Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
28-08-2014
Лице назначено на трудов договор по чл.110 от КТ колко дни платен годишен отпуск му се пологат за годината?
28-08-2014
Здравейте! Родих първото си дете като студентка на 12.01.1988г. и това майчинство не фигурира в трудовата ми книжка. Длъжен ли е работодателят да включи тези години при изчисляване на трудовия ми стаж и и начисляване на клас-квалификация? Благодаря, предварително!
28-08-2014
От 01.09.2014 г. ще се пенсионира учител в училище. В училище няма синдикална организация, няма сключено КТД и работодателя не е член на представителна организация на работодателите.Лицето представи служебна бележка,че е член на Синд. орг-я на СБУ към Общ.КС на СБУ. Колко БТВ се полагат при пенсиониране 6 по КТ или 8 по КТД на отраслово ниво?
28-08-2014
Здравейте, Физическото лице Георги Георгиев е съдружник и управител в АБВ ООД и в ГДЕ ООД. На основание чл.120 от КТ със заповед премества за 2 дни Иванка Иванова, която има трудов договор с АБВ ООД в ГДЕ ООД, като се запазва правоотношението с АБВ без да възниква ново с ГДЕ. Има ли нарушение на трудовото законодателство?
28-08-2014
Уважаеми г-жи/г-да, Моля, отговорете ми в брутното трудово възнаграждение, което се изплаща на осн.чл.222ал.3 от КТ включва ли се и допълнително възнаграждение по чл.259 от КТ, получавано в последния месец преди прекратяване на трудовото правоотношение.
28-08-2014
На учител му предстои пенсиониране към 15.09.2014 по & 5 от ПЗР КСО Има ли право на обезщетение по чл.222 ал.3 КТ към тази дата
28-08-2014
Възможно ли е нощен пазач в района на училището да дава по време на нощната си смяна дежурство и в ученическо общежитие, като нощен възпитател?
28-08-2014
Лекар, който е в неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение, защото е назначен по ДУК като управител на мед. център, има ли право на платен годишен отпуск и по основното правоотношение по което е в неплатен отпуск. Има ли право на платен годеишен отпуск в една календарна година и от двете места.
28-08-2014
ЗАЩО НЕ МИ ОТГОВАРЯТЕ НА МОЛБАТА МИ.ДАДОХ НА ДВА ПЪТИ ВЪПРОС,НЕ ПОЛУЧИХ НИТО ЕДИН ОТГОВОР
28-08-2014
Здравейте, имам случай в който наш служител ни дължи обезщетение по чл 220, ал 1 от КТ за неспазено предизвестие. Въпросът ми е как се процедира в такива случаи, как трябва да бъде оформено документално, трябва ли да фигурира във фиша.
28-08-2014
мой близък е подал молба за напускане по чл.325 ал.1 т.9 от КТ- има и решение от ТЕЛК за нетрудоспособност 80% и не желае да продължи да работи. Има ли право на парично обезщетение от фирмата по чл.222 ал.2? Благодаря за отговорът предварително.
27-08-2014
какво е времетраенето до следващия работен ден
27-08-2014
Ако служител премине от извънщатна длъжност по ПМС 66 в същата длъжност, но в щатната структура на една и съща администрация, с разлика в заплащането, следва ли да се прекрати трудовия договор с изплащане на обезщетение за неизползван отпуск и да се сключи нов ТД или може да се преназначи, без да се прекратява ТД ?
27-08-2014
Назначените по чл. 114 от КТ, право на колко дни неплатен отпуск имат на годишна база. И колко от тези неплатени отпуски се броя за трудов стаж.
27-08-2014
Служител на длъжност библиотекар-домакин в учебно заведение излиза в неплатен отпуск 1 година. Имам ли право като работодател, да разделя длъжността като за домакин бъде назначено едно лице, а за частта библиотекар – учители от гимназията по БЕЛ по два часа седмично. Кои са нормативните документи / член, алинея/?
26-08-2014
Учителка придобила право на ранно пенсиониране има ли право на 6 брутни заплати, ако е била регистрирана в Бюрото по труда и е работила в различни училища/
26-08-2014
Моля да отговорите какви удръжки се правят при обезщетения по чл. 220 , 224 и 222 ал.1 от КТ. Благодаря.
26-08-2014
Задължително ли трябва да бъде 3 месечно предизвестието за напускане при договор за временна заетост? Има ли вариант този срок да е по-малък?
26-08-2014
Може ли лице, което работи по основен труд. договор на намалено раб. време - 7 часа, съгл. чл.137 ал.1 т. 1 да сключи втори труд. договор при същия работодател и на какво работно време. Работи се на сумарно отчитане на работно време - болнично заведение.
26-08-2014
Какво обезщетение се дължи за престой през почивните дни на служител, който е изпратен за обучение в чужбина?
26-08-2014
Ако детето ми отсъства постоянно в рамките на 3 или 4 месеца от детска ясла по здравословни причини след един единствен ден присъствие там, мога ли и дали е законосъобразно за този ден да прекратя отпуска си и от следващия отново да изляза в отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ за времето на отсъствието му, за да мога да се грижа за него.
26-08-2014
Служител се пенсионира и към момента на прекратяване на тр.договор получава обезщетение по реда на чл.222 ал.3 в размер на 2 брутни заплати.След 10 дни постъпва отново при същия работодател и работи общо 13 години.Въпросът ми е:Има ли право на обезщетение по реда на чл.222 ал.3 в размер на 4 брутни тр.възнаграждения?
26-08-2014
Кмет на кметство има отговаря на изискванията за пенсиониране. Иска да се пенсионира и да работи до края на мандата. Каква е процедурата, за да се пенсионира без да е прекратено правоотношението /сключено е споразумение по чл.107 от КТ/. Как да му се изплати обезщетение по чл.222,ал.3 от КТ - правоотношението не прекратено.. Моля за спешев отговор.
26-08-2014
Здравейте, бих искала да попитам след като изтече давностния срок на неизползваните дни платен годишен отпуск, погасява ли се правото на работодателя да изплати тези дни при прекратяване на договора след двете години. Благодаря!
26-08-2014
Зададох въпрос на 21.08.14г, но не съм получила отговор. Моля, отговорете ми!
26-08-2014
По кой чл. от КТ се прекъсва ползване на неплатен отпуск
26-08-2014
Здравейте! Кое е правилното решение при разрешен със заповед платен год. отпуск, чието ползване не е започнало, но служителят с молба иска да го отложи да друга дата същата година поради семейни причини. Кой случай е приложим: чл. 175 КТ за прекъсване,макар да не е започнало ползването; чл. 176 за отлагане или отмяна на заповедта за отпуск?
26-08-2014
Бременна съм в 7 месец и до края на месец ноември ще съм родила.Имам да ползвам 20 дни от полагаемата ми годишна отпуска.Мога ли да си я ползвам след като ми изтекат 2 год. майчинство и дали през тези 2 год. също ми се натрупва отпуска, която да мога да ползвам след изтичане на майчинството?
26-08-2014
Здравейте, Възможно ли е ако да, на основание на кой член от КТ или друг нормативен акт, да се отмени от работодателя отпуска, която вече е одобрена в писмена форма на служителя от работодателя?
26-08-2014
Моля, да ми отговорите: държавен служител, който е бил в отпуск за отглеждане на дете, при завръщането си на работа, какъв размер отпуска за ненормиран работен ден по чл. 50 ал. 2 от ЗДсл може да ползва. Органът по назначаването е определил годишен размер от 10 дни допълнителен отпуск. Служителката се завръща през месец август 2014 г.
26-08-2014
интересува ме при навършване на пенсионна възраст на държавен служител и връчено предизвестие, последното да се анулира 3 дни преди изтичане на срока и пенсионера да се върне на същата длъжност като държавен служител?
26-08-2014
Bashta mi navarshva na 07.01.2015 57 godini i ima nad 23 godini trudov staj kategoria 2.V momenta raboti, no do 15.09.2014.Vaprosat mi e moje li da se pensionira prez 2015 i koga.
26-08-2014
Задължителен ли е конкурсът при назначаване на служители в частна болница? Благодаря предварително.
26-08-2014
Назначен бях на Трудов Договор, Сключен до Завършване на Определена Работа на Основание чл. 68, ал. 1, т. 2 до 30-ти септември в договора не е упоменато в полза на кой е има клауза предизвестието е 3 месеца но сега искам да прекратя трудовите отношения с работодателя си но той ме заплашва че ще ме уволни дисциплинарно
25-08-2014
Работниците във фирмата са на сумарно работно време - период от 6 месеца . Имаме случай на лице , което ще се пенсионира на 01.10.2014г. и напуска. .Изравнителният период приключва на 30.11. 2014, а той напуска от 01.10. 2014г. Часовете в повече които е отработил към 01.10. трябва ли да ги заплатим като извънреден труд ?Благодаря!
25-08-2014
здравейте, имам следния казус: имам 24 години стаж като санитар, на 1. 05 2014 г. запо4нах работа отново като санитар но в друга болница и ми признаха клас прослужено време за което ми плашаха допьлнително. На 1.07 .2014 ме преназначиха сьщата болница на друга дльжност-лаборант. Отнеха ми клас прослужено време.
25-08-2014
4. Ако фирмата пресрочи минималния срок за предизвестие за уволнение, в какъв размер са неустойките които се плащат? 5. При пробен период от 3 месеца, какъв е срока за предизвестие за уволнение?
25-08-2014
1. Какви видове трудови договори съществуват? Какви са сроковете за предизвестие за уволнение при различните трудови договори? 2. Каква може да бъде минималната продължителност на трудов договор? 3. Какъв е минималния срок за предизвестие за уволнение, съответно при най-краткия трудов договор който може да се сключи?
25-08-2014
Директорка съм на ЗСУ. Искам да освободя счетоводителката на заведението и да наема външен счетоводител на граждански договор или на договор за услуга. Как ще бъде по-правилно и законно?
25-08-2014
Може ли лице назначено на Трудов договор - Първа категория труд 7 часов работен ден, да бъде назначено на допълнителен Трудов договор на 4 часа, но за длъжност трета категория различна от първата без рискове.
25-08-2014
ПЕНСИОНЕР СЪМ ОТ 17Г.РАБОТИЛ СЪМ 13,6М. КАТО МЕХАНИК ТРАКТОРНА БРИГАДА И АВТОТРАНСПОРТ ОТ 1980ГОДИНА ДО 1993Г.,КОЯТО ДЛЪЖНОСТ Е 2-РА КАТЕГОРИЯ,НО ПЕНСИЯТА МИ НЕ Е СЪОБРАЗЕНА С НЕЯ.МОГА ЛИ ДА ИЗИСКВАМ ПРЕРАБОТКА НА ПЕНСИЯТА МИ,СЪОБРАЗНО КАТЕГОРИЯТА МИ ЗА ТОВА ВРЕМЕ.МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ.
25-08-2014
При СИРВ работник напуска преди края на периода и му се явяват надработени дни,които му се заплащат. За тези дни извънреден труд подава ли се справка към Инспекция по труда?
25-08-2014
Здравейте, в нашето училище беше подадена молба за прекратяване на трудов договор от учител,ние съответно я прекратихме трудовия договор на лицето, изплатихме необходимите обещетения, но в последствие се оказва,че не му достигат 20 дни за пенсиониране,възможно ли е ние да го назначим пак на работа или да се заличи прекратяването
Уважаема г-жо Петкова, Няма пречка отново да бъде сключен трудов договор, при спазване на съответните изисквания за назначаване на учители. ЛТ/
25-08-2014
Здравейте, в нашето училище беше подадена молба за прекратяване на трудов договор от учител,ние съответно я прекратихме трудовия договор на лицето, изплатихме необходимите обещетения, но в последствие се оказва,че не му достигат 20 дни за пенсиониране,възможно ли е ние да го назначим пак на работа или да се заличи прекратяването
Уважаема г-жо Петкова, Няма пречка отново да бъде сключен трудов договор, при спазване на съответните изисквания за назначаване на учители. ЛТ/
25-08-2014
Здравейте! Имам няколко въпроса за обезщетението по чл.222,ал.1 от КТ. Как се записва в трудовата книжка?Смята ли се за трудов стаж?Смята ли се за осигурителен стаж?Издава ли се УП-3 за него и как се оформя? Благодаря Ви!
25-08-2014
Учител съм,на когото му предстои пенсиониране през октомври 2014г.През последните 15 г.съм в едно училище,синдикален член съм.Ще имам ли право на 8 брутни заплати според новия КТД?
25-08-2014
Здравейте, моля за вашето мнение по следния въпрос - преподавател придобива н.с. Доктор, считано от 01.08.14г, а от 14.08 излиза в ПГО до 31.09.14г. Следва ли в базата за определяне на ПГО да се включи и възнаграждението за н.с Доктор?
Уважаема г-жо Владимирова, Не, защото базата за изчисляване на възнаграждението е последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който са отработени най-малко 10 работни дни (чл. 177, ал. 1 КТ). ЛТ/
25-08-2014
При даване на служител покана за обяснение за извършено дисциплинарно нарушение трябва ли поканата да има печат на фирмата и изходящ номер? Ако управителя твърди че съм закъснял с 20 минути има ли право да ми търси дисциплинарна отговорност?Трябва ли да има свидетел,който да е присъствал и да потвърди че съм закъснял ?
25-08-2014
Необходимо ли е при въвеждане от работодателя на СИРВ да издава допълнително споразумение за промяната или не? Ако е задължително да се издаде допълнително споразумение служителя има ли право да не се съгласи? Благодаря!
24-08-2014
Задължително ли е изплащането на обезщетение по чл.222ал.3?Ако не е изплатено в пълен размер какво мога да направя?
24-08-2014
В момента съм в полагаем платен годишен отпуск 40 р.д. след мажчинство до 27 август,вече съм подала молбата си за напускане ,считано от 28.08.Проблемът е че до сега не са ми изплатени никакви пари,та въпросът ми е да подпиша ли по чл.325 на 28.08.и ако да какъв документ трябва да получа за задълженията им към мен?Какво да направя ако не ми ги изпла
24-08-2014
Постъпих на работа на 07.06.2012 с общ тр. стаж 11г 8м 19д. В КТД е определен 1% клас Работодателят твърди, че не следва да ми увеличава ДВТСПО на 26.10.2012г. (когато се навършват 12г. трудов стаж), а на 07.07.2013г., когато се навършва 1 календарна година от постъпването ми. От коя дата следва да се увеличи ДВТПО?
Съгласно чл. 12, ал. 10 от Наредбата за структурата и организацията на работната размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит. С оглед на горното, за да се измени размерът на възнаграждението е необходимо да е изтекъл период, през който работникът или служителят е придобил трудов стаж и професионален опит, не по-малък от една година. Следователно работодателят Ви следва да увеличи размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит след като придобиете една година трудов стаж и опит при него. ЛТ/
23-08-2014
Как може да бъде освободен(изгонен) от работа пенсиониран работещ, вземащ тавана на пенсията, който е навършил 65 г. и заедно със заплатата си вземащ нескромната сума от над 1500 лв, но е близък на шефа и не иска да се маха?
Уважаеми г-н Петков, Основанията за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя са регламентирани в Кодекса на труда. При посочените в КТ условия работодателят има право да прекратява трудов договор с работник или служител. В българското законодателство не е регламентирана забрана или ограничения за едновременно получаване на трудово възнаграждение и пенсия. ЛТ/
23-08-2014
Получих предизвестие, че ми съкращават длъжността. В последствие разбрах, че е назначен друг човек, но на по-ниска длъжност, т.е. само са я трансформирали. В какъв максимален срок мога да обжалвам и ще бъда ли възстановен?
23-08-2014
1.Директор в частна детска градина назначена на тр.договор по чл 111 от КТ колко дни платен годишен отпуск има право да ползва?. 2.Детска учителка на основен трудов договор в частната градина -48 дни платен отпуск ли има право да ползва?
23-08-2014
НЕ СЕ ЧУВСТВАМ ДОБРЕ.ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ПОДАМ МОЛБА ЗА НАПУСКАНЕ ПО ЧЛ.325 АЛ.1 Т.9 И ДЛЪЖЕН ЛИ Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ОСВОБОДИ И В КАКЪВ СРОК.
Уважаема г-жо Василева, Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. Прекратяването на трудов договор на това основание е допустимо при наличие на: - невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност или; - по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. При наличие на едно от двете условия, прекратяването е допустимо само когато няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя или когато има такава работа, но работникът или служителят не е съгласен да я заеме. ЛТ/
23-08-2014
Работодателят ми ме уволни с налагане на дисциплинарно наказание "уволнение". След малко повече от месец отмени със заповед наказанието и на основание същата изготви нов трудов договор и ме върна. За периода от уволнението до възстановяването ми на работа полага ли ми се заплащане и стаж?
Уважаеми г-н Асенов, В чл. 344, ал. 2 от КТ е предвидено, че работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда. При отмяна на заповедта за уволнение от работодателя настъпват същите правни последици, както когато заповедта е отменена от съда – възстановяване на работа, обезщетение по чл. 225 КТ, признаване на трудов стаж. Съгласно чл. 225, ал. 1 и 2 от КТ при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. При оставане без работа през посочения от Вас период – „малко повече от месец“ работодателят Ви дължи обезщетение по чл. 225 КТ. Съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 КТ за трудов стаж се признава и времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признат от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването му на работа. На това основание времето на незаконно уволнение следва да бъде признато за трудов стаж от работодателя, вкл. и в случаите когато уволнението е отменено от него. ЛТ/
23-08-2014
Ако лицето, което работи като учител ползва отпуск по болест по време на лятната ваканция, 3 месеца, има ли основание да отложи повече от 10 дни от платения си отпуск по чл.155 за следващата календарна година? Проблема за ползването на платения отпуск за 2014 година идва от факта, че учебната година започва и няма възможност да се използва
23-08-2014
Здравейте. Имах трудови отношения с различни работодатели - едно по основен ТД и друго по допълнителен. Бях съкратена от основния договор по чл228, ал.1, т.2. На допълнителния договор съм с по-ниско заплащане. Имам ли право на обезщетение по чл.222, ал.1 за 1 месец за разликата? Ако да, каква молба се подава в този случай?
Уважаема г-жо Георгиева, Обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ се изплаща в резултат на прекратяване на трудов договор на посочените в разпоредбата правни основания, на работник или служител, който е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение. Когато работникът или служителят работи по основен и по допълнителен трудов договор, при прекратяване на основния трудов договор съществуването на допълнителен трудов договор ще бъде пречка за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ, тъй като няма да е налице предпоставката работникът или служителят да е “останал без работа”. Съответно няма да е налице „постъпване на работа“ с по-ниско трудово възнаграждение, за да се дължи разликата между възнагражденията. ЛТ/
22-08-2014
Дисциплинарно уволнен служител, възстановен на работа от съда-полага ли се и необходимо ли е да се изплати обезщетение за неизползван отпуск за времето от уволнението до възстановяването му.
22-08-2014
Имам лице което за дати 31.03.14 и 01.04.2014 има самоотлъчки. След тези дати пуска постоянно болнични до м. август които НОИ не му признава и не ги изплаща в случая лицето се води неосигурено. При евентуално освобождаване периода на болничните ще се включи ли за трудов стаж или няма да се признава като 2-та дни за самоотлъчки.
Уважаема г-жо Йорданова, От запитването не става ясно, каква е причината НОИ да "не признава и не изплаща" болничните, както и защо "лицето се води неосигурено". Поради това не е възможно да бъде отговорено на въпроса Ви. Ако желаете, съществува възможност да отправите писмено запитване до МТСП, като приложите към него и съответните документи по случая. ЛТ/
22-08-2014
Може ли по време на ползването на платен годишен отпуск по основно трудово правоотношение и работно време 8 часа, да се работи при друг работодател на пълно работно време?
22-08-2014
Наш служител е назначен на трудов договор по чл.68 ал.1т.1 до 30.11.2014г.Може ли на 10.09.2014г.да сключим допълнително споразумение с лицето за заместване на отсъстващ работник.Отсъстващият е в продължителен болничен и след изтичането му е подал молба за пенсия. Така първият служител ще остане на постоянно място.
Уважаема г-жо Иванова, Заместването на отсъстващ работник или служител от друг работник или служител на работодателя е уредено в чл. 259 КТ. Съгласно чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. Заместването се извършва със съгласието на работодателя и работника/служителя, изразено в писмена форма (чл. 259, ал. 3), като страните сключват трудов договор, за който се подава уведомление до НАП по Наредба № 5 от 29.12.2002 г.(в приложение № 1, в т. 8 “Основание на договора” се попълва код 15. Когато се прекрати трудовият договор на отсъстващия работник или служител се прекратява и изпълнението на задълженията по трудовия договор по чл. 259 КТ. Няма пречка след „овакантяване“ на длъжността, със служителя за когото е запитването да се сключи допълнително споразумение за преназначаване на свободната длъжност за неопределено време. ЛТ/
22-08-2014
Имам договор по чл.68 ал.1 т.3. В него не пише кого замествам, а и доколкото знам няма такъв човек (предишния е напуснал). На основание чл.119 имам анекс, в който пише,че е за неопределено време без да е променен чл. След изтичане на три години договора прекратява ли се, и ако да може ли да сключи нов и при какви условия?
22-08-2014
Здравейте. Искам да попитам периодът на провеждане на докторантура, дали се зачита за трудов стаж?
21-08-2014
Здравейте! Може ли по време на 6 месечен изпитателен срок да бъда преназначен на предишна позиция която съм работил! Тази която сега е изпълнявам е нова! И нужен ли е нов изпитателен срок за предишната ми работа! Става въпрос за една и съща фирма! Благодаря!
21-08-2014
Може ли управител на ООД, да бъде назначен във фирмата на 4 часов работен ден и при какви условия?
Уважаема г-жо Бончева, Работникът или служителят работи под контрола и указанията на работодателя, с който е сключил трудов договор. Съгласно § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, "работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Не е възможно едно и също лице да възлага и изпълнява работата, да извършва оценка на труда и изпълнението, да налага дисциплинарни наказания, да си разрешава ползване на отпуск, да прекратява трудовия договор или да води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение. Поради това лице, вписано като управител на ООД, което е и съдружник в него, не би могло да сключи трудов договор само със себе си и да се яви едновременно в качеството на работодател и работник. ЛТ/
21-08-2014
:-Работя като учителка с 50% инвалидност. Имам ли право на 6 дни допълнителна отпуска?
21-08-2014
Работя в държавно учреждение. В периода 2004-2007 г. бях в неплатен отпуск като съпруга на дългосрочно командирован. От 01.01.2008 г. е в сила чл.77 от Закона за дипломатическата служба, признаващ този отпуск за осигурителен стаж. Предстои ми пенсиониране. Признава ли се моят неплатения отпуск за осигурителен стаж и какви документи да представя?
21-08-2014
Работя в държавно учреждение. В периода 2004-2007 г. бях в неплатен отпуск като съпруга на дългосрочно командирован. От 01.01.2008 г. влезе в сила чл.77 от Закона за дипломатическата служба, признаващ този отпуск за осигурителен стаж. Предстои ми пенсиониране. Признава ли се въпросния неплатения отпуск за осигурителен стаж и какви да представя?
21-08-2014
Дъщеря ми е бременна в 4-тия месец. Собственичката на фирмата в която работи твърди че може веднага да и прекрати договора , който е сключен за неопределено време , ако тя не напусне по собствено желание . Какви права имат бременните въобще в тези случай И към кого мога да се обърна за консултация по този въпрос
Уважаема г-жо Анева, Съгласно чл. 333, ал. 5 от КТ бременна работничка или служителка ползва закрила и може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12 ( т.1-при закриване на предприятието; т.7-при отказ на работника или служителя да последва предприятието при преместването му в друго населено място; т.8-когато е необходимо на същата длъжност да бъде възстановен незаконно уволнен от работодателя друг работник/служител; т.12- при обективна невъзможност да изпълнение на трудовия договор), както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 КТ. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 (дисциплинарно уволнение) уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда. Закрилата при уволнение на бременна работничка или служителка означава, че работодателят няма право да прекрати трудовия й договор на основания, различни от посочените в чл. 333, ал. 5 КТ. За да ползва закрилата по чл. 333, ал. 5 КТ бременната работничка или служителка следва да е удостоверила състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. За допълнителна информация и съдействие можете да се обърнете към Инспекцията по труда, която осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство. ЛТ/
21-08-2014
"Писмо № 17-31 от 30.05.2013 г. на МТСП Правна възможност за подаване и одобрение на молби за отпуск по електронен път административна практика Автор / източник: МТСП стр. 10" заглавието открих в сп. Труд и право, но сайтът е платен и не мога да видя текста. Каква е възможността за подаване и одобрение по електроненен път на молби за ПГО?
Изх. № 17-31 от 30.05.2013 г. Според чл. 8, ал.4 от Кодекса на труда (КТ) трудовите права и задължения са лични, което означава, че те се осъществяват непосредствено от самите работници или служители. Трудовото правоотношение се учредява с оглед на личността на работника или служителя - на неговите лични и професионални качества и на работната сила, които той предоставя на работодателя. В тази връзка отказът от трудови права, както и прехвърлянето на трудови права или задължения, са недействителни. Поради това работникът или служителят следва лично да упражнява правата и задълженията си. Във всички случаи волеизявлението на работника или служителя за ползване на дадено право или изпълнение на задължение по трудовото правоотношение следва да бъдат потвърдени с неговия подпис. В Кодекса на труда и актовете за неговото прилагане писменото волеизявление (писмената форма) в много случаи е задължително с оглед действителността на сключения трудов договор, на подадената молба или заявление за прекратяване на трудовия договор и т.н. Съгласно чл. 173, ал. 6 от Кодекса на труда и чл. 22, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя въз основа на писмено искане на работника или служителя до него. Ползването на информационни технологии е допустимо и по Кодекса на труда, но предвид спецификата на трудовото правоотношение като лично и непрехвърляемо, то е ограничено в допустими граници. Например в ал. 3 на чл. 8 от НРВПО се предвижда воденето на специална книга за отчитане на удълженото работно време по чл. 136а от КТ. С този текст е предвидено изключение в случаите, когато в предприятието е въведена автоматизирана система за обработка на информацията за работните заплати и управлението на персонала. Тогава в специалната книга се вписват само номерата на заповедите за удължаването и компенсирането на работното време, ако другите данни са включени в тази система. Но и в този случай не се допуска специалната книга да бъде изцяло заменена от автоматизирана система. Предвид изложеното и действащите нормативни актове в областта на трудовото законодателство, не бихме могли да споделим идеята относно използването на електронни системи за планиране, разрешаване и ползване на платен годишен отпуск и други видове отпуски. СН/
21-08-2014
Здравейте, Къде мога да намеря текста на "Писмо № 17-31 от 30.05.2013 г. на МТСП Правна възможност за подаване и одобрение на молби за отпуск по електронен път " открих го като заглавие в сп Труд иправо, но е платено и не мога да видя текста на писмото. Интересува ме каква е възможността за подаване и одобряване на молба за платен год отпуск
Изх. № 17-31 от 30.05.2013 г. Според чл. 8, ал.4 от Кодекса на труда (КТ) трудовите права и задължения са лични, което означава, че те се осъществяват непосредствено от самите работници или служители. Трудовото правоотношение се учредява с оглед на личността на работника или служителя - на неговите лични и професионални качества и на работната сила, които той предоставя на работодателя. В тази връзка отказът от трудови права, както и прехвърлянето на трудови права или задължения, са недействителни. Поради това работникът или служителят следва лично да упражнява правата и задълженията си. Във всички случаи волеизявлението на работника или служителя за ползване на дадено право или изпълнение на задължение по трудовото правоотношение следва да бъдат потвърдени с неговия подпис. В Кодекса на труда и актовете за неговото прилагане писменото волеизявление (писмената форма) в много случаи е задължително с оглед действителността на сключения трудов договор, на подадената молба или заявление за прекратяване на трудовия договор и т.н. Съгласно чл. 173, ал. 6 от Кодекса на труда и чл. 22, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя въз основа на писмено искане на работника или служителя до него. Ползването на информационни технологии е допустимо и по Кодекса на труда, но предвид спецификата на трудовото правоотношение като лично и непрехвърляемо, то е ограничено в допустими граници. Например в ал. 3 на чл. 8 от НРВПО се предвижда воденето на специална книга за отчитане на удълженото работно време по чл. 136а от КТ. С този текст е предвидено изключение в случаите, когато в предприятието е въведена автоматизирана система за обработка на информацията за работните заплати и управлението на персонала. Тогава в специалната книга се вписват само номерата на заповедите за удължаването и компенсирането на работното време, ако другите данни са включени в тази система. Но и в този случай не се допуска специалната книга да бъде изцяло заменена от автоматизирана система. Предвид изложеното и действащите нормативни актове в областта на трудовото законодателство, не бихме могли да споделим идеята относно използването на електронни системи за планиране, разрешаване и ползване на платен годишен отпуск и други видове отпуски. СН/
21-08-2014
Имам следния казус: мога ли да работя 8 часов работен ден през седмицата от 9:00-17:30,и нощен на 4 часа примерно от 5:00-9:00.
Уважаеми г-н Костадинов, Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа (чл. 152 КТ) и на непрекъсната 48-часова седмична почивка (чл. 153, ал. 1 КТ). Организацията на работното време следва да бъде съобразена със законовите разпоредби. ЛТ/
21-08-2014
ЗДРАВЕЙТЕ, ИМАМ СЛЕДНОТО ПИТАНЕ; КЪДЕ ПО КОНКРЕТНО В КОЙ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА ПИШЕ ЧЕРНО НА БЯЛО ЧЕ СТУДЕНТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НЯМАТ ПРАВО НА ПЛАТЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОТПУСК.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Уважаеми г-н Дойчинов, Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: - да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и - да има съгласието на работодателя за това. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение. ЛТ/
21-08-2014
Ако давам нощни дежурства на какъв тип трудов договор трябва да бъда?
21-08-2014
Ако давам нощни дежурства каква трябва да е общата продължителност на работната седмица?
21-08-2014
Какви документи трябва да ми бъдат издадени от здравните органи за да бъдат изпълнени изискванията на чл.327 ал.1 т.1.
Уважаеми г-н Малчев, Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Предпоставките за упражняване на правото на прекратяване са следните: 1. Заболяване на работника/служителя, което води до невъзможност за изпълнение на възложената му работа. Без значение е видът и степента на заболяването. Необходимо е то обаче да води до невъзможност за изпълнение на трудовите функции на работника или служителя за конкретната работа и да бъде удостоверено от здравните органи. Здравословното състояние на работника или служителя позволява обаче изпълнението на друга работа и затова здравните органи дават предписание на работодателя за осигуряване на друга подходяща работа. Следователно «предписание на здравните органи» е заключение на здравния орган, което удостоверява заболяването и дава предписание за подходяща работа. 2. Неизпълнение от страна на работодателя на предписанието на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа. Неизпълнението от страна на работодателя на предписанието на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа (без значение на причините за неизпълнението) дава право на работника или служителя да прекрати трудовия си договор без предизвестие. Тъй като медицинската експертиза се извършва от здравните органи по реда на Наредбата за медицинската експертиза, за допълнителна информация можете да се обърнете към Министерство на здравеопазването. ЛТ/
21-08-2014
Изпратено искане по чл.333,ал.1,т.2 КТ до ТЕЛК за становище по съкращаване на работник.От картотеката на РЗИ ни уведомиха,че ще ни върнат искането, по причина че работникът има различен постоянен адрес и досието му е града по постоянен адрес.Какво правим? Имаме ли задължения да си кореспондираме със структурите на ТЕЛК и каква е практиката?
Уважаема г-жо Христова, Обърнете се за информация към Министерство на здравеопазването по компетентност. ЛТ/
20-08-2014
Имаме работник, който отказва да ползва полагащия му се платен отпуск, въпреки отправените молби от страна на работодателя. По време на планувания си по график отпуск, ползва болнични. Политика на фирмата е всички да ползват правото си на отпуск в рамките на годината. Как се процедира в този случай?
20-08-2014
Здравейте! Какъв е минималният размер на полагаемия платен годишен отпуск за лице, наето при условията на 2ч. работен ден? Ако размерът е 5 дни, то се има предвид, че са 5 по 8 часа, или 5 по 2 часа? Ако са 5 дни по 8 часа, то как следва да се ползват от лицето, след като е заето на 2-часов раб.ден?
20-08-2014
Здравейте, назначен е младежки работник на срочен трудов договор. Той е избран с конкурс. Работил е 4 месеца. Той ще напусне работа в този месец. Можем ли да назначим вторият класиран кандидат на тази длъжност или трябва да проведем нов конкурс за младежки работник?
Уважаема г-жо Николова, От запитването не става ясно, какво точно имате предвид под „младежки работник“. В трудовото законодателство такова понятие не се използва и затова Ви отговаряме по принцип. Има разлика между трудово правоотношение, възникнало от трудов договор и трудово правоотношение възникнало от конкурс. Срочният трудов договор за определен срок се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ и се регистрира в НАП с код 02. В резултат на проведен конкурс възниква трудово правоотношение и се сключва писмено споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ. Споразумението по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ се регистрира в НАП с код 09. Двете правоотношения са различни и не могат да се смесват. Ако е възникнало трудово правоотношение от конкурс (длъжностна е определена за конкурсна съгласно чл. 90 КТ), след прекратяването му следва да бъде обявен нов конкурс. Съгласно чл. 90, ал. 3 КТ до провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс. ЛТ/
20-08-2014
Коя заплата се взема за база при изплащане на обезщетение по чл.222ал.3
Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел (каквото е и това по чл. 222, ал. 3 от КТ) е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. С чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е регламентирано, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. СН/
20-08-2014
По основен трудов договор имам право на 30 р.дни платен годишен отпуск. Имам ТЕЛК - 52%.Съгласно чл.319 от КТ служителите с трайно намалена работоспособност имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 р.д. На колко дни платен отпуск имам право през годината. Благодаря предварително!
20-08-2014
ЗДРАВЕЙТЕ,ВЪПРОСЪТ МИ Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ.-СТАВА ВЪПРОС ЗА ШОФЬОРИ НА АВТОБУСИ-ПОНЕЖЕ СМЕ ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ-ОСНОВНАТА НИ ДЕЙНОСТ Е ТУРИЗЪМ,НО ИЗВОЗВАЗВАМЕ И РАБОТНИЦИ.ТРЯБВА ЛИ В УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИЯ ДА ПОСОЧВАМЕ,ЧЕ СА ШОФЬОРИ НА АВТОБУСИ ИЛИ СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ТЕЗИ,КОИТО РАБОТЯТ ПО ГРАФИК(ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ)
19-08-2014
Имам постоянен трудов договор на 4 часа. Достатъчно ли е след пускане на предизвестие за напускане да отработя 90 часа в последователни дни, а да не се налага да чакам 30 дни, за да бъда освободена?
19-08-2014
Имам назначен служител, който навърши възраст и стаж за пенсиониране, но отказа да подаде заяление за прекратяване на тр.договор поради тази причина. Какви са възможностите лицето да бъде пенсионирано?
19-08-2014
започнах работа през м май до края на годината имам да ползвам 17 дни платен год отпуск използвала съм 12 и реших да прекратя трудовото си правоотношение трябва ли да върна сумата за отпуска който съм надвзела
19-08-2014
Здравейте, имам питане: Може ли да назначим на договор по чл.114 за работа през определени дни - всеки петък от 18.00 - 20.00(2 часа) лице, което има основен безсрочен договор по чл.67? Работника действително ще работи така и в посочените дни и часове ще проверява изправността на машините? Спазена е междудневната у междуседмична продължителност.
Считаме, че няма пречка да сключите трудовия договор по чл. 114 от КТ при посочените в запитването условия. Основание за това ни дава разпоредбата на чл. 334 от КТ. Съгласно тази разпоредба трудовият договор по чл. 114 от КТ е регламентиран като трудов договор за допълнителен труд също като договорите по чл. 110 и 111 от КТ, поради което може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни, без да се прилага закрилата по чл. 333, ал. 1 от КТ. СН/
19-08-2014
На щат при нас работи счетоводителка. В момента е в майчински и има назначен човек на нейното място. Може ли да и бъде сключен граждански договор с нея за периода, когато отглежда детето си. Благодаря!
19-08-2014
Може ли работодател да сключи предварителен трудов договор със служители през м. октомври с дата на постъпване през м.май на следващата година. /Касае сезонна заетост/ Кога трябва да се регистрира договора и какви правни последици има за страните? Благодаря!
19-08-2014
Имам онкологично заболяване. От началото на годината съм ползвала 90 дни непрекъснат болничен. След това съм излизала в болничен 3 пъти за по два дни. Сега съм на химиотерапия и пак ползвам вече 90 дни непрекъснат болничен. Трябва ли да се явя на ТЕЛК или имам право на продължение на болничните?
19-08-2014
Кой нормативен документ урежда въпросът за военната служба и трудовия стаж
19-08-2014
1.Колко годинини и от кого и къде се съхраняват длъжностните и щатните разписания? 2.Ако през 1995 год. съм напуснала и сега поискам от това предприятие да ми предостави копия от тях; трябва ли да миги предоставят? 3.Къде другаде мога да ги потърся? т.к. предприятието ми отказва предоставянето.
18-08-2014
При подписан трудов договор с регламентирано работно време ,нормалнолие да работиш сьбота и неделя и всеки делни4ен ден по 2,3,4аса инзвареден труд без да се залаща и заплахи за уволнение.
При нарушения на трудовото законодателство трябва да сигнализирате инспекцията по труда. СН/
18-08-2014
Здравейте!На 4.08.2014 подадох молба за напускане по ч.325,до днес фирмата не желае да ми оформи документите.Въпросът ми е имали срок за издаване на заповедта за прекратяване на ТД, и ако няма такъв какви мерки да предприема?
18-08-2014
Здравейте! Може ли нощен пазач в средно училище по време на нощното си дежурство да отговаря и за учениците в общежитието през нощта вместо нощен възпитател?
18-08-2014
Здравейте! За ползване правото на обезщетение по чл. 164, ал. 3, има ли значение дали бащата е осигурен на половин или на пълен работен ден (осигурен е за общо заболяване и майчинство)? Благодаря ви предварително за отговора!
18-08-2014
Здравейте, може ли всяка година един и същ работник да бъде назначаван по чл.68 ал.1 т.2 от КТ за по 3-4 месеца, на една и съща длъжност. Фирмата произвежда само тези няколко месеца.
18-08-2014
Служителка се завръща от отпуск по майчинство.За този 2 г. период има ли право същата на допълнителен отпуск за работа при ненормиран работен ден.Длъжността й е включена в списъка на работодателя за такъв отпуск.
18-08-2014
Допустимо ли е преподаватели във висши училища, назначени след конкурс по ЗРАСРБ (гл. ас; доц.; проф.), да бъдат със срок на изпитване?
Съгласно чл. 97 от Кодекса на труда, този раздел (Раздел IV –Конкурс), не се прилага за конкурсите за заемане на академични длъжности. Поради тяхната специфичност и специален ред за провеждането им съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България, считаме че заемането на тези длъжности след конкурс не би могло да бъде със срок за изпитване. СН/
18-08-2014
Гл.счетоводител е назначен по чл.68/1/,т.4 от КТ.-чрез конкурс. До момента конкурс няма и директора реши лицето да бъде назначено на трудов договор за неопределено време. Трябва ли да се прекрати действащия трудов договор или да се изготви нов тр.договор за неопределено време или с допълнително споразумение по чл.119 от КТ лицето да се преназначи.
18-08-2014
Здравейте! Може ли нощен пазач в средно училище по време на нощното си дежурство да отговаря и за учениците в общежитието през нощта вместо нощен възпитател?
18-08-2014
Здравейте! Може ли нощен пазач в средно училище по време на нощното си дежурство да отговаря и за учениците в общежитието през нощта вместо нощен възпитател?
18-08-2014
Здравейте, интересува ме коя е институцията ( работодател, Бюрото по труда или НОИ ) която според мен трябва да ме уведоми, че дължа здравна вноска за периода който работодателя ми изплаща брутно възнаграждение по чл.222. Има ли като запис в Закон от кого се изисква действието по осведомяване?
18-08-2014
Как се приравнява отработеното време при отпуск и болничен спрямо нормата на работното време при СИРВ. Моля дайте пример.
18-08-2014
Здравейте, Учитека съм в основно училище. От 2 години ме назначават на срочен договор за учебната година, който започва на 01 септември и приключва на 30 юни следващата година. Към момента 2 пъти са ме назначавали на такъв договор. Имат ли право да ме назначават още на срочен договор, или трябва вече да е постоянен? Благодаря
18-08-2014
Здравейте,началник склад се пенсионира и следва да предаде с протокол.Какъв следва да бъде договора на приемащия,когато е служител от дружеството,след като бройката не е освободена още? А ако е външен?Може ли на една и съща щатна бройка да се назначат двама, предвид предаването на отговорността и какво е основанието от КТ?Как следва да се постъпи?
18-08-2014
Здравейте, на 08,08,2014 г. зададох въпрос на който не сте ми отговорили.Да не би въпросът ми да не е за тази рубрика или е зададен неправилно?
16-08-2014
Съгласно ДР на КТ - § 1:"Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице(ЮЛ) или негово поделение", което позволява клон на ЮЛ да сключва труд.д-ри. На основание чл.110 или чл.111 следва да се сключи доп.тр.д-р между клон на ЮЛ и лице, което има основен тр.д-р с ЮЛ-майка (принципал на клона)?
16-08-2014
Може ли да се сключи допълнителен трудов договор по чл.111, за 88 часа на месец ? Коректно ли е да се регламентира раб.време - час/месец?
15-08-2014
Смятам да подам молба за напускане без предизвестие по чл. 327, т. 9 от КТ. Ще дължа ли 1 заплата на работодателя? В трудовия договор ми е записано, че ако не подам 1 месечно предизвестие, губя 1 заплата. От Вашия отговор не става категорично ясно дали ще бъда санкциониран от работодателя. Моля, пояснете! Благодаря.
Както посочихме в предишния отговор, в чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато постъпва на държавна служба, т. е. няма основание за работодателя да Ви „санкционира“ с една заплата. Ако обаче направи това, е налице трудов спор. Трудовите спорове са от компетентност единствено на съда, пред който можете да подадете иск в 3-годишен давностен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, тъй като би се отнасяло до парично вземане. СН/
15-08-2014
Пенсионер съм,работя на без срочен трудов договор. Имам ли право на обезщетение по КТ и в какъв размер.
Имате право на всички видове обезщетения по КТ, на които имат право работниците и служителите, които не са пенсионери. При прекратяване на безсрочния Ви трудов договор не бихте имали право единствено на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, защото в запитването си сочите, че сте пенсионер, т. е. не само сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но сте го и упражнили. СН/
15-08-2014
Може ли да се сключва трудов договор с лице, което се намире в отпуск по болест?Има случай, в който ръботодателят сключва трудов договор и за лицето, се установява, че болничният, който му е издаден е с дата, предхождаща сключването на трудовия договор. Благодаря Ви.
15-08-2014
Как да назначим студент за обучителна стажантска програма, когато той все още учи и не е приложим стажантски договор по КТ?
14-08-2014
Как се попълва Присъствена книга в Дом за социални услуги? Един ден напред, за да се пусне заповедта за храна за следващия ден или ден за ден? Правилно ли е първо да се разнесе присъствието за утре, да се изброят хората и на база това да се пусне заповед за требване за храна за утрешния ден?
14-08-2014
Клон на ЮЛНЦ с 13-реден Булстат дали се явява като друг работодател при сключване на трудов договор с лице ,което е на основен трудов договор към фондацията майка .
14-08-2014
Здравейте, Работя в държавна организация и в периода 2004-2007 г. бях в неплатен отпуск, защото придружавах съпруга си в чужбина (командирован като дипломат). През 2008г. се въведе чл.77 от Закона за дипломатическата служба, с които тази отпуска се признава за стаж. Предстои ми пенсиониране - ще ми бъде ли призната отпуската за стаж?
14-08-2014
Назначен е по Чл.67,КТ ал.1 т.1 ,уволнен по Чл.325 т.1 КТ
14-08-2014
Благодаря за отговора ,самоче съпругат ми не ена срочен договор ,а на безсрочен.В този случай можели да го уволни без предизвестие по телефона ипо взаимно съгласие. Трябва ли да му изплати отпоската за 2013г. 2014г. и ако откаже какво трябва да направим за да я изплати.
14-08-2014
Когато работникът е командирован на строителе обект , получава дневни , тееемпературата на въздуха превишава 30 гр - има ли право на безплатна минерааална вода за сметка на работодателя ?
14-08-2014
В случаите когато работникът е командирован на строителен обект , получава дневни , температурата на въздуха превишава 30 гр - има ли право на минерална вода ?
14-08-2014
След пенсионирането на наша служителка с нея ще бъде сключен трудов договор и ще продължи да работи. Как ще се изчисли добавката за клас- върху всички години до пенсионирането й плюс новия стаж или само върху новия стаж?
14-08-2014
Здравейте!Потърсих документ за 1 мес.осигурителен стаж от ЦВА-Велико Търново,т.к. не е нанесен коректно в труд. ми книжка.За мое учудване от ЦВА ми поискаха такса 17,50лв.Това редно ли е?
14-08-2014
Според чл.66 ал.(3) може ли за място на работа да не е седалището на фирмата, а да се уговори: "Място, в зависимост от сключените договори на фирмата и характера на работата". При сключване на трудовия договор не се знае къде ще се работи.
14-08-2014
Здравейте, Относно чл.3, ал.1, т.1б от Наредба № 5 от 29.12.2002 "изменение на трудовия договор" - това датата на споразумението ли е или датата, от която влиза в сила изменението? Относно чл.3, ал.1, т.2 "прекратяване на трудовия договор" - датата на споразумението за прекратяване или датата, от която влиза в сила прекратяването?
14-08-2014
Приложима ли е разпоредбата на чл.12, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за работници в общинска администрация? Вече три години работя в общинска администрация и не ми е начислен нито един лев за придобит трудов стаж и професионален опит? Това законосъобразно ли е?
Действително допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изплаща на основание чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), както сочите в запитването си. Съгласно чл. 2, ал. 3 (в сила от 1.07.2012 г.), наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. Разпоредбата на чл. 107а от КТ регламентира допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. “Държавна администрация” е администрацията на изпълнителната власт, която съгласно чл. 37 от Закона за администрацията (ЗА) е централна и териториална. Съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗА териториалната администрация на изпълнителната власт включва: 1. областната администрация; 2. общинската администрация; 3. специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт. С оглед на горното, разпоредбата на чл. 107а от КТ се прилага и за служителите в общинска администрация. СН/
14-08-2014
Здравейте, бях в майченство за отглеждане на дете до 2години, сега като се върна на работа и отработя задължителните дни за подновяване на трудовите ми отношения задължително ли е веднага да ползвам натрупаната отпуска за тези 2 години + отпуската за текущаща година и колко дни мога да отложа и от коя година.
14-08-2014
Как можем да назначим на стаж, все още учещ студент за 1 година със сумарно време. Програмата ни е обучителна, но чл. 233б не е приложим, защото студента е все още учещ.
14-08-2014
Може ли да назначим студент на договор за повишаване на квалификацията?
13-08-2014
Спечелих конкурс в държавната администрация. В момента работя на ТД, където е упоменато, че при напускане е нужно да подам едномесечно предизвестие. Иначе дължа обещетение на работодателя в размер на 1 брутно трудово възнаграждение. Смятам да подам молба за напускане без предизвестие по чл. 327, т. 9 от КТ. Ще дължа ли 1 заплата на работодателя?
В чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато постъпва на държавна служба. Това основание предпоставя учредено служебно правоотношение, вкл. и връчен срещу подпис акт за назначаването му за държавен служител. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за държавния служител, постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпване в длъжност. Постъпването на държавна служба се удостоверява се чрез представяне на акта за назначаване. СН/
13-08-2014
Здравейте, интересува ме коя е институцията ( работодател, Бюрото по труда или НОИ ) която според мен трябва да ме уведоми, че дължа здравна вноска за периода който работодателя ми изплаща брутно възнаграждение по чл.222. Има ли като запис в Закон от кого се изисква действието по осведомяване, питам тъй като дължа и лихви по невнесената вноска ?
13-08-2014
Служител с 4 месеца трудов стаж представи болничен лист за 3 дни. Трябва ли в този случай работодателят да изплати обезщетение, при условие, че няма 6 месеца стаж?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪЛЧЕВА, Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. Законът не поставя условие 6-месечният стаж да е последователен или да е придобит при един работодател. Затова за придобиване на обезщетение за общо заболяване, съответно за възникване на задължението на осигурителя по чл.40, ал.5 КСО да заплати на работника и служителя обезщетение за първите три дни, е достатъчно лицето да има общ осигурителен стаж – 6 месеца. Конкретната преценка за наличие на право, съответно - изплащане на обезщетение за общо заболяване, се прави от Националния осигурителен институт. Затова по този въпрос следва да се обърнете към него. МИ/ТПООУТ
13-08-2014
Имам за назначаване служител, завършил в чужбина. За да му призная завършената степен (магистър), трябва ли да го накарам да си легализира и преведе дипломата или мога да зачета чуждестранната като достатъчна за заемане на длъжността? Има ли нормативен документ, който да задължава кандидатстващия за работа да си легализира и превежда дипломата?
13-08-2014
Законно ли е по време на платен годишен отпуск в частна фирма да не се начислява клас за прослужено време?
В чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер са определени в член 15 от НСОРЗ - за образователна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките", както и за придобит трудов стаж и професионален опит. С колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер. КС
13-08-2014
Здравейте, Може ли служител на длъжност гл.експерт, който притежава необходиния ранг и има последна атестационна оценка "1" да участва в конкурентен подбор за длъжност начачник на отдел или за тази длъжност миже да участват само нач. на сектор и държавен експерт?
Тъй като поставеният въпрос касае държавната служба, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
13-08-2014
може ли държавен служител да работи по трудов договор по време на ползване на дългосрочен неплатен отпуск по служебното си правоотношение и има ли ограничение за размера на разрешения отпуск
Тъй като поставеният въпрос касае държавната служба, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
13-08-2014
"КТ чл. 146(2) - извънредния труд не може да надвишава 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец" За календарен месец имаме извънреден труд 23 часа, след преобразуване на нощните. Как преценяваме с дневните или с нощните превишаваме допустимите месечни квоти за извънреден труд, във връзка с прилагане на цитгирания член?
При установено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) сумирано изчисляване на работното време, за съответния период ще бъде налице извънреден труд когато нормата работно време за същия период е превишена. Изчисляването на работното време става в края на периода на отчитане, като се сравняват действително отработените часове (след превръщането на нощните часове в дневни) и установената нормална продължителност на работното време за същия период. Превръщането на нощните часове в дневни става съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Разликата при преобразуване на нощните часове в дневни не е действително положен труд, следователно не може да бъде и извънреден труд. Само когато се получат часове над определената норма за периода, те представляват извънреден труд и се заплащат съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ, като се съблюдава и разпоредбата на чл. 146 КТ. КС
13-08-2014
Повтарям въпроса си. Престоят по вина на работника зачита ли се трудов и осигурителен стаж
Според предвиденото в чл. 267, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), при престой по вина на работника или служителя той няма право на трудово възнаграждение за времето на престоя. Възможно е времето на престой по вина работника или служителя да се оформи като неплатен отпуск. В този случай, времето на престой ще се зачете за трудов и осигурителен стаж, ако се включва в периода до 30 работни дни в една календарна година по чл. 352, ал. 1, т. 3 от КТ, съответно - по чл. 9, ал. 2 , т. 3 от Кодекса за социално осигуряване. КС
13-08-2014
Здравейте!Ако съм прехвърлена по ч.123 в др. Фирма,а аз не желая това,какви са правата ми при напускане?Дадоха ми молба по ч.325 а.1
Съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на: 1. сливане на предприятия; 2. вливане на едно предприятие в друго; 3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия; 4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго; 5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието; 6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него; 7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи. В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател. Следователно, трудовите правоотношения остават непроменени, те не се прекратяват от стария работодател, като работниците и служителите имат всички права и задължения като насрещна страна по съществуващите правоотношения. Разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ предвижда, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. КС
13-08-2014
Може ли предизвестието при срочен трудов договор да бъде по-малко от три месеца, когато двете страни /работник и работодател/ са се споразумели за по-кратък срок - например 1 месец предизвестие?
Според предвиденото в чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда, срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. С оглед на това, мнението ни е, че страните не могат да уговарят по-кратък срок на предизвестието. КС
13-08-2014
Директор съм на общинско училище. Не сме на делегиран бюджет и всяко щатно влиза в сила след утвърждаване от кмета. От Коледа досега нямаме ново щатно, защото кметът мълчаливо отказва го утвърди. Сега имам учител с пълно работно време и норматив с 300 лв. ОМЗ, което е нарушение на ПМС за МРЗ. Кой е виновен за това нарушение - аз или кметът?
Щатното разписание на работодателя е документ по целесъобразност, тъй като той решава с колко и с какви категории работници и служители ще осъществява дейността на предприятието. Щатното разписание на длъжностите при работодателя представлява вътрешно разпределение на работната сила в предприятието, съобразно неговата структура /обект, цехове, звена, служби, отдели, дирекции и др./, по трудови функции и длъжностни наименования, както и съответната бройка – цяла или ½, от всяка длъжност. В него се посочват и изискванията за заемане на съответната длъжност /образование, правоспособност и др./, както и основната работна заплата. Щатното разписание е акт на работодателя, който може да утвърждава промени в него. Утвърждаването на промененото щатното разписание е действие, което следва вземането на решение за промяната в списъка на длъжностите в дружеството. Щатното разписание може да се променя винаги заради икономическите условия и конюнктурата, с цел икономии и т.н. Няма ограничения в допълненията и измененията, които един работодател може да внася. Редът за промяна на щатното разписание следва да се съдържа в устава, устройствения правилник и др. Въз основа на щатното разписание на длъжностите се разработва поименното разписание на длъжностите (с имената на лицата, които заемат длъжностите, притежаваното от тях образование, индивидуалната работна заплата на лицата и др.). В трудовото законодателство няма специални разпоредби относно утвърждаването на поименното щатно разписание. КС
13-08-2014
Здравейте, имам следния въпрос: прекратявам трудовия си договор с Работодателя ми на основание член 326 ал.1 с днешна дата 13.08.2014. 30-дневният срок изтича на 11.09.2014. Имам неизползван отпуск в размер на 14 работни дни. Въпросът ми е , имам ли право да го използвам в случай, че Работодателят откаже да подпише отпуската ми? Благодаря Ви!
Съгласно императивната норма на чл. 173, ал. 6 от Кодекса на труда, платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя. СН/
13-08-2014
Zdraveite. Intresuva me kade ima zapazeni mesta za hora s uvrejdaniq v dyrjavnata administraciq.
Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. Частта от общия брой на работниците и служителите по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания, съгласно която от общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания. Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им. Разпоредбата на чл. 315 КТ се прилага за работодатели, които са страна по трудови правоотношения с работниците и служителите. Тази императивна правна норма е част от трудовото законодателство и не би могла да намира приложение за държавните служители, с които възникват служебни правоотношения съгласно Закона за държавния служител (ЗДСл). По въпросите на държавната служба можете да се обърнете към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
13-08-2014
Здравейте, имаме такъв казус. Работник получаващ чисто възнаграждение под минималната заплата има запор(не за издръжка). Бяхме настоятелно предупредени от Инспекция по труда да не удържаме от трудовото възнаграждение, тъй като съдебната практика е такава, а тълкуването на ГПК, че това се отнася само до пенсия е дискриминационно. Как да постъпим?
В случай, че запорът е наложен от частен съдебен изпълнител по надлежния ред, считаме, че той трябва да се изпълни. За допълнителна информация се обърнете към Министерството на правосъдието или към Камарата на частните съдебни изпълнители. КС
13-08-2014
Може ли от доход по граждански договор ЧСИ да прави удръжки за запор?Благодаря.
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 442 от Гражданския процесуален кодекс, взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане на длъжника. С оглед на това изразяваме мнение, че върху дохода, получен от граждански договор може да се наложи запор от ЧСИ. За допълнителна информация се обърнете към Министерството на правосъдието или към Камарата на частните съдебни изпълнители. КС
12-08-2014
Моля, разтълкувайте с пример чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда.
Ако работникът или служителят не е ползвал 10 дни от платения годишен отпуск за 2012 г., отложил ги е за 2013 г. и пак не ги е ползвал, то в края на 2014 г. правото му на ползване на тези дни платен годишен отпуск се погасява по давност на основание чл. 176а, ал. 1 от КТ. СН/
12-08-2014
Здравейте, във фирма, в която работя много от работещите имат неизползван платен отпуск за 2012г. Ще я загубят ли ако не я използват до 31,12,2014г.?
В чл. 176а от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползване се погасява по давност. С оглед на законовата разпоредба на чл. 176а, ал. 1 от КТ правото на ползване на отпуск за 2012 г. се погасява на 31.12.2014 г. СН/
12-08-2014
Бихте ли ме посъветвали как да заведа дело за възстановяване на трудов стаж които съществува в трудова ми книжка,а не съществува персоналния регистър,фирмата е закрита.Как се постъпва в този начин.
В случай, че фирмата има правоприемник можете да се обърнете към правоприемника на фирмата. Ако няма такъв, съгласно § 7 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване – КСО, (изм., бр. 68 от 2006 г.) всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в двугодишен срок, считано от 1 юли 2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняване. Осигурителите, които прекратяват дейността си в периода от 1 юли до 31 декември 2005 г. и нямат правоприемник, предават документите по чл. 5, ал. 10 КСО (разплащателни ведомости и заповеди) в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в срок до 31 декември 2006 г. Друга възможност е документите да са предадени в Държавния архив, където може да направите справка. Може да се обърнете към Централен държавен архив на адрес: София п.к. 1000, ул. „Московска” № 5. Следва да имате предвид още, че съгласно чл. 40, ал. 9 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж до създаването на информационната система по чл. 5, ал. 11 КСО (данните от която се използват за изчисляване и отпускане на пенсии) териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи. Когато за определени периоди тези документи липсват, териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход и въз основа на други автентични документи, доказващи изплащане на възнаграждения, а когато такива няма, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества. Предвид гореизложеното, за повече информация по Вашия конкретен случай е необходимо да се обърнете и към ТП на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. Уведомяваме Ви, че трудов и осигурителен стаж може да се установява и по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред /ДВ. бр. 26 от 29.03.2011 г./, за което може да се обърнете към юрист или адвокат, който е специалист в съответната област. КС
12-08-2014
Ако работодателят забавя плащането на разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение (60%) по чл.245 от КТ, може ли работникът да напусне по чл.327,ал.1, т.3 ?
Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение. В случаите, когато работодателят изплаща ежемесечно трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата, което е допустимо съгласно чл. 245 КТ, не е налице основанието по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ. С оглед на горното, мнението ни е, че когато работодателят изплаща ежемесечно трудовото възнаграждение в размер по-малко от 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ. На посоченото в запитването основание по чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ трудовият договор не може да бъде прекратен поради забавяне на плащането. КС
12-08-2014
Наш служител е помагал на 5 и 6 август майка си, която живее в Бяла Слатина и е пострадала от наводнението в района. Има ли право на отпуск по чл. 157 ал. 1 т. 7, колко дни, какви документи трябва да представи и какво ще му бъде заплатено?
Съгласно разпоредбата на чл. 157 от Кодекса на труда за изпълнение на за изпълнение на граждански, обществени и други задължения е предвиден отделен отпуск, който се дава независимо от платения годишен отпуск. Винаги, когато е на лице някое от посочените в закона основания, работникът или служителят може да ползва отпуск, като това не зависи от трудовия му стаж. Такъв отпуск се полага и при посоченото от Вас основание по чл. 157, ал. 1, т. 7 от КТ. В този случай работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия. От запитването е видно, че служителят не е участвал в доброволно формирование за защита при бедствие, а е помагал на майка си, т. е. в този случай той е изпълнявал лично, а не гражданско или обществено задължение, поради което няма право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 7 от КТ. СН/
12-08-2014
Имаме служителка, чийто тр. договор изтича по време на майчинство. Автоматично след 5 раб. дни той става безсрочен. Трябва ли в такъв случай да се подписва ДС и да се подава уведомление до НОИ по време на майчинството или след това?
Разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от кодекса на труда /КТ/ предвижда, че трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Законовото изискване е служителката да е работила реално най-малко 5 работни дни и в този срок работодателят да не е направил писмено възражение срещу това. Т.е., необходимо е служителката да се върне от майчинство, за да започне реално работа и след това трудовият договор ще се превърне в безсрочен, ако работодателят не е възразил в посочения срок. КС
12-08-2014
Предстои ми пенсиониране.Ползвала съм неплатен отпуск в една календарна година 7 мес, от които 30 работни дни ще ми се признават за трудов стаж. Въпросът ми е - Съботите и неделите, както и празничните дни в останалите 6 мес. признават ли се за трудов стаж ?
