Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Обществено осигуряване
24-12-2010
Михаил Бебин 
Въпрос

Редовна аспирантура от ноември 1980 до април 1984 г. признава ли се за трудов стаж? Т.е. осигуряван ли съм за този период и, ако да как се доказва това?

28-12-2010
МТСП
Отговор

Кодексът на труда регламентира случаите, при които се зачита трудов стаж. Принципът е че за трудов стаж се признава времето, през което е съществувало трудово правоотношение. В КТ има разпоредба – чл. 354, която предвижда случаите на признаване за трудов стаж на време, без да е съществувало трудово правоотношение.
От запитването Ви не става ясно дали през времето, през което сте зачислена като редовен аспирант, се намирате в трудово правоотношение. Ако редовната аспирантура се осъществява по трудово правоотношение, то периодът от датата на зачисляването до датата на прекратяването се зачита за трудов стаж на общо основание като време, през което е съществувало трудово правоотношение и се вписва в трудовата книжка.
Ако не е съществувало трудово правоотношение през времето, през което сте зачислен на редовна аспирантура, то това време се признава за стаж по силата на нормативен акт съгласно чл. 354, т. 8 от КТ във връзка с чл. 10 от Разпореждане № 224 на Министерския съвет от 23 октомври 1973 г. за материални стимули за българските аспиранти. Този период не се отразява в трудовата книжка, а се доказва с документ, издаден от съответната обучаваща институция, с който се удостоверява времето, прекарано в редовна аспирантура (докторантура). МВ/