Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Подкрепа за детето и семейството
26-09-2011
Антон Георгиев 
Въпрос

В отговорите видях, че при кандидатстване за детски надбавки, прага за доход е 350 лв. на член от семейството. Това чистия доход, който получаваме ли е или сумата преди облагане с данъци и др. подобни? В този праг влизат ли и допълнителни възнаграждения, извън щатната заплата?

28-09-2011
МТСП
Отговор

Уважаеми господин Георгиев,
Съгласно закона за семейни помощи за деца "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.
Всяка година със Закона за държавния бюджет се определя размерът на средномесечния доход за получаване на семейни помощи за деца. За 2011 г. той е 350 лв. на член от семейството.
,