Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Социални помощи
27-12-2013
Валентина Попова 
Въпрос

На зададен от мен въпрос относно помощи за отопление на 06.12.2013 год. ми е отговорено коренно противоположно на решението на Социално подпомагане Люлин,които отпускат на лицето Лилия Георгиева Петрова -бл 303,бх-Б ап 51 неправомерно помощи за отопление.Вземете мерки.

30-12-2013
Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи”
Отговор

Госпожо Попова,
Даденият Ви отговор на въпроса от 6 декември т. г. е по принцип на базата на представена от Вас съвсем обща информация. Обръщаме Ви внимание, че конкретното решение за отпускане или отказ за отпускане на социална помощ се основава на резултатите от проведена социална анкета и направената проверка на всички факти и обстоятелства, които имат отношение към конкретния случай. Ако Вие смятате, че е извършено нарушение, моля да представите съответната информация на Агенцията за социално подпомагане за извършване на проверка на случая и предприемане на съответните действия за отстраняване на нарушението.