Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
30-10-2014
Наш работник е освободен на дата, която е почивен ден - 01.11, поради навършване на пенсионна възраст. Коректно ли е заповедта за освобождаване да бъде с дата 03.11. /първият работен ден от месеца/, считано от 01.11.
30-10-2014
Може ли анестезиолог да работи на втори трудов договор при друг работодател
30-10-2014
Може ли лекар анестезиолог да работи на втори трудов договор при втори работодател
30-10-2014
Здрaвейте,искaм дa попитaм колко години могa дa рaботя нa постоянен трудов договор,но дa ме водят извънсписъчен състaв и по ПМС66,зa дa нямaме прaво нa никaкво допълнително плaщaне.Aз рaботя с тaкъв договор вече 7 години.И кaк дa докaжa нa рaботодaтеля си ,че ми се полaгa поне СБКО.Блaгодaря предвaрително.
30-10-2014
Начален старши учител съм- професионален бакалавър.Основната ми заплата е под миниума от 555 лв съгласно чл.28 /1/ от Национолния трудов договор за Системата на Народната просвета.Трябва ли да ми бъде коригирана заплатата?
30-10-2014
Мога ли да ползвам платен отпуск за обучение по чл.169 от КТ?Работя като държавен служител и съм записана в магистърска програма, редовна платена форма на обучение,но занятията се провеждат вечер след работа.
30-10-2014
Имам ли право на платен отпуск за обучение по чл.169 от КТ?Работя като държавен служител.Следвам магистърска програма редовно обучение вечерно време, т.е. в извън работно време.
30-10-2014
Как се изчислява трудовият стаж при непълно работно време - 4 часа, при 8 часа продължителност на работното време през деня, установена с правилника за вътрешния ред?
30-10-2014
Назначен съм по чл 111 от КТ на щат 0.20 като асистент по хирургия. Длъжен ли съм при това щатно разпределение да извършвам работа, която се отнася за заемането на цяла щатна длъжност или трудовото ми задължение следва да са преизчислява съгласно частта от цялото?
30-10-2014
Назначена съм на служебен трудов договор по чл. 87а, при второстепенен разпоредител. Искам да се преместя от отдела, в който работя в друго звено на същата длъжност, която заемам сега (главен експерт). Подлежи ли заплатата ми на актуализация, при условие че в Звеното в което се местя гл.експерти са с по- високи заплати. Предварително благодаря
29-10-2014
Здравейте, Необходимо ли е повторно подаване на заявление за отпускане на парично обещетение за безработица след корекиция в персоналия регисър на НОИ.Съкращение по чл.328, ал.1 т3 -обещетение за 1 година,след това е променено на 4 месеца с мотив, че ТД е втори(код11),.След поредица от жалби, НОИ София разпорежда въвеждане в сила разпореждане 1 - 1
29-10-2014
Започване на работа по трудов договор на 1 октомври и прекратяване на 19 октомври. Дължи ли се платен отпуск на работника. В размер на колко дни?
29-10-2014
Има ли законова пречка, един трудов договор да бъде сключен, деклариран в НАП в същия ден и работника да започне работа в същия този ден 30 минути след декларирането на договора в НАП.
29-10-2014
Здравейте, Интересува ме да ми обясните,какви са условията за ранно пенсиониране при помощник-възпитател в детска градина? Благодаря
29-10-2014
Zdraveite, Interesuva me da mi obqsnite kakvi sa usloviqta za ranno pensionirane pri pomoshtnik vazpitatelite v detska gradina?
29-10-2014
Уточняване на въпроса от 22.10.2014 год. /чл. 169, ал. 3/ - Всичко това го знам, необходимо ми е тълкуване: Може ли работодателят да даде съгласието си на по-късен етап от обучението, в случая преди държавният изпит? Без да е в нарушение?
29-10-2014
При командировка в чужбина (под 2 месеца), когато един от дните е официален празник в приемащата страна, но не и в България, как се разглежда случая според българското законодателсвто? 1. Неработен ден. 2. Работен ден, стандартно заплащане. 3. Работен ден, двоен размер на заплащането. Благодаря!
29-10-2014
Работех в кремикоци ад като тр работник във фирма рис-2005 и нямам заплата от 2008-2010.как мога да си я получа
29-10-2014
Здравейте, Имам следния въпрос. Имам останали 15 дни платен отпуск от 2014 г. и 3 дни от 2013. За 2015 работодателят ще прехвърли 10 дни по производствени причини. Какво става с останалите 5 дни, ще ги загубя ли, а тези от 2013
29-10-2014
Здравейте,на 01.02.1998 г имаме лице което е прехвърлено при нас по чл.123 от КТ. В тр.книжка са нанесени промените по доп.споразумения но няма печати.Лицето ще се пенсионира .как да оформим тр-книжка?
29-10-2014
Здравейте,работя на т.д на основание чл.70,ал.1,във връзка с чл67,ал.1,т.1 от 21.07.2014г,с изпитателен срок 6 в полза на работодателя-искам да ви попитам това дали е сррочен трудов договор или е за неопределено време,и какъв е срока на предизвестието за напускане от моя страна,ако го пусна по време на изпитателния срок.Благодаря ви предварително.
29-10-2014
Работя на основен трудов договор на 8 часа и съм назначена, и на втори трудов договор в същото предприятие по чл. 110 на 2 часа. Въпросите ми са: При напускане трябва ли да ми се издаде образец УП-3 за вторият трудов договор? Считат ли се тези допълнителни 2 часа за трудов стаж? Благодаря.
28-10-2014
От коя дата се прекратява трудовия договор при смърт на работник? От датата на смъртта или от датата на смъртния акт. Благодаря!
28-10-2014
Признава ли се за осигурителен стаж времето, за което е изплатено обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ, за периода 1.11.1996г. - 30.11.1996 год. Съгласно действащата по това време норматвна уредба върху обезщетението, изплатено на основание чл.222 от Кодекса на труда не са изчислени и внасени осигурителни вноски.
28-10-2014
Моля Ви, да ми отговорите на въпроса, който съм задала на 20.10.2014г. Благодаря
Уважаема г-жо Борисова, От запитването е видно, че е сключен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ - до завършване на определена работа. Това е особен вид срочен трудов договор, при който клаузата срок е свързана с времето, необходимо за да бъде извършена/довършена определената (по обем, количество или др. параметри) работа. Моментът на прекратяването му е свързан с приключване/довършване на тази работа. Затова този вид трудов договор се прекратява на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ – със завършване на определената работа. Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (срок, длъжност, трудово възнаграждение и др.). По наше мнение, изменение на срока на договора “до завършване на определена работа” в “безсрочен трудов договор”, е недопустимо, тъй като това би противоречало на спецификата на вида на сключения трудов договор – до завършване на определена работа. Следователно не възможно да се подпише допълнително споразумение за превръщане на трудовия договор в безсрочен. ЛТ/
28-10-2014
Нормално ли е служители в държавна администрация да се вписват в дневник при всяко влизане и излизане в службата?Къде е разписано това?
28-10-2014
Студент съм в ТУ София, магистратура редовна форма на обучение, но лекциите са от 18.00 часа през седмицата и събота от 08.00ч. Мога ли да ползвам отпуск по 169-171 от КТ, тъй като реално не се откъсвам от производството докато завършвам образованието си
28-10-2014
Във фирмата в която работя има работник който желае да бъде преназначен на 4 часов раб.ден за да сключим с него още един ТД за друга длъжност /ел.техник/. Как трябва да се оформи това. 1. С нов трудов договор по чл.67 от КТ. 2. С трудов договор по чл.110.
28-10-2014
Лице има 20 р.дни отпуск, съгласно чл.176 от КТ може да отложи само 10 р.дни. През следващата година може ли да ползва всичките 20 р.дни дори и да са планирани в графика, като не са отложени или само 10 р.дни трябва да планира в графика. Благодаря Ви предварително.
28-10-2014
Здравейте,на основание наредбата за държавните изисквания за прием и обучение на докторанти,приета с постановление 222 от 26.10.2000г.от МС-имаме назначени асистенти,които не са зачислени за докторанти,а фигурират в щата като асистенти и ползват 35 дни отпуск-какъв е реда за отнемане на длъжността-асистент.Благодаря.
28-10-2014
По време на трудово правоотношение признава ли се майчинството за придобит трудов стаж и професионален опит. И длъжен ли е работодателят да дава допълнително възнаграждение затова при положение, че служителката в действителност е отсъствала от работа и не е полагала труд?
28-10-2014
Здравейте! Държавен служител съм. тази година ми предстои пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. В случай, че остана на работа през 2015г. и настъпят съществени законодателни промени като например отпадане или намаляване на изплащаните заплати, при какви условия ще мога да се пенсионирам?
28-10-2014
От 1 до 31 юли(31 кал. дни) бях командирована в друго отделение на болницата,в която работя.Сега искат отново да ме командироват.Мога ли да откажа?
28-10-2014
Ползвала съм платен годишен отпуск от 25.09.2014 до 05.10.2014 г. Останалите дни от месец септември и октомври съм отработила. При изчисление на възнаграждението ми за октомври 2014, кой ще бъде последния календарен месец, от който ще бъде направено изчислението - август или септември, като се има предвид, че и в двата месеца имам отработени 10 дни
28-10-2014
Как се прилага разпоредбата на § 2 от ПЗР към ПМС 304/21.12.2013 г. в сила от 07.01.2014. Ние сме второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Към датата на влизане в сила на промяната числеността на персонала по ПМС 66 е запазена и епо-малко от 8 % от щатната численост на персонала. Можем ли да увеличим числеността по ПМС 66 и какъв е реда.
28-10-2014
Лице в отпуски по майчинство от 2010г. и съответно отложени отпуски за 5 год.или общо 100 дни. Декември 2014г. служителят се връща - за колко години се полагат отпуски и има ли такива, които отпадат по давност ?
28-10-2014
Какъв е максималният брой дни отложен платен отпуск към 31,12,2014г. за периода след 2010г. за лице без болнични и майчинство? например 10дни от 2013г.+ 10дни от 2014г. + ? дни
Начинът на ползване на платения годишен отпуск е уреден в чл. 172 от Кодекса на труда /КТ/, който предвижда, че платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. В чл.176, ал.1, ал. 2 и ал. 3 са предвидени случаите, при които може да се отложи ползването на платения годишен отпуск, както и размерът на платения годишен отпуск, който може да се отложи за следващата календарна година – общо в размер не повече от 10 работни дни. Съгласно чл. 37б, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години. Както е видно от разпоредбите, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика може да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. С оглед гореизложеното, отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано от лицето в предходната календарна година. Разпоредбата на чл. 176а от КТ регламентира погасяване на правото на ползване на платения годишен отпуск. Според чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползване се погасява по давност. С оглед на законовата разпоредба на чл. 176а, ал. 1 от КТ правото на ползване на платения годишен отпуск за 2013 г. се погасява на 31.12.2015 г., за 2014 г. правото на ползване се погасява на 31.12.2016 г. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок. МВ/
28-10-2014
Здравейте, назначена съм на трудов договор по заместване на титуляр, в майчинство. Скоро разбрах, че съм бременна и би трябвало да изляза по майчинство непосредствено преди да се завърне титуляра. Какви са правата ми в този случай, т.е. мога ли да изляза и аз по майчинство, за какъв период от време?
В чл. 68, ал.1, т.3 от КТ е предвидено, че срочен трудов договор се сключва за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Договорът за заместване се прекратява без предизвестие на основание чл. 325, т. 5 от КТ със завръщане на замествания работник или служител на работа. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание, лицето не се ползва от закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ.МВ/
27-10-2014
При прекратяване на трудов договор с предизвестие от 1 месец мога ли да бъда през този месец в неплатен отпуск.Благодаря предварително.
Няма пречка след връчване на предизвестието за прекратяване на трудовия договор лицето да ползва платен или неплатен отпуск, с писмено разрешение на работодателя. С изитичане на срока на предизвестието, трудовият договор се прекратява – чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ.МВ/
27-10-2014
При прекратяване на трудов договор с предизвестие от 1 месец мога ли да бъда през този месец в неплатен отпуск.Благодаря предварително.
27-10-2014
Здравейте отново, аз работя като помощник-възпитател в ОДЗ. Моята длъжност води ли се педагогически кадър към сферата на образованието или не.
27-10-2014
Здравейте, отговора на зададения от мен въпрос на 17.10.2014, не отговаря на запитването ми. Интересува ме какъв вид договор се сключва между страните. Моля отговорете конкретно на въпроса.
27-10-2014
Правят ми трудов договор, но аз не го подписвам, защото клаузите не ме устройват.Съгласно договора трябва да постъпя на работа на 23.10.2014г. Работодателя е пуснал уведомление в НОИ за регистрация на трудовия договор. Днес може ли да пусне в НОИ заличаване на трудовия договор.
27-10-2014
Работя на 8 часов основен трудов договор като касиер-счетоводител. От м. 09 подписах допълнителен договор по чл. 110 от КТ със същия работодател като домакин на стол за 1 час дневно.По основния тр. договор получавам СБКО. Полага ли ми се безплатна храна по втория, след като е за 1 час дневно?
Съгласно чл. 293, ал.1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. По наше мнение имате право на СБКО и по трудовия договор по чл. 110 от КТ.
27-10-2014
Наша служителка от гр.Хасково започна стимулация за ин-витро в гр.София.Тя през 2 дни ходи в клиниката за даване на кръв,установяване на хормоналните нива,поставяне на инжекции,чакане на резулт,преглед и назначение на нови нива на хормони за стимулация.Тя не се явява на работа,а стои в гр.София.Какъв вид отпуск следва да ползва-пл.отпуск,болничен?
В чл. 157, ал. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка, както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177. Съгласно чл. 313а, ал. 1 от Кодекса на труда, бременната работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, ползва права по чл. 140, ал. 4, т. 2, чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 и чл. 333, ал. 5 след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. МВ/
27-10-2014
При 40 год. общ трудов стаж,от които 37 год работя като оперативен счетоводител, в т.ч 27 години като такъв - към Община,звено "други дейности образование.От 01.01.2014г съм прехвърлена от звено"други дейности-Образование в звено "други дейности Икономика".въпроса ми е следният:По класификатор следва да ми бъде оформена брутната месечна заплата?
При разработването на длъжностните разписания за всяко конкретно звено се ползват длъжностните наименования от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България. В Кодекса на труда не е предвидено трудовото възнаграждение да се определя съобразно НКПД.
27-10-2014
Моля да ми отговорите на зададения от мен въпрос на 20.10.2014г. Относно чл. 169, ал. 3 от КТ Благодаря
На въпросът Ви е отговорено на 27.10.2014 г. следното: Съгласно чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда, учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. Този отпуск може да се ползва наведнъж или на части, в зависимост от нуждите на обучаващия се. Определянето му като “еднократен” означава че се полага само веднъж в рамките на обучението определено с програмата на учебното заведение. Този отпуск е целеви и се разрешава и ползва само за посочените в разпоредбата случаи. В чл. 26, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е предвидено, че председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. Според ал. 3 на чл. 26 от посочения закон, председателят на общинския съвет има право на: 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване; 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда. Предвид горното мнението ни е, че ако председателя на общинския съвет заема щатна длъжност по трудово правоотношение, има право на отпуск по ал. 3 на чл. 169 от КТ. МВ/
26-10-2014
Здравейте, интересуваме какви са последствията за подправен подпис върху Трудов договор , длъжностна характеристика и всички останали официални документи ,които се подписват при назначаване на. ТД.
Въпросът Ви е от компетентността на Министерство на правосъдието. МВ/
26-10-2014
Майка използва 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете от 2 до 8 год. по чл. 167а КТ. Може ли да ползва и 5 месеца от полагаемите се на съпруга й, при положение че той няма трудов договор?
Съгласно чл. 167а, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Както е видно от разпоредбата, право на този отпуск има всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение.Тъй като, както посочвате в писмото си, съпругът на майката не работи, същият няма право на посочения по-горе неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, поради което не може да даде съгласие за ползването му. МВ/
26-10-2014
на ко.ко дни има п,аво всеки ч.ен на семеиството за г.едане на бо.ен над 18г
26-10-2014
Трудов стаж, придобит при изпълнение на длъжността "Началник отдел "Закрила на детето" зачита ли се за трудов стаж по специалността (учителски) при назначаване на длъжност "учител"?
По поставения въпрос се обърнете към Министерство на образованието и науката.МВ/
26-10-2014
Колко часа дневно е работното време на учителите и задължително ли е да остават на работа 8 часа? Може ли работодателят да провежда работни съвещания от 18 ч. след като работниците са били на работа сутринта от 7:45-14 ч.,?
26-10-2014
Майка съм на дете на 8 години, имам ли право да отивам на работа по- късно, за да мога да водя детето на училище? Как да постъпим , ако работодателят системно уронва достойнството на работниците с груб тон?
25-10-2014
Здравейте, лице е съкратено по чл.328, ал.1, т.. Сред 15 дни отново го връщаме на работа, работи 10 дни ипак го съкращаваме. Какъв размер и за какъв период му се полага обезщетение по чл.222,
Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. От разпоредбата е видно, че работодателят дължи обезщетение за времето на оставане без работа, но за не повече от 1 месец, ако в индивидуален или колективен трудов договор не е уговорен по-дълъг срок. При прекратяване на трудовия договор на посочените по-горе основания, работникът/служителят има право на предвиденото в разпоредбата обезщетение. Обезщетението се изплаща след изтичане на месеца и обхваща периода, през който лицето е било без работа. За изплащането му лицето следва да представи трудовата си книжка, от която работодателят да направи констатация, че през посочения период не е работило при друг работодател. В случая лицето има право на обезщетение след прекратяване както на първия, така и на втория трудов договор. Точните изчисления се извършват от работодателя.МВ/
25-10-2014
При извършена проверка в предприятието се установи, че работник е осъден, а работодателя не е поискал свидетелство за съдимост при постъпване на работа. Случаят е даден на прокуратурата и работодателят е обвинен в нарушение по чл. 282. Може ли да бъде уволнен или осъден този работодател?
Съгласно чл.1 от Наредба № 4 от 1993г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, за сключване на трудов договор са необходими: 1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага; 2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; 3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж; 4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; 5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало; 6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години. Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт – чл.2 от Наредбата. В чл. 188 от КТ е предвидено, че дисциплинарните наказания са: 1. забележка; 2. предупреждение за уволнение; 3. уволнение. Дисциплинарното уволнение е вид дисциплинарно наказание, което работодателят може да наложи на работника или служителя по трудовото правоотношение за извършено от него тежко дисциплинарно нарушение. В чл. 190, ал. 1 от КТ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за: 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер; 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 – ал. 2 на чл. 190 от КТ. Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. В случай че работодателят е поискал писмени или устни обяснения, но работникът или служителят не ги е дал по своя вина, трудовият спор пред съда се разглежда по същество. Ако работодателят не е изслушал работника или служителя по своя вина, тогава съдът отменя заповедта за дисциплинарно наказание по тази причина, без да разглежда спора по същество – ал.2 на чл.193. По реда на чл. 194, ал. 1 от КТ, работодателят налага дисциплинарните наказания не по-късно от два месеца от откриването на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Според чл. 195 от КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Дали и какво наказание ще Ви наложи, се преценява от работодателя. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя – чл. 189, ал. 1 от КТ. Дали работодателят може да бъде да бъде осъден е въпрос, по който следва да се обърнете към Министерство на правосъдието.МВ/
25-10-2014
Нарушение ли е, че при назначаване на учител не съм поискала свидетелство за съдимост? Може ли заради такава грешка да бъда уволнена дисциплинарно?
Съгласно чл.1 от Наредба № 4 от 1993г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, за сключване на трудов договор са необходими: 1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага; 2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; 3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж; 4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; 5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало; 6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години. Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт – чл.2 от Наредбата. В чл. 188 от КТ е предвидено, че дисциплинарните наказания са: 1. забележка; 2. предупреждение за уволнение; 3. уволнение. Дисциплинарното уволнение е вид дисциплинарно наказание, което работодателят може да наложи на работника или служителя по трудовото правоотношение за извършено от него тежко дисциплинарно нарушение. В чл. 190, ал. 1 от КТ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за: 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер; 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 – ал. 2 на чл. 190 от КТ. Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. В случай че работодателят е поискал писмени или устни обяснения, но работникът или служителят не ги е дал по своя вина, трудовият спор пред съда се разглежда по същество. Ако работодателят не е изслушал работника или служителя по своя вина, тогава съдът отменя заповедта за дисциплинарно наказание по тази причина, без да разглежда спора по същество – ал.2 на чл.193. По реда на чл. 194, ал. 1 от КТ, работодателят налага дисциплинарните наказания не по-късно от два месеца от откриването на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Според чл. 195 от КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Дали и какво наказание ще Ви наложи, се преценява от работодателя. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя – чл. 189, ал. 1 от КТ. Дали работодателят може да бъде да бъде осъден е въпрос, по който следва да се обърнете към Министерство на правосъдието.МВ/
25-10-2014
Здравейте, Интересуваме има ли право служител да откаже да разпише заповед за командировка в страната и какви са последствията? Ако командировката е от дата 20.10 до 24. 10 броят ли се събота и неделя ?
Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя - ал.2 на чл. 121. Командировките се осъществяват въз основа на предварително издадена писмена заповед от командироващият, който определя условията на командировката. Преценката относно времето, което е необходимо за пътуване и за извършване на възложената задача е на командироващият. Разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за командировките в страна (НКС), установява, че командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Командировъчните пари са за всички дни от командировката включително и почивните и празнични дни, ако са включени в периода на командировката със заповедта за командировка. Дали събота и неделя се включват в дните на командировка се определя в командировъчната заповед, която е едностранен акт на работодателя. МВ/
24-10-2014
Получавам пенсия по болес 2 гр.тр.злоп. И професионално за -боляване .вече имам годините и стаж за редовна пенсия .34г.8м.до края на 2014г.Имам ли право на две брутни заплати .и какво трябва да направя .блягодаря .
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е към момнта на прекратяване на трудовото правоотношение лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случай, че към моментана прекратяване на трудовия Ви договор имате приобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще имате право на обезщетение от 2 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
24-10-2014
Има ли право временно изпълняващ директор да променя трудовите правоотношения и да не ни дава това,което е заложено за диференцирано заплащане,ДТВ и ДМС
24-10-2014
Мъжът ми беше освободен от работа на основание чл.325,т.1 имали право да иде на платена борса като се има предвит че е бил 2часа по договор благодаря
24-10-2014
Аз съм с решение на ТЕЛК 60% и работя в ДЦВХУ .Имам 20 дни платен годишен отпуск +6 дни за работа с хора с увреждания ( от трудова медицина)+ 2 дни за деца под 18 години.Имам ли право да ползвам полагащите ми се 6 дни заради решението на ТЕЛК?Благодаря ви предварително.
24-10-2014
Здравейте. Може ли да се обяви конкурс за държавен служител за длъжнжст, която Е заета по чл.16а от ЗДСл. Благодаря
24-10-2014
Моят въпрос към вас. работих в читалище гр. Белене от 1987г. като хигиенист- чистачка , и на 19 .06.2014г.внезапно ме съкратиха, по чл.328 ал.1, т 2 пр2 от КТ с чл326. имат ли право да вземат друг човек на моето място като е съкръщаване на щата, та макар трансормация надруга длъжност.
24-10-2014
търся Вашето компетентно съдействие, препоръка или указание относно : по кои нормативи инвалид 1 група - 94 % може законоосъобразно да постъпи на подходяща работа. А именно 1 ва група инвалид ампутиран горен ляв крайник . В 21 век има огормни възможности за работа, но редно ли да е незаконно ?
24-10-2014
Работодателя не желае да ми изплати изв. и нощен труд при сумарен график .Два дена след освобождаването ми по чл.70 ал.1си счупих крак и претърпях операция .Бюрото по труда в нашия град се намира на 3 ет. и без асансьор така че не мога да стигна до тях да подам жалба .Имали начин да подам своята жалба по електронен път ?
Съгласно чл. 262 от Кодекса на труда /КТ/, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от КТ е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. Работодателят дължи заплащане на положения от лицето нощен и извънреден труд. Трудово-правен спор във връзка с неизплатен извънреден и нощен труд се решава по съдебен ред. Срокът в който следва да се предяви иск е три годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл.358, ал.1, т.3 и ал. 2, т. 2 от КТ. В случаите, когато работодателят нарушава трудовото законодателство се сигнализира инспекцията по труда по седалището на предприятието. Сигналът можете да подадете и по електронен път. МВ/
24-10-2014
При подаване на Декларации 1 и 6 в случаи, когато 25-то число е неработен ден, кога се счита за краен срок на подаването им.
24-10-2014
На 01.04.14 г. бях съкратена от работа по чл. 328 съкращение на щата,работех на два договора по 4 часа в свързани лица ,като гл. счетоводител. Започнах работа на 07.04.14 г. с по ниско заплащане. Как ще изчислят обезщетението по чл. 222, ал. 1?
От запитването не става ясно на какви трудови договора сте работила по 4 часа. С § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда /КТ/ се определя, че основно трудово правоотношение по смисъла на този кодекс е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Следователно първият сключен трудов договор е винаги основен, вторият трудов договор е трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 или 111 от КТ – допълнителен труд при същия или друг работодател. В трудовата книжка на лицето се вписва само сключеният първи по време трудов договор - основният, а за периода на работа по останалите трудови договори се издават удостоверения образци УП-2 и УП-3. Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Обезщетението се изплаща след изтичане на съответния период и представяне на трудовата книжка, от която да е видно, че през този период лицето не е работило на друго място. В случай, че се прекратят и двата трудови договора, и по двата се дължи посоченото обезщетение, в случая, разликата в трудовото възнаграждение. При прекратяване само на единия трудов договор лицето няма право на посоченото обезщетение поради това, че същото работи по трудово правотношение, т. е няма да е налице изискването работникът или служителят да е “останал без работа”.МВ/
24-10-2014
Как може да ни се предостави служебна книжка
24-10-2014
При изчисляване на брутно трудово възнаграждение за изплащане на обезщетение при пенсиониране дали се включват средствата от СБКО и безпл. храна.
24-10-2014
При пълна ликвидация на ЕООД спазва ли се процедура по чл.333 и колко е предизвестието за лице назн. по чл. 68 ал.1 т.4 - до момента не е проведен конкурс
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда /КТ/, срочен трудов договор се сключва за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс. В чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с постъпване на работа на работника или служителя, който е спечелил конкурса. От запитването е видно, че не е проведен конкурс. Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при закриване на предприятието. Основанията, при които при прекратяване на трудовия договор работникът/служителят се намира под закрила при уволнение, са посочени в чл. 333 от КТ. МВ/
24-10-2014
Здравейте, Държавен служител съм, работя на 5-дневна работна седмица при пълно работно време /8 часа/. В случай, че съм работил на 6.9.2014 и 22.9.2014 г. какво възнаграждение следва да ми се изплати от работодателя за положения от мен труд на тези дни, които по принцип са почивни, обявени за официални празници.
23-10-2014
ЗДРАВЕЙТЕ,ВЪПРОСЪТ МИ Е ОТНОСНО РАБОТНИК,КОЙТО Е НАЗНАЧЕН НА ВРЕМЕНЕН ДОГ.ПО ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 БЕЗ КРАЙНА ДАТА,НО ИМА ТЕЛК РЕШЕНИЕ -50%ИНВАЛИДНОСТ.ИМАМЕ ЛИ ПРАВО ДА ГО ОСВОБОДИМ ОТ РАБОТА.
23-10-2014
Подала съм молба за напускане от 01,11,2014г. по взаимно съгласие. Имам остатък от платен отпуск за 2011г. -10 дни, за 2012 - 5 дни и за 2013- 2 дни. За всичките тези години незползвани отпуски ли ще имам обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ?
23-10-2014
Работодателя ми възложи с допълнително споразумение по чл.119 изпълнение на задачи, които не влизат в кръга на моите задължения. Затази дейност ми е дадена определена сума.Правилно ли е постъпил или трябва да се сключи тр. договор по чл. 110 от КТ
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, т. е. за която се е уговорил. С длъжностната характеристика се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовия договор. Всеки работодател сам изготвя длъжностна характеристика за съответната длъжност. Няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да актуализира (промени) длъжностната характеристика. Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с промени в организацията на работата, с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други, стига обаче изменената длъжностна характеристика да съответства на характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която е сключен трудовият договор. Ако служителят счита, че чрез длъжностната характеристика работодателят се опитва да измени длъжността, за която е сключен трудовият договор или да вмени задължения, които не съответстват на характера на възложената работа, то тогава е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение, компетентен по който да се произнесе е съдът. За изясняване на случая можете да се обърнете към съотватната инспекция по труда. МВ/
23-10-2014
Сключен трудов договор по чл.70 , ал.1 във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от КТ.Изпитателния срок е в полза на работодателя. След изтичането му трябва ли да се прекрати този и да се сключи нов трудов договор само на основанието на чл.67, ал.1, т.1?
23-10-2014
При работа в социална услуга "Дневен център за възрастни хора с увреждания", кои длъжности имат право да работят с намалено работно време (7 часов раб. ден)? Конкретно питам само специалистите ли, или и общите длъжности?Благодаря ви!
23-10-2014
Къде мога да прочета пълния текст на Писмо № 61-123 от 14.07.2014 г. ОТНОСНО: При командироване работникът или служи­телят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари. Дневни пари се дължат при командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната му работа. Ако в трудовия договор..
Изх. № 61-123 от 14.07.2014 г. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор съдържа данни за страните и определя мястото на работа. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата - чл. 66, ал. 3 от КТ. В конкретния случай считаме, че следва да бъдат взети предвид и Закона за здравето, както и Устройственият правилник на регионалните здравни инспекции Работното място е установено в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на КТ. Съгласно посочената разпоредба "работно място" е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение. Следователно, работното място се определя от работодателя в зависимост характера на работата. Разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от КТ предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа. С чл. 215 от КТ е регламентирано, че при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет с Наредбата за командировките в страната (НКС). Съгласно чл. 6, ал. 1 от НКС не се считат командировани лицата, които: 1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.; 2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение; 3. пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот. Както е видно от всичко, изложено по-горе, дневни пари се дължат на работника и служителя при командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната му работа. В случай, че в трудовия договор на лицата не е определено място на работа, считаме, че на тези лица дневни пари не следва да се изплащат. Ако мястото на работа е договорено, в чл. 19, ал. 2 от наредбата е предвидено, че на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1 - 10 лв. на ден. Работниците и служителите, които считат, че незаконосъобразно не са им изплатени командировъчни пари, могат да потърсят правата си по съдебен ред в 3-годишен давностен срок, считано от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съответния ред. По отношение на държавните служители следва да се има предвид чл. 32 от Наредбата за служебното положение на държавните служители, съгласно който за времето на командировка в страната или в чужбина държавният служител получава пътни, дневни и квартирни пари при условията, по реда и в размерите, предвидени в нормативните актове за работещите по трудови правоотношения. СН/
23-10-2014
Здравейте, Назначена съм на срочен трудов договор, без да е посочен срока на договора по чл. 68, ал. 1, т. 2 за извършване на определена работа. Бременна съм във трети месеци и работодателя ми каза, че проекта, за който съм назначена е приключил и ще ми прекрати договора. Има ли това право в моето положение? Ползвам ли се от някаква защита?
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/, срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Времетраенето на трудовия договор се определя чрез посочване на работата, която трябва да се извърши. В този случай времетраенето на трудовия договор се определя от настъпването на едно бъдещо сигурно събитие до завършването на определената в договора работа без фиксиране на краен срок. Сключеният на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до завършване на определена работа, се прекратява на основание чл. 325, т. 4 от КТ със завършване на определената работа. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. МВ/
23-10-2014
За втори път ви пиша,моля да ми отговорите на следния въпрос: Детето ми боледува много често и ходи на ясла,искам да ползвам 2 месеца неплатен отпуск по чл. 167 а ,като през този период ,то няма да посещавва детското заведени. Може ли да ми бъде отказан такъв вид отпуск,работя на безсрочен трудов договор?
Уважаема г-жо Николова, Условие за ползването на отпуска по чл. 167а КТ е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Тъй като условие за ползване на отпуска е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, то няма пречка детето да посещава детска ясла/градина, ако за нея се заплаща такса от родителите на детето (т.е. не е на пълна държавна издръжка). В конкретния случай може да се предположи, че детето е записано на детска ясла, за която заплащате такса. Без значение, дали детето посещава или не посещава детската ясла, Вие имате право на отпуск по чл. 167а КТ, като заявлението за ползване на отпуска трябва да бъде подадено най-малко 10 работни дни предварително. ЛТ/
23-10-2014
Има ли право работодателя да съхранява трудова книжка на работника, срещу представена от последния декларация за съгласие за съхранението й?
23-10-2014
Има ли право работодателя да съхранява трудова книжка на работника, срещу представена от последния декларация за съгласие за съхранението й?
Уважаеми г-н Петров, При изричното писмено съгласие на работника или служителя няма пречка трудовата книжка да се съхранява и от работодателя. ЛТ/
23-10-2014
Работник,който е в невъзможност да изпълнява работата си, поради болест довела до трайно намалена работоспособност и здравни противопоказния въз основа наТЕЛК си е пуснал молба за освобождаване.В същото време има и условия за пенсиониране при 2-ра катег.труд.Редно ли е да се изплатят 2-те обезщетения по чл.222/2 и чл.222/3КТ или само по чл.222/2КТ?
В чл. 222, ал. 2 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. В случай, че работникът или служителят към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест е придобил и право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той ще има право и на двете обезщетения, предвидени в ал.2 и ал.3 на чл. 222 от КТ. Обезщетенията са дължими от работодателя на различни правни основания. МВ/
22-10-2014
ОКС "Магистър" съм в НБУ, дистанционна форма на обучение. Семестриално завърших тази година. Не съм искала съгласие от работодателя си, защото съм ползвала платеният си годишен отпуск за подготовка и изпити. Предстои ми държавен изпит. На основание чл.169,ал.3 искам 5 дни платен отпуск. Може ли работодателят ми да ми разреши без проблеми? Спешно е
В чл. 169, ал. 1 ат Кодекса на трда /КТ/ е предвидено, че работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. Съгласно чл. 169, ал. 3 от КТ учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. Според чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласието на работодателя по чл. 169, 170 и 171 КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай. Това означава, че при ползване на отпуск по чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда е задължително работодателят да даде писмено съгласие. МВ/
22-10-2014
Здравейте отново,във връзка с въпроса ми от 14.10. Ние сме договорили в трудовия договор ставка за нощен труд.тъй като нощната смяна е 7ч,на база на 7ч ли се изчислява труда в тази нощна смяна?може би нощните часове се пребразуват в дневни само заради сумираното изчисляване на раб времи?
Уважаема г-жо Ангелова, Както вече отговорихме, въпросът е уреден в чл. 9, ал. 2 и 3 НСОРЗ. Алинея 2 регламентира превръщането на нощните часове в дневни при СИРВ, а ал. 3 - увеличаването на трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, с коефициент, при СИРВ. ЛТ/
22-10-2014
По отношение на отпуск по чл. 167а от КТ- какво се разбира под "детско заведение на пълна държавна издръжка". Следва да се има предвид, че този отпуск не е свързан с обезщетение по КСО, където пише само "детско заведение". Ето защо, питам, ако детето посещава ЦДГ, нормално и се заплаща такса - то това пречи ли на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ
Уважаема г-жо Трифонова, Детските заведения на пълна държавна издръжка са "специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка" по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за семейните помощи за деца. Такива са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Условие за ползването на отпуска по чл. 167а КТ е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Тъй като условие за ползване на отпуска е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, то няма пречка детето да посещава детска ясла/градина, ако за нея се заплаща такса от родителите на детето (т.е. не е на пълна държавна издръжка). ЛТ/
22-10-2014
Здравейте! Аз съм със 74% инвалидност и преди 1 г. претърпях онкологична операция, но още работя на безсрочен трудов договор. Ако ме освободят по чл. 325,ал.1,т.1 и ми изплатят по чл. 222, т.3 две брутни заплати, тъй като съм навършила пенсионна възраст, ще имам ли право на обещетение от БТ след освобождаването по тяхно желание.
В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. Както е видно, прекратяването на трудовия договор на посоченото основание е по взаимно съгласие на страните. Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени ли дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в РБългария, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО. Тъй като Вие, както посочвате в запитването си, сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, нямате право на парични обезщетения за безработица. МВ/
22-10-2014
Здравейте, На служител който е работил в системата на МВР и е представил освен трудова книжка и военна книжка, в която са посочени заемани длъжности, дали годините на тези длъжности, се вземат за трудов стаж при назначаване на работа? Моля, при възможност да ми отговорите до 24.10.2014 г.
В чл. 12, ал. 4, т. 1 и 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и: 1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия; 2. времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Времето, през което лицето е работило в системата на МВР като военнослужещ не се зачита за трудов стаж, поради което мнението ни е, че това време не би следвало да се взема предвид при определяне на размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудовстаж и професионален опит. МВ/
22-10-2014
Здравейте,при връчено предизвестие за прекратяване на трудов договор на основание 328,ал.1,т.3 от КТ и уведомяване, че няма да спазим срока на предизвестието;съответно-считаме договора за прекратен с изтичане на 3 дни от връчването на предизвестието (което става на 13.10.2014 г.), на коя дата се прекратява договора- на 16.10.2014 г. ли?
Съгласно чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/, срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. В чл. 220, ал.1 от КТ е предвидено, че страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Предвид изложеното в запитването, броят се пълни 3 дни, считано от деня, следващ деня на връчване на предизвестието. За дата на прекратяване на трудовия договор се вписва деня, следващ деня, в който лицето е било на работа и от следващият ден (считано от ...) страните вече не са в трудово правоотношение. Последният работен ден се включва в трудовия стаж на работника или служителя. Точните изчисления се извършват от работодателя. МВ/
22-10-2014
Здравейте,въззивен съд постанови да възстановим на работа незаконосъобразно уволнен наш работник.Решението ще влезе в сила на 29.10, защото няма да го обжалваме.Какво да направим,за да възстановим лицето на предишната работа?Трябва ли то да ни представи 1во съобщението за възстановяване от РС или ние трябва да предприемем мерки?И какви съответно?
В чл. 345, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Разпоредбата създава специален ред за уведомяване на работника (служителя) за възстановяването му на работа - задължава съда да му изпрати съобщение за правото му в 2-седмичен срок да се яви на работа. Срокът за явяване на работа започва да тече от това съобщение, а не от влизане на решението в сила. При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват. В КТ няма изрична форма за удостоверяване на възстановяването, но в практиката се използва заповед / може и акт/ с която се уреждат вътрешните отношения между страните. По силата на влязло в сила съдебно решение, работодателят е длъжен да възстанови работника/служителя на предишната му работа (длъжност) и да впише съответната промяна в трудовата книжка (чл. 345 и 346 от КТ). В чл. 5, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение. Съгласно чл. 7, т. 2 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ, уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността. МВ/
22-10-2014
От 1 април ме съкратиха,на основание чл.328,съкращаване щата. Започнах работа с по ниско заплащане,мога ли към този момент да поискам да ми изплатят разликата ,че работя на по-ско заплащане и какви документи да представя на предишния работодател-трудов договор ли само?
В чл. 222, ал. 1 от КТ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Посоченото обезщетение се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че лицето не е работило през посочения период, а ако е работило - има право на обезщетение, но само за разликата, ако трудовото възнаграждение по другия трудов договор е по-ниско от това по прекратения трудов договор. Трудово - правен спор във връзка с неизплатени обезщетения се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3 - годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. МВ/
22-10-2014
Здравейте! Желая да поощря работниците да влагат повече усърдие в работата, като им заплащам повече на база реално свършена работа-произведени единици продукция и ги стимулирам за вложеното усърдие, а на фиксирано, както е сега. Какви стъпки да предприемем и го оформим документално, за преминаване към такава форма на заплащане? Благодаря Ви!
Уважаеми г-н Кирилов, Нормативният акт, който урежда въпросите на работната заплата е НСОРЗ. Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата (чл. 22 НСОРЗ). ЛТ/
22-10-2014
Добър ден, имам следния въпрос. Нали работодателя стриктно трябва да се придържа към имената на длъжностите, посочени в НКПД? Наш работник, фелдшер, желае в длъжността му изрично да е посочено уточнението "медицински"(защото "имало и "ветеринарен"). Обясняваме му, че такава длъжност в класификатора просто няма - безрезултатно. Как да постъпим?
Уважаеми г-н Апостолов, Моля, задайте въпроса в рубриката "Заетост и безработица". ЛТ/
21-10-2014
Лице работи по основен трудов договор на 4 часа и по допълнителен трудов трудов договор на 4 часа. По основен трудов договор ползва неплатен отпуск от 30 работни дни, а в последствие ползва неплатен отпуск от 30 работни дни и по допълнителния договор. Ползваните дни в неплатен отпуск по двата договора зачитат ли се за осигурителен стаж. Благодаря
21-10-2014
Осигуряването на 4 часа оказва ли влияние върху размера на обезщетението при платена борса?
21-10-2014
Работя на трудов договор в държавно предприятие (100 % дял на държавата). Имам ли право на отпуск по чл. 77 от Закона за дипломатическата служба?
21-10-2014
Лице, което е в отпуск по майчинство считано от 17.11.2010г. - за първо дете, след това без прекъсване продължава и за второ дете. Т.е. не са ползвани отпуски за 2010,2011,2012,2013 и 2014г. по 20 дни . Служителят се връща на работа на 12.12.2014г. Има ли отпадащи по давност отпуски от минали години ?
Уважаема г-жо Петрова, В случая се прилага чл. 176а, ал. 2 КТ във връзка с чл. 38а НРВПО и давностният срок за отпуските изтича на 31.12.2016 г. ЛТ/
21-10-2014
Във връзка с отговорът ви на въпроса ми от 14.10.2014 за платеният отпуск моля за уточнение а именно на какво основание тогава няма да съм на работа в неделя ако не съм болнични нямам право на платен отпуск а неплатен не желая. Какъв документ трябва в такъв случай да има в счетоводството.
