Р България
Начало
І
Карта на сайта
І
Контакти
І
English Version
Министерство на труда и социалната политика
 
Задай въпрос
Въпроси и отговори
 
Трудово право на Република България
04-10-2010
Е.Николова 
Въпрос

Може ли за една и съща длъжност в предприятие да се дават различни длъжностни характеристики и вменяват различни задължения?

06-10-2010
МТСП
Отговор

Уважаема госпожа Николова,
Длъжностната характеристика се изготвя от работодателя при спазване изискванията на закона.
Ако считате, че работодателя нарушава трудовото законодателство можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието(фирмата).
СС