Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 

Заетост и безработица

01-10-2014
М. Павлова  Отговор

Мед. сестра назначена като атестезиологична представя УП от Община Ихтиман, че е работила като социален работник - мед. сестра в продължение на 10 г. Следва ли това време да се зачита за традов стаж по професията при определяне на % за прослужено време. Поискахме да представи длъжностна харатеристика от посочената месторабота, но тя отказа.

30-09-2014
Милка Иванова  Отговор

ЗДРАВЕЙТЕ,получавам обезщетение за безработица за срок от една година,какво ще стане ,ако след 6 месеца започна работа на постоянен трудов договор,кога ще имам право на ново обезщетение и губя ли право на останалите 6 месеца от досега отпуснатото ми обезщетение?

29-09-2014
Ангел Динев  Отговор

Здравейте,
ще има ли разлика в размерът на трудовото ми обезщетение което ще получавам ако договорът ми бъде прекратен по чл.71 ал.1 или по чл.328 ал.1 и по кой от двата члена е по изгодно за работника да се прекрати трудовото отношение.

26-09-2014
Ива Илиеав  Отговор

Здравейте, защо е забавено изплащането на заплата по програма ,,Сигурност' за община Монтана, при положение, че винаги е изплатена около 12-15? Кога ще бъде изплатена? Моля за отговор!

26-09-2014
ДИМИТЪР ИВАНОВ  Отговор

Във връзка с програма по чл. 36, ал. А – Програма за насърчаване на младежи в продължителна безработица не се изплаща системно и не редовно. От два месеца съм приет по тази програма. За първия месец не получих нищо, като ми се обясни, че ще получа с месец назад т. е. следващият месец. Надявам се да си получим изработените си заплати.

25-09-2014
Цветелина Стоянова  Отговор

Здравейте може ли в длъжностната характеристика на програмист с код по НКПД 2514 6001, където втората цифра 5 означава образователно-
квалификационна степен “професионален бакалавър" да има изискване само за средно специално образование?

24-09-2014
Ж.Чолакова  Отговор

Собственик на ЕООД и управител по ДУК прекъсва дейност.Има ли право на обезщетение за безралботица?Как да докаже пред НОИ,че дружеството не работи и че той не получава възнаграждение.ДУК не се регистрира в НАП.АВ не приема вписване на
обстоятелство "прекъсване на дейност".
Не е ли достатъчно доказателство Д1 -последен ден в осигуряване?

24-09-2014
Иван Славчев  Отговор

В текущи проекти и програми не намирам информация за проект "Младежка заетост" ,моля да ме информирате от къде мога да я намеря ,

23-09-2014
Р.Григорова  Отговор

Защо никакви мерки не предприема който и да дойде на власт за хората след 55,даже и след 60год.Тяхната възможност за работа е нулева,средства от никъде ,за пенсия не се говори,болни и слаби а и здравни осигуровки са длъжни да внасят....откъде според вас,как да съществуват тия хора.Отговорете,моля...от бюрото по труда нямат отговор,изпълняват закон

23-09-2014
Атанаска Иванова  Отговор

Здравейте! Относно програма "Старт в кариерата": Завършила съм бакалавър.В момента уча магистратура.Може ли да кандидатствам в тази програма.

Първа      Предна Въпроси 21 до 30 от 200 Следваща      Последна