Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
06-01-2014
Павлина Кючукова 
Въпрос

Следва ли да се изплати допълнително възнаграждение за минал период по ПМС 239/18.10.2013 г. на МС на учител, с прекратен трудов договор към датата на актуализираното разпределение на бюджетните средства, когато училището е включено в Приложението към чл.1 на ПМС 239 и на какво основание, ако отговорът е положителен? Благодаря Ви!

21-01-2014
Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”
Отговор

Въпросът Ви е от компетентността на Министерство на образованието и науката.