Съгласно чл. 352, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ), за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в случаите на почивните и празничните дни. Съгласно разпоредбата на чл. 355, ал. 1 -4 КТ, трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица. За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по предходния начин. С оглед на това, почивните и празничните дни се зачитат за трудов стаж само когато са включени в календарен период, който се зачита за трудов стаж – месец, съответно година. За допълнителна информация по отношение на осигурителния стаж във връзка с пенсионирането Ви може да се обърнете към Националния осигурителен стаж. КС
12-08-2014
Здравейте! Имам следния въпрос. Неизползвани платени год. отпуски от 2008 и 2009 г. могат ли да се ползват и какъв е срокът за ползване. Благодаря!
Предвидената в закона двугодишна погасителна давност се прилага занапред и не се прилага за неизползвания платен годишен отпуск до 31 декември 2009 г., т. е. неизползваните отпуски за 2008 и 2009 г. могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение и се обезщетяват в пълен размер при неговото прекратяване. СН/.
12-08-2014
Какво означава трайно трудоустрояване
Според предвиденото в чл. 3, ал. 2, от Наредбата за медицинската експертиза, експертизата на трайно намалената работоспособност, на вида и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК. Експертизата на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане е уредена в глава четвърта от същата наредба. За допълнителна информация може да се обърнете и към съответната ТЕЛК. КС
12-08-2014
Какъв размер на обезщетение по чл. 220, ал. 3 да изплатим за срок от 2 м. или 6 м., съгласно КТ и Постановление № 31/1994 на лице работило в Община Годеч, отдел "Просвета" на длъжност отговорен счетоводител - 14г., 8 м. и 29 д. и в училище, 7г. , 7м. и 10д. - ЗАС и главен счетоводител.
Тъй като от запитването не става ясно какъв точно е проблемът, отговаряме по принцип: При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - за срок от 6 месеца (чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда). В чл. 1, ал. 1 от ПМС № 31 от 1994 г. е регламентирано, че при прекратяване на трудовото правоотношение след 1 януари 1993 г. на работник или служител от организациите и звената на бюджетна издръжка, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, обезщетението му по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда се увеличава в общ размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от шест месеца, когато независимо от осъществяваните преобразования, закриване, откриване, сливане или разделяне на организациите и звената на бюджетна издръжка, работникът или служителят е работил през последните десет години от трудовия си стаж в една и съща, по отношение на изпълняваните основни функции и задачи, организация или звено на бюджетна издръжка - например при преобразуване на звена на издръжка на общинския бюджет. За да Ви отговорим по-конкретно, прецизирайте въпроса си особено по отношение на работодателя, който дължи това обезщетение. СН/
12-08-2014
-Със съпругата ми имаме 2 деца едното е на 6г.и 3м.другото е на 2г.и10м. - работодателя длъжен ли е да се съобразява с работното време и смените които дава жена ми?Досега тя работеше от 9:00 часа до 21:00 часа по два дни и два дни почива сега и сложиха смени от 07:00 часа до 19:00 часа което усложнява воденето сутрин на децата до детските заведения
Съгласно чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда, разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. Една от закрилните разпоредби за майките с деца до 6 години е забраната за полагане на нощен труд. От това, което посочвате в запитването се установява, че няма нарушение на трудовото законодателство. КС
12-08-2014
по кодекса на труда майка на 2 деца има право на 2 дни допълнителен платен годишен отпуск до навършване на децата на 18 г. възраст - в предприятието на жена ми не и дават 2 дни допълнителен отпуск понеже нямали договор със синдикатите редно ли е това и как да си потърси правата за допълнителния отпуск които и сеполага към кого да се обърне?
С измененията на Кодекса на труда през 2001 г. разпоредбата на чл. 168, ал. 1, която предвиждаше право на 2 работни дни отпуск на работничка или служителка с 2 живи деца до 18-годишна възраст, вече не е право, а правна възможност и се ползва само ако е уговорено в колективен трудов договор на ниво предприятие. След като няма сключен колективен трудов договор в предприятието, където работи съпругата Ви, тя няма право на отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ. СН/
12-08-2014
Здравейте, Може ли служител на длъжност гл.експерт, който притежава необходиния ранг и има последна атестационна оценка "1" да участва в конкурентен подбор за длъжност начачник на отдел или за тази длъжност миже да участват само нач. на сектор и държавен експерт?
Тъй като поставеният въпрос касае държавната служба, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. КС
11-08-2014
в персоналния регистър липсва трудовия стаж,фирмата е закрита вече как да си го възстановя само по трудова книжка. имам пуснато писмо в НАП отговора беше че ще се извърши проверка
В случай, че фирмата има правоприемник можете да се обърнете към правоприемника на фирмата. Ако няма такъв, съгласно § 7 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване – КСО, (изм., бр. 68 от 2006 г.) всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в двугодишен срок, считано от 1 юли 2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняване. Осигурителите, които прекратяват дейността си в периода от 1 юли до 31 декември 2005 г. и нямат правоприемник, предават документите по чл. 5, ал. 10 КСО (разплащателни ведомости и заповеди) в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в срок до 31 декември 2006 г. Друга възможност е документите да са предадени в Държавния архив, където може да направите справка. Може да се обърнете към Централен държавен архив на адрес: София п.к. 1000, ул. „Московска” № 5. Следва да имате предвид още, че съгласно чл. 40, ал. 9 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж до създаването на информационната система по чл. 5, ал. 11 КСО (данните от която се използват за изчисляване и отпускане на пенсии) териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи. Когато за определени периоди тези документи липсват, териториалните поделения на НОИ издават документи за осигурителен стаж и доход и въз основа на други автентични документи, доказващи изплащане на възнаграждения, а когато такива няма, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества. Предвид гореизложеното, за повече информация по Вашия конкретен случай е необходимо да се обърнете и към ТП на НОИ или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
11-08-2014
ПЕНСИОНЕР СЪМ ОТ 17 ГОДИНИ.В ТРУДОВИЯ МИ СТАЖ ИМАМ 13 ГОДИНИ И 6 МЕСЕЦА СЪМ РАБОТИЛ КАТО МЕХАНИК НА ТРАКТОРНА БРИГАДА И АВТОТРАНСПОРТ.НОИ НЕ МИ ГИ ПРИЗНАВА ВТОРА КАТЕГОРИЯ,ЗАЩОТО ПРЕДПРИЯТИЕТО НЕ МИ Е ВНАСЯЛО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВТОРА КАТЕГОРИЯ ПРОЦЕНТ ОСИГУРОВКА ЗА ПЕНСИЯ.ВЪПРОСЪТ МИ КЪМ ВАС ИМАМ ЛИ ПРАВО СЕГА ДА ПОИСКАМ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА .
11-08-2014
Колко подписа трябва да има при приключване на трудова книжка от Едноличен търговец,ако няма назначен главен счетоводител
Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовият стаж предвижда, че при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. В случай, че във фирмата няма назначен главен счетоводител, трудовата книжка може да бъде оформена от друго упълномощено длъжностно лице. КС
11-08-2014
Допълнение към предишно-зададен въпрос-"наложеното наказание е за нарушение на чл.187 т.8 и чл.187 т.10 от КТ.
Съгласно чл. 187 от Кодекса на труда, нарушения на трудовата дисциплина са злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения (т. 8), и неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение (т. 10). Видовете дисциплинарни наказания, които се налагат за нарушения на трудовата дисциплина са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение (чл. 188 от КТ). При определяне на дисциплинарното наказание работодателят трябва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя - чл. 189, ал. 1 от КТ. Работодателят е длъжен преди налагането на дисциплинарното наказание, да изслуша работника (служителя) или да приеме писмените му обяснения, както и да събере и оцени посочените доказателства (чл. 193, ал. 1 от КТ). От горното е видно, че в трудовото законодателство липсва задължение за работодателя при наличие на дисциплинарно нарушение да започва от най-малкото наказание „забележка“. СН/
11-08-2014
Възможно ли е първо наложено наказание за един работник да бъде "предупреждение за уволнение"?/посочете,ако обичате, кои член от КТ е в подкрепа на Вашия отговор/
Съгласно чл. 187 от Кодекса на труда, нарушения на трудовата дисциплина са злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения (т. 8), и неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение (т. 10). Видовете дисциплинарни наказания, които се налагат за нарушения на трудовата дисциплина са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение (чл. 188 от КТ). При определяне на дисциплинарното наказание работодателят трябва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя - чл. 189, ал. 1 от КТ. Работодателят е длъжен преди налагането на дисциплинарното наказание, да изслуша работника (служителя) или да приеме писмените му обяснения, както и да събере и оцени посочените доказателства (чл. 193, ал. 1 от КТ). От горното е видно, че в трудовото законодателство липсва задължение за работодателя при наличие на дисциплинарно нарушение да започва от най-малкото наказание „забележка“. СН/
11-08-2014
Здравейте, Интересува ме има ли законово изискване относно акуализиране на щатното разписание към определен момент?-т.е. трябва ли да го поддържаме към първо и последно число всеки месец, или го актуализираме само когато има промени в него - съкращаване, разкриване на нови бройки? Относно поименното щатно - архивираме го веднъж в месеца?Благодаря!
Щатното разписание на длъжностите при работодателя представлява вътрешно разпределение на работната сила в предприятието, съобразно неговата структура (обект, цехове, звена, служби, отдели, дирекции и др.), по трудови функции и длъжностни наименования, както и съответната бройка от всяка длъжност. В него се посочват и изискванията за заемане на съответната длъжност (образование, правоспособност и др.), както и основната работна заплата. Въз основа на щатното разписание на длъжностите се разработва поименното разписание на длъжностите (с имената на лицата, които заемат длъжностите, притежаваното от тях образование, индивидуалната работна заплата на лицата и др.). Не са предвидени конкретни законови разпоредби за въпросите, които поставяте в запитването. КС
11-08-2014
Моля за изясняването на спор между работодател и работници, да ми разясните МРЗ за страната е минимална основна работна заплата или минимална брутна работна заплата. В кой нормативен акт е определено конкретно това?
Съгласно чл. 244 от Кодекса на труда на национално ниво се определя минималният размер на работната заплата за страната. На това основание Министерският съвет приема постановление, с което се установява нейния минимален размер и минималната часова работна заплата при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Минималната работна заплата се отнася за пълен работен месец. Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработеното време или извършената работа. Тя се определя с акт на Министерски съвет за пълен работен месец. В чл. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. Съгласно чл. 3 от НСОРЗ, брутната работна заплата се състои от: 1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда; 2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор; 3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2. С член единствен, ал. 1 от ПМС № 249 от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната, от 1 януари 2014 г. се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на минималната часова работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Поради горното определената МРЗ за 2014 г. в размер на 340 лв. е основна минимална работна заплата. СН/
10-08-2014
Майка се връща от майчинство и работодателят и казва, че отначало ще се обучава за да си възстанови знанията и след това ще види къде ще я сложи да работи- по точно в кой офис в града.В този случай ако бъде преместена каква е процедурата и какво може да се направи за да си остане на работното място-офиса преди излизане в майчинство.
Трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено съгласие между страните, съгласно чл. 119 от Кодекса на труда. При нарушение на трудовото законодателство следва да сигнализирате инспекцията по труда за оказване на съдействие по поставения въпрос. КС
09-08-2014
Строителят по смисъла на ЗУТ длъжен ли е да сключва писмен договор с фирма подизпълнител или може да се договори устно извършването на определена работа? В ЗУТ и в Наредба №2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ не е казано изрично.
Поставеният въпрос е от компетентност на Министерството на регионалното развитие, тъй като се отнася до приложението на Закона за устройство на територията. СН/
09-08-2014
Здравейте, предстои ни изпращане на лице до 26 г. на обучение в ЕС за бакалавърска степен във връзка с дейността на дружеството. Какви са договорите, които трябва да сключим с него? Договор по чл.229 от КТ не е трудов, по него осигуровки не се дължат, а е относно изплащането на стипендията, която не е доход за ФЛ.И срочен ТД ли трябва да се сключи?
Работодателят може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация. С този договор работодателят се задължава да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението и след завършване на обучението да го приеме на работа по придобитата квалификация за уговорения срок, който не може да бъде по-дълъг от шест години. Това е договор, който се сключва между работодател и лице, което не е в трудови правоотношения с него (чл. 229 от КТ). Страните по трудовото правоотношение могат да сключват договор за повишаване квалификацията на работниците или за придобиване на друга професия или специалност. В него се определят професията и специалността, по която работникът ще се обучава, мястото, формата и времето на обучението, финансовите, битовите и други условия за времето на обучението (чл. 234 от КТ). Според мнението на проф. В. Мръчков договорите за професионална квалификация не са трудови договори, защото с тях не се уговаря престирането на работна сила и извършването на определена работа при работодателя, а са граждански договори - договори на трудовото право, защото след завършване на обучението по тях между страните се сключва трудов договор по придобитата нова квалификация, преквалификация или по повишената професионална квалификация. СН/
09-08-2014
На трудова книжка е нанесен трудовия стаж но в регистъра на НАП липсва. Здравни осигуровки имам. Как да ги възстановя,тъй като фирмата е закрита.
За информация по въпроса се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
09-08-2014
При напускане по чл.327, ал.1, т.6 (продължаване на образованието във ВУЗ),ще имам ли право на обещетение за безработица, според осигурителния стаж?
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, Съгласно чл.54а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване право на парично обезщетение за безработица, възниква за лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако отговаряте на посочените условия, то Вие ще имате право на обезщетение за безработица. За да го получавате е необходимо в 7-дневен срок да се регистрирате в Агенция по заетостта (Бюро по труда) и в тримесечен срок да подадете заявление за неговото отпускане до Националния осигурителен институт по постоянния Ви адрес. Сроковете текат от момента на прекратяване на трудовото Ви правоотношение. Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица (7,20 лева). Срокът, за който имате право на обезщетение е в зависимост от придобития от Вас осигурителен стаж. МИ/ТПООУТ
08-08-2014
Здравейте!Този месец разбрах,че ТД е бил прекратден без аз да съм уведомена за това.От датата на прекратяването през юни ме прехвърлят в друга фирма,също без да съм уведомена или да съм подписвала нещо.Въпросът ми е законно ли е това ,и по кой член трябва да ме освободят понеже подадох молба за напускане?Благодаря
Съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява писмено. Писмената форма е необходима за действителността на прекратяването на трудовия договор. С текста на ал. 2 на същата разпоредба се определя моментът на прекратяване според това, дали основанието за прекратяване е с или без предизвестие. Когато трудовият договор се прекратява с предизвестие, моментът на прекратяването е изтичането на срока на предизвестието. При прекратяване без предизвестие трудовият договор се прекратява от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. От горното е видно, че за да може законосъобразно да бъде прекратен трудовия договор на работника или служителя, на него в зависимост от основанието за това следва да му бъде връчено предизвестие или писмено изявление за прекратяване на трудови договор, т. е. лицето следва да знае за прекратяването (в конкретния случай и за прехвърлянето, за което не сте посочили достатъчно данни). Понеже в запитването сочите, че сте подали молба за напускане, то работодателят може да освободи на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ - по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. В случай, че работодателят не прекрати договора Ви на това основание, можете да поискате да бъдете освободена по чл. 326, ал. 1 от КТ като отправите писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор (какъвто предполагаме, че е Вашият) е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца (чл. 326, ал. 2 от КТ). СН/
08-08-2014
Здравейте, служител на безсрочен трудов договор подава предизвестие от 1 месец, на основание чл.326 от КТ. Четири дни след подаване на предизвестието представя дългосрочен болничен. В чл. 335, ал. 2, т.1 от КТ е предвидено, че договорът се прекратява с изтичане срока на предизвестието. Въпросът ми е кога се връчва Заповедта за прекратяване ?
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор при прекратяване с предизвестие се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. Няма пречка заповедта за прекратяване да бъде изпратена по пощата с обратната разписка. Следва да се има предвид, че самата заповед няма прекратителен, а само констативен характер. КС
08-08-2014
При настъпване на времена нетрудоспособност по време на предизвестие с наличие на болничен лист, има ли удължаване срока на предизвестие, или то изтича на вече договорената дата без да се налага заработване на дните отпуснати по болничен лист ?
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор при прекратяване с предизвестие се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. В случаят отпускът поради временна неработоспособност не удължава срока на предизвестието. КС
08-08-2014
В момента съм назначен по заместване на бременна служителка до завръщането и като държавен служител. Друг държавен служител ще напуска и се налага да поема и неговата работа. Имам ли право да получавам освен моята заплата и половината от неговата заплата след напускането му?
Тъй като поставеният въпрос касае държавната служба, моля обърнете се към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. КС
08-08-2014
Здравейте.Искам да Ви попитам изплаща ли се процент за прослужено време върху основната заплата на работещ пенсионер.
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се прилага за всички работници и служители по трудово правоотношение. КС
08-08-2014
Необходимо ли е в допълнително споразумение към тр. договор да бъдат посочени сумите на доп. възнаграждения, изплащани на работника под формата на "бонус" за постигани резултати, или само показателите за изплащането им?
Няма пречка в допълнителните споразумения да се включат сумите, посочени в запитването, ако са постоянни. Следва да имате предвид, че въпросът, който поставяте се решава с правилата за работната заплата в предприятието на основание чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. КС
08-08-2014
Здравейте, бихте ли ми казали дали редовните докторанти ползват допълнително платен годишен отпуск? Благодаря!
Ако лицето работи по трудово правоотношение, съгласно чл. 169, ал.4 от КТ, за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя. Както е видно от разпоредбата, право на този вид отпуск имат лицата зачислени на задочна или на доктурантура на самостоятелна подготовка. От запитването е видно, че лицето е редовен докторант, поради което няма право на отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ. СН/
08-08-2014
В сила ли е към настоящият момент Постановление №31/11.02.1994г. на МС за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ, или е изменено или отменено?
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда е в сила, не е изменено и се прилага в посочените в него случаи. СН/
08-08-2014
15.08.2014г. е обявен от Община Варна за неработен ден. Могат ли служителите ни да работят на този ден и как това ще се отрази на заплащането им?
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител. В случаите, когато се налага работници и служители на територията на община Варна да полагат извънреден труд в някоя от хипотезите на чл. 144 от КТ на обявен по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА празничен и неприсъствен ден (15 август), работодателят заплаща извънреден труд в размер не по-малко от 75 на сто за работа през почивните дни, съгласно чл. 262, ал. 1, т. 2 от КТ. Когато работници и служители на територията на община Варна, за чиито длъжности е установен ненормиран работен дни, полагат труд на обявен по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА празничен и неприсъствен ден, се прилагат разпоредбите на чл. 139а, ал. 7 и чл. 263, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 262, ал. 1, т. 2 от КТ – работодателят заплаща увеличено възнаграждение за извънреден труд за работа през почивен ден. СН/
08-08-2014
Изплащат ли се пътни за командировка срещу представени листови билети от кочан
Съгласно чл. 32 от Наредбата за командировките в страната, командировъчните пари се изплащат срещу представяне на: 1. заповед за командировка; 2. препис от писмен отчет, когато това се изисква със заповедта за командировка; 3. сметка за дължимите суми или авансов отчет, ако преди заминаването е получен служебен аванс, към която се прилагат документи за извършени разходи:а) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да бъде по-голям от първоначално определения със заповедта за командировката; б) размерът на пътните пари се изплаща в рамките на определения от командироващия срещу представяне на билет или друг документ, удостоверяващ извършения разход; билетът се представя във всички случаи, когато пътуването е извършено със самолет. Документите за доказване на транспортни разходи, които се прилагат към заповедта за командировка са: бордна карта (когато пътуването е със самолет), билет за автобус или влак, пътен лист или пътни книжки - когато се пътува с автомобил. КС
08-08-2014
Здравейте, Интересува ме какво трябва да направи счетоводителката във фирмата със здравните ми осигуровки, когато съм в неплатен отпуск и съм осигурявана от университета? Благодаря!
За информация по поставения въпрос се обърнете към Министерството на здравеопазването или към Националната агенция за приходите. КС
08-08-2014
Наш служител се налага да замине ( командировка) на работа в Дубай за 2-3 месеца. Служителят има сключен тругов договор в България с нашата компания ( правоотношението му се запазва по време на на пребиваването му в Дубай и той ще продължи да си получава труд. си възнаграждение от нас . Въпросът е на кое законодателство е подчинено начина на оформяна и спазване на работното му време по отношение на полагане на извънреден труд ? В сила ли са изискванията по чл.146 КТ ?
Случаите, при които намират приложение разпоредбите на Кодекса на труда, вкл. и разпоредбите, уреждащи извънредния труд, са предвидени в чл. 10 от Кодекса на труда, съгласно която този кодекс се прилага за трудовите правоотношения на български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария с работодатели в България, както и с български работодатели в чужбина, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България. Този кодекс се прилага и за трудовите правоотношения на български граждани, на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо или смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България. Тези разпоредби не се прилагат за трудови правоотношения с международен елемент, ако страните са избрали трудовото им правоотношение да се урежда от законодателството на друга държава. За допълнителна информация може да се обърнете към рубриката „Европейско и международно социално право“. КС
08-08-2014
Дълго отсъстващ служител ще бъде заместван от двама други служители, които ще продължат да извършват основните си задължения. Правилно ли е с тях да се сключат допълнителни споразумения по чл.259 от КТ и трябва ли да се уведоми НАП, при условие, че не се променя длъжността на лицата, а се вменямат нови задължения и се дава допълнително ТВ?
Съгласно чл. 259 от Кодекса на труда (КТ), когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. Заместване по реда на чл. 259 от КТ се осъществява със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма, в случай че титулярят на длъжността отсъства. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването - чл. 259, ал. 3 КТ. Съгласие по смисъла на горната разпоредба означава сключването на нов договор за заместване, в който изрично и точно да е изразена писмената воля на двете страни за осъществяване на заместването. Необходимо е да се постигне съгласие и дали заместникът ще изпълнява само длъжността на замествания или заместващият ще продължава да изпълнява и своята работа или длъжност, т. е. “вътрешно заместване”. Поради това следва да бъде подавано уведомление в компетентната ТД на НАП в тридневен срок от сключване на трудовия договор (чл. 3, ал. 1, буква “а” и “б” от Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). КС
08-08-2014
При подадено предизвестие от страна на работника, ако настъпи временна нетрудоспособност по време на предизвестието, то удължава ли се, или изтича на датата, на която е уговорено да изтече?
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор при прекратяване с предизвестие се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. В случаят отпускът поради временна неработоспособност не удължава срока на предизвестието. КС
08-08-2014
Здравейте, заведох иск по чл. 344, ал.1 , т1,2,3,4, и ал.3 във връзка с чл.225 от КТ, тъй като съм с ТЕЛК и бившият ми работодател е получил отказ от инспекцията по труда.Може ли съда да не ме върне на работа ако работодателя докаже че няма места за трудоустроени или е длъжен на основание отказа на ИТ да ме възстанови?
Съгласно чл. 344, ал. 3 от Кодекса на труда, в случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество. КС
08-08-2014
Здравейте, въпроса ми е следния! Имаме служител, който е назначен на ТД на 21.08.2013г. и го освобождаваме от 07.08.2014г. Използвал е 7 дни платен отпуск за 2013 и 20 дни за 2014г. Имаме ли право да удържим сумата за използвания в повече платен годишен отпуск, тай като в този случай се полагат 12 дни за 2014г.?
Съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, когато след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът или служителят не дължи обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време. До края на същата календарна година работникът или служителят няма право да ползва платен годишен отпуск освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер. КС
07-08-2014
Зададох Ви 2 въпроса на 01.08.2014 г. Вторият беше доста неудобен за Вас, за което се извинявам, но поне отговорете на първия, моля! Как да подам сигнал до "Инспекцията по труда", при положение, че директорът ме заплашва с уволнение, ако продължавам да си търся правата?!
Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда (КТ) цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Ако Вашият работодател нарушава трудовото законодателство, имате право да сигнализирате инспекцията по труда. Уведомяваме Ви, че контролните органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство. СН/
07-08-2014
Има ли право работодателя да кара служителите да работят цяла година на сумарно работно време
Чл. 142, ал. 2 от КТ урежда сумираното изчисляване на работното време. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. В този случай, продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който обаче не може да бъде повече от 6 месеца. След изтичането на този календарен период, в края на който се извършва изравняването, отново започва да тече установения от работодателя период, като за него утвърждава нови графици. Веднъж установен този период се прилага циклично за текущата и следващите календарни години до установяване на нов (друг), съобразен с посочената разпоредба период, т. е. не е еднократно за календарната година. МВ/
07-08-2014
Здравейте ,искам да питам дали може да съществуват фирми в които да няма работно време,и да се работи от 8 сутринта до 11,12 вечерта ?
Съгласно чл. 181 КТ работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Съгласно чл. 181, ал. 2 от КТ работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. От цитираната разпоредба е видно, че провеждането на предварителни консултации е задължение на работодателя. Според чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в Правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР) се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието. От цитираните разпоредби е видно, че началото и краят на работния ден са Въпрос: на организацията на работа в предприятието и се определят в ПВТР. СН/
07-08-2014
При подписване на общинско КТД за детските градини, училища и обслужващи звена през 2013 г. със срок на действие 2 години, директорът на нашето училище беше член на представителна организация на работодателите, подписали договора. От 2014 г. имаме нов директор, който не е член на представителна организация на работодателите, подписали цитираното по-горе КТД. Въпросът ми е приложима ли е разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от КТ и следва ли до 2015 г. общинското КТД да се прилага в нашето училище?
Съгласно чл. 51в, ал. 1 от КТ, колективни трудови договори по общини за дейности, финансирани от общинския бюджет, се сключват между представителните организации на работниците, служителите и на работодателите. Поради това, ако работодателят не е член на представителна организация на работодателите - страна по договора, то КТД няма действие спрямо него и той не е обвързан с неговото изпълнение. СН/
07-08-2014
Служител на трудов договор"Човешки ресурси" излиза в неплатен отпуск за 6м.,може ли държавен служител "Фин.контрольор"да съвместява и неговата длъжност срещу заплащане.
Тъй като въпросът Ви се отнася за държавен служител моля да се обърнете към дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
07-08-2014
ЗДРАВЕЙТЕ, ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ВРЕМЕТО НА ПРЕСТОЙ ПО ВИНА НА РАБОТНИКА ЗА- ЧИТА ЛИ СЕ ЗА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
Според предвиденото в чл. 267, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), при престой по вина на работника или служителя той няма право на трудово възнаграждение за времето на престоя. Възможно е времето на престой по вина работника или служителя да се оформи като неплатен отпуск. В този случай, времето на престой ще се зачете за трудов и осигурителен стаж, ако се включва в периода до 30 работни дни в една календарна година по чл. 352, ал. 1, т. 3 от КТ, съответно - по чл. 9, ал. 2 , т. 3 от Кодекса за социално осигуряване. КС
06-08-2014
Учител, работи по основен трудов договор на пълно работно време - 8 часа. Допустимо ли е когато е в платен годишен отпуск да сключи допълнителен трудов договор със същия работодател за пълно работно време, но за друга длъжност/чл.110, във връзка с чл.68(1), т.3/ под предлог, че по основния договор в същото време не полага труд.
Не е предвидена изрична забрана в трудовото законодателство по време на платения годишен отпуск служителят да сключи втори трудов договор по чл. 110 от Кодекса на труда. КС
06-08-2014
Работя във фирма където работим целогодишно на сомарно работно време.Имали право работодателя да въведе за толкова дълго време това сомарно време .42211347
Чл. 142, ал. 2 от КТ урежда сумираното изчисляване на работното време. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. В този случай, продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който обаче не може да бъде повече от 6 месеца. След изтичането на този календарен период, в края на който се извършва изравняването, отново започва да тече установения от работодателя период, като за него утвърждава нови графици. Веднъж установен този период се прилага циклично за текущата и следващите календарни години до установяване на нов (друг), съобразен с посочената разпоредба период, т. е. не е еднократно за календарната година. МВ/
06-08-2014
Има ли право работодателя да кара служителите си да работят по пет дванадесет часови нощни смени един ден почивка и на следващия ден да се започват отново следващите пет дванадесет часови нощни
От изложеното в запитването би могло да се предположи, че работата е организирана на смени, като съгласно чл. 141, ал. 3 от Кодекса на труда редуването на смените се определя в правилника за вътрешния трудов ред. Възлагането на работа през две последователни смени е забранено. Освен това работодателят вероятно е въвел и сумирано изчисляване на работното време. Съгласно чл. 142, ал. 4 КТ максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа По принцип работникът или служителят има право на непрекъсната 48- часова седмична почивка. Съгласно чл. 153, ал. 2 КТ при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа, като при определени условия законът допуска при промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време тази почивка да бъде и в по-малък размер, но не по-малко от 24 часа. При разработването на графиците за работата на работниците и служителите работодателите следва да спазват установените в закона правила. В случай на нарушения контрол се осъществява от инспекцията по труда. По отношение на нощния труд: нощен е трудът, който се полага между 22, 00 и 06, 00ч. (чл. 140, ал. 2 КТ). За всеки отработен нощен час или за част от него между 22, 00 ч. и 6, 00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0, 25 лв. (чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата). СН/
06-08-2014
Детска учителка съм в ОДЗ, в платен отпуск от 1.07. до 1.09.2014.Бях в болница от 10.07. до 24.07.На 25.07. се обадих по телефона, че съм била в болница и ще донеса болничния лист.Донесох го на 30.07., поисках прекъсване на платения отпуск писмено и си тръгнах.Днес разбирам, че ме водят в самоотлъчка от 25.07. досега и ще ме уволняват.Прави ли са?
За нарушения на трудовото законодателство се обърнете към Инспекцията по труда по седалището на предприятието, в което работите за проверка и съдействие по посочения проблем. КС
06-08-2014
Има ли право на отпуск по чл.163, ал.8 от КТ баща, при условие, че майката е самоосигуряваща се за общо заболяване и майчинство и не се намира в трудово правоотношение.
Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 календарни дни, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. От разпоредбата е видно, че правото на отпуска по чл. 163, ал. КТ е право на майката на детето. Следователно тя може да даде съгласие на бащата на детето да ползва „вместо нея“, т.е. нейното право, само ако е титуляр на това право. За самоосигуряващите се лица не се прилагат разпоредбите на КТ и следователно те нямат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ, за да могат да „прехвърлят“ ползването на отпуска. С оглед на гореизложеното, правната норма на чл. 163, ал. 8 от КТ би била приложима само ако майката работи по трудов договор и има право на отпуск поради бременност и раждане. ЛТ/
06-08-2014
Здравейте имам следният въпрос : На 55 г.- вдовица , имам ли право на вдовишка пенсия.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, Съгласно чл. 82, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен. Това означава, че за преживелия съпруг правото на наследствена пенсия възниква 5 години по-рано от възрастта, на която преживелият съпруг лично би придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а не 5 години по-рано от установената възраст за текущата календарна година. Към настоящия момент жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 60 години и 8 месеца. Тъй като пенсиите се отпускат от Националния осигурителен институт, за конкретна преценка кога ще придобиете право на наследствена пенсия следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянния Ви адрес. Документите, които трябва да подадете за отпускане на наследствена пенсия в ТП на НОИ, заедно със заявлението, са изчерпателно посочени в чл.4 и чл.5 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Информация може да намерите и на следния интернет адрес: http://www.noi.bg/pensions/grantpensions. МИ/ТПООУТ
06-08-2014
здравейте.съпругът ми работише по трудов договор до 31 юли , всъщия този ден в16,30 часа работодателят му се обажда по телефона и му казва ,че от утре 01 август няма да работят заедно и че ще му оформи документите.Без да му съобщи причините за уволнението.Питам имали право да прави така ,икакви права има сапруга ми в този случаи.
От запитването ви предполагаме, че съпругът Ви е работил по срочен трудов договор. Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок. Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение се решава от съда. срокът за обжалване на уволнението по съдебен ред е двумесечен, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. КС
06-08-2014
Спряха ми заплатата за м.Юли докато на всички други служители беше изплатена. Работя на ТД. Как е редно да постъпя
Съгласно чл. 399, ал. 1 от Кодекса на труда, контролът върху спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и от дирекциите "Инспекция по труда". За нарушения на трудовото законодателство се обърнете към Инспекцията по труда по седалището на предприятието, в което работите за проверка и съдействие по посочения проблем. КС
06-08-2014
В отпуск съм поради бременост, раждане и осиновяване. Мога ли да се откажа и да се върна на работа и по какъв начин. Ще получавам ли някакво обезщетение?
Съгласно чл. 163, ал. 1 КТ работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Съгласно чл. 45, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете се ползва, както следва: 1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (болнични листове); 2. в размер на остатъка до 410 дни - въз основа на писмено заявление на майката до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 7. След изтичането на отпуска по т. 1 майката може да се върне на работа или да подаде заявление (молба) до работодателя, който разрешава ползването на отпуска по т. 2 за остатъка до 410 дни. СН/
06-08-2014
15-ти август е обявен за работен неприсъствен ден за работещите в гр.Варна. Трябва ли месечната норма за отчитане на сумирано раб.време за август да се намали с 8 часа?
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител. 15 август не е официален празник, а като местен празничен ден е неприсъствен на територията на община Варна, т. е. касае единствено работещите на територията на общината и е почивен ден за тях. Когато работници и служители на територията на община Варна, работят при установено от работодателя по чл. 142, ал. 2 от КТ сумирано изчисляване на работното време, и работят на обявен по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА празничен и неприсъствен ден по график, разпоредбата на чл. 264 от КТ не намира приложение. В края на периода, за който е установено сумирано отчитане на работното време, работодателят изчислява действително отработените часове. Когато при изчисляването се получат часове над “нормата” работно време за периода, получените часове в повече се заплащат съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ. Настоящото становище се отнася за всеки ден, определен за празничен и неприсъствен на територията на съответната община, район, кметство или на конкретно населено място, за който през съответната година е взето решение по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. ЛТ/
06-08-2014
Как се преценява дали с дневните часове надвишаваме месечната норма работни часове или с нощните, за да се прецизира приложението на чл.146, ал.2, т.1 ?
При установено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) сумирано изчисляване на работното време, за съответния период ще бъде налице извънреден труд когато нормата работно време за същия период е превишена. Изчисляването на работното време става в края на периода на отчитане, като се сравняват действително отработените часове (след превръщането на нощните часове в дневни) и установената нормална продължителност на работното време за същия период. Превръщането на нощните часове в дневни става съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Разликата при преобразуване на нощните часове в дневни не е действително положен труд, следователно не може да бъде и извънреден труд. Само когато се получат часове над определената норма за периода, те представляват извънреден труд и се заплащат съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ, като се съблюдава и разпоредбата на чл. 146 КТ. КС
06-08-2014
Ако напусна по чл.327; т.2 ,,при трудов стаж 24 год във фирмата,какво обезщетение и за какъв период ми се полага от БТ?
Съгласно чл. 54в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, като при осигурителен стаж от 20 до 25 години периодът за изпащане на обезщетението е 11 месеца. Според чл. 54б, ал. 1 КСО, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. КС
06-08-2014
При условие, че предприятието няма да работи в рамките на 2 седмици за извършване на ремонт на помещенията, и всички служители ще ползват платен отпуск, следва ли да се издава отделна заповед за всеки служител или може да се направи групова такава, в която да се конкретизират служителите: с име,ЕГН,Длъжност, от дата, дни в отпуск?
Съгласно чл. 173, ал. 7 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие: 1. по време на престой повече от 5 работни дни; 2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред; 3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му. В чл. 37г, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че в случаите по чл. 173, ал. 7 и чл. 176, ал. 1 и 2 КТ работодателят предоставя или отлага ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя. Предвид изложеното, мнението ни е, че работодателят следва да издаде индивидуална заповед за ползване на отпуска, като посочи съответното основание. МВ/
06-08-2014
Учител съм, предстои ми пенсиониране. В КТД на браншово равнище са предвидени 8 работни заплати обезщетение при пенсиониране. В училището, в което работя няма подписан КТД. Мога ли да стана член на СО в друго училище или индивидуален член в някой синдикат за да получа 8 вместо 6 заплати.
Уважаема г-жо Войнска, Съгласно чл. 6 от КТД за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. работниците и служителите, които не членуват в синдикатите – страни по договора, могат да се присъединят само към сключения от техния работодател КТД в учебното звено при условия и ред, определени от страните по договора. ЛТ/
06-08-2014
От каква дата би трябвало да се начислява допъл. възнаграждение за трудов стаж на служител, придобит в друго предприятие на същата,сходна или със същия характер работа,длъжност или професия-от датата на назначаване или от датата на подаване на заявление за признаване,придружено със съответните служеб. бележки?Работодателя изисква бележките по-късно
В чл. 12, ал. 4, т. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – ал. 5 на чл. 12 от наредбата. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа се определя въз основа на представените документи за трудов стаж от работника или служителя. Допълнителното трудово възнаграждение се начислява за месеца, следващ месеца, в който са представени документите. МВ/
06-08-2014
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТПУСК ПО ЧЛ.319 ОТ КТ. ИМА ЛИ ПРАВО ЛИЦЕ, КОЕТО ПОЛЗВА ОТПУСК ПО ЧЛ.319 ОТ КТ В РАЗМЕР НА 26 ДНИ ДА ПОЛЗВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТПУСК ОТ КТД И ОТДЕЛНО И ОТПУСК СЪС ЗАПОВЕД ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ОЩЕ ДНИ ЗА РАБОТА ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ?ЛИЦЕТО РАБОТИ КАТО МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКА ГРАДИНА.ОТПУСКЪТ Е ДАДЕН КАТО ДОПЪЛНИТЕЛЕН, А НЕ КАТО УДЪЛЖЕН.
Работник или служител със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто има право да ползва платен годишен отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда (КТ) в по-голям размер от минимално предвидения, т.е. над 26 работни дни, само ако такъв изрично е уговорен в колективен или индивидуален трудов договор. Към отпуска по чл. 319 КТ може да се добавя и допълнителен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, защото двата вида отпуск се предоставят на различни законови основания. КС
06-08-2014
Зам.кмет избран за народен представител и в отпуск по чл.161 от КТ във връзка с чл.105 от Изборния кодекс , зачита ли се за трудов стаж времето на неплатен отпуск при нас? Необходимо ли е да се отрази като дни в неплатен отпуск по Персонален Регистър? Благодаря Ви!
Съгласно чл. 352, ал. 1, т. 3 от КТ, за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил по време на ползваните неплатени отпуски, установени с този кодекс или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено. Цитираният от Вас текст на чл. 105 от Изборния кодекс не третира темата на запитването. СН/
05-08-2014
съкратена съм и съм на борсата - мога ли да започна работа по граждански договор и на каква сума, зада не изгубя обезщетениего ог борсата. дължат ли се осигуровки. Благодаря
Уважаема г-жо Димитрова, Обърнете се за информация и разяснения за Вашите задължения за уведомяване за настъпили обстоятелства, свързани с изплащането на паричното обезщетение за безработица, към съответното ТП на НОИ. ЛТ/
05-08-2014
работя по2 тр.договора по 4 часа. предлагат ми работа на трудов договор на 8 ч.раб.ден - мога ли да приема и да запазя другите два договора т.е. да имам 3 трудови договора
Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда /КТ/, работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. В разпоредбата на чл. 113 от КТ е предвидено, че максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от: 1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители; 2. 48 часа седмично - за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него – ал. 3 на чл. 113 от КТ. В ал. 4 на чл. 113 от КТ е предвидено, че писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. В случаите по ал. 3 и 4 продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс. Според разпоредбата на чл. 152 КТ, работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. Съгласно чл. 153, ал. 1 от КТ, при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. МВ/
05-08-2014
Фирмата в която работя се занимава с международен транспорт. не възможно е поради голямата натовареност вече 2 години да излязат двата шофьори в отпуск? Има ли начин да им се изплатят ?
Обезщетение за неползван платен годишен отпуск се изплаща само при прекратяване на трудовия договор в рамките на 2-годишния давностен срок по Кодекса на труда. СН/
05-08-2014
Освобождаване по чл 328 ал 1 т 1 ми е издадена заповед за прекратяване на ТП.В която са описани обезщетение по чл 220 чл 1 и обезщетение по 224 КТ. Върната ми е ТК със стаж.Обезщетенията са НЕИЗПЛАТЕНИ както и по чл 222КТ след 30 дни. Какви документи би следвало да ми издадат при освобождаването и след 30 дни.
Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. Обезщетението се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да е видно, че през този период лицето не е работило на друго място. Трудово-правен спор във връзка с изплащане на дължимите от работодателя обезщетения се решава от съответния съд. Срокът за депозиране на исковата молба е 3 годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира инспекцията по труда по седалището на работодателя. Съгласно чл. 128а, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. На основание разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ работодателят има задължение да предаде незабавно на работника или служителя оформената му по съответния ред трудова книжка. МВ/
05-08-2014
Майка се връща от майчинство. Детето е на 2 години. Поради реорганизация, отделът в който е работила майката е закрит и всички други служители са освободени. Предлага и се друга позиция, но тя не желае да я заеме. Как следва да се процедира, след като нейната позиция вече не съществува и не можем да я възстановим на нея?
В чл.333, ал.1, т.1 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3 годишна възраст. В случай, че разрешение не е било поискано или не е било дадено, съдът отменя заповедта само на това основание, без да разглежда спора по същество – чл. 344, ал. 3 от КТ. МВ/
05-08-2014
Какъв е начина НОИ да започнат изплащане на Обезщетение за безработица от месеца за който се дължи от работодателя Обезщетение по чл 222 КТ защото работодателя не го изплаща -фирмата не работи няма пари. Ако в бъдеще се изплати от работодателя трябва ли да върна на НОИ лихви. Кой да плати здравните осигуровки за този месец - НОИ или аз. Благодаря
Уважаема г-жо Великова, Тъй като въпросът е свързан с изплащане на парично обезщетение за безработица, за информация се обърнете към НОИ. По въпроси, свързани със здравното осигуряване се обърнете за информация към НАП. ЛТ/
05-08-2014
1. Може ли служител който е в платен отпуск по основния си трудов договор, който е на 8 часа, да сключи втори трудов договор по чл. 110 при същия работодател, отново за 8 часа, за времето на платения отпуск.
Не е предвидена изрична забрана в трудовото законодателство по време на платения годишен отпуск служителят да сключи втори трудов договор по чл. 110 от Кодекса на труда. КС
05-08-2014
Може ли параметрите на работното време за работа по график да бъдат 13 часа с 1 час обедна почивка
Уважаема г-жо Стоянова, Чл. 152 от Кодекса на труда предвижда, че работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. Разпоредбата е императивна (задължителна). ЛТ/
05-08-2014
Може ли на работно място за човек със висше образование и специфични изисквания да се назначи човек със средно образование и професия далеч от изискуемото условие?
Щатното разписание на длъжностите при работодателя представлява вътрешно разпределение на работната сила в предприятието, съобразно неговата структура (обект, цехове, звена, служби, отдели, дирекции и др.), по трудови функции и длъжностни наименования, както и съответната бройка от всяка длъжност. В него се посочват и изискванията за заемане на съответната длъжност (образование, правоспособност и др.), както и основната работна заплата. Правата и задълженията на работника/служителя, свързани с характера на възложената работа се регламентират и с длъжностната характеристика. В нея се посочват кодът по НКПД, образователните и квалификационни изисквания за заемане на длъжността и осъществяваните връзки и взаимодействия с други длъжности при работодателя. Всеки работодател сам изготвя длъжностна характеристика за съответната длъжност. МВ/
05-08-2014
Забавят ми работната заплатата вече 2-ри месец ?какво да правя , в случай че се оплача в инспекцията оставам без работа посъветвайте ме какво да правя! Диана 39 год.
Уважаема г-жо Байчева, Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда (КТ) цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Ако Вашият работодател нарушава трудовото законодателство, имате право да сигнализирате инспекцията по труда. Уведомяваме Ви, че контролните органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство. ЛТ/
04-08-2014
Здравейте, работих като младши експерт в общинска администрация по програма "Старт на кариерата". Завършил съм право и имам придобита юридическа правоспособност. Предложиха ми да остана на работа на длъжност младши експерт. Възможно ли е длъжността да е "Младши експерт, правоспособен юрист"? Какъв ще е кода на длъжността по НКПД?
Въпросът Ви е от компетентността на рубриката "Заетост и безработица". МВ/
04-08-2014
на какъв отпуск и на какво основание има право кмет за участие в предизборна кампания /кметът е по трудово правоотношение/.
Уважаеми г-н Павлов, Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс кандидат, който заема държавна служба, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж (ал. 3). За допълнителна информация и разяснения можете да се обърнете към отдел „Административна и регионална координация” към Министерски съвет. ЛТ/
04-08-2014
Служител работи по трудов договор само събота и неделя от месеца, на пълен работен ден.Длъжността е в списъка за ненормиран работен ден. Има ли право на платен отпуск за ненормиран работен ден.
От запитването не става ясно какъв е трудовият договор на лицето, както и защо полага труд в събота и неделя, поради което отговаряме по принцип. В чл. 139а, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Със своя заповед работодателят определя списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден (чл. 139а, ал. 3 КТ). Съгласно ал. 4 на чл. 139а от КТ, работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Разпоредбата регламентира задължението на работниците и служителите, за длъжностите на които работодателят е установил ненормиран работен ден, при необходимост за изпълняват трудовите си задължения след изтичане на редовното работно време, а не преди неговото начало. Тъй като ненормиран работен ден се установява за някои длъжности, работата е свързана с изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите. В случай, че длъжността на лицето е в списъка за ненормиран работен ден, лицето има право на отпуск за ненормиран работен ден. МВ/
04-08-2014
Лицето "А" е назначено на безсрочен трудов договор.Излиза в отпуск по майчинство.Замества го лицето "В" по чл.68 ал.1 т.3, но и то излиза в отпуск по майчинство.Назначено е лицето "С" по чл.68 ал.1 т.3.Лицето "А" желае да се върне на работа. Правилно ли ще се освободят лицата "В" и "С" по чл.325 т.5 и губи ли обезщетението по майчинство лицето "В".
При повече от един сключен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, когато титулярът на работното място се завърне на работа, едновременно с това се прекратяват всички трудови договори за заместване на този титуляр, тъй като отпада основанието за заместване на отсъстващ работник или служител. При издаване на акта за прекратяване на трудовите правоотношения (възникнали по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ) се посочва чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда като основание за прекратяване. В този случай, защитата при уволнение по чл. 333 от КТ не се прилага. Съгласно чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50 – 410 календарни дни. СН/.
04-08-2014
ДОБЪР ДЕН БЛИЗЪК РОДНИНА ПОЧИНА 30,07,20149(сряда) В 21,15 .СЪЩИЯ ДЕН БЕШЕ РАБОТЕН ЗА МЕН ОТ 9,00-17,00 КОГА МОГА ДА ПОЛЗВАМ ПОЛАГАЩИТЕ МИ СЕ 2 РАБОТНИ ДНИ ПО ЧЛ.157 АЛ1 Т 3
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. Съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът и служителят имат право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея. Както е видно от разпоредбите, отпуските по чл. 157, ал.1, т. 3 от КТ се ползват в работни дни. От изложеното в запитването е видно, че лицето е починало на 30.07.2014 г. в 21.15 ч., като в този ден сте била на работа през целия работен ден. Предвид гореизложеното мнението ни е, че би следвало да ползвате предвидения в чл. 157, ал. 1, т. 3 отпуск през следващите 2 работни дни. МВ/
04-08-2014
Работя като търговец на автомобили. В трудовия ми договор е записано основно месечно възнаграждение 400 лв. и допълнително възнаграждение в % за брой продадени автомобили, което получавам всеки месец.. Върху каква сума трябва да ми се изчисли платения отпуск ? Само върху основната или и върху двете?
Уважаема г-жо Христова, Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Ако в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата (каквито е длъжен да има всеки работодател) възнаграждението, за което е запитването, е възнаграждение над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда (т. 2) или пък определено като допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер (т. 3), то се включва в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ. ЛТ/
04-08-2014
Моля за отговор: пенсионер, работещ на трудов договор осигурен за всички осигурителни случаи, включително л.вноска ф.безраб., при съкращение в щата на какви обезщетения има право?
При прекратяване на трудовия договор на посоченото в запитването основание, работникът или служителя има право на следните обезщетения: Обезщетение по чл. 224 от КТ – за неизползван платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност. Това обезщетение се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение. Обезщетение по чл. 220, ал.1 от КТ – за неспазено предизвестие, ако такова не е отправено и лицето не го е отработило - също се дължи при прекратяване на трудовия договор. Обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ – за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от 1 месец, ако в индивидуалния или колективния трудов договор не е уговорен по-дълъг срок. Обезщетението се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че лицето не е работило през посочения период. Обстоятелството, че работникът/служителят е пенсионер е без значение с оглед неговото изплащане. МВ/
03-08-2014
Здравейте, моля за отговор има ли срок за изплащане на обезщетенията при пенсиониране. При прекратяване на служебните ми правоотношения с Българси институг по метрология обезщетенията не ми бяха изплатени с последната заплата, нито пък следващия месец. Отговорът от счетоводството е: няма пари, не знаем кога ще ви изплатим обезщетенията. Благодаря
Тъй като става дума за държавен служител, моля да зададете въпроса си на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС. СН/
03-08-2014
Работех в кантора на частен съдебен изпълнител, където нямахме трудови книжки, а само осигурителни. Осигурителната книжка ми беше предадена 2 месеца след напускането и не можах да се регистрирам по-рано в НОИ. Дължи ли се обезщетение за всеки ден за забавянето на осигурителната книжка, както за трудовата ?
Ако не сте работил по трудово правоотношение, трудовото законодателство не може да се приложи. КС
03-08-2014
Имам разрешен годишен отпуск 4-15.08.14г. На 31.07.14г. получих заповед за командировка 1-31.08.14г. Тази заповед прекъсва ли разрешеният ми по-рано отпуск и имам ли право да поискам обезщетение. Работя на трудов договор в лечебно заведение
Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Според чл. 173, ал. 8 КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ, поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При наличието на важни производствени причини работодателят може едностранно – със заповед, да отложи ползването на част от отпуска за следващата календарна година. Според чл. 37г, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в случаите по чл. 176, ал. 1 и 2 КТ работодателят отлага ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя. Както е видно от разпоредбата, отлагането на ползването на платения годишен отпуск се извършва в писмена форма. В КТ не е предвидено обезщетение на работника/служителя, в случай, че работодателят отложи ползването на платения годишен отпуск. В случай на нарушаване на трудовото законодаелство се сигнализира съответната инспекция по труда.МВ/
03-08-2014
Работя като продавач -консултанта . От извесно време плюс основните ни задължения се прибави и попълването на дневници за контрол на храните ,дневник за хладилните температури ,дневник за хигиената на обекта и т. н. въпроса ми е- след като не съм управител нито отговорник задължени ли сме или тази дейност си е отговорност на работодателя а не наша
Контролът върху спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (чл. 399 от Кодекса на труда) или от нейните регионални дирекции "Инспекция по труда". При нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя може да сигнализирате Инспекцията по труда по седалището на предприятието, в което работите. КС
03-08-2014
Работя като прод. консултанта в хр. магазин на тр. договор с 6м. изпитателен срок .Извън длъжн. характер.и нкпд съм и сервитьор готвач чистач с нощни и дневни смени .1.Работод. има ли право да ме експлоатира така ? 2.Кара ме да подпиша допълн. заповед с негови изисквания .Има ли това право и дали аз мога да откажа да подпиша?
Контролът върху спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (чл. 399 от Кодекса на труда) или от нейните регионални дирекции "Инспекция по труда". При нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя може да сигнализирате Инспекцията по труда по седалището на предприятието, в което работите. КС
03-08-2014
Работя в държавната администрация, имам дете на 4 г., за което се грижа, на осн.чл.312 ог КТ мога ли да се възползвам да работя от вкъщи или само по преценка на работодателя ми.
Допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация са уредени в разпоредбата на чл. 107а от Кодекса на труда (изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.). “Държавна администрация” е администрацията на изпълнителната власт, която съгласно чл. 37 от Закона за администрацията (ЗА) е централна и териториална. Съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗА териториалната администрация на изпълнителната власт включва: 1. областната администрация; 2. общинската администрация; 3. специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт, т. е. за всички посочени по-горе администрации. Съгласно чл. 107б, ал. 1 от КТ, в трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства. При сравнение на двете правни норми е видно, че при работа по трудово правоотношение в администрация не би могло да се изработва продукция или да се предоставят услуги в дома на служителя или други помещения по негов избор извън администрацията. Поради това изразяваме мнение е, че чл. 312 от КТ не може да бъде прилаган към работещите по трудово правоотношение в държавната администрация.МВ/
02-08-2014
При 2ма осигурени родители напостоянни трудови договори може ли бащата да прехвърли 5 от 6те мес. полагаем неплатен отпуск за отглеждане на дете след навършване на 2год, ако нямат брак (детето е признато)? Колко неплатена отпуска се полага на майката след 2рата година на детето - 6 или 12 месеца - има ли значение брака за продължителността?
Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Условие за ползването на горния отпуск е родителите да работят по трудов договор и детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, без значение дали имат сключен брак или не. СН/
02-08-2014
Синът ми сключи брак в почивен ден.Има ли право да ползва полагащия му се по кодекс отпуск за скючване на брак за сватбата си, която предстои?
Уважаема г-жо, Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак – 2 работни дни. Съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът или служителят има право на отпуск за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите работни дни след нея. Събитието е „встъпване в брак“. По смисъла на т. 1 встъпването в брак е сключването на гражданския брак. Следва да се има предвид, че ако поради една или друга причина отпускът не е ползван, то няма законова възможност той да се ползва по друго време. ЛТ/
02-08-2014
Здравейте. С дете до 3 год. съм и работя в голяма фирма с няколко магазина. Този в който работя спря временно работа. Трябва ли да ми плащат като не е спрял по моя вина и могат ли да ме пуснат принудително в отпуск (платен или неплатен). Мога ли, като майка на дете до 3 год. да искам да ме преместят в някой от другите магазини в града. Благодаря.
Спиране на работа означава временно преустановяване дейността на предприятието.То може да засяга както цялата дейност на предприятието, така и дейността на отделно негово звено или поделение. При спиране на работата (престой) работодателят има на разположение няколко възможности, като той следва да прецени коя възможност да изполва в конкретния случа с оглед настъпилите обстоятелства. Възможностите са следните: да промени едностранно мястото и характера на работата на работника или служителя за времето, докато трае престоят (чл. 120 КТ); да даде на работниците и служителите при престой повече от 5 работни дни платения им годишен отпуск без тяхно съгласие (чл. 173, ал. 4 КТ); да предложи на работниците и служителите да ползват неплатен отпуск по чл. 160 КТ; да остави работниците и служителите в престой и тъй като престоят е по вина на работодателя да им плаща трудово възнаграждение (чл. 267 КТ); да уволни работника/служителя в случаите, когато поради спирането на работата престоят е продължил повече от 15 работни дни (чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ). Няма пречка работодателят да предостави по реда на чл. 173, ал. 4 от КТ платения годишен отпуск на работника/служителя без негово съгласие. За ползване на неплатен отпуск работникът/служителят следва да депозира молба до работодателя. При прекратяване на трудовия договор поради спиране на работа за повече от 15 работни дни, лицето не се ползва от закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ. Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). Предложението за промяна в условията на трудовия договор може да бъде отправено от всяка от страните. В КТ не е регламентирана формата на предложението от работника, но в практиката е възприето това да става с молба до работодателя. Няма пречка с подписано от Вас и работодателя допълнително споразумение да преминете в друг магазин. МВ/
01-08-2014
рАБОТЯ КАТО СЧЕТОВОДИТЕЛ. В ДЪРЖАВНА ФИРМА.оСНОВНАТА МИ ЗАПЛАТА Е 570 ЛВ., А ОСИГУРИТЕЛНИЯТ МИ ПРАГ Е 850 ЛВ.СЪГЛ.. НКПД - ИМАМ И ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ . нОРМАЛНО ЛИ Е ЗАПЛАТАТА МИ ДА Е ПОД ОСИГ.ПРАГ И КАКВО СЛЕДВА АКО НЕ Е?.
Уважаема г-жо Петрова, Съгласно чл. 6, ал. 3 КСО осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход. Минималният осигурителен доход за съответната длъжност, т.н. осигурителен праг, е възможно да не бъде съразмерен с брутното трудово възнаграждение. Осигурителният праг представлява сума (осигурителен доход), върху който се дължат осигурителни вноски. Това означава, че брутното трудовото възнаграждение може да бъде по-малко, равно или по-голямо от осигурителния праг. Ако брутното трудово възнаграждение е по-малко от осигурителния праг за съответната длъжност, осигурителните вноски се дължат върху осигурителния праг. Така че, осигурителните прагове нямат отношение към нормативните актове, вътрешни правила и др., които регламентират заплащането на труда. ЛТ/
01-08-2014
Към 01.08.2013г. имам 29г. и1м. стаж първа категория. От тези години реални първа категория са 17г. и1м. Кога мога да се пенсионирам по параграф 4.Септември ще навърша 53г.
Към момента работещите при условията на първа и втора категория труд се пенсионират на основание на разпоредбата на § 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), която предвижда, че до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. За повече информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
01-08-2014
Сдравейте Може ли при сумарно работно време и установени 10 почивни дни в месеца, единият почивен ден да не е непрекъснат, а приспаднат по 1 час от 8 работни дни. Благодаря
Законът урежда седмичната почивка при сумирано изчисляване на работното време, съгласно чл. 153, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда, както следва: (2) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. (3) При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това. При нарушаване на трудовото законодателство може да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието. СН/
01-08-2014
Към датата на сключване на общински КТД /през 2013 г. със срок на действие 2 години/, директорът на нашето училище беше член на представителна организация на работодателите – страна по договора. Новият директор обаче не е член на представителна организация на работодателите – страна по договора. Въпросът ми е прилага ли се в този случай чл. 55, ал. 1 от КТ, т.е. продължава ли действието на общинския КТД в училището до 2015 г. – срока на неговото действие?
Съгласно чл. 51в, ал. 1 от КТ, колективни трудови договори по общини за дейности, финансирани от общинския бюджет, се сключват между представителните организации на работниците, служителите и на работодателите. Поради това, ако работодателят не е член на представителна организация на работодателите - страна по договора, то КТД няма действие спрямо него и той не е обвързан с неговото изпълнение. СН/
01-08-2014
Служител подписва на 10 .07.14 г. ДС за промяна на работното време от 8 на 4 часа считано от 21.07.2014г. Междувременно на 14.07.14 г. лицето постъпва в болница . Издаден е болничен лист от постъпването в болница до 15.08.14г. От коя дата влиза в сила допълн. споразумение за промяна на раб.време,която да се отрази в трудовата книжка?
Уважаема г-жо Костова, Мнението ни е, че в случая, описан в запитването, допълнителното споразумение не може да породи правни последици от датата, посочена в него. Реалното изпълнение на трудовите задължения при условията на непълно работно време ще започне след завръщането на служителя на работа (считано от деня, когато се е явил на работа след изтичане на болничния лист). С оглед на това, в трудовата книжка за дата на промяната на размера на трудовото възнаграждение и продължителността на работното време, следва да се впише датата, считано от която лицето се е завърнало на работа. ЛТ/
01-08-2014
При възлагане на допълнително перманентно трудово задължение /извън трудовата характеристика на заеманата длъжност/ със заповед на работодателя-има ли основание служителят да предяви претенции и за допълнително възнаграждение?
От запитването не става ясно на какво основание работодателят Ви възлага трудово задължение извън трудовата характеристика за длъжността. С длъжностната характеристика се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовия договор. Всеки работодател сам изготвя длъжностна характеристика за съответната длъжност. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда, при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика, в която както посочихме и по-горе, следва да бъдат описани “трудовите функции”, присъщи за съответната длъжност. Няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да актуализира (промени) длъжностната характеристика. Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с промени в организацията на работата, с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други, стига обаче “новата” длъжностна характеристика да съответства на характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която е сключен трудовият договор. Ако обаче считате, че чрез длъжностната характеристика работодателят се опитва да измени длъжността, за която е сключен трудовия договор или да Ви вмени задължения, които считате че не следва да изпълнявате, то тогава е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение. В този случай имате право да се обърнете към съда, в чиято компетентност е да се произнесе по трудовия спор. За изясняване на случая можете да се обърнете към съотватната инспекция по труда. МВ/
     Въпроси 1 до 242 от 242     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре