите при които лицата се намират под закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1 от КТ, са посочени в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда. Трудово-правен спор (ако е налице такъв) във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за депозиране на исковата молба е двумесечен, считано от датата на прекратяването. ЯР/
07-01-2015
При влизането в сила на Закона за развитие на академичния състав бях преназначен от научен сътрудник ІІІ ст. в асистент на безсрочен договор, т. като не притежавах ОНС „Доктор“. Следва ли някакво преназначаване след придобиването на ОНС „Доктор“? Трябва ли бройката за асистент да бъде преобразувана в главен астистент и обявен конкурс?
Така както отговорихме на въпроса на Мартин Иванов,Тъй като става дума за прилагането на специален закон - Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), изразяваме мнение, че решение по поставения въпрос би могло да бъде взето в рамките на академичното самоуправление във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО). като допълнителен аргумент следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 97, че раздел ІV "Конкурс" от Кодекса на труда не се прилага за конкурсите за заемане на академични длъжности. СН/
07-01-2015
Как ще се изплаща обещетението по чл. 222 т.3 от КТ при прибодиване право на пенсия за възраст и осигурителен стаж, без да се прекъсва осигуряването
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено мнението ни е, че лицето има право на посоченото по-горе обезщетение, щом като при прекратяване на трудовия договор отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
07-01-2015
Предстои съкращаване на длъжност, която се оказва заета от синдикален председател.Във фирмата няма КТД от 2008 г., няма синдикална дейност и синдикалисти, а има председател според едно представено от него удостоверение от регионален и национален синдикат.Какъв е пътят за набиране на информация от нас ?
В чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Според § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на КТ, „синдикално ръководство" е председателят и секретарят на съответната синдикална организация. От защита при уволнение се ползва председателят на синдикалната организация в предприятието. МВ/
07-01-2015
Родена съм на 19.07.1953г.до 01.12.2014 имам телково решение и пенсия по инвалидност.Сега пенсията ми е пожизнена. Имам ли право на дан.облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ.Продължавам да работя на трудов договор.
За информация по поставения въпрос се обърнете към Националната агенция за приходите. КС
07-01-2015
Как се прилага чл.222(3)КТ от 1.1.2015г. след като при пенсиониране ТД/осигуряването може да не се прекрати.Прим:лице подава док. за пенсиониране от 01.02.15г. и не прекрати ТД.1.Кога се дължи обезщ.чл. 222(3), и 2. Ако към 01.02.15г. лицето има 8г тр.стаж при работ.,а при прекр.на ТД напр,01.02.2018г,стажът е 11г. то в какъв р-р е обезщ.2или 6 БЗ?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено и лицето не е постъпило на работа като пенсионер, мнението ни е, че има право на посоченото по-горе обезщетение, щом като при прекратяване на трудовия договор отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия договор лицето е работило последните 10 години от трудовия си стаж при същия, каквото е изискването на разпоредбата, мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
07-01-2015
Здравейте! Служител, назначен на трудов договор за неопределено време, от 01.09.2014 г. е в шестмесечен неплатен отпуск. След изтичането на шестте месеца ще напусне. От полагащия му се за 2014 г. платен годишен отпуск в размер на 28 дни е използвал 20 дни. Какви обезщетения при напускането трябва да му изплати работодателят? Благодаря!
От направеното от Вас запитване не става ясно основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, а дължимите от работодателя обезщетения се определят в зависимост от основанието за прекратяването му. С оглед на това следва да се отбележи, че при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, работникът/служителят има право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск (чл. 224 от Кодекса на труда), пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. В случая следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 160, ал. 3 от КТ, според която неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. ЯР/
07-01-2015
Назначена съм по чл.67, ал.1, т.1 - за неопределено време, но в т. Други е записано: Длъжността е определена за заемане от трудоустроен. Какво означава горепосочената клауза?
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването (Наредбата) комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. Нито в Кодекса на труда, нито в Наредбата е установено местата, които се определят за заемане от трудоустроени да са свободни. Нормално е на тези места дори вече да работят работници и служители, а назначените по-късно без определен срок, трябва да бъдат уведомени, че местата им са определени по посочения по-горе ред. Имайки предвид гореизложеното трябва да имате предвид, че записаното във Вашия трудов договор означава, че когато (ако) се яви кандидат (трудоустроен) за заемане на място за трудоустроен, Вашият трудов договор ще бъде прекратен на основание чл. 325, т. 6 от Кодекса на труда. ЯР/
07-01-2015
Имам ли право на обезщетение по чл.222 ал. 3 - при пенсиониране - 6 брутни заплати от работодател, при който работя на втори трудов договор : по чл. 111 от КТ.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. С оглед на горното мнението ни е, че лицето има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ само по основното трудово правоотношение. МВ/
07-01-2015
в общината имаме 5 служители, които полагат денонощно дежурство на 12 часа. Има заповед за сумарно изчисляване на работното време. Нощното дежурство е от 20.00 до 08.00 ч. Нощните часове, които са 7 се обръщат в дневни. Моля да ми отговорите добавят ли се другите часове от 20,00 до 22.00 и от 06.00 до 08.00 към обърнатите в дневни, нощни часове
Уважаема г-жо Русимова, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. За всеки работник или служител в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, работодателят сравнява нормата работно време за периода и фактически отработеното време. Нормата работно време за периода се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната дневна продължителност на работното време, установена за работното място. Ако е полаган нощен труд, фактически отработеното време се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни и към тях се добавят останалите часове, през които е полаган дневен труд. ЛТ/
07-01-2015
СЪГЛАСТНО ЧЛ28 АЛ.2 Т.2 ОТ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ОТ 26.06.2014Г. ЗА ДЛЪЖНОСТИ ИЗИСКВАЩИ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗОСНОВНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ТРЯБВА ДА Е НЕ ПО МАЛКО ОТ 110% ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА . ВЪПРОСЪТ МИ Е В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ - ОГНЯР И ЕЛ.ТЕХНИК ИЗИСКВА ЛИ СЕ ДА СЕ СПАЗИ ТОВА УСЛОВИЕ? ТЕЗИ ДЛЪЖНОСТИ ИЗИСКВАТ ЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ ,КОЙТО ЦИТИРАТ В ЧЛ28 АЛ2 Т2 ОТ КТД ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА?
По поставения в запитването въпрос, относно приложение на КТД за работещите в системата на образованието, следва да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
07-01-2015
След като лицата могат да се пенсионират без да прекратяват трудовото си правоотношение, как ще получат обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено считаме, че при прекратяване на трудовия договор лицето има право на посоченото по-горе обезщетение, щом като отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
07-01-2015
Може ли да уточните какво да разбираме под "причини за предвижданите уволнения" по т.1, ал.2, чл130а КТ? В тази точка трябва ли да бъде вписано основанието за предстоящите уволнения?
Уважаема г-жо Костова, "Причините за предвижданите уволнения" по чл. 130а, ал. 2, т. 1 КТ са икономическите и финансовите причини, свързани с производствената дейност на работодателя. Няма пречка да бъде посочено и правното основание. ЛТ/
07-01-2015
В кое поделение на Агенцията по заетостта следва да изпратим информацията по чл.130а, ал.2, т.1-т.6КТ, ако фирмата е с адрес на управление и седалище- Бургас, адрес за кореспонденция -София, обектът е в област Варна?
Уважаема г-жо Костова, Обърнете се за информация към Агенцията по заетостта. ЛТ/
07-01-2015
Лице назначено по основен тр.догово на 4 часа като възпитател и по 2-ри тр.договор при същия работодател на 4 часа като административен секретар - право на какъв размер годишен платен отпуск има?
Съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, а нормална продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Когато по трудовото правоотношение е договорено между страните непълно работно време, правото и размера на платен годишен отпуск се установява по реда на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските. В него е заложено, че работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбата на чл. 355, ал. 2 от КТ, където се посочва, че за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. В случаите, когато работникът или служителят работи не по-малко от половината от законоустановеното за него работно време, има право на основен платен годишен отпуск в пълен размер, който във Вашия случай, съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 4 от КТ е не по-малко от 20 работни дни по всеки от трудовите Ви договори. ЯР/
06-01-2015
Срочен договор до завършване на опред. работа е прекратан на 04.12.2014г.От същата дата е сключен нов срочен за друга работа, който е прекратен на 19.12.2014г.По втория дог. при изчисляване на обезщет. 1 ден по чл.224 следва ли да се счита, че служит. няма отработени 10р.д. в предходен месец и обезщ. да се изчисли на база уговорените в ТД възнагр.
Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск правото за който не е погасено по давност. Според ал. 2 на чл. 224 от КТ, обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение. За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни – ал. 1 на чл. 177 от КТ. Предвид изложеното в запитването мнението ни е, че в случая следва да се приложи разпоредбата на чл. 177, ал. 2 от КТ, в която е предвидено, че когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. МВ/
06-01-2015
Директор съм на държавно училище и се назначавам от министъра на образованието по чл. 61 ал. 2 КТ. Има ТР на ВКС, съгласно което работодател ми е училището. Кой вписва данните в трудовата ми книжка по чл. 349 КТ - министърът или ЗЛС в училището?
Уважаеми г-н Фенерски, Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж необходимите данни за работника или служителя се вписват в трудовата книжка, подписват се и се подпечатват от работодателя или от упълномощено от него лице. За допълнителна информация се обърнете към МОН. ЛТ/
06-01-2015
Работя по заместване. Работодателят ме уведомява, че титуляра се връща на работа в началото на 2 - та година от майчинството и аз трябва да си тръгна. Каква е вероятността това да е номер от неговастрана и доколко е възможно правно това? Мога ли да го съдя ако след като се върне титуляра и работи 5 дни и отново излезе по майчинство той назначи друг
Красидара Стоянова Съгласно чл. 325, ал. 1, т.5 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа. От горното е видно, че трудовото правоотношение се прекратява по силата на закона – със завръщане на замествания на работа и прекратяването не зависи от волята на работодателя. В случай, че титуляря отново излезе в отпуск по чл. 163 или 164 от КТ, дали и с кого ще сключи трудов договор, се преценява от работодателя. МВ/
06-01-2015
Съгласно чл.129, ал.7 от ЗМВР, министъра на труда и социалната политика, съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката, следва да издададат наредба. До момента такава наредба не е издадена. Как да отговорим на нормативните изисквания за квалификация при назначаване на персонал по Наредба № 8121з-531 на МВР?
Изготвен е проект на наредба, която в момента се съгласува с отговорните ведомства. Във връзка с поставения въпрос Ви уведомяваме, че с Преходните и заключителните разпоредби е уредено лицата, които са започнали обучение по чл. 10, ал. 6 от Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (обн., ДВ, бр. 91 2011 г., отм., ДВ, бр. 78 от 2014 г.) или по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-531от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, (обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г.) до влизане в сила на наредбата по чл. 129, ал. 7 от ЗМВР, завършват обучението си и им се издава удостоверение по досегашния ред. СН/
06-01-2015
Служител отговаря на условията за обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ но има прекъсване в последните 10 год. оставане без работа за 4 мес., Бюро по тр.-1 год., и е бил 1г. и 8 м. с договор за управление в различни структури има ли право на обезщетение за 6 месечни заплати и трябва ли да е непрекъснат 10год. период и само по тр. договор ?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Бюрото по труда, където служителят е бил регистрира и е получавал парични обезщетения за безработица не е “работодател” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, поради което то не е пречка за получаване на предвиденото в разпоредбата на чл. 222, ал.3 от КТ обезщетение от шест брутни заплати, ако същият отговаря на посочените по-горе изисквания на разпоредбата. Договорът за управление и контрол не е трудов договор и спрямо него не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Прилагат се клаузите, договорени в самия договор. Предвид горното мнението ни е, че лицето, което е било с договор за управление в различни структури, както посочвате в запитването си, няма право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от Кодекса на труда. МВ/
06-01-2015
На работа съм с временен ТД до 30.04.2015г., в момента съм в отпуск за бременност и раждане по чл.163 ал.1 КТ до края на м.Семтември 2015г. Ще ми прекратят ли ТД от 01.05.2015г., и какво трябва да направя?
Съгласно чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, с изтичане на уговорения срок. Обстоятелството, че към момента на изтичане на срока работничката/служителката е в отпуск поради бременност и раждане или в отпуск за отглеждане на дете, не е пречка за прекратяване на трудовия договор. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание закрилата по чл. 333 от КТ не се прилага. При прекратяване на трудовия договор имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж до момента на прекратяването. ЯР/
05-01-2015
Здравейте, Имам ли право едновременно да работя по основен трудов договор и да съм съдружник в дружество с ограничена отговорност? Благодаря!
От така зададения от Вас въпрос разбираме, че става въпрос за две различни дружества. С оглед на това, следва да се отбележи, че няма пречка да работите по трудов договор в едно дружество и да сте съдружник в друго дружество, стига това да не е изрично забранено и залегнало в трудовия Ви договор. ЯР/
05-01-2015
Здравейте! Моля за отговор има ли ограничение в продължителността на ползване на неплатен отпуск при работа по безсрочен ТД; може ли този отпуск да продължи повече от 1 година при съгласие от страна на работодателя? Благодаря Ви предварително!
В чл. 160, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет. От разпоредбата е видно, че няма ограничения по отношение на размера на неплатения отпуск, поради което размерът може да се уговори между работодателя и работника. ЯР/
05-01-2015
Имам сключен трл договор в сила от 02.06.2014 г. със срок на изпитване 6 месеца. Използван отпуск - 15 р. дни и болничен -15 р. дни. Изчислих, че изпл срок изтича на 01.01.15 г. и от 02.01.15 г съм на постоянен тр.договор. Тъй като 01.01 е почивен ден, срока се удълж. до 05.01.15г.На осн.чл.71 ми прекратиха днес дог. считано от 06.01.Законно ли е?
Уважаема г-жо Лозанова, Според чл. 70, ал. 4 от Кодекса на труда, в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Времето /работните дни/, през което лицето не е работило по договора за изпитване поради уважителни причини, трябва да бъде продължено с работните дни към уговорения срок за изпитване. ЛТ/
05-01-2015
През 2009г. от месец февруари започнах работа на друго място ,казармата не ми се признава за клас прослужено време .Отговорете какво е законното положение.
В чл. 354, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) са посочени случаите, при които времето се признава за трудов стаж без да е съществувало трудово правоотношение. Времето, през което лицето е отбивало редовна военна служба не се признава за трудов стаж по Кодекса на труда. Това време се признава за осигурителен стаж. В чл. 9, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“ за сметка на държавния бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията. В Кодекса на труда не е регламентиран изложения в запитването случай. По наше мнение времето на отбиване на военна служба не би следвало да се включва в общия трудов стаж на лицето. ЯР/
05-01-2015
Има ли законови пречки лице със средно икономическо образование и над 8 години счетоводен стаж да заема длъжност зам. гл. счетоводител с код по НКПД 24116003, изискваща минимална образователно-квалификационна степен бакалавър? Или длъжността трябва да се трансформира в счетоводител, оперативен, той и зам гл. счетоводител с код по НКПД 33133001?
Тъй като въпросът Ви е свързан с определяне на кодовете по НКПД, следва да се обърнете към рубриката „Заетост и безработица“. МВ/
05-01-2015
Имам годините и необходимия трудов стаж за пенсиониране.Мога ли да подам документите за отпускане на пенсия от 01.01.2015г. без да прекратявам трудовия си договор?
На 19 декември 2014г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015г., с който се измениха и някои разпоредби в Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. В тази връзка Ви уведомяваме, че след тази дата (1 януари 2015г.) няма пречка да подадете заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да е прекратено трудовото Ви правоотношение. ПМ/
04-01-2015
Преди време ви зададох въпрос -нормално ли е служители в Държавна Администрация да се вписват при влизане и излизане на работното място./28.10.2014/.Отговорът ви е да проверя в "Модернизация на Администрацията"към Министерски съвет.Проверих, но въпросът си остава- трябва ли служителите да се унижават по този начин.
Уважаема г-жо Илиева, Както Ви отговорихме, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет, тъй като въпросът е свързан с държавната служба. ЛТ/
04-01-2015
Работник придобива право на пенсия и го упражнява без да му се прекратява правоотношението. При прекратяванена трудовото правоотношение следва ли да му се изплаща обезщетение по чл. 222, ал.3 от КТ, след кото е упранил правото на пенсия.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено и лицето не е постъпило на работа като пенсионер, мнението ни е, че има право на посоченото по-горе обезщетение, щом като при прекратяване на трудовия договор отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
04-01-2015
Работя по чл66ПМС в ГД Охрана МП Имам ли право на пари за храна карта за пътуване и други социални придобивки
В чл.1, ал.1 от ПМС № 66 от 1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации е предвидено, че в тези организации могат да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала. Следователно по реда на посоченото постановление лицата се приемат на работа по трудов договор, сключен по реда и изискванията на Кодекса на труда. Трудов договор, сключен по реда на ПМС 66/94 г., не се различава от обикновения трудов договор, освен по ограничението за максималния размер на трудовото възнаграждение. Съгласно чл. 292 от КТ, социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници. В чл. 293, ал.1 от КТ е предвидено, че начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Примерното съдържание на социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите се съдържа в чл. 294 КТ. Според посочената разпоредба, работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите: 1. организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд; 2. търговско и битово обслужване, като изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги; 3. транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно; 4. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм; 5. бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други; 6. подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и служители; 7. задоволяване на други социално-битови и културни потребности. Лицата, назначени по реда на ПМС № 66 от 1996г.,са в трудовоправни отношения и следва да ползват на общо основание всички права на трудовите отношения, регламентирани в Кодекса на труда. По тази причина те имат право и на социално-битово и културно обслужване в размерите, валидни за щатния персонал. Начинът на използване на тези средства, съгласно цитираната по-горе разпоредба, се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. МВ/
04-01-2015
Съкратена съм по чл331 ал1 ал2, съдружник съм в ООД от 10 г. . Мога ли да получавам помощ за безработни и ли трябва да изляза първо от дружеството като съдружник-не съм управител? Имам ли право на чл222 ,че съм останала без работа?
В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Предвиденото в разпоредбата обезщетение се дължи от работодателя, само ако трудовото правоотношение е прекратено на посочените в разпоредбата основания. При прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ, лицето няма право на обезщетение по ал. 1 на чл. 222 от КТ. Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени ли дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО. При наличие на посочените в разпоредбата условия се преценява и правото на обезщетение. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Следва да имате предвид, че преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от съответното ТП на НОИ. Тъй като сте съдружник в ООД, както посочвате в запитването си, за конкретна информация можете да се обърнете и към съответното ТП на НОИ. МВ/
02-01-2015
Пенсионер съм по чл.69 от КСО и съм работил повече от 10 години при един и същ работодател. Съкрътен съм чл.328 (1) т.2 /съкращаване на щата/ отКТ. Какви обезщетения ми се полага и мога ли да се възползвам от чл.222 (3)
При прекратяване на трудовия договор на посоченото в запитването основание – съкращаване на щата, имате право на: Обезщетение по чл. 220, ал.1 от КТ – за неспазено предизвестие, ако такова не Ви е отправено и не сте го отработила, също се дължи при прекратяване на трудовия договор. на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ – времето, през което сте останал без работа, но не повече от 1 месец, ако в индивидуалния или колективния трудов договор не е уговорен по-дълъг срок. То се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че л не сте работил през посочения период. на обезщетение по чл. 224 от КТ – за неизползван платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност. В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В разпоредбата изрично е предвидено, че обезщетението се дължи при прекратяване на трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тъй като Вие, както посочвате в запитването си, не само сте придобил но и упражнил това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, мнението ни е, че нямате право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
02-01-2015
до 01 10 2014г заемах длъжността възпитател в Дом за деца От 01 102014г със заповед на Директора на Дома съм назначена на длъжност групов възпитател Необходимо ли е да ми бъде издадено ново допълнително споразумение и нова трудова характеристика за заеманатадлъжност В какъв срок трябва да се издаде
От запитването не става ясно какво разбирате под „трудова характеристика”. Ако имате предвид „длъжностната характеристика“, то следва да знаете, че тя отразява функциите и задачите на работника или служителя за изпълняваната работа или длъжност. Чл. 119 от Кодекса на труда (КТ) гласи, че трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време, а съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ, работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. ЯР/
02-01-2015
Здравейте! Платения годишен отпуск ми е 48 работни дни! Имам ТЕЛК с 86% увреждане и въпроса ми е следния. Имам ли право на допълнителен отпуск, след като съм с ТЕЛК решение и на колко дни?
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Имайки предвид направеното от Вас запитване и посочените в него обстоятелства, е необходимо да се отбележи, че съгласно чл. 319 от КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. В случай, че попадате в хипотезата на чл. 319 от КТ, то разполагате с не по-малко от 26 работни дни за съответната календарна година. Имайки предвид броя дни платен годишен отпуск, който сте посочили в запитването си, то изискването на чл. 319 от КТ е изпълнено. ЯР/
01-01-2015
Здравейте! На 09.01.2015г навършвам 60 години. Имам необходимият ми осигурителен стаж. Въпросите ми са: 1.Кога мога да се пенсионирам? 2.Какви документи ми са необходими? 3.Кога и къде да ги подам?
01-01-2015
Здравейте! Да работиш на месечен график(5 дни рабориш по 8 часа и 2 почиваш, както се падне по календар) припокрива ли се нормативно с т.нар. сумирано работно време? Заплащат ни двойно празнични дни, както и извънреден труд в края на всеки месец, ако има такъв. Почивните дни не са винаги събота и неделя, но на 5 рботни дни имаме поне 48 ч. почивка
Уважаеми г-н Петков, От запитването може да се предположи, че работодателят е установил сумирано изчисляване на работното време. Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Периодът на сумираното изчисляване се определя от работодателя в съответствие с чл. 142, ал. 2 КТ – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. В края на съответния период се сравнява нормата работно време и действително отработеното време от работника или служителя. Съгласно чл. 142, ал. 4 от КТ максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа. Сумираното изчисляване на работното време се установява от работодателя. В практиката работодателите издават заповед на основание чл. 142, ал. 2 КТ, в която се определя периодът на сумиране на работното време и звената в предприятието/длъжностите, за които то се отнася. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. При разработването на графиците следва да се спазват установените в закона правила относно продължителността на работното време и почивките. При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка не винаги съвпада със събота и неделя. Когато е установено сумирано изчисляване на работното време трудът положен по график на официален празник се заплаща съгласно чл. 264 КТ - според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение. ЛТ/
     Въпроси 1 до 293 от 293     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре