Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
06-03-2015
Здравейте,моля за практическо уточнение относно изчисляване месечни часове при смесени смени! Ние сумираме реално отработените часове за месеца дневни смени с продължителност 8 ч. и за нощни 7 ч.(дневна 8.00-16.00, нощна 20.00-3.00) и към тях прибавяме отработените нощни часове от 22.00-3.00(5 ч) коригирани с коефициент 1.143? Благодаря Ви много!
06-03-2015
Държавен служител съм и съм бременна във втория месец. Имам усложнения. На колко дни болничен общо имам право, преди излизането ми в платен отпуск поради бременност и раждане. Благодаря!
06-03-2015
Възможно ли е служител който е прекъснал отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и се е върнал на работа, след 1 месец работа да излезе отново в полагащият му се отпуск, но преди това да ползва платеният такъв за 2013 г. , за да не го загуби по давност.
06-03-2015
Здравейте! Бих искала да попитам как е коректно да изчисляваме нощния труд при смяна с продължителност 20.00 - 03.00 или 7 часа?Включваме почивката в работното време на персонала. За периода на нощната смяна се получават 6 часа нощен труд(5часа х 1.143 = 5.72) и 2 часа дневен(от 20.00 - 22.00) - тези 2 часа трябва ли да преизчисляваме?
06-03-2015
ОСВОБОДЕН СЪМ ПО ЧЛ.328 ал.1 т 3 отКТ. ИЗПЛАТИХА МИ ОБЕЩИТЕНИЕ ЗА 1 МЕСЕЦ. ВНАСЯТ ЛИ СЕ ОСИГОРОВКИ ЗА НЕГОЛ
06-03-2015
Здравейте! Как се отчита работното време на служител, изпълняващи 24 часово дежурство на официален празник. Например от 8.00 ч. на 31.12. до 8.00 ч на 1.01. Цялото дежурство ли е официален празник или само времето от 0.00 на 1.01. до 8.00 на 1.01.Същият е въпроса и за служител работещ от 8.00 ч. на 1.01. до 8.00 ч. на 02.01.
06-03-2015
Работничка ползва отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години до 15.08.2015 г. Предстои масово съкращаване поради закриване на бюджетно предприятие към 30.04.2015 г., чл.328, ал.1,т.1 от КТ. Как да освободим работничката и на какви обещетения има право? До кога ще ползва обещетението за отглеждане на малко дете?
06-03-2015
Беше ми издаден болничен лист за гледане на сестра ми в болнично заведение. Сега от НОИ ми казват, че не ми се полага обезщетение и въобще болничен. Какво правя от тук на там с този болничен при положение, че отсъствието ми от работа на основание болничния е вече факт?
06-03-2015
Като държавен служител през януари получих сума за представително облекло за 2015г. На 09.02.2015г. бях освободена на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗДСл-работодателят ми държавна агенция прекрати служебното правоотношение. При изплащане на обезщетение ми за не спазено предизвестие работодателят ми си удържа парите за 11месеца. Има ли право на това?
05-03-2015
Военизиран служител (първа категория труд) съм по ЗОВС. В годината, в която навършвам пределна възраст за пенсиониране, имам ли право на ползване на платения си годишен отпуск в пълен размер за текущата година
05-03-2015
Възможно ли е уволнен служител, възстановен на работа чрез съда, да има претенции за пропуснати ползи за времето през което е останал без работа? /пр. 13-та заплата, неизползван отпуск, диференцирано заплащане, работно облекло и т.н./ Какъв е реда за предявяване на такъв род претенции?
05-03-2015
При сключен трудов д-р на 8 часа и 5 дневна работна седмица работодателят подважда среднодевна работна заплата ако работните дни са по-малко от 21 дни. Така напр. за м.02.2015 год. работните дни са 20 и той подважда една надница от общата договорена сума. Моля цитирайте Закон, от който да е видно,че работодателят се опитва да подведе работника!
05-03-2015
Подписала съм предизвестие по чл.328 ал.1 т.2 - 30 дневно което трябва да изработя,но съм с диабет и в болничен в момента.Интересуваме дали заболяването няма да ме предпази от съкращение и дали срокът на предизвестие не се удължава с болничния.
05-03-2015
Подписала съм предизвестие по чл.328 ал.1 т.2 - 30 дневно което трябва да изработя,но съм с диабет и в болничен в момента.Интересуваме дали заболяването няма да ме предпази от съкращение и дали срокът на предизвестие не се удължава с болничния.
05-03-2015
В предприятието имаме лице с ТЕЛК над 50% Има ли право на намален работен ден ? Какво е основанието , ако има това право ? Благодаря !
05-03-2015
Има ли право на дневни пари лице назначено на ТД като шофьор съгласно Наредбата за командировки ? Чл.6 казва че няма .Така ли е?
05-03-2015
По какъв начин може да се връчи заповедта за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.381,ал.1, т.12 от КТ с оглед на това, че работникът е задържан в Националната следствена служба относно извършено престъпление? Би ли могло чрез нотариус?
05-03-2015
Как би следвало да се прилага трудовото законодателство при редуциране на щатна бройка до 0,5, заемана от трудоустроен работник.
05-03-2015
Може ли отпуск за 2013 отложен по чл.176 ал.2 от КТ за 2014 г. да се ползва през 2015 г или част от него и какъв е реда?Трябва ли да бъде включен в графика за 2015 г. и как? Само информативно или разпределен както отпускът за 2015,или може да се ползва извън него когато пожелае работника?
05-03-2015
Назначена съм на трудов договор до назначаване на титуляр след конкурс.Няма обявен конкурс, какви са условията да прекратя договора?
05-03-2015
Работник с трудов договор на 4 часа в друго предпричтие. В нашето предприятие длъжността се съкращава на основание чл. 328, ал.1, т.3 от КТ. И тук трудовия договор е на 4 часа. Дължим ли обещетение на основание чл. 222, ал.1 от КТ ?
05-03-2015
Здравейте, С настоящото бих искала да отправя следното запитване: Ако работодателят заплаща суми на работниците във връзка със задължение за разположение и отделно суми за действително положен труд по време на такива дежурства трябва ли да се включват тези суми в базата за платен отпуск /Наредба № 2 от 1994 г.
05-03-2015
При ползване отпуск за отглеждане на първо дете до 2-годишна възраст и застъпване за излизане в отпуск по майчинство за второ дете,: - необходимо ли е лицето да прекъсне и да отработи определени дни? - какви документи трябва да се подадат от работодателя?
05-03-2015
Здравейте!Каква е възрастта за ранно пенсиониране на учители за 2015год.Получавам противоречиви данни.От 2013г. възрастта е замразена ,а учителската расте с 4месеца
05-03-2015
Ако служител има неизползвани дни отпуска от 2013г., и все още неизползвани дни от 2015г. , при пускане на отпуск, от коя година ще се вземат първо дните от 2013 или 2015г?
05-03-2015
Имам служителка,която работи на осн.тр.договор на 8 ч. и на доп.тр.договор при същия работодател-чл.110 от КТ на 4 ч. Предстои и пенсиониране, при оформяне на документите,освен стажа в тр.книжка по осн.договор, трябва ли да издам и обр. УП-3 за втория договор.
05-03-2015
Може ли да се пракрати трудов договор поради навършени години за пенсия без предизвестие и по кой член от КТ?
04-03-2015
Здравейте. Интересува ме в момента работя като юрисконсулт на трудов договор, но искам да стана управител на дружество. Какъв е варианта да работя по този начин и да ми тече юридически стаж? Ако мина само на договор за управление не ми се зачита за юридически стаж нали? А Ако си остана на ТД и сключа договор за управление удачно ли е?
04-03-2015
Имат ли норматив часове преподавателите на щат в школите по изкуства към народните читалища, или той се определя от съответните ръководства ?
04-03-2015
На докторант редовна форма на обучение полага ли му се отпуск по чл.169 от КТ?
04-03-2015
Предстои да сключа безсрочен трудов договор за пълно работно време, след прекарани 6 години в чужбина, стажът ми през които е надлежно удостоверен с документ Е104. Бъдещият ми работодател оспорва правото ми в Клас "Прослужено време" да бъдат взети предвид тези 6 години стаж. Правомерно ли е това?
04-03-2015
Специализанитете по Наредба 1 на МЗ от 2015 г. не могат за получават възнаграждение за дейността си по-малко от миналния осигурителен праг за съответната дейност. Как да се разбира - основно възнагреждение в размер на 882 лв. или бруто такова - основно плюс допълнителните възнаграждения.
04-03-2015
Работя по служебно правоотношение, като на 09.02.2015г. подадох писмено предизвестие по чл. 105, ал.2 от ЗДСл за прекратяването му. Към настоящия момент работодателят ми е в отпуск по болест и не е назаначен негов заместник. Мога ли да напусна при положение, че дирекцията е без ръководител към датага на изтичане на предизвестието ?
04-03-2015
При ненормирано работно време трябва ли служителя да спазва регламентираното в Правилника за вътрешния трудов ред работно време от 09.00 до 17,30 часа? В случай, че не отработи 8 часа има ли право работодателят да му търси отговорност за извършено нарушение на трудовата дисциплина - например закъснение?
04-03-2015
На лице в продължителен болничен предстои явяване на ТЕЛК.В периода между последния болничен и новия от ТЕЛК какъв отпуск се води?Новият ще е от датата последна за предходния болн. но издаден след известно време!
04-03-2015
Назначение по чл. 114 от КТ – до 40 часа месечно, може ли да е за длъжност продавач-консултант с единствен тр.договор? Трябва ли да е упоменато в тр. договор дните и часовете на заетост или е достатъчен месечния график? Възможно ли е графикът да е в сряда 5 ч., в петък 3 ч.,като това се променя за седмица?
04-03-2015
Трябва ли да ми бъде изплатен 14 р.дн.неизползван платен отпуск за 2012г. след като от 15.10.2012г.до 18.02.2015г.съм била в непл.отпуск като учител тъй като съм изпълнявала длъжността ВРИД.След спечелване на конкурс съм назначена като директор от 20.02.2015г. и съм освободена като учител по чл.325,ал1,т.1
04-03-2015
Здравейте, Работя по график на 12 часа, при сумарно отчитане на работното време. Два дни работа два дни почивка. Ако понеделник и вторник съм на работа а сряда и четвъртък почивам и излизам годишен отпуск, кой трябва да е първият ден от отпуската-четвъртък или петък?
03-03-2015
При изчисление на извънреден труд на международен шофъор , възможно ли е да се плащат като извънреден труд часовете над 48ч на седмица , имайки предвид чл.154 от КТ и чл.4 ал.1 от Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт?Т.е. не както би било редно в останалите случаи ,по 40ч
03-03-2015
Здравейте,мога ли да се консултирам за нещо? Скоро бях назначена на редовна бройка в същата държавна служба, в която работих преди това пи европейски проект.Сега съм с изпитателен срок 6 месеца.За да започна за редовно получух подкрепа от директора и съдействие за придвижване на документите. Могат ли сега да ме съкратят и какви права имам?
02-03-2015
Здравейте ! Имам влязло в сила ЕР на ТЕЛК от 13.02.2015 г. , което на същата дата го представих в Личен състав на предприятието - СЕТ трасенерго и РП , като до 27.02 ползвам миналогодишният си платен отпуск . Трябваше ли да е спазен 7 дневният срок за друдоустрояване независимо от това , че съм в отпуск ?
02-03-2015
Работя като възпитател. Поради болест и отсъствие на колега го замествам,тъй като имам квалификацията и взимам целият му норматив от часове, а в същото време изпълнявам и моят норматив.Колегата обаче отсъства вече повече от един месец, а му предстои да отсъства и през следващите 35 дни. Какво възнаграждение трябва да ми определи работодателят?
02-03-2015
на 1 август 2015г ставам на 55г3м имам 16г9м пьрва кат 10м втора кат 16г третакат мога ли да се пенсионирам и ако мога да напускам ли работа понеже работя в 4ехия
01-03-2015
зададох въпрос за назначение по ДУК в края на м.01 и после на 10.02 отново,но все още нямам отговор.Моля Ви отговорете ми-По ДУК вписването в търг.регистър на новият ни управител е извършено в края на раб. ден.На кого следва да се плати този ден на старият ,който реално си го е отработил или на новият управител защото това е датата на вписването
01-03-2015
Работя от 3 години в нова фирма и придобивам право на пенсиониране на 25.04.15 г., но няма да напускам работа.При това положение дали е нужно да вземам УП 2 от тази фирма ,след като имам данни в НОИ за осигуряване.
01-03-2015
Необходимо ли е провеждането на ежедневен инструктаж на шофьори на училищни автобуси ?
01-03-2015
Здравейе, предстои ми да бъда зачислена като редовен докторант във ВУЗ. Тъй като се изплащат стипендии на редовните докторанти ме интересува дали имам право освен това да работя на трудов договор на пълен работен ден
     Въпроси 1 до 47 от 47     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре