Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
02-01-2013
Надя Петрова 
Въпрос

Може ли работодателят през 2010г да реши служителят да ползва остатък от отпуска от 2009г? В резултат на това 14 дни от отпуската за 2010 изгаря. Това нарушение ли е на КТ?

07-01-2013
Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”
Отговор

Уважаема г-жо Петрова,
Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРВПО платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя.
Съгласно чл. 173, ал. 6 от КТ платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение от работодателя.
В писменото искане работникът или служителят посочва размера на платения годишен отпуск в работни дни, който иска да ползва, както и годината, за която се отнася. Писменото разрешение от работодателя (заповедта за ползване на отпуск) би следвало да съответства на заявеното от работника или служителя в писменото му искане.
С оглед установяване, дали се касае за нарушение на трудовото законодателство, служителят можа да се обърне към инспекцията по труда за извършване на проверка. ЛТ/