Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
12-04-2012
ИРЕНА ТОДОРОВА 
Въпрос

ЗДРАВЕЙТЕ Г-Н МИРОСЛАВОВ!МОЖЕ ЛИ СОБСТВЕНИК НА ЕООД ДА СЕ НАЗНАЧИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР В НЕГОВОТО ЕООД НА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ СЪС ЗАПЛАТА 100 000 ЛЕВА.

20-04-2012
МТСП
Отговор

Уважаема г-жо Тодорова,
Работникът или служителят работи под контрола и указанията на работодателя, с който е сключил трудов договор. Съгласно § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, "работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Не е възможно едно и също лице да възлага и изпълнява работата, да извършва оценка на труда и изпълнението, да налага дисциплинарни наказания, да си разрешава ползване на отпуск, да прекратява трудовия договор или да води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение. Поради това, не е възможно едно лице да сключи трудов договор само със себе си. ЛТ/