Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Новини
 
Трудово право на Република България
23-09-2014
2012 бях уволнена дисциплинарно в същото време работих на граждански договор и не отидох на борсата през май 2013 се регистрирах без обезщетение само на подпис през юни започнах работа по заместничество до завръщане на титуляра от 1.10.14 няма да бъда на работа имам ли право на платена борса за колко време и какъв размер имам над 37 год. стаж
23-09-2014
Трудоустроен съм от 2009 година с право на работа по чл. 319 от КТ имам право на 26 дни платена отпуска. По КТД сме договорили с трудов стаж над 20 години се полагат по 6 дни платен отпуск На 32 дни платена отпуска ли имам право ?
23-09-2014
Обнародван ли е законът за премахване на класовете за трудов стаж или ако не откога?
23-09-2014
Завършил съм висшето си образование през 1999 г. Имам образователна степен „бакалавър”. През 2009 г. спечелих конкурс за научен сътрудник. През 2010 г., съгл. новия Закон за развитието на академичния състав станах „главен асистент”, без да съм придобил научната степен „доктор”. Какъв е срока за защитя докторантурата, за да запазя акад.длъжност „гл.асистент”. В случай, че съм просрочил срока, мога ли да стана отново докторант, без да имам образоват. степен „магистър”, която не се изискваше по стария Закон за научните степени.
23-09-2014
Сключила съм на 8ми септември безсрочен трудов договор в полза на работодателя.На 15ти започна обучението ми редовна форма във ВУЗ и не мога да съчетая работа и уроци.Мога ли да прекратя договора на основание чл327 ал1 т.6 от кодекса на труда?Ако мога каква е процедурата? П.П.на изпитателен срок съм 6 месеца
22-09-2014
При работа на смени по график при сумирано изчисляване на работното време /СИРВ/, кога следва да се изплащат доп.възнграждения по чл. 264 КТ /за работа на официален празник/ и чл. 261 КТ /за нощен труд/ в края на периода или след полагането им в края на месеца?
22-09-2014
Лице, работещо във ВУЗ по трудов договор ще бъде на 6 месечна специализация в чужбина в края на годината. Би следвало да може да излезе първо в 30 дневен неплатен отпуск за 2014г., после платен до края на годината и пак неплатен и платен до края на специализацията, с оглед зачитане на трудовия стаж по чл. 160, ал. 2 от КТ, нали?
22-09-2014
изгубила съм трудовата си книжка ,липсва ми стажа от 1985г до 2003г.предприятията вече не съществуват.къде и как мога да си събера трудовия стаж за този период
22-09-2014
Здравейте! Работя в Билла на смени. Вече трети месец не съм имала почивни дни в събота и неделя, а само през седмицата или почивките ми са разпокъсани. Длъжен ли е работодателят да ми осигури поне един уикенд в месеца, през който да почивам заедно със семейството си?
22-09-2014
Зачита ли се за стаж за пенсиониране работа по договор от чл. 235 от КТ за преквалификация и обучение. Времето работено по такъв договор може ли да се признае при изчисляване на стажа за пенсиониране.
22-09-2014
Председател съм на Синдикален комитет. В момента има големи проблеми с персонала и готовност за стачка.Предупредена съм с промяна на щатно и смяна надлъжността ми с цел отказ от моя страна.Има ли право работодателят да променя основните ми задължения по длъжностна характеристика и как да постъпя - от касиер счетоводител на човешки ресурси
22-09-2014
Работя като касиер счетоводител във фирмата.Поради естеството ми на работа ,с цел отстраняването ми от длъжността , /наличие на нарушения на трудовото и данъчно законодателство от управителя/ иработодателят променя щатното разписание и ми предлага "Човешки ресурси", недависимо че фирмата е само от 70 души и не е необходима тази длъжност.
21-09-2014
По кой член да напусна работа по взаимно съгласие при постоянен трудов договор?
21-09-2014
Има ли право на платен ученически отпуск задочен студент, който не е навършил осем месечен трудов стаж
20-09-2014
Споразумението за получаване на 8 заплати при пенсиониране на учитили, отнася ли се и при пенсиониране на възпитатили, работещи в ДДЛРГ?
20-09-2014
Служител умира след боледуване. Кой трябва да е последния ден от болничния лист и кой ден се приема за прекратяване на правоотношението /първи неработен/ ?Ако може - по варианти, според часа на смъртта, за да сме полезни и на други колеги. Благодаря и спорна!
20-09-2014
какъв трудов стаж се води работа на 4 часа
20-09-2014
Може ли молба за отпуск да се подаде по електронен път , като само в имейл работника е написал моля да ползвам платен отпуск от дата до дата , без да е подписана собственоръчно от него или с електронен подпис?
19-09-2014
Как трябва да реагира работник, уволнен на основание чл.328 ал.1 т.2, ако не му бъде изплатено обезщетение за неспазено предизвестие? А ако не е изплатено и обезщетение за оставане без работа?Коя е първата институция към която трябва да се обърне?
19-09-2014
Към въпроса ми от 17.09. Уточнявам : Не нарушава ли работодателят разпоредбата на КТ да бъде дадено писмено предизвестие?
19-09-2014
Има ли право директор на училище да ме назначава четири поредни учебни години на срочен трудов договор по чл.68 ал.1 т.1 за срок от 15.09 до 15.06 , а през лятото съм в бюрото по труда .Първата година бях на половин щат - старши у-л по физика,изобр.изк. и домашен бит,последните три на пълен щат-ст.уч-л по математика,физика,из.изк.,дом.бит и техн
19-09-2014
Лице на изборна длъжност,което се пенсионира без прекратяване на осигуряването и не е получило обезщетение по чл.222 ал.3 има към момента на пенсиониране стаж при нас по малко от 10 г., Сега при освобождаването предстои да изплатим обезщетението като има над 10 г. при нас трудов стаж. Колко заплати ще му изплатим 2 БРЗ или 6 БРЗ. Благодаря Ви!
19-09-2014
Какъв вид договор може да се сключи с Председател на Кооперация и съответно с член кооператорите?
19-09-2014
Всички работници от дружеството са освободени м.януари2014 г. по чл.328 т.2 КТ, предстои ми връщане от майчинство и ме интересува обезщетенията по чл.220, 222 и 224 на коя база ще ми се изчислят - последното брутно възнаграждение от 2012 г. или актуализиране на ОМЗ съгласно МРЗ за 2014 г. и тогава.
19-09-2014
Знам, че може би въпроса ми звучи лека странно, но аз наистина не мога да си го обясня Как след като един срок е в „застой“ т.е не тече, през времето му на изтичане можем да прекратим договора? Благодаря ви предварително !
19-09-2014
При напускане на служител през м.септември, в който, а също и в м.август няма пълни раб.дни поради ползване на отпуски,но има пълен предходен работен месец , обещетението по чл.222 ал.3 от КТ на база на кой месец се определя.
19-09-2014
Здравейте, Въпросът ми касае коректното вписване на "място на работа" в трудовия договор. Допустимо и законно ли е, ако в трудовия договор бъде записано "всички обекти на територията на гр. ........." или само града, без да се конкретизира точен адрес? Предварително благодаря!
18-09-2014
След приключване на майчинство се влъщам на работа. Работя в сферата на образованието, през двете години на колегите ми заплатите са увеличени два пъти. Имам стаж 12 години по специалността и въпроса ми е колко пъти трябва да ми се увеличи заплатата. Според счетоводителя ни трябва да започна със заплата дадена сато стартова за специалността.
18-09-2014
На колко брутни заплати има право на обезщетение при пенсиониране възпитател в ДДЛРГ, който работи от 15 години в тази институцияни ? Благодаря предварително!
18-09-2014
Зачита ли се за юридически стаж стажът придобит на длъжност правен сътрудник - код 3411 3006
18-09-2014
добър ден! в момента съм 3 година в асен златаров, специалност педагогика. предложиха ми работа като детски учител но на 70% от минималната работна заплата за учител. въпросът ми е - мога ли да изисквам по високо заплащане, поне 80%? нямам друго висше образование. благодаря!
18-09-2014
Моля за Вашето становище на зададеният от мен на 11.09.2014 год. въпрос.
Уважаема г-жо Николова, На 11.09.2014 г. няма зададен въпрос от името на Димитрина Николова. Моля, задайте въпроса си! ЛТ/
18-09-2014
Аз съм ЕТ, имам назначени двама работници. През месец май родих и до 01.08. бях болнични след раждане. Сега трябва да изляза в отпуск по майчинство, но от НОИ ми изпратиха писмо да си назнача прокурист. Защо? Като съм била болнични не ми е трябвал прокурист, а сега ми трябва. Как мога да получавам майчинството си?
Тъй като паричните обезщетения се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт, за информация по въпроса се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
18-09-2014
Когато лицето е в отпуск по майчинство се зачита за учителски стаж, но дали се зачита за професионален опит.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Трудовият стаж, зачетен съгласно чл. 352, т. 2 и т. 3 от КТ (времето на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст), както и неплатеният отпуск да отглеждане на дете до 8 – годишна възраст се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатия на това основание трудов стаж е зачетен за такъв като време, през което е съществувало трудово правоотношение, и е на същата длъжност или професия. МВ/
18-09-2014
Можем ли да съкратим работник в болнични и да му изплатим обезщетение за неспазено предизвествие
В чл. 333, ал.1, т.4 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск. С оглед на гореизложеното, работодателят не може да прекрати трудовото правоотношение на посочените по-горе основания на работник или служител, който ползва отпуск за временна неработоспособност, освен ако не е получил предварително разрешение от инспекцията по труда. МВ/
18-09-2014
На 17.09получих вашия отговор, за които Ви благодаря. Интересува ме ѝма ли право работодателя да иска от мен заплащане на 3 месечно предизвестие и ще има ли негативни последствия ако започна работа в др. фирма, при описаните условия и при положение,че не са ми връчили заповедта за прекратяване на трудов договор?Благодаря.
Във връзка с повторното запитване Ви уведомяваме следното: В случай, че трудовият Ви договор е срочен, както вече Ви уведомихме в придишния си отговор, в ал. 2, изр. 2-ро на чл. 326 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Следователно, ако Вие желаете да го прекратите с предизвестие до работодателя, срокът на предизвестието е 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора. При прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане на срока на предизвестието - чл.335, ал.2, т 1 от КТ. Член 220, ал. 1 от КТ дава възможност на страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, да може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Ако желаете да прекратите срочния си трудов си договор на основание чл. 326, ал. 1 от КТ, то Вие или трябва да "отработите предизвестието" или можете да се възползвате от правото си да не спазите срока на дължимото предизвестие. Това означава, че дължите обезщетение съгласно чл. 220, ал. 1 от КТ в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазения срок. В случай, че трудовият Ви договор е прекратен, съгласно чл. 128а, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. От разпоредбата е видно, че работодателят следва да издаде заповед за прекратяване на трудовия договор, като посочи от кога същият се прекратява, както и основанието, на което се прекратява. Актът за прекратяване на трудов договор се подписва и от двете страни по трудовото правоотношение. На основание разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ работодателят има задължение да предаде незабавно на работника или служителя оформената му по съответния ред трудова книжка. В чл. 226, ал.1 от КТ е предвидено, че работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимущестевните. Давностният срок за предявяване на иск е 3-годишен, считано от деня, в който правото, предмет на иска е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. След прекратяване на трудовият Ви договор няма пречка за започнете работа в друга фирма. За съдействие за изясняване на случая можете да се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
18-09-2014
Заместват се двама служители от отдел счетоводство в бюджетно предприятие. Единият е касиер, а другият счетоводител. Касиера излиза в платен отпуск 20 дни. Счетоводителя поема и работата на касиера. В длъжн. им характеристики не е упоменато, че се заместват. Как ще изчислим възнаграждението на заместника и редно ли е да му се заплати изобщо?
18-09-2014
Назначена съм на срочен трудов договор със срок на изпитване до 30.09.2014г. Бременна съм с термин 29.09.2014г. От 15.08.2014 съм в болничен за майчинство.Въпросът ми е ако не родя до 30.09.2014 възможно ли е да ми бъде прекратен договора и да не получавам майчинство.Благодаря предварително.
В случай, че работите на срочен трудов договор или на безсрочен, но със срок за изпитване, закрилата при уволнение не намира приложение. От запитването Ви предполагаме, че сте в отпуск за бременност и раждане за периода 45 дни преди термина. Поради това Ви уведомяваме, че според чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане., т.е. докато детето навърши 1 година. КС
17-09-2014
назначиха ме на 4 часа норматива е 324 часове,а моя е 455 часа,като разликата от 131 часа ще ми се водят като лекторски. Въпроса ми е след като съм на 4 часа ,имам ли право на лекторски.
Съгласно чл. 110 от Кодекса на труда /КТ/, работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. По въпроса за лекторските часове се обърнете към МОН. МВ/
17-09-2014
Здравейте! Бих искала да попитам, ако съм в предизвестие за напускане, но междувременно излезна в болничен, каква е датата на прекратяване на взаимоотношенията ми с работодателя (датата на предизвестието или тази на изтичане на болничния)? Благодаря предварително за отделеното внимание!
Ако сте връчили предизвестието, то започва да тече от деня следващ деня на връчването. С изтичане на предизвестието трудовият договор се прекратява. Обстоятелството, че сте в състояние на временна неработоспособност е без значение и с това време не се удължава срока на предизвестието. КС
17-09-2014
Здравейте! Работя в учебно заведение, което прилага с-мата на делегираните бюджети /наредба 3 от 18.02.2008г-за нар. просвета,чл.12,ал.1/.При нас беше направена промяна в щатното разписание на служител/и утвърдено от РИО- от 8 на 4 часа, но лицето отказва да подпише ДС ПО ЧЛ.119 от КТ и продължава да стои на раб. си място.Какво да предприемем?
17-09-2014
В момента ползвам отпуск за отглеждане на дете до 2год.Предстои ми да започна работа- имам ли право да ползвам 50% от обезщетението за отглеждане на дете до 2г.,ако детето ходи на ясла. Ако ме назначат на граждански договор и детето ходи на ясла губя ли обезщетението за отглеждане на дете до 2 год.
В случай че не ползвате отпуска за отглеждане на дете до 2 години на дете или прекъснете неговото ползване, съгласно чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда и на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване към трудовото възнаграждение се изплаща парично обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от обезщетението за гледане на дете до 2 години, което за 2014 г. е 340 лв., при условие, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, не е предоставено за отглеждане на някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ /баща, баба или дядо/ или на лице, включено в програми за подкрепа на майчинството. Няма законова пречка да работите на граждански договор по време отпуска по майчинство. Тъй като паричните обезщетения се отпускат от Националния осигурителен институт, за повече подробности се обърнете към НОИ. КС
17-09-2014
Законно ли е, при прекратяване на трудов договор по чл.328 ал 1 т.2 ,работодателят да не връчва писмено предизвестие, а директно в заповедта за уволнение да отбелязва: "да се изплати обезщетение по чл.220 за недадено и неспазено предизвестие".
Съгласно чл. 220, ал. 1 от КТ, страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. В случай, че не Ви е отправено предизвестие и не сте го отработила, работодателят Ви дължи посоченото по-горе обезщетение. МВ/
17-09-2014
Как се заплаща за работа на официален празник, при осем часов работен ден и пет дневна работна седмица.Съгл.чл.262 и 264 от КТ, аз тълкувам че следва да се заплати четирикратния размер на трудовото възнаграждение.Веднъж 100 на сто по чл.262 ал.1.т.3 плюс надника за деня и 100 на сто по чл.264 от КТ.
17-09-2014
Баща ми работи повече от 10 год. като пенсионер в едно предприятие. На 12.09. получи предизвестие за освобождаване от работа по чл. 328, ал.1, т. 10а. от КТ. Предстои му сложна операция след 7 дни. Въпросите са: 1. С болничния лист ще му се удължи ли 30-дневното предизвестие? 2. Как би могъл да получи изплащане на болничните си? Благодаря
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор при прекратяване с предизвестие се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. В случаят отпускът поради временна неработоспособност не удължава срока на предизвестието. По отношение на паричното обезщетение се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
17-09-2014
Законно ли сключването на трудов договор на основание " чл.70 и във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от КТ" и може ли такъв договор да бъде прекратен по чл.71 ал.1 от КТ?
Съгласно чл. 67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго – ал. 2 на чл. 67 от КТ. В чл. 70, ал. 1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл. 67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. В договора по ал. 1 на чл. 70 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни – ал. 2 на чл. 70 от КТ. След изтичане на срока за изпитване, остава да действа срокът на договора. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. Няма пречка трудовият договор да бъде сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ. МВ/
17-09-2014
При вътрешно заместване на служител от Бюджетно предприятие, който излиза в платен отпуск 20 дни по чл.259 ал.1 КТ и ще се замества от служител от същият отдел, как се определя възнаграждението на заместващия. В КТ е записано че се договаря между страните, но на каква база. 50, 75, 100 % . Има ли нормативна база на която да се позовем.
17-09-2014
Моля за отговор поради разнопосочните мнения на експертите по трудово право. Какъв е редът за издаване на трудова книжка продължение и как се попълват титулните страници и Дневника за тр. книжки: -№... -издадена от ... -подпис и печат на кой работодател-издал първичната или продължението -на всяка следваща страница пише ли се продължение
17-09-2014
Работя във общинска фирма която не членува в работодателска организация подписала отраслов КТД транспорт. Моля да ми отговорите - важи ли ОКТД за моята фирма защото разбрах , че Министъра на труда и социалната политика разпростира ОКТД върху нечленуващите в работодателски организации фирми
Разпоредбите на чл. 51б, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда установяват, че колективен трудов договор /КТД/ по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Колективното трудово договаряне на отраслово или браншово ниво по споразумение между страните може да обхваща една или няколко дейности от Класификацията на икономическите дейности. От тези разпоредби следва, че отрасловите колективни трудови договори имат действие спрямо организациите на работниците и служителите и работодателските организации - страна по договора, и които са признати за представителни на национално равнище по реда на чл. 34 и 35 от КТ. С чл. 51б, ал. 4 от КТ се предоставя на министъра на труда и социалната политика законова възможност да разпростре прилагането на отраслов или браншови КТД или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша, в случай че: - колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни синдикални или работодателски организации от отрасъла или бранша; - тези организации направят общо искане до министъра на труда и социалната политика да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша. Към настоящия момент не е постъпвало такова искане по отношение на ОКТД транспорт. СН/
17-09-2014
какво означава чл. 101 от кодекс на труда при назначаване на учителско място
Член 101 от Кодекса на труда, който посочвате в запитването си, е отменен - ДВ, бр. 100 от 1992 г. МВ/
16-09-2014
При подбор поради съкращаване на щата между служител придобил право на пенсия за стаж и възраст и служител, който е председател на синдикална секция и за него не е дадено съгласие за уволнение от Синдикално ръководство, кой следва да бъде съкратен?.
Съгласно чл. 329 от Кодекса на труда /КТ/, при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Както е видно от разпоредбата, единствените критерии при извършване на подбор от работодателя са квалификацията на работника или служителя и качеството на извършваната от него работа. В КТ не се съдържат разпоредби, закрилящи работници или служители при прекратяване на трудовото правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят преценява с кой работник или служител следва да прекрати трудовия договор. МВ/
16-09-2014
В брутното ни възнаграждение и за платен годишен отпуск се включват СБКО. При изплащане на неизползван отпуск на основание чл.224 ал.2 КТ, в брутното възнаграждение трябва ли да са включени и СБКО?
16-09-2014
Здравейте, Бих искала да ви попитам колко е валидността на медицинското свидетелство за работа, тъй като срещам противоречива информация за валидността на този документ.
Съгласно чл. 1, т. 4 от Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, за сключване на трудов договор са необходими: документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца. КС
16-09-2014
КЪМ ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ 15.09.2014г От Инспекция по труда, гр.Русе отговарят да се разгледа освен чл.224 и Мръчков,защото обезщетението не бива да е по-малко от мин.раб заплата КЪМ МОМЕНТА на възникване на условието за изплащане на този отпуск,в случая напускане.Ако се изчисли на база 2011г обезщетението ще е по-малко от мин.раб.заплата в момента.
В разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата. Т.е., когато е изтекъл продължителен период от получаването на последното брутно трудово възнаграждение, какъвто е и случаят, посочен в запитването, следва да намери приложение разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от наредбата, в случай, че към момента на възникване на основанието за изплащане на обезщетениета по чл. 224 от Кодекса на труда последното брутно трудово възнаграждение на работника или служителя е пo-ниско от установената за страната минимална работна заплата към същия момент. КС
16-09-2014
Здравейте, Баща ми работи повече от 10 год. като е в пенсионна възраст. На 12.09. получи предизвестие за освобождаване от работа по чл. 328, ал.1, т. 10а. от КТ. Предстои му сложна операция след 7 дни. Въпросите са: 1. С болничния лист ще му се удължи ли 30-дневното предизвестие? 2. Как би могъл да получи изплащане на болничните си? Благодаря Ви
Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор при прекратяване с предизвестие се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. В случаят отпускът поради временна неработоспособност не удължава срока на предизвестието. По отношение на паричното обезщетение се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
16-09-2014
Имам трудов договор сключен по чл.70,ал.1,във връзка с чл.68 т.1 от КТот 27.11.2013г.според който предизвестието е 3месеца.След изтичане на тр.договор на 24.06.подписах допълнително споразумение на основаниечл.119,във връзка с чл.68,в който е записано,че срока на предизвестие е 3 без да е уточнено месеца.При напускане какво предизв дължа?искат3м
От запитването е видно, че от 27.11.2013 г. имате сключен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ – за определен срок, който не може да бъде повече от 3 години, със срок за изпитване по чл. 70 от КТ, с уговорен срок на предизвестие 3 месеца. Видно е също така, че след изтичане на срока на договора сте подписал допълнително споразумение по чл. 119 от КТ, във вр. чл. 68 от КТ с уговорен срок на предизвестие 3, без да е уточнено месеца. В случай, че срокът на договора е изтекъл, съгласно чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок. Това означава, че след като изтече срока на договора, сключен по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, трудовия договор се прекратява (по силата на закона) и работодателят е длъжен да издаде акт за прекратяване на трудовото правоотношение и приключи трудовата книжка, след което може да се сключи нов трудов договор. Допълнително споразумение за промяна на клаузи от договора може да се подпише от страните преди да изтече срокът на договора, при спазване на ал. 4 на чл. 68 от КТ. Съгласно чл. 326, ал.1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. В ал. 2 на чл. 326 от КТ е предвидено, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Срокът на предизвестието за прекратяване на трудовия договор е еднакъв за двете страни по трудовото правоотношение – чл. 66, ал. 1, т. 6 от КТ. МВ/
16-09-2014
Трудовото правоотношение с работник е прекратено месец февруари 2014 г. на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ. От тогава до сега месец Септември, лицето е на борсата. През месец Септември придобива право за пенсиониране за възраст и стаж. Има ли право да иска от работодателя да му изплати обезщ. по чл.222 ал.3 от КТ, и ако да - на какво основание.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условие за изплащане на посоченото обезщетение е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако лицето след прекратяване на трудовото правоотношение придобие това право, то няма да отговаря на изискванията на ал.3 на чл.222 от КТ, поради което няма право на предвиденото обезщетение. МВ/
16-09-2014
Имаме новоназначена служителка от 08.09.2014 год. Устно ни уведоми, че в старата фирма е използвала полагаемият и се платен годишен отпуск от 20 дни. Въпросът ми е полагат ли се платен отпуск в новата фирма пропоционално на оставащите месеци до края на годината
Съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, когато след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължат обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не са отработили съответното време. До края на същата календарна година работникът и служителят нямат право да ползват платен годишен отпуск освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер. КС
16-09-2014
Здравейте, Имаме служител на постоянен трудов договор, с който искаме да сключим допълнително споразумение за вътрешно съвместителство по чл. 259. Служителят в рамките на работното си време ще изпълнява работата по основната си длъжност и задълженията по длъжността, която ще замества. Трябва ли да регистрираме уведомление по чл. 62?
Съгласно чл. 259 от Кодекса на труда (КТ), когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. Заместване по реда на чл. 259 от КТ се осъществява със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма, в случай че титулярят на длъжността отсъства. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването - чл. 259, ал. 3 КТ. Съгласие по смисъла на горната разпоредба означава сключването на нов договор за заместване, в който изрично и точно да е изразена писмената воля на двете страни за осъществяване на заместването. Необходимо е да се постигне съгласие и дали заместникът ще изпълнява само длъжността на замествания или заместващият ще продължава да изпълнява и своята работа или длъжност, т. е. “вътрешно заместване”. Поради това следва да бъде подавано уведомление в компетентната ТД на НАП в тридневен срок от сключване на трудовия договор (чл. 3, ал. 1, буква “а” и “б” от Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). КС
16-09-2014
Редно ли е директор на училище, който не може да отдели средства от бюджета на училището си, за разходите му за квалификационен курс и иска да поеме разходите лично, да му се издаде заповед за командироване като се посочи, че разходите са за негова сметка или че няма разходи?
16-09-2014
Започнах работа преди 14 дни .Трудовият договор е с 6 месеца изпитателен срок и е в полза на работодателя и всяка страна от договора може да го прекрати след едномесечно предизвестие .Искам да напусна работа,дали имам право да напусна работа по взаимно съгласие или да ходя 1 месец на работа до края на предизвестието
Няма пречка трудовият Ви договор да бъде прекратен по взаимно съгласие или с предизвестие. В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. В случай, че работодателят Ви не е съгласен с прекратяване на трудовия договор на посоченото основание, съгласно чл. 326, ал. 2 от КТ, срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. В чл. 220, ал.1 от КТ е предвидено, че страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.МВ/
16-09-2014
При намалено работно време - 7 часа, положените нощни часове следва ли да се превръщат в дневни с коефицент.
16-09-2014
Признава ли се за професионален опит майчинството на служител при назначаване в държавна администрация?
В чл. 107а, ал. 13 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че допълнителните възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, са: 1. допълнително възнаграждение за нощен труд; 2. допълнително възнаграждение за извънреден труд; 3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници; 4. допълнително възнаграждение за времето на разположение; 5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Съгласно разпоредбата на ал. 16 на чл. 107а от КТ, на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този кодекс. В други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на служителите. От цитираните разпоредби е видно, че служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, нямат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. В чл. 2, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата изрично е предвидено, че наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда. МВ/
16-09-2014
Върнахте ми отговор, несъответстващ на моя въпрос: Допустимо ли е Дисциплинарният съвет да се произнася по дисциплинарно дело срещу служител, назначен на трудово правоотношение? Ще бъде ли опорочена процедурата по налагане на дисциплинарно наказание в този случай, като се има предвид, че Дисциплинарния съвет е създаден по силата на ЗДСл.
Съгласно чл. 192, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него лице или от друг орган, оправомощен със закон. Дисциплинарните наказания на ръководителя на предприятието, както и на работници или служители, назначени от по-горестоящия орган, се налагат от този орган. В чл. 358 от КТ са посочени сроковете, в които се предявяват исковете по трудови спорове. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира съответната инспекция по труда.МВ/
16-09-2014
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПОДАВА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62 АКО ОТ БЕЗСРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ПРЕМИНАВА НА ДОГОВОР ПО ЧЛ.114 ОТ КТ БЕЗ ПРОМЯНА НА ДЛЪЖНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време. Тъй като по трудов договор по чл. 114 КТ се работи през определени дни от месеца, то трудовият стаж ще бъде по-малко, отколкото трудов стаж по основен трудов договор при пълна продължителност на работното време. Ако трудовият договор по чл. 114 КТ е единствен, удостоверяването на зачетения трудов стаж се извършва в трудовата книжка при прекратяване на договора, а в противен случай – се издава УП-3. Поради спецификата на трудовия договор по чл. 114 КТ с оглед изчисляване и вписване на трудовия стаж, мнението ни е, че следва да се прекрати трудовия договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ и да се сключи нов трудов договор по чл. 114 КТ. В този случай по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда в 7-дневен срок от прекратяване на безсрочния трудов договор следва да се подаде уведомление за прекратяването му, а в 3-дневен срок от сключване на трудовия договор по чл. 114 КТ следва да се подаде уведомление за сключения договор. КС
16-09-2014
Здравейте! Работя като преподавател във ВУЗ. Часовете, които трябва да имаме в дните на национални празници, при нас отпадат и така често не събираме нужния за щата брой часове. Правилно ли е това?
16-09-2014
Зачитали се трудовия стаж на длъжност информатор, назначен в лечебно заведение, за медицински стаж
Уважаема г-жо Скутова, За информация по въпроса за зачитане на медицински стаж се обърнете по компетентност към Министерство на здравеопазването. ЛТ/
16-09-2014
Служител работи при един и същ работодател 10 години и 8 месеца, но има прекратяване на трудовият договор през 2005 г. за 10 календарни дни, след което отново е сключил трудов договор със същия работодател. При прекратяване на договора и придобито право на пенсия за стаж и възраст, има ли право служителят на обезщетение 6 брутни заплати
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1,т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия Ви договор отговаряте на изискванията на разпоредбата и през посочените от Вас 10 календарни дни не сте работила при друг работодател, би следвало да се приеме, че ще имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
15-09-2014
Служител работещ в институцията ни има сключен договор на основание чл.110 от КТ. Предстои му излизане по майчинство, поради което подава молба за прекратяване на договора за допълнителен труд. Подаването на молбата става в ден, когато служителката излиза в болнични. Възможно ли е или трябва да подаде молбата за прекратяване в работен за нея ден?
Съгласно разпоредбата на чл.326, ал.2 от КТ, срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Няма пречка по време на ползване на законоустановен отпуск работникът или служителя да депозира молба или да отправи предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия договор. МВ/
15-09-2014
Благодаря Ви за отговора на въпроса ми от 11.09.2014г. Във връзка с него бих искала да ви помоля за следното уточнение - при обучението в колеж се придобива нова специалност, различна от досегашните от средно и висше образование. Защо не може да се ползва отпуск за обучение?
15-09-2014
Здравейте, работя като социален работник в Дневен център за деца с физически и умствени увреждания. Имам ли право на удължен годишен отпуск от 36 дни.
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Наредбата за работното врме, почивките и отпуските, възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост, в домовете за деца, лишени от родителска грижа, в домовете за медико-социални грижи за деца, в детските ясли, в дневните центрове за деца с увреждания, в дневните центрове за деца с увреждания - седмична грижа, в центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги за деца, в центровете за настаняване от семеен тип, в центровете за обществена подкрепа, в центровете за работа с деца на улицата, в кризисните центрове, в приютите за безнадзорни деца, в преходните жилища, които предоставят социални услуги за деца, както и в другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни. В случай, че не попадате в кръга от лица, посочени в цитираната разпоредба, нямате право на посочения размер отпуск. МВ/
15-09-2014
Защо нямам отговор на въпрос зададен на 09,09,2014 г. Виждам отговори на по-късно зададени въпроси.
Според чл. 224, ал. 2 от Кодекса на труда, обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177, съгласно който за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Предвид на това и от изложените в запитването Ви обстоятелства може да се направи извода, че месецът, който ще се вземе за база за изчисляване на обезщетението Ви е м. август 2011г. КС
15-09-2014
На 15.09.2014г. съм съкратена и се регистрирах на БТ. Имам 27г. непрекъснат учителски стаж и необходимата възраст за ранно пенсиониране. Ако след няколко месеца се върна на работа в същото училище и работя няколко месеца ще имам ли право, на 6(8) заплати при пенсиониране?
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно чл. 1, ал.2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е през последните 10 години от трудовия си стаж да сте работила като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия Ви договор отговаряте на посочените по-горе изисквания на разпоредбата, би следвало да се приеме, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще имате право на обезщетение от 6 (8) брутни заплати. Без значение е обстоятелството, че сте се регистрирала в бюрото по труда. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. МВ/
15-09-2014
Кои категории служители нямат право на работа по втори трудов договор по чл. 111 от КТ?
Уважаеми г-н Тодоров, Съгласно чл. 112, т. 1 от КТ, за работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, е установена забрана за полагане на допълнителен труд при същите или други специфични условия. Тази забрана се отнася за случаите на полагане на допълнителен труд по втори трудов договор при същия или при друг работодател. За полагането на допълнителен труд се сключват трудови договор на основание чл. 110 КТ (при същия работодател) или чл. 111 КТ (при друг работодател), като работодателят по съответния допълнителен трудов договор преценява дали със сключването му се нарушава забраната по чл. 112 или не. Посочените в чл. 112, т. 1 от КТ работници или служители, които работят при специфични условия, са работници и служители, за които е установено намалено работно време (извършват работи по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време) и които имат право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ (извършват работи по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск). ЛТ/
15-09-2014
Работодателят има ли право да не признава трудов стаж при освобождаване на служител, назначен по чл.110 от КТ на допълнителен трудов договор на 4 часа при същия, съответно и да не изплати обещетение по чл. 224 от КТ за неизползван отпуск при освобождаването му по този договор?
Съгласно чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Съгласно чл. 355, ал. 5 КТ за трудов стаж по КТ не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя. С оглед на това, ако лице работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор, то за трудов стаж не му се признава в повече време. По отношение на осигурителния стаж се прилага Кодексът за социално осигуряване /КСО/. Работник или служител, който работи по трудов договор за полагане на допълнителен труд, подлежи на задължително осигуряване съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 КСО. Това означава, че работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да начислява и внася дължимите осигурителни вноски. Съгласно чл. 9, ал. 8, т. 1 КСО зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. От горното следва, че когато се работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор с продължителност не по-малка от 3 часа, зачетеният осигурителен стаж ще бъде повече от трудовия стаж. При прекратяване на трудовия договор по чл. 110 КТ работодателят Ви дължи парично обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ за неизползвания платен годишен отпуск, ползването на който не се е погасило по давност. КС
15-09-2014
Работя на основен и допълнителен трудов договор по чл. 110 - на 4 ч. към един работодател. Зачита ли ми се времето по допълнителния трудов договор по чл. 110 за трудов стаж ?
Съгласно чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Съгласно чл. 355, ал. 5 КТ за трудов стаж по КТ не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя. С оглед на това, ако лице работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор, то за трудов стаж не му се признава в повече време. По отношение на осигурителния стаж се прилага Кодексът за социално осигуряване /КСО/. Работник или служител, който работи по трудов договор за полагане на допълнителен труд, подлежи на задължително осигуряване съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 КСО. Това означава, че работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да начислява и внася дължимите осигурителни вноски. Съгласно чл. 9, ал. 8, т. 1 КСО зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. От горното следва, че когато се работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор с продължителност не по-малка от 3 часа, зачетеният осигурителен стаж ще бъде повече от трудовия стаж. При прекратяване на трудовия договор по чл. 110 КТ работодателят Ви дължи парично обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ за неизползвания платен годишен отпуск, ползването на който не се е погасило по давност. КС
14-09-2014
Работя като възпитател в ДДЛРГ.На 30.10.2014 г. ми предстои пенсиониране.Колно брутни месечни заплати ми се полагат при пенсионирането?
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за 6 брутни заплати се изисква през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при “същия работодател”. "Работодател" по смисъла на § 1, т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. В случай, че към момента на прекратяване на трудовия договор, отговаряте на посочените по-горе изисквания на разпоредбата – към момента на прекратяване на трудовия договор да имате придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия Ви стаж да сте работила при „същия работодател“, мнението ни е, че ще имате право на обезщетение от 6 брутни заплати. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, както и неговия размер се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда в 3-годишен давностен срок. МВ/
14-09-2014
Според Договора от 1 септември 2014 г. се променят минималните основни заплати на учителите, За старшите учители е определена сумата 550лв. Аз съм старши учител с 18г. трудов стаж ,но с полувисше образование Искам да попитам ,ще получа ли тази сума
Уважаема г-жо Попова, Обърнете се за информация по компетентност към Министерство на образованието и науката. ЛТ/
13-09-2014
Допустимо ли е Дисциплинарният съвет да се произнася по дисциплинарно дело срещу служител, назначен на трудово правоотношение? Ще бъде ли опорочена процедурата по налагане на дисциплинарно наказание в този случай, като се има предвид, че Дисциплинарния съвет е създаден по силата на Закона за държавния служител, а не по КТ?
Лицето може да бъде назначено на трудов договор по реда на чл. 114 от Кодекса на труда. КС
13-09-2014
При пенсиониране получих 6 брутни заплати в сумата на които липсваше елементът СБКО - 18 лв. на месец. Това доплащане го получавам от 2010 година постоянно и всеки месец. Трябваше ли да ми бъде включено в обезщетенията за 6-те брутни заплати и в обезщетението за неизползван отпуст. За същите 18 лв. всеки месец се удържат съответните осигуровки
Разпоредбата на чл. 17, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата установява, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, включително и по чл. 222, ал. 3 от КТ се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Средствата за СБКО нямат характер на трудово възнаграждение, поради което не се включват в базата за изчсляване на посочените от Вас обезщетения. МВ/
13-09-2014
При заместване на държавен служител по чл. 15 от ЗДСл, който е назначен на 7-часов работен ден, следва ли и заместникът му да работи на 7 часов работен ден или може да работи на пълен работен ден? Благодаря предварително.
Уважаеми г-н Станчев, По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. ЛТ/
12-09-2014
На какъв трудов договор следва да назнача външен лектор с доказване на часове, ще работи по 2 часа два пъти седмично.
Лицето може да бъде назначено на трудов договор по реда на чл. 114 от Кодекса на труда. КС
12-09-2014
Може ли работодател да пусне заповед за неплатен отпуск със задна дата почти 2 месеца и ако може какви са последиците за работодателя
Разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда предвижда, че работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Както е видно, неплатения отпуск по чл. 160 от КТ се разрешава от работодателя и заповедта има действие занапред. Съгласно чл. 399 от КТ цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". За повече информация се обърнете към съответната инспекция по труда. МВ/
12-09-2014
От 05.08-03.09 бях в платен год. отпуск. На 13.08. почина свекър ми. По това време бях на почивка. Погребахме го в провинцията. На 22.08. се върнах в София и същия ден подадох молба за отлагане ползването на 13 и 14.08 като платен годишен отпус съгласно чл.62, ал.1, т.3 от ЗДСл. Получих отказ, тъй като са минали 8 дни от събитието. Законно ли е?
По поставения въпрос, свързан със Закона за държавния служител следва да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. МВ/
12-09-2014
Предстои раздаване на работно облекло в бюджетно предприятие. Има лице, което се очаква да излезе в отпуск по майчинство, но след датата на раздаване на работното облекло. Полага ли му се работно облекло и в какъв размер?
12-09-2014
Допълнение или уточнение към предния ми въпрос Моля за нормативните документи на базата на които се извършват промените или смяна на директорите на ДИТ
При провеждането на конкурсите за назначаване на държавни служители (каквито са директорите на инспекциите по труда) се прилагат Законът за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.08.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г., бр. 24 от 21.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 108 от 19.12.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 77 от 1.10.2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 11.11.2010 г. - бр. 91 от 19.11.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., изм., бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 46 от 6.06.2006 г., в сила от 6.06.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г., бр. 92 от 24.10.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм., бр. 18 от 10.03.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 95 от 2.12.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 7 от 24.01.2012 г., бр. 21 от 13.03.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.). (*) С изменението от бр. 106 от 31.12.2011 г. е променена датата на влизането в сила на измененията с бр. 95 от 2.12.2011 г. - вместо от 1.01.2012 г. измененията влизат в сила от 15.03.2012 г. С ПМС № 56 от 8.03.2012 г., обн., ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г., тези изменения са отменени, считано от 15.03.2012 г. СН/
12-09-2014
Командировани работници в Белгия, ще работят по 38 ч. седмично, възнаграждението е почасово, как да им бъде оформен трудовия договора, могат ли да се назначат по чл. 114. Ще се осигуряват на максималния размер на ОД.
12-09-2014
Искам да получа отговор 1.На какво основание са освободени директорите на ДИТ БЛАГОЕВГРАД,ГАБРОВО,ПЕРНИК Участвах в конкурсите за длъжностите в Перник и Габрово , подавал съм и жалби ... спрямо начина на провеждане на конкурсите и професионалния опит на назначените директори. 2. Как се избрани новите директори които в момента са назначени ...
При провеждането на конкурсите за назначаване на държавни служители (каквито са директорите на инспекциите по труда) се прилагат Законът за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.08.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г., бр. 24 от 21.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 108 от 19.12.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 77 от 1.10.2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 11.11.2010 г. - бр. 91 от 19.11.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., изм., бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 46 от 6.06.2006 г., в сила от 6.06.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г., бр. 92 от 24.10.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм., бр. 18 от 10.03.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 95 от 2.12.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 7 от 24.01.2012 г., бр. 21 от 13.03.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.). (*) С изменението от бр. 106 от 31.12.2011 г. е променена датата на влизането в сила на измененията с бр. 95 от 2.12.2011 г. - вместо от 1.01.2012 г. измененията влизат в сила от 15.03.2012 г. С ПМС № 56 от 8.03.2012 г., обн., ДВ, бр. 21 от 13.03.2012 г., тези изменения са отменени, считано от 15.03.2012 г. СН/
12-09-2014
Здравейте,на месечно сумирано изчисляване на работно време сме.Въпросът ми е когато се налага полагане на извънреден труд т.е работа извън графика, трябва ли да се спазва ограничението за полагане на извънреден труд 6 часа седмично или 3 часа дневно при положение, че се налага изработване на 1 дневна смяна от 12 ч?
Уважаема г-жо Вягова, Ограниченията за продължитеността на извънредния труд, регламентирани в чл. 146 КТ се прилагат при полагане на извънреден труд от работника или служителя извън установеното за него работно време. ЛТ/
12-09-2014
Ако съм пуснала предизвестие за напускане по чл.326 и докато тече ми забавят заплатата мога ли да си пусна по чл.327?
В чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение. Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно с лихва, равна на основния лихвен процент за съответния период - ал. 2 на чл. 245 от КТ. За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл.327, т.2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него.В случай, че работодателят изплаща ежемесечно трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, каквато възможност е предвидена в чл.245 от КТ, а забавя плащането на разликата до пълния размер, не е налице основанието на чл.327, т.2 от КТ, поради което лицето не може да прекрати трудовия си договор на посоченото основание. В случай, че са налице посоченото в разпоредбата изискване мнението ни е, че няма пречка да прекратите трудовия си договор на посоченото основание, независимо от отправеното предизвестие. МВ/
12-09-2014
Работя в държавна администрация на трудов договор. Мога ли бъда на втори трудов на половин работен ден при друг работодател.
В Кодекса на труда не е предвидена такава забрана. СН/
12-09-2014
Служител напуска по взаимно съгласие. Има претенции за изплащане на обезщетение съгласно чл.222 ал.3 (като придобил право на пенсия).Няма намерение да се пенсионира. Лицето е работило на 1ва и 2ра категория труд. Кой е компетентният орган, който може да прецени придобиване правото на пенсия?
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изискването за 6 брутни заплати е не само лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работило при “същия работодател”. Обезщетението е дължимо от работодателя независимо от основанието, на което се прекратява трудовия договор. Обстоятелстовото, че лицето не е упражнило правото си на пенсия и не се е пенсионирало, е без значение с оглед неговото изплащане. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. По въпроса дали лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, следва да се обърнете към съответното ТП на НОИ.МВ/
12-09-2014
Според Договора от 1 септември 2014 г. се променят минималните основни заплати на учителите, като стартовата заплата на старши учител става 550лв. искам да попитам :Аз съм старши учител но съм с полувисше образование ,ще получа ли такава стартова заплата
Уважаема г-жо Попова, Обърнете се за информация по компетентност към Министерство на образованието и науката. ЛТ/
11-09-2014
Може ли на основание чл.229 от КТ да се сключи трудов договр с бъдещ студент.Зачита ли му се за стаж и плащат ли му се осигуровки по този договор?
Уважаема г-жо Недева, Договорът по чл. 229 КТ, независимо че уредбата му е в Кодекса на труда, не е трудов договор. Чл. 229 КТ дава възможност да се сключи договор за придобиване на квалификация, по силата на който обучаващото се лице, след завършване на обучението се задължава да работи при работодателя в уговорения срок. По силата на този договор обучаващият се поема задължение за работа при работодателя след завършване на обучението. С договора по чл. 229 КТ работодателят се задължава да осигурява на обучаващия се издръжка и др. и да го приеме на работа след завършване на обучението. Предвид горното, може да се приеме, че договорът за придобиване на квалификация по чл. 229 КТ се сключва между бъдещ работодател и бъдещ работник или служител. Едва след завършване на обучението отношенията между страните се уреждат с трудов договор. ЛТ/
11-09-2014
Трудов дог. е сключен на осн. чл.68,ал.1, т.2 от КТ. Вече 7 месеца нещата не вървят, ясно е, че служителя няма дя се справи с извършването на работата. Как следва работодателя да прекрати такъв договор, на какво основание?
Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, срочен трудов договор се сключва до завършване на определена работа. На основание чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завършване на определената работа. Следователно момента на изтичане срока на договора, сключен по реда на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ е този, в който работата е завършена и работодателят е задължен да издаде акт за прекратяване на трудовото правоотношение и оформи трудовата книжка. В този случай защитата по чл. 333 от КТ не се прилага. Основанието за прекратяване на трудовия договор се преценява от работодателя. МВ/
11-09-2014
Какви обезщетения дължи работадателя при прекратяване на труд.д-р по чл.68,ал.1,т.1Прекратявайки го по-рано от фиксирания срок и освобождавайки на основание чл.328,ал1,т5 от КТ. Сключеният дог.е за 1год. , остават 3 месеца до изтичането, предизвестието е 15 дни.
От запитването е видно, че трудовият договор на лицето е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ. Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Според чл. 326, ал. 2 от КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. В чл. 220, ал. 2 от КТ е предвидено, че страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск правото за който не е погасено по давност. В случай, че лицето има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право и на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. МВ/
11-09-2014
Започнах работа с изпитателен срок в полза на Работодателя. Ако подам заявление за гледане на дете до 2 г. /сега е на 1г 4м/ ще ми бъде ли разрешен този отпуск или ще ме освободят?
Трудовият договор със срок за изпитване е уреден в чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, който регламентира, че когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Съгласно ал. 2 на чл. 70 от КТ в договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. Уговорката за изпитване е приложима по отношение на всички видове трудови договори, както срочни така и безсрочни. Разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от КТ предвижда, че до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Ако срокът за изпитване по трудовия Ви договор е уговорен в полза на работодателя, той има право да го прекрати по всяко време до изтичане на изпитателния срок без предизвестие. В този случай закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. В чл. 164, ал.1 от КТ е предвидено, че след използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Съгласно чл. 46, ал. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката до работодателя. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Когато заявлението по ал. 1 се подава от майката, към него се прилага декларация, че тя не е лишена от родителски права или нейните родителски права не са ограничени по установен ред, че детето не е дадено за осиновяване или не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, че майката не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ отпускът да бъде ползван от бащата или от някой от техните родители, както и че детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството. Работодателят преценява дали трудовият Ви договор да бъде прекратен. МВ/
11-09-2014
Съкратена съм и вече 1 месец съм без работа . Как да докажа на предишния си работодател, че не съм работила, за да получа обезщетение по чл.222 ал.1.
Уважаема г-жо Пенева, Съгласно Кодекса на труда работникът или служителят има право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа, което се изплаща в резултат на прекратяване на трудов договор на изрично посочените в разпоредбата правни основания. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец, като с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Работникът или служителят следва да представи трудовата си книжка, от която ще е видно дали в периода от 1 месец (или за по-дълъг срок - ако е предвиден) е започвал работа по трудов договор. В практиката е прието, работникът или служителят да подава и декларация, че за съответния период не е работил по трудово правоотношение. От горното е видно, че обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ е дължимо от работодателя, когато изтече периодът (1 месец или по-дълъг период – ако е предвиден), за който работникът или служителят следва да удостовери оставането си без работа. ЛТ/
11-09-2014
Имам осигурителен стаж и възраст да се пенсионирам, но все още не съм решила да го направя. Работодателят ми ме съкращава без предизвестие. Освен обезщетение по чл.220 за неспазено предизвестие и чл. 224 за неизползван отпуск имам ли право и на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ в размер на 2 БРЗ, тъй като съм работила по-малко от 10 г.
Уважаема г-жо Иванова, Основанието за прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата е определено в чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ и предвижда прекратяване на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя. Ако работодателят не спази дължимия срок на предизвестие, то работникът или служителят има право на обезщетение по чл. 220, ал.1 КТ - в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието. Работодателят дължи и обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ, което се изплаща в резултат на прекратяването на трудовия договор поради съкращаване на щата на работник или служител, който е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение. Обезщетението се изплаща за срок не повече от 1 месец, освен ако не е предвидено обезщетение за по-дълъг срок. Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Работникът или служителят има право и на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, ако към датата на прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следователно ако са налице съответните условия, Вие имате право на обезщетения от работодателя на основание чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1, чл. 222, ал. 3 и чл. 222, ал. 1 КТ. ЛТ/
11-09-2014
Здравейте! С работодателя ми прекратихме трудовите си взаимоотношения по взаимно съгласие/желанието за напускане беше мое/. Редно ли е да ми даде на куп парите, които имам да взимам, защото сега ми се налага да го преследвам и постоянно да звъня кога ще изплащат пари? Благодара.
От запитването Ви не става ясно какви „пари“ Ви дължи работодателя. Уведомяваме Ви, че трудово – правен спор във връзка с неизплащане на дължимите от работодателя обезщетения, както и за неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред – чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. В случай, на нарушаване на трудовото законодателство от работодателя можете да сигнализирате съответната инспекция по труда. МВ/
11-09-2014
Интересува ме правото на ползване на отпуск за обучение задочна/вечерна форма в частен професионален колеж "без откъсване от производството". Има ли значение, че обучението и придобиването на новата професионална квалификация е след завършено висше образование?
Уважаема г-жо Хорозова, Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение. Отпускът по чл. 169, ал. 1 КТ се предоставя за обучение в средно или висше училище с цел придобиване на образователна степен или специалност. Обучението за повишаване на квалификацията няма такъв характер, поради което нямате право на отпуск по чл. 169 КТ. С разрешение на работодателя можете да ползвате неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ. ЛТ/
11-09-2014
В шестте брутни заплати, които се изплащат по чл.222 ал.3 при пенсиониране, включва ли се ДМС (ако има такова) или заплатите са щатни?
Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3 от КТ, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват: 1. Основната работна заплата за отработеното време; 2. Възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. Допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. Възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. Възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. Възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Предвид горното мнението ни е, че ДМС би могло да се приеме за такова с постоянен характер, ако се получава постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение, което следва да е определено и с колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието. МВ/
11-09-2014
Може ли да се отложи до излизане на решение на НОИ за пенсиониране,изплащането на обезщетение по чл.222,ал.3КТ с цел избягване на грешки от страна на счетоводителя на фирмата при определяне условията за пенсиониране?
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда се дължи от деня на прекратяване на трудовото правоотношение. Нормативно обаче не е предвиден краен срок, в който работодателят да заплати това парично обезщетение. Следва да имате предвид, че работникът или служителят има право да предяви съдебен иск за неизплатеното обезщетение в 3-годишен давностен срок, считано от датата на прекратяването. КС
11-09-2014
В момента съм в болнични,но имам вазможност да започна нова работа,може ли да ги прекратя?
Кодексът на труда изисква както работодателят, така и работникът/служителят да се съобразяват с предписанията на здравните органи, компетентни в експертизата на работоспособността. Съгласно разпоредбата на чл. 18 от Наредбата за медицинската експертиза /НМР/, осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск, а осигурителите не следва да допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност. Възможността за преждевременно явяване на работа е чрез получаване на разрешение от лекуващия лекар/ЛКК и прекратяване на отпуска по болест в съответствие с чл. 19 от НМР. В случай, че получавате парично обезщетение за периода на временната неработоспособност, следва да се обърнете и към Националния осигурителен институт. КС
11-09-2014
В Чл. 112, ал. 1, т. 2 от КТ се казва, че се забранява полагането на допълнителен труд от работници или служители, които са определени в закон или в акт на Министерския съвет. Кои са тези актове и напрактика на кого е забранено да полага допълнителен труд?
Съгласно чл. 112, т. 1 от КТ, за работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки (такива са случаите, когато за тези работници и служители е установено намалено работно време), е установена забрана за полагане на допълнителен труд при същите или други специфични условия. Посочените в чл. 112, т. 1 от КТ работници или служители, които работят при специфични условия, са работници и служители, за които е установено намалено работно време (извършват работи по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време) и които имат право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ (извършват работи по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск). В чл. 112, ал. 1, т. 2 от КТ е предвидено, че се забранява полагането на допълнителен труд от работници или служители, които са определени в закон или в акт на Министерския съвет. Разпоредбата урежда законова възможност за установяване при необходимост на нови категории работници и служители, за които е забранено полагането на допълнителен труд по чл. 110 или 111 от КТ. МВ/
11-09-2014
Въведено намалено раб. време - 7 часа, сумирано отчитане на раб. време - 3 месеца. Полагане на нощен труд от 19.00 ч. до 7.00 ч. Трябва ли да се приравнява нощният труд в дневен.
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. Разпоредбата определя правилото за превръщане на отработените нощни часове в дневни, като се използва коефициент. Това е правилото, според което, поради различната нормална продължителност на дневното и нощното работно време, установени в чл. 136 и чл. 140 от КТ, за седем часа през нощта следва да се заплати трудово възнаграждение, колкото за 8 часа през деня. Именно когато нормалната продължителност на дневното работно време е 8 часа (чл. 136, ал. 3 от КТ) и нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа (чл. 140, ал. 1 от КТ), отношението е 8 ч./ 7 ч., т.е. коефициентът за превръщане на нощните часове в дневни е равен на 1, 143. За работниците и служителите, ползващи намалено работно време (чл. 137, ал. 1 от КТ), установената продължителност на дневното работно време за съответното работно място е 6 или 7 часа. Съгласно чл. 6 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е равна на дневната продължителност, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 КТ, т.е. продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е съответно 6 или 7 часа (равна на дневната продължителност). Това означава, че отношението е 6 ч./ 6 ч. или 7 ч./ 7 ч., т. е. коефициентът за превръщане е равен на 1. На практика това означава, че превръщане на нощните часове в дневни не се извършва при прилагане на намалено работно време по чл. 137 от КТ. ЛТ/
10-09-2014
моля за бланка -образец на декларация че служителите не страдат от посочените болести в Наредба5/87г.Предстои ми съкращение на служители
Уважаема г-жо Илчева, Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ само с предварително разрешение на инспекцията по труда, когато работникът или служителят боледува от болест, определена в Наредба №5 от 20.02.1987 г. Болестите по Наредба № 5/1987 г. са: 1. исхемична болест на сърцето; 2. активна форма на туберкулоза; 3. онкологично заболяване; 4. професионално заболяване; 5. психично заболяване; 6. захарна болест. В тези случаи преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия. Към Наредба № 5/1987 г. няма бланка, която да е утвърдена като образец. ЛТ/
10-09-2014
Работя като рентгенолог в МБАЛ. За какво време трябва да се отзова на работа при повикване по време на разположение?
Разпоредбата на чл. 139, ал. 5 от Кодекса на труда предвижда, че за някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието. В чл. 3 от Наредба № 2 от 22.04.1994 г. За реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя е предвидено, че когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция. Мястото за разположение се уговаря между работника или служителя и работодателя. Времето, през което работникът или служителят е на разположение не се отчита като работно време. То обаче се заплаща съгласно чл. 10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Фактически извършената работа през времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд. Според ал. 4 от наредбата, времето за дежурство, както и времето на разположение извън територията на предприятието, се определя с месечен график, утвърден от работодателя. Съгласно чл. 5, ал. 1, максималната продължителност на времето на задължение за разположение не може да превишава: 1. Общо за един календарен месец – 100 часа; 2. За едно денонощие през работни дни – 12 часа; 3. През почивни дни – 48 часа. В ал. 2 е предвидено, че на работник или служител не може да се възлага да бъде на разположение: 1. В два последователни работни дни; 2. В повече от два почивни дни в един календарен месец. Съгласно ал. 3, ограниченията по ал. 1 и 2 могат да не бъдат прилагани в случаите при оказване на медицинска помощ. В чл. 15, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че за полагането на извънреден труд, дежурство и за времето на разположение на предприятието се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително. За повече информация можете да се обърнете към Министерство на здравеопазването. МВ/
10-09-2014
работник не е използвал годишен отпуск 20 дни през 2013, прехвърлени за 2014 са 10 дни. какво става с останалите 10 от 2013,плащат ли се при прекратяване на ТД през 2014 , моля кратък и конкретен отговор да или не!
Уважаема г-жо Гълъбова, Правото на ползване на отпуск за 2013 г. се погасява по давност на 31.12.2015 г. ( чл. 176а, ал. 1 КТ). Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Ако трудовото правоотношение се прекрати през 2014 г. работодателят е длъжен да изплати обезщетение за всички неизползвани дни платен годишен отпуск за 2013 г., тъй като давностният срок няма да изтекъл към датата на прекратяване на трудовия договор. ЛТ/
10-09-2014
Служител постъпва на работа на 27.08.2014 г. и напуска на 10.09.2014 г. Има ли право на обезщетение за неползван отпуск? Лицето има 20 години трудов стаж.
Съгласно чл. 42, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът и служителят има право на парично обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск, когато е придобил поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят е прослужил най-малко половината от работните дни на месеца. МВ/
10-09-2014
Прекратихме ТПО със служител през м.Май, същия беше надвзел 5 работни дни от полагаемия отпуск за 2014 г.,пропорционално на отработеното време до прекратяването. През м.Юни го назначихме отново с трудов договор. Имаме ли право да приспаднем надвзетите 5 работни дни от салдото ПГО, изчислено от датата на второто му назначаване до 31.12.2014 г.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. След сключване на последващия трудов договор, не може да се прави „приспадане“ от полагаемият се на лицето платен годишен отпуск. МВ/
10-09-2014
Задължително ли е прекратяването на трудовото правоотношение при пенсиониране.
Уважаема г-жо Петрова, Няма пречка работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да продължи да работи и след придобиването на правото. Работодателят няма право едностранно да прекрати трудовия договор на служителя на основание, че е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва да имате предвид обаче, че за да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо осигуряването (трудовият договор) да бъде прекратен – чл. 94, ал. 2 КСО. Работникът или служителят може сам да прекрати трудовото си правоотношение с предизвестие на основание чл. 326 КТ или да предложи на работодателя си прекратяване по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, ако инициативата за прекратяване е негова. ЛТ/
10-09-2014
Здравейте! Работя в детска градина която прилага с-мата на делегираните бюджети.При нас беше направена промяна в щатното разписание на служител-намален- от 8 на 4 часа с ДС по чл.119 от КТ, но лицето отказва да подпише.Какво да предприемем? Нали директора определя числеността при дел. бюджет? /наредба 3 от 18.02.2008г-за нар. просвета,чл.12,ал.1/
Считано от 01.01.2009 г. И по трудовите договори по чл. 114 от Кодекса на труда времето се зачита за трудов стаж, поради което трябва да бъде нанесен в трудовата книжка. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци. Точните изчисления се извършват от работодателя. Тъй като посочената от Вас наредба е издадена от министъра на образованието и науката, за повече информация се обърнете към МОН.МВ/
10-09-2014
Пенсионер съм от 27.07.2013г-ОСВ-61г4м /2-ра и 3-та кат./В същото време имах ТЕЛК-3-та група и получавах пенсия.Обясниха ми,че ще продължа да получавам по-високата пенсия.Тази год.ми изтече ТЕЛКа,но аз не се явих вече съм пенсионер.Тогава ми спряха пенсията.Накараха ме да подпиша декларация,че се отказвам от ТЕЛК и ще получавам по-ниската пенсия?
Разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване предвижда, че пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68 КСО се отпускат пожизнено. Видно е, че разпоредбата се прилага само за лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред по чл. 68 КСО, но не и за лицата, придобили право на ранно пенсиониране. КС
10-09-2014
Изчислява ли се и нанася ли се трудов стаж в трудова книжка при договор по чл.114 от КТ? Какъв е методът на изчисляването?
Считано от 01.01.2009 г. И по трудовите договори по чл. 114 от Кодекса на труда времето се зачита за трудов стаж, поради което трябва да бъде нанесен в трудовата книжка. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци. Точните изчисления се извършват от работодателя. МВ/
10-09-2014
За определяне нормата работно време(работни часове) при сумирано изчисляване на работното време, приспада ли се периода на отпуск? Например при 20 работни дни нормата е 160 часа, ако работника е бил в отпуск 10 работни дни, нормата 80 часа ли е или 160 часа за месеца? Благодаря предварително!
Уважаема г-жо Славова, При определяне на нормата работно време не се включват дните, през които е ползван платен годишен отпуск, болнични или друг вид отпуск. ЛТ/
10-09-2014
Здравейте, служител работи на 4 часа по чл.110 от КТ на 12 часови дежурства, за месеца има 21р.д. по 4 часа 84часа за отработване или 7 смяни.При ползване на платен отпуск има право на пълния размер 20 дни.Ако за месеца е 5дни в пл. отпуск колко часа трябва да отработи ?
В чл. 355, ал.1 от КТ е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица – ал. 3 на чл. 355 от КТ. Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл.111 от КТ, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят по този договор се определя пропорционално на времето, което би му се признало за трудов стаж. Точните изчисления се извършват от работодателя./МВ/
10-09-2014
На 06.02.14г. по мое желание е прекратен трудовия ми договор поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Считано от 10.02.14г. съм приета на работа в същото предприятие. Този месец ми изплащат 6 заплати по чл.222 ал.3. Въпросът ми е: януарската заплата ли се умножава по 6 или, както е при мен, юлската?
В чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Както е видно от разпоредбата, обезщетението е дължимо от работодателя при прекратяване на трудовия договор, след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. От запитването е видно, че трудовият Ви договор е прекратен на 06.02.2014 г. като към този момент сте имала придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Предвид горното мнението ни е, че за база за изчисляване на обезщетението следва да се вземе месец януари 2014 г., месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за обезщетението.МВ/
10-09-2014
Назначена съм на работа по чл.68 ал.1 т.1 и във връзка с ПМС 66/1996г на 27.12.2012г. на 4ч.работен ден на основен трудов договор.На 19.09.2014г придобивам правото на пенсия по възраст и осиг.стаж.Имам ли право на обезщетение по чл222 ал.3?Същото ми се отказва ,поради това, че съм била назначена по 66 ПМС на срочен трудов договор.
Уважаема г-жо Радева, Трудовите правоотношения, възникнали на основание трудов договор, сключен по ПМС № 66 от 1996г. се подчиняват на общите разпоредби на трудовото законодателство. Това означава, че работещите по това постановление работници и служители имат съответните права, ако отговарят на реда и условията, регламентирани в законовите и подзаконовите нормативни актове. В случай че към датата на прекратяване на трудовия договор по ПМС 66/1996г. отговаряте на изискванията на чл. 222, ал. 3 КТ, Вие ще имате право на обезщетение. ЛТ/
10-09-2014
Работя в частна фирма като шофьор на товарен автомобил с товароподемност 20т. Работодателят ме осигурява на трета категория труд с мотива, че не работя всеки ден по 8 часа с камиона. Правилно ли е това?
Моля да зададете въпроса си в рубрика „Безопасност и здраве при работа“. СН/
10-09-2014
Здравейте, възможно ли е да се приеме закон, който да гласи следното - когато човек достигне годините за пенсиониране той да има възможността да избере дали да се пенсионира или не. Ако реши да се пенсионира той да може да развива собствен бизнес, но да няма право да заема работно място (работник). Благодаря Ви предварително!!!
В момента действащото законодателство предвижда, че лице, което е придобило право на пенсия не е задължено да упражни това свое право. За лицата, които получават пенсия, не е възможно да се предвиди законодателно ограничение да работят по трудово правоотношение, тъй като това би противоречало на чл. 8, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно който при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време. Този законов текст урежда равенството в отношенията към работниците и служителите при упражняване на техните права и изпълнението на задълженията им по трудовото правоотношение и въвежда забрана на дискриминацията в трудовите отношения. Нарушаването на разпоредбата на чл. 8, ал. 3 КТ ще е в противоречие с чл. 48, ал. 1 от Конституцията на Република България, който гарантира правото на труд на гражданите. КС
10-09-2014
Здравейте, искам да попитам няколко въпроса отностно песионерите: - Какво значи да си пенсионер? - Какво значи работещ пенсионер? - Каква е целта на пенсионирането на хора? Благодаря Ви предварително!!!
Пенсионерът е лице, което получава пенсия. Работещите пенсионери са лица, които получават пенсия и полагат труд по трудово, служебно или друго правоотношение. Когато лицето придобие право да получава определен от законодателството вид пенсия, то само решава дали и с каква цел да се пенсионира. КС
10-09-2014
Здравейте, баща ми е на 55 годишна възраст и има 44 години трудов стаж. По текущата система към 20.12.2014 той ще има 99 години 3 месеца и 9 дни. Реално няма да му достигнат само 8 месеца да се пенсионира. И заради това ще трябва да работи още цели 12 години до пенсия. Искам да попитам има ли някаква възможност и начин да се пенсионира сега?
Към момента работещите при условията на първа и втора категория труд се пенсионират на основание на разпоредбата на § 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), която предвижда, че до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. За повече информация по поставения въпрос се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
09-09-2014
Започнах нова работа. Трябва ли да ми начислят майчинството за трудов стаж и полага ли ми се процент прослужено време за годините майчинство, като децата ми са родени 1995 г и 1998 г Предварително благодаря за отговора!
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата / в сила от 01.07.2007 г./за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Следва да се има предвид, че трудовият стаж, придобит преди сключване на трудов договор с конкретен работодател се взема предвид от него, само когато предишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия (чл. 12, ал. 4, т. 1 от Наредбата). С оглед на горното, предишният трудов стаж, зачетен съгласно чл. 354, т. 6 КТ (времето за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст на неработеща майка) не се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатия на това основание трудов стаж е зачетен за такъв като време, през което не е съществувало трудово правоотношение, т.е. не е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. В случай, че сте постъпила на работа при друг работодател след 01.07.2007 г. Мнението ни е, че това време не се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. МВ/
09-09-2014
Здравейте,ползвах платен годишен отпуск след майчинство от 15.05.2014 до21.08.2014 до момента неми е изплатен нито лев от фирмата.Подадох жалба в Инспекцията по труда от там направиха предписание с краен срок 08.09.2014 но все още няма плащане от фирмата.Моля посаветвайте ме по какъв начин мога да си изискам полагащото ми се заплащане.Благодаря Ви!
Уважаема г-жо Николова, Съгласно чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с глоба в размер от 1500 до 10 000 лв. От горното е видно, че работодателят носи отговорност за неизпълнение на даденото му задължително предписание. Съветваме Ви да сигнализирате писмено ИА “ГИТ”, че работодателят Ви не е изпълнил задължителното предписание. Освен това, съществува възможност да претендирате вземането си и по съдебен ред в 3-годишен давностен срок. ЛТ/
09-09-2014
Какво е правното основание за изменения в щатно разписание по преценка на работодателя, т.е. една щатна бройка да се трансформира в друга или 1/2 щ. бр. от един отдел да се прехвърли в друг и т.н. По кой нормативен акт работодателят може да прави такива структурни промени?
Щатното разписание на длъжностите при работодателя представлява вътрешно разпределение на работната сила в предприятието, съобразно неговата структура (обект, цехове, звена, служби, отдели, дирекции и др.), по трудови функции и длъжностни наименования, както и съответната бройка от всяка длъжност. В него се посочват и изискванията за заемане на съответната длъжност (образование, правоспособност и др.), както и основната работна заплата. В трудовото законодателство съществуват редица разпоредби, от които произтича задължението на работодателя да разработи и утвърди щатно разписание на длъжностите. Това са разпоредби, регламентиращи правата и задълженията на страните при сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор, обезщетенията, свързани с трудовото правоотношение и други, свързани с длъжността на работника или служителя и щата на работодателя (чл. 62, ал . 6, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 68, ал. 6, чл. 127, ал. 1, т. 4, чл. 139а, ал. 3, чл. 259, чл. 309, ал. 4, чл. 315, ал. 1, чл. 325, т. 6 и 12, чл. 326, ал. 3, чл. 328, ал. 1, т. 2, 8 и 11, чл. 329, чл. 330, ал. 2, т. 1 и др. от КТ). Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 349, ал. 1, т. 5 от КТ, съгласно която в трудовата книжка се вписват заеманата от работника или служителя длъжност и организационното звено (отдел, цех, служба), в което той работи. Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011). НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника за прилагане на НКПД-2011 при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика. От изложеното е видно, че работодателят следва да има длъжностно разписание, в което задължително се кодират длъжностните наименования в съответствие с НКПД-2011. Щатно разписание на длъжностите/длъжностно разписание/щатно разписание са синоними. Промяна в това разписание се налага при промяна на щатната численост на персонала, трансформация на длъжности и др. Въз основа на щатното разписание на длъжностите се разработва поименното разписание на длъжностите (с имената на лицата, които заемат длъжностите). Един от случаите, когато се налага промяна в поименното разписание е освобождаването на един работник или служител от длъжността, която заема, и назначаването на друг. СН/
09-09-2014
За коя година се използва първоначално полагащия се платен годишен отпуск , когато лице има остатък от неизползван отпуск за 2013 г. и текущ неизползван отпуск за текущата 2014 г. ?
Уважаема г-жо Терзиева, Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя наведнъж или на части след писмено разрешение на работодателя и в съответствие с утвърден от работодателя график (чл. 172 и чл. 173, ал. 6 КТ). Отпуските се ползват по начина, по който се заложат в графика. В Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) няма разпоредба, определяща поредност на ползването. ЛТ/
09-09-2014
За степен "доктор" начислява ли се клас прослужено време /ДТВ за ПТПСО/
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Възнаграждението за образователната и научна степен „доктор“ е допълнително възнаграждение с постоянен характер (чл. 11 и 15 от наредбата), т. е. не е елемент на основната работна заплата. СН/
09-09-2014
Здравейте, на мястото на служител, който излиза в майчинство се назначава нов служител на осн. чл.68 (1) т.3 КТ, който също излиза в майчинство. На мястото на заместника назначаваме нов служител на осн чл.68(1)т.3 КТ. Титуляра на позицията напуска компанията. Ако не прекратим договорите на другите две служителки стават ли и двата договора безсрочни
В случаите, когато трудовият договор със замествания /титуляра на длъжността/, който се намира напр. В продължителен отпуск се прекратява се счита, че същият се е върнал на работа. С прекратяването на трудовия договор на титуляра се прекратява и трудовия договор със заместващия работник или служител. Имайте предвид, че съгласно чл. 69, ал. 1 КТ трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. В закона изрично е предвидено, че тази разпоредба се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител /по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ/, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването /чл. 69, ал. 2 КТ/. От изложеното е видно, че ако заместникът продължи реално да работи 5 или повече работни дни след датата на прекратяване на трудовия договор на титуляра без работодателят да възрази писмено, то неговият срочен трудов договор се превръща в договор за неопределено време. МВ/
09-09-2014
Изпратих въпроса, но тъй като има ограничение на символите той е на две части. Незная как може да се зададе на веднъж, тъй като се губи смисъла и незная дали става ясно след два и три пъти продължаване на въпроса.
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му - чл. 176а, ал. 2 КТ. В случаите по чл. 176, ал. 4 КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа - чл. 38а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Поради това не е необходимо да бъдат предприемани допълнителни действия от страна на служителя, т. е. не се подава молба за отлагане по чл. 176, ал. 3 от КТ, както сочите в запитването и няма ограничение от 10 дни за отлагане на ползването на отпуска по чл. 176, ал. 4 от КТ. СН/
09-09-2014
молба за отлагане на отпуската в пълен размер на остатъка от 16р.д. Работодателят издава заповед за прехвърляне на 10р.д. Сега служителя претендира за 16 р.д на основание чл. 176, ал. 4 от КТ. Основателна ли е претенцията? Ситуацията с болничните и отлагането на отпуск се повтаря от 2010г. Тази година същият служител пак е ползвал болнични.
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му - чл. 176а, ал. 2 КТ. В случаите по чл. 176, ал. 4 КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа - чл. 38а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Поради това не е необходимо да бъдат предприемани допълнителни действия от страна на служителя, т. е. не се подава молба за отлагане по чл. 176, ал. 3 от КТ, както сочите в запитването и няма ограничение от 10 дни за отлагане на ползването на отпуска по чл. 176, ал. 4 от КТ. СН/
09-09-2014
М 08 2011 ИМАМ ОТРАБОТЕНИ 23 ДНИ М.9 2011 7 ДНИ ОТРАБОТЕНИ И 14 В НЕПЛАТЕН ОТПУСК. ОТ М ОКТОМВРИ СЪМ В БОЛНИЧНИ.СЛЕДВА МАЙЧИНСТВО И НА 15,08,2014 НАПУСКАМ РАБОТА.ВЪПРОСА СА МИ Е КАКВО ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ОТПУСК СЛЕДВА ДА ПОЛУЧА. НА БАЗА ОТРАБОТЕНИТЕ НАЙ МАЛКО 10 ДНИ ИЛИ ВЪРХУ МРЗ ЗА М. АВТУСТ 2014 Г.
Според чл. 224, ал. 2 от Кодекса на труда, обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177, съгласно който за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Предвид на това и от изложените в запитването Ви обстоятелства може да се направи извода, че месецът, който ще се вземе за база за изчисляване на обезщетението Ви е м. август 2011г. КС
08-09-2014
От 10.02.14г. започнах работа в една ЦДГ . На 04.09.14г. ми бе преведена сума от ДМС за учителите.На 12.09.14г. ми е последният работен ден там поради прекратяване на договора по взаимно съгласие.Въпроса ми е трябва ли да върна преведените ми пари,които се дават на учителите за 15.09.Благодаря!
По поставения въпрос се обърнете към Министерство на образованието и науката.МВ/
08-09-2014
Наложено наказание 'предупреждение за уволнение" основание ли е служителят да бъде лишен от допълнително възнаграждение /дадени във фирмата след връчване на горната заповед/?
Условията за получаване на допълнително материално стимулиране / ДМС / в случай, че това имате предвид в запитването си, са записани във вътрешните правила за работната заплата, Определянето на работниците или служителите, които имат право на ДМС е свързано с индивидуалната преценка на работодателя. МВ/
08-09-2014
Дъщеря ми е бременна в 4 месец. Назначена е по заместване, и титулярката се връща от отпуск по майчинство през септемвр. Каква закрила има дъщеря ми и може ли работодателя да я освободи при положение, че търсят персонал и тя отговаря на условията. Основен мотив а отказа е, че е бременна. Предстои ида излезе по майчинство в началото на м. декември.
Уважаема г-жо Георгиева, На основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда се сключва срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. При завръщане на замествания на работа трудовият договор на заместника се прекратява без предизвестие, съгласно чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ. Обстоятелството, че дъщеря Ви е бременна, не е пречка за прекратяване на договора за заместване. Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация работодателят няма право да отказва приемането на работа поради бременност, майчинство или отглеждане на дете. Съгласно чл. 40 от Закона за защита от дискриминация Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията има правомощията да се произнася по постъпили до нея жалби или сигнали. С оглед на гореизложеното, дъщеря Ви може да подаде жалба до Комисията за защита от дискриминация. ЛТ/
08-09-2014
Полага ли се пълният размер на удължен платен год. отпуск, след дълго отсъствие на служителката ,поради работа при друг работодател,след като е ползвала преди връщането си на основната работа неплатен отпуск до 30 дни, който се зачита за трудов стаж.
Уважаема г-жо Христова, Размерът на удължения платен годишен отпуск се определя пропорционално на времето, признато за трудов стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в рамките на календарната година се признава за трудов стаж. ЛТ/
08-09-2014
Може ли в щатното разписание на училище да бъде включен 1/4 щат - 2 часа за длъжността главен счетоводител
Уважаема г-жо Шопова, Информация по поставените въпроси можете да получите от Регионалния инспекторат по образованието. ЛТ/
08-09-2014
Имаме служител по трудово правоотношение, назначен като "млад военен" пенсионер, който е роден през 1958 г. Може ли да бъде освободен по чл.328,ал.1,т.10а от КТ?
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ, работодателят има право да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Правното основание по Кодекса за социално осигуряване, на което е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст няма значение (чл. 68 и чл. 69 от КСО, § 4 и § 5 от ПЗРКСО). Обръщаме внимание, че за да може да се прекрати трудовия договор по т. 10а е необходимо договорът да е бил сключен с работник/служител, който не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и го е упражнил. Става дума за лица, които най-общо се наричат “работещи пенсионери”, т.е. работодателят е сключил трудовия договор с лице, което вече е пенсионер. В чл. 328, ал. 3 от КТ е предвидено, че работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането. Информацията следва да съдържа данни за датата, на която пенсията за осигурителен стаж и възраст е отпусната.МВ/
08-09-2014
Здравейте!Прочетох Наредбата за видовете работи,за които се предоставя намалено работно време.Сред изброените са работа с биологични агенти в клинични лаборатории, и т.н.Въпросът ми е:Полага ли се намалено работно време за работа с биологични агенти в лаборатории, които не са сред изброените в наредбата?Предварително Ви благодаря за отговора.
Моля да зададете въпроса си в рубриката „Безопасност и здраве при работа“. СН/
08-09-2014
Работя на основен трудов договор и втори трудов договор по чл. 110. При прекратяването на втория трудов договор бяха ми останали общо 19 дни неизползван платен годишен отпуск за 2014 г. Имам ли право на обещетение за неизползван отпуск по чл.224 за тези дни в заповедта за освобождаване от тази длъжност.
Когато работник или служител работи по трудов договор за допълнителен труд по чл.110 от КТ, той има право на платен годишен отпуск и по трудовия договор за допълнителен труд. Изчисляването на платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд става по общия ред, като времето, което евентуално би се признало за трудов стаж се изчислява и набира по часове, дни и месеци. При прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд, лицето има право на обезщетение по чл. 224 от КТ - за неизползван платен годишен отпуск, ако такъв не е ползвало и правото на който не е погасено по давност.МВ/
07-09-2014
Здравейте! Обезщетението по чл. 220 смята ли се за трудов и осигурителен стаж? Благодаря Ви!
Периодът, за който на лицето е изплатено обезщетение за неспазено предизвестие по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда, не се зачита за трудов и осигурителен стаж. КС
07-09-2014
Полагат ли се дневни пари, когато командировката се изпълнява извън населеното място, където фактически живее командирования, а именно на места от Републиканската пътна мрежа извън населено място, където живее той - чл.23 от Наредбата за командировките в страната.
Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от КТ предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя (ал.2). Видно от посочената разпоредба командировката е за изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя извън мястото на постоянната му работа. В чл. 23 от Наредбата за командировките в страната (НКС) е предвидено, че не се заплащат дневни пари при ползуване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство. Според § 1 от Допълнителните разпоредби на Семейния кодекс "Семейно жилище" по смисъла на този кодекс е жилището, което е обитавано от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца. В НКС не е дефинирано понятието “семейство”. Според общоприетия принцип, залегнал в други закони, /напр. Закона за семейни помощи за деца/ то включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак. МВ/
07-09-2014
Задавам въпросите си, на основание параграф 4 от Преходните и Заключителни разпоредби от Наредбата за командировките в страната. Въпроси : При положение, че седалището на командироващия орган е в София /АПИ/, кои са границите на София, отвъд които / например област Перник/ трябва да бъде издадена заповед за командировка с полагащи се дневни пари?
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор съдържа данни за страните и определя мястото на работа. Според ал. 3 на чл. 66 от КТ, за място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Разпоредбата на чл. 121, ал.1 от КТ предвижда, че когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя - ал.2 – ал. 2 на чл. 121. Видно от посочената разпоредба командировката е за изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя извън мястото на постоянната му работа. Командировките се осъществяват въз основа на предварително издадена писмена заповед от командироващият, който определя условията на командировката. Преценката относно времето, което е необходимо за пътуване и за извършване на възложената задача е на командироващият. Съгласно чл. 6 от Наредбата за командировките в страната, не се считат командировани лицата, които: 1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.; 2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение; 3. пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот. Според чл. 19, ал. 1 от посочената по-горе наредба, на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. В ал. 2 на чл. 19 от наредбата е предвидено, че на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1. Както е видно от разпоредбата, дневни пари се дължат при командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната работа. В случай, че в трудовия договор е договорено мястото на работа, но се е налага служителите да изпълняват трудовите си задължения извън мястото на работа, мнението ни е, че следва да им се изплащат дневни пари по реда на чл. 19 от наредбата. Определение на понятието „населено място“ се съдържа в чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за административно-териториалното устройство на РБ.МВ/
06-09-2014
Здравейте, интересувам се относно това, дали е задължително да се поставя печат на работодателя в Трудов договор, както и в УП2 и УП3? Валиден ли е съответният ТД само с подписите на съответните лица?
Уважаема г-жо Иванова, Трудовият договор задължително се сключва в писмена форма между страните (работника/служителя и работодателя). Той трябва да бъде подписан от тях. Печатът на работодателя, удостоверява подписа на лицето, което представлява работодателя. Образците УП-2 и УП-3 имат удостоверителен характер за вписаните в тях обстоятелства и следва да бъдат подписани и подпечатани от издателя им. Тези образци са утвърдени от управителя на НОИ и се подписват от гл. счетоводител и ръководител и се подпечатват. ЛТ/
05-09-2014
Жена ми я освобождават от работа от 10.09.2014 г. но заповедта за освобождаване и трудовата книжка ще и бъдат връчени чак на 12.09.2014 г. Жена ми си е намерила нова работа но не може да започне без прекъсване на трудовия стаж защото документите и не са представени навреме от старата фирма.Фирмата не може да бави документи умишлено какво да правя?
Съгласно чл. 128а, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. От разпоредбата е видно, че работодателят следва да издаде заповед за прекратяване на трудовия договор, като посочи от кога същият се прекратява, както и основанието, на което се прекратява. Актът за прекратяване на трудов договор се подписва и от двете страни по трудовото правоотношение. На основание разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ работодателят има задължение да предаде незабавно на работника или служителя оформената му по съответния ред трудова книжка. В чл. 226, ал.1 от КТ е предвидено, че работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимущестевните. Давностният срок за предявяване на иск е 3-годишен, считано от деня, в който правото, предмет на иска е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира съответната инспекция по труда. МВ/
05-09-2014
Здравейте ! Въпросът ми е следния : при нас беше направено промяна в щатното разписание и щата на наша служителка беше намален от 8 часа за работа при 4 часа. Тя отказа да подпише допълнително споразумение за преминаване на намалено работно време по чл.119 от КТ.Какво трябва да предприемем след това и ако има предизвестие на колко часа се работи
Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него.МВ/
05-09-2014
Служител е в болнични към край на годината и няма възможност да си ползва полагаемия платен годишен отпуск. Можели да го ползва през слеващата ако е почече от 10 дни
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. От цитираната разпоредба следва, че при наличие на посочените причини и в зависимост от конкретните обстоятелства се отлага ползването на целия или на част от платения годишен отпуск, т.е. в случая отложеният размер от отпуска може да бъде повече от 10 работни дни. В чл. 176а, ал. 2 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. В случаите по чл. 176, ал. 4 от КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа - чл. 38а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.МВ/
05-09-2014
Здравейте. Зная за многото въпроси към Вас и очакваните отговори, но Ви моля за отговор на въпроса, който зададох на 19 или 20.09.2014г. по отношение на конкретен казус за отлагане на отпуски, тъй като този казус със същият служител се повтаря и тази година.
Уважаема г-жо Иванова, Моля, задайте въпроса на който желаете да Ви бъде отговорено! ЛТ/
05-09-2014
Въпросът ми е може ли работодателят ( управители на ООД) когато са в отпуск, болничен или командировка да упълномощят лице да подписва/ прекратява трудови договори вместо тях?
Уважаема г-жо Кръстева, Съгласно чл. 66, ал. 1 КТ трудовият договор съдържа данни за страните, като по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на КТ “Данните за страните”, които се отнасят до работодател – юридическо лице, включват и името/имената на лицето/лицата, което/които го представляват. Това означава, че това лице/лица представлява/представляват заедно или поотделно работодателя, като именно то/те има/имат правото да подписва/подписват документи, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда не регламентира възможността за делегиране на правомощия, свързани с възникване на трудовото правоотношение (сключване на трудов договор не от работодателя по смисъла на § 1, т. 1 ДР КТ). Правомощията на работодател – юридическо лице се упражняват от лицата, които го представляват съгласно нормативен акт, устройствен правилник, устав или друг документ. ЛТ/
05-09-2014
Работя в болница, която е предприятие по смисъла на §1, т.2 от ДР на КТ, в което се работи непрекъснато. Въпросът ми е: Чл.151, ал.3 от КТ прилага ли се за цялото предприятие, или само за звената в болницата, които работят на смени, като в тези с подневно отчитане на работното време се прилага чл.151, ал.1и2 от КТ?
Уважаеми г-н Генов, Съгласно чл. 151, ал. 3 от КТ в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В този случай на работниците и служителите се осигурява време за хранене, което e в рамките на работното им време. Следва да се има предвид, че почивките по време на работа (чл. 151, ал. 1 КТ) и времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато (чл. 151, ал. 3 КТ) се определят в Правилника за вътрешния трудов ред (чл. 4а от НРВПО). Всеки работодател е длъжен да има правилник за вътрешния трудов ред (чл. 181 КТ). Съгласно чл. 181, ал. 2 от КТ работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Провеждането на предварителни консултации е задължение на работодателя. Това задължение работодателят следва да изпълнява и когато се извършват изменения в правилника. ЛТ/
05-09-2014
Здравейте, Имам въпрос относно издаване на продължение на трудова книжка. Информацията, която имам до момента е много противоречива и искам да получа вашия отговор. Какво точно се вписва на стр, 5 от трудовата книжка: Издадена от - първоначалната фирма или тази, която издава продължението. Същия въпрос се отнася и до датата. Благодаря!
Уважаема г-жо Мицева, Издаването на продължение на трудовата книжка не е издаване на нова трудова книжка. Затова на титулната страница се посочва първоначалния номер, дата и работодателя който я е издал („първоначалната фирма“). На титулната страница с номера на книжката не се слага печат от фирмата, която издава продължението. На всяка страница се отбелязва, че това е „продължение”. На екземпляра на трудова книжка, която се ползва за продължение печати се слагат само при вписване от работодателя, при когото в момента работи лицето. ЛТ/
05-09-2014
на 25-ти август зададох въпрос, но нямам отговор.
На въпроса Ви от 25.08.2014 г. е отговорено с препоръка да се консултирате с юрист в рубрика „Трудово право“. На 26.08.2014 г. от тази рубрика Ви е отговорено следното: Тъй като поставеният въпрос касае държавната служба, се обърнете към дирекция „Усъвършенстване на администрацията“ на МС. СН/
05-09-2014
Работник почива на 15.08.2014 г., през деня е бил на работа. В смъртния акт е посочена дата на смъртта 15.08.2014 г., но не е посочен час на смъртта. От коя дата трябва да се прекрати трудовото правоотношение?
Съгласно чл. 325, т. 11 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява без да се дължи предизвестие със смъртта на работника/служителя, т.е. от датата на смъртта /датата на смъртния акт/. МВ/
04-09-2014
Беше променено мястото ми на раб. от Б-я в чужбина за 1г. и чрез подписване на доп.спораз. по чл.119 от КТ. В спораз. изрично пишеше, че това не е командировка. Дефакто работих не за РД ми, а за друго дружество, което е в същата межд. група. Второто дружество ми изплащаше доп. възнаграждение.Има ли право същото да ми прави едностраннно удръжки?
Уважаема г-жо Иванова, С оглед изясняване на конкретните обстоателства по случая можете да сигнализирате НАП за извършване на проверка. ЛТ/
04-09-2014
Здравейте, имаме издадена заповед за прекратяване на трудов договор.От деня на издаване на заповедта служителят е в отпуск по болест и тя не му е връчена.През този период се сменя изпълнителния директор. Дали е валидна заповедта на предишния изпълнителен директор и можем ли да я връчим на служителя при неговото завръщане? Благодаря.
Уважаема г-жо Николова, Мнението ни е, че издадената заповед за прекратяване на трудовия договор не може да породи правни последици, след като не е връчена на служителя. След сключване на договора за управление с новия изпълнителен директор, той има съответните правомощия, вкл. за издаване на заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения, съобразно устройствените правила на дружеството. ЛТ/
04-09-2014
Може ли да се направи запор от ЧСИ върху обезщетението по чл.224 ал.1 от КТ? И в какъв размер трябва да се преведе сумата към ЧСИ /изцяло до покриване на целия запор за сметка на обезщетението, или при спазване на чл.446 ал.1-4/?
По смисъла на Кодекса на труда, обезщетението по чл. 224, ал. 1 не е трудово възнаграждение, а парично обезщетение. Различията са в предназначението, условията и начина на изплащане, данъчното облагане, в зачитането на трудов и осигурителен стаж и др. Поради това, мнението ни е, че върху паричното обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ не може да се налага запор. КС
04-09-2014
Работя по трудови договори при двама работодатели на 4 часа.Предстои ми пенсиониране.Ще получа ли обезщетение по чл.222 ал.3 и от двете работни места.
В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж. С оглед на горното мнението ни е, че лицето има право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ само по основното трудово правоотношение.МВ/
04-09-2014
Може ли в една организация да бъдат сключени два трудови договора на непълно работно време,за изпълнение на различни по характер длъжности. Сумарното работно време на ден ще е 8 часа.
Няма пречка в една организация да бъдат сключени два трудови договори на непълно работно време за изпълнение на различни длъжности, като общата им продължителност да бъде 8 часа, но единият трудов договор трябва да се сключи като основен, а другият – като допълнителен по чл. 110 от КТ. Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на КТ, "Основно трудово правоотношение" е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Поради това трудовият договор за тази длъжност, за която се сключва преди другия, е основният трудов договор. СН/
04-09-2014
Лице постъпва на работа в системата на образованието на длъжност огняр от 01,09,2014 г.. Признава ли се време от военна служба при изплащането на процент прослужено време.
Липсва правно основание периодът на военната служба да се зачете за трудов стаж и професионален опит на лицето с цел изплащане на допълнително месечно възнаграждение или на така нар. клас. КС
04-09-2014
Може ли да се назначи медицинска сестра ако има прекъсване на професионалния повече от 5 години
За информация по поставения въпрос се обърнете към Министерството на здравеопазването. КС
04-09-2014
Ученическият стаж преди 1989 г. признава ли се за трудов и трябва ли да бъде вписан в трудовата книжка? В случай, че не е необходимо вписване в тр. книжка, то как се извършва заличаване на вписан в трудовата книжка ученически стаж? Благодаря предварително!
По българското законодателство трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и има важно значение за редица негови трудови права. Трудовата книжка винаги има публично удостоверително значение. Издаването й по утвърден от държавата образец и признаването на неговото удостоверително значение, придава официалния характер на този документ. Като удостоверителен документ, трудовата книжка свидетелства за фактите, отразени в нея. Преди 1992 г. в чл. 239 от Кодекса на труда /КТ/ е бил уреден договорът за ученичество. В случай, че в запитването си имате предвид този вид договор, съгласно чл. 239, ал. 1 от КТ (обн. - ДВ, бр. 26 от 1986 г.), с договора за ученичество предприятието се задължава да обучи ученика в процеса на работата по определена професия или специалност, а ученикът да я усвои. Според ал. 2 на чл. 239 от КТ, с договора се определят формите, мястото и времетраенето наобучението, което не може да бъде повече от 6 месеца, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение на договора, както и други въпроси, свързани с осъществяването на обучението. С договора за ученичество страните определят и срока, през който ученикът се задължава да работи в предприятието след успешното завършване на обучението, а предприятието - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-кратък от 1 и по-дълъг от 3 години – ал. 3. През време на обучението ученикът получава трудово възнаграждение според количеството и качеството на извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната месечна заплата, установена за страната – ал. 4. Към датата на полагане на „ученическия стаж“ е била действаща Наредбата за трудовите книжки от 1953 г. и инструкцията за прилагането й (изв. бр. 26/1953 г. и бр. 49 от 1953 г.). Съгласно т. 1 от Инструкция № 2492 за реда и начина на издаване на документи за трудов стаж (ДВ, бр. 20/12.03.1968 г.), трудов стаж се установява с осигурителни, трудови или занаятчийско-ученически книжки, с удостоверения образец УП-30 и УП-72, със справки, както и с документи, предвидени по международни спогодби.МВ/
04-09-2014
при сключване на трудов договор по чл.68,ал.1,т.1,във връзка с чл.70 от КТ може ли да се пише например:продължителност на ТД-от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. ,със срок на изпитване 6 месеца до/ 30.06.2014/ в полза на работодателя
Уважаеми г-н Иванов, Съгласно чл. 70, ал. 1 КТ когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор. Трудовият договор се сключва в писмена форма (чл. 62, ал. 1 КТ). С разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се регламентира задължението на работодателя да изпрати уведомление до съответната ТД на НОИ в тридневен срок от сключването на трудовия договор. Съгласно чл. 63, ал. 1 и 2 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от ТП на НОИ и няма право да допуска до работа работника, преди да му предостави тези документи. Съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Уговореният между страните срок за изпитване не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и започва да тече от датата на постъпване на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено (чл. 63, ал. 4 КТ). ЛТ/
03-09-2014
Мога ли по време на 135-те дни, които се дават като болничен поради бременност и раждане да работя по граждански договор, без да губя правото си на парично обезщетение?
Няма законова пречка да получавате парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете, в случай, че полагате труд без трудово правоотношение – по така наречения граждански договор. За повече подробности може да се обърнете към Националния осигурителен институт. КС
03-09-2014
Има подадена молба за напускане и заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие - чл. 325 ал. 1 т. 1 КТ. преди датата служителя излиза в отпуск по болничен. Договорът се прекратява от датата предвидена в заповедта или след връщане на работника на работа?
Уважаема г-жо Йорданова, Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато те са постигнали взаимно съгласие, изразено писмено. В случай, че е постигнато съгласие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, то следва да бъде изразено и оформено писмено. Страните следва да са постигнали съгласие и за датата, считано от която се прекратява трудовият договор. Договорът се прекратява от тази дата, независимо че към този момент работникът/служителят е в отпуск по болест. ЛТ/
03-09-2014
Служител назначен на трудов договор със срок на изпитване 6 м. в полза на работодател е 4-ти месец в болничен. Може ли по време на болничния да бъде прекратен трудовия му договор на основание чл. 71 от КТ? Благодаря предварително за отговора.
Уважаема г-жо Йорданова, Работодателят, ако срокът за изпитване е уговорен в негова полза, има право да прекрати трудовия договор без предизвестие на основание чл. 71 КТ и по време на болнични, като закрилата по чл. 333 КТ не се прилага. Тъй като прекратяването на трудовия договор е без предизвестие, моментът на прекратяване съвпада с момента на получаването на писменото изявление (заповедта) за прекратяването на договора. Следва да се има предвид, че срокът за изпитване не тече по време на отпуск (чл. 70, ал. 4 КТ), т.е. работодателят може да прекрати трудовия договор на основание чл. 71, ал. 1 КТ и след завръщането на лицето на работа. ЛТ/
03-09-2014
Работя по служебно правоотношение в държавна администрация на срочен договор до завръщане на титуляра, чиято крайна дата за връщане е 25.09.2014. Какво става с моето правоотношение ако лицето Не се върне на работа на посочената дата? Благодаря!
Уважаема г-жо, По въпроси, свързани с държавната служба, е необходимо да се обърнете към дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. ЛТ/
03-09-2014
Добър ден, въпросът ми е свързан с приложното поле на чл. 118, ал. 1 и чл. 119 от КТ-това ли са разпоредбите, които са основание за изготвяне на допълнително споразумение за промяна мястото на работа? Чл. 119 отнася ли за всякакви промени по един трудов договор като основание, а не само за промяна, свързана с полагане на труд за опред. или неопред.
Уважаема г-жо Йорданова, Чл. 118, ал. 2 от Кодекса на труда регламентира, че не се смята, че трудовото правоотношение е изменено, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя. В случая следва да се прави разлика между понятията “работно място” и “място на работа”. "Работно място" е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение (§ 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на КТ). За “място на работа” се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата (чл. 66, ал. 3 от КТ). С оглед на изложеното няма (не се смята) изменение на трудовото правоотношение съгласно чл. 118, ал. 2 от КТ, когато има преместване от едно на друго работно място (“от бюро на бюро”), като не се променя определеното място на работа. Когато обаче има промяна на мястото на работа, то става въпрос за изменение на трудовото правоотношение, за което съществува принципна забрана за едностранно изменение, съдържаща се в чл. 118, ал. 1 от КТ. Едностранно изменение от страна на работодателя на мястото на работата е допустимо само в хипотезите на чл. 120 и чл. 121 от КТ (при производствена необходимост, престой и командироване). Извън хипотезите на чл. 120 и чл. 121 от КТ изменение на мястото на работата е допустимо само по взаимно съгласие на страните, изразено писмено (допълнително споразумение на основание чл. 119 КТ). Чл. 119 от КТ изрично предвижда, че изменение се допуска по писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. С допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на трудовия договор (мястото на работата, длъжността, срока, трудовото възнаграждение и др.), като могат да се споразумеят и за времетраенето на изменението (за определено или неопределено време). Ако в случая става въпрос за промяна на мястото на работа по съгласие на страните, следва да се подпише допълнително споразумение по чл. 119 от КТ. ЛТ/
03-09-2014
учител които е подал заявление за прекратяване на трудовия договор поради придобиване право на пенсиониране по кои член да бъде осбободен
В случай, че трудовото правоотношение ще бъде прекратено по инициатива на работника или служителя, основанието за това може да е по чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда или по чл. 326, ал. 1 КТ. КС
03-09-2014
Работя на едногодишен трудов договор със шест м. изп. срок, дог. изтича на 01.12.2014, как мога да го прекъсна в моя полза?
В случай, че изпитателният срок е уговорен във Ваша полза или в полза и на двете страни, трудовият договор може да прекратите по реда на чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), съгласно който до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Ако изпитателният срок е изтекъл или не е уговорен във Ваша полза, трудовият договор може да бъде прекратен от Ваша страна по реда на чл. 326, ал. 1 КТ, според който работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. (чл. 326, ал. 2, изр. 3 КТ). КС
03-09-2014
Здравейте, имали право работодателя да не разреши ползването на платен годишен отпуск за минали години или неплатен, непосредствено след продължителен болничен отпуск при наличието на представен документ от здравно заведение за продължаване на лечението. Благодаря
Уважаема г-жо Методиева, Законоустановена причина за неявяване на работника или служителя на работа е ползването на разрешен отпуск. Отпускът поради временна неработоспособност се разрешава от здравните органи. Платеният годишен отпуск и неплатения отпуск по чл. 160 КТ се разрешават от работодателя. ЛТ/
03-09-2014
Може ли втори трудов договор по чл. 110 да премине от срочен по чл. 68 в безсрочен по чл. 67
Уважаема г-жо Каменова, На основание чл. 110 от Кодекса на труда се сключват трудови договори за допълнителен труд при същия работодател за работа извън установеното работно време. Следва да се спазват и изискванията по чл. 113 и чл. 115 КТ. Съгласно чл. 115 от КТ, освен допълнителните условия, с тях трябва да са уговорени и условията по чл. 66, ал. 1. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 4 от КТ с трудовия договор се определя и неговото времетраене. Според времетраенето трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Следователно няма пречка трудовият договор да бъде сключен на основание чл. 110 КТ във връзка с чл. 68, ал. 1, т. ....... КТ или чл. 67 КТ. ЛТ/
03-09-2014
имамли право на обищитение трудова злополука по член 55 от работодателя
Правилата за осъществяване на имуществената отговорност на работодателя при увреждане здравето на работника или служителя са регламентирани в чл. 200 и чл. 201 от Кодекса на труда, съгласно които пострадалият работник има право на обезщетение за разликата между причинената му вреда в резултат на трудовата злополука и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Той няма право на обезщетение, ако е причинил увреждането умишлено. А ако е допринесъл за трудовата злополука, допускайки груба небрежност, отговорността на работодателя се намалява. Имуществената отговорност на работодателя се осъществява по съдебен ред, като искът се предявява в 3-годишен давностен срок. КС
03-09-2014
В каква последователност са действията при уволнение на защитен по чл.333 ал.1 т.3 служител: Първо му се предлага подходяща друга длъжност и след това, ако не приеме, се открива процедура по уволнение или двете действия вървят успоредно - предлага се друга длъжност или уволнение - което служителят избере?Или пък първо се прекратява трудовия договор
Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание не е необходимо да се иска разрешение от инспекцията по труда. Също така съгласно чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ, работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване. По реда на чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ се изисква разрешение от инспекцията по труда, когато трудовото правоотношение е прекратено на някое от основанията, предвидени в тази разпоредба - в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В този случай за работодателя не е предвидено задължение да предложи на лицето подходяща за здравното му състояние работа. КС
03-09-2014
Регистриран ЗП съм и се осигурявам вьрху 240 лв.Започнах работа в БПощи на 4 часа.Трябва ли да информирам НАП и в какъв срок.Подава ли се декларация.
За информация по поставения въпрос се обърнете към Националната агенция за приходите. КС
02-09-2014
На 23.08. зададох въпрос,на който нямам още отговор. Моля, очаквам отговора.
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Съгласно чл. 176а, ал. 2 КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. КС
02-09-2014
Бих искала да Ви попитам има ли пречка лице придобило и упражнило правото на пенсия, да бъде назначено като държавен служител. Упоменато е основанието за освобождаване и коментирано тук- чл. 106 Ал. 1 т. 6 , но ме интересува назначението дали би било неправомерно.
В чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител са посочени лицата, които могат да бъдат назначени за държавен служител, както и тези, които не могат да бъдат назначени като такива. Съгласно чл. 7, ал. 6 от закона, при заемане на държавна служба не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, членуване в политически, синдикални и други обществени организации или движения, лично, обществено и имуществено положение или на наличие на увреждане. За повече информация във връзка с посочения закон можете да се обърнете към Дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет.МВ/
02-09-2014
Нужно ли е при заместване по съвместителство да има и допълнително работно време.Замествах директора на детската градина ,в която работя,но без това да се отрази на заплащането ми.Мога ли да се позова на чл.259 от КТ ?
Уважаема г-жо Иванова, Съгласно чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. В чл. 259, ал. 2 КТ е предвидено, че от правата по ал. 1 не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. Ограничението, предвидено в чл. 259, ал. 2 КТ, се отнася само за работник или служител, който заема длъжност, която е „заместваща“. Това означава, че работник или служител, чието наименование и функции на длъжността са заместващи, напр. „зам.-директор“, „зам.-счетоводител“, „зам.-началник на отдел ….“ и др., т.е. задълженията за заместване на отсъстващия произтичат от характера на работата/длъжността, няма право на възнаграждение за заместването. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 259, ал. 3 КТ заместването по ал. 1 се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването. Заместването се осъществява в рамките на установеното работно време. ЛТ/
02-09-2014
как да се регистрирам вбюрото по труда след отпуск по майчинство и колко време се полагат оезщетения
Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. За допълнителна информация по въпроса се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
02-09-2014
След прекратяване на трудовия договор по чл. 325 т.1 имам 1 ден без да работя и след това започнах работа по чл. 67 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ. Работодателя ми прекрати договора след 15 работни дни по чл. 71 от КТ. Имам ли право да се регистрирам в Бюро по труда и да получавам обезщетение за безработица в размер на 60% от брутната заплата.
Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. Според чл. 54б, ал. 1 КСО, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. В случаят, паричното обезщетение за безработица ще Ви се изплаща ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължи, в зависимост от продължителността на осигурителния Ви стаж. За допълнителна информация по въпроса се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
02-09-2014
Здравейте,назначиха ме в училище по английски език по чл.114. Годишно ми определиха 116 лекторски часа. Какво възнаграждение ще получа и месечно ли ще го получавам или след като си направя всичките 116 часа? Трудовия стаж как мога да си го изчисля?
Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда /КТ/, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. Работното време се определя според възможностите на работника или служителя и работодателя. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време в договора. И за трудовия договор по чл. 114 от КТ се прилага разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 7, съгласно която трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. МВ/
02-09-2014
Зачита ли се за трудов стаж прослуженото време на служител по основен трудов договор по чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ, с продължителност на работното време 2 часа и при петдневна работна седмица? Пояснение: Служителят няма други трудови правоотношения, освен горепосоченото трудово правоотношение.
Когато продължителността на работното време, определено с трудовия договор, е по-малко от 4 часа, то времето, което се признава за трудов стаж по такъв договор, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. Това означава, че по трудов договор с работно време 2 часа при законоустановени за длъжността 8 часа, трудовият стаж е 2/8 или 1/4 част от законоустановеното работно време и на лицето би се признал трудов стаж в размер на 3 месеца за една календарна година. Размерът на платения годишен отпуск в този случай се изчислява пропорционално на трудовия стаж. КС
02-09-2014
Интересува ме дали имам право на платен или неплатен отпуск при вечерна форма на обучение в професионален колеж без откъсване от производството. Имам завършено висше образование, но искам да получа нова професионална квалификация в частен колеж.
Уважаема г-жо Хорозова, Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение. Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение. Отпускът по чл. 169, ал. 1 КТ се предоставя за обучение в средно или висше училище с цел придобиване на образователна степен или специалност. Обучението за повишаване на квалификацията няма такъв характер, поради което нямате право на отпуск по чл. 169 КТ. С разрешение на работодателя можете да ползвате неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ. ЛТ/
02-09-2014
Има ли право на неплатен отпуск за две години лице на трудово правоотошение ?
В чл. 160, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. От разпоредбата е видно, че няма ограничения по отношение на размера на неплатения отпуск, поради което размерът може да се уговори между работодателя и работника. КС
02-09-2014
Привет, Моя роднина скоро ще се пенсионира. Тъй като не й достигат 1.5 години осигурителен стаж ,ще използва опцията за закупуването му. В този случай, дължи ли й се обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ от работодателя ,изразяващо се в заплащането на 6 заплати, тъй като е работила повече от 10 години в конкретното дружество? Много благодаря
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на предвиденото в разпоредбата обезщетение е към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно чл. 9а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. В случай, че осигурителните вноски са внесени изцяло преди прекратяване на трудовия договор и лицето към момента на прекратяването има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда.МВ/
02-09-2014
Ако майка е получила обезщетение 50 % за неползване на отпуска за отглеждане на дете до 2 год., може ли на по-късен етап да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете?
Уважаема г-жо Чанкова, Съгласно разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от КТ всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Неплатеният отпуск от 6 месеца се ползва наведнъж или на части (с продължителност не по-малка от 5 работни дни) до навършване на 8-годишна възраст на детето. Правоимащото лице подава писмено заявление до работодателя най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска. Работодателят е длъжен за осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Редът и начинът за ползване на отпуска са подробно регламентирани в чл. 49 и сл. от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Обстоятелството, че майката не е използвала платения годишен отпуск за отглеждане на дете и е получавала 50 % от обезщетението, не е пречка след навършване на 2-годишна възраст на детето да ползва неплатения отпуск по чл. 167а КТ.ЛТ/
02-09-2014
Работник, с намалена работоспособност 96% е в неплатен отпуск до 31.08.2014г. На същия работник му се полага отпуск по чл. 319 КТ - 6 дни. Можем ли да се пусне доп.споразумение за тях, след като е в неплатен отпуск?
Уважаема госпожо Райкова, Отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда в размер не по-малко от 26 работни дни за работници и служители, които имат трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, се ползва в периода на инвалидизирането установен в експертното решение на ТЕЛК. Отпускът по чл. 319 КТ е платен годишен отпуск и следователно размерът му се определя пропорционално на времето, признато за трудов стаж. ЛТ/
02-09-2014
При назначаване на работа безработен кандидат има ли предимство пред кандидат за същото място, който е пенсионер?
Нормативно не е предвидено такова предимство. КС
02-09-2014
За какъв период може да бъде командирован служител извън мястото на постоянната му работа с негово съгласие, съгласно чл. 121 от КТ?
Съгласно чл. 121, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя. КС
02-09-2014
Подадох молба за ползване на отпуск по график 5 дни преди началото му. Как да разбера дали ми е отказан или разрешен?
Работодателят трябва да Ви уведоми за това писмено, тъй като съгласно чл. 173, ал. 6 от Кодекса на труда, платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя. КС
02-09-2014
Как да определим възнаграждението на служителка която е в платен годишен отпуск веднага след майчинство 2 години, заплатата е увеличавана 2 пъти през този период?
Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Разпоредбата регламентира правило за изчисляване на възнаграждението по време на отпуск. Следва да се има предвид и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), който се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, е бил в платен отпуск. Посочената разпоредба предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя, от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. Условие за заплащане на добавката е работникът или служителят да е бил в платен отпуск към или след датата, от която е увеличена заплатата. С оглед изложеното в запитването, ако заплатата е увеличена по време на майчинство и увеличението не се е отразило в базата, от която е изчислено възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177, следва към него работодателят да заплати добавка на основание чл. 21, ал. 2 НСОРЗ. КС
01-09-2014
При втори трудов договор на половин щат, при работно време, определено с нормативен документ 7 часа - за пълен щат в ЦСМП гр. Кюстендил- ФЦСМП гр Рила, като лекар, на колко часа следва да се изчислява работното ми време при фиксиран половин щат ? Следва ли да се изчисли върху 3 часа и 30 мин ? Предварително благодаря за отговора д-р Мотикарски
Уважаеми г-н Мотикарски, Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Според ал. 8 на цитираната разпоредба допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Ако работник/служител по основния трудов договор е назначен при законоустановената продължителност на работното време, то няма право на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по втория трудов договор Следва да се има предвид, че съгласно чл. 112, т. 1 от КТ, за работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, е установена забрана за полагане на допълнителен труд при същите или други специфични условия. Тази забрана се отнася за случаите на полагане на допълнителен труд по втори трудов договор при същия или при друг работодател. Посочените в чл. 112, т. 1 от КТ работници или служители, които работят при специфични условия, са работници и служители, за които е установено намалено работно време (извършват работи по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време) – 6 или 7 часа. Следователно, когато едно лице извършва работа по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време „на пълен щат“, то не може да полага допълнителен труд по втори трудов договор, в случаите когато работата по втория трудов договор също е определена в Наредбата. Съветваме Ви да се обърнете за консултация към Инспекцията по труда по Вашата месторабота за изясняване, дали с работата по втория трудов договор не се нарушава забраната по чл. 112, т. 1 КТ. ЛТ/
01-09-2014
се изчислява на база 7 часа. Имам ли право да ми се начислява процент прослужено време и в какъв размер на допълнителното ми работно място? Имам общо 25г лекарски стаж по основен договор и 14г по допълнителния - ЦСПП? Предварително благодаря за отговора С уважение : д-р Мотикарски
Уважаеми г-н Мотикарски, Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Според ал. 8 на цитираната разпоредба допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Ако работник/служител по основния трудов договор е назначен при законоустановената продължителност на работното време, то няма право на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по втория трудов договор Следва да се има предвид, че съгласно чл. 112, т. 1 от КТ, за работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, е установена забрана за полагане на допълнителен труд при същите или други специфични условия. Тази забрана се отнася за случаите на полагане на допълнителен труд по втори трудов договор при същия или при друг работодател. Посочените в чл. 112, т. 1 от КТ работници или служители, които работят при специфични условия, са работници и служители, за които е установено намалено работно време (извършват работи по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време) – 6 или 7 часа. Следователно, когато едно лице извършва работа по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време „на пълен щат“, то не може да полага допълнителен труд по втори трудов договор, в случаите когато работата по втория трудов договор също е определена в Наредбата. Съветваме Ви да се обърнете за консултация към Инспекцията по труда по Вашата месторабота за изясняване, дали с работата по втория трудов договор не се нарушава забраната по чл. 112, т. 1 КТ. ЛТ/
01-09-2014
Моля, да ми отговорите на следният въпрос : Работя на основен трудов договор като лекар в СБОЛО св Мина Благоевград, в отделение по медицинска онкология. Работното време се изчислява върху 7 часа - по съответно постановление. Имам втори трудов договор на половин щат в ЦСМП гр Кюстендил - ФЦСМП гр Рила като лекар. Тук също работния ден по съответно
Уважаеми г-н Мотикарски, Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Според ал. 8 на цитираната разпоредба допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Ако работник/служител по основния трудов договор е назначен при законоустановената продължителност на работното време, то няма право на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по втория трудов договор Следва да се има предвид, че съгласно чл. 112, т. 1 от КТ, за работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, е установена забрана за полагане на допълнителен труд при същите или други специфични условия. Тази забрана се отнася за случаите на полагане на допълнителен труд по втори трудов договор при същия или при друг работодател. Посочените в чл. 112, т. 1 от КТ работници или служители, които работят при специфични условия, са работници и служители, за които е установено намалено работно време (извършват работи по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време) – 6 или 7 часа. Следователно, когато едно лице извършва работа по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време „на пълен щат“, то не може да полага допълнителен труд по втори трудов договор, в случаите когато работата по втория трудов договор също е определена в Наредбата. Съветваме Ви да се обърнете за консултация към Инспекцията по труда по Вашата месторабота за изясняване, дали с работата по втория трудов договор не се нарушава забраната по чл. 112, т. 1 КТ. ЛТ/
01-09-2014
Каква възраст трябва да е навършила жена , за да се пенсионира през 2014 г.
Според предвиденото в § 6б от преходните и заключителни разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. За допълнителна информация може да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или на адрес София - 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. КС
01-09-2014
Здравейте, интересува ме каква е продължителността на платения годишен отпуск за отглеждане на малко дете. Признава ли се той за трудов стаж. Има ли право майката да ползва неплатен отпуск след това и каква е продължителността му и признава ли се той отново за трудов стаж? Предварително ви благодаря
Уважаема г-жо Димитрова, Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Разпоредбата на чл. 164, ал. 4 от КТ изрично предвижда, че времето, през което се ползва отпускът за отглеждане на дете се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ след отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Съгласно изричната разпоредба на чл. 167а, ал. 8 от Кодекса на труда /КТ/ времето, през което се ползва неплатения отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, се признава за трудов стаж. От горното е видно, че след използване на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ майката има право да ползва неплатен отпуск по чл. 167а, ал. 1 КТ в максимален размер 11 месеца (6 месеца, на които тя има право и 5 месеца, ако другият родител е дал съгласие). Времето на ползваните отпуски се признава за трудов стаж. ЛТ/
01-09-2014
Имам неизползван годишен отпуск от 2008 г Мога ли да използвам този отпуск през тази календарна година?
Предвидената в закона 2- годишна погасителна давност (чл. 176а от КТ) се прилага занапред и не се прилага за неизползвания платен годишен отпуск до 31 декември 2009 г., т. е. неизползваният отпуск за 2008 г. може да се ползва до прекратяване на трудовото правоотношение. Поради това можете да ползвате този отпуск през 2014 г. след писмено разрешение на работодателя (чл. 173, ал. 6 от КТ). СН/
01-09-2014
Имам 40 г.учителски стаж.Ще се пенсионирам декември 2014 г.На колко заплати имам право и как се изчисляват с или без лекторските часове? Редно ли е да се дава само основната заплата плюс клас прослужено време?
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Според чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, пенсиите и осигурителния стаж, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от КТ, вкл. и на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. По всяка вероятност посочените в запитването лекторски часове са допълнително възнаграждение по т. 3 от наредбата. Дали обаче те са с постоянен или временен характер следва да се обърнете към Министерството на образованието и науката. КС
01-09-2014
Здравейте. От няколко месеца съм в болнични, поради рискова бременност. Имам ли право на ваучери за храна, давани от работодателя, тъй като друг път, когато съм била в болнични са ми били давани и за дните, когато съм била в болнични, а сега не ми ги дават. Благодаря
Съгласно чл. 14 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието. Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на работещите по трудови правоотношения или по договори за управление служители средства за храна отделно от възнаграждението им (чл. 2, ал. 1 от наредбата). От горното е видно, че ваучерите за храна не са част от работната заплата на работниците и служителите. Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено по реда на чл. 294 от Кодекса на труда със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от КТ. Поради това предоставянето на ваучери за храна само за месеците, в които работниците и служителите са полагали труд, е възможно, ако това е записано изрично в решението на общото събрание на работниците и служителите в предприятието. СН/
01-09-2014
Добър ден, Възможно ли е работодателя да задължи работниците от едно звено на организацията да ползват платеният си годишен отпуск по едно и също време в определ период?
Уважаема г-жо Павлова, Според чл. 173, ал. 7, т. 2 от КТ работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред. Следователно, ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, вкл. и времето на ползване, може да се предвиди в правилника за вътрешния трудов ред или в КТД. Считаме, че няма пречка да се предвиди едновременно ползване на отпуска от всички работници или служители, които работят в едно звено. ЛТ/
     Въпроси 1 до 199 от 199     

Архив
Търсене
Рубрики
Трудово право на Република България
Обществено осигуряване
Социални помощи
Социални услуги
Заетост и безработица
Безопасност и здраве при работа
Свободно движение на работници, миграция и интегра
Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания
Европейско и международно социално право
Фотогалерия
 
 
© 2002 Министерство на труда и социалната политика на Република България
Design: AGM - Programming: ORION
Нагоре