Уважаеми г-н Попов, Както вече Ви отговорихме, и при сумирано изчисляване на работното време платеният годишен отпуск се ползва в работни дни по календар. Размерът на платения годишен отпуск е определен в работни дни (чл. 155, ал. 4 КТ). Следва да се има предвид, че платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя в съответствие с утвърдения от работодателя график (чл. 172 КТ). Графикът за ползване на платения годишен отпуск за календарната година се утвърждава до 31 декември на предходната календарна година (чл. 173, ал. 1 КТ). Следователно поименните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време следва да бъдат съобразени с утвърдения график за ползване на платения годишен отпуск. Платеният годишен отпуск се ползва с писмено разрешение на работодателя (чл. 173, ал. 6 КТ). Ако работник/служител на сумирано изчисляване на работното време пожелае да ползва платен годишен отпуск не в съответствие с (извън) утвърдения график за отпуските, работодателят не е длъжен да му го разреши. Ако обаче работодателят прецени и разреши ползването на такъв отпуск, напр. 5 работни дни, считано от сряда, а по поименния график за сумираното изчисляване на работното време той трябва да е на работа в събота и/или в неделя, това ще наложи промяна на поименния график, вкл. и спрямо други работници и служители, така че да се осигури осъществяване на дейността на работодателя. Ако отпускът бъде разрешен от работодателя по този начин и поименният график бъде променен, работникът/служителят няма да бъде на работа по график в събота и/или в неделя. Ако работникът/служителят иска да ползва платен годишен отпуск само в събота и/или в неделя, а е на работа по график, това няма да е възможно (поименният график предварително е съобразен с графика за ползване на платения годишен отпуск). ЛТ/
21-10-2014
Здравейте, Наш служител е ползвал бащинство в периода 01.06.12-01.12.12 г. и е натрупал ПГО - 15 р д, Този отпуск съгласно чл. 176, ал.6 от КТ има давностен срок до 31.12.2014 г. За съжаления същия този служител от 5.10.2014г е в болнични до след края на 2014г. и не е ползвал тези 15 дни за 2012г. Ще ге загуби ли?
Уважаема г-жо Николова, Съгласно чл. 176а, ал. 1 КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на 2 години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползване се погасява по давност. ЛТ/
21-10-2014
Има ли право на отпуск по чл.169 от КТ служител, който учи във ВУЗ в индивидуална форма на обучение, без откъсване от производството?
Съгласно чл.169, ал.1 от КТ, право на платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година имат работници или служители, обучаващи се без откъсване от производството със съгласието на работодателя. Платеният отпуск за обучение по чл.169 от КТ е целеви и се предоставя за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, поради което лицата, които са учащи се в редовна форма на обучение, нямат право на отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ. Съгласието на работодателя за обучението е условие за реализиране на възможността за ползване на този вид платен отпуск . В чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че съгласието на работодателя по чл. 169, 170 и 171 от КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай. В чл. 51 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити. След ползване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит. Към каква форма на обучение би се приравнила индивидуалната форма на обучение е въпрос, по който следва да се обърнете към съответния ВУЗ. МВ/
21-10-2014
Как да подам жалба срещу фирма "Актуал М" щото се съмнявам за договор и за осигоряване. Немам работно облекло и каска. Работя по външна изолация на строителна площадка и неполучам обещаната заплата. Не искам да си пиша името, щото ще остана без работа ама и така не може
Разпоредбата на чл.63, ал.1 от КТ предвижда, че работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1 – ал. 2 на чл. 63 от КТ. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено – чл. 63, ал. 4 от КТ. Трудовото възнаграждение се уговаря в трудовия договор. Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл.2 45 от КТ. Трудово - правен спор във връзка с неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. За справка относно осигурителните Ви вноски се обърнете към съответната ТД на НАП. В чл. 246, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване е предвидено, че на работещите се осигуряват необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла съгласно реда и изискванията, определени в нормативните актове. Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им – ал. 2 на чл. 246 от наредбата. За нарушаване на трудовото законодателство от работодателя Ви можете да се обърнете към ИА „ГИТ“. МВ/
21-10-2014
В момента, в който напускам синдиката на мен ми намаляват класа за прослужено време от договореното в КТД 1%, на 0,6% както е било преди. За това не съм уведомен . Не съм се присъединил към КТД поради не знаене за последствията.Докато забележа промяната мина година/заплатите получаваме на карта/ Имам ли основани за възстановяване на загубата?
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В чл. 12, ал. 6 от наредбата е предвидено, че минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво. С ПМС № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. В чл. 12, ал. 7 от наредбата е предвидено, че с колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор – ал. 7 на чл. 12 от наредбата. Съгласно чл. 57, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по договора. Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави (чл. 57, ал.2 КТ). МВ/
21-10-2014
Може ли мястото на работа при трудов договор за работа от разстояние да бъде извън РБ/ в друга държава-членка на ЕС/ и в този случай ще се прилага ли осигурителното законодателство на РБ?
21-10-2014
Имаме лице назначено на 4 часа на трудов договор за определен срок от 3 месеца по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ на 12.03.2014 г., лицето е постъпило на 13.03.2014 г. Подадено е уведомление в срок и е заверено в НАП при постъпването. Трябва ли след като изтекат 3 месеца да се подава ново и ако да как и в какъв срок? Лицето продължава да е на работа и сега.
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Съгласно чл. 68, ал. 4 от КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.- т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби на КТ. Трудовият договор ще се счита като договор, сключен за неопределено време, ако не са налице посочените по-горе изключения към момента на сключването му. В случай, че са налице посочените по-горе изключения, сключеният срочен трудов договор може да се поднови само един път. Следващият срочен трудов договор ще се смята за сключен за неопределено време по силата на цитираната по-горе разпоредба. Разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от КТ предвижда, че трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща: 1. в тридневен срок от: а) сключване на трудовия договор; б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора. МВ/
21-10-2014
п,ез м юни 2014 г навъ,ших 60 години - имам 39 год т,удов стаж - кога ще се пенсиони,ам?
21-10-2014
Искам да се пенсионирам без да напускам работа.Възможно ли е вече?
20-10-2014
на 15. 10 занесох на работодателя си трудова книжка, заявление и декларация за изплащане на обезщетение по член 222 ал. 1. Колко време да чакам за изплащане на обезщетението ми за оставане без работа за един месец.заповед за освобождаваме имам от 15 септември.Има ли регламентиран срок за получаване на обезщетението,срок за изчакване от моя страна?
В чл. 222, ал. 1 от КТ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Посоченото обезщетение се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че не сте работил през посочения период. Трудово - правен спор във връзка с неизплатени обезщетения се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3 - годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. За изясняване на случая и съдействие бихте могли да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
20-10-2014
Международен шофьор съм в частна фирма. Имам ли право на обезщетение при пенсиониране в размер на две до шест заплати. Как да процедирам, ако работодателят ми откаже изплащане на обезщетение?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовия му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия договор отговаряте на предвидените в разпоредбата изисквания, би следвало да се приеме, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като сте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
20-10-2014
Здравейте, Необходимо ли да бъде прекратен трудов договор по чл.68 ал.1 т.2 от КТ след завършване на определената в договора работа, и да се сключи нов договор за неопределено време. Възможно ли е преди завършване на определената работа да се сключи Допълнително споразумение за промяна на тр. договор в такъв за неопределено време. Благодаря
Уважаема г-жо Борисова, От запитването е видно, че е сключен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ - до завършване на определена работа. Това е особен вид срочен трудов договор, при който клаузата срок е свързана с времето, необходимо за да бъде извършена/довършена определената (по обем, количество или др. параметри) работа. Моментът на прекратяването му е свързан с приключване/довършване на тази работа. Затова този вид трудов договор се прекратява на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ – със завършване на определената работа. Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (срок, длъжност, трудово възнаграждение и др.). По наше мнение, изменение на срока на договора “до завършване на определена работа” в “безсрочен трудов договор”, е недопустимо, тъй като това би противоречало на спецификата на вида на сключения трудов договор – до завършване на определена работа. Следователно не възможно да се подпише допълнително споразумение за превръщане на трудовия договор в безсрочен. ЛТ/
20-10-2014
Транспортна фирма - длъжна ли е да командирова шофьорите си .Пътуват в страната и в европа.
20-10-2014
При навършване на кръгли години професионален опит от коя дата се променя % за професионален опит / от датата точно на която се навършват или от 1 число на месеца следващ навършването/?
Съгласно чл. 12, ал. 10 от Наредбата за структурата и организацията на работната Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит. Мнението ни е, че допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит следва да се промени от датата на навършването на „кръгли години професионален опит“. МВ/
20-10-2014
Добър ден! Бих искал да попитам - работя като лекар и към момента имам един действащ трудов договор за определени дни по чл.114 КТ, според конкретната нужда(обикновено сряда, четвъртък и петък по 2 часа). Предлагат ми нов трудов договор в друго ДКЦ по чл.111 - 8 часа дневно понеделник-петък и часове извън тези по 114. Мога ли да сключа такъв? Благ
Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда /КТ/, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. Работното време се определя според възможностите на работника или служителя и работодателя. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време в договора. Според чл. 111 от КТ, работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. Трудовото правоотношение, възникнало на основание чл. 114 от КТ, е основно трудово правоотношение. При наличие на основно трудово правоотношение работникът или служителят може да полага допълнителен труд при друг работодател по реда на чл. 111 от КТ. Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 112 от КТ, съгласно която забранява се полагането на допълнителен труд от работници или служители, които: 1. работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки - за работа при същите или други специфични условия; 2. са определени в закон или в акт на Министерския съвет.МВ/
20-10-2014
председател на общински съвет има ли право на отпуск по чл. 169, ал. 3 от КТ
Съгласно чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда, учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. Този отпуск може да се ползва наведнъж или на части, в зависимост от нуждите на обучаващия се. Определянето му като “еднократен” означава че се полага само веднъж в рамките на обучението определено с програмата на учебното заведение. Този отпуск е целеви и се разрешава и ползва само за посочените в разпоредбата случаи. В чл. 26, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е предвидено, че председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. Според ал. 3 на чл. 26 от посочения закон, председателят на общинския съвет има право на: 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване; 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда. Предвид горното мнението ни е, че ако председателя на общинския съвет заема щатна длъжност по трудово правоотношение има право на отпуск по ал. 3 на чл. 169 от КТ. МВ/
20-10-2014
Лице, назначено на осн. чл.68,ал.1,т.4 от КТ на 09.07.2012 г. До момента не е проведен конкурс. При необходимост от съкращение на осн. чл. 328 ал.1 т.1 или т.2, колко трябва да бъде предизвестието.
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда /КТ/, срочен трудов договор се сключва за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс. Видно от разпоредбата, това основание за сключване на трудов договор се прилага само когато предвидената за заемане с конкурс длъжност е свободна. В чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с постъпване на работа на работника или служителя, който е спечелил конкурса. В случай, че трудовият договор се прекратява на някое от основанията, посочени в запитването, съгласно чл. 326, ал.1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал. 2 на чл. 326 от КТ За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието – ал. 3. МВ/
20-10-2014
Има ли право трудоустроен учител /48раб. дни отпуск/ с над 50% инвалидност на 6 дни допълнителенен платен годишен отпуск по чл.319
20-10-2014
Лице, назначено на втори трудов договор на 4 часа при нормална продължителност на работно време от 7 часа, полага нощен труд 8 часа.Как трябва да се приравни нощния труд към дневен.
В чл. 136, ал. 1 и 3 и чл. 140, ал. 1 и 2 от КТ е установена нормалната продължителност на дневното и нощното работното време (до 8 часа през деня и до 40 часа дневно седмично работно време; до 7 часа през нощта и до 35 часа нощно седмично работно време). В чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е установено, че при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. МВ/
20-10-2014
ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СМЕ НА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ПО НАРЕДБАТА И СМЕ НА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, РЕДНО ЛИ Е ДА ПРИЛАГАМЕ ЧЛ.259 , АЛ.3 ОТ КТ.ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ИМА ЗАБРАНА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.110 ОТ КТ.ЧЛ.112 ИМ ЗАБРАНЯВА.НО ТЕ СЕ ХВАЩАТ ЗА ПРАВНАТА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЧЛ.259 ОТ КТ. МОЛЯ ВИ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ, ЗАЩОТО ПОСТОЯННО СПОРИМ.
В чл. 112, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че за работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки (такива са случаите, когато за тези работници и служители е установено намалено работно време), е установена забрана за полагане на допълнителен труд при същите или други специфични условия. Това са тези работи и дейности, за които е установено намалено работно време по чл. 137, ал. 1 от КТ. В чл. 142, ал. 4 от КТ е предвидено, че максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. Съгласно чл. 147, ал. 2 от КТ, не се разрешава полагането на извънреден труд, освен в случаите по чл. 144, т. 1 - 3 от работници и служители, за които е установено намалено работно време по чл. 137, ал. 1, т. 1. Съгласно разпоредбата на чл. 259 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. Предвид изложеното в запитването мнението ни е, че разпоредбата на чл. 259 от КТ би могла да се приложи, при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. МВ/
20-10-2014
Здравейте, бих искала да попитам дали може да се приеме, че писмо, изпратено по електронната поща от работодател на работник, е надлежно оформено предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение по смисъла на чл. 335 (1) от КТ ? Благодаря за вниманието !
Предизвестието и/или заповедта за прекратяване следва да бъдат връчени лично на съответната служителка. Няма пречка връчването да стане с препоръчано писмо с обратна разписка или удостоверено с подписа на двама свидетели. В чл. 335, т.1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие, трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието. Мнението ни е, че предизвестието не би могло да се връчи на работника/служшителя по електронната поща. МВ
20-10-2014
работя на нощно дежурство-12 ч.от /19.30-7.30/ което е и извънредно извън график / замествам болна колежка/освен като из.труд -12 ч,трябва ли да получа и за нощен труд за 8 часа
Уважаема г-жо Христова, Съгласно чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Тази разпоредба се прилага по отношение на всеки отработен нощен час или част от него, без значение при какви условия е положен този труд. ЛТ/
20-10-2014
работя на нощно дежурство-12 ч.от /19.30-7.30/ което е и извънредно извън график / замествам болна колежка/освен като из.труд -12 ч,трябва ли да получа и за нощен труд за 8 часа
Уважаема г-жо Христова, Съгласно чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Тази разпоредба се прилага по отношение на всеки отработен нощен час или част от него, без значение при какви условия е положен този труд. ЛТ/
20-10-2014
Служител навършил годините за пенсиониране,но не му достига стаж,ще си закупи стаж,за да се пенсионира.Работодателят дължи ли обезщетение по чл.222 ал.3?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на предвиденото в разпоредбата обезщетение е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно чл. 9а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. В случай, че осигурителните вноски са внесени изцяло преди прекратяване на трудовия договор и лицето към момента на прекратяването има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. МВ/
20-10-2014
В момента съм в болнични бременност и раждане и съм на постоянен трудов договор.Работодателя ми дава допълнително споразумение за нова длъжност със срок на изпитване и промяна място на работа.Ако го подпиша може ли да ми прекрати трудовия договор по чл.71.по инициатива на работодателя.
Съгласно чл. 70, ал. 1 от КТ, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. В чл.70, ал.5 от КТ е предвидено, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. В случай, че с допълнително споразумение ще работникът или служителят премине на друга длъжност, за която работодателят иска да провери качествата за нейното изпълнение, няма пречка да има клауза по чл. 70. Това обаче е възможно само ако двете страни са съгласни да се измени трудовото правоотношение и ако подпишат допълнително споразумение. Според чл. 70, ал. 4 от Кодекса на труда, в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Времето /работните дни/, през което лицето не е работило по договора за изпитване поради уважителни причини, трябва да бъде продължено с работните дни към уговорения срок за изпитване. Следва да имате предвид, че ако с допълнително споразумение преминете на длуга длъжност със срок за изпитване, в чл. 71, ал. 1 от КТ е предвидено, че до изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие . В този случай защитата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. МВ/
19-10-2014
Работя като детска учителка с 86% инвалидност-ТЕЛК имам ли право на 6 дни допълнителен отпуск.
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Чл. 155, ал. 5 от КТ предвижда, че някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет. Според разпоредбата на чл. 24 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, учителите имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни. Съгласно чл. 319 от КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, който се включва в 48-те дни удължен платен годишен отпуск. МВ/
19-10-2014
Работя във фирма, която е в ликвидация. Няма вече управител. Единият от съдружниците не иска да подпише моето освобождаване. Как ще бъда осигурявана докато ликвидаторът приключи? Има ли начин да се регистрирам като безработна, защото в момента фирмата няма дейност. Тече ли трудов и осигурителен стаж? Имам една неизплатена заплата за септември.
Ликвидацията на търговско дружество се извършва по реда на Търговския закон. За извършване на ликвидацията се определя срок. Ликвидаторът преценява кога да бъдат връчени предизвестията за прекратяване на трудовите договори на служителите, в зависимост от определения срок. В случай, че Вие желаете да прекратите трудовия си договор следва да имате предвид, че когато фирмата е обявена в ликвидация тя има ликвидатор или синдик, който поема задълженията на работодателя. Следователно тези лица трябва да Ви оформят документите. До прекратяване на трудовото Ви правоотношение осигурителните вноски се внасят от дружеството. За да се регистирирате за получаване на парични обезщетения за безработица, следва трудовото Ви правоотношение да бъде прекратено. Съгласно в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. За изясняване на случая и оказване на съдействие можете да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
19-10-2014
Моля да ми отговорите на зададения от мен въпрос на 15.10.2014г. Благодаря
От запитването не става ясно, на какво оснвание се прекратява трудовият Ви договор. Съгласно чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда, бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - при закриване на предприятието, т. 7 - при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност, т. 8 - . когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, т. 9 - за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност и т. 12 - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 – дисциплинарно уволнен. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда. За да може да ползва горната закрила обаче бременната работничка или служителка следва да удостовери състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи /чл. 313а, ал. 1 от КТ/. В чл. 335, ал. 2 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява: 1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието; 2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието; 3. при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за депозиране на исковата молба е 2-месечен, считано от прекратяването. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира инспекцията по труда по седалището на работодателя. Според предвиденото в разпоредбата на чл. 42 от Кодекса за социално осигуряване, паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. За повече информация по този въпрос можете да се обърнете съм съответното ТП на НОИ. МВ/
18-10-2014
Здравейте! Искам да ползвам 2 месеца неплатен отпуск за гледане на дете от 2 до 8 годишна възраст(чл.167 ),като детето ми от 2 месеца е записано на детска ясла.Може ли да ми бъде отказан неплатен отпуск? Не искам да отписвам детето от ясла и желая да ползвам неплатена отпуска. Използвала съм вече платената и сега съм на работа.Благодаря!
Уважаема г-жо Николова, Условие за ползването на отпуска по чл. 167а КТ е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Тъй като условие за ползване на отпуска е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, то няма пречка детето да посещава детска ясла/градина, ако за нея се заплаща такса от родителите на детето (т.е. не е на пълна държавна издръжка). В конкретния случай може да се предположи, че детето е записано на детска ясла, за която заплащате такса. Без значение, дали детето посещава или не посещава детската ясла, Вие имате право на отпуск по чл. 167а КТ, като заявлението за ползване на отпуска трябва да бъде подадено най-малко 10 работни дни предварително. ЛТ/
17-10-2014
Чакам отговор за сроковете за изплащане на обезщетенията при съкращаване на работник.
На запитването Ви е оттоворено на 22.10.2014 г. следното: Съгласно чл. 220, ал. 1 от КТ, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. За да се прекрати трудовия договор, страната следва да изплати дължимата сума. В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск правото за който не е погасено по давност. Както е видно, обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от КТ се изплащат при прекратяване на трудовия догово. МВ/
17-10-2014
работодателят ми предложи да работя на 4ч.тъй като е намаляла работата.Мен не ме удовлетворява това и той ме освобождава по взаимно съгласие.Не е ли редно да ме освободи поради намаляване обема на работа и да мога да отида на борса за 12м.
Уважаема г-жо Коцева, Изменение на продължителността на работното време по трудовия договор (от 8 ч. на 4 ч.) е допустимо по съгласие на двете страни – допълнително писмено споразумение по чл. 119 КТ. При липса на съгласие от Ваша страна трудовият договор остава без промяна. Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато те са постигнали взаимно съгласие, изразено писмено. Работодателят няма право да принуждава работника/служителя да подава молба за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. В случай, че не е постигнато съгласие за сключване на споразумение по чл. 119 КТ или съгласие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, работодателят преценява какви действия да предприеме. ЛТ/
17-10-2014
При положен извънреден труд през единия от почивните дни на седмицата се полага увеличено заплащане за положените часове извънреден труд (чл. 262, ал. 1, т. 2 от КТ). На работника освен увеличено заплащане за положен извънреден труд, полага ли се и почивка през следващата седмица в размер на часовете извънреден труд положен през почивния ден?
Уважаеми г-н Симеонов, Съгласно чл. 153, ал. 4 от КТ за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. От цитираната разпоредба на чл. 153, ал. 4 КТ е видно, че тя намира приложение в случаите на полагане на извънреден труд при подневно изчисляване на работното време и само когато е полаган извънреден труд и в двата дни от седмичната почивка (а не само през единия). ЛТ/
17-10-2014
Здравейте!Бих искала да попитам какъв е редът за доказване на трудов стаж по време на майчинство от 1974 до 1978.Във ведомостите на училището се води изплащане на суми на определени месеци, а не регулярно в следствие на което не желаят да издадат УП-3 за целия период.В Трудовата кножка е заверена с кръгъл печат за целия период.
17-10-2014
Здравейте! Може ли работник да бъде назначен на две длъжности едновременно със сходен характер, ако това е подробно разписано в дл.х-ка (например: семеен бизнес - малко кафене; съпругът е самоосигуряващо се лице, а съпругата изпълнява едновременно дейността на барман и сервитьор)? Кой код от НКПД трябва да се декларира в уведомлението към НАП?
Уважаема г-жо Николова, Следва да се има предвид, че съгласно чл. 66, ал. 1, т. 2 от КТ при сключване на трудовия договор в него се посочва наименованието на длъжността и характера на работата. Длъжностните задължения се конкретизират в длъжностната характеристика. Наименованието на длъжността се определя съгласно НКПД. Относно правилното определяне на наименованието на длъжността и съответния код по НКПД се обърнете за информация в рубриката „Заетост и безработица“. ЛТ/
17-10-2014
Здравейте, Въпроса ми е следния, тъй като договорите между членовете на СИК и РИК, и ЦИК, според НАП, не са нито трудови нито граждански, то тогава какъв вид са тези договори ?
Уважаеми г-н Пашалийски, Съгласно чл. 18, ал. 3 от Изборния кодекс членовете на избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет. ЛТ/
17-10-2014
Работниците във фирмата ни са назначени, като в уведомленията е посочена икономическа дейност строителство на сгради. Същите работници без да им се променя длъжността се налага да извършват и друг вид строителство /с друг НКИД/. Необходимо ли е да бъдат преназначавани и да бъдат подавани нови уведомления по чл.62 ал.5 от КТ? Благодаря!
Уважаема г-жо Иванова, Когато се изменя даден елемент от съдържанието на трудовия договор – мястото и характера на работата, наименованието на длъжността, трудовото възнаграждение, размера на отпуските и др. по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда се сключва допълнително споразумение към трудовия договор. Когато изменението е свързано с длъжността и/или срока на договора се подава уведомление в тридневен срок от изменението на договора. По наше мнение, ако не се променят мястото и характерът на работата и наименованието на длъжността, промяната на кода сама по себе си не е основание за сключване на допълнително споразумение. За информация, необходимо ли е при промяна на кода по КИД (2008) да се подава уведомление се обърнете и към НАП. ЛТ/
17-10-2014
Каква е процедурата за пускане док.за второ майчинство,докато тече все още първото?
В случай, че служителката ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ и следва да и бъде разрешен отпуск поради бременност и раждане по чл. 163, ал. 1 от КТ/второ майчинство/, мнението ни е, че отпуска по чл. 164, ал. 1 следва да се прекъсне. При ползване на отпуска за бременост и раждане се прилага разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласно която отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете се ползва, както следва: 1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.); 2. в размер на остатъка до 410 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.МВ/
17-10-2014
Трудов договор на работник е сключен за нормална продължителлност на работното време-8 часа. Производствена необходимост налага работник да работи по предварителен график само през нощта от 22 ч. до 6 сутринта след което почива -2 дни. Тази работна смяна не нарушава ли законовите разпоредби ?
В чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа. Няма пречка работникът/служителят да полага нощен труд при сумирано отчитане на работното време при спазване на чл. 140, чл. 140а, от КТ, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и останалите разпоредби от трудовото законодателство. Съгласно чл. 152 от КТ, работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. Според чл. 153, ал. 1 от КТ, при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа - ал. 2 на чл. 153 КТ. Графикът за работа следва да бъде изготвен при спазване на разпоредбите на КТ. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира инспекцията по труда по седалището на раотодателя. МВ/
16-10-2014
Озадачи ме отговорът Ви на въпроса от 26.09 на Ангелова - "Следователно както 10-те дни отложен платен годишен отпуск, така и 11-те неотложени и неползвани дни за 2013 г., могат да се ползват до изтичане на давностния срок – 31 декември 2015 г." Неотложените дни и то над 10 могат ли да се ползват до изтичане на давн.срок заедно с отложените 10?
Да, това означава, поради основанията, изложени в отговора на г-жа Ангелова. СН/
16-10-2014
Намирам се в непл отпуск за отглеж на дете след 2-г възр. Имам издаден болн лист за гледане на болно дете. Имам ли право на парично обезщетение по този болничен лист? Прекъсва ли се неплатения отпуск след представянето на болничния лист на работодателя?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА, Съгласно § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване „осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5 (в това число и периодите за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете по чл.167а от Кодекса на труда). Ако по време на ползването на неплатения отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, Ви бъде издаден болничен лист по чл. 162 КТ, то отпускът Ви по чл. 167а КТ се прекъсва, за което следва да подадете молба до работодателя заедно с болничния лист. Остатъкът от отпуска по чл. 167а КТ може да ползвате, когато прецените и отново с молба до работодателя. МИ/ТПООУТ
16-10-2014
Когато си в болнични задължително ли трабва да представиш болниченият и на втория си работодател. На първият си го представил.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, на осигурените лица, които работят при повече от един работодател/осигурител, се издава повече от един екземпляр на болничния лист за представяне пред всеки от тях. В графа "бележки" на болничния лист се изписва броят на работодателите или осигурителите, за които е издаден. Съгласно чл. 9, ал. 2 от същата наредба, осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. Според предвиденото в чл. 16, ал. 4 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изплащат поотделно по всеки от договорите или за всяко от основанията. Предвид на цитираните разпоредби и с оглед на оправдаване на отсъствията от работа по двете трудови правоотношения, мнението ни е, че е необходимо да представите болничните листове и на двамата работодатели. КС
16-10-2014
В Агенция към вашето министрество служителите не са взели пари за дрехи за 2014 година. Това спада към условията за труд. Моля да отговорите какъв е реда за получаване на пари за дрехи и кой проверява дали се спазва?
Уважаема г-н Иванов, Моля, задайте въпроса в рубриката "Безопасност и здраве при работа". ЛТ/
16-10-2014
Колко време се чака закрила на детто да вземе някакво решение за евентуално официално настаняване на дете на 1,5 г. при баба и дядо където то живее от 6 м понеже родителите му на практика са го зарязали и идват чат пат 1 път месечно и са без работа квартира и доходи и двамата криминално проявени ?!
Уважаема г-жо Стефанова, Моля, обърнете се за информация към Агенция за закрила на детето. ЛТ/
16-10-2014
Здравейте, имам дете с ТЕЛК на 4 г. възраст до момента работя на пълен работен ден в държавната администрация, но ми се налага да мина на половин такъв. Как мога да го осъществя, какви нормативи действат. Работното ми място няма в УПравилник позиция на 1/2 раб.ден, но в случая кат ородител на дете в неравностойно положение как мога да ползвам.
Съгласно чл. 138, ал. 1 от Кодекса на труда, страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време), като в тези случаи те сами определят конкретната продължителност и разпределение на работното време. Такъв режим може да се установи по споразумение между работника или служителя и работодателя, както при възникване на трудовото правоотношение, така и в процеса на неговото изпълнение. С оглед цитираната разпоредба, няма пречка да подпишете допълнително споразумение с работодателя си за работа за част от законоустановеното работно време, за желания от Вас период. Според чл. 138а, ал. 3, т. 1 КТ работодателят взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, независимо дали молбите са за същото или за друго работно място, когато съществува такава възможност в предприятието.МВ/
16-10-2014
От 10 год. съм държавен служител, от м.октомври 2013 г.до м. септември 2014 г. бях в болнични. През м. април 2014 г. колегите ми са получили средства за представително облекло. В пълен размер ли ще ми бъде изплатена сумата или пропорционално на оставащите месеци до края на годината?
По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. КС
16-10-2014
На 9 октомври зададох въпрос. Моля за вашия отговор, Бих искала да изясня въпроса свързан с възнаграждението за отпуск, за да се отстранят евентуални пропуски навреме.
Уважаема г-жо Ангелова, Съгласно чл. 177 от КТ за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Това означава, че когато майката се върне на работа след като е ползвала отпуск по майчинство и след това поиска да ползва платен годишен отпуск, е възможно в предходния месец (в случая м. юли 2014 г.) да няма 10 отработени дни. Тогава за база за изчисляване на възнаграждението съгласно чл. 177 от КТ следва да се вземе последния месец назад във времето, в който има 10 работни дни. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от НСОРЗ, съгласно която размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата. При непълен работен ден размерът се изчислява пропорционално, т.е. при „половин щат“ размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск не може да бъде по-малък от половината от размера на установената за страната минимална работна заплата. В случая, описан в запитването, получаваното възнаграждение за времето на работа на „пълен щат“ (30.07.2014 – 14.08.2014) не влияе при определяне на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск (15.08.2014 – 01.04.2015). ЛТ/
16-10-2014
Здравейте. Искам да попитам правилно ли е да оформя един трудов договор по следния начин: 5 дни в седмицата, 8 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време и в последствие със заповед да се въведе сумирано изчисляване на работното време? Да се работи на смени. Благодаря предварително за отговора.
Преценката за необходимостта от организиране на работата на смени е предоставена на работодателя, защото той осигурява организацията на трудовия процес. Съгласно чл. 141, ал. 1-3 от Кодекса на труда (КТ) когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени, като редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред. Според чл. 181 КТ работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Съгласно чл. 139, ал. 1 разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. КС
16-10-2014
Как следва да се попълни книга за отчитане на извънреден труд при въведено сумирано изчисляване на работното време съгласно изискванията на чл. 18 от НРВПО? Няма как да бъде вписан номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, както и денят и часът на започване и завършване на работата? Възможно ли е да се приложат съотв графици към книгата?
При сумираното изчисляване на работното време действително отработеното време се установява (отчита) след изтичането на отчетния период, като отработените часове (след превръщането им от нощни в дневни) се разделят на дневната продължителност на работното време по трудовия договор – пълно или непълно. Когато отчетеното работно време превишава нормата на работното време за отчетния период е налице извънреден труд, който се води в книгата по чл. 149 от Кодекса на труда (КТ) и се отчита до 31 януари на следващата календарна година пред Инспекцията по труда; заплаща се по реда на чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ с уговорено между страните увеличение, не по-малко от 50 на сто от трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор, съответно - по реда на чл. 264 КТ за работа по графика през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, размерът на трудовото възнаграждение се удвоява. Дали графикът предвижда извънреден труд се разбира още при съставянето му, така че конкретните часове от него, които са извънреден труд и времето, през което е положен могат и следва да бъдат определени предварително – със заповед по чл. 15, ал. 1 Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) най-малко 24 часа преди полагането му - изискване, което трябва да бъде спазвано и при сумирано изчисляване на работното време. На кои дати от периода се полага извънреден труд се определя от работодателя. Времето, през което е положен, следва да бъде конкретно определено и посочено от него по реда на чл. 18 НРВПО в книгата по чл. 149 КТ и във ведомостта за работната заплата. За допълнителна информация може да се обърнете към ИА „Главна инспекция по труда“. КС
16-10-2014
През м. декември предстои да се пенсионира учител, който има право да получи при пенсиониране 8 заплати. Може ли да продължи веднага да работи при същия работодател и имали опасност да загуби правото да получи 8 заплати, защото е продължил да работа?
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери – чл. 228, ал. 2 от КТ. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест /в случая осем/ брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Обезщетението се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение. Няма пречка лицето отново да сключи трудов договор със същия работодател. МВ/
16-10-2014
Здравейте, искам да Ви попитам кой има право на отпуск по чл.157, ал.1, т.3 от КТ освен посочените "родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други ........"? Кои са другите роднини по права линия? Внуците, например имат ли право?
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят има право на 2 работни дни платен отпуск при смърт на близък роднина по права линия или по сватовство. Кръгът на лицата, смъртта на които е основание за ползване на този отпуск от работника или служителя, обхваща: 1) родител, дете, съпруг, брат, сестра, родител на другия съпруг; 2) други роднини по права линия. В чл. 74, ал. 1 от Семейния кодек е предвидено, че родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото. Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото – ал. 2 на чл. 74. Според чл. 75 от Семейния кодекс, между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията. Следователно степента на родство между роднините се определя от свързващите ги поколения - майката и синът/дъщерята са роднини по права линия от първа степен, защото синът/дъщерята произхожда непосредствено от майката; дядото и внука/внучката са роднини по права линия от втора степен,защото внука/внучката произхожда от сина или дъщерята на дядото, които са негови(нейни) роднини по права линия от първа степен и т.н. Съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът или служителят има право на отпуск за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея. МВ/
16-10-2014
Здравейте. При подаване на молба за напускане кой от двата текста 6.1. Служителят може да прекрати действието на настоящият трудов договор като отправи писмено предизвестие до работодателя със срок 30 дни" и 6.2. Работодателят може да прекрати действието на настоящият трудов договор като отправи писмено предизвестие до служителя със срок 60 дни.
От запитването става ясно, че Вие желаете да прекратите трудовото си правоотношение. Съгласно чл. 326, ал.1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал.2 на чл.326 от КТ. След изтичане на срока на предизвестието, трудовото правоотношение се прекратява по закон и работодателят е задължен да издаде заповед за прекратяване, попълни трудовата книжка и издаде необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. Трудовият си договор можете да прекратите и по взаимно съгласие, ако работодателят Ви е съгласен. В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. В чл. 66, ал. 1, т. 6 от КТ е предвидено, че трудовият договор съдържа данни за страните и определя еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. МВ/
16-10-2014
При подаване на молба за напускане от мен кой от двата текста важи 6.1. Служителят може да прекрати действието на настоящият трудов договор като отправи писмено предизвестие до работодателя със срок 30 дни" и 6.2. Работодателят може да прекрати действието на настоящият трудов договор като отправи писмено предизвестие до служителя със срок 60 дни.
От запитването става ясно, че Вие желаете да прекратите трудовото си правоотношение. Съгласно чл. 326, ал.1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал.2 на чл.326 от КТ. След изтичане на срока на предизвестието, трудовото правоотношение се прекратява по закон и работодателят е задължен да издаде заповед за прекратяване, попълни трудовата книжка и издаде необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. Трудовият си договор можете да прекратите и по взаимно съгласие, ако работодателят Ви е съгласен. В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. В чл. 66, ал. 1, т. 6 от КТ е предвидено, че трудовият договор съдържа данни за страните и определя еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. МВ/
15-10-2014
Лице което е започнало работа м.03. 2005г. и му предстои пенсиониране след м.03. 2015г. ,и работи при един и същи работодател до момента на пенсиониране, т.е. има 10 г. Но от м.03. 2005г. до 01.11.2006г. е работил на 4 часа, а след това на 8 часа. Има ли право на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ в размер на брутното му възнаграждение за 6 месеца?
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал. 3 на чл. 355 от КТ. Както е видно от разпоредбата, за се признае 1 ден трудов стаж, следва лицето да работи не по-малко от половината от законоустановеното за него работно време. В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател” "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че лицето към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ, би следвало да се приеме, че ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
15-10-2014
Личен асистент съм и работя по програма,,развитие на човешки ресурси-алтернативи,,.По тр.договор работя 120ч,по граждански 84ч. имам ли право на толкова часове по програмата и ако НЕ защо?благодаря предварително
Уважаема г-жо Кръстева, Обърнете се за информация към АСП. ЛТ/
15-10-2014
В какъв срок трябва да се изплатят обезщетенията по чл.220 и чл.222 от КТ , както и неизползван платен отпуск, след връчване на заповед за съкращаване на работник по чл.328 от КТ?
Съгласно чл. 220, ал. 1 от КТ, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. За да се прекрати трудовия договор, страната следва да изплати дължимата сума. В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск правото за който не е погасено по давност. Както е видно, обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от КТ се изплащат при прекратяване на трудовия догово. МВ/
15-10-2014
Възможно ли е служителка, която ползва отпуск поради бременност, раждане и осиновяване /до 410 дни, съгласно чл.163 от КТ/ да работи по граждански договор при същия работодател?
Няма законова пречка по време на майчинството да се сключи граждански договор, като е необходимо да се има предвид следното: Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови отношения. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. Гражданските договори (договор за услуга, за изработка и др.) се уреждат от разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. Прибягването до граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. За допълнителна информация, касаеща паричното обезщетение може да се обърнете към НОИ. КС
15-10-2014
В кой момент трябва да се връчи длъжностната характеристика? Конкретно питане: договорът е изготвен с дата 22.08, регистриран е на 25.08, връчен е на служителя на 29.08, постъпването на работа е на 01.09. Длъжнастната характеристика е връчена заедно с договора на 29.08. Има ли проблем при тази хронология?
В чл. 127, ал. 1, т. 4 е предвидено, че работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. МВ/
15-10-2014
Решено ли е вече дали 2 януари 2015 ще е почивен ден с отработване и ако не е решено, кога ще има такава информация? Ако - да, кога ще се отработва? Благодаря!
Уважаема г-жо Енчева, Все още няма решение на МС за разместване на почивните дни. При приемане на такова решение, същото ще бъде оповестено по съответния начин. ЛТ/
15-10-2014
Работя на дог. на осн.чл.68 ал.1 т.3 и във връзка с чл. 70 и чл. 119 от КТ .В него пише, че срокът за предизвестие при прекратяване е 3 месеца.В КТ /чл.327,ал.1.т7 пише, че ако лице което работи по заместване си намери работа на постоянен дог. не дължи предизвестие.Това значи ли, че ако си намеря друга работа няма да дължа предизвестие,или е 3 мес.
Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ), когато работникът или служителят работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ и премине на друга работа за неопределено време, има право да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие. Това е основание за прекратяване на трудовия договор, при което правото за прекратяване е на работника или служителя и при него не се изисква предизвестие. Тъй като няма пречка трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ да е сключен със срок за изпитване в полза на работодателя, а правото за прекратяване по чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ може да се упражни по всяко време на действието на сключения трудов договор, работникът или служителят, ако премине на друга работа за неопределено време, вкл. преди изтичането на срока за изпитване, има право да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие. КС
15-10-2014
Здравейте, на 9.10.т.г. предадох на работодателят си болничен лист за 14 дни с диагноза кръвотечение в ранна бременост, и за това ми се налага до края на бревенноста да ползвам болнични.На 10.10.тг. ми беше връчена заповед за уволнение.Колко още болнични мога да представям на работодателя си, и кога влиза в сила заповедта за уволнение. Благодаря
От запитването не става ясно, на какво оснвание се прекратява трудовият Ви договор. Съгласно чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда, бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - при закриване на предприятието, т. 7 - при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност, т. 8 - . когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, т. 9 - за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност и т. 12 - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 – дисциплинарно уволнен. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда. За да може да ползва горната закрила обаче бременната работничка или служителка следва да удостовери състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи /чл. 313а, ал. 1 от КТ/. В чл. 335, ал. 2 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява: 1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието; 2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието; 3. при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за депозиране на исковата молба е 2-месечен, считано от прекратяването. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира инспекцията по труда по седалището на работодателя. Според предвиденото в разпоредбата на чл. 42 от Кодекса за социално осигуряване, паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. За повече информация по този въпрос можете да се обърнете съм съответното ТП на НОИ. МВ/
15-10-2014
Здравейте! В организацията, в която работя, предстои пенсионирането на наш служител за осигурителен стаж и възраст. Този служител работи на основен и на допълнителен договор при един и същ работодател. Въпросът ми е как би следвало да му се начисли и изплати обезщетението по чл. 222 бротно по двата договора или само по основния? Благодаря!
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. С оглед на горното мнението ни е, че лицето има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ само по основното трудово правоотношение. МВ/
15-10-2014
Работя на допълнителен трудов договор 4 часа на смени.Как се изчисляват нормо часовете за месеца при десет дни платен отпуск?
Уважаема г-жо Трифонова, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Периодът на сумираното изчисляване се определя от работодателя в съответствие с чл. 142, ал. 2 КТ – седмично, месечно или за друг календарен перод, който не може да бъде повече от 6 месеца. В края на съответния период се сравнява нормата работно време и действително отработеното време от работника или служителя. Нормата работно време за периода се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната дневна продължителност на работното време, установена за работното място. Когато е установено месечно изчисляване на работното време, нормата работно време през различните месеци може да е различна, тъй като броят на работните дни през тях е различен. Напр. при 20 работни дни и 4 ч. нормата е 80 ч., при 21 работни дни – 84 ч., при 22 работни дни - 88 ч. И при сумирано изчисляване на работното време платеният годишен отпуск се ползва в работни дни по календар. При определяне на нормата работно време при сумирано изчисляване не се включват дните, през които е ползван платен годишен отпуск. Ако при 20 работни дни и 4 ч. е ползван 10 дни платен годишен отпуск нормата е 40 ч. ЛТ/
14-10-2014
Работя 2часа на ден с ТД по чл.114.Разбрах,че не ми се полага отпуск,но моля да ми разясните дали при прекратяване на ТД имам право да се регистрирам в БТ\предполагам,че и обещетение не може да има\
Уважаема г-жо Ангелова, Съгласно чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. След като времето, през което лицето работи по трудов договор на основание чл. 114 от Кодекса на труда, се зачита за трудов стаж, то има всички права произтичащи от трудов стаж, вкл. право на платен годишен отпуск. Платеният годишен отпуск се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци (чл. 355 КТ). Ако към момента на прекратяване на трудовия договор отпускът не е ползван и не е изтекъл двугодишния давностен срок по чл. 176а КТ работодателят дължи обезщетение за неползвания отпуск съгласно чл. 224 КТ. За информация във връзка с обезщетението за безработица се обърнете към съответното ТП на НОИ. ЛТ/
14-10-2014
Работя на 3 сменен режим 2 първи 2 втори 2 нощни 2 почивки. Когато трябва да съм на работа в неделя работодателят ми казва че нямам право на платен отпуск Правилно ли е като предварително искам да поясня че графикът ми на работа е невъзможно да бъде променян защото тогава има хора на работа на тази позиция и аз знам след една год. коя смяна ще съм
Уважаеми г-н Попов, При работа на смени и при сумирано изчисляване на работното време платеният годишен отпуск се ползва в работни дни по календар. ЛТ/
14-10-2014
Здравейте! Могат ли съпрузи, работещи в Медицински факултет - Деканат да заемат длъжности - тя Началник склад, той - снабдител? Благодаря предварително.
Съгласно чл. 107а от Кодекса на труда, не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. От разпоредбата е видно, че ограничението се отнася за работещите в държавната администрация. МВ/
14-10-2014
Здравейте, предстои ми пенсиониране през месец ноември 2014. От 18,11,2004г. до 10,02,2008г. съм работила в 42 ОДЗ район Връбница. След това веднага от 11,02,2008 до сега работя в ОДЗ 90 район Надежда. Моят въпрос е: двете градини тъй като се водят в Столична голяма община един работодател ли са или не и имам ли право на 6 заплати обезщетение?
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. В случай, че през последните 10 години от трудовия си стаж сте работила като педагогически кадър на бюджетна издръжка в сферата на образованието и към момента на прекратяване на трудовия договор имате придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. В случай, че не сте работила като педагогически кадър, ПМС № 31 от 1994 г. спрямо Вас не може да се приложи, поради което ще имате право на обезщетение от 2 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
14-10-2014
Служител, който работи на основен безсрочен трудов договор 8 часа на ден сключва допълнителен трудов договор при друг работодател за работа 3 часа на ден с 6 месечен изпитателен срок. Служителят решава да прекрати основния си трудов договор. При това положение трудовият договор за допълнителен труд: 1. автоматично ли се превръща в основен ? или 2. следва по пътя на изменение на трудовото отношение да се превърне в основен ? или 3. следва да се прекрати и да се сключи отново като основен трудов договор ? 4. Ако автоматично се превръща в основен или чрез изменение на трудовото отношение, то запазва ли се изпитателния срок, уговорен първоначално по допълнителния трудов договор?
В Кодекса на труда (КТ) липсва изрична разпоредба, която в случай на прекратяване на основния трудов договор, да регламентира автоматичното превръщане на допълнителния трудов договор по чл. 111 КТ в основен. Кодексът на труда съдържа само разпоредба, която определя, че по смисъла на кодекса основно трудово правоотношение е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд (т. 12 от Допълнителните разпоредби на КТ). Предвид горното, считаме, че договорът по чл. 111 КТ следва да бъде прекратен, след което да се сключи нов основен трудов договор, който следва да се регистрира в НАП по реда на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. КС
14-10-2014
Общото събрание на колектива се провежда задължително в работно време или извънработно?
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 6а, ал. 2 от Кодекса на труда Общото събрание (събранието на пълномощниците) в предприятието се свиква от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите (пълномощниците) от предприятието. В Кодекса на труда няма изрична разпоредба относно времето на провеждане на Общото събрание. Следователно при свикване на Общото събрание, работодателят, ръководството на синдикална организация или работниците и служителите (една десета) следва да го свикат за определена от тях дата, вкл. час и място на провеждане. Определянето на дата, час и място на провеждане зависи от конкретни обстоятелства, вкл. от организацията на труда в предприятието и особеностите на неговата дейност. ЛТ/
14-10-2014
Здравейте,при сумирано изчисляване на работното време винаги ли нощните часове труд се приравняват към дневните за изчисляване на отработени часове за периода?ако имаме договорена ставка за нощна смяна,която е 7часа,за 7 или 8 часа нощен труд ще се изплаща?
Уважаема г-жо Ангелова, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен от работодателя период от време (чл. 142, ал. 2 КТ). Съгласно чл. 9, ал. 2 и ал. 3 НСОРЗ: „(2) При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. (3) При сумирано изчисляване на работното време трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между часовете, получени след превръщането на нощните часове в дневни, и действително отработените часове през месеца или установения друг период.“ ЛТ/
14-10-2014
Може ли да бъде прекратен договора с работник който е избран да преговаря с управителя за сключване на колективен трудов договор. Лицето е пенсонер в трудоспособна възраст . Съкращението е тенденциозно поради проблеми при преговорите .
В чл. 333, ал. 1, от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, т. 5 и т. 6. работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество; работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си. Съгласно чл. 7, ал. 2 от КТ, работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание. Според чл. 52, ал. 1, т. 1 от КТ, отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор. В случай, че лицето е избран за представител на работниците и служителите за сключване на КТД, трудовият му договор не може да бъде прекратен на предвидените в разпоредбата основания. МВ/
13-10-2014
Може ли да се сключи допълнително споразумение за увеличение на работната заплата докато работникът е в годишен отпуск
Уважаема г-жо Мухтарова, Да, няма пречка, но споразумението ще породи правни последици след завръщането на работника на работа. ЛТ/
13-10-2014
Пожелайте ми търпение-все още си чакам отговор на въпроса от 07.10.2014 г.
13-10-2014
Моля , да промените нещо в системата си за въпроси и отговори , един въпрос го задавам няколко пъти и никакъв отговор ! Как да ви покажа ,че съм ви го задала ? Какъв е срока ви за отговор?
Уважаема г-жо Добрева, В чл. 22, ал. 2 НРВПО и чл. 173, ал. 6 КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя и се ползва след писмено разрешение на работодателя. В КТ и НРВПО не е предвидено молбите и заповедите за ползване, съответно разрешаване на ползването на платен годишен отпуск, да бъдат отправяни по електронен път. Използваните от законодателя изрази “писмено искане” и “писмено разрешение” означават писмена, а не електронна форма на документа. С оглед изложеното, писмената форма е задължителна, но освен нея работодателят по своя преценка може да използва и електронната форма, но като допълнителна. Уведомяваме Ви, че на „Входа към услугата „Въпроси и отговори“ на сайта на МТСП е посочено, че „Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни.“ Един и същ въпрос е зададен от Вас няколко пъти, първият от които на 07.10. Моля, не дублирайте въпросите, защото това затруднява нашата работа и води до забавяне. ЛТ/
13-10-2014
Моля за Вашето становище на зададеният от мен въпрос на 06.10.2014 г
Мнението ни е, че през посочения период лицето може да ползва съответния отпуск, разрешен по надлежния ред. КС
13-10-2014
Няколко пъти задавам този въпрос! Искам да попитам молбата за отпуск , трябва ли да бъде подписана собственоръчно? И смята ли се че е спазен КТ, като на всички хора има създадени служебни имейли , от които се пише , моля да ползвам отпуск определен брой дни ? Няма подпис на това нещо . В този служебен имейл , може да влиза и администратор!
Уважаема г-жо Добрева, В чл. 22, ал. 2 НРВПО и чл. 173, ал. 6 КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя и се ползва след писмено разрешение на работодателя. В КТ и НРВПО не е предвидено молбите и заповедите за ползване, съответно разрешаване на ползването на платен годишен отпуск, да бъдат отправяни по електронен път. Използваните от законодателя изрази “писмено искане” и “писмено разрешение” означават писмена, а не електронна форма на документа. С оглед изложеното, писмената форма е задължителна, но освен нея работодателят по своя преценка може да използва и електронната форма, но като допълнителна. Уведомяваме Ви, че на „Входа към услугата „Въпроси и отговори“ на сайта на МТСП е посочено, че „Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни.“ Един и същ въпрос е зададен от Вас няколко пъти, първият от които на 07.10. Моля, не дублирайте въпросите, защото това затруднява нашата работа и води до забавяне. ЛТ/
13-10-2014
Работя в една фирма .Преди време за да неми плащат работата в събота ми променят т.договор на сумарно раб.време 160 ч. в месеца.ВЪПРОСА МИ Е ИМАТ ЛИ ПРАВО ДА МЕ КАРАТ ДА СИ ВЗИМАМ ОТ ОТПУСКАТА ДНИ ,КОГАТО РАБ.ДНИ СА ПОВЕЧЕ В МЕСЕЦА ОТ 20.
Уважаеми г-н Георгиев, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Периодът на сумираното изчисляване се определя от работодателя в съответствие с чл. 142, ал. 2 КТ – седмично, месечно или за друг календарен перод, който не може да бъде повече от 6 месеца. В края на съответния период се сравнява нормата работно време и действително отработеното време от работника или служителя. Нормата работно време за периода се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната дневна продължителност на работното време, установена за работното място. Когато е установено месечно изчисляване на работното време, нормата работно време през различните месеци може да е различна, тъй като броят на работните дни през тях е различен. Напр. при 20 работни дни и 8 ч. нормата е 160 ч., но при 22 работни дни нормата е 176 ч. И при сумирано изчисляване на работното време платеният годишен отпуск се ползва в работни дни по календар. При определяне на нормата работно време при сумирано изчисляване не се включват дните, през които е ползван платен годишен отпуск. Нарушенията на трудовото законодателство се установяват от контролните органи на Инспекцията по труда, които можете да сигнализирате за случая. ЛТ/
13-10-2014
При пенсиониране на основание чл.68 ал.3 от КСО , лицето има ли право на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
Разпоредбата чл. 222, ал. 3 от КТ установява, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. В случай, че лицето отговаря на посочените по-горе изисквания на разпоредбата мнението ни е, че при прекратяване на трудовото правоотношение, ще има право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати независимо, че право на пенсия е придобило при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия договор. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай.МВ/
13-10-2014
Лице, навършило възраст за пенсия за прослужено време и старост /ЕГН 530202……/, но не е упражнило това право е освободено от 17.09.2014 г. съгласно чл. 328, ал. 1 т. 2 от КТ. Има ли право едновременно на обезщетение па чл. 222, ал. 3 и чл. 222, ал. 1 от КТ?
В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. При прекратяване на трудовия договор на посочените по-горе основания работникът или служителят има право на предвиденото в разпоредбата обезщетение. Обстоятелството, че същият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е без значение с оглед неговото изплащане. Ако работникът / служителят отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ, има право и на предвиденото в разпоредбата обезщетение. Двете обезщетения се дължат от работодателя на различни правни основания. МВ/
13-10-2014
Здравейте! В началото на месеца изпратих два въпроса към Вас, но все още нямам отговор. И двата въпроса се отнасят до ползване на платен отпуск.
В чл. 319 от КТ е предвидено, че работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. Отпускът по чл. 319 от КТ, на който имат право работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, по съществото си е основен платен годишен отпуск и се ползва на специално предвидено за това правно основание / в 26 –те работни дни са включени и 20- те работни дни по чл. 155, ал. 4 от КТ/. По-голям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може да се уговори в колективния трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. Ако лицето работи при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки или при условията на ненормиран работен ден, има право и на допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 от КТ, както и на отпуск по чл. 168 от КТ, ако отговаря на изискванията на разпоредбата. МВ/
13-10-2014
Все още нямам никакъв отговор на въпросите ми от 02.10.2014г. , свързани с ползването на платен отпуск за обучение на задочно зачислен докторант без откъсване от производството.Извинявам се за нахалството , но очаквам Вашият отговор , който е важен за мен!Чл169 , ал 4 от 6 месеца или отпуск по ал 1 и з или всички отпуски по 3 -те алинеи?!Какво се т
Съгласно чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/, за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Съгласието на работодателя следва да бъде дадено в писмена форма – чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/. В чл. 51, ал. 1 от НРВПО е предвидено, че отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити. Задочните докторанти имат право със съгласието на работодателя да ползват еднократно 6 м. или 12 м. платен отпуск на специално правно основание - чл. 169, ал. 4 от КТ. Те нямат право на отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ.МВ/
13-10-2014
Здравейте, наясно съм че на всеки сключил трудов договор се попълва трудова книжка, но пенсиониран човек ми носи трудова книжка приключена с печати от НОИ, поради пенсиониране. Имам ли право да попълвам в нея, ако има свободни страници или трябва да я продължа с нова? ,
Ако в старата трудова книжка има свободни страници, следва да продължите да правите вписвания в нея. След изчерпване на страниците се издава продължение на трудова книжка. МВ
13-10-2014
Как се ползва и отчита отпуск по чл. 167А от КТ за едно дете от родител, който е при двама работодатели, като при втория е на 2ч.раб. ден. Може ли да се използва този отпуск при основния работодател а при другия да се явява на работа и обратно?
Уважаема г-жо Владимирова, Продължителността на отпуска по чл. 167а КТ е 6 м., независимо от броя на трудовите договори. Мнението ни е, че отпускът може да се ползва по основното трудово правоотношение, а по второто правоотношение да се работи. ЛТ/
13-10-2014
Моля за Вашето експертно становище, относно попълване на книга за извънреден труд при въведено сумирано изчисляване на работното време. Работя в лечебно заведение, в което е въведено сумирано изчисляване на работното време. Как да попълня коректно графите на книгата за извънреден труд, след като работодателя не е издал заповед за полагането му.
Сумираното отчитане на работното време е регламентирано в чл. 142, ал. 2 от КТ. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време (по чл. 136 и чл. 140) се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. В този случай, продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Нормата на продължителност на работното време за съответния месец се получава, като се умножат броя на работните дни за месеца по 8 часа. Например, ако месеца има 20 работни дни по 8 часа, лицата трябва да изработят 160 часа. От горното е видно, че в края на съответния период на отчитане се установява дали се полага извънреден труд. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време – ал. 4 на чл. 142 от КТ. При работа при сумирано изчисляване на работното време, ако след превръщането на нощните часове в дневни, отработените часове са повече от часовете на съответната норма за продължителност на работното време за периода на отчитане, разликата е извънреден труд, отчита се по реда на чл. 149 от КТ и чл. 18 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/ и се заплаща в увеличен размер съгласно чл. 262 от КТ. Тъй като контролът за спазване на трудовото законодателство се осъществява от инспекцията по труда, за конкретен отговор във връзка с отчитането на извънреден труд според изискването на чл. 149 КТ, се обърнете за конкретна информация към съответната инспекция по труда. МВ/
12-10-2014
Продължение: Тъй като труд. стаж, който е сметнат по втория труд. договор, за да може да се изчисли размера на полагащия се пл.отпуск, се приравнява към 8 часово работно време.
Уважаема г-жо Недева, Независимо от продължителността и начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платеният годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 КТ се ползва в работни дни по календар. При определяне на нормата работно време при сумирано изчисляване не се включват дните, през които е ползван платен годишен отпуск. ЛТ/
12-10-2014
Служител работи на осн. труд. договор с раб.време 8 ч. и по втори труд. договор /чл.110 от КТ/ на 2 ч. Прието е сумирано изчисляване на работното време. За доп.труд. договор има право на платен годишен отпуск пропорционално на отработеното време - на 5 раб. дни за кал.година. Тези 5 раб. дни как трябва да се смятат за 2 часа или 8 часа раб. време?
Уважаема г-жо Недева, Независимо от продължителността и начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платеният годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 КТ се ползва в работни дни по календар. При определяне на нормата работно време при сумирано изчисляване не се включват дните, през които е ползван платен годишен отпуск. ЛТ/
12-10-2014
Вярно ли е,че закупуването на трудов стаж до 5год.важи само до 2015год.Аз навършвам 61год.през юли 2015год.,но не ми достигат 5год.трудов стаж.Завършила съм задочно висшето си образование.Благодаря предварително за отговора!
В разпоредбата на чл. 9а, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени възможности за зачитане на осигурителен стаж при заплащане на осигурителни вноски. Първата алинея предвижда, че за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита: 1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност; 2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор". Според втората алинея, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. И в двата случая, съгласно чл. 9а, ал. 6 КСО, за осигурителен стаж се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им. Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път след подадена декларация по съответния ред. Не е посочен краен срок за приложение на тази разпоредба, поради което действието й не е ограничено във времето. КС
11-10-2014
Iskam da znam za 100 stolyva6ti deca kolko persional se polaga
Въпросът не е от компетентността на рубриката. Обърнете се за информация към МОН. ЛТ/
11-10-2014
При пенсиониране на служител ,длъжни ли сме да му изплатим неизползвания платен годишен отпуск от 2009 до 2014 г
Уважаема г-жо Димитрова, Обезщетение за неползвания отпуск за 2009 г. следва да бъде изплатено, тъй като неползваните отпуски за периоди до 1 януари 2010 г. несе погасяват по давност. За отпуските след 1 януари 2010 г. се прилага 2-годишна погасителна давност. В хипотезата на чл. 176а, ал. 1 КТ давностният срок изтича, както следва: За отпуска за 2010 г. – на 31.12.2012 г.; За отпуска за 2011 г. – на 31.12.2013 г.; За отпуска за 2012 г. – на 31.12.2014 г.; За отпуска за 2013 г. – на 31.12.2015 г.; За отпуска за 2014 г. – на 31.12.2016 г. Следователно при прекратяване на трудовото правоотношение през 2014 г. правото на ползване на отпуските за 2010 г. и 2011 г. ще се е погасило по давност и обезщетение за неползваните дни отпуск за тях няма да се дължи. ЛТ/
11-10-2014
На какъв договор и заплата може да се назначи отново държавен служител на същата длъжност след пенсионирането му при взаимно съгласие на органа по назначаване и лицето ?
По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. КС
10-10-2014
Здравейте, имаме работник, който е трудоустроен-пожизнено от няколко години и работи. Поради влошаване на здравословното му състояние и трудно изпълнение на трудовите му задължения желае да бъде освободен. Въпросът ми е: Може ли да освободим лицето на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ и трябва ли да му се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 2?
В чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. Съгласно чл. 78, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане на работещите лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО) ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. Предвид горното, единствено здравният орган има право на преценка доколко конкретното освидетелствано лице има право на работа и при какви условия. Според чл. 3, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване при спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване. Дали има законово основание трудовият договор на лицето да се прекрати на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, се преценява от работодателя. В случай, че трудовото правоотношение на лицето бъде прекратено на посоченото основание, работодателят му дължи обезщетение по ал. 2 на чл. 222 от КТ.МВ/
10-10-2014
Задължително ли е длъжността в трудовия договор да бъде формулирана точно, както е в НКПД? Възможно ли е да се различава формулировката като се запише кода, на който отговаря и се регистрира в НАП по него? Ако е възможно това, коя длъжност трябва да се запише в трудовата книжка - по трудовия договор или по НКПД?
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 2 от КТ, трудовият договор съдържа данни за страните и определя наименованието на длъжността и характера на работата. Според ал. 4 на чл. 66 от КТ, наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика след съгласуване с председателя на Националния статистически институт. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника за прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (ППНКПД-2011), при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика. Съгласно чл. 11 от правилника, кодирането на длъжностните наименования в Класификацията става с уникален код, който съдържа информация за класа, подкласа, групата, единичната група, минималното образователно и квалификационното ниво и поредния номер на длъжността в рамките на единичната група. В този смисъл на всяко длъжностно наименование от класификацията може да отговаря само един код. Предвид горното длъжността в трудовия договор трябва да бъде записана така, както е в НКПД. МВ/
10-10-2014
Държавен служител съм и съм в предизвестие за пенсиониране поради навършена възраст и осигурителен стаж по мое желание. При каква заплата могат да ме назначат на заеманата досега длъжност / ст. експерт с висше образование - магистър/ и на какъв договор / служебно правоотношение или трудов договор/ ? - заплатата не е атрактивна- в провинцията съм
По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. КС
10-10-2014
Дали ще може да ми отговорите :молбата за отпуск , трябва ли да бъде подписана собственоръчно? И смята ли се че е спазен КТ, като на всички хора има създадени служебни имейли , от които се пише , моля да ползвам отпуск определен брой дни ? Няма подпис на това нещо . В този служебен имейл , може да влиза и администратор.
Уважаема г-жо Добрева, В чл. 22, ал. 2 НРВПО и чл. 173, ал. 6 КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя и се ползва след писмено разрешение на работодателя. В КТ и НРВПО не е предвидено молбите и заповедите за ползване, съответно разрешаване на ползването на платен годишен отпуск, да бъдат отправяни по електронен път. Използваните от законодателя изрази “писмено искане” и “писмено разрешение” означават писмена, а не електронна форма на документа. С оглед изложеното, писмената форма е задължителна, но освен нея работодателят по своя преценка може да използва и електронната форма, но като допълнителна. Уведомяваме Ви, че на „Входа към услугата „Въпроси и отговори“ на сайта на МТСП е посочено, че „Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни.“ Един и същ въпрос е зададен от Вас няколко пъти, първият от които на 07.10. Моля, не дублирайте въпросите, защото това затруднява нашата работа и води до забавяне. ЛТ/
10-10-2014
Здравейте, съществува ли възможност, когато в бюджетно предприятие към момента утвърдения брой на извънщатните бройки по ПМС 66/1996г. е по-малко от приетите 8 % от числеността на щатните бройки, да се увеличи щата до тези 8 %.
Съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, в бюджетните организации могат да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала. В рамките на календарната година средносписъчният брой на тези лица не може да бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала. Предвид цитираната разпоредба, изразяваме мнение, че няма пречка щатът да бъде увеличен до предвидените 8 процента, при спазване на § 2 и § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 304 на Министерския съвет от 21 декември 2013 г. за изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, съгласно които числеността на персонала в бюджетните организации, назначен при условията и по реда на чл. 1 от ПМС № 66/1996 г., към датата на влизане в сила на това постановление (7.01.2014 г.) се запазва. Тя може да бъде увеличавана само след обоснован доклад на съответния министър, обсъден на оперативно заседание на Министерския съвет. Ръководителите на бюджетни организации на всеки 6 месеца представят в Министерството на труда и социалната политика информация за броя на назначените лица при условията и по реда на чл. 1 от ПМС № 66/1996 г. КС
10-10-2014
Здравейте! Моля Ви помогнете ми да намеря или изпратете таблица с документите, които се изискват от Инспекцията по труда и в която да е видно кои документи се представят ВЕДНАГА и кои се представят в СЛЕДВАЩ ЕТАП? Благодаря Ви!
Уважаеми г-н Петков, Моля, обърнете се за съдействие към Инспекцията по труда. ЛТ/
10-10-2014
Въпросът е свързан с платения годишен отпуск на служител в научен институт към БАН, длъжност главен асистент, има право на платен годишен отпуск в размер на 35 дни + 6 дни за председател на синдикална организация според КТД+ 5 дни работа във вредни условия на труд, общо 46дни. Може ли да разрешим ползването на платен отпуск над 40 дни годишно?
Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Разпоредбата на чл. 156 от КТ регламентира правото на 2 вида допълнителен платен годишен отпуск и минималните им размери, а именно: 1. за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни; 2. за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни дни. Съгласно чл. 156а от КТ по-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. В Кодекса на труда не е определен максимален размер на платения /основен и допълнителен/ годишен отпуск, на който има право работникът /служителят.МВ/
09-10-2014
Здравейте на 06.10.2014 , ви зазадох въпрос за документиране на отпуските . Може ли работодателя да изисква отпуските да представляват по създаден от него служебен имейл , в които да пише , че молим за определен брой дни отпуск , без подпис , без нищо ? В този имейл може да влиза и администратор и т.н.
Уважаема г-жо Добрева, В чл. 22, ал. 2 НРВПО и чл. 173, ал. 6 КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя и се ползва след писмено разрешение на работодателя. В КТ и НРВПО не е предвидено молбите и заповедите за ползване, съответно разрешаване на ползването на платен годишен отпуск, да бъдат отправяни по електронен път. Използваните от законодателя изрази “писмено искане” и “писмено разрешение” означават писмена, а не електронна форма на документа. С оглед изложеното, писмената форма е задължителна, но освен нея работодателят по своя преценка може да използва и електронната форма, но като допълнителна. Уведомяваме Ви, че на „Входа към услугата „Въпроси и отговори“ на сайта на МТСП е посочено, че „Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни.“ Един и същ въпрос е зададен от Вас няколко пъти, първият от които на 07.10. Моля, не дублирайте въпросите, защото това затруднява нашата работа и води до забавяне. ЛТ/
09-10-2014
При приключване на трудовата книжка трябва ли да има правоълълен печат
Уважаема г-жо Янкова, Изискването, установено в чл. 6, ал. 1 от НТКТС е продължителността на трудовия стаж към датата на прекратяване на трудовия договор да се впише с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. В разпоредбата се има предвид “кръгъл” печат, който удостоверява подписите на длъжностните лица. Законовата разпоредба не поставя изискване за вписване на съответната продължителност в “правоъгълен” печат. В практиката за удобство се използва “правоъгълен” печат, в който продължителността на трудовия стаж се вписва с цифри и думи. ЛТ/
09-10-2014
Как се определят минималните стойности или диапазони на основните заплати по длъвностни нива в търговията
Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. Размерите и/или механизмите за формиране на основната работна заплата се договарят в колективен трудов договор и/или от страните по индивидуалното трудово правоотношение и се включват във вътрешните правила за работната заплата на предприятието (чл. 5 НСОРЗ). Съгласно чл. 22 от НСОРЗ организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда. Във вътрешните правила за работната заплата задължително се включват: 1. общи положения за организацията на работната заплата в предприятието; 2. определяне и разпределение на средствата за работна заплата; 3. определяне на минимални стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива; 4. редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения. МВ/
09-10-2014
На 07.10.2014 г. зададох въпрос. Моля отговорете ми ,защото времето е важно за мен при вземане на решение.
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието. Без значение е обстоятелството, че лицето е в отпуск поради временна неработоспособност. КС
09-10-2014
Здравейте, от повече от 18 месеца работя по граждански договори. Предстои ми раждане на 8 ноември, интересувам се имам ли право на някаква помощ от държавата, без това да е обвързано със сумата, която получавам по граждански договори. Благодаря.
За информация по поставения въпрос се обърнете към експерти от рубриката „Подкрепа за детето и семейството“. КС
09-10-2014
Детето ми е на една година и 3 месеца.От 3 март 2015г. започват 45 дни преди раждане на 2то ми дете.Моя съпруг е земеделски производител без работници.Може ли до навършването на две години на първото, бащата да вземе тези 4ри месеца, а аз второто майчинство.Какви документи са необходими пред НОЙ
За конкретна информация по поставените въпроси се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
09-10-2014
Работя като детска учителка.Задължителната преподавателска норма за работа с деца е 6 часа и 2 часа самоподготовка и участие в съвети. Има ли право директорът да ми нарежда устно да работя от 9 до 17 часа с деца без да се компенсират тези часове
Съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, нормите за преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда. Нормите за преподавателска работа се отчитат в учебни часове с изключение на нормите на ресурсните учители, учителските длъжности в детските градини, възпитателските длъжности и педагогическите съветници, които се отчитат в астрономически часове. Лицата, заемащи учителски длъжности в детските градини, в обедните часове може да работят едновременно до два часа. Въпросите свързани с посочената наредба са от компетентност на Министерството на образованието и науката, към които следва да се обърнете по поставения въпрос. МВ/
09-10-2014
От 26,10,2013г до момента работя в хранителен магазин от 7:00до 22:00ч,два дни работя,два дни почивам.Сега напуснах и работодателят ми не желае да ми изплати отпуската.Мога ли да предприема нещо или ще си получа парите при прекратяването на договора.Благодаря Ви предварително
Уважаема г-жо Василева, При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи парично обезщетение по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда - за неизползувания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Това парично обезщетение е дължимо от датата на прекратяване на трудовия договор. Трудово-правен спор във връзка с неизплатени обезщетения по трудов договор се решава от съда. Давностният срок за предявяване на иска е 3 – годишен, считано от деня, в който вземането е станало изискуемо. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред, съгл. чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 КТ – в конкретния случай от датата на прекратяване на трудовия договор. ЛТ/
09-10-2014
Работя в голяма детска градина с 15 филиала/ 15 села/.По трудов договор съм назначена в конкретен филиал. Има ли право директорът да ме премести в друг филиал без заповед за преместване
От запитването не става ясно на какво основание директорът Ви премества в друг филиал. Съгласно чл. 121, ал. и 2 от КТ когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя. Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. За изясняване на случая и оказване на съдействие следва да се обърнете към съответната инспекция по труда.МВ/
09-10-2014
Здравейте, в случай на самоосигуряващо се лице като собственик на фирма и внасял осигурителни вноски във фонд Пенсии в продължение на 8 години, съществували основание да му се признаят тези години за професионален опит и да му се начисли процент прослужено време. Към момента лицето е на трудов договор на друга длъжност.
Уважаема г-жо Данчева, Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. В съответствие с чл. 12, ал. 4, т. 2 НСОРЗ време преди сключване на трудов договор с конкретен работодател се взема предвид от него, и когато лицето е упражнявало професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и е било осигурено за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Става въпрос за самоосигуряващите се лица, когато освен за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, са се осигурявали по свой избор и за общо заболяване и майчинство съгласно с чл. 4, ал. 4 от КСО. След като самоосигуряващото се лице е внасяло осигурителни вноски само във фонд „Пенсии“, не съществува основание за признаване на това време. ЛТ/
09-10-2014
ПРИ РАБОТА НА СИРВ, КОГАТО ИЗРАБОТЕНИТЕ ЧАСОВЕ СА ПОД НОРМАТА ЗА МЕСЕЦА, ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА НОЩНИТЕ ЧАСОВЕ В ДНЕВНИ ИЛИ СЕ ЗАПЛАЩА САМО ПРЕСТОЯ ДО УГОВОРЕНАТА ЗАПЛАТА ПО ДОГОВОР?
Уважаема г-жо Петрова, В хипотезата на чл. 9, ал. 2 НСОРЗ при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. Ако в края на отчетния период действително отработените часове (след превръщане на нощните часове в дневни съгласно чл. 9, ал. 2 НСОРЗ) са по-малко от определената норма часове, то тогава работодателят не е “уплътнил работното време” на работника или служителя. В този случай считаме, че за недостигащите часове е налице престой не по вина на работника или служителя, който се заплаща съгласно чл. 267, ал. 1 от КТ в края на календарния период за изчисляване на работното време. ЛТ/
09-10-2014
Здравейте! Какво следва да се впише в колона 4 на трудовата книжка "Основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време" при работник, който работи на непълно работно време 5 дни в седмицата, и получава трудово възнаграждение в размер на 5 лв на час? Този размер на заплатата - 5лв ли се вписва в трудовата книжка? Благодаря предварите
В чл. 349, ал 1 от КТ е предвидено, че в трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя: 1. име, дата и място на раждането; 2. адрес; 3.номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер; 4. образование, професия, специалност; 5. заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба); 6. уговореното трудово възнаграждение; 7. дата на постъпване на работа; 8. дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс); 9. продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж; 10. изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение; 11. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс В колона 4 се вписват дневно/месечно/ основно трудово възнаграждение и продължителност на работното време - часовете, когато то непълно. Когато е уговорено почасово възнаграждение, това възнаграждение се вписва в трузовата книжка.МВ/
09-10-2014
Здравейте , преди няколко дне изпратих въпрос за документиране на отпуските ? Трябва ли да са подписани собственоръчно от работника и може ли работодателя да изисква да бъдат изпращани по имейл ,без подпис на работника, в които може да влиза и администратор?
Уважаема г-жо Добрева, В чл. 22, ал. 2 НРВПО и чл. 173, ал. 6 КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя и се ползва след писмено разрешение на работодателя. В КТ и НРВПО не е предвидено молбите и заповедите за ползване, съответно разрешаване на ползването на платен годишен отпуск, да бъдат отправяни по електронен път. Използваните от законодателя изрази “писмено искане” и “писмено разрешение” означават писмена, а не електронна форма на документа. С оглед изложеното, писмената форма е задължителна, но освен нея работодателят по своя преценка може да използва и електронната форма, но като допълнителна. Уведомяваме Ви, че на „Входа към услугата „Въпроси и отговори“ на сайта на МТСП е посочено, че „Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни.“ Един и същ въпрос е зададен от Вас няколко пъти, първият от които на 07.10. Моля, не дублирайте въпросите, защото това затруднява нашата работа и води до забавяне. ЛТ/
09-10-2014
Ако е сключен временен трудов договор със срок до определена дата,коя е датата за прекратяване по чл.325 ал.1т.3
Уважаема г-жо Бебовска, Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, с изтичане на уговорения срок. Мнението ни е, че след като при сключване на трудовия договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 е уговорен срок „до определена дата“, денят на тази дата е работен за работника или служителя. ЛТ/
09-10-2014
Работя на половин щат. След изтичане на 2 г. майчинство се върнах на работа на 29.07.2014. От 30.07.2014 до 14.08.2014 г. съм преназначена на пълен щат. От 15.08.2014 излязох в платен непрекъсваем отпуск до 01.04.2015 г. Имам ли право на по-високо заплащане за платен отпуск от септември до април, включващо получаваната заплата за заместване
Уважаема г-жо Ангелова, Съгласно чл. 177 от КТ за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Това означава, че когато майката се върне на работа след като е ползвала отпуск по майчинство и след това поиска да ползва платен годишен отпуск, е възможно в предходния месец (в случая м. юли 2014 г.) да няма 10 отработени дни. Тогава за база за изчисляване на възнаграждението съгласно чл. 177 от КТ следва да се вземе последния месец назад във времето, в който има 10 работни дни. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от НСОРЗ, съгласно която размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата. При непълен работен ден размерът се изчислява пропорционално, т.е. при „половин щат“ размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск не може да бъде по-малък от половината от размера на установената за страната минимална работна заплата. В случая, описан в запитването, получаваното възнаграждение за времето на работа на „пълен щат“ (30.07.2014 – 14.08.2014) не влияе при определяне на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск (15.08.2014 – 01.04.2015). ЛТ/
08-10-2014
Имам вече право на ранно учителско пенсиониране по сега действащото законодателство за пенсиониране, но все още не съм се възползвала. Ако има отново промяна в годините и на условията, за ранно пенсиониране на учители, ще изгубя ли правата си? На 59г 6 месеца съм с 34 г трудов стаж? Благодаря ви!
Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че веднъж придобито, то може да бъде упражнено от правоимащите лица при същите условия и през следващите години. Следва да имате предвид, че правото на пенсия по § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО (правото на ранно пенсиониране на учителите) може да бъде упражнено при освобождаване от учителска длъжност. ПМ/
08-10-2014
Има ли право редовно обучаващ се студент да получава ученическа отпуска?
Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. Под обучение без откъсване от производството законодателят има предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, т.е. учащите се редовно обучение нямат право на отпуск по чл. 169 КТ. ЛТ/
08-10-2014
Здравейте, искам да попитам как се процедира в случаите, когато работодателят пусне работниците в еднодневен престой, няколко пъти в месеца, примерно 5 различни дни в рамките на месец.. Длъжен ли е да издава някакъв документ, уведомително писмо, заповед за престой и т.н.? За всеки престой по отделно ли се издава заповедта? Благодаря предварително.
Уважаема г-жо , Съгласно чл. 120, ал. 1 от КТ работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. Промяната следва да се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя. В случая не се променя длъжността или работата, която изпълнява работникът или служителят, за която има сключен трудов договор, а само временно, по посочените причини, на работниците и служителите се възлага друга работа. При "престой" са налице най-общо причини от организационно-технически характер (повреда на машини, недостиг на суровини, енергия и др.), които причиняват бездействие на работниците/служителите на съответното работно място, поради което работодателят може едностранно, до отстраняване на причините, да промени мястото им на работа, без тяхно съгласие. Законът не определя минимална и/или максимална продължителност на престоя. Продължителността на престоя зависи от конкретните причини, които са довели до невъзможността работниците/служителите да изпълняват работата, за която са сключени трудовите им договори, и продължава да отпадане на тези причини. Мнението ни е, че за всеки отделен случай на престой, работодателят следва да издава заповед за обявяване на престой. ЛТ/
08-10-2014
Имаме служител, на който му е вменено с допълнително споразумение да му се заплаща за изпълняване на функциите "Отговорник по ЗБУТ". Той е на друг основен трудов договор и тази му дейност и извън основния му трудов договор. Въпроса ми е допълнителното възнаграждение за "Отговорник по ЗБУТ" може ли да се включи като увеличение на основното трудово възнаграждение, като по този начин и върху допълнителното възнаграждение ще се начислява % прослужено време?
Предвид изложеното в запитването мнението ни е, че за функциите „отговорник по ЗБУТ“, които лицето изпълнява извън основния му трудов договор, следва да се заплаща трудово възнаграждение, поради което същото не би могло да се включи към трудовото възнаграждение по основния трудов договор. МВ/
08-10-2014
Здравейте! Имаме служител, в чиято трудова книжка от предишен работодател и вписан тр. стаж 3 м. При изчисления се установи, че действителният му стаж е 02 м. и 14 д. Кой стаж точно трябва да вземем под внимание, този който е приключен в трудовата книжка или действително верния от 02 м и 14 д.
Уважаема г-жо Момчилова, Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства. Корекция на вписания в трудовата книжка трудов стаж може да бъде извършена единствено от работодателя, направил вписването. Ако става дума за определяне на ДТВПТСПО, работодателят преценява самостоятелно периода, който да отчете за придобит трудов стаж и професионален опит. ЛТ/
08-10-2014
Учител е освободен на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ. Изплатени са му обезщетения по чл. 220 (не спазен срок на предизвестие), чл. 222 ал.3 (има право на пенсиониране), чл.224 ал.1 (не използван отпуск) от КТ. Има ли право лицето на обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ за оставане без работа след датата на освобождаване?
Уважаема г-жо Добрева, Обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ се изплаща в резултат на прекратяване на трудов договор на посочените в разпоредбата правни основания, на работник или служител, който е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение. Обстоятелството, че работникът или служителят е придобил право на пенсия и и има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ не е пречка за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ. ЛТ/
08-10-2014
Лице, навършило възраст за пенсия за прослужено време и старост /ЕГН 530202……/, но не е упражнило това право е освободено от 17.09.2014 г. съгласно чл. 328, ал. 1 т. 2 от КТ. Има ли право едновременно на обезщетение па чл. 222, ал. 3 и чл. 222, ал. 1 от КТ?
В чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. При прекратяване на трудовия договор на посочените по-горе основания работникът или служителят има право на предвиденото в разпоредбата обезщетение. Обстоятелството, че същият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е без значение с оглед неговото изплащане. Ако работникът / служителят отговаря на изискванията на ал. 3 на чл. 222 от КТ, има право и на предвиденото в разпоредбата обезщетение. Двете обезщетения се дължат от работодателя на различни правни основания. МВ/
08-10-2014
Ще бъдем ли Осигурени от Държавата трайно безработните на 4процента?
Моля, конкретизирайте за какъв вид осигуряване се касае запитването Ви. ПМ/
08-10-2014
Ще бъдем ли Осигурени от Държавата трайно безработните на 4процента?
Моля, конкретизирайте за кой вид осигуряване се отнася запитването Ви. ПМ/
08-10-2014
Здравейте! Във фирмата има служител, който е с едномесечно предизвестие, но от датата на пускане той не се явява на работа.Какви са правата на работодателя в този случай?
До прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява трудовите си задължения. Кодексът на труда /КТ/ предвижда, че закъснението, преждевременното напускане на работа, неявяването на работа или неуплътняването на работното време представляват нарушение на трудовата дисциплина (чл. 187, т. 1 КТ). Видовете дисциплинарни наказания, които се налагат за нарушения на трудовата дисциплина са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение (чл. 188 от КТ). Процедурата за налагане на дисциплинарни наказания е установена в чл. 186 и сл. от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 193, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Работодателят преценява какви действия ще предприеме спрямо лицето. МВ/
07-10-2014
Ако служител има 20 дни годишен отпуск + 3 дни допълнителен + 2 дни за две деца под 18 г. + 6 дни поради ТЕЛК, тези 6 дни към останалите 25 ли се добавят? Общо на 31 дни отпуск ли има право този служител?
В чл. 319 от КТ е предвидено, че работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. Отпускът по чл. 319 от КТ, на който имат право работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, по съществото си е основен платен годишен отпуск и се ползва на специално предвидено за това правно основание / в 26 –те работни дни са включени и 20- те работни дни по чл. 155, ал. 4 от КТ/. По-голям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може да се уговори в колективния трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. Ако лицето работи при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки или при условията на ненормиран работен ден, има право и на допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 от КТ, както и на отпуск по чл. 168 от КТ, ако отговаря на изискванията на разпоредбата. МВ/
07-10-2014
Днес е 7-ми, а още не сте отговорили на всички въпроси от 1-ви....
Уважаема г-жо, На въпросите Ви от 01.10.2014 г. е отговорено. ЛТ/
07-10-2014
1. До кога ще се тормозят хората с Пенсионната възраст? 65г-да!
07-10-2014
1.ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРВАНЕ ТРЯБВА ДА Е !-65г.за мъже и жени?
07-10-2014
На служител е връчено предизвестие по чл.328,ал.1, т.3 на 09.09.14 г.- 30 дни. В срока на предизвестие ползва ПГО-15 дни. На 02.10.14г. представя чрез приносител болничен лист 0т 02.10.14 г.-20 дни със заболяване- Ембриотрансфер" Ин Витро.Мога ли да връча Заповед за прекр.на ТД ?
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието. Без значение е обстоятелството, че лицето е в отпуск поради временна неработоспособност. КС
07-10-2014
Имам назначени на трудов договор двама чужденци: -член на ЕС и -не член на ЕС Моля да ми отговорите длъжна ли съм да издавам трудова книжка и ако не при напускане на фирмата с какъв документ ще им се оформи трудовия/осигурителния/ стаж. Благодаря!
Според предвиденото в разпоредбите на чл. 347 и чл. 348 от Кодекса на труда, трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка. Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация. Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. С оглед на цитираните разпоредби, мнението ни е, че е необходимо на лицата да бъдат издадени трудови книжки. КС
07-10-2014
Здравейте, Бих искала да попитам при регистриране на ООД с предмет на дейност счетоводни услуги, необходимо ли е лицето отговарящо на чл. 34 от Закона за счетоводството (ЗСч). да е назначено по Договор за контрол и уплавление или е възможно да бъде назначено по Трудов договор. Благодаря Ви предварително
Уважаеми г-жо Василева, Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 2 от Търговския закон (ТЗ) за вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо да е назначен управител или управители на дружеството. Управителят на дружеството има правомощията да го управлява и представлява в съответствие с чл. 141 ТЗ. Съгласно чл. 141, ал. 7 ТЗ отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик. Договорът за възлагане на управлението на търговско дружество не е трудов, а граждански по своя характер. Правата и задълженията на страните по този вид граждански договор не се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Тъй като поставеният от Вас въпрос касае разпоредба от Закона за счетоводството, свързана с изискванията за съставяне на финансови отчети, с оглед на нейното правилно прилагане Ви съветваме да се обърнете за становище и към Министерство на финансите. ЛТ/
07-10-2014
През м.12/2014 придобивам право на пенсия за осиг. стаж и възраст- възраст 60 г. и 8 мес и стаж 34 г. и 8 месеца. Ако не подам заявление за отпускане на пенсия към момента на придобиване на провото мога ли при същите условия да се пенсионирам в следващите календарни години.
07-10-2014
работя по проект'подкрепа за достоен живот-алтернативи,,като личен асистент120ч.на тр.договор и имам ли право на граждански 84ч по същата програма
Уважаема г-жо Кръстева, Моля, обърнете се за информация към Агенцията за социално подпомагане. ЛТ/
07-10-2014
Може ли работодател да прекрати трудовият договор с работник ,които е избран да преговаря за подписване на колективен трудов договор.В момента преговорите продължават. Работникът е началник цех и е пенсионер първа категория.
В чл. 333, ал. 1, от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, т. 5 и т. 6. работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество; работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си. Съгласно чл. 7, ал. 2 от КТ, работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание. Според чл. 52, ал. 1, т. 1 от КТ, отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор. В случай, че лицето е избран за представител на работниците и служителите за сключване на КТД, трудовият му договор не може да бъде прекратен на предвидените в разпоредбата основания. МВ/
07-10-2014
Здравейте. Пиша Ви от позицията на работодател, който е пред затваряне на фирмата и пускам 2 бр. служители неплатен отпуск през месец октомври. Работниците искат да напускат по чл.327, ал.1, т.11 прекратяване без предизвестие поради неплатен отпуск. Дължа ли на работниците едно брутно възнаграждение и осигуровки по чл.221. Има ли последствия за нас
Уважаема г-жо Василева, Съгласно ал. 1 на §3д от Преходните разпоредби на КТ (нов – ДВ, бр.58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) до 31 декември 2010 г. при намаляване обема на работата работодателят можеше да предостави неплатен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие в размер до 60 работни дни през календарната година. Действието на § 3д е ограничено до 31 декември 2010 г. Поради това към настоящия момент в трудовото законодателство няма разпоредба, на основание на която работодателят без съгласието на работника или служителя да му предостави неплатен отпуск, т.е. няма право „да пуска служител“ в неплатен отпуск. Правното основание по чл. 327, ал. 1, т. 11 от КТ е въведено през 2010 г. във връзка с правото на работодателя по §3д от Преходните разпоредби на КТ при намаляване на обема на работата да предоставя неплатен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Тъй като съгласно действащото трудово законодателство за работодателя не съществува регламентирана в закона възможност едностранно да му предоставя неплатен отпуск, работникът или служителят няма как едностранно да прекрати трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ. Неплатеният отпуск по чл. 160 КТ се разрешава от работодателя по искане на работника или служителя. Това означава, че работодателят има право да разреши ползването на неплатен отпуск, само ако работникът или служителят поиска да ползва неплатен отпуск, а не да го предоставя по своя инициатива/преценка. Друго основание за прекратяване на трудовия договор от страна на работника/служителя без предизвестие е това по чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ, когато работодателят преустанови дейността си. “Преустановяване на дейността” е фактическото преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост (§ 12, т. 14 от Допълнителните разпоредби на КТ). В случай че работодателят е забавил изплащането на трудовото възнаграждение на работника/служителя, последният има право да прекрати трудовия си договор без предизвестие и на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ. ЛТ/
07-10-2014
Здравейте , спазва ли работодателя закона , като ни кара от създадените от него служебни пощи да си изпращаме молби за отпуска , които представляват просто един имейл от кога до кога искаме да сме в отпуск , като те са без подпис от лицето? Администратора също може да влиза в нашите имейли и това ме притеснява , че може да пише от тях
Уважаема г-жо Добрева, В чл. 22, ал. 2 НРВПО и чл. 173, ал. 6 КТ е предвидено, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя и се ползва след писмено разрешение на работодателя. В КТ и НРВПО не е предвидено молбите и заповедите за ползване, съответно разрешаване на ползването на платен годишен отпуск, да бъдат отправяни по електронен път. Използваните от законодателя изрази “писмено искане” и “писмено разрешение” означават писмена, а не електронна форма на документа. С оглед изложеното, писмената форма е задължителна, но освен нея работодателят по своя преценка може да използва и електронната форма, но като допълнителна. Уведомяваме Ви, че на „Входа към услугата „Въпроси и отговори“ на сайта на МТСП е посочено, че „Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище отговор – до 30 дни.“ Един и същ въпрос е зададен от Вас няколко пъти, първият от които на 07.10. Моля, не дублирайте въпросите, защото това затруднява нашата работа и води до забавяне. ЛТ/
07-10-2014
Здравейте! На 01.10.2014 зададох въпрос, чийто отговор е важен за нас и трябва наистина спешно да намерим отговор. Ставаше въпрос за прилагането на чл.22а от ЗНЗ, дали директорите на училища попадат в категорията , колко дневен е срока в който трябва да "престои" обявата в Бюрото по труда? Извинете ме за повторното питане!Приятен ден!
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Заетост и безработица“. КС
07-10-2014
Здравейте, искам да попитам има ли право на отпуск по чл.167а от КТ лице, чието дете е настанено в детска ясла? Става за неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-год.възраст. Интересува ме дали факта, че детето е в ясла ще е проблем?Благодаря предварително!
Уважаема г-жо Стефанова, Детските заведения на пълна държавна издръжка са "специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка" по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за семейните помощи за деца. Такива са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Условие за ползването на отпуска по чл. 167а КТ е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Тъй като условие за ползване на отпуска е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, то няма пречка детето да посещава детска ясла/градина, ако за нея се заплаща такса от родителите на детето (т.е. не е на пълна държавна издръжка). ЛТ/
07-10-2014
Работник е отправил предизвестие за прекратяване на трудовия си договор. Може ли работодателят да го освободи преди изтичане на предизвестието на основание чл.71, ал.1 от КТ - изпитателният срок е уговорен в полза на работодателя и все още не е изтекъл.
Уважаема г-жо Георгиева, Считаме, че няма пречка работодателят да упражни правото си да прекрати трудовия договор на основание чл. 71, ал. 1 КТ, след като срокът за изпитване е уговорен в негова полза и все още не е изтекъл. ЛТ/
07-10-2014
Работя на договор на основ. чл. 68 ал.1 т.3 и във връзка с чл. 70 и чл. 119 от КТ и в полза на работодателя.Срокът за предизвестие при прекратяване е 3 месеца.В КТ пише, че ако лице което работи по заместване си намери работа на постоянен дог. не дължи предизвестие.Това значи ли, че ако си намеря друга работа няма да дължа предизвестие,или е 3 мес.
Уважаема г-жо Георгиева, Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ), когато работникът или служителят работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ и премине на друга работа за неопределено време, има право да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие. Това е основание за прекратяване на трудовия договор, при което правото за прекратяване е на работника или служителя и при него не се изисква предизвестие. Тъй като няма пречка трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ да е сключен със срок за изпитване в полза на работодателя, а правото за прекратяване по чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ може да се упражни по всяко време на действието на сключения трудов договор, работникът или служителят, ако премине на друга работа за неопределено време, вкл. преди изтичането на срока за изпитване, има право да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие. ЛТ/
06-10-2014
Здравейте,ако от началото до средата на 2014г. работникът не е полагал труд (без да са налице основанията за ангажиране на дисциплинарна отговорност),дължи ли му се трудово възнаграждение.Какво е основанието за престой по вина на работника,какво означава?В тези случаи при липса на каквато и да е извършена работа от него, дължи ли му се заплата?
Работодателят не дължи изплащането на трудово възнаграждение само в предвидените от закона случаи. Един от тях е престоят по вина на работника или служителя. Съгласно чл. 267, ал. 2 от Кодекса на труда, при престой по вина на работника или служителя той няма право на трудово възнаграждение за времето на престоя. За този период не се дължат осигурители вноски и не се подава декларация в НАП. КС
06-10-2014
Работя на сумирано изчисляване на работно време.Работното време започва в 4.35ч. и приключва в 10.45ч. Следва ли нощният труд 1.25ч. да се превръща в дневен труд с коеф.1.1429?
Уважаема г-жо Иванова, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. Съгласно чл. 9, ал. 2 и ал. 3 НСОРЗ: „(2) При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. (3) При сумирано изчисляване на работното време трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между часовете, получени след превръщането на нощните часове в дневни, и действително отработените часове през месеца или установения друг период.“ ЛТ/
06-10-2014
Какви са ми правата при подаване на заявление за постъпване на работа като онкоболна, с приложена епикриза и оперативен протокол и с 10-годишен стаж по специалността и имам ли такива? Към кого трябва да се обърна за съдействие?
Не са предвидени норми или правила, които да уреждат специални права при постъпване на работа за лица със заболявания. КС
06-10-2014
Здрвейте, работя във фирма за софтуер.Eстеството на работа изисква определено вдъхновение, мениджърът ни иска да въведе система на отчитане на работното време по часове примерно днес работиш 5 часа, а утре 10 - в края на седмицата се събират точно 40.какъв е законовият ред за въвеждане на такова отчитане? momchilgpetrov@gmail.com 0988829888
Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен период от време. В този случай, продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който обаче не може да бъде повече от 6 месеца. След изтичането на този календарен период, в края на който се извършва изравняването, отново започва да тече установения от работодателя период, като за него утвърждава нови графици. Веднъж установен този период се прилага циклично за текущата и следващите календарни години до установяване на нов (друг), съобразен с посочената разпоредба период, т. е. не е еднократно за календарната година. Разпоредбата на чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските предвижда, че едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време (чл. 142, ал. 4 КТ). При установено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 КТ сумирано изчисляване (отчитане) на работното време, в края на съответния период на отчитане се изчислява дали нормата работно за същия период е превишена и когато тя е превишена ще бъде налице извънреден труд, който се заплаща по чл. 262 КТ. КС
06-10-2014
В трудовия ми договор е посочено, че Работодателят не дава съгласието си да позлвам учебен отпуск. Доколко законно е това?
Уважаема г-жо Кръстева, Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение. От този текст е видно, че за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: - да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и - да има съгласието на работодателя за това. Съгласно чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските съгласието на работодателя се дава в писмена форма за всеки отделен случай. Според чл. 171, ал. 2 от КТ, когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите, определени в чл. 171, ал. 1 от КТ, намалени наполовина. ЛТ/
06-10-2014
Назвачен съм по трудов договор до конкурс. Има лице спелило конкурса , но от деня в който се е провеждал конкурса съм в отпуск по болест.Кога мога да бъда освободен и колко дни болнични ще ми се признаят при по-дълго боледуване?
Уважаеми г-н Танев, Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с постъпване на работа на работника или служителя, който е спечелил конкурса. Трудовото правоотношение с лицето, което е спечелило конкурса (класирано на първо място) възниква от деня, в който е получило съобщението за резултата. То е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението, освен при уважителни причини за неспазване на срока (чл. 96, ал. 2 КТ). Уважителна причина би била заболяването на самото лице, спечелило конкурса, а не на лицето, което е назначено по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ. Следователно трудовият Ви договор се прекратява считано от датата на постъпване на работа на спечелилия конкурса, независимо от обстоятелството, че към този момент може да сте в отпуск по болест. ЛТ/ Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочно трудово правоотношение, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след датата на прекратяване на правоотношението (чл. 42, ал. 3 КСО). За допълнителна информация във връзка с правото Ви на обезщетение и неговото изплащане се обърнете към НОИ. ЛТ/
06-10-2014
Лице спечелило конкурс , кога трябва да бъде назначено на работа , при положение ,че лицето, което е назначено по чл.68 ал.1т.4 от КТ,от деня когато се е провеждал конкурса е в отпуск по болест?
Уважаеми г-н Николов, Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с постъпване на работа на работника или служителя, който е спечелил конкурса. На това основание се прекратява сключен срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 4 от КТ при наличие на следните предпоставки: да е проведен конкурс за обявената за заемане чрез конкурс длъжност; да има кандидат, успешно издържал конкурса и класиран от конкурсната комисия; лицето, което е спечелило конкурса, да е постъпило на работа. Трудовото правоотношение с лицето, което е спечелило конкурса (класирано на първо място) възниква от деня, в който е получило съобщението за резултата. То е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението, освен при уважителни причини за неспазване на срока (чл. 96, ал. 2 КТ). Уважителна причина би била заболяването на самото лице, спечелило конкурса, а не на лицето, което е назначено по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ. От датата на постъпване на работа на спечелилия конкурса следва да бъде прекратен трудовият договор на лицето, което до този момент е заемало конкурсната длъжност. Трудовият договор се прекратява считано от датата на постъпване на работа на спечелилия конкурса, независимо от обстоятелството, че към този момент лицето, заемало конкурсната длъжност, е в отпуск по болест. ЛТ/
06-10-2014
Здравейте, ще има ли разлика в размерът на трудовото ми обезщетение което ще получавам ако договорът ми бъде прекратен по чл.71 ал.1 или по чл.328 ал.1 .
Уважаеми г-н Динев, Основанието за прекратяване по чл. 71, ал. 1 от КТ е специално основание, предвидено от законодателя с оглед характера на трудовия договор със срок за изпитване, като то е основание за прекратяване на трудовия договор без да се дължи предизвестие. При прекратяване по чл. 71, ал. 1 КТ работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност (чл. 224 КТ). При основанията за прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328, ал. 1 КТ се дължи предизвестие. Ако работодателят не спази срока на предизвестие дължи обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ. Работодателят дължи и обезщетение за неползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност (чл. 224 КТ). При някои от основанията за прекратяване по чл. 328, ал. 1 КТ се дължи обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ. При прекратяване на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 КТ и чл. 328, ал. 1 КТ обезщетението при безработица се определя по един и същ начин. Допълнителна информация във връзка с обезщетението при безработица можете да получите от НОИ. ЛТ/
06-10-2014
Уважаеми дами и господа, имаме следния въпрос. Ако Търговско Представителство регистритано в БТТП по закона за насърчаване на инвестициите има управител (упълномощен търг. представител) може ли той да сключи от името на Търговското представителство Трудов договор със самият него. Благодарим предварително за отговора
Съгласно § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, "работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Не е възможно едно и също лице да възлага и изпълнява работата, да извършва оценка на труда и изпълнението, да налага дисциплинарни наказания, да си разрешава ползване на отпуск, да прекратява трудовия договор или да води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение. С оглед на изложеното, мнението ни е че управителят на търговското представителство не може да сключи трудов договор сам със себе си. КС
06-10-2014
Здравейте ! Интересува ме,Държавата ще ни осигури ли поне 4 %,които сме трайно безработните над 50год.,и някакво обещетение ! Хубав ден !
Агенцията по заетостта е разработила и предлага различни програми и проекти за безработни лица, вкл. и в предпенсионна възраст, поради което за информация с цел намиране на подходяща работа се обърнете към експертите от рубриката „Заетост и безработица“. По отношение на отпускането на помощ може да се обърнете към Дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес, където след провеждането на социална анкета се извършва преценка дали са налице съответните изисквания за доход, имотно състояние, здравен статус, семейно положение, учебна и трудова заетост, за да бъде отпусната съответната помощ. КС
06-10-2014
Лице назначено на тр.договор като касиер счетоводство получава решение от ТЕЛК 95% т.н.р. с чужда помощ. ТЕЛК приема, че лицето не може да работи за срок от 1 год. Въпросът ми е за тази 1 година лицето може ли да ползва полагащият му се неизползван пл.год. отпуск, неплатен отпуск или трудовият му договор следва да се прекрати? Моля за становище!
През посочения период лицето може да ползва съответния отпуск, разрешен по надлежния ред. КС
06-10-2014
Здравейте, нямам отговор на въпроса ми от 23-09-2014. Колко дни е срокът за отговор?
Уважаема г-жо Владимирова, В системата на рубриката няма въпрос от Ваше име, зададен на 23.09.2014 г. Моля, задайте своя въпрос. ЛТ/
06-10-2014
Моля за отговор на въпроса ми, зададен още на 25.09.2014!!!
В чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. Според ал. 2 на чл. 176 от КТ, при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни – ал. 3 на чл. 176 от КТ. Съгласно чл. 37б, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години. В чл. 176а от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползване се погасява по давност. МВ/
04-10-2014
Здравейте! Получавам обезщетение от БТ. Имам необходимия трудов стаж и възраст за ранно пенсиониране като учител. Ще се върна на работа за да се пенсионирам. От НОЙ (инспектор) ми казаха, че ще върна обещетението с лихвите върху сумата, защото през периода на получаване на обезщетението съм имала право на пенсия.
Според предвиденото в разпоредбите на чл. 54д, ал. 1, т. 3 и чл. 54е, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава. Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране, и за периода, през който са получавали парично обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. В 7-дневен срок от придобиване на правото на пенсия за ранно пенсиониране трябва да подадете до териториалното поделение на Националния осигурителен институт декларация по образец за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица. С оглед на това се обърнете към съответното ТП на НОИ. КС
03-10-2014
Бях съкратена по чл.328,ал.2 от КТ(съкращаване в щата). Работила съм 18г. в училище. Какви са условията да получа обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ, тъй като през следващата година ми предстой пенсиониране. Може ли да работя другаде в звената на системата на бюджетна издръжка- (в образованието). Кой в този случай ми дължи обезщ.по чл.222,ал.3 от КТ
Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ, право на обезщетение в увеличен размер на 6 брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия за изслужено време и старост са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Обезщетението се дължи от работодателя, при който сте придобила право на пенсия и съответно право на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ. КС
03-10-2014
Здравейте, интересува ме един принципен въпрос относно отпуските. Ако при един работодател, служителят е използвал полагаемите 20 дни платен отпуск до средата на годината и след това напуска работа и започва работа при друг работодател, ще има ли право на платен отпуск пропорционално на оставащите до края на годината дни?
Съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, когато след ползуване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължат обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не са отработили съответното време. До края на същата календарна година работникът или служителят няма право да ползва платен годишен отпуск освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер. Цитираната разпоредба означава, че ако бъде разрешен и ползван пълният размер на отпуска, полагаем се за календарната година, в която трудовото правоотношение е прекратено, то работникът и служителят няма да дължи на работодателя обезщетение за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време, но до края на същата календарна година няма да има право да ползва платен годишен отпуск, освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер. ЛТ/
03-10-2014
Здравейте, отново. Преди време зададох въпрос, но никой не ми обърна внимание, затова ще попитам пак. За 2015 имам ли право да прехвърля повече от 10 дни платен отпуск, останал от 2014 на служителите? Много ще съм благодарна ако получа отговор.
В чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. Според ал. 2 на чл. 176 от КТ, при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни – ал. 3 на чл. 176 от КТ. Съгласно чл. 37б, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години. В чл. 176а от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползване се погасява по давност. МВ/
03-10-2014
Здравейте,интересува ме дали можем да прекратим допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ на основание чл.334, ал.1 от КТ, като подадем 15 дневно предизвестие до работника? Трябва ли да обвържем тази разпоредба с някое от общите основания, например по чл. 328?
Уважаема г-жо Димитрова, Съгласно чл. 334, ал. 1 от Кодекса на труда, освен в предвидените в този кодекс случаи трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни. Следователно, освен в предвидените в Кодекса на труда случаи трудовият договор по чл. 114 КТ може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни. Основанието по чл. 334 от КТ за прекратяване на трудовите договори за допълнителен труд е едно специфично и допълнително основание за прекратяването на тези договори, с оглед особеностите на тези договори. То е самостоятелно правно основание (не се обвързва с друго правно основание). При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 334, ал. 1 КТ не се изисква мотивиране на причина за прекратяването. ЛТ/
03-10-2014
Здравейте, в отговорите ВИ на въпроси на граждани по отношение на платен год.отпуск в събота и неделя при сумирано работно време е : "Независимо от начина на изчисляване на работното време платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от КТсе ползва в работни дни по календар" Моля да посочите законовото основание, на което се позовавате.
Уважаема г-жо Благоева, Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни (чл. 155, ал. 5 КТ), а на допълнителния платен годишен отпуск- не по-малко от 5 работни дни (чл. 156, ал. 1 КТ). Тъй като размерът на основния и допълнителния платен годишен отпуск е определен в работни дни, ползването му също се осъществява в работни дни. ЛТ/
03-10-2014
Работник работи във второ предприятие докато е в неплатен отпуск при първия си работодател, втория работодател прави ли записи в трудовата книжка, моля за отговор.
Уважаема г-жо Каменова, При сключване на допълнителен трудов договор работодателят не извършва вписвания в трудовата книжка на работника/служителя (в нея е вписано възникването на основното трудово правоотношение и тя не е приключена). За периода на работа по такъв договор работодателят издава Образец УП-3. ЛТ/
03-10-2014
Аз съм домакин по спешност ме приемат в болница .Директора идва в болницата и ми взема ключовете и назначава друг домакин след това друг и друг без приемно предавателен протокол .От пет месеца съм в болнични каква отговорност нося аз че те не са направили протокол с комисия.
Уважаема г-жо Данаилова, Отговорността за вреда, причинена при отчетническа дейност, е ограничена или пълна (чл. 207, ал. 1 КТ). Ограничената имуществена отговорност се осъществява по реда на чл. 210 КТ, а пълната - по съдебен ред (чл. 211 КТ). При ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед в 3-месечен срок от откриване на вредата, но не по-късно от 5 години от причиняването й. Ако Ви бъде връчена такава заповед, имате право да оспорите писмено основанието или размера на отговорността в 1-месечен срок от връчването на заповедта. В този случай работодателят може да предяви сруще Вас иск пред съда (чл. 210, ал. 3 КТ). ЛТ/
03-10-2014
Лице, освободено от 11.09.2014 г. на основание чл.328 ал.1 т.2. На 30.09.2014 г. подава заявление за изплащане на обезщетение на осн. 222 ал.1 от КТ като декларира, че за времето от 11.09.2014 г. до 30.09.2014 г. не е било в тр. правоотношения.От 01.10.14 започва работа с тр.възнаг. по-ниско от получаваното.Има ли право на обезщ. за какъв период
В чл.222, ал.1 от КТ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Обстоятелството, че лицето е останало без работа се удостоверява с представяне на трудова книжка, от която да е видно, че няма вписване при постъпване на работа при друг работодател. В случай, че лицето започне работа при друг работодател и трудовото възнаграждение е по-ниско, то удостоверяването на по-ниското трудово възнаграждение става с представяне и на трудовия договор. Предвид горното, лицето има право на пълен размер на обезщетението за периода, в който е останало без работа и на разликата в трудовото възнаграждение за периода, през който е работило при друг работодател, с по-ниско трудово възнаграждение, в рамките не предвидения в разпоредбата на ал. 1 на чл. 222 от КТ срок. МВ/
03-10-2014
При дете родено на 17.02.1984 г. и връщане на майката на работа на 07.04.1987 г. има ли прекъсване на трудовия стаж и ако има, в какъв размер?
В случай, че майката е работила по трудово правоотношение, мнението ни е, че целият период, посочен в запитването, следва да бъде зачетен за трудов стаж. КС
03-10-2014
В предприятието имаме лице назначено по чл.111 във връзка с чл.68, л.1,т.2 ,но основния му трудов договор е прекратен. При какви условия трябва да остане лицето на работа в нашата фирма - прекратяване по чл.111 и назначаване на нов ТД или само ДС за промяна на основанието без да се подава уведомление в НАП?
Във връзка с изложеното в запитването мнението ни е, че трудовият договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ следва да бъде прекратен, след което с лицето да се сключи нов основен трудов договор. В трудовата книжка се нанасят данни само по основното трудово правоотношение, поради което същата следва да се оформи от работодателя при прекратяване на трудовия договор. За трудовия договор по чл. 111 от КТ работодателят издава удостоверения УП 2 и УП 3. МВ/
03-10-2014
kolko pati v godinata moje da vlizame v sumarno rabotno vreme
Чл. 142, ал. 2 от КТ урежда сумираното изчисляване на работното време. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. В този случай, продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който обаче не може да бъде повече от 6 месеца. След изтичането на този календарен период, в края на който се извършва изравняването, отново започва да тече установения от работодателя период, като за него утвърждава нови графици. Веднъж установен този период се прилага циклично за текущата и следващите календарни години до установяване на нов (друг), съобразен с посочената разпоредба период, т. е. не е еднократно за календарната година. КС
02-10-2014
Здравейте, Работя в рекламна компания, чийто управител има желание да въведе работно време с променливи граници и сумирано изчисляване на работното време за период от един месец съгласно чл.142, ал.2 от КТ. Задължително ли е изготвянето на поименни графици за периода при положение, че отчитането на работното време става с магнитни карти и софутер?
Разпоредбата на чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските предвижда, че едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. КС
02-10-2014
Здравейте, интересува ме реда за наемане на лице ,което е Македонски гражданин на трудов договор в Република България. Благодаря, предварително!
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙКОВА, По отношение на условията за достъп до пазара на труда в България за граждани на трети страни и в частност македонски, Ви съветваме да зададете въпроса си в рубриката „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, а относно отношенията в областта на социалната сигурност (внасяне на осигурителни вноски, ползване на различни обезщетения и други социални права) - в рубриката „Европейско и международно социално право“. МИ/ТПООУТ
02-10-2014
Здравейте, интересува ме реда за наемане на лице, което е македонски гражданин на трудов договор в Република България. Благодаря, предварително!
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙКОВА, По отношение на условията за достъп до пазара на труда в България за граждани на трети страни и в частност македонски, Ви съветваме да зададете въпроса си в рубриката „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“, а относно отношенията в областта на социалната сигурност (внасяне на осигурителни вноски, ползване на различни обезщетения и други социални права) - в рубриката „Европейско и международно социално право“. МИ/ТПООУТ
02-10-2014
Получих и подписах заповед за прекратяване на ТД по чл.328,ал.2. като за причина е посочена "сключване на ДУ с нов ИД на някаква дата". Но след тази дата и преди датата на освобождаването ми е назначен и вписан в ТР следващ директор, който е подписал и заповедта. Може ли в последствие да възникне някакъв проблем за мен от тази грешка?
Съгласно чл. 328, ал. 2 от КТ, освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КТ е предвидено, че ръководство на предприятието" е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление (стопански съвет, управителен съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и други подобни). Дали прекратяването на трудовия договор е законосъобразно, се преценява от съответния съд по повод на трудов спор. МВ/
02-10-2014
Зам.гл.счетоводител на постоянен ТД подава предизвестие по чл.326,ал.1 от КТ. Междувременно излиза в отпуск по болест. Уговорения в му ТД срок на предизвестие е 30 дни. Има ли право работодателя да не прекрати правоотношението след изтичане на предизвестието с мотива, че е МОЛ /той не е касиер/ и да удължи освобождаването му с още 1 месец?
Уважаема г-.жо Петрова, Възможността на удължаване на срока на предизвестието съгласно чл. 326, ал. 3 КТ се прилага за работници и служители, които заемат материално-отчетнически длъжности. ЛТ/
02-10-2014
Здравейте! Възможно ли е двама служители на различни длъжностни да бъдат разменени, т.е. преназначени по тяхно желание. Служител работник поддръжка да се преназначи на огняр, а служител -огняр да стане работник поддръжка. Благодаря!
По наше мнение няма пречка лицата да бъдат назначени по посочения начин, ако отговарят на изискванията за съответните длъжности. КС
02-10-2014
При уведомление на тр.договор по чл.62 ал.5 от КТ , ми е върнат грешен запис за съответното лице.Пропуснато е да се подаде верен запис и на лицето са изплащани и начислявани РЗ и осигуровки.Как мога да подам вярно уведомление по чл.62 ал.5 от КТ със задна дата и ще има ли санкция за ненавременно подаване на записа
Уважаема г-жо Иванова, С разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се регламентира задължението на работодателя да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване. Данните, които се съдържат в уведомлението и редът за неговото изпращане са определени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г., издадена на основание чл. 62, ал. 5 КТ. Съгласно чл. 4, ал. 2 от наредбата работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1. За информация относно изпращането на уведомление след срока по чл. 4, ал. 2 от наредбата се обърнете към съответната ТД на НАП. ЛТ/
02-10-2014
Какво следва ако не приема длъжността която ми предлага работодателя поради причина че щатното разписание е променено тенденциозно едностранно от Управителя с цел бъда освободена?Председател съм на синдикалният комитет в дружеството и в момента има големи проблеми при воденето на преговори за подписване на КТД
Уважаема г-жо Василева, Разпоредбата на чл. 119 от КТ предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (длъжност, срок, продължителност на работното време, трудово възнаграждение и др.). Само при съгласие от Ваша страна може да се подпише допълнително споразумение за промяна на длъжността. Следва да се има предвид, че при прекратяване на трудовия договор на някое от основанията по чл. 333, ал. 3 КТ член на синдикално ръководство има право на закрила при уволнение. В чл. 333, ал. 3 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Според § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на КТ, синдикално ръководство" е председателят и секретарят на съответната синдикална организация. ЛТ/
02-10-2014
Денонощен търговски обект - работи се на две смени. На смяна са повече от един касиер.По време на почивките(обяд, кафе и т.н.) напускат раб.си място като един почива, другия работи и след това се сменят. Трябава ли да включвам почивките в работното време и да ги плащам, след като не се хранят на раб.си място?
Съгласно чл. 151, ал.1 и 2 от Кодекса на труда работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Почивките не се включват в работното време. В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време (чл. 151, ал.3 КТ). Видно от посочените разпоредби, „почивката за хранене” не влиза в работното време. В случай, че самият производствен процес е непрекъснат, но работниците почиват като се откъсват от работата си (отиват в стаята за почивка например) почивките не се включват в работното време. В чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието. МВ/
02-10-2014
На 05.09.2014г. Ви зададох въпрос, но получения отговор не е конкретен. Моля за конкретен отговор на въпроса: На всички работещи в болницата, която е предприятие с непрекъсваем режим на работа ли следва да се осигурява време за хранене в рамките на работното време, или само на тези, които работят в звена с непрекъсваем режим?
Уважаеми г-н Генов, Задължението на работодателя по чл. 151, ал. 3 от КТ да осигурява време за хранене през работното време е задължение спрямо работниците и служителите, заети в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато. ЛТ/
02-10-2014
Какви документи следва да се издадат и как точно да се оформи и документира пенсионирането на Изпълнителен директор, който работи по договор за управление и контрол? Изисква ли се прекратяване на този договор (имайки предвид, че това е приравнен трудов договор) за да се пенсионира лицето? Какви точно документи се подават в НОИ в случаи като този?
Уважаема г-жо Владимирова, За информация във връзка с необходимите документи и условията, при които се придобива и упражнява правото на пенсия в случая, се обърнете към НОИ. ЛТ/
02-10-2014
При прекратяване на трудов договор е започнало изплащане на обезщетение за платен год.отпуск по чл.224от КТи поради финансови затруднения фирмата дължи на лицето 50%, но три години не ги изплаща.Имали давностен срок, в който да се потърси и получи остатъка от обезщетението.
Трудово-правен спор във връзка с неизплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, или част от него, се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред-чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ.МВ/
02-10-2014
Работя като психолог в ДЦДУ по трудов договор на пълно работно време . Имам ли право на отпуска от 36 дни ? Към момента ползвам 26, а педагозите и логопеда ползват голяма .
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост, в домовете за деца, лишени от родителска грижа, в домовете за медико-социални грижи за деца, в детските ясли, в дневните центрове за деца с увреждания, в дневните центрове за деца с увреждания - седмична грижа, в центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги за деца, в центровете за настаняване от семеен тип, в центровете за обществена подкрепа, в центровете за работа с деца на улицата, в кризисните центрове, в приютите за безнадзорни деца, в преходните жилища, които предоставят социални услуги за деца, както и в другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни. Уведомяваме Ви, че справка, направена в Агенцията за социално подпомагане показва, че от правото на чл. 26, ал. 3 от посочената наредба, се ползват само възпитателите, педагозите и специалните педагози в ДЦДУ, като с разпоредбата не са обхванати психолозите. Поради това, размерът на платения годишен отпуск на психолог в ДЦДУ се определя по реда на чл. 155 от Кодекса на труда (КТ) и е не по-малко от 20 работни дни. Според разпоредбата на чл. 156а КТ, по-голям размер на отпуска по чл. 155 КТ може да се уговаря в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. КС
02-10-2014
На 27.07.2014 навърших възрастта за пенсиониране за жени,но не ми достига стажа от необходимия.Имам право да го закупя от следването ми, но тъй като нямам финансова възможност, въпросът ми е – запазвам ли си правото да се пенсионирам след 1- 2 години, ако тогава мога да закупя този стаж,при същите условия за стаж и възраст както сега или не?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА, Съгласно чл. 105, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване. Правото на пенсия не се погасява по давност. В конкретния случай Вие не отговаряте на едно от условията за пенсиониране – наличие на изискуемия осигурителен стаж. Поради това и за Вас ще важат условията за пенсиониране към момента, в който изпълните всички изисквания за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. МИ/ТПООУТ
02-10-2014
Какъв отпуск се полага на зачислен докторант задочно обучение по чл.169 от КТ?Четири години по 25дни по ал1 или 6 месеца по ал4?
Съгласно чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/, за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Съгласието на работодателя следва да бъде дадено в писмена форма – чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/. В чл. 51, ал. 1 от НРВПО е предвидено, че отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити. Задочните докторанти имат право със съгласието на работодателя да ползват еднократно 6 м. или 12 м. платен отпуск на специално правно основание - чл. 169, ал. 4 от КТ. Те нямат право на отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ.МВ/
01-10-2014
Работникът е съгласен да бъде преназначен на новата длъжност, по чл.119 Не мога да приложа чл.259 защото в ДХ на механика има запис, че се замества от длъжността шлосер Мога ли да го преназнача по чл.119 от КТ, като упомена, че преназначението е за срок от 3 месеца?
Уважаема г-жо Илиева, Трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ се сключва с лице, което няма друг трудов договор с работодателя. Трудовият договор по чл. 259 КТ се сключва с лице, което работи при работодателя, за заместване на работник/служител, който отсъства от работа. Трудовият договор по чл. 259 КТ не може да се сключва с работник/служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. ЛТ/
01-10-2014
Здравейте!Работник на длъжност Механик излиза 3 мес в неплатен отпуск. Искаме да назначим на негово място , работник работещ на постоянен трудов договор във фирмата на длъжност шлосер. Шефът иска да го назначим на преназначен по чл.68 ал.1 т.3 срочен трудов договор на тази длъжност или в доп. спораз. по чл119, да бъде упоменат срок 3 мес.
Уважаема г-жо Илиева, Трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ се сключва с лице, което няма друг трудов договор с работодателя. Трудовият договор по чл. 259 КТ се сключва с лице, което работи при работодателя, за заместване на работник/служител, който отсъства от работа. Трудовият договор по чл. 259 КТ не може да се сключва с работник/служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. ЛТ/
01-10-2014
Защитена ли съм от закона, заради това, че се грижа за дете- инвалид по отношение на графици или отпуски. Ако работя на половин ден, а в другата половина се грижа за детето, как се осигурявам. Благодаря!
Уважаема г-жо, Платеният годишен отпуск се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график и след негово писмено разрешение (чл. 172 във вр. с чл. 173, ал. 6 КТ). Ако работното време по трудовия договор е с продължителност равна на половината от законоустановената продължителност на работното време (на половин работен ден) трудовият стаж е „пълен“, но осигурителният стаж се зачита пропорционално на отработеното време. За повече информация във връзка със зачитането на осигурителен стаж можете да се обърнете към НОИ. ЛТ/
01-10-2014
Работя от 25 години в сферата на здравеопазването, при един работодател. Имам възможност да започна в частно звено от януари 2015, Като си пусна неплатен отпуск от първия работодател.На каква отпуска имам право на новото място и откога.Влияе ли върху нея фактът, че се грижа за дете инвалид 100% с ЧП.
Уважаема г-жо, За полагане на допълнителен труд при друг работодател се сключва допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ. Ако по основния трудов договор се ползва неплатен отпуск, работното време по допълнителния трудов договор може да бъде и пълно. Назначените по чл. 111 от КТ на общо основание имат право да ползват платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж по това правоотношение. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, освен ако не е уговорен по-голям размер. Това означава, че ако трудовият договор по чл. 111 КТ е сключен за срок от една година на пълно работно време или на непълно работно време, но не по-малко от половината от законоустановената продължителност на работното време, ще имате право на основен платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни, освен ако не е уговорен по-голям размер. Полагането на грижа за дете инвалид 100 % с ЧП по закон не дава право на основен платен годишен отпуск в по-голям размер, но по-голям размер може да се уговори с работодателя. ЛТ/
01-10-2014
Кой нормативен документ защитава придобилият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да продължава да работи и работодателят да няма право да го освободи от работа!Моля отговорете ми спешно е!
С промяната на т. 10 от чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда, отпадна възможността работодателят да прекратява с предизвестие трудовия договор на работник или служител, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като след обнародването й в ДВ, бр. 7 от 2012 г., тя се прилага единствено при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките. СН/
01-10-2014
Попадат ли директорите на училища в определените в чл.22а от ЗНЗ? Какъв е срока,който трябва да се спази от датата на подаване на заявката за своб.раб.място до крайната дата за приемане на документи?
За информация по поставения въпрос се обърнете към експертите от рубриката „Заетост и безработица“. КС
01-10-2014
Много Ви моля да ми отговорите на въпроса от 26-ти октомври.
Уважаема г-жо Кузова, Тъй като въпросът е свързан с прилагане на отрасловия КТД в системата на образованието, за информация се обърнете към МОН. ЛТ/
01-10-2014
Относно отговорът Ви на въпроса на г-жа Ангелова от 26.09.2014 за пл.год.отпуск, бих желала да разясните дали това "Следователно както 10-те дни отложен платен годишен отпуск, така и 11-те неотложени и неползвани дни за 2013 г., могат да се ползват до изтичане на давностния срок." значи, че и неотложеният отпуск може да се ползва в следв. година?
Да, това означава, поради основанията, изложени в отговора на г-жа Ангелова. СН/
01-10-2014
Правилно ли е да се откаже изплащане на обезщетение за безработица на лице, което има за 9 месеца внесени осигурителни вноски във фонд Безработица през последните 15 м. преди прекратяване на осигуряването, регистрирано е като безработно в Бюрото по Труда, защото част от тези 9 месеца е осигурявано като управител/ заличен е в търг. регистър/?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАДЖИДЕМИРЕВА, Съгласно чл.54а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: а) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; б) не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; и в) не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. Обстоятелството, че лицето е или не е заличено като управител от търговския регистър няма отношение към получаването на обезщетение за безработица, както и обстоятелството, че само част от тези 9 месеца е било осигурявано като управител. Изискването е то да е било осигурено за този риск. В случай, че сте недоволни от издаденото разпореждане, Вие имате възможност да го обжалвате при условията и реда на чл.117 и следващите КСО в 14-дневен срок пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ и/или пред съответния административен съд. МИ/ТПООУТ
01-10-2014
В момента работя на трудов договор като асистент в системата на БАН. Бях редовен докторант и съм отчислена с право на защита. На какъв отпуск имам право за изработване на дисертационен труд за придобиване на образователна степен доктор. Благодаря предварително"
В разпоредбата на чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че учащите се в средно или висше училище без откъсване от производството имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. Съгласно ал. 4 на чл. 169 КТ за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Няма пречка докторантите - задочно обучение или докторантура на самостоятелна подготовка (но не и редовните докторанти), да ползват предвидения в чл. 169, ал. 3 и 4 КТ отпуск и в случаите, когато срокът на докторантурата е изтекъл и същите са отчислени, но са с право на защита. СН/
01-10-2014
Може ли безплатната храна, полагаща се в детските градини да се изплаща към заплатите, да не се приготвя в детската градина
В чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета е предвидено, че в брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения за безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата. Тъй като посочената наредба е издадена от от министъра на образованието, младежта и науката, за конкретен отговор на запитването Ви, следва де се обърнете към МОН.МВ/
01-10-2014
Има ли законова пречка в едно предприятие да работят съпруг и съпруга - тя като началник склад, като работата й е свързана с обществени поръчки, а той - като снабдител.
Съгласно чл. 107а от Кодекса на труда, не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. От разпоредбата е видно, че ограничението се отнася за работещите в държавната администрация. С оглед изложеното в запитването мнението ни е, че няма законова пречка съпрузите да работят в едно предприятие. МВ/
01-10-2014
По какъв начин можем да съвместим работник да изпълнява две длъжности при необходимост.Чл.120 от КТ е неприложим, защото ротацията е на различни периоди.Възможно е да се наложи в един ден или за по-дълъг период. Как да го инструктираме за съвместяваната длъжност.
В чл. 66, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудовият договор съдържа данни за страните и определя наиименованието на длъжността и характера на работата. Възлагането на друга работа може да стане с допълнително споразумение към трудовия договор или създаването на комбинирана длъжност, но по отношение на комбинирането на кодовете следва да се обърнете към рубриката „Заетост и безработица”.. За изпълнение на втората длъжност може да се сключи и трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че вторият трудов договор се изпълнява извън работното време по основния трудов договор. МВ/
01-10-2014
При сумирано отчитане на раб време реалните раб дни за даден месец ли се гледат?например, ако в мес. февруари има 20 раб дни, а в мес. март 21 раб дни за сумирано изчисляване за два месеца се планират в графика общо 41 дни?Ако са изработени тези дни трудовият стаж равен ли е на осигурителния при изчисление на труд стаж за 30 календарни дни в месец?
Уважаема г-жо Димитрова, Сумираното изчисляване на работното време е форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. При разработването на графиците работодателят трябва да разчете работното време на всички работници и служители така, че да организира процеса на работа без да надвишава установената нормална продължителност на работното време. За всеки работник или служител в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, работодателят сравнява нормата работно време за периода и фактически отработеното време (след превръщане на нощните часове в дневни, ако е полаган нощен труд). Нормата работно време за периода се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната дневна продължителност на работното време, установена за работното място. След като нормата работно време за периода се изчисли, се прави сравнение с фактически отработеното време (след превръщане на нощните часове в дневни, ако е полаган нощен труд) и ако тя е надвишена, получените в повече часове се заплащат с увеличението, предвидено в чл. 262, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда за положен извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време. При надвишаване на нормата работно време за периода на сумирано отчитане, осигурителният стаж няма да е равен на зачетения трудов стаж. ЛТ/
01-10-2014
След края на втората година майчинство, лицето иска да си ползва веднага натрупания отпуск от 55 дни.Подава си молба.Работодателя обаче има нужда от лицето и желае да й разреши 20 дни и да се върне на работа.Как може да стане това и има ли право р-ля да й откаже една част от платения й отпуск, т.е. да го отложи?
Уважаема госпожа Димитрова, Съгласно чл. 176, ал. 4 КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Според чл. 176а, ал. 2 от КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Платеният годишен отпуск се ползва в съответствие с графика за ползване на отпуските и след разрешение на работодателя. Съгласно чл. 37в, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работодателят допълва графика за работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването му. Съгласно чл. 37б, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в графика за ползване на отпуските може да се включва платен годишен отпуск, ползването на който е отложено. ЛТ/
01-10-2014
Здравейте, имам назначен пенсионер по трудов договор. Трябва ли да се вписва назначението в трудова книжка откога е постъпил и съответно прекратяването на трудовия договор или се издава само УП-3? Предварително Ви благодаря за отговора
Уважаема г-жо Димитрова, Вписвания в трудовата книжка се извършват за всеки работник или служител, с когото е сключен трудов договор, независимо дали е пенсионер или не. ЛТ/
01-10-2014
КЪМ ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ 16.09.2014г За един и същи случай на двама човека давате 2 отговора. Кой отговор е окончателен и защо има 2 отговора?В случая може да се стигне до съдебен спор, заради различните отговори.Защо още първия път не е взета предвид НСОРЗ. Ако го нямаше вторият въпрос можеше да се ощети работника!
Отговорът на втория въпрос допълва отговора на първия. Тъй като двата въпроса са зададени от различни лица, моля конкретизирайте Вашия въпрос, за да получите точен отговор. Отговорите, които се публикуват в рубриката, са по конкретно зададени от всяко лице въпроси. КС
     Въпроси 1 до 290 от 290     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре