Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
09-02-2012
Димитър Карагьозов 
Въпрос

Допълнителното споразумение към трудов договор подлежи ли на обявяване в НАП? Допълнителното споразумение представлява ли изменение на трудовия договор по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда?

28-02-2012
МТСП
Отговор

Уважаеми г-н Карагьозов,
С разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се регламентира задължението на работодателя да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване. Данните, които се съдържат в уведомлението и редът за неговото изпращане са определени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г., издадена на основание чл. 62, ал. 5 КТ. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” уведомление съгласно приложение № 1 се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора.
Това означава, че при подписване на допълнително споразумение, с което страните са постигнали съгласие за изменение на трудовия договор – длъжността или срока на договора, работодателят е длъжен да изпрати уведомление в тридневен срок от изменението. ЛТ/