Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
27-02-2013
веселка николова 
Въпрос

колко процента от заплатата е платеншя отпуск след майчинство

18-03-2013
Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”
Отговор

Според предвиденото в разпоредбата на чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда, за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. КС