Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
02-10-2014
На 27.07.2014 навърших възрастта за пенсиониране за жени,но не ми достига стажа от необходимия.Имам право да го закупя от следването ми, но тъй като нямам финансова възможност, въпросът ми е – запазвам ли си правото да се пенсионирам след 1- 2 години, ако тогава мога да закупя този стаж,при същите условия за стаж и възраст както сега или не?
02-10-2014
Какъв отпуск се полага на зачислен докторант задочно обучение по чл.169 от КТ?Четири години по 25дни по ал1 или 6 месеца по ал4?
01-10-2014
Работникът е съгласен да бъде преназначен на новата длъжност, по чл.119 Не мога да приложа чл.259 защото в ДХ на механика има запис, че се замества от длъжността шлосер Мога ли да го преназнача по чл.119 от КТ, като упомена, че преназначението е за срок от 3 месеца?
01-10-2014
Здравейте!Работник на длъжност Механик излиза 3 мес в неплатен отпуск. Искаме да назначим на негово място , работник работещ на постоянен трудов договор във фирмата на длъжност шлосер. Шефът иска да го назначим на преназначен по чл.68 ал.1 т.3 срочен трудов договор на тази длъжност или в доп. спораз. по чл119, да бъде упоменат срок 3 мес.
01-10-2014
Защитена ли съм от закона, заради това, че се грижа за дете- инвалид по отношение на графици или отпуски. Ако работя на половин ден, а в другата половина се грижа за детето, как се осигурявам. Благодаря!
01-10-2014
Работя от 25 години в сферата на здравеопазването, при един работодател. Имам възможност да започна в частно звено от януари 2015, Като си пусна неплатен отпуск от първия работодател.На каква отпуска имам право на новото място и откога.Влияе ли върху нея фактът, че се грижа за дете инвалид 100% с ЧП.
01-10-2014
Кой нормативен документ защитава придобилият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да продължава да работи и работодателят да няма право да го освободи от работа!Моля отговорете ми спешно е!
01-10-2014
Попадат ли директорите на училища в определените в чл.22а от ЗНЗ? Какъв е срока,който трябва да се спази от датата на подаване на заявката за своб.раб.място до крайната дата за приемане на документи?
01-10-2014
Много Ви моля да ми отговорите на въпроса от 26-ти октомври.
01-10-2014
Относно отговорът Ви на въпроса на г-жа Ангелова от 26.09.2014 за пл.год.отпуск, бих желала да разясните дали това "Следователно както 10-те дни отложен платен годишен отпуск, така и 11-те неотложени и неползвани дни за 2013 г., могат да се ползват до изтичане на давностния срок." значи, че и неотложеният отпуск може да се ползва в следв. година?
01-10-2014
Правилно ли е да се откаже изплащане на обезщетение за безработица на лице, което има за 9 месеца внесени осигурителни вноски във фонд Безработица през последните 15 м. преди прекратяване на осигуряването, регистрирано е като безработно в Бюрото по Труда, защото част от тези 9 месеца е осигурявано като управител/ заличен е в търг. регистър/?
01-10-2014
В момента работя на трудов договор като асистент в системата на БАН. Бях редовен докторант и съм отчислена с право на защита. На какъв отпуск имам право за изработване на дисертационен труд за придобиване на образователна степен доктор. Благодаря предварително"
01-10-2014
Може ли безплатната храна, полагаща се в детските градини да се изплаща към заплатите, да не се приготвя в детската градина
01-10-2014
Има ли законова пречка в едно предприятие да работят съпруг и съпруга - тя като началник склад, като работата й е свързана с обществени поръчки, а той - като снабдител.
01-10-2014
По какъв начин можем да съвместим работник да изпълнява две длъжности при необходимост.Чл.120 от КТ е неприложим, защото ротацията е на различни периоди.Възможно е да се наложи в един ден или за по-дълъг период. Как да го инструктираме за съвместяваната длъжност.
01-10-2014
При сумирано отчитане на раб време реалните раб дни за даден месец ли се гледат?например, ако в мес. февруари има 20 раб дни, а в мес. март 21 раб дни за сумирано изчисляване за два месеца се планират в графика общо 41 дни?Ако са изработени тези дни трудовият стаж равен ли е на осигурителния при изчисление на труд стаж за 30 календарни дни в месец?
01-10-2014
След края на втората година майчинство, лицето иска да си ползва веднага натрупания отпуск от 55 дни.Подава си молба.Работодателя обаче има нужда от лицето и желае да й разреши 20 дни и да се върне на работа.Как може да стане това и има ли право р-ля да й откаже една част от платения й отпуск, т.е. да го отложи?
01-10-2014
Здравейте, имам назначен пенсионер по трудов договор. Трябва ли да се вписва назначението в трудова книжка откога е постъпил и съответно прекратяването на трудовия договор или се издава само УП-3? Предварително Ви благодаря за отговора
01-10-2014
КЪМ ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ 16.09.2014г За един и същи случай на двама човека давате 2 отговора. Кой отговор е окончателен и защо има 2 отговора?В случая може да се стигне до съдебен спор, заради различните отговори.Защо още първия път не е взета предвид НСОРЗ. Ако го нямаше вторият въпрос можеше да се ощети работника!
     Въпроси 1 до 19 от 19     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре