Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
31-03-2015
Отпуска по чл. 169, ал. 4 от КТ при наличие на съгласие от работодателя за обучение в докторантура, еднократно ли се ползва или може и на части?
31-03-2015
В момента съм в периода 1 месец след съкращение и възнамерявам да си искам полагаемото обезщетение по чл. 222 от КТ. Но ми се налага болничен престой. Може ли да се ползва обезщетение за неработоспособност и да се получи обезщетение за оставане без работа за същият период?
31-03-2015
Може ли срокът на предизвестие на сключен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 във връзка с чл.70 /срок на изпитване/ да бъде един месец. Т.е. приравнява ли се срокът на изпитване към срочните договори, при които срокът на предизвестието трябва да е три месеца?
31-03-2015
Служител има право на платен годишен отпуск от 25 дни . Същият не е ползвал отпуск за 2014 г и има заповед на основание чл.176 от КТ за отлагане на неползван отпуск от 10 дни .През м.март 2015 служителят напуска фирмата.Обезщетението за неползван отпуск за колко дни трябвя да е ?
31-03-2015
Има ли право на платен отпуск съгласно чл.169 ал.1 от КТ редовен студент.Какви документи трябва да представи .
31-03-2015
На възстановен от съда служител при оформяне на трудовата му книжка и описване на трудовия му стаж редно ли е да се извади периода в който лицето е било на Бюрото по труда и има в книжката печати и период от 1 година заверени от там докато е бил в периода на уволнението за да няма дублиране и трябва ли от Бюрото по труда да заличат тяхното оформяне
31-03-2015
Във трудовия ми договор има клауза за заплатата,че трябва да се изплати до 30-то число на следващия месец.Ако това условие не е спазено,мога ли да напусна веднага без предизвестие.
31-03-2015
Здравейте! Предстой ми приключване на майчинството и бих желала да използвам отпуските който ме се полагат платена 2 месеца, и неплатена 6 месеца за отглеждане на дете.Предполагам,че работодателя ми може и да не се съгласи да ме пусне в отпуска,а направо да ме освободи от работа, имали право той да ми откаже и ако го направи аз как да процедирам.
31-03-2015
Съгласно Наредба 1/04.01.2010г. и КТД от 2014г. за образованието се дава безплатна храна на непедагогическия персонал в детските градини. Кои по-точно длъжности имат това право?
31-03-2015
Здравейте, въпросът ми е свързан с полагаемият платен годишен отпуск. Ако съм назначена на 20.07.2014г, колко отпуск ми се полага до края на годината при условия, че имам 8 месеца трудов стаж и е договорен размера на отпуска - 20дни?
30-03-2015
Здравейте! Имаме служител, назначен по чл,68,ал.1 т.3 от КТ.Титулярът се завръща, а ние искаме да превърнем срочния догор на заместника в безсрочен. Това по какъв начин може да се осъществи?
30-03-2015
Издадена е заповед за отпуск по чл.159 от КТ. Ако за работника това е почивен ден, следва ли да се заплати възнаграждение за ползван отпуск на това основание ?
30-03-2015
Наложено дисциплинарно нарушение "забележка" вписва ли се в трудовата книжка и на коя страница.
30-03-2015
Имам магазин с 1 работник на безсрочен договор.Работата намаля и не мога да плащам заплатата, как мога да го осободя от работа.Аз ще работя няколко месеца до окончателното затваряне.
30-03-2015
Съгл. чл.34 ал.2 т.2 от КТД за Народната Просвета се заплаща възнаграждение на учители (и др.) не по-малко от 20лв за действително oтработено време за работа с деца със СОП. Какво би било възнагр. на учител ако: - учителят отсъства 5 дни - детето отсъства 5 дни - в един клас има две деца и едното отсъства, а другото не Каква е базата ?
30-03-2015
Може ли да изясните каква е процедурата за създаване на звено за работа на лица с трайно намалена работоспособност, съгл.чл.316 от КТ. Ние сме АД с над 300 работници и служители.Как точно дейността на звеното се планира и отчита отделно, и кой е актът на Министерски съвет, с който е установен редът за това.
30-03-2015
В здравно заведение, кинезитерапевти и рехабилитатори работещи на намалено работно време - 7 часа. Почивката от 30 мин. включва ли се в работното им време, или се изключва.
30-03-2015
Зачита ли се периода на майчинството като проф. клас прослужено време?? В трудовата книжка по никакъв начин не се упоменава,а тя е доказателството за трудов/вкл. и профес./ стаж. Благодаря
30-03-2015
Наша служителка напуска по чл 325 т 1 от КТ. Има навършени години за пенсиониране, но няма да се пенсионира. Започва работа на друга фирма. Иска да и бъдат изплатени обезщетенията по чл 222 ал 3 от КТ. Трябва ли да и изпалатиме това обезщетение при условие, че няма да се пенсионира, а продалжава да работи в друга фирма и след това ще се пенсионира
30-03-2015
Каква е максималната продължителност на работното време по граждански договор за поръчка по ОП РЧР заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване? Има ли лимит на ден, месец? Лицето не е държавен служител.
30-03-2015
Следва ли в допълнителното вънаграждение към трудовия договор, договореното възнаграждение за професионален опит (клас) да се изписва словом или е достатъчно да се посочи само като процент към основното трудово възнаграждение?
29-03-2015
Какви са правомощията на ИА ГИТ, в частност на ТД ИТ, при положение че трудов договор, без да е обявен от съда за недействителен, е такъв поради неналичие на писмено обективирана воля от страна на работника, но не по негова вина? Останалите индиции за действащ договор са налице. Може ли да действат при условията на чл.74(5),(6) и чл.75(1),(2)?
28-03-2015
здравейте, държавен служител съм. може ли да подам заявление за пенсиониране по време на болничен
28-03-2015
Ръководя дет. заведение.ЗАС се пенсионира,без да се направи протокол с нея и новия такъв,но веднага се направи опис и протокол със свидетели и се разбра липса на стара ведомост.Какви са последствията и как да се подходи
28-03-2015
Здравейте! Имам дете на година и осем месеца.от 1 март ходи на ясла, а аз ползвам не използвания си отпуск за миналата година. Така от 06април официално съм на работа. Подозирам че ще се опитат да ме съкратят, уволнят или друг вариант.Въпросът ми е какви са всички възможни варианти и ситуации които могат да ми предложат
28-03-2015
Здравейте. Съпругът ми работи в ТПК. От 2010 г. производството е спряно, работещите са в неплатен отпуск, а съпругът ми и още няколко от работещите са преназначени на длъжност охрана. От тогава до момента е взел само 300 лв. Какво може да се направи в този случай?
28-03-2015
Редно ли е в ЦНСТ с 10 деца и лица с увреждания сама детегледачка да дава нощни дежурства.Охрана и камери липсват. Благодаря!
28-03-2015
До момента ИТ или ми се заплащаше или ползвах компенсация почивен ден, но вече се измисли нещо ново.ИТ не се изплаща, а компенсацията, която ползвам ми се дава от платения ми отпуск т.е. ако имам 2 дни извънредни и ми предстои да ползвам платен отпуск 5, 2 дни са ми компенсация и 3 отпуск.И два дни отпуск остават във врвмето.Законно ли е
28-03-2015
От коя дата е коректно да се подаде уведомление за промяна длъжност - на датата на постъпване на лицето на новата длъжност, или с датата на сключване на ДС? Например сключваме на 30.03.2015г, считано от 01.04, грешно ли е да се подаде на 30.03 с дата в него 30.03, а лицето да постъпи на 01.04?Иначе все едно е работило преди връчване на документи
27-03-2015
В момента съм в неплатен отпуск по основен трудов договор. Явих се на конкурс в друга фирма и спечелих конкурса. Сключих договор по чл. 107, във връзка с чл. 89. Трябва ли в договора да се цитира и чл. 111, тъй като не съм прекратил трудовото правоотношение по основния си договор.
27-03-2015
Назначена съм на трудов договор по чл.68 т.3 до завръщане на титуляра.Бешеми направена спешна онкологична операция.Въпросът ми е:Имам ли право да ползвам болнични при условие,че титуляра се е върнал на работа два дни след като аз съм приета в болница?
27-03-2015
Здравейте, когато се прекратява трудов договор за спечелен конкурс кога става прекратяването на настоящият тр.договор и ,кога се назначава на новата длъжност т.е възможно ли е тази процедура да се случи на една и съща дата?
27-03-2015
Собственик съм и развивам дейност като Едноличен търговец. Има ли пречка да сключа трудов договор без да прекратявам дейността си като ЕТ?
27-03-2015
Здравейте,работя като учител от 1988г,на 18.07.2015 навършвам 57 г.Моля да ми отговорите имам ли право и ако да, кога ще придобия това право да се пенсионирам предсрочно?
27-03-2015
Може ли майка да прехвърли правото си за ползване на обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на бабата на детето, за да започне работа в страна членка на ЕС? Към момента майката получава това обезщетение като самоосигуряващо се лице. Задължително ли е да се осигурява и в България за периода на майчинството, за да го ползва бабата?
27-03-2015
Може ли работодателят да промени графика за ползуване на платен годишен отпуск(да ме принуди да ползувам повече дни от плануваното)?
27-03-2015
Може ли даден работник да ползва неплатен отпуск в размер на 1 год и на какво основание от Кодекса на труда??? Зная, че може да ползва неплатев от 30 дни, които се зачитат за трудов стаж.
27-03-2015
Пенсионер по болест от 205 г и навършва възраст и трудов стаж за пенсиониране.Има ли значене основанието за прекратява , за да получи обезщетение от две брудни заплати за пенсията по болест и 2 брутни заплати обезщетение за пенсията за изслужено време и възраст???
27-03-2015
Лице ползвало отпуск по чл. 167а от К.Т., използвало и 5 месеца на другия родител. Има ли право на платен отпуск по чл. 155 от К.Т
27-03-2015
Към 02.04.2015 г. ще имам точно 8 месеца трудов стаж. Мога ли да ползвам платен годишен отпуск считано от същата дата.
27-03-2015
Здравейте, Служители от фирма Х преминават във фирма У на основание чл. 123а от КТ, поради отдаване на обособена част от фирмата под наем за десетгодишен срок, считано от 01.10.2011 г. След два месеца служител прекратява договора си с фирма У по чл. 325 т. 1 от КТ. Веднага сключва нов трудов договор с фирма Х. Към 01.10.2011 г. същият служител има 9 г. 10 м. осигурителен стаж във фирма Х. През 2015 г. служителят е придобил право да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и желае трудовият му договор да бъде прекратен. Какъв е размерът на обезщетението, което ще му дължи фирма Х, по чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране– две или шест брутни трудови възнаграждения?
27-03-2015
Добър ден. Предстои ми да подпиша декларация, съгласно чл. 140, ал.4, т.3 от Кодекса на труда (КТ), тъй като имам едно дете под 6 годишна възраст. Въпросът ми е: горепосочената декларация ще важи ли и когато имам други деца в бъдеще? И ако "да" какъв е начина тя да не важи за следващите деца? Благодаря Ви.
27-03-2015
При организация на работа - с работен график на смени 12 часови дежурства и сумирано изчисляване на работното време, въпросът ми е: Нощното дежурство в последния ден от месеца след полунощ в кой месец се отчита - текущия или следващия ?
27-03-2015
Има ли право при неспазено предизвестие, работодателят да превежда по банков път изработеното за месец март, а след това да изисква от служителят да внесе същата тази сума обратно в касата на фирмата + доплащане до пълното брутно трудово възнаграждение, което служителят дължи?
27-03-2015
Може ли лице в неплатен отпуск при един работодател, да сключи тр. договор при друг работодател за 8 - часа? Благодаря
27-03-2015
Имам ли право да ползвам пълния размер на годишния отпуск за 2015 г.при условие,че към днешна дата имам право на пенсия за ПВС и от 01 04 2015г.възнамерявам да подам молба за пенсиониране. През последните 6 месеца съм ползвал болнични с решение на ЛКК,а от 10 03 2015г.имам решение на ТЕЛК за 50%нетрудоспособност.Работя като шоф.на автобус в СКГТ.
27-03-2015
При определяне на класа за прослужено време на новопостъпил работник, следва ли годините трудов стаж (на сходна професия)от І-ва категория да се преизчислят към ІІІ-та категория?
27-03-2015
Бихте ли ми отговорили колко дни трудов стаж следва да се завери на лице - постъпило на 27.02.15 и освободено на 02.03.15 - постъпило на 31.01.15 и осв. на 01.02.15 Какъв е принципа на изчисляване когато датата на освобождаване е по-малка от тази на постъпване? Ако може посочете нормативен документ с примери
26-03-2015
След като от 01.01.2007г. работното време в Спешните центрове се намалява с постановление от 8 часа на 7 часа санитарите имат ли право на намалено работно време?
26-03-2015
Здравейте, при констатиране на неправомерно получено допълнително възнаграждение от страна на работник, който работи към момента във фирмата, но по вина на служител от ЧР, който е напуснал, каква е процедурата по възстановяване на тези средства и ако работника откаже, каква декларация трябва да напише? Благодаря!
26-03-2015
Бременна служителка желае да работи и да не ползва полагащите й се 45 дни преди раждане.Законно ли е и ако роди през това време на колко дни отпуск за временна нетрудоспособност поради раждане ще има право?
26-03-2015
Военната служба счита ли се за трудов стаж?
26-03-2015
Здравейте,ще сключваме договор по чл.111 от КТ с жена за тричасов работен ден. Тя има сключен основен трудов договор с др. работодател за непълно работно време (4 часа). Няма друг основен трудов договор, нито допълнителен такъв. Трябва ли да й начисляваме и изплащаме допълнит. трудово възнаграждение за трудов стаж и проф. опит?Ако да в какъв размер
26-03-2015
Здравейте!!! Има следния въпрос: имаме назначена служителка по чл.68,ал.1 т.3. Титуляра е напуснал през 2013 г., а лицето което го е замествало продължава да работи. Въз основа на чл.69 от КТ той вече е безсрочен.При това положение необходимо ли е да се сключи споразумение за безсрочен трудов договор и да се регистрира в НАП, след близо 2 години?
26-03-2015
1
26-03-2015
Дължи ли се обезщетение по чл.222, ал.3 КТ-при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което вече е упражнило правото си по друг закон - бивш служител на МВР, военен и, ако отговора е не - отткъде може да се получи информация дали дадено лице вече е пенсионер при условията на ранно пенсиониране.
26-03-2015
Може ли да се освободи държавен служител по време на ползване на платен годишен отпуск?
26-03-2015
Здравейте, искам да попитам... в момента съм в платен отпуск от 9 дни, но когато той приключи възнамерявам да подам молба за напускане, с което се предполага, че към месец май, когато свършва срокът на предизвестието ще съм ползвал повече от полагащия се отпуск към този период на годината. Дължа ли отработване или обезщетение на работодателя си?
26-03-2015
Пенсионер съм с втора категория труд от 01.08.2013год.От 17.03.2014год.започнах работа с постоянен трудов договор.Имам два въпроса: 1.Може ли да бъда освободена от работа по чл.328 ал.1 т.10а от КТ 2.Ако си подам документите за преизчисляване на пенсията коя средна работна заплата ще бъде взета,тази при пенсионирането или сега действащата.
26-03-2015
Служител съм в щата на държ адм-ия на трудов д-р, имам и и постояненн доп труд д-р със същия работодател. Предлагат ми прекратяване на труд пр-ие по 331 КТ. На каква основа ще ми изчислят обезщетението, върху заплатата от първия трудов д-р, или в/у заплатите по двата д-ра ?
26-03-2015
Работодателя е увеличил срока за освобождаване от длъжност на 3 месеца, тъй като лицето е МОЛ. През това време същия не му изплаща СРЗ и задължения към НАП, НЗОК и ДЗПО, как се постъпва, да продължава ли ходи на работа?
26-03-2015
1. Зададох въпрос и не ми се отговори, дали може работодателя по негова преценка да не начисли и изплати 2 брутни заплати при пенсиониране за придобит трудов стаж и професионелен опит
25-03-2015
От 3 смени 5 дена, сменят ПО график на 4 смени по 6 дена и два почивка.Като всеки 6 ден ще плащат като извънреден. 1 трябва ли да знаят ИТ,НОИ,НАП ? 2 как ще се плащат болнични и отпуски когато се падат събота и неделя? 3 на шестия месец като направим квотата от 150 часа извънреден труд, могат ли да ни накарат да продължим с извънредния труд?
25-03-2015
Здравейте! Моят казус е следният: От 20.10.2014г. съм в 6-месечен неплатен отпуск по чл.167а, ал.1, КТ за гледане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Преди да изляза в него използвах всичкия си наличен до края на 2014г. платен отпуск. Въпросът ми е имам ли право на платен отпуск за 2015г. Благодаря!
25-03-2015
Във фирмата има един управител който е самоосигуряващ се и двама съдружници които нямат други трудови правоотношения. Въпроса ми е съдружниците трябва ли да се осигуряват като самоосигуряващи се?
25-03-2015
Здравейте! В дружеството постъпи заявление от служител, че желае заплатата да му бъде превеждана по РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА в избрана от него банка. Задължени ли сме да удовлетворим желанието му? Моля, не само да цитирате чл. 270 КТ, а да ми отговорите конкретно.
25-03-2015
Предстои ми пенсиониране. През последните 10 години работя при един и същ работодател. Но 2014 година три месеца съм на трудовата борса. След това отново съм при същия си работодател. Не съм сключвала трудов договор с друг работодател. При прекратяване на трудовото правоотношение имам ли право на 6 работни заплати?
25-03-2015
Във връзка с чл.155, ал.4 от КТ и в съответствие с КТД, сме определили 22 р.дни платен отпуск за работници и служители. Правилно ли е тези дни да се ползват и от лица които не са членове на Синдикалната организация, а присъединени.
25-03-2015
Бях командирована със заповед за обучение в чужбина, което обхващаше и 3-ти март - за Р България - официално почивен ден. Трудовият ми договор е за 40-часова, 5-дневна работна седмица. Освен командировъчни, имам ли право на надница и на компенсация във вид на допълнителна почивка за този ден? Предварително благодаря!
25-03-2015
Дадено е предизвестие на работник за прекратяване на трудовото п-е по чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ (след като работникът не е дал съгласие да последва предприятието). Предизвестието тече. Междувременно възниква нужда от прилагане на чл. 328, ал. 1 т. 2 КТ спрямо работника. Нужно ли е да се отправя ново предизвестие към него и ако да, от кога тече то?
25-03-2015
Кога следва да се увеличи размера на полагащия се платен годишен отпуск за майка на две деца до 18 годишна възраст? Ако сега установяваме, че следва да и е бил увеличен а не е направено как трябва да се процедира - с допълнително трудово споразумение ли ще стане това?
25-03-2015
Чл. на управителен съвет със каква дата да започне осигуряване и начисляване на възнаграждение: с дата на ДУК и заповед или с датата на вписването в Т. Регистър. Като се има впредвид,че до датата на вписване лицето не участва в управлението.
25-03-2015
Имам ли право на 6 заплати обезщетение при пенсиониране ,след като през последните десет години съм работила при един и същи работодател,но съм прекаснала основния трудов договор преди пет години и междувременно съм назначена от същата дата на допълнителн трудов договор за две години при същия работодател и след това съм назначена отново на основен трудов договор.
25-03-2015
Чл. на управителен съвет със каква дата да започне осигуряване и начисляване на възнаграждение: с дата на ДУК и заповед или с датата на вписването в Т. Регистър. Като се има впредвид,че до датата на вписване лицето не участва в управлението.
25-03-2015
Имам останали 3дни отпуск прехвърлени от 2014 г.При ползването ми по утвърдения от работодателя график за 2015г., поиках да ги ползвам плюс още 6 дни от полагаемия ми се отпуск за 2015г.Работодателят иска първо да използвам стари отпуски отпреди 2009г.Има ли право работодателят да ми разпорежда кои отпуски първо да ползвам и ако е така на как
25-03-2015
Назначен помощник директор по административно стапанска дейност в училище, няма задължителна норма преподавателска дейност. Има лекторски часове 340. Стажа признава ли се за педагогически и къде се отразява?
25-03-2015
Имам сключен договор за работа като гл.счетоводител,но при уволнението на служителката отговаряща за трз и заплати, ми бе прехвърлена цялата й работа без да е сключен допълнителен договор за разширя- ване на отговорностите ми и увеличения обем от работа. А аз имам група инвалидност 86% с право да работя като гл.счетоводител. Правилно ли е това?
25-03-2015
Какъв е минимума на дни в болничен за едно лице за една календарна година, който позволява прехвърлянето на повече от 10 дни платен годишен отпуск за следващата година?
25-03-2015
Здравейте! При сключено допълнително споразумение към трудов договор за неопределено време и срок на предизвестие 1 месец-еднакъв за двете страни се стига до прекратяване на тр. договор на основание чл.326, ал.1 т.6.След изтичане срока на предизвестието нужно ли е да се издаде заповед и, ако има такава съдържанието на текста от значение ли е в съда
25-03-2015
Имаме доцент назначен по чл.111КТ във вр. чл.67ал1т1КТ във ВУЗ.След отсъствие по болест 1 година се оказва,че основният трудов договор е прекратен преди месец.Задължени ли сме да прекратим вторият договор по съвместителство?!
25-03-2015
Здравейте! Според НСОРЗ от 17.01.2007 доп.възнаграждения за трудов стаж на назначен по ТД след 1 юли 2007 се получава само по сходни длъжности. Може ли наредбата да се тълкува така: до 1 юли 2007 се взима общия стаж на работника, а след 1 юли 2007 - само по специалността?
24-03-2015
Вземането на душ в края на работния ден влиза ли в рамките на работното време на готвача в детската градина?Подготовката за работния ден-обличане на работно облекло,подготовка на материали влизат ли в рамките на работното време?Задължително ли е ползването на почивка от 30 мин от учителките,които работят 6 часа с деца и 2 часа самоподготовка ?
24-03-2015
Имат ли право учителките в детска градина, работещи втора смяна от 12.00 ч .да се откажат от почивката си по чл.151 ал.1 от КТ?Работното време на учителките по тр,договор е 8 ч.- 6ч.работа с деца и 2 ч. за самоподготовка.Ако отговорът е ДА , моля да разясните процедурата.Могат ли учителките да напускат градината във времето за почивка?Благодаря!
24-03-2015
Обличането на работно облекло,къпането в края на работния ден влизат ли в работното време ?Колко време се полага на работника за осъществяването на тези дейности и трябва ли да е регламентирано това в правилника за вътрешния трудов ред.Какво включва понятието "подготовка за работа"
24-03-2015
Здравейте, Имаме фирма, която има назначени шофьори за международен транспорт на трудови договори. Работата им е изцяло в Испания. Въпросът ни е - Имаме ли право, да начислим и изплатим суми за командировки, или някакви други допълнителни средства?
24-03-2015
Придобил съм право на пенсия за възраст през м.12.2012 г. Сега на 12.03.2015 г. подадох заявление за пенсиониране, без прекратяване на трудовото правоотношение. От коя дата ще ми бъде отпусната пенсията за осигурителен стаж и възраст.
24-03-2015
Работила съм по 2 трудови договора на 4 ч. при един и същ работодател,които са прекратени на осн. чл. 328, ал.1,т.3 от КТ. Изплатено ми е обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ и за двата договора. Как трябва да бъдат отразени обезщетенията в тр. книжка? Общия размер и на двете ли да се впише наедно, размера само на едното обезщетение или двете по отдел
24-03-2015
работя 4/2 по 6 часа , полага ли ми се обедна почивка или каквато и да е била почивка
24-03-2015
От 2008 г до 2013 г съм работила по втори трудов договор по 4 часа при един и същ работодател. При напускане какъв документ трябва да ми бъде издаден за този период от шест години ?
24-03-2015
Може ли да се прекрати безсрочен трудов договор на служител, който е в болнични, и ако може по кой чл. от КТ. Благодаря.
24-03-2015
Работник отглежда едър рогат добитък при земеделски производител, без да има сключен трудов договор. Умира вследствие на трудова злополука-от удар на бик в гръдния кош. Какви права имат неговите наследници? Какви санкции може да бъдат наложени на земеделския производител?
24-03-2015
Полага ли се отпуск по чл.155 ал.4 и по чл.156 ал.2 , докато ползва неплатен отпуск по чл.167а ал.1 от КТ, който отпуск се признава за трудов стаж.
24-03-2015
Учител е назначен по чл. 64, ал. 1, т .1 и срокът на договора изтича на 15.04.2015 г. Може ли и по кой член да бъде преназначен до края на учебната година - 30.06.2015 г.
24-03-2015
Работещ пенсионер съм /ранно пенсиониране/. Защо работодателя има право да ме освободи по Чл.328 ал.1 т.10а ?Това не е ли според вас дискриминация спрямо всички , които са като мен? Не трябва ли да сме защитени . Още повече че работя в бранш , който няма приемственост и желание за постъпване на работа на нови кадри. Благодаря предварително.
23-03-2015
Здравейте,питам Ви парите ,които се полагат за работно облекло на непедагогическия персонал в детските градини как се начисляват и изисква ли се документ (фактура),за да се осребрят? ш
23-03-2015
Пенсионерка съм от 6.11.2014 год,но скоро получих решението и разбрах,че НОИ-ЯМБОЛ,не ми признават 13 г. като дружинен ръководител за педагогически.Не ми достигат 5 месеца,за да получа добавка от УПФ.Продължавам да работя в училище и към 6.04.2015 г.ще направя 25 г. и 8 месеца.Какво да правя(да се отказвам,да връщам парите и на ново да подавам всич
23-03-2015
Здравейте, Бих искала да Ви попитам дали "престоят" попада в хипотезата на Чл. 70. (4), т.нар. "други уважителни причини" изхождайки от извода, че такива причини са причини различни от отпуска, но съществува правно основание за тяхното възникване - например издадена е заповед за престой и евентуално какви други документи са необходими
23-03-2015
Здравейте, след нормална петдневна работна седмица, може ли служителят да бъде поставен на разположение за цяла събота и неделя (48 часа). В случай че не се налага да работи по времето на разположение, може ли в понеделник отново да бъде на работа в обичайното за него работно време.
В чл. 3 от Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя е предвидено, че когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция. Мястото за разположение се уговаря между работника или служителя и работодателя. Времето, през което работникът или служителят е на разположение не се отчита като работно време. То обаче се заплаща съгласно чл. 10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Според ал. 4 на чл. 3 от наредбата, фактически извършената работа през времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд. Съгласно ал. 5 на чл. 3 от наредбата, при полагане на извънреден труд по ал. 4 на работника или служителя се осигурява минималният размер на непрекъснатата междудневна и седмична почивка. В чл. 5, ал. 1 от наредбата е предвидено, че максималната продължителност на времето на задължение за разположение не може да превишава: 1. общо за един календарен месец - 100 часа; 2. за едно денонощие през работни дни - 12 часа; 3. през почивни дни - 48 часа. Според ал. 2 на чл. 5 от наредбата, на работник или служител не може да се възлага да бъде на разположение: 1. в два последователни работни дни; 2. в повече от два почивни дни в един календарен месец. Ограниченията по ал. 1 и 2 могат да не бъдат прилагани в случаите при оказване на медицинска помощ – ал. 3 на чл. 5. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, за полагането на извънреден труд, дежурство и за времето на разположение на предприятието се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително. МВ/
23-03-2015
лице, което няма 6 мес.осигурителен стаж предстая болничен. Кой е нормативния документ, съгласно кийто работодателя заплаща възнаграждение за първите 3 дена? §22о е с действие до края ма 2012 година.
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. На основание чл. 40, ал. 5 КСО, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Мнението ни е, че следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, вкл. и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, за да е налице основание осигурителят да изплати на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Т.е., необходимо е лицето да има не по-малко от 6 месеца осигурителен стаж, за да изплати работодателят за първите три работни дни 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. КС
23-03-2015
Здравейте, Въпросът ми е следният: Как се начислява ДТВ за прослужено време (клас), за служител работещ на 3 - часов работен ден по основен трудов договор?
Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Наредбата), допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Според чл. 12, ал. 9 от Наредбата, правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година, а в чл. 12, ал. 10 от Наредбата е предвидено, че размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит. ЯР/
23-03-2015
Здравейте! Бях на срочен трудов договор, който в началото на месеца премина в безсрочен. В срочния ми договор пише, че след изтичането ме автоматично преминава в безсрочен. Срокът на предизвестие в срочния договор е 2 месеца. Това означава ли, че предизвестието ми продължава да бъде 2 месеца и сега, когато съм на безсрочен ТД?
В чл.71, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че до изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Според чл.71, ал. 2 от КТ трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 6 от КТ трудовият договор съдържа данни за страните и определя еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично установява, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че по посечения ред не е изменен срокът на предизвестието, той остава такъв, какъвто е уговорен в трудовия договор. МВ/
23-03-2015
Единият от работните дни по време на командировка в чужбина е почивен за България (13.04.2015). Начислява ли се извънреден труд в този случай?
В § 7 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е предвидено, че Министърът на финансите и министърът на транспорта дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност. С оглед цитираната разпоредба, въпросът следва да отправите към тях. МВ/
23-03-2015
Може ли да задължим работещи по основен трудов договор да подписват декларация, че работят на друго място, т.к. в рамките на 8 часовия работен ден по основния договор, често отсъстват от работното си място.Не става дума за чл.111 от КТ, а просто за липса на присъствие в работно време.
23-03-2015
Командироват ме за един ден, без преспиване. С пътя отиване и връщанеи работата се събират 20 часа, преди да се завърна в офис.Връщането е в 4 сутринта. В 8,30 ме искат в нормално работнов реме на работа. Имала съм само 4 часа преди застъпване на следващият ми работен ден. Имам ли право на компенсация и какво заплащан трябва да получа?
Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за командировките в страната /НКС/, командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Според чл. 8 от наредбата, командироването се извършва въз основа на писмена заповед. В чл. 9, ал. 1 от наредбата е предвидено, че в заповедта за командироване се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право и др. Съгласно чл. 215 КТ, при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет с Наредбата за командировките в страната. Следователно за времето на командировка работникът или служителят получава обезщетение (командировъчни пари), които да компенсират неудобствата, които понасят поради обстоятелството, че са извън мястото на работа и живеене. Извънреден труд се заплаща само в случаите, когато със заповедта за командировка е разпоредено командированият в мястото на командировката да извърши работа, за която се предвижда трудовото възнаграждение да се определя според изработеното, и при извършването на тази работа е положил извънреден труд - чл. 4, ал. 2 от същата наредба. В наредбата не е предвидена възможност за компенсация в изложения в запитването случай. Ако считате, че неправилно са Ви изплатени командировъчни пари, трудово-правният спор можете да отнесете за решаване от съда. МВ/
23-03-2015
Здравейте,съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда-работодателят може да прекрати трудов договор на доцент и професор при навършване на 65-годишна възраст от тях. С отмяната на ал. 2 от чл. 94 на Кодекса за социално осигуряване може ли доцент/професор да се пенсионират без да им се прекратява трудовия договор.
От 1.01.2015г. отпадна изискването за прекратяване на трудовото правоотношение при подаване на документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване предвижда, че пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. За допълнителна информация по въпроса се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
23-03-2015
Могат ли учителките работещи втора смяна в детска градина да се откажат от 30 минутната почивка ,която се отработва във връзка с чл.151 ал.2 от кодекс на труда?Работното време на учителките е 8 часа- 6 часа работа с деца и 2 часа за самоподготовка или дейности на детското заведение.Длъжен ли е директорът да осигури тази почивка?
Съгласно чл. 151, ал.1 и 2 от КТ работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Почивките не се включват в работното време. По време на почивка лицето не изпълнява трудовите си задължения. В чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието. Правилата важат както за работа при нормална продължителност на работното време, така и при намалено работно време (7 или 6 часа). МВ/
22-03-2015
Как се изчислява платен годишен отпуск на работник в хранителен магазин ,работещ на смени?Трябва ли събота и неделя да се броят за дни от отпуската-например-ползвам 10 дни-събота и неделя смятат ли се?
21-03-2015
Работя като учител по музика в детска градина от 33 години без прекъсване. От две години работя и на допълнителен трудов договор също в детска градина. Как допълнителният договор ще ми се отрази на трудовия стаж при пенсиониране? Благодаря!
Съгласно чл. 9, ал. 8, т 1 от Кодекса за социално осигуряване, зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. КС
21-03-2015
Здравейте,работя в ЦОП като социален работник и искам да попитам, дали трябва работното време да бъде 7 вместо 8 часа, като на специалисти втора категория труд и колко трябва да бъде продължителността на платения отпуск?За 5 години трудов стаж съм получил 2 пъти пари за облекло и никакво увеличение на заплатата, това редно ли е?
Разпоредбата на чл. 296 от Кодекса на труда /КТ/ е обща разпоредба, която установява правото на работниците и служителите на безплатно работно и униформено облекло. Редът и начинът на осъществяване на това право е установен в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. Съгласно чл. 6, ал. 1 от наредбата, работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място. Според ал. 2 на чл. 6 от наредбата след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд работодателят писмено определя: 1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло; 2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло; 3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло; 4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло; 5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло. Условията по ал. 2 могат да се договорят и с колективен трудов договор при спазване изискванията на наредбата – ал. 3. В ал. 4 на чл. 6 от наредбата е предвидено, че информацията по ал. 2 се свежда до знанието на работниците и служителите. Разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от наредбата не допуска замяната на работно облекло с пари. Алинея 2 на същия член изисква работното и/или униформеното облекло да се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. В разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от наредбата е установено, че срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя. Според ал. 2 на чл. 9 от наредбата, при отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло. В чл. 26, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост, в домовете за деца, лишени от родителска грижа, в домовете за медико-социални грижи за деца, в детските ясли, в дневните центрове за деца с увреждания, в дневните центрове за деца с увреждания - седмична грижа, в центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги за деца, в центровете за настаняване от семеен тип, в центровете за обществена подкрепа, в центровете за работа с деца на улицата, в кризисните центрове, в приютите за безнадзорни деца, в преходните жилища, които предоставят социални услуги за деца, както и в другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни. Само конкретно изброените в законовата разпоредба лица имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни. Въпросът за намаленото работно време следва да зададете в рубриката „Безопасност и здраве при работа“. МВ/
21-03-2015
Спечелих конкурс към МОН и сключих с работодателя си договор за повишаване на квалификация. МОН осигуряват стипендия за периода на обучението, аз трябва да поема сама пътните разходи. Има ли право, работодателят ми да ми налага неустойки при евентуално прекратяване на ТД при положение, че не дава и стотинка за обучението ми по спечеления конкурс?
В случай, че сключеният от Вас договор е по реда на чл. 234 от Кодекса на труда /КТ/, в разпоредбата е предвидено, че страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация). Според ал. 2 на чл. 234, с договора по предходната алинея се определят: 1. професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава; 2. мястото, формата и времето на обучението; 3. финансовите, битовите и други условия за времето на обучението. С договора по ал. 1 страните могат да уговарят: 1. задължение на работника или служителя да работи при работодателя за определен срок, но за не повече от 5 години; 2. отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение на задълженията по предходната точка – ал. 3 на чл. 234 от КТ. МВ/
21-03-2015
Пропътуваното време влиза ли в работното време при командировка? Става дума за командировка Пловдив - София: за да започне работния ден в 9,00ч.в София се тръгва около 7,00 ч., работи 8 часа и след това тръгва за Пловдив, за да се прибере. Колко часа е работния ден в случая?
Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за командировките в страната /НКС/, командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Според чл. 8 от наредбата, командироването се извършва въз основа на писмена заповед. В чл. 9, ал. 1 от наредбата е предвидено, че в заповедта за командироване се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право и др. Извънреден труд се заплаща само в случаите, когато със заповедта за командировка е разпоредено командированият в мястото на командировката да извърши работа, за която се предвижда трудовото възнаграждение да се определя според изработеното, и при извършването на тази работа е положил извънреден труд - чл. 4, ал. 2 от същата наредба. Ако считате, че неправилно са Ви изплатени командировъчни пари, трудово-правният спор можете да отнесете за решаване от съда. МВ/
21-03-2015
Здравейте, в строителна фирма с КИД 41.20, трябва ли да се застраховат за риска "трудова злополука" и работещите в администрацията - счетоводител, технически секретар, ЛС и др., при условие че и те са назначени с този код - фирмата няма друг код.
Въпросът следва да зададете в рубриката „Безопасност и здраве при работа“. МВ/
21-03-2015
Дисциплинарно наказание "забележка" вписва ли се в трудовата книжка и на коя страница. Благодаря
21-03-2015
Служител съм на срочен договор . Под предтекст че имам право на пенсия от три месеца съм подложен на системен психологически натиск от директора да подам молба за напускане.В момента съм в болнични.В същото време разбрах ,че ми се изготвя заповед за уволнение по всяка вероятност чл.328 . т.5 Може ли да бъда уволнен преди изтичането на болничния.
Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 , 11 и чл. 330, ал. 2 т. 6 от КТ само с предварително разрешение на инспекцията по труда, когато работникът или служителят е започнал ползването на разрешен отпуск. В чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ е предвидено, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Липсата на качества за ефективно изпълнение на работата трябва да бъде установена. За установяването й няма предвиден специален ред, но е необходимо да бъде обективно преценена. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от деня на прекратяването. МВ/
20-03-2015
Служител работи на 8 часов работен ден по основен трудов договор. Сключва два трудови договора по чл.110 от КТ за работа по 2 часа за всеки от тях. На колко дни платен отпуск има право по трите трудови договора и как трябва да го ползва - едновременно или не.
Чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, а нормална продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 4 от КТ, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, т.е. по основния Ви трудов договор, съобразно горепосочените условия, следва да разполагате с не по-малко от 20 работни дни платен годишен отпуск. Когато по трудовото правоотношение е договорено между страните непълно работно време, правото и размера на платен годишен отпуск се установява по реда на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО). В него е заложено, че работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбата на чл. 355 от КТ. По отношение на 2-часовите Ви трудови договори – трудови договори на непълно работно време, Вие има право на платен годишен отпуск (за всеки от тях) пропорционално на времето, признато за трудов стаж (както бе посочено по-горе – чл. 23, ал. 2 от НРВПО). Времето, което се признава за трудов стаж, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. На базата на така признатия трудов стаж се определя размера на платения годишен отпуск, който се ползва в работни дни по календар. Точните изчисления се извършват от работодателя. Работникът или служителят има право на платен годишен отпуск по всяко от трудовите правоотношения, по които работи. Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Ваше право е да изберете дали да ползвате едновременно отпуск по повече от един трудов договор или не, като това става с изрично писмено съгласие на работодателя. Както сами разбирате, ако сте в отпуск по едни от договорите и не сте в отпуск по друг, то Вие ще трябва да положите труд по договора/ите, по които не сте в отпуск. ЯР/
20-03-2015
Ако частна компания желае да сключи трудов договор с работник, необходимо ли е управителят да издаде заповед за назначаване след подписването на трудовия договор с работника? Ако в този случай заповед за назначаване е необходима, какви следва да са нейните реквизити и къде следва да бъде съхранявана?
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. В чл. 61, ал. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Разпоредбите на трудовото законодателство се прилагат еднакво за всички работодатели, както и за всички български граждани, които работят по трудово правоотношение, независимо в какъв сектор и при каква категория труд. МВ/
20-03-2015
Имаме служител, който до 01.03.2015 г. беше в отпуск по майчинство от 135 до 410 дни. На 02.03.2015 г. се завърна на работа. Полагаемият отпуск за 2014 г. му е прехвърлен за ползване в 2015 г. без да губи дни. Кога ще изтече давностния срок за ползване на този отпуск от 2014 г.?
Съгласно чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, от КТ правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му (чл. 176а, ал. 2 от КТ). ЯР/
20-03-2015
Здравейте! Работя на график, при сумарно изчисляване на работното време. Ако месецът започва с почивни дни (примерно м.май 2015г.), платеният годишен отпуск се пуска от първият работен ден (в случая - от 4-ти май). Въпросът ми е, има ли право работодателят да ме сложи на график през дните от 1-ви до 3-ти май.
20-03-2015
Синдикалната организация в училище задължена ли е да сключи Колективен трудов договор, при условие , че се спазва браншовия и не се налага договаряне на по- добри услови. КТД на училищно ниво задължителен ли е и подлежим ли на глоба ако не го сключим.
20-03-2015
Веднага след изтичане на отпускът за гледане на дете до навършване на 2 години майката си взема част от полагаемата отпуска за времето през което е била по майчинство, като е упоменала и дата за връщането си на работа. Въпросът ми е следва ли да се сключи допълнително споразумение с лицето, което я замества до определената дата ?
Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. От това може да се направи извод, че по смисъла на чл. 259 от КТ, вътрешно заместване се осъществява, когато работникът или служителят изпълнява длъжността или работата на друг работник или служител от същото предприятие, който отсъства за по-дълъг период от време от работното място, без значение причината за отсъствие. В чл. 259, ал. 3 е предвидено, че заместването по ал. 1 се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването - чл. 259, ал.3 от КТ. Страните следва да са уговорили дали заместващия ще изпълнява и своята работа или длъжност или ще изпълнява само работата на отсъстващия титуляр. В случай, че служителят изпълнява само длъжността на отсъстващия служител, той ползва всички права за тази длъжност, вкл и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Както е видно от горното, заместването се извършва със съгласието на работника или служителя, като страните сключват трудов договор, за който се подава уведомление до НАП по Наредба № 5 от 29.12.2002 г. МВ/
20-03-2015
При съкращаване на щата е предложена друга длъжност на съкратените, сходна в известна степен със старата им длъжност.. Ако някой от тях откаже да подпише допълнителното споразумение за новата длъжност, необходимо ли е да се прави подбор за тези, които ще бъдат преназначени?
Съгласно чл. 329 от КТ, при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Както е видно от разпоредбата, подбор се извършва при прекратяване на трудовия договор на посочените в разпоредбата основания. Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, работодателят преценява какви действия ще предприеме. МВ/
20-03-2015
Съпругата беше на платена борса и започна работа на 04,03,2015г.Трябва ли да отработва 02,03,2015г, след като този ден е все още на борсата.
Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерският съвет може да обявява и други дни (освен посочените в чл. 154, ал. 1 от КТ) еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 21.03.2015 г., независимо че на 02.03.2015 г. съпругата Ви не е била служител в дружеството. ЯР/
20-03-2015
Майка, която се е върнала на работа от майчинство, трябва ли да и се зачитат двете години за трудов стаж и професионален опит и да и се начислява допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за този период.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Трудовият стаж, зачетен съгласно чл. 352, т. 2 КТ (времето на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст) се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатия на това основание трудов стаж е зачетен за такъв като време, през което е съществувало трудово правоотношение, и е на същата длъжност или професия. МВ/
19-03-2015
Лице, което е регистрирано като земеделски производител, може ли да работи по трудов договор за работа от разстояние на 2-часор работен ден и какво е необходимо за да се оформи такъв договор за изработка на конструктивни проекти на съоръжения, кое е основанието за сключване на такъв тр.договор и какво се декларира пред работодателя и НАП - какви декларации, каква е осигурителната и данъчна тежест за лицето и работодателя?
19-03-2015
Здравейте, държавен служител съм и ми предстои ин витро. Имам ли право за прегледите при напреднал стадий на процедура ин витро да бъда освобождавана от работа и на какво основание?
19-03-2015
Имам ли право на обезщетение при пенсиониране, след като съм подала документите на 22.122014 година и имам недостигащ стаж към този момент.Привела съм сумата за недостигащ стаж-месец февруари 2015 година.При настоящия работодател имам 4г. 4 месеца.Учителка съм и в момента в същото училище.
От направеното от Вас запитване предполагаме, че визирате обезщетението по реда на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ). В тази разпоредба е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, (в случая на трудовото правоотношение) е отменено, обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се дължи към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, и към тази дата следва да се направи пресмятане на общия брой (период) трудов стаж при този работодател. Преценката дали работника/служителя да получи обезщетение в размер на 2 или 6 брутни трудови възнаграждения се прави от работодателя. Ако не сте съгласни с нея можете да се обърнете към съда. ЯР/
19-03-2015
Имаме служител, който преназначихме на друга длъжност с изпитателен срок.Тъй като не се справя с новата работа, въпроса ми е можем ли да го освободим по чл.71,или сме длъжни да го върнем на старата длъжност.Лицето е с 50% тр.неработоспособност,с болест,определена в Наредбата на МЗ.Попада ли под закрилата на чл.333,ако можем да го освободим по чл.71
Tрудовият договор със срок за изпитване уреден в чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), регламентира, че когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Уговорката за изпитване е приложима по отношение на всички видове трудови договори, както срочни така и безсрочни. Разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от КТ предвижда, че до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. С оглед на това и ако срокът за изпитване по трудовия договор е уговорен в полза на работодателя, то той има право да го прекрати по всяко време до изтичане на изпитателния срок без предизвестие. Ако трудовият договор е прекратен в изпитателния срок, то работникът/служителят не се ползва от предвидената в чл. 333 от КТ защита. ЯР/
19-03-2015
Работя по трудов договор, в който е фиксирана основна заплата + полагаемото се по закон, т.е. по 0,6% за години трудов стаж. На каква база се изчислява годишния бонус - основна или брутна заплата? Моля за БЪРЗ отговор.
Съгласно чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда.
19-03-2015
Благодаря за отговора! И да, наистина съм объркал алинеята, но Вие сте се досетили за какво иде реч.
19-03-2015
Предстои ми пенсиониране като учител през юли 2015,имам 10 години учителски стаж и ще ми изплатят 8 заплати по чл.222ал.3.Директорът ми беше казал ,че ще ме назначи отново на същата длъжност на половин норматив,но сега ми каза ,че неможе защото трябва да възстанови изплатените 8 заплати от бюджета на училището,понеже се изплащат от някаква програма
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно, обезщетението е дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Няма законова пречка след прекратяване на трудовия договор, /вкл. упражнено право на пенсия/ с работника/служителя да се сключи нов трудов договор. При последващо прекратяване на трудовия договор работодателят няма да дължи посоченото по-горе обезщетение. За повече информация относно „някаква програма“ се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
19-03-2015
Здравейте! Имаме назначена на основен трудов договор детска учителка - на 8-часов работен ден. Можем ли да я назначим и по чл. 110 от КТ като детска учителка на 4 часа - в друга група. Благодаря Ви!
Съгласно чл. 110 от КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. В случай, че по трудовия договор за допълнителен труд лицето ще изпълнява един и същ вид работа/длъжност не би могло да сключи трудов договор по чл. 110 от КТ.
19-03-2015
Имаме служител, който е назначен при нас от началото ма месец март. Същият е работил преди на няколко други места.Трудовата му книжка е от новите, които са със серийни номера, но няма номер от първият работодател. Как се процедира в случая?
19-03-2015
Работя в едно училище като пазач вече две години.При постъпване на работа не представих трудова книжка.Въпросът ми е: Ако сега представя трудова книжка със същият трудов стаж работодателят ми ще има ли право да ми изплати прослуженото време със задна дата - от постъпването ми.
19-03-2015
Правилно ли е да се съхраняват трудовите книжки при работодателя, след съгласие с декларация от страна на работника?
Съгласно чл. 348, ал. 3 от Кодекса на труда, трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. В чл. 1, ал. 2 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че работодателят, след като вземе необходимите данни от трудовата книжка, я връща на работника или служителя. Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя при писмено искане от работника/служителя. ЯР/
19-03-2015
Здравейте, може ли работодателя ми да ме освободи от работа докато ползвам 45 дневния болничен преди раждане? Назначена съм по чл.70 и срока за изпитване не е изтекъл. Ако може, то може ли да го направи без да ме увдеоми, без да съм подписала нищо и по време на болничния? Също така ме интересува дали ще загубя обезщтетението за майчинство?
Tрудовият договор със срок за изпитване уреден в чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), регламентира, че когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Уговорката за изпитване е приложима по отношение на всички видове трудови договори, както срочни така и безсрочни. Разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от КТ предвижда, че до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. С оглед на това и ако срокът за изпитване по трудовия договор е уговорен в полза на работодателя, то той има право да го прекрати по всяко време до изтичане на изпитателния срок без предизвестие. Ако трудовия договор е прекратен на това основание, преди изтичане на изпитателния срок, работникът/служителят не се ползва от предвидената в чл. 333 от КТ защита. На работника/служителя следва да бъде връчена заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, да му бъде оформена трудовата книжка и да му бъдат издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. Предпоставка за ползването на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване е лицето да работи по трудово правоотношение, т.е. няма да имате право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване, но ще имате право на помощи по реда и при условията на Закона за семейни помощи за деца. Информация може да получите в съответната дирекция „Социално подпомагане“. ЯР/
18-03-2015
Може ли да бъде намалено допълнителното трудовото възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, на служител с постоянен трудов договор и ако може на какво основание.
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. МВ/
18-03-2015
Работодател издава заповед за заместване на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 /ЗМСМА/, чл.259,ал.1 на лице което да изпълнява едновременно с преките си за-ния и задълженията на отсъстващ служител като му се заплаща 50% от ТВ до завръщането на титуляра.Но лицето, което трябва да изпълнява функциите излиза в пл. отпуск и болн. .Как се постъпва.
Моля конкретизирайте въпроса си – дали се касае за това кой ще изпълнява функциите, как ще се изплати възнаграждението за платения отпуск и за отпуска за временна неработоспособност или др. КС
18-03-2015
Ако инвалид с 81% желае да работи на 7 часов трудов договор как ще му се отчете трудовия стаж.Една календарна година ли ще му се счита за една осигурителна.Благодаря предварително.
18-03-2015
Въпросът ми е свързан със закупуване на осигурителен стаж. Бях студент магистър и бакалавър (8 семестъра бакалавър и 3 магистър = 5,5 години), след това 3 години редовен докторант общо 8.5 години. Мога ли да си закупя всичките години или само 5 от тях?
18-03-2015
Здравейте ! Бих искала да попитам дали бах в болничен от 28.02 до 06.03 .2015 , трябва ли да отида на работа нс 21.03 ? Благодаря предварително
Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерският съвет може да обявява и други дни (освен посочените в чл. 154, ал. 1 от КТ) еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения. Болничните листове се издават в календарни дни и оправдават период на отсъствие само за работните дни, включени в болничния лист. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 21.03.2015 г. (обявен за работен), независимо че 02.03.2015 г. (обявен за неработен) е бил включен в календарния период, за който е бил издаден болничен лист. ЯР/
18-03-2015
Имам решение на ТЕЛК с призната инвалидност 93%, което ми е връчено на 18.02.2015г, а същото е в сила от 16.06.2014. Аз съм работещ на трудов договор. От кога ми се полага освобождаване от данък общ доход? Ако ми се признава, считано от 16.06.2014г, какъв е редът за възстановяването му?
По поставения въпрос, свързан освобождаване от данък общ доход, следва да се обърнете към Министерство на финансите. МВ/
18-03-2015
Пенсионер съм с втора категория труд от 01.08.2013год.От 17.03.2014год.започнах работа с постоянен трудов договор.Имам два въпроса: 1.Може ли да бъда освободена от работа по чл.328 ал.1 т.10а от КТ 2.Ако си подам документите за преизчисляване на пенсията коя средна работна заплата ще бъде взета,тази при пенсионирането или сега действащата.
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно чл. 102, ал. 1 и ал. 2 КСО, лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 70 (редът, по който се изчислява размера на първо отпуснатата пенсия). При преизчисляването се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първо отпускане на пенсия. За допълнителна информация следва се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
18-03-2015
Служители назначени на 04.03.2015г.трябва ли да работят на 21.03.2015г обявен за работен ден сПМС.До тази дата те са били безработни.
Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, Министерският съвет може да обявява и други дни (освен посочените в чл. 154, ал. 1 от КТ) еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 21.03.2015 г., независимо че на 02.03.2015 г. не е бил служител в дружеството. ЯР/
18-03-2015
Служителка със срочен договор до 10.06.2015г роди през м. февруари 2015г.Раждането е преди термина и първо при мен дойде болничен лист 42дни за раждане. Очаквам следващите болнични до 135д.Въпроса ми е след изтичане срока на ТД аз мога ли да го прекратя и ще имали някакви последствия? Защитава ли я закона, че е в болничен?
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Срокът по този трудовия договор е изрично уговорен. С настъпването на това обстоятелство се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, съгласно която трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок. ЯР/
18-03-2015
Има ли право работодател да включи като фирмена тайна -работна заплата, работно време, осигуряване и удръжки и да иизсква подписване на Декларация за опазване на тайната.
18-03-2015
Работя като учител.През месец май навършвам 58 години.Мога ли да се пенсионирам,като се възползвам от правото си на ранно пенсиониране.Имам необходимия стаж.
Съгласно разпоредба на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените. Това означава, че жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. възрастта се преценява спрямо годината, в която самото лице в зависимост от рождената му дата навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, а не 3 години по-рано от възрастта по чл. 68 КСО за съответната календарна година и при наличие на осигурителен стаж 25 години 8 месеца. За 2015 право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените. Конкретната преценка относно правото на пенсия по реда на § 5 ПЗР на КСО може да бъде направена само от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. КС
18-03-2015
Здравейте. Бихте ли ми казали, полага ли ми се обезщетение за платен годишен отпуск при следната ситуация:Текущата 2015 съм била в неплатен отпуск за м. Януари и м. Февруари (като във всеки от тези два месеца имам ползван и по 1 ден платен отпуск). През март напуснах и ми съобщиха, че не ми се полага обезщетение за останалите неизползвани 18 дни.
Разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет – чл. 160, ал. 3 от КТ. ЯР/
18-03-2015
Учител съм,трудовият ми договор изтича на 30.06.2015.Имам право на ранно пенсиониране от 10.06.2015 според НОИ.Мога ли да ползвам борса или трябва да ме пенсионират?
Чл. 54а, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване предвижда, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава. Видно от разпоредбата, ако сте придобила право на ранна учителска пенсия, няма да имате право на парично обезщетение за безработица. КС
18-03-2015
Може ли работодателя да пусне обща заповед за платена отпуска при неработене на цялата детска градина ?
От запитването не става ясно за какво „неработене“ става въпрос. Според чл. 173, ал. 7, т. 2 от КТ, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред. В чл. 37г от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че случаите по чл. 173, ал. 7 и чл. 176, ал. 1 и 2 от КТ работодателят предоставя или отлага ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя. С оглед гореизложеното считаме, че работодателят не може да издаде „обща заповед за платена отпуска“. МВ/
18-03-2015
Здравейте, Служители от фирма Х преминават във фирма У на основание чл. 123, т. 4 като запазват правоотношението си. Впоследствие служителите прекратяват договорите си по взаимно съгласие с Х и сключват нови договори с У. Имат ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 при пенсиониране във фирма У?
Съгласно разпоредбата на чл. чл. 123, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ), трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на преминаване на обособена част от едно предприятие към друго, т.е. трудовите правоотношения на работниците/служителите не се прекратяват и те запазват всичките си права по трудовото правоотношение, включително и правото на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при условията на чл. 222, ал. 3 от КТ. От изложените във Вашето запитване обстоятелства не става ясно как лица преминали по реда на чл. 123, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда от дружеството „Х“ в дружеството „Y” прекратяват в последствие трудовите си договори с дружеството „Х“ при положение, че те вече са служители на дружеството „Y”. Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Законосъобразността на издадената заповед се преценява от съда. ЯР/
18-03-2015
посетих министерството на 05-12-2014 подадох сигнал входящия номер е 94-3513 до ден днешен няма отговор кога мога да очаквам такъв отбелязала съм че имам 2 деца , не мога да започна работа не взимам детски не взимат детето на градина .Какво да правя ,чаках инспекция по труда 2 години да ми помогне сега още колко мога да чакам
Така като сте уведомена с писма изх. № ГИТ 0104-27325 от 11.12.2014 г., сигналът Ви е изпратен на директора на д-я "Инспекция по труда" - София. Можете да потърсите информация от ДИТ-София, защото МТСП не е информирано за резултата от проверката. СН/
18-03-2015
Имам лице,което навършило възраст за пенсия и има необходимия стаж и иска да се пенсионира, но без да прекъсва трудовите правоотношения. Кога може да се изплати обезщетение по чл. 222, ал 3 от КТ,тъй като не е променен, а е излезнало в нормативен акт, че не трябва да се прекъсва осигуряването?
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението се дължи от работодателя само при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя. МВ/
18-03-2015
Имам лице,което навършило възраст за пенсия и има необходимия стаж и иска да се пенсионира, но без да прекъсва трудовите правоотношения. Кога може да се изплати обезщетение по чл. 222, ал 3 от КТ,тъй като не е променен, а е излезнало в нормативен акт, че не трябва да се прекъсва осигуряването?
18-03-2015
Учителка съм.Желая да работя през лятната си отпуска при др.работодател на втори труд.договор. Но той иска да си прекратя осн.договор и да ме назначи като първи работодател, защото работата е втора категория труд при специфични условия. Има ли право да изисква това от мен, след като ми осигурява работа само за 3 месеца? в този период съм в отпуска
18-03-2015
Следва ли в допълнителното споразумение, с което се променя възнаграждението за професионален опит (клас), сумата на полагащото се възнаграждение за професионален опит да се изписва в стойностно изражение или е достатъчно само да се посочи в процент?
18-03-2015
Лице, назначено по Национална програма ОСПОЗ-СДВР на 4 часов работен ден, по трудов договор, през месец февруари 2015 г. е ползвало 5 дни платен отпуск. През месец януари е отработен пълен месец. Как следва да се изчисли възнаграждението за ползваиня отпуск, при условие, че лицето назначено по часова ставка 2,20 лв. на час?
В чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Точните изчисления се извършват от работодателя. МВ/
18-03-2015
На 5 02 2015г придобих право на пенсия за ос. стаж и възраст. Продължавам да работя но ми представиха колежка която се завърна от маичинство като ми бе наредено (устно)да я обучавам за да поеме работата ми от м. маи без да ми поискат мнение Аз не желая да си прекратявам тр договор МОЛЯ за отговор законни ли са деиствията на работодател
От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Следва да имате предвид и че подаването на документи при придобито право на пенсия (от страна на служителя/работника) за осигурителен стаж и възраст не е основание за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, т.е. преценката дали да подадете необходимите документи за пенсия или не (след като сте придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст), и дали да прекратите или не поради това трудовото си правоотношение е изцяло Ваша. ЯР/
17-03-2015
За да бъде освободен работник на основание чл. 325, ал.1, т. 9 от КТ е възможно, ако при работодателя няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника. Кой определя, дали има или няма подходяща работа. на базата на какви документи се взема това решение за да се докаже, че липсва подходящо място.
В чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. Съгласно чл. 78, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане на работещите лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО) ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. Предвид горното, единствено здравният орган има право на преценка доколко конкретното освидетелствано лице има право на работа и при какви условия, както и необходимо ли е трудоустрояване или не. Според чл. 2 от Наредбата за трудоустрояване, във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател - ръководителят на предприятието, и членове - представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от КТ. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. Съгласно чл. 3, ал. 1 от наредбата, при спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване. С оглед цитираната разпоредба, следва да се обърнете към съответния здравен орган, издал решението на ТЕЛК, който да се поизнесе относно това, подходяща ли е работата за лицето и налице ли е невъзможност на работника да изпълнява възложената работа. МВ/
17-03-2015
Здравейте,моят въпрос е: времето, през което специализантите се обучават за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение и се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се зачита за трудов стаж., но зачита ли се за стаж по специалността?
17-03-2015
това основен платен годишен отпуск ли е? 2.По кой член от КТ трябва да се отбележи в индивидуалния ТД на новопостъпващ работник, че той има право на тези 30 работни дни отпуск? Благодаря!
17-03-2015
Чл.156а от КТ дава право да се уговарят в КТД по-големи размери на отпуските по чл.155 и 156. В КТД на предприятието чл.8 /1/ гласи: „На работниците по ТД и членове на Синдиката се полага удължен основен платен годишен отпуск в размер на 10 работни дни.”. Въпросите ми са следните: 1.Този отпуск отнася ли се към отпуска по чл.155, ал.4 от КТ т.е,
17-03-2015
На работник е разрешено да полза 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст. Работодателят няма право да откаже разрешаването му. Но работникът е заминал на работа в чужбина през този период. Какви са правата на работодателят, когато установи, че целеви отпуск не се използва по предназначение?
Уважаема г-жо Доганова, Съгласно разпоредбата на чл. 167а, ал. 1, изр. 1-во от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Съгласно чл. 49, ал. 8 НРВПО отпускът се прекъсва по искане на майката или бащата – с писмено заявление до предприятието. В НРВПО не е предвидено друго основание за прекъсване/прекратяване на ползването на отпуска. С оглед на това считаме, че информацията, с която разполагате за Вашия работник, че е заминал на работа в чужбина, не дава основание да прекратите ползването на отпуска. ЛТ/
17-03-2015
От 1997 год.съм на работа на трудов договор към Българска строителна камара до 2007 ,а от 2007 до момента към Камара на строителите .При пенсиониране полага ли ми се обезщетение по чл.222,ал.3 от Кодекса на труда за работа в една и съща организация повече от 10 години.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че през последните 10 години от трудовия си стаж сте работила при различни работодатели по смисъла на § 1 от ДП на КТ, мнението ни е, че при прекратяване на трудовото Ви правоотношение, след като сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,ще имате право на обезщетение от 2 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
17-03-2015
Признава ли се периода на майчинство за трудов и педагогически стаж при учителка на постоянен трудов договор и заплаща ли се % прослужено време периода на майчинството?
Според предвиденото в чл. 352, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, за трудов стаж се признава времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в случаите на ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им. По въпроса за зачитане на това време за педагогически (учителски) стаж се обърнете към Министерство на образованието и науката. ЯР/
17-03-2015
Имам сключен договор на 8часа и още един на 2часа.В момента съм в майчински за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.Мога ли да започна работа по Граждански договор на друго място без да ми се прекъсва правото за получаване на майчинство?
Няма пречка да започнете работа по граждански договор. По отношение на обезщетението се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
17-03-2015
предстои ми да се явя пред нелк как да докажа трудовия си стаж след като предишния ми работодател ми задаржа книжката подадох жалба може ли нои да ми издаде удостоверение за трудов стаж които да послужи пред нелк
По искане на осигуреното лице, на негов представител или на съответното длъжностно лице от Националния осигурителен институт, работодателят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях. Срокът е 14-дневен от направеното искане. Работодателят няма право по никакъв повод да задържа трудовата ви книжка. За задържане на трудовата Ви книжка работодателят дължи обезщетение по реда на чл. 226, ал. 2 от Кодекса на труда, според който работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. За нарушение на трудовото законодателство следва да се обърнете към инспекцията по труда по адреса на предприятието. КС
17-03-2015
Здравейте, Работя в училище като касиер над 10 години и ми предстои пенсиониране . Не съм член на синдикат. Имам ли право на 8 заплати при пенсиониране. Благодаря Ви
17-03-2015
Трябва ли да се отработва 21.03.2015 г., ако лицето е назначено на работа на 04.03.2015 год.
Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерският съвет може да обявява и други дни (освен посочените в чл. 154, ал. 1 от КТ) еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 21.03.2015 г., независимо че на 02.03.2015 г. не сте била служител в дружеството. ЯР/
17-03-2015
Назначена съм на основамие член 68, ал.1,т.1 жъж жръзка с чл.70 от КТ за срок от 5 месеца, с 3 месеца изпитателен срок. След изтичане на договора преподписах за срок от 7 месеца на основание чл.119 от КТ. Срока на договора е до 1.05.2015г. Сега съм бременна в 4 месец, ако изляза в болничен имат ли право да ме съкратят докато отсъствам?
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Срокът по този трудовия договор е изрично упоменат (уговорен). С настъпването на това обстоятелство се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, съгласно която трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок. До настъпването на посочената в трудовия Ви дата Вие се ползвате с предвидената в чл. 333 от КТ защита. ЯР/
17-03-2015
При съкращение на държавен служител , възстановяват ли се средствата за представително облекло
Тъй като става дума за държавен служител, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
17-03-2015
Здравейте, законово допустимо ли е срокът на изпитване да съвпада със срока на трудовия договор?
Съгласно чл. 67 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл. 70, ал. 1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл. 67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. В чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ е предвидено, че срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 на чл. 68 от КТ се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Според чл. 68, ал. 4 от КТ, по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. В ал. 5 на чл. 68 е предвидено, че трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време. "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му - т. 8 на § 1 от Допълнителните разпоредби на КТ. Съгласно чл. 69, ал. 1 от КТ трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира съответната инспекция по труда. МВ/
17-03-2015
Здравейте, Може ли рабтник - пазач да се пенсионира по взаимно съгласие без да подава предизвестие от един месец
.
17-03-2015
Здравейте! Работодателят ми е издал заповед, с която задължава всички работници, които са на подневно отчитане на работното време, да подадат молби за ползване на платен отпуск за работната събота 21.3.15 г. Това нарушение на коя норма е? На база на какво основание мога да откажа да подам молба? Подобна заповед нищожна ли е? Благодаря предварително
17-03-2015
Служител сключва брак на 30.04.2015 г. Полагат му се 2 дни отпуск по КТ. Може ли тези дни да ползва на 30.04.15 г. и на 04.05.15 г., тъй като от 01.05.15 г. до 03.05.15 г. са почивни дни или трябва да ползва два последователни дни - на събитието и този след него?
Съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работникът и служителят имат право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. ЯР/
17-03-2015
Здравейте, искам да попитам може ли пенсиониран държавен служител да участва в конкурс за заемане на държавна служба?
Тъй като става дума за държавен служител и изпълнение на държавна служба, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
17-03-2015
Работя в бюджетно предприятие, като през 2016 навършвам възрастта за пенсиониране. Мога ли да се пенсионирам и да продължа да работя. Може ли работодателят да ме принуди, ако съм пенсионер да напусна.
От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Следва да имате предвид и че подаването на документи при придобито право на пенсия (от страна на служителя/работника) за осигурителен стаж и възраст не е основание за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, т.е. преценката в това отношение е Ваша. ЯР/
16-03-2015
5г. работих като сервизен работник във фирма за обслужване и поддръжка на компютърни системи и мрежи.От 10г. съм собственик на ЕТ и извършвах същата дейност в няколко предприятия. Сега работя на трудов договор, като специалист, компютърни мрежи и системи в едно предприятие.Полага ли ми се процент допълнително трудово възнаграждение за тези години?
С Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Наредбата) се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Съгласно чл. 2, ал. 2, Наредбата се прилага за работниците и служителите по трудово правоотношение във всички предприятия, независимо от формата на собственост и източниците на финансиране. В чл. 12, ал. 1 от Наредбата е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4 на чл. 12 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Ако не сте съгласни с нея и считате, че е налице нарушение на трудовото законодателство и на Вашите права в частност, то следва да сигнализирате в съответната инспекция по труда. ЯР/
16-03-2015
С работник е сключен договор за повишаване на квалификацията със срок на действие 3 години след приключване на обучението.Ползваните през тези 3 години отпуски (платени,неплатени,за временна нетрудоспособност) по основното трудово правоотношение удължават ли срока на действие на договора за повишаване на квалификацията?
16-03-2015
От 2013-2015г имам 4операции на коляното последната 6.3.15 смяна колянна става с този болничен събирам 360дни личната лекарка ме информира,че нямам право на повече.Лечението до тък е 3200 предстой и дълга физиотерапия и там пари.Вярно ли е това?Как да постъпя?
В чл. 6, ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза е предвидено, че когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца. За повече информация по поставения въпрос се обърнете към Министерството на здравеопазването. МВ/
16-03-2015
Здравейте, имаме назначени на работа по трудов договор лица, които са пенсионери по възраст. Искаме да прекратим трудовото им правоотношение и имаме колебание, на какво основание от кодекса на труда имаме право да извършим прекратяването. В случай , че лицата не искат да си подадат молба каква е алтернативата за работодателя?
Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. ЯР/
16-03-2015
Имам издадено ЕР от ТЕЛК с 81% инвалидизация.Мога ли да искам да работя с намалено работно време 7 часа и ще ми се зачита ли за редовен трудов стаж.Благодаря предварително.
Уважаема г-жо Пенева, Съгласно чл. 317, ал. 1 КТ необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписание за трудоустрояване се издава от здравен орган (Решение на ТЕЛК), с което работодателят и работникът/служителят са длъжни да се съобразяват (чл. 317, ал. 2 КТ). ЛТ/
16-03-2015
Имам 40 години трудов и осигурителен стаж при един и същ работодател, но съм на 59 години. Уморена съм. Кога ще придобия право на пенсия?Защо не се върне точковата система за такива като мен?
С направените промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са в сила от 1.01.2015 г., се изменят условията за пенсиониране на лицата, работещи при условията на трета категория труд, като през 2015г. нараства с 4 месеца само изискуемия осигурителен стаж, но не и възрастта за пенсиониране. Съгласно разпоредбата на § 6б, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на КСО, през 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете. КС
16-03-2015
Симеона Анастасова:-При прекратяване на трудов договор,сключен на основание чл.111,поради съкращаване на щата по чл.328,ал.2,дължи ли се обезщетение по чл.222ал.1 и вписва ли се в трудовата книжка.
Съгласно чл. 328, ал. 2 от КТ, освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание не се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ. Основанията, при които при прекратяване на трудовия договор лицето има право на посоченото по-горе обезщетение, са изрично посочени в самата разпоредба. МВ/
16-03-2015
30 г работих в училище, и 10 м преди пенсиониране ме съкратиха.поисках от училище да бъда назначена за кратко за да си получа обезщетението по чл 222 ал 3 от КТ тъй като нямам смяна на работодател, но счетоводителката ми отговори - не неможе. Имам ли право?
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условие за изплащане на посоченото обезщетение е към момента на прекратяване на трудовия договор работникът/служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от прекратяването. Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела – чл. 359 от КТ. МВ/
16-03-2015
Освобождавам работник поради навършени години за пенсиониране има неизползвана отпуска за 2012 г трябва ли да му изплатя обезщетение по чл 224 от КТ.
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. Съгласно чл. 176, ал. 3 от КТ, в случаите на ал. 1 и ал. 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни. Останалите дни може да бъдат ползвани съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това. С оглед на това, при прекратяване на трудовото правоотношение през 2015 г. не следва да бъде изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск от 2012 г., освен ако този отпуск не е отложен при условията на чл. 176, ал. 4 от КТ – в такъв случай се прилага чл. 176а, ал. 2 от КТ. ЯР/
16-03-2015
Здравейте! Въпросът ми е свързан с чл.110 от КТ - допълнителен труд при същия работодател - има ли право детска учителка да сключи допълнителен договор при същия работодател за същата работа по основното й трудово правоотношение, но като заместник на отсъстващ учител, който е в болничен или платен годишен отпуск? Как ще се отчита допълнителното раб
Съгласно на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Разпоредбата на чл. 259 от Кодекса на труда, предвижда, че когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. От това може да се направи извод, че по смисъла на чл. 259 от КТ, вътрешно заместване се осъществява, когато работникът или служителят изпълнява длъжността или работата на друг работник или служител от същото предприятие, който отсъства за по-дълъг период от време от работното място, без значение причината за отсъствие. Заместването по чл. 259, ал. 1 от КТ се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването – чл. 259, ал. 3 от КТ. Необходимо е да се отбележи, че няма да можете да ползвате тези права, ако по длъжност сте заместник на отсъстващия. ЯР/
16-03-2015
Лице до края на 2011 г. е бил държавен служител, пенсиониран е и след 2 месеца е назначен по ПМС № 66 на същото място. Следва ли към класовете да бъдат включени: казармата и времето като държавен служител в същото предприятие? Липсва допълнителна регламентация по чл. 12, ал. 5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
С Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Наредбата) се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Съгласно чл. 2, ал. 2, Наредбата се прилага за работниците и служителите (в това число и пенсионерите) по трудово правоотношение във всички предприятия, независимо от формата на собственост и източниците на финансиране. В чл. 12, ал. 1 от Наредбата е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Обстоятелството, че работникът или служителят е пенсионер, не го лишава от правото на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, ако са изпълнени условията по Наредбата за получаването му. Следва да се има предвид, че трудовият стаж, придобит преди сключването на трудовия договор с лицето-пенсионер се взема предвид от работодателя, само когато предишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия (чл. 12, ал. 4, т. 1 от Наредбата). ЯР/
16-03-2015
Наша служителка ползва платен годишен отпуск след майчинство. На заместничката и се налага също да излезе в отпуск за 6 дни. Необходимо ли е прекратяване на трудовия договор на заместничката, за да може титулярката да я замества 6 дни?
Зададеният от Вас въпрос e неясен. Моля прецизирайте го. ЯР/
16-03-2015
Подадох молба за напускане и се установи, че работодателя е сменил статута на фирмата. Никой не е информиран, счетоводителя няма пълномощно и нов ел подпис? Към коя фирма да подам молбата си ?
Уважаема г-жо Илиева, От зададения въпрос може да се предполага, че става дума за правоприемство по чл. 123 КТ, когато трудовото правоотношение се запазва. По наше мнение, следва да се обърнете към правоприемника. ЛТ/
16-03-2015
Две фирми с различна дейност делят обща площ /помещения/. трябва ли дл.лице по БЗР в едната фирма да поеме и задълженията за ЗБУТ и на другата фирма? И какъв договор трябва да се сключи с втората фирма.
Моля обърнете се към рубриката „Безопасност и здраве при работа“.
16-03-2015
ЗДРАВЕЙТЕ, МНОГО ВИ МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ЛИ СЛУЖИТЕЛ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ДА СЕ ПОДПИСВА НА ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТИ СЛЕД КАТО НЯМА ДОСТЪП ДО ПРОГРАМАТА И НЕ МУ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПРАВИ ЗАПЛАТИ. НЕ ЗНАМ ДА ИМА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОИТО СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И НИКОЙ НЕ МЕ Е ЗАПОЗНАЛ С ТЯХ.ТОВА Е МНОГО УДОБНО ЗА ГЛ. СЧЕТОВОДИТ
Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, т. е. за която се е уговорил. С длъжностната характеристика се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовия договор. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ, при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика, в която както посочихме и по-горе, следва да бъдат описани “трудовите функции”, присъщи за съответната длъжност. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира инспекцията по труда по седалището на предприятието. МВ/
16-03-2015
ЗДРАВЕЙТЕ,ИМАМ ПИТАНЕ ОТНОСНО ДОХОДИТЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ.ПРАВЯ УП-2 НА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.ПРЕДИ 2г.ОТ НОИ В ДОБРИЧ,МЕ НАКАРАХА ДА МАХАМ ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД ЗА 1993г.И ТО НА 4-5 ЧОВЕКА.А ТОЗИ ПЕРИОД Е ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ЗА НАШИТЕ РАБОТНИЦИ.НА КАКВО ОСНОВАНИЕ МАХАТ ИЗВЪНР.ТРУД СЛЕД КАТО Е ОБЛАГАНО С ДАНЪК.ИМА СИ ОСИГУРОВКИ.ТОВА СЕ ОТРАЗЯВА МНОГО ЗА КОЕФИЦИ
Тъй като пенсиите се отпускат от Националния осигурителен институт, за информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
16-03-2015
Бях в в отпуск по болест от 26.02.2015 година до 6.03.2015г. В този период е и 2 март. Същият обаче се отработва на 21.03.2015г. Работодателят ми казва, че аз трябва да работя на 21.03.2015г., въпреки че се отработва 2 март когато съм била в отпуск по болест. Прав ли е?
Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерският съвет може да обявява и други дни (освен посочените в чл. 154, ал. 1 от КТ) еднократно за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии, дни за оказване на признателност, и да размества почивните дни през годината. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения. Болничните листове се издават в календарни дни и оправдават период на отсъствие само за работните дни, включени в болничния лист. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 21.03.2015 г. (обявен за работен), независимо че 02.03.2015 г. (обявен за неработен) е бил включен в календарния период, за който е бил издаден болничен лист. ЯР/
16-03-2015
Ако служител работи по чл.114 от КТ за периода от 04.10.12 до 04.03.15г (2г,4м,29д по 5 дни/месечно) .ОС е 4м и 25 дни. Този стаж попълва ли се в ТК или само се издава УП3.
Съгласно разпоредбата чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Този трудов стаж служи на лицето за ползване на права по Кодекса на труда. Ако трудовият договор е само един, той се вписва в трудовата книжка. В противен случай се издава УП3. За допълнителни въпроси относно осигурителния стаж можете да се обърнете към Националния осигурителен институт. ЯР/
16-03-2015
Редно ли е да се работи в Дом за деца с 24 грижа и да не се плаща болничен събота и неделя, защото договора е на 8 ч. Ако стане тр. злополука какво следва? Благодаря!
Съгласно чл. 162 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето. Тези отпуски се разрешават от здравните органи. За конкретен отговор на поставения въпрос се обърнете към съответното ТП на НОИ, откъдето се изплащат паричните обезщетения за временна неработоспособност. МВ/
16-03-2015
Във връзка с предишния ми въпрос- обезщетение в какъв размер дължи работникът, ако заплатите за февруари се раздават през март, а той е напуснал на 9 март? Обезщетението за периода 01.02-08.03.2015 ли следва да бъде, или от 01.03.-08.03?
16-03-2015
Сключен е ТД по чл.68,ал.1,т.1 във връзка с чл.68, ал.4 и чл.70 в полза на работодателя. Работникът не спазва предизвестието си от 3 мес., подава молба и си тръгва, без да изчака резолюция на работодателя. На основание на кой чл. от КТ трябва да е заповедта за прекратяване на този човек?
16-03-2015
В училището работи шофьор, който превозва ученици с училищен автобус. Има решение на ТЕЛК, което му дава право да работи като шофьор. Междувременно се разболя от хронична бъбречна недостатъчност и е на хемодиализа. Ползва болнични 180 дни и смята да се върне на работа. Може ли работодателят с тази диагноза да го освободи по своя инициатива?
В чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. Съгласно чл. 78, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза, в своите решения ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане на работещите лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО) ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. Предвид горното, единствено здравният орган има право на преценка доколко конкретното освидетелствано лице има право на работа и при какви условия, както и необходимо ли е трудоустрояване или не. Според чл. 3, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване, при спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване. С оглед цитираната разпоредба, следва да се обърнете към съответния здравен орган, издал решението на ТЕЛК, който да се поизнесе относно това, налице ли е невъзможност на работника да изпълнява възложената работа. Дали има законово основание трудовият договор на лицето да се прекрати на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, се преценява от работодателя. МВ/
15-03-2015
Добър ден. Кажи ми моля, как мога да получа разрешение да се отдадете на свободна практика. По специалност съм ветеринарен лекар. гражданство - Русия ? На дипломе има апостил.
Уважаеми г-н Владимиров, Моля, обърнете се по компетентност към Министерство на здравеопазването. ЛТ/
15-03-2015
Навършила съм 60г. и 8м. на 18.02.2015г. и стаж - 37г.Как е по-изгодно:Да се пенсионирам , без да напускам работа и да напусна на 20.02.2016г. или да не се пенсионирам,като продължа да работя и напусна на 20.02.2016г.Имам ли право на 6 заплати от фирмата и в двата случая
На 19 декември 2014г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015г., с който се измениха и някои разпоредби в Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 1 януари 2015г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от КСО, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. В тази връзка Ви уведомяваме, че след тази дата (1 януари 2015г.) няма пречка да подадете заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да е прекратено трудовото Ви правоотношение. В случай, че се пенсионирате и продължите да работите, ще получавате трудово възнаграждение. Ако не упражните правото си пенсия, ще получавате само трудово възнаграждение. По отношение на 6-те заплати Ви уведомяваме, че имате право на това обезщетение само при прекратяване на трудовото Ви правоотношение и независимо от това дали получавате пенсия или не. КС
15-03-2015
Имам ли право на 8 брутни заплати поради пенсиониране,като работя като непадагогически персонал в детска градина?
Уважаема г-жо Кръстева, Моля, обърнете се за информация по компетентност към Министерство на образованието и науката. ЛТ/
15-03-2015
На 18.02.2015 г. навърших 60г. и осем месеца, имам 37 години стаж - трета категория и продължавам да работя по трудов договор.Въпросът ми е: Ако си подам документите за пенсия на 20.03.2015г. и реша да напусна по взаимно съгласие на 30.12.2015 г. ще ми изплатят ли 6 заплати от фирмата в която работя в момента от 25 години.
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно, обезщетението е дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор на лицето, независимо на какво основание същият ще бъде прекратен. МВ/
15-03-2015
Получих заповед по чл. 120 от КТ да изпълнявам работа, различна от тази по тр. ми договор за срок до 40 дни. Трябва ли да изпълнявам и двете длъжности до срока на заповедтта?
Съгласно чл. 120, ал.1 от КТ, работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя – ал.2 на чл. 120 от КТ. Промяната се извършва едностранно от работодателя. Според ал. 3 на чл. 120 от КТ, работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини. В ал. 1 на чл. 120 от КТ не е предвидено възлагане на „и друга работа“. За изясняване на случая можете да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
15-03-2015
Възможно ли е работодателят да установи за цялото предприятие основен отпуск в размер на 26дни?
Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал 4 от Кодекса на труда, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Няма пречка страните по трудовото правоотношение да уговарят по-голям размер платен годишен отпуск от посочения в разпоредбата. ЯР/
14-03-2015
Държавен служител съм. Имам 11 години в една и съща администрация. Остава ми около 1 година до навършване на пенсионна възраст. Имам здравословни проблеми и обмислям възможността да си закупя тази 1 година стаж. Въпросът ми е - на какви обезщетения ще имам право?
Тъй като става дума за обезщетения при прекратяване на служебно правоотношение, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
14-03-2015
Ако при изтичане на едномесечното предизвестие за напускане не е издадена заповед от ръководителя на учреждението ,мога ли да встъпя в длъжност в друго държавно учреждение, тъй като и там има срок за встъпване ,след спечелен конкурс , който няма да спазя ако чакам повече от месец да ми прекратят служебното правоотношение.
Уважаеми г-н Драганов, По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. ЛТ/
14-03-2015
Здравейте!Възстановена съм от съда на предишната си работа.През времето,когато съм била безработна съм получавала обезщетение от ТБ,което съм върнала в срок.Кога мога да се регистрирам най-рано пак в бюрото по труда?
От деня, в който останете безработна може да се регистрирате в бюрото по труда с цел намиране на работа. В случай, че въпросът Ви касае обезщетението за безработица, Ви уведомявам, че съгласно чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, безработните лица, придобили право на парично обезщетение за безработица преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца. За допълнителна информация следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. КС
14-03-2015
Питам вече за трети път и се надявам да ми отговорите. Закона защитава ли майки с деца до 3 г., ако са назначена на втори трудов договор по чл. 111?
Разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда предвижда, че работодателят може да уволни работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай, на основанията посочени в чл. 328, ал. 1, точки – 2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; 3. при намаляване на обема на работата; 5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; и 11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, както и по чл. 330, ал. 2, т. 6 – дисциплинарно уволнение, т.е Вие се ползвате от закрила при уволнение на горепосочените основания (по основния си трудов договор). Посочената закрила не се прилага при трудови договори за допълнителен труд по чл. 110, 111, 114 от КТ, тъй като съгласно чл. 334, ал. 1 и 2 от КТ, освен в предвидените в този кодекс случаи трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114 от КТ) може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни. При уволнение по този ред не се прилага чл. 333 от КТ, т.е. по отношение на трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114 от КТ). ЯР/
14-03-2015
Възможно ли е работник на основен трудов договор към регионален музей да получава доходи и по граждански договор към същия музей за дейности включени в длъжностната му характеристика по основния договор? Ако не е, следва ли да върне получените хонорари?
Съгласно чл. 1, ал. 2 от КТ отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови отношения. Т.е., предмет на трудовия договор е самият жив труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. Прибягването до граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. В тези хипотези би било налице нарушение на чл. 1, ал. 2 от КТ с цел заобикаляне на предвидената в нормативната уредба за правна защита на трудовите правоотношения. Считаме, че назначаването на работници или служители на трудов договор и сключване на граждански договор за изпълнение на същата длъжност е недопустимо. Доколко чрез сключването на граждански договор се заобикалят разпоредбите на трудовото законодателство би могло да се прецени от компетентните органи на Инспекцията по труда по повод на осъществяване на контрола за спазването му. МВ/
13-03-2015
Може ли работник,ползващ отпуск по чл.167а от КТ (преотстъпен от други родител),в същото време да работи в България или зад граница?Ако отговорът е не,какви законови действия може да предприеме работодателя за прекратяването му?Лицето фактически ли трябва да полага грижи по отглеждане на детето?
Уважаема г-жо Петрова, Съгласно разпоредбата на чл. 167а, ал. 1, изр. 1-во от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна книжка (чл. 49, ал. 1 НРВПО). Съгласно чл. 49, ал. 8 НРВПО отпускът се прекъсва по искане на майката или бащата – с писмено заявление до предприятието. В НРВПО не е предвидено друго основание за прекъсване/прекратяване на ползването на отпуска. ЛТ/
13-03-2015
Притежавам пожизнено решение на ТЕЛК за 80 % инвалидност с право на работа. Социалната ми пенсия за инвалидност е 110,95 лв. Повече от три години работя и вече имам натрупан повече от 4 г. трудов стаж. Въпросът ми е при положение, че продължавам да работя имам ли право на преизчисляване на пенсията ми за инвалидност въз основа на натрупания стаж?
Имате право да поискате преизчисляване на пенсията въз основа на натрупания осигурителен стаж. За целта следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
13-03-2015
При сключен със служителка допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ на 4 часа има ли право да ползва майчинство и при същия размер, както при основния трудов договор.
В чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, на осигурените лица, които работят при повече от един работодател/осигурител, се издава повече от един екземпляр на болничния лист за представяне пред всеки от тях. В графа "бележки" на болничния лист се изписва броят на работодателите или осигурителите, за които е издаден (т.е. болничният е един и същи и е за посочения в него срок). ЯР/
13-03-2015
В случай, че синдикалната организация е надлежно поканена за провеждане на консултации, но не изпраща представител, могат ли да бъдат проведени консултации само с избраните представители на работниците и служителите и в отсъствие на представители на синдикалната организация? Благодаря предварително за отделеното време.
Уважаеми г-н Петков, Съгласно чл. 130, ал. 2 КТ работодателят предоставя информация, провежда консултации и съгласуване в предвидените от закона случаи само със синдикалните организации или само с представителите по чл. 7, ал. 2, когато в предприятието няма синдикални организации или няма избрани представители по чл. 7, ал. 2 или някой от тях откаже да участва в процедурата по информиране и/или консултиране. ЛТ/
13-03-2015
Директор съм на общинско училище и член на синдикат,подписал общинското КТД.Регионалния инспекторат по образованието не признава договорените по-високи размери на отпуските в сравнение с националното КТД в системата на народната просвета,защото не били страна по общинското КТД.Имат ли основание за това?
Уважаеми г-н Стоянов, Колективният трудов договор представлява съглашение между страните, които са го сключили. Тълкуването на съдържанието на колективния трудов договор и в тази връзка изясняването на точния смисъл на клаузите, които съдържа договорът, е от компетентността на страните по договора. В разпоредбата на чл. 59 КТ е регламентирана възможност всяка от страните по колективен трудов договор, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага, да предяви иск пред съда при неизпълнение на задължения по договора. ЛТ/
13-03-2015
Възможно ли е да бъде назначен за Председател на синдикална организация лице, което не е работник в съответното предприятие-работодател, а е външно за трудовия колектив физ. лице?
Във връзка със запитването Ви мнението ни е, че председателят на синдикалната организация следва да бъде лице, което е работник/служител в същото предприятие. МВ/
13-03-2015
Здравейте, След трудоустрояване на работник, същият започна да изпълнява същата работа, но с намалено - на 4 -в работен ден време, съгласно предписанието на ТЕЛК.Следва ли да му се заплаща и труд.възнаграждение за 4 раб.ден с всички последици от това?
В чл. 320, ал. 1 от КТ е предвидено, че работник или служител, който е трудоустроен по реда на този раздел, получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа. Съгласно чл. 320, ал. 2 от КТ работник или служител с трайно намалена работоспособност под 50 на сто, който е трудоустроен за определен срок и за новата работа получава по-ниско трудово възнаграждение от възнаграждението на предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон. Този закон е Кодексът за социално осигуряване. Лицата с трайно намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто имат право на пенсия за инвалидност и на тях не се полага такова”доплащане”. В чл. 72 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.МВ/
13-03-2015
Бях уволнена неправомерно. Последва съд.дело за отмяна на уволнението и възстановяване на работа. Бях възстановена на същата длъжност, но тя вече не съществуваше в щатното разписание. Не ми беше предложена друга длъжност. Ходя на работа, но нямам работно място и възлагане на работа. Какво се прави в този случай, когато длъжността не съществува?
Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и е възстановен на заеманата преди уволнението работа е задължително за изпълнение от работодателя. Длъжностно лице, което не изпълни влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, носи наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс. В случай, че заповедта за прекратяване на трудовия договор бъде отменена с влязло в сила съдебно решение, длъжността следва да бъде възстановена по щатното разписание и лицето възстановено на тази длъжност. Съгласно чл. 225, ал. 3 от КТ когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа. Освен това, длъжностно лице, което не изпълни влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, носи наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс. Съдействие за изпълнение на влязлото в сила съдебно решение, с което сте възстановена на заеманата преди уволнението длъжност може да Ви окаже съответната прокуратура. За изясняване на случая можете да се обърнете и към инспекцията по труда по седалището на предприятието. МВ/
13-03-2015
Здравейте, задължен ли е работодателя да изплати първите три работни дни от болничен на лице, което няма шест месечен осигурителен стаж.
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. На основание чл. 40, ал. 5 КСО, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Мнението ни е, че следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, вкл. и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, за да е налице основание осигурителят да изплати на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Т.е., необходимо е лицето да има не по-малко от 6 месеца осигурителен стаж, за да изплати работодателят за първите три работни дни (в конкретния случай – само един) 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. КС
13-03-2015
През учебно време след изпълнение на нормата задължителна преподавателска заетост учителят може да се готви за следващия ден, да проверява тетрадки и т.н. у дома. А през ваканциите когато учителят не е в отпуск , 8 часа ли следва да бъде в училище?
Моля обърнете се към МОН, от чиято компетентност е въпросът. СН/
13-03-2015
трябва ли да уведомим предварително служителя за прекратяване на тр. договор на осн чл71 КТ уговорен в полза на двете страни
Съгласно чл. 71, ал. 1 от КТ, до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. В случай, че този срок е в полза на двете страни всяка една от тях – работодател или работник или служител, може да прекрати договора без предизвестие. СН/
13-03-2015
Работя в СОУ като ресурсен учител по проект. По проект не се предвиждат плащания за болнични. Същите се поемат от училището. Разболях се и занесох болничен на директора, но той категорично отказва да плаща болнични, а ме накара да си пусна отпуска. Какъв е смисъла, че се осигурявам?
По поставения въпрос следва да се обърнете към съответното ТП на НОИ, както и към Министерство на образованието и науката. МВ/
13-03-2015
Може ли безсрочен трудов договор да бъде превърнат в срочен, и как става това?
Уважаема г-жо Иванова, Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят един или повече от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (длъжност, продължителеност на работното време, срок, трудово възнаграждение и др.). В тази връзка следва да имате предвид, че съгласно чл. 67, ал. 3 от КТ трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено. От това следва, че само ако има изрична писмена молба от работника или служителя, с която той изразява желание за превръщане на договора от безсрочен в срочен, то страните могат да подпишат допълнителното писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ. ЛТ/
13-03-2015
Здр.,майка съм на дете до 3год. От 10,02 до 09,04 съм в пл.отпуск. Работодателят иска да подпиша предизвестие за прекратяване ТД.Имал решение на ИТ по чл.333,ал,1,т1 на основание чл 328.ал,1,т,2 КТ.Законно ли е по време на отпуск да ме карат да подпиша предизвестието?
Уважаема г-жо Иванова, Закрилата при уволнение е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда. Съгласно чл.333, ал. 1, т. 1 от КТ работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст, може да бъде уволнена само с предварително разрешение на инспекцията по труда, когато уволнението е на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Това означава, че ако прекратяването бъде извършено на някое от изрично изброените в чл. 333, ал. 1 правни основания, в т.ч. по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, то тогава работодателят е длъжен преди да прекрати трудовия договор на тази категория работнички или служителки да поиска разрешение от инспекцията по труда. Право на закрила при уволнение на същите основания, в т.ч. по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, имат и работник или служител, който е започнал ползването на разрешен отпуск (чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ). Съгласно чл. 333, ал. 7 КТ закрилата се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение. В случая описан в запитването закрила се ползва на две основания (чл. 333, ал. 1, т. 1 и чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ). В случая, изразяваме мнение, че в искането до инспекцията по труда за даване на разрешение работодателят следва да посочи и двете основания за закрила. С оглед на конкретните обстоятелства, за информация се обърнете към Инспекцията по труда, която е дала разрешението за уволнение. ЛТ/
13-03-2015
Учител от нашето училище ползва дълго време отпуск по болест. Сега желае да излезе в платен отпуск, тъй като няма повече право на болнични. Натрупаният от предходната година платен отпуск може ли да се използва тази година по време на учебен процес?
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от Кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ. С оглед на разпоредбата на чл. 37б, ал. 4 от Наредба за работното време, почивките и отпуските, в графика за следващата година може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4 от KT, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. ЯР/
13-03-2015
Упражних право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.02.2015г. без прекратяване на тр.договор. Кога ще мога да си получа обещетението по чл.222(3) от КТ?
Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Поради това ще получите обезщетението, когато трудовият Ви договор се прекрати. СН/
13-03-2015
Здравейте, следва ли да се предоставят или възстановяват средства на работодатели на основание Закона за насърчаване на заетостта за първите три дни от болничния в случаите, когато лицето не притежава 6 месеца осигурителен стаж? Нужен ми е бърз отговор. Благодаря!
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Заетост и безработица“. КС
12-03-2015
При съкращение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ ще получавам ли обезщетение за безработица при полежение, че съм редовен докторант? Да поясня- работех по трудов договор на 4-часов работен ден, по който съм съкратена. Продължавам редовната си докторантура на 8-часов работен ден.
Уважаема г-жо Стефанова, Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени ли дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в РБългария, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава. При наличие на посочените условия се преценява и правото на обезщетение. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Обръщаме Ви внимание, че преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от съответното ТП на НОИ. За конкретна информация можете да се обърнете и към съответното ТП на НОИ. ЛТ/
12-03-2015
Здравейте.Работя в бюджетно предприятие,но не съм държавен служител.Назначена съм с конкурс без да се изисква такъв по закон за заеманата длъжност.Може ли работодателят да обяви нов конкурс, без да има констатирани пропуски и нарушения от мен?
Уважаема г-жо Янакиева, Съгласно чл. 90, ал. 1 от Кодекса на труда длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Конкурс се обявява за длъжност, която е обявена за заемане с конкурс със закон, или когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му. От запитването може да се предположи, че в случая работодателят е определил длъжност, която ще се заема с конкурс, и Вие сте спечелила конкурса и е възникнало трудово правоотношение. Обявяването на нов конкурс е възможно, само ако длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му. ЛТ/
12-03-2015
Съгласно ЗСВ срока за встъпване в длъжност е едномесечен, ако последния ден на този срок е почивен ,въз основа на коя норма може да се встъпи в длъжност в първия работен ден след изтичане на едномесечния срок
Съгласно чл. 60, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. В чл. 60, ал. 6 от ГПК е предвидено, че когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. За повече информация относно прилагане на Закона за съдебната власт се обърнете към Министерство на правосъдието. МВ/
12-03-2015
Пенсиониран лекар съм от Гранична полиция. Имам трудов стаж 22 г по I-ва категория.В момента работя в болница в гр. Бухово.Как се смята Клас прослужено време: към години първа категория или приравнени? Благодаря предварително.
Съгласно разпоредбите на чл. 355 от Кодекса на труда, при определяне правото на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, трудовия стаж от І и ІІ категория труд не се „превръща“, а се зачита година за година. ЯР/
12-03-2015
Ако изляза от настоящата ми работа неплатен отпуск имам ли право да започна друга работа и на какъв договор?
Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. Няма пречка по време на ползване, на неплатен отпуск, работникът или служителят да работи по реда на чл. 111 от КТ на пълно/непълно работно време. ЯР/
12-03-2015
Здравейте! Помощния персонал от детска градина в Перник иска да се откаже от храната в детското заведение и да си получи парите който му се одържат за храна. Има ли такава възможност? Благодарим Ви!
В чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета е предвидено, че в брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, се включват и допълнителните трудови възнаграждения за безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата. За конкретен отговор на запитването Ви, следва де се обърнете към Министерство на образованието и науката.МВ/
12-03-2015
Моля, за Вашето становище по следните въпроси. 1. Допустимо ли е работник да ползва едновременно удължен платен годишен отпуск (чл.155 /5/от КТ) и допълнителен платен годишен отпуск, за работа при специфични условия- йонизиращи лъчения, лазери (чл.156 ал.2 от КТ)? 2. Неизползваната отпуската по чл.156,ал.2 от КТ може ли да се прехвърля за следваща
Съгласно разпоредбата на чл. 172 от кодекса на труда (КТ), платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. С оглед на това няма пречка да ползвате наведнъж платения годишен отпуск, който Ви се полага, с изрично писмено разрешение на работодателя, независимо от основанието на което ви се полага. Отпускът по 155, ал. 5 от КТ не „поглъща“ този по 156, ал. 1, т. 1 от КТ, ако отговаряте на условията за това. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ, като в чл. 176, ал. 3 от КТ изрично е посочено, че в случаите на чл. 176, ал. 1 – „поради важни производствени причини“ и чл. 176, ал. 2 – „при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя“, общият размер на платения годишен отпуск, който се отлага за следващата календарна година, е не повече от 10 работни дни. Независимо обаче от причините за неползването на платения годишен отпуск или част от него, правото на ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага отпускът. Тази разпоредба не важи за тъй наречените „стари отпуски“ от преди 01.01.2010 г. ЯР/
12-03-2015
От 01. 01. 2015г. имаме възможност да се пенсионираме без да напускаме работа.От личен състав ме уведомиха ,че няма да получа 6 заплати за пенсиониране при оставяне на работа.Така ли е наистина?
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Поради това, че изискването за прекратяване на осигуряването, /в случая на трудовото правоотношение/ е отменено, обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ ще се дължи, но към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. (т.е. не се губи). ЯР/
12-03-2015
Здравейте,фирмата в която работя от 1995 г . почина единия собственик май 2013 и в момента има други собственици от септември 2013 г, предстой ми пенсиониране , колко ще ми бъде обещетението 2 или 6 заплати.имам и 100 дни невзет отпуск преди 2010 год.ще ми бъдат ли палтени.Благодаря предварително!
От направеното от Вас запитване разбираме, че от 2013 г. дружеството, където работите е с нови собственици. Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6 от КТ, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него. Имайки предвид гореизложеното и посочените от Вас обстоятелства, би следвало, при условията на чл. 222, ал. 3 от КТ да получите обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Преценката дали работника/служителя да получи обезщетение в размер на 2 или 6 брутни трудови възнаграждения се прави от работодателя във всеки отделен случай. Ако не сте съгласни с нея можете да се обърнете към съда. Тъй наречените „стари отпуски”, които са преди от 01.01.2010 г. могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение. За тях разпоредбата на чл. 176а, която регламентира погасяване на правото на ползване на платения годишен отпуск в двугодишен срок не се прилага, т.е. при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя, работодателят трябва да изплати неизползваната част от платения годишен отпуск от преди 01.01.2010 г. и останалия неизползван отпуск, ползването на който нее погасено по давност.
12-03-2015
Здравейте, наш служител напуска,но няма сумарно/ и при друг работодател/ 8 месеца трудов стаж. В този случай дължим ли обезщетение по чл.224,ал.1, при прекратяването на договора? Благодаря! Нуждая се от бърз отговор
Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Ако трудовото правоотношение се прекрати преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1 от КТ. С оглед на това и на основание чл. 42, ал. 1 - 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ се изплаща и в случаите, когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят няма придобито право на отпуск. Работникът и служителят има право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато е придобил поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят е прослужил най-малко половината от работните дни на месеца. Имайки предвид гореизложеното и посочените във Вашето запитване обстоятелства следва, че правото на ползване на платен годишен отпуск възниква след придобиване на изискуемия в закона минимален общ 8-месечен трудов стаж, а при прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиването му е налице право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск за отработения период при горепосочените условия. ЯР/
12-03-2015
С учител е сключен срочен договор от 15.09. 2014 до 31.05. 2015. Ако го назначим отново от 15.09.2015 за какъв срок може да бъде назначен- задължително ли е за срок минимум една календарна година? Счита ли се новият договор от 15.09. 2015 за втори срочен договор с лицето или вторият договор след тримесечно прекъсване се брои за първи?
В чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Следователно при първоначално сключване на срочен трудов договор за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер за срок по-кратък от 1 година е необходимо да са налице следните две изисквания - “изключение” по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ и писмено искане на работника или служителя. Законът не допуска повторно сключване на срочен трудов договор със същия работник или служител за същата работа за срок по-малък от една година, дори и при писмено искане на лицето. Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4 на чл. 68 от КТ, се смята за сключен за неопределено време. МВ/
12-03-2015
В момента съм без работа. На 60 години и с трудов стаж 39 години. Мога ли да се пенсионирам , нищо че нямам навършена възраст , но имам стаж?
За да упражните правото си на пенсия трябва да отговаряте на следните условия: Съгласно разпоредбата на § 6б, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, през 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 38 години. КС
12-03-2015
Здравейте, Искам да попитам : В държавно предприятие служителите са назначени на щат. Считано от 01.02 е бил вплатен годишен отпуски до края на месеца. считано от 01.02 на същия е увуличено договорното възнаграждение. при изчисление на възнаграждението за м. 02 - следва ли да му се даде добавка - разликата между новата заплата и тази от м. 01 ?
Уважаема г-жо Илиева, Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Разпоредбата регламентира правило за изчисляване на възнаграждението по време на отпуск. Следва да се има предвид и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), който се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, е бил в платен отпуск. Посочената разпоредба предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя, от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. Условие за заплащане на добавката е работникът или служителят да е бил в платен отпуск към или след датата, от която е увеличена заплатата. ЛТ/
12-03-2015
Пенсията ще се отпуска от момента на придобиване на правото, ако заявлението е подадено в щестмесечен срок. Вярно ли е това и важи ли за тези, които продължават да работят след подаване на заявлението.
От 1 януари 2015 г. е отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност. Според предвиденото в чл. 94, ал. 1 КСО, пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. КС
11-03-2015
Съпругът ми работи в ТПК. От 2010 година производството е спряно и той е преназначен на длъжност охрана, но не получава начислената му заплата. Към ТПК има назначени около 15 работника от които само охраната, председателя и една служителка в администрацията са на работа, останалите са в неплатени от 2010 г. Какво можем да направим?
Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал. 2 на чл. 245 от КТ. Трудово - правен спор във връзка с неизплащане на дължимите от работодателя обезщетения, както и за неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл. 358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. При нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира инспекцията по труда по седалището на предприятието. МВ
11-03-2015
Каква е базата за изчисление на размера на обезщетение при пенсиониране на държавен служител в месец с действително отработени 5 дни- този или предишния, в който има пълни 21 отработени дни?
Тъй като става дума за обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
11-03-2015
Бях в болнични до 4 март. Като взимам предвид, че 2 март се отработва на 21 март, трябва ли бъда на работа на 21 март или не защото на 2 март съм бил в болничен
Уважаеми г-н Таков, Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда правомощието да размества почивните дни през годината принадлежи на Министерския съвет. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения. Болничните листове се издават в календарни дни и оправдават период на отсъствие само за работните дни, включени в болничния лист. Всеки работник/служител е длъжен да се явява на работа в ден, който е работен, в случая на 21.03.2015 г. (обявен за работен), независимо че 02.03.2015 г. (обявен за неработен) е бил включен в календарния период, за който е бил издаден болничен лист. ЛТ/
11-03-2015
Славена Чобанова
Уважаема г-жо Чобанова, Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени ли дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в РБългария, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава. При наличие на посочените условия се преценява и правото на обезщетение. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Обръщаме Ви внимание, че преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от съответното ТП на НОИ. За конкретна информация можете да се обърнете и към съответното ТП на НОИ. ЛТ/
11-03-2015
Служител работи на длъжност-звукотехник в радио и има право на удължен платен годишен отпуск в размер на 26 р.д., съгласно приложение № 1 от НРВПО. Служителят има ТЕЛК. Право на какъв размер платен гоишен отпуск има служителя? Основателна ли е претенцията за 26 р.д. + 6 р.д.?
Съгласно списъкът на артистичния и художествено-техническия персонал в театрите, музикалните институти, кинематографията и радиостанциите, както и на художествено-техническия персонал в телевизиите, които имат право на удължен платен годишен отпуск посочен в Приложение № 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските, художествено-техническия персонал – отговорен звукорежисьор, звукорежисьор, говорител, преводач-говорител, музикален оформител, артистичен секретар, ръководител на сектор, отговорен звукоинженер, звукоинженер, радиоинженер, отговорен координатор, координатор, звукотехник, звукооператор, технолог, енергетик, топлоенергетик, техник, механик, информатик, уредник на програма, фонотекар, работник в Българското национално радио имат право на 26 работни дни. Ако лицето попада в някой от горепосочените случаи, то той ще има право на поне 26 работни дни пратен годишен отпуск. Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда (КТ), работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. С оглед на това, ако лицето разполага с 26 работни дни пратен годишен отпуск, като „звукотехник“, то изискването на разпоредбата на чл. 319 от КТ е изпълнено, т.е. ако удълженият отпуск е в размер на 26 работни дни, в него се включва и основния платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ. Няма пречка (при желание) страните да уговорят по-големи от минимално предвидените в КТ размери на платения годишен отпуск. ЯР/
11-03-2015
Служител човешки ресурси съм. Грешно ли е трудовата книжка да стои в досието на работника, след като е оставил декларация с която дава съгласието си трудовата му книжка да се съхранява при работодателя?
Уважаема г-жо Матова, При изрично писмено съгласие на работника или служителя няма пречка трудовата книжка да се съхранява и от работодателя. ЛТ/
11-03-2015
Можем ли като работодатели да прекратим тр. договор с лице което е придобило правото си на пенсия за ИВС още преди 4 години но не е упражнило това право.Сега си подава документите за пенсия, но без да си подава молба за напускане. Може ли като работодатели да прекратим договора по чл. 328 ал.10а, или друг чл. от КТ ,без да бъдем в нарушение.
Уважаема г-жо Стефанова, Считано от 1 януари 2015 г. не е необходимо осигуряването да е прекратено, за да се подаде заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следователно лице, което работи по трудово правоотношение може да подаде заявление за отпускане на пенсия. Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следователно, само когато трудовото правоотношение е възникнало след като работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съществува законова възможност за работодателя да прекрати сключения трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ. В случая нямате право да прекратите трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ. Основанията за прекратяване на трудов договор от страна на работодателя са предвидени в Кодекса на труда. Правомощието да избере съответното основание съобразно закона принадлежи на работодателя. ЛТ/
11-03-2015
Здравеите! Може ли майка - държавен служител, на основание чл.167б от Кодекса на труда, да иска преместване на друго работно място при завръщане на работа след ползван отпуск по чл.167а от Кодекса на труда?
Тъй като става дума за държавен служител, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
11-03-2015
При отсъствие на възпитател, който е осигурен като учител /вид осигуряване с код 08/, поради ползване на неплатен отпуск в размер на 5 дни, може ли същият да бъде заместван от служител заемаш длъжността аналитик компютърни системи, който е непедагогически персонал е се осигурява като трата категория труд /вид осигурен с код 01/.
Съгласно разпоредбата на чл. 259 от Кодекса на труда /КТ/, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. От това може да се направи извод, че по смисъла на чл. 259 КТ, вътрешно заместване се осъществява, когато работникът или служителят изпълнява длъжността или работата на друг работник или служител от същото предприятие, който отсъства за по-дълъг период от време от работното място, без значение причината за отсъствие. Изискванията за образователните и квалификационни изисквания за заемане на длъжността се съдържат в длъжностната характеристика. Предвид изложеното в запитването мнението ни е, че лицето, заемащо длъжността аналитик компютърни системи, който е „непедагогически персонал“ не може да замества възпитателя. За повече информация можете да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ
11-03-2015
Здравейте, има ли право работодателят да ме преназначи на по-ниско платена работа, ако временно капацитета на работа е намалял?
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор съдържа данни за страните и определя продължителността на работния ден или седмица. Член 119 от КТ регламентира, че трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Видно е, че без писменото съгласие на двете страни по трудовия договор, трудовото правоотношение не може да се променя. Изключение от това правило е налице в хипотезата на чл. 138а, ал. 1 и 2 КТ, съгласно които при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Продължителността на работното време по ал. 1 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Преназначаването „на по-нископлатена работа“ става при условията на чл. 119 от КТ – чрез допълнително споразумение, т.е. с Вашето съгласие. (в хипотезата на чл. 138а не е налице преназначение, а въвеждане на временно фактическо положение за определен период от време) ЯР/
11-03-2015
До 31.12.2014 имах фирма ЕТ и се осигурявах като самоосигуряващо се лице за всички социални рискове. На 01.01.2015 г. прекънах дейността на фирмата. На 13.01.2015 г започнах работа в друга фирма по чл.68-срочен трудов договор.Сега искат да ме съкратят.Имам ли право на платена борса и за колко време?
Уважаема г-жо Господинова, Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени ли дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в РБългария, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава. При наличие на посочените условия се преценява и правото на обезщетение. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Обръщаме Ви внимание, че преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от съответното ТП на НОИ. За конкретна информация можете да се обърнете и към съответното ТП на НОИ. ЛТ/
11-03-2015
Добър ден, мога ли да попитам дали за 3 часа нощен труд ми се полага заплащане по 0.25ст. на час, преизчисляване за тези часове и работно време 7 часа? Аз работя от 16.00 - 01.00, или 8 часа, като излизам за 1 час почивка за хранене от 20-21часа? С уважение - Гочева
Съгласно чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч. В чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата, при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. Цитираната разпоредба определя правилото за превръщане на отработените нощни часове в дневни, като се използва коефициент. Когато нормалната продължителност на дневното работно време е 8 часа /чл. 136, ал. 3 от КТ/ и нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа /чл. 140, ал. 1 от КТ/, отношението е 8 ч./7 ч., т.е. коефициентът за превръщане на нощните часове в дневни е равен на 1,143. Целта на този коефициент е да определи така възнаграждението на работника или служителя, че когато той работи 7 часа през нощта, да получава трудово възнаграждение за 8 часа. Когато е полаган нощен труд, фактически отработеното време се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни и към тях се добавят останалите часове, през които е полаган дневен труд.МВ/
11-03-2015
Възможно ли е при прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране работодателя изобщо да не изплати обезщетение по чл.223 ал.3 от КТ ? Или то да бъде минимално?
Ваня Илиева В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В случай, че работникът/служителят към момента на прекратяване на трудовия договор отговаря на посочените в разпоредбата изисквания, обезщетението е дължимо от работодателя в посочения размер – 2 или 6 брутни заплати. МВ
11-03-2015
Здравейте ! Имам ЕР на ТЕЛК , в което е отразено , че мога да работя на същата длъжност със съответният облекчен режим . 7 дневният срок за трудоустрояване изтече , аз се явявам на работа , но имам ли право на обезщетение по член 217 и трябва ли да продължавам да ходя на работа ? Благодаря Ви !
Основанието за трудоустрояване на работника или служителя е чл. 314 от КТ. В разпоредбата е предвидено, че когато работника или служителя поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга, подходяща работа, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217 . Фактическото изпълнение на предписанието следва да се извърши със заповед на работодателя, в която трябва да се посочат основанието за трудоустрояване, длъжността, на която се премества лицето, и срокът, за който се премества. За изясняване на случая можете да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
10-03-2015
От 2001г. работя като учителка в осн.училище.От 03.07.2014г. получавам инвалидна пенсия с право на работа.На 02.09.2015г.навършвам 60г.8м,трудов стаж 37г.4м. и имам желание да се пенсионирам по възраст и стаж.Въпросът ми е : Трябва ли на 02.09.2015 да прекратя тр. правоотнош. с настоящия работодател ,за да получа 8- те брутни заплати или не.
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В случай, че работникът/служителят към момента на прекратяване на трудовия договор отговаря на посочените в разпоредбата изисквания, обезщетението е дължимо от работодателя в посочения размер – 2 или 6 брутни заплати. Като е видно от разпоредбата, обезщетението е дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор, след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно разпоредба на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените. МВ
10-03-2015
Следва ли, че след като е, взето решение за получаване на средствата за СБКО в пари, начислени към заплатата на служителя, същите трябва да се изплащат всеки месец, или е възможно да се изплащат да речем два пъти в годината?
Считаме, че и този въпрос трябва да бъде уреден в решението на Общото събрание на работниците и служителите. СН/
10-03-2015
Добър ден. Искам да попитам при смяна с продължителност на нощна 20.00 - 3.00 - 7.0 работни часа преизчисляването 8/7=1.143 за часовете от целия интервал 20.00-3.00 или за реалните нощни 22.00-3.00(5 ч. нощен труд) се прилага?За опредлеляне месечните часове сумирам броя на дневните смени(х8ч), нощните(х7ч) и преизчислените с коефициент нощни?
Уважаема г-жо Гутева, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. За всеки работник или служител в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, работодателят сравнява нормата работно време за периода и фактически отработеното време (след превръщане на нощните часове в дневни, ако е полаган нощен труд). Нормата работно време за периода се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната дневна продължителност на работното време, установена за работното място. Фактически отработеното време се определя в часове, като към дневните часове се прибавят нощните часове, коригирани с коефициент 1,143. След като нормата работно време за периода се изчисли, се прави сравнение с фактически отработеното време (след превръщане на нощните часове в дневни, ако е полаган нощен труд) и ако тя е надвишена, получените в повече часове се заплащат с увеличението, предвидено в чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ. ЛТ/
10-03-2015
Имам сключен допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ за работа по 2 часа на ден. Как се изчислява този трудов стаж и зачита ли се при пенсиониране?
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. В трудовата книжка се нанасят данни само по основното трудово правоотношение. За трудовия договор по чл. 110 от КТ работодателят издава удостоверения - УП 2 и УП 3. Работник или служител, който работи по трудов договор за полагане на допълнителен труд, подлежи на задължително осигуряване съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Това означава, че работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да начислява и внася дължимите осигурителни вноски. Съгласно чл. 9, ал. 8, т. 1 от КСО, зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. За повече информация относно осигурителния стаж можете да се обърнете към ТП на НОИ. МВ
10-03-2015
Здравейте, след полагане на извънреден труд събота и неделя, работодателят е длъжен да осигури почивен ден през следващата работна седмица.Въпросът ми е следния - ако въпросния служител си пусне отпуск или болничен за примерно 3 дни от тази седмица през, която следва да има почивен ден, ТОВА отменя ли нашето задължение да му осигурим почивен ден?
Съгласно чл. 153, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/, за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. В чл. 15 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в случаите по чл. 153, ал. 4 от КТ, в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа. Тъй като платеният годишен отпуск се заявява и ползва в работни дни, липсва правно основание за деня на почивката по чл. 153, ал. 4 от КТ на работника/служителя да бъде разрешен платен отпуск. Мнението ни е, че в случай на отпуск поради временна неработоспособност, който съвпада с деня за почивка по чл. 153, ал. 4 от КТ, работодателят не е задължен да осигури друг ден за почивка.МВ/
10-03-2015
Здравейте, дружеството, в което работя има нов акционер и предстои вливане в новия акционер. Наскоро се завърнах на работа от отпуск по майчинство и детето ми е на възраст до 3г. Имам следния въпрос: В този случай важи ли Чл. 333. (1) т.1 и имам ли някакви други защити срещу уволнение? Благодаря предварително.
Съгласно чл. 123, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при вливане на едно предприятие в друго. При уреждане на трудовото правоотношение по реда на чл. 123 от КТ не е необходимо да се подписват допълнителни споразумения, освен ако не се променя някой елемент от съдържанието му - напр. длъжността. В чл. 333, ал. 1, т. 1 и т. 4 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3 годишна възраст. Законовата закрила включва забрана за уволнение на майка на дете до 3-годишна възраст с предизвестие без предварително разрешение на инспекцията по труда, в следните случаи, изброени в КТ: при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, както и при дисциплинарно уволнение. МВ
10-03-2015
Здравейте, получено е разрешение от ИТ за назначаване на лице на ТД, ненавършило 18 години. Моля за няколко разяснения 1. Допустимо ли е въвеждане на СИРВ за наетите лица, ненавършили 18 години? 1. Ако сключим с лицето ТД за непълно работно време /напр. по 3 ч./ден/, може ли да въведем за неговата длъжност ненорамиран работен ден?
Уважаема г-жо Чанкова, Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 КТ за работниците и служителите, ненавършили 18 години е установено намалено работно време. Съгласно чл. 305, ал. 1, изр. 1 от КТ работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работно седмица. Разпоредбата на чл. 305 от КТ “Особени грижи за непълнолетните” е част от Раздел І на глава ХV “Специална закрила на непълнолетните”. Не е допустимо полагането на извънреден труд от работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст (чл. 147, ал. 1, т. 1 КТ). Сумираното изчисляване на работното време допуска 12-часова продължителност на работната смяна. Освен това, в края на периода на сумираното отчитане, часовете които надхвърлят нормата работно време за периода се заплащат като извънреден труд по чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ. Съгласно чл. 139а, ал. 2 КТ не може да се установява ненормиран работен ден за работниците и служителите с намалено работно време. Освен това, при ненормирания работен ден е възможно да се наложи да се полага труд в почивни и празнични дни, който се заплаща с увеличено възнаграждение за извънреден труд. Предвид гореизложеното, становището ни е, че за работниците и служителите, ненавършили 18 години, не може да се установява сумирано изчисляване на работното време и да се въвежда ненормиран работен ден, дори трудовият договор да е сключен за непълно работно време. ЛТ/
10-03-2015
Работя по втори трудов договр по чл.111 от КТ на 4 часа . Полага ли ми се възнаграждение от фонд СБКО както се изплаща на останалите членове на колектива.
Съгласно чл. 293, ал. 1 от КТ, начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Поради това дали работещите по допълнителен трудов договор имат право на средства от СБКО и техния размер се определя с решение на Общото събрание на работниците и служителите. СН/
10-03-2015
Допустимо ли е да бъдат изплащани парите за СБКО два пъти в годината? Желанието на Общото събрание е средствата да се осигуряват като суми. Начинът на разпределение между отделните служители е изяснен с решение на ОС, Въпросът е дали работодателят е длъжен да ги изплаща ежемесечно, или е допустимо изплащане на два пъти в годината.
Считаме, че и този въпрос трябва да бъде уреден в решението на Общото събрание на работниците и служителите. СН/
10-03-2015
Може ли да удължим срока на срочен трудов договор сключен по чл.68,ал.1,т.3 от КТ с Допълнително споразумение и да променим длъжността
На основание в чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ се сключва срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Причината, поради която титулярят отсъства от работа, няма правно значение. Тя може да се дължи на отсъствие поради болничен отпуск, платен годишен отпуск, неплатен отпуск, отпуск за бременност и раждане, отпуск за гледане на дете или друг вид отпуск. Срокът по трудовия договор за заместване се определя от продължителността на отсъствие на работника или служителя – титуляр на длъжността. Ето защо в този договор трябва изрично да се посочи името на титуляря на длъжността, както и че договорът за заместване се сключва до завръщане на титуляря. Договорът за заместване се прекратява без предизвестие на основание чл. 325, т. 5 от КТ - със завръщане на замествания работник или служител на работа. Мнението ни е, че няма пречка преди завръщане на титуляря с работника да се подпише допълнително споразумение за преминаване на друга длъжност. МВ/
10-03-2015
При едностранно прекратяване на договор за концесия следва да се приложи чл. 123а, ал. 4 от КТ за правоотношенията на работниците и служителите, при положение, че в чл. 123а, ал. 4 от КТ се говори само за изтичане срока на концесията. И от кой момент работниците се връщат при стария си работодател - прекратяване на договора или предаване на обекта?
Разпоредбата на чл. 123а, ал. 4 от КТ определя, че след изтичане на срока на договора за наем, аренда или концесия трудовите правоотношения с работниците и служителите не се прекратяват, а преминават към стария им работодател, т. е. това става при прекратяване на договора поради изтичане на срока. СН/
10-03-2015
Две фирми с различна дейност делят обща площ /помещения/. трябва ли дл.лице по БЗР в едната фирма да поеме и задълженията за ЗБУТ и на другата фирма? И какъв договор трябва да се сключи с втората фирма.
Уважаеми г-н Минев, Моля задайте въпроса в рубриката "Безопасност и здраве при работа". ЛТ/
10-03-2015
По какъв ред се ползва отпуската, първо за настоящата година или се изчистват минали години?
Няма изрична законова разпоредба, която да урежда в каква последователност да се ползват отпуските за съответните години. Следва да се има предвид, че в чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. (правило не важи за отпуски преди 01.01.2010 г.). С оглед на това би било логично лицето да използва първо „по-стария“ си неизползвания си платен годишен отпуск, от 2013 г. и 2014 г., тъй като неговата давност ще изтече в края на 2015 г. и 2016 г. Преценката за това действие е на работника/служителя. ЯР/
10-03-2015
имаме работник с намалена работоспособност над 50 % и му се полага отпуск по чл.319 от КТ. този отпуск отделно ли е от другият по чл.155 и как следва да се опише в заповедта за платен годишен отпуск
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Разпоредбата на чл. 319 от КТ предвижда работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто да имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. В случай, че лицето попада в хипотезата на чл. 319 от КТ, то то трябва да разполага с не по-малко от 26 работни дни за съответната календарна година за да бъдат изпълнени разпоредбите на КТ. ЯР/
10-03-2015
Мога ли да прекратя трудов договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 докато съм в болничен и забавата на заплатата ми е поради това, че не съм се явил на работа (заплатата се плаща на ръка, но тъй като съм болен не мога да я взема) . Имам ли право на обезщетение в този случай?
В чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение. Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно с лихва, равна на основния лихвен процент за съответния период - ал. 2 на чл. 245 от КТ. За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл.327, т.2 от КТ, необходимо е да има виновно поведение от страна на работодателя, той трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него. В случай, че работодателят изплаща ежемесечно трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, каквато възможност е предвидена в чл.245 от КТ, а забавя плащането на разликата до пълния размер, не е налице основанието на чл.327, т.2 от КТ, поради което лицето не може да прекрати трудовия си договор на посоченото основание. Предвид изложеното в запитването случай мнението ни е, че трудовият договор не би могло да се прекрати на посоченото основание. МВ/
10-03-2015
Съгласно ПМС № 94/13.03.1997 г. за въвеждане на лятно часово време в РБ лятно часово време се въвежда в 03,00 ч. в последната неделя на март, когато часовниците се преместват с 1 ч. напред. Как следва да се отчита работното време? Следва ли да се отчита с 1 ч. по-малко и съответно да не се дължи заплащане? А при връщане към астрономическото време?
Работното време следва да се отчита на база на реално отработените часове. СН/
10-03-2015
Имайки предвид, съгласно КТ,че максималният срок за сумарно отчитане на работното време е 6 месеца. Възможно ли е за една календарна година то да бъде въведено два пъти по 6 месеца, например за да покрие цялата година и на практика да е с непрекъсната продължителност?
Уважаема г-жо Костадинова, Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 КТ не съдържа изискване за еднократност на периода на сумирано изчисляване на работното време за една календарна година. ЛТ/
09-03-2015
Какво означава понятието работен ден?Кога започва да се отчита началото на работния ден- с влизането на работника в предприятието или когато е на работното си място ?Обличането и събличането на работното облекло влиза ли в рамките на работния ден?
Съгласно чл. 136 от Кодекса на труда /КТ/ работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, а нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието (чл. 139, ал. 1 КТ). В чл. 181 от КТ е предвидено, че работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Според чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието. Мнението ни е, че началото на работния ден се отчита с влизането на работника/служителя в предприятието, като в него се включва и обличането и събличането на работното облекло.МВ/
09-03-2015
На лице назначено на основание чл.107 вл. чл. 89 от КТ с конкурс за срок от 3 години и продължаващо да работи с допълн.споразумение на същото основание и след изтичане на срока задължително ли е да се сключи споразумение до конкурс и ако не е какво следва след това
Ако става дума как да се оформят трудовите правоотношения на лице за работа на длъжност, която се заема с конкурс, то следва да бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс. СН/
09-03-2015
Как може да бъде освободен работещ, стигнал възраст за пенсиониране, с Експертно решение на ТЕЛК, с намалена работоспособност - 90% и който не се справя с работата си?
Начините за прекратяване на трудовото правоотношение са упоменати в Глава шестнадесета от Кодекса на труда. С оглед на посочените във Вашето запитване обстоятелства, следва да имате предвид разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда и предвидената в него „Закрила при уволнение“ на определен кръг лица. Преценката на какво основание да бъде прекратено едно трудово правоотношение се прави от работодателя във всеки отделен случай. Законосъобразността на издадената заповед се преценява от съда. ЯР/
09-03-2015
Явно не съм задал ясно въпроса си от 26.02.2015г. На работник е увеличена заплатата от 01.01.2015г. През м.01 същият е ползвал платен отпуск в размер на 5 дни. Трябва ли да му се плати добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение за 5-те дни отпуск, съгласно чл.21, ал.1 от НСОРЗ? Благодаря!
Уважаеми г-н Петров, Да, трябва да се плати добавка, но съгласно чл. 21, ал. 2 НСОРЗ. ЛТ/
09-03-2015
Може ли работодател да изпрати своя служителка с осиновено дете на 3 год, на 580 км.от населеното място ,където тя живее за срок от 1 месец?
Работниците и служителите се командироват по преценка на работодателя. Съгласие от тяхна страна се иска само, когато продължителността на командировката е над 30 календарни дни без прекъсване (чл. 121, ал. 1 от КТ). Работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие но за тях се допуска подобна възможност с изричното им писмено съгласие (чл. 310 от КТ). От зададения въпрос обаче става ясно, че детето е навършило 3-годишна възраст, поради което не е необходимо изрично писмено съгласие на майката за командироването й до 30 календарни дни без прекъсване. СН/
09-03-2015
Имат ли норматив часове преподавателите на щат народните читалища, или той се определя от съответните ръководства и на какъв принцип ?
Съгласно чл. 3, ал.1-3 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, нормите за преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда. Нормите за преподавателска работа се отчитат в учебни часове с изключение на нормите на ресурсните учители, учителските длъжности в детските градини, възпитателските длъжности и педагогическите съветници, които се отчитат в астрономически часове. Тъй като въпросът Ви е свързан с норматив часове на преподавателите на щат към народните читалища, за отговор следва да се обърнете към Министерство на културата. МВ/
09-03-2015
Лице е назначено по чл. 68,ал.1,т.3 от КТ.Преди да се завърне замествания същото лице е преназначено на друга длъжност със срок на изпитване в полза на работодателя с допълнително споразумение.Грешно ли е това действие?
По реда на чл. 325, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – за заместване на работник или служител, който отсъства от работа, се прекратява със завръщане на замествания на работа. Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). С оглед цитираната разпоредба, няма пречка преди завръщане на титуляра, с работника да се подпише допълнително споразумение за преминаване на друга длъжност, като условията се уговарят между страните. Трудовият договор със срок на изпитване е уреден в чл. 70 от КТ. ЯР/
09-03-2015
Служител с допълнителен трудов договор по чл. 110 с работно време 1 час - зачита ли му се трудов и осигурителен стаж при положение, че основният му договор е на 8 часа.
Уважаема г-жо Тонева, Зачитат се трудовият и осигурителният стаж по основния трудов договор. За да се зачита осигурителен стаж по допълнителния трудов договор, работното време по него трябва да бъде не по-малко от 3 часа (чл. 9, ал. 8, т. 1 КСО). ЛТ/
09-03-2015
Основание за12часово дежурство на медицински специалисти в стационарна болница нощем и почивни, празнични дни вместо 8 часово покритие на стационара,което съсипва времето на много хора и е нарушено време за почивка между смените и седмични почивки.благодаря!
Направеното от Вас „запитване“ съдържа само констатации и следва да бъде конкретизирано. С оглед на това е необходимо да се отбележат следните фактически положения в Кодекса – съгласно чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. В този случай работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. (чл. 152 от КТ). При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. (чл. 153, ал. 1 от КТ). В Кодекса е предвидена и възможността, работодателят да въведе сумирано изчисляване на работното време. Съгласно чл. 142, ал. 4 от КТ, максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. (чл. 153, ал. 2 от КТ). ЯР/
09-03-2015
Правото и основанието за12часово дежурство на мед.фелдшери нощни и почивни,празнични дни вместо разпокъсан график на 8часа с неспазено време за ночивка между дежурствата.става въпрос за болница стационар в затвора.до скоро работеме няма с 12 часа,ноотскоро сме на 8часова денонощна въртележка, което е кошмарно и изморително.благодаря ви !
Направеното от Вас „запитване“ съдържа само констатации и следва да бъде конкретизирано. С оглед на това е необходимо да се отбележат следните фактически положения в Кодекса – съгласно чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. В този случай работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. (чл. 152 от КТ). При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. (чл. 153, ал. 1 от КТ). В Кодекса е предвидена и възможността, работодателят да въведе сумирано изчисляване на работното време. Съгласно чл. 142, ал. 4 от КТ, максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. (чл. 153, ал. 2 от КТ). ЯР/
09-03-2015
Имаме служител който е освободен от длъжност поради експертно решение на СРЗИ за забрана за полагане на всякакъв вид труд. Служителят е на 60 години и е трудоустроен. Дължим ли обезщетение в размер на 6 брутни заплати, както при редовно пенсиониране, при положение, че лицето няма повече да работи, или само 2 брутни заплати.
В чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал.1, т. 1 от КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. В случай, че трудовият договор е прекратен на някое от посочените в разпоредбата основания, би следвало да се приеме, че лицето има право на обезщетение от 2 брутни заплати, ако има най-малко 5 години трудов стаж. Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, условие за изплащане на обезщетение от 2 брутни заплати (по чл. 222, ал. 3 от КТ) е към момента на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетение от шест брутни заплати се изплаща от работодателя, ако лицето през последните 10 години от трудовия му стаж е работило при същия работодател и е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случай, че работникът или служителят към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест е придобил и право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той ще има право и на двете обезщетения, предвидени в ал. 2 и ал. 3 на чл. 222 от КТ. ЯР/
09-03-2015
При сумирано изчислчване на работното време възможно ли е за една позиция дневната смяна да е с продължителност 12 часа, а нощната с продължителност 10 часа?
Сумираното изчисляване на работното време е регламентирано в чл. 142, ал. 2 от КТ. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време (по чл. 136 и чл. 140) се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. В този случай, продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време – ал. 4 на чл.142 от КТ. При работа при сумирано изчисляване на работното време, ако след превръщането на нощните часове в дневни, отработените часове са повече от часовете на съответната норма за продължителност на работното време за периода на отчитане, разликата е извънреден труд и се заплаща в увеличен размер съгласно чл. 262 от КТ. В чл. 140, ал. 1 от КТ е предвидено, че нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа. Съгласно чл. 140, ал. 2 от КТ, нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за непълнолетни работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч. В чл. 141, ал.2 КТ е предвидено, че работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Редуването на смените в предприятието се определя в Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. Съгласно чл. 152 от КТ работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. Според ал. 2 на чл. 153 от КТ, при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. При промяна на смените, непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това – ал. 3 на чл. 153 от КТ. Ако считате, че са нарушени посочените разпоредби, можете да подадете сигнал до съответната инспекция по труда. МВ/
09-03-2015
Здравейте, Служител е придобил право на пенсия за ОСВ и при прекратяването му се изплаща обезщ по чл. 222 ал. 3 от КТ. Полага ли му се обезщетение по чл. 222 ал.1 за 1 м. оставане без работа при прекратяване поради съкращаване на щата, при полажение, че има право на пенсия и му е изплатено обезщетение по чл. 222 ал.3
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 Кодекса на труда (КТ) се изплаща от работодателя, когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от вида на правното основание за прекратяване на трудовия договор. Следователно, работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на прекратяване на трудовия му договор, включително и поради съкращаване на щата, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. При оставане без работа след датата на прекратяването, работникът или служителят ще има право и на обезщетението и по чл. 222, ал. 1 от КТ, независимо че е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. ЯР/
09-03-2015
Здравейте, служител е навършил 65г. и 8 месеца, има 15 г.действителен осигурителен стаж и съответно придобито право на пенсия по чл. 68 ал. 3 и & 6б ал. 2 от КСО. Полага ли му се обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение
Разпоредбата чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ установява, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. В случай, че работникът/служителят отговаря на посочените по-горе изисквания на разпоредбата мнението ни е, че при прекратяване на трудовото правоотношение, ще има право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати независимо, че право на пенсия е придобил при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия договор. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ
09-03-2015
Законът защитава ли майка с дете до 3 години, ако съм назначена на втори трудов договор по чл.111 при друг работодател?
Разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда предвижда, че работодателят може да уволни работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай, на основанията посочени в чл. 328, ал. 1, точки – 2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; 3. при намаляване на обема на работата; 5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; и 11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, както и по чл. 330, ал. 2, т. 6 – дисциплинарно уволнение, т.е Вие се ползвате от закрила при уволнение на горепосочените основания (по основния си трудов договор). Посочената закрила не се прилага при трудови договори за допълнителен труд по чл. 110, 111, 114 от КТ, тъй като съгласно чл. 334, ал. 1 и 2 от КТ, освен в предвидените в този кодекс случаи трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114 от КТ) може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни. При уволнение по този ред не се прилага чл. 333 от КТ, т.е. по отношение на трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114 от КТ). ЯР/
07-03-2015
Здравейте, При преназначаване на служител на друга длъжност сме длъжни като работодател да подаден уведомление по чл. 62 в НАП. Задължени ли сме да предоставим срещу подпис на служителя тази справка? Предварително благодаря!
Уважаема г-жо Цонева, Съгласно чл. 63, ал. 1 КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Съгласно чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления. Няма изричен текст, който при изменение на трудовия договор да задължава работодателя да връчва на работника или служителя копие от завереното уведомление. ЛТ/
07-03-2015
Работодател отказва да приеме документите за прехвърляне на майчинство на бабата на детето с мотив, че не бил длъжен и не иска да и плаща осигуровки, че трябвало да търси друг човек и времената били трудни. Как се постъпва в такъв случай?
Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Отпускът за отглеждане на дете със съгласието на майката се разрешава на бащата или на един от техните родители (баба или дядо), когато работят по трудово правоотношение (чл. 164, ал. 3 от КТ). Правото за „прехвърляне” на отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ е право на работеща по трудово правоотношение майка на детето. Следователно отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да се прехвърли по чл. 164, ал. 3 от КТ на бабата на детето, когато – майката даде своето съгласие, а бабата работи по трудов договор. Съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 от КТ (няма установен образец за заявлението). Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Към заявлението си бабата на детето прилага декларация и справка по образец (в 2 екземпляра) съгласно приложения № 2 и 3 към чл. 46, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. За нарушаване на трудовото законодателство следва да сигнализирате в съответната инспекция по труда. ЯР/
07-03-2015
Здравейте, работник след изтичане на болнични не се яви на работа над месец -обади се и каза че ще има продължение на болничен или ТЕЛК, но не представи документи и отказва да подпише каквото и да е? Ако го освободим дисциплинарно и донесе такива впоследствие сме в нарушение? Ако ги представи с прекъсване между болнични и/или ТЕЛК какво да правим?
В случай, че на лицето не е издаден болничен лист, този период може да бъде оформен като ползване на определен вид отпуск, разрешен по надлежния ред, ако лицето не постъпи на работа през този период. В случай, че лицето не ползва болничен отпуск или друг вид отпуск и не се яви на работа без уважителни причини повече от два последователни работни дни, това е основание за дисциплинарно уволнение. В чл. 190, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за: 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер; 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 – ал. 2 на чл. 190 от КТ. Разпоредбите на чл. 193 от КТ, предвиждат, че работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Законът не определя начина по който ще се искат писмените или устни обяснения, поради което всеки работодател следва сам да определи начина, така че да може да докаже че е положил максимални усилия да намери работника или служителя и да поиска писмените или устните му обяснения, но не е могъл да направи това по вина на работника или служителя. Работодателят преценява дали и на какво основание да прекрати трудовия договор с работника или служителя. В чл. 344, ал. 2 от КТ е предвидено, че работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда. МВ
07-03-2015
Здравейте! Бих искала да попитам как е коректно да се подаде уведомление за промяна на длъжност - на 06.03.2015 с посочена дата в него 06.03.2015,г,, а ще влезе в сила считано от 09.03.2015г.(понеделник), с посочена дата в ДС, или трябва да бъде подадено в НАП на 09.03,2015г.? Благодаря!
Уважаема г-жо Милчева, Срокът за подаване на уведомление е 3-дневен от изменението на трудовия договор, с което се променя длъжността (чл. 62, ал. 3 КТ във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" от Наредба № 5 от 2002 г.). В уведомлението в Приложение № 1 в т. 10 се попълва датата на сключване на допълнителното споразумение. За допълнителна информация можете да се обърнете към НАП. ЛТ/
07-03-2015
Майка с дете на 9 месеца желае да се върне на работа.Какви документи са необходими да се подадат до НОИ и ще може ли да взема половин майчинство? Благодаря предварително!
Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 календарни дни, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането, т.е. до навършване на 1 година на детето. Редът за ползване на отпуска е регламентиран в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Съгласно чл. 45, ал. 1 Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете се ползва, както следва: 1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (болнични листове); 2. в размер на остатъка до 410 дни - въз основа на писмено заявление на майката до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 7. Съгласно чл. 45, ал. 2 НРВПО отпускът на майката поради бременност и раждане, който е разрешен от работодателя в размер на остатъка до 410 дни, се прекратява с писмено заявление до предприятието. За допълнителна информация се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
07-03-2015
Когато на и около официални празници се командироват държавни служители като делегати в регулярни срещи в европейски институции, възможно ли е служителят да бъде задължен да ходи на подобен род командировка особено когато се отнася до празник като Великден? Има ли законово основание тази командировка да бъде отказана от държавния служител?
07-03-2015
Когато на и около официални празници като 3 март и Великден се командироват държавни служители като делегати в регулярни срещи в европейски институции, правилно ли е тези дни да не се признават за работни, да не ни се заплащат двойна надница, а и да се отработват дните, около празника, въпреки че тогава и на самия празник сме били в командировка?
Уважаема г-жо Маринова, По въпроси, свързани с държавната служба е необходимо да се обърнете към отдел "Административна и регионална координация" на Министерски съвет. ЛТ/
07-03-2015
Имам влязло в сила ЕР на ТЕЛК , в което е отразено , че мога да работя на същата длъжност с определени облекчения . Редно ли е да подавам молба за трудоустрояване или такова трябва да бъде извършено според наредбата за трудоустрояване ? Благодаря предварително .
Съгласно чл. 317, ал. 1 от Кодекса на труда, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. От цитираната разпоредба е видно, че предписание за трудоустрояване се издава от здравен орган (Решение на ТЕЛК), т.е. от негова изключителна компетентност е преценката дали възложената работа, която конкретен работник или служител изпълнява, е подходяща с оглед конкретното му заболяване. Работодателят пък от своя страна е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. ЯР/
06-03-2015
Здравейте,моля за практическо уточнение относно изчисляване месечни часове при смесени смени! Ние сумираме реално отработените часове за месеца дневни смени с продължителност 8 ч. и за нощни 7 ч.(дневна 8.00-16.00, нощна 20.00-3.00) и към тях прибавяме отработените нощни часове от 22.00-3.00(5 ч) коригирани с коефициент 1.143? Благодаря Ви много!
Уважаеми г-н Илчовски, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. За всеки работник или служител в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, работодателят сравнява нормата работно време за периода и фактически отработеното време. Нормата работно време за периода се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната дневна продължителност на работното време, установена за работното място. Ако е полаган нощен труд, фактически отработеното време се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни (коефициент 1.143) и към тях се добавят останалите часове, през които е полаган дневен труд. ЛТ/
06-03-2015
Държавен служител съм и съм бременна във втория месец. Имам усложнения. На колко дни болничен общо имам право, преди излизането ми в платен отпуск поради бременност и раждане. Благодаря!
Според предвиденото в чл. 13, ал. 1 и 2 от Наредбата за медицинската експертиза, болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. След изтичането на този отпуск болният се насочва към ЛКК. За допълнителна информация се обърнете към Министерството на здравеопазването. КС
06-03-2015
Възможно ли е служител който е прекъснал отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и се е върнал на работа, след 1 месец работа да излезе отново в полагащият му се отпуск, но преди това да ползва платеният такъв за 2013 г. , за да не го загуби по давност.
Уважаема г-жо Ангелова, Да, възможно е по искане на майката (с писмено заявление до предприятието) отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ да се прекрати и след това да се ползва платен годишен отпуск с разрешение на работодателя. Няма пречка след изтичане на платения годишен отпуск майката отново да ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ. ЛТ/
06-03-2015
Здравейте! Бих искала да попитам как е коректно да изчисляваме нощния труд при смяна с продължителност 20.00 - 03.00 или 7 часа?Включваме почивката в работното време на персонала. За периода на нощната смяна се получават 6 часа нощен труд(5часа х 1.143 = 5.72) и 2 часа дневен(от 20.00 - 22.00) - тези 2 часа трябва ли да преизчисляваме?
Уважаема г-жо Минкова, Нощен е трудът, положен във времевите граници от 22.00 до 6.00 ч. Превръщането на отработените нощни часове в дневни става съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Съгласно цитираната разпоредба при сумирано отчитане на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място (коефициент 1,143). ЛТ/
06-03-2015
ОСВОБОДЕН СЪМ ПО ЧЛ.328 ал.1 т 3 отКТ. ИЗПЛАТИХА МИ ОБЕЩИТЕНИЕ ЗА 1 МЕСЕЦ. ВНАСЯТ ЛИ СЕ ОСИГОРОВКИ ЗА НЕГОЛ
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж се зачита и времето, през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение. КС
06-03-2015
Здравейте! Как се отчита работното време на служител, изпълняващи 24 часово дежурство на официален празник. Например от 8.00 ч. на 31.12. до 8.00 ч на 1.01. Цялото дежурство ли е официален празник или само времето от 0.00 на 1.01. до 8.00 на 1.01.Същият е въпроса и за служител работещ от 8.00 ч. на 1.01. до 8.00 ч. на 02.01.
Съгласно чл. 264 от Кодекса на труда /КТ/, за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. При въведено от работодателя сумирано изчисляване на работното време работодателите утвърждават график за работа на работниците и служителите. Когато работникът или служителят работи по график в ден, който е официален празник, се прилага чл. 264 от КТ относно заплащането. Работата на официален празник се отчита в часове. Отчитането на отработените часове се прави, като се проследява фактическата заетост през 24-те часа между 0 часа и 24 часа на съответния календарен ден, обявен за официален празник.МВ/
06-03-2015
Работничка ползва отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години до 15.08.2015 г. Предстои масово съкращаване поради закриване на бюджетно предприятие към 30.04.2015 г., чл.328, ал.1,т.1 от КТ. Как да освободим работничката и на какви обещетения има право? До кога ще ползва обещетението за отглеждане на малко дете?
Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Законовата закрила включва забрана за уволнение на майка на дете до 3-годишна възраст с предизвестие без предварително разрешение на инспекцията по труда, в следните случаи, изброени в КТ: при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. В случаите на прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - при закриване на предприятието, в трудовото законодателство няма предвидена закрила. В случай, че трудовият договор на лицето бъде прекратен на посоченото в запитването основание, същото има право на следните обезщетения: Обезщетение по чл. 224 от КТ – за неизползван платен годишен отпуск, правото на ползване на който не е погасено по давност. Това обезщетение се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение. Обезщетение по чл. 220, ал.1 от КТ – за неспазено предизвестие, ако такова не е отправено и лицето не го е отработило, също се дължи при прекратяване на трудовия договор. Обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ – за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от 1 месец, ако в индивидуалния или колективния трудов договор не е уговорен по-дълъг срок, се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че лицето не е работило през посочения период. С прекратяване на трудовия договор се прекратява и отпуска за гледане на дете до 2 години по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, поради което се прекратява и изплащането на обезщетението при отглеждане на дете до 2 год. На какво основание да бъде прекратено трудовото правоотношение, се преценява от работодателя.МВ/
06-03-2015
Беше ми издаден болничен лист за гледане на сестра ми в болнично заведение. Сега от НОИ ми казват, че не ми се полага обезщетение и въобще болничен. Какво правя от тук на там с този болничен при положение, че отсъствието ми от работа на основание болничния е вече факт?
Уважаема г-жо Димитрова, Ако болничният лист не бъде отменен/анулиран, разрешеният от здравните органи отпуск при временна неработоспособност (чл. 162, ал. 2 КТ), независимо че не Ви е изплатено парично обезщетение, оправдава отсъствието от работа пред работодателя. ЛТ/
06-03-2015
Като държавен служител през януари получих сума за представително облекло за 2015г. На 09.02.2015г. бях освободена на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗДСл-работодателят ми държавна агенция прекрати служебното правоотношение. При изплащане на обезщетение ми за не спазено предизвестие работодателят ми си удържа парите за 11месеца. Има ли право на това?
Тъй като става дума за прилагане на Закона за държавния служител, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
05-03-2015
Военизиран служител (първа категория труд) съм по ЗОВС. В годината, в която навършвам пределна възраст за пенсиониране, имам ли право на ползване на платения си годишен отпуск в пълен размер за текущата година
Уважаеми г-н Димитров, Законът за отбраната и въоръжените сили на Р. България е специален закон, който урежда правото на отпуск на военнослужещите (чл. 197 и сл.), вкл. право на платен годишен отпуск. По въпроси, свързани с прилагането на този закон, се обърнете за информация по компетентност към Министерство на отбраната. ЛТ/
05-03-2015
Възможно ли е уволнен служител, възстановен на работа чрез съда, да има претенции за пропуснати ползи за времето през което е останал без работа? /пр. 13-та заплата, неизползван отпуск, диференцирано заплащане, работно облекло и т.н./ Какъв е реда за предявяване на такъв род претенции?
Уважаеми г-н Ангелов, Кодексът на труда урежда правото на работника или служителя на обезщетение от работодателя при незаконно уволнение. Съгласно чл. 225, ал. 1 и 2 от КТ при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Съгласно чл. 228, ал. 1 КТ в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията (вкл. обезщетението по чл. 225) е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. Работодателят е длъжен да изплати обезщетение съгласно чл. 225 от КТ въз основа на влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението е признато за незаконно. Периодът и размерът на дължимото обезщетение се определя с решението на съда. ЛТ/
05-03-2015
При сключен трудов д-р на 8 часа и 5 дневна работна седмица работодателят подважда среднодевна работна заплата ако работните дни са по-малко от 21 дни. Така напр. за м.02.2015 год. работните дни са 20 и той подважда една надница от общата договорена сума. Моля цитирайте Закон, от който да е видно,че работодателят се опитва да подведе работника!
Уважаема г-жо Борисова, Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 КТ с трудовия договор се определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното (чл. 247, ал. 1 КТ). Двата критерия (времетраене на работата и според изработеното) са в основата на диференциацията на двете основни системи на заплащане на труда – повременна и сделна (акордна). Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата месечната основна работна заплата се изчислява в съответствие с прилаганите системи за заплащане и уговореното в индивидуалния трудов договор. При повременна система на заплащане, когато са изработени всички работни дни в месеца, размерът на месечната основна работна заплата, уговорен в трудовия договор, не се променя. Работодателят е длъжен да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа (чл. 128, т. 2 КТ). Когато са изработени всички работни дни в месеца, дължимата работа е извършена. ЛТ/
05-03-2015
Подписала съм предизвестие по чл.328 ал.1 т.2 - 30 дневно което трябва да изработя,но съм с диабет и в болничен в момента.Интересуваме дали заболяването няма да ме предпази от съкращение и дали срокът на предизвестие не се удължава с болничния.
Имайки предвид направеното от Вас запитване е необходимо да се отбележи, че ако са Ви връчили предизвестие, то то започва да тече от деня следващ деня на връчването. С изтичане на предизвестието трудовият договор се прекратява. Обстоятелството, че сте в състояние на временна неработоспособност е без значение и с това време не се удължава срока на предизвестието. Ако трудовият Ви договор бъде прекратен поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда) то съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, е необходимо преди прекратяването работодателят да поиска и получи разрешение от съответната инспекция по труда за това (закрила при уволнение). От направеното от Вас запитване не става ясно дали такова е налице. Преценката относно основанието за прекратяване на едно трудово правоотношение се прави от работодателя, а законосъобразността на издадената заповед се преценява от съда, т.е. ако считате, че правата Ви са нарушени, то следва да се обърнете към съда. Срокът за депозиране на исковата молба е 2-месечен, считано от датата на прекратяването. ЯР/
05-03-2015
Подписала съм предизвестие по чл.328 ал.1 т.2 - 30 дневно което трябва да изработя,но съм с диабет и в болничен в момента.Интересуваме дали заболяването няма да ме предпази от съкращение и дали срокът на предизвестие не се удължава с болничния.
Имайки предвид направеното от Вас запитване е необходимо да се отбележи, че ако са Ви връчили предизвестие, то то започва да тече от деня следващ деня на връчването. С изтичане на предизвестието трудовият договор се прекратява. Обстоятелството, че сте в състояние на временна неработоспособност е без значение и с това време не се удължава срока на предизвестието. Ако трудовият Ви договор бъде прекратен поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда) то съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, е необходимо преди прекратяването работодателят да поиска и получи разрешение от съответната инспекция по труда за това (закрила при уволнение). От направеното от Вас запитване не става ясно дали такова е налице. Преценката относно основанието за прекратяване на едно трудово правоотношение се прави от работодателя, а законосъобразността на издадената заповед се преценява от съда, т.е. ако считате, че правата Ви са нарушени, то следва да се обърнете към съда. Срокът за депозиране на исковата молба е 2-месечен, считано от датата на прекратяването. ЯР/
05-03-2015
В предприятието имаме лице с ТЕЛК над 50% Има ли право на намален работен ден ? Какво е основанието , ако има това право ? Благодаря !
Съгласно чл. 317, ал. 1 от Кодекса на труда, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. От цитираната разпоредба е видно, че предписание за трудоустрояване се издава от здравен орган (Решение на ТЕЛК), т.е. от негова изключителна компетентност е преценката дали възложената работа, която конкретен работник или служител изпълнява, е подходяща с оглед конкретното му заболяване. Както беше посочено по-горе, съществува възможност да се изпълнява същата работа при облекчени условия, включително намаляване на работното време, но това става единствено по преценка на здравния орган. ЯР/
05-03-2015
Има ли право на дневни пари лице назначено на ТД като шофьор съгласно Наредбата за командировки ? Чл.6 казва че няма .Така ли е?
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ), трудовият договор съдържа данни за страните и определя мястото на работа. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата – чл. 66, ал. 3 от КТ. Разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от КТ предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. С чл. 215 от КТ е регламентирано, че при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет с Наредбата за командировките в страната (НКС). Съгласно чл. 6, ал. 1 от НКС не се считат командировани лицата, които: 1. извършват постоянната си работа през време на пътуването – работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.; 2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение; 3. пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот. Имайки предвид посочените във Вашето запитване обстоятелства и посочената длъжност – „шофьор“, то лицето попада именно в хипотезата на чл. 6, ал. 1, т. 1 от НКС. ЯР/
05-03-2015
По какъв начин може да се връчи заповедта за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.381,ал.1, т.12 от КТ с оглед на това, че работникът е задържан в Националната следствена служба относно извършено престъпление? Би ли могло чрез нотариус?
Уважаема г-жо Стоилова, Правото на едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ се упражнява чрез писмено волеизявление на работодателя, връчено на работника/служителя. Според нас няма пречка връчването на писменото волеизявление да се извърши чрез нотариус. ЛТ/
05-03-2015
Как би следвало да се прилага трудовото законодателство при редуциране на щатна бройка до 0,5, заемана от трудоустроен работник.
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. МВ/
05-03-2015
Може ли отпуск за 2013 отложен по чл.176 ал.2 от КТ за 2014 г. да се ползва през 2015 г или част от него и какъв е реда?Трябва ли да бъде включен в графика за 2015 г. и как? Само информативно или разпределен както отпускът за 2015,или може да се ползва извън него когато пожелае работника?
Уважаема г-жо Джилджова, Давностният срок, в който се погасява правото на ползване на платения годишен отпуск или част от него е 2-годишен (чл. 176а, ал. 1 КТ). Давностният срок за неползвания отпуск за 2013 г., отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 2 КТ изтича на на 31.12.2015 г. Съгласно чл. 173, ал. 6 КТ платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя. ЛТ/
05-03-2015
Назначена съм на трудов договор до назначаване на титуляр след конкурс.Няма обявен конкурс, какви са условията да прекратя договора?
Уважаема г-жо Иванова, От запитването е видно, че трудовият договор е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – срочен трудов договор - за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс. Тъй като договорът е срочен, предизвестието при прекратяването му от работника или служителя на основание чл. 326, ал. 1 КТ е 3 месеца. Трудовият договор може да бъде прекратен и на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ без да се дължи предизвестие – по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. ЛТ/
05-03-2015
Работник с трудов договор на 4 часа в друго предпричтие. В нашето предприятие длъжността се съкращава на основание чл. 328, ал.1, т.3 от КТ. И тук трудовия договор е на 4 часа. Дължим ли обещетение на основание чл. 222, ал.1 от КТ ?
Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. В случаите, когато работникът или служителят работи по трудов договор за допълнителен труд не може да се приеме, че същият е останал без работа, поради което считаме, че не му се дължи обезщетение по ал. 1 на чл. 222 от КТ, както и разлика в трудовото възнаграждение. МВ/
05-03-2015
Здравейте, С настоящото бих искала да отправя следното запитване: Ако работодателят заплаща суми на работниците във връзка със задължение за разположение и отделно суми за действително положен труд по време на такива дежурства трябва ли да се включват тези суми в базата за платен отпуск /Наредба № 2 от 1994 г.
В чл. 177 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. МВ/
05-03-2015
При ползване отпуск за отглеждане на първо дете до 2-годишна възраст и застъпване за излизане в отпуск по майчинство за второ дете,: - необходимо ли е лицето да прекъсне и да отработи определени дни? - какви документи трябва да се подадат от работодателя?
Уважаема г-жо Найденова, Когато по време на ползването на допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от КТ, на майката бъде разрешен друг вид отпуск, включително и отпуск поради бременност, раждане и осиновяване по чл. 163 от КТ, е налице прекъсване на ползването на първия отпуск по смисъла на чл. 164, ал. 5 от КТ. В този случай, освен на паричното обезщетение при бременност и раждане, тя има право и на парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете. Съгласно чл. 49, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. Паричните обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на малко дете се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ), откъдето можете да получите допълнителна информация. ЛТ/
05-03-2015
Здравейте!Каква е възрастта за ранно пенсиониране на учители за 2015год.Получавам противоречиви данни.От 2013г. възрастта е замразена ,а учителската расте с 4месеца
Съгласно разпоредба на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените. Това означава, че жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. възрастта се преценява спрямо годината, в която самото лице в зависимост от рождената му дата навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, а не 3 години по-рано от възрастта по чл. 68 КСО за съответната календарна година и при наличие на осигурителен стаж 25 години 8 месеца. За 2015 право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените. Конкретната преценка относно правото на пенсия по реда на § 5 ПЗР на КСО може да бъде направена само от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. КС
05-03-2015
Ако служител има неизползвани дни отпуска от 2013г., и все още неизползвани дни от 2015г. , при пускане на отпуск, от коя година ще се вземат първо дните от 2013 или 2015г?
Няма изрична законова разпоредба, която да урежда в каква последователност да се ползват отпуските за съответните години. Следва да се има предвид, че в чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. (правило не важи за отпуски преди 01.01.2010 г.). С оглед на това би било логично лицето да използва първо неизползвания си платен годишен отпуск от 2013 г., тъй като неговата давност ще изтече в края на 2015 г. Преценката за това искане е негова. ЯР/
05-03-2015
Имам служителка,която работи на осн.тр.договор на 8 ч. и на доп.тр.договор при същия работодател-чл.110 от КТ на 4 ч. Предстои и пенсиониране, при оформяне на документите,освен стажа в тр.книжка по осн.договор, трябва ли да издам и обр. УП-3 за втория договор.
В трудовата книжка се нанасят данни само по основното трудово правоотношение, поради което същата следва да се оформи от работодателя при прекратяване на трудовия договор. За трудовия договор по чл. 110 от КТ работодателят издава удостоверения - УП 2 и УП 3. МВ/
05-03-2015
Може ли да се пракрати трудов договор поради навършени години за пенсия без предизвестие и по кой член от КТ?
След изменението на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда /КТ/ отпадна възможността работодателят да прекратява трудовия договор на работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това лицето може да бъде уволнено на някое от останалите основания за прекратяване на трудовото правоотношение, предвидени в КТ, като наличието на съответното основание се преценява от работодателя. МВ/
04-03-2015
Здравейте. Интересува ме в момента работя като юрисконсулт на трудов договор, но искам да стана управител на дружество. Какъв е варианта да работя по този начин и да ми тече юридически стаж? Ако мина само на договор за управление не ми се зачита за юридически стаж нали? А Ако си остана на ТД и сключа договор за управление удачно ли е?
Ако сте управител на дружеството, можете да сключвате трудови договори с други работници или служители. Мнението ни е, че сама със себе си не можете да сключи трудов договор, тъй като не можете да се явите едновременно в качеството на работник или служител и работодател. Договорът за управление не е трудов договор и спрямо него не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. По отношение зачитане на юридически стаж, следва да се обърнете към Министерство на правосъдието. МВ/
04-03-2015
Имат ли норматив часове преподавателите на щат в школите по изкуства към народните читалища, или той се определя от съответните ръководства ?
По поставения въпрос следва да се обърнете към Министерство на културата. МВ/
04-03-2015
На докторант редовна форма на обучение полага ли му се отпуск по чл.169 от КТ?
Ако лицето работи по трудово правоотношение, съгласно чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" – 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Както е видно от разпоредбата, право на този вид отпуск имат лицата зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка. От запитването е видно, че лицето е докторантура – редовна форма на обучение, поради което няма право на отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ. Този вид платен отпуск (по чл. 169, ал. 4 от КТ) е отпуск полагащ се на специално правно основание, поради което считаме, че лицето няма да има право и на отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ. ЯР/
04-03-2015
Предстои да сключа безсрочен трудов договор за пълно работно време, след прекарани 6 години в чужбина, стажът ми през които е надлежно удостоверен с документ Е104. Бъдещият ми работодател оспорва правото ми в Клас "Прослужено време" да бъдат взети предвид тези 6 години стаж. Правомерно ли е това?
Уважаема г-жо Тодорова, Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. От гореизложеното е видно, че Наредбата предвижда зачитане на трудов стаж, но само когато той е придобит в друга държава-членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Стажът се установява с трудов договор и/или с други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната осигурителна институция съгласно законодателството на съответната държава. Въз основа на представените документи работодателят следва да може да извърши преценка, дали стажът придобит в друга държава-членка е на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. ЛТ/
04-03-2015
Специализанитете по Наредба 1 на МЗ от 2015 г. не могат за получават възнаграждение за дейността си по-малко от миналния осигурителен праг за съответната дейност. Как да се разбира - основно възнагреждение в размер на 882 лв. или бруто такова - основно плюс допълнителните възнаграждения.
Уважаема г-жо Павлова, По въпроси, свързани с прилагането на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването, се обърнете към Министерство на здравеопазването. ЛТ/
04-03-2015
Работя по служебно правоотношение, като на 09.02.2015г. подадох писмено предизвестие по чл. 105, ал.2 от ЗДСл за прекратяването му. Към настоящия момент работодателят ми е в отпуск по болест и не е назаначен негов заместник. Мога ли да напусна при положение, че дирекцията е без ръководител към датага на изтичане на предизвестието ?
Тъй като става дума за прилагане на Закона за държавния служител, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
04-03-2015
При ненормирано работно време трябва ли служителя да спазва регламентираното в Правилника за вътрешния трудов ред работно време от 09.00 до 17,30 часа? В случай, че не отработи 8 часа има ли право работодателят да му търси отговорност за извършено нарушение на трудовата дисциплина - например закъснение?
В чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Със своя заповед работодателят определя списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден - /чл. 139а, ал. 2 КТ/. Определянето на длъжностите, за които се счита че се работи при условията на ненормиран работен ден се извършва със заповед на работодателя /ал.3/. Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време - ал. 4 на чл. 139а от КТ. Според ал. 7 на чл. 139а от КТ работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд. Съгласно чл. 139, ал.1 от КТ, разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. Установеното работно време следва да се спазва от работниците/служителите. В чл. 187, т. 1 от КТ е предвидено, че закъснението, преждевременното напускане на работа, неявяването на работа или неуплътняването на работното време представляват нарушение на трудовата дисциплина. Видовете дисциплинарни наказания, които се налагат за нарушения на трудовата дисциплина са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение - чл. 188 от КТ. Работодателят преценява дали и какво наказание да наложи на лицето. МВ/
04-03-2015
На лице в продължителен болничен предстои явяване на ТЕЛК.В периода между последния болничен и новия от ТЕЛК какъв отпуск се води?Новият ще е от датата последна за предходния болн. но издаден след известно време!
Уважаема г-жо Стоянова, Периодът може да се оформи като неплатен отпуск, а след издаване на болничния лист - като отпуск при временна неработоспособност. ЛТ/
04-03-2015
Назначение по чл. 114 от КТ – до 40 часа месечно, може ли да е за длъжност продавач-консултант с единствен тр.договор? Трябва ли да е упоменато в тр. договор дните и часовете на заетост или е достатъчен месечния график? Възможно ли е графикът да е в сряда 5 ч., в петък 3 ч.,като това се променя за седмица?
Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда (КТ), трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Работното време се определя според възможностите на работника или служителя и работодателя. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време в договора. В чл. 115 от КТ изрично е предвидено, че с трудовите договори по този раздел освен условията по чл. 66, ал. 1 от KT се уговарят продължителността и разпределението на работното време, а може да се уговаря и периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение. ЯР/
04-03-2015
Трябва ли да ми бъде изплатен 14 р.дн.неизползван платен отпуск за 2012г. след като от 15.10.2012г.до 18.02.2015г.съм била в непл.отпуск като учител тъй като съм изпълнявала длъжността ВРИД.След спечелване на конкурс съм назначена като директор от 20.02.2015г. и съм освободена като учител по чл.325,ал1,т.1
Уважаема г-жо Стайкова, Съгласно чл. 176, ал. 4 от КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. В чл. 176а, ал. 2 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Предвид горните разпоредби, изразяваме мнение, че тъй като отлагането на 12-те дни отпуск за 2012 г. е на основание чл. 176, ал. 4 КТ и се прилага чл. 176а, ал. 2 КТ, при прекратяване на трудовия договор се дължи обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ. ЛТ/
04-03-2015
Здравейте, Работя по график на 12 часа, при сумарно отчитане на работното време. Два дни работа два дни почивка. Ако понеделник и вторник съм на работа а сряда и четвъртък почивам и излизам годишен отпуск, кой трябва да е първият ден от отпуската-четвъртък или петък?
Уважаеми г-н Попов, Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платеният годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 КТ се ползва в работни дни по календар. ЛТ/
03-03-2015
При изчисление на извънреден труд на международен шофъор , възможно ли е да се плащат като извънреден труд часовете над 48ч на седмица , имайки предвид чл.154 от КТ и чл.4 ал.1 от Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт?Т.е. не както би било редно в останалите случаи ,по 40ч
За разяснения по въпроси, свързани с прилагането на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, следва да се обърнете към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. МВ/
03-03-2015
Здравейте,мога ли да се консултирам за нещо? Скоро бях назначена на редовна бройка в същата държавна служба, в която работих преди това пи европейски проект.Сега съм с изпитателен срок 6 месеца.За да започна за редовно получух подкрепа от директора и съдействие за придвижване на документите. Могат ли сега да ме съкратят и какви права имам?
Тъй като става дума за прилагане на Закона за държавния служител, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
02-03-2015
Здравейте ! Имам влязло в сила ЕР на ТЕЛК от 13.02.2015 г. , което на същата дата го представих в Личен състав на предприятието - СЕТ трасенерго и РП , като до 27.02 ползвам миналогодишният си платен отпуск . Трябваше ли да е спазен 7 дневният срок за друдоустрояване независимо от това , че съм в отпуск ?
Основанието за трудоустрояване на работника или служителя е чл. 314 от КТ. В разпоредбата е предвидено, че когато работника или служителя поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга, подходяща работа, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217 . Здравните органи, с издадения от тях акт установяват необходимостта от трудоустрояване на работника или служителя, определят формата на трудоустрояване - преместване на друга работа или облекчаване условията на труд за изпълняваната работа и определят срока на трудоустрояване. Фактическото изпълнение на предписанието следва да се извърши със заповед на работодателя, в която трябва да се посочат основанието за трудоустрояване, длъжността, на която се премества лицето, както и срокът за който се премества. При спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване – чл. 3, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване. МВ/
02-03-2015
Работя като възпитател. Поради болест и отсъствие на колега го замествам,тъй като имам квалификацията и взимам целият му норматив от часове, а в същото време изпълнявам и моят норматив.Колегата обаче отсъства вече повече от един месец, а му предстои да отсъства и през следващите 35 дни. Какво възнаграждение трябва да ми определи работодателят?
Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. Заместването по ал. 1 се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването - чл. 259, ал.3 КТ. МВ/
02-03-2015
на 1 август 2015г ставам на 55г3м имам 16г9м пьрва кат 10м втора кат 16г третакат мога ли да се пенсионирам и ако мога да напускам ли работа понеже работя в 4ехия
01-03-2015
зададох въпрос за назначение по ДУК в края на м.01 и после на 10.02 отново,но все още нямам отговор.Моля Ви отговорете ми-По ДУК вписването в търг.регистър на новият ни управител е извършено в края на раб. ден.На кого следва да се плати този ден на старият ,който реално си го е отработил или на новият управител защото това е датата на вписването
Уважаема г-жо Петрова, Договорът, по силата на който се възлага управлението на търговско дружество не е трудов, а граждански по своя характер. Правата и задълженията на страните по този вид граждански договор, вкл. възнаграждението, не се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. /ЛТ
01-03-2015
Работя от 3 години в нова фирма и придобивам право на пенсиониране на 25.04.15 г., но няма да напускам работа.При това положение дали е нужно да вземам УП 2 от тази фирма ,след като имам данни в НОИ за осигуряване.
01-03-2015
Необходимо ли е провеждането на ежедневен инструктаж на шофьори на училищни автобуси ?
Моля задайте въпроса си в рубрика „Безопасност и здраве при работа“.
01-03-2015
Здравейе, предстои ми да бъда зачислена като редовен докторант във ВУЗ. Тъй като се изплащат стипендии на редовните докторанти ме интересува дали имам право освен това да работя на трудов договор на пълен работен ден
Както в Кодекса на труда така и в други нормативни актове няма предвидени ограничения, лицето - редовен докторант да работи по трудов договор на пълно работно време. По отношение на правото Ви да получавате и стипендия следва да се обърнете към Министерство на образованието и науката. МВ/
     Въпроси 1 до 341 от 341     